You are on page 1of 8

Școala Gimnazială Specială Nr.

1 Giurgiu

Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu

Clasele a III-a si a IV-a

Prof. diriginte Vîrban Petronela Sorina

An școlar:

2017-2018
1. Organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost
numit diriginte.

2. Urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de


clasă ce i-a fost repartizată.

3. Consiliază elevii şi păstrează o legătură permanentă cu conducerea


Penitenciarului de Maximă siguranță Giurgiu, prin raportarea problemelor ivite în
disciplina deținuților, la Coordonatorul activității de școlarizare, dar și Șefului
Serviciului Educativ, la nivel de Penitenciar, în probleme de învăţare, de viaţă, de
integrare socială.

4. Sprijină orientarea şcolară şi profesională, ulterioară iesirii din penitenciar,


pentru o mai bună integrare ăn societate, colaborând cu psihologii din instituția
penitenciară, care au posibilitatea să intervină în cazul unor devieri
comportamentale ale deținuților elevi.

5. Acordă notele la purtare, iar când este cazul, supune situaţia disciplinară
dezbaterii consiliului profesoral.

6. Completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul clasei.

7. Realizează documentele referitoare la promovabilitate și le înaintează către cele


două instituții partenere: Scoala respectiv Penitenciar, fiind intens implicat în
procesul de comunicare între cele două instituții, proces fără de care actul educativ
nu ar fi complet.

8. Completează caietul dirigintelui.

9. Asigură n climat educațional marcat de respect si respectarea reguilor de


adresare civilizată, intre deținuții elevi, fiind în permanență alaturi de ei, la clasa.

10. Colaborează cu toate celelalte structuri ale penitenciarului (evidență,


secretariat, Serviciul Reintegrare, Serviciul Educativ) astfel încât actul educațional
să se muleze pe nevoile detinuților elevi dar și să păstreze specificul unui act
educațional dintr-o școală normală. Altfel spus gaseste căile prin care să
estompeze discrepanțele unui act educațional la desfășurat într-un penitenciar, față
de un act educațional desfășurat într-o școală.
- componenţa clasei (nume, prenume, domiciliu, alte date importante);
- organizarea membrilor structurilor penitenciarului (Coordonator activitate de
școlarizare, Șef Serviciu educație, Director adj. Serviciul Educație si Asistenta
Psihosociala)
- orarul clasei;
- situaţia absenteismului (tabele nominale cu absente, predate la Serviciul evidența
deținuți/ lunar)
Dirigintele mai are obligaţia să completeze catalogul clasei și să întocmească
adresa prin care anunță situația la învățătură, semestrial si anual.
ADRESE EMISE DE PENITENCIARUL GIURGIU, CU PRIVIRE
LA COMPONENȚA CLASELOR a III-a SI a IV-a PE
PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018
ORGANIGRAMA
PENITENCIAR GIURGIU
PPERSOANE AUTORIZATE /FACTORI DE DECIZIE LA NIVEL
DE ACTIVITATE DE ȘCOLARIZARE

Coordonator activitate de școlarizare: Sinsp Diana Hîrnău

Șef Serviciu Educație: Cms. Mihaela Albu

Director Adjunct S.E.A.P: Scms. Alina Ghiorghișor


ORAR CLASELE: a III-a și a IV-a, PENITENCIARUL GIURGIU
AN ȘCOLAR 2017-2018

Ziua Ora Clasa a III-a Clasa a IV-a

LUNI 08:00-08:50 Arte vizuale Arte vizuale


09:00-09:50 Educație civică Educație civică
10:00-10:50 Educație fizică Educație fizică
11:00-11:50 Educație fizică Educație fizică
MARȚI 08:00-08:50 LLR LLR
09:00-09:50 LLR LLR
10:00-10:50 Matematică Matematică
11:00-11:50 Matematica Matematica
MIERCURI 08:00-08:50 LLR LLR
09:00-09:50 LLR LLR
10:00-10:50 Matematică Matematică
11:00-11:50 Matematica Matematica
12:00-12:50 ---------------- Istorie
JOI 08:00-08:50 LLR LLR
09:00-09:50 Limba Engleză Limba Engleză
10:00-10:50 Arte vizuale Geografie
11:00-11:50 Joc și mișcare Joc și mișcare
VINERI 08:00-08:50 Limba Engleză Limba Engleză
09:00-09:50 Religie Religie
10:00-10:50 Științe ale naturii Științe ale naturii
11:00-11:50 Muzică și mișcare Muzică și mișcare
LLR = Limba și Literatura Română

Prof. Psihopedagog: Petronela VÎRBAN


SITUAŢIA ABSENTEISMULUI (TABELE
NOMINALE CU ABSENTE, PREDATE LA
SERVICIUL EVIDENȚA DEȚINUȚI/
LUNAR)