Вы находитесь на странице: 1из 28

Bestuur

Colofon Voorzitter
Jaargang 2007/2008
Albert Gerritsen 020-4361524
februari, nummer 3
Tureluur 24
Verschijnt 5 maal per jaar
1452 VK Ilpendam
Oplage 330 exemplaren

Leden van verdienste: Willem Augustin U,, W.P.M. Dirks U, Cees Lissenberg, Ted Vermeuelen, W.G. Vermeulen, Dirk Zuidert Sr, Bart Postma, Wim de Joode. Gerritt van leenders
atjesgerritsen@quicknet.nl
Kopij voor
Penningmeester 020-6901668
15 maart 2008 Udo Meijer / Joke Wittenberg (adm)
A.Schweitzerstraat 53
111 KJ Diemen
Secretaris 020-6173179
Gerrie Hoejenbos
Grimbergenstraat 3
1066 JT Amsterdam
gerrie-hoe@hotmail.com
Website
Lid/TC 036-5325890
www.sv-hca.nl
Rene van der Hauw
Korenbloemweg 119
Redactie
1338 XV Almere
Copy inleveradressen
hauw@chello.nlL
*Erik Spronk
020- 6251727 Lid/Jeugdschaatsen 075-6428814
erikspronk@planet.n Kaja Oehler
l Bickershorn 47
*Marianne van Zuijlen 1534 NT Oostknollendam
0299 - 421097 Jeugdschaatsenhca@quicknet.nl
mvanzuijlen@xs4all.n
Ereleden: H. BuyenU, J. Stoffels , H.W. Taconis, G. Witteveen, J.L. Smit

l
*Anne-Marije Zwerver
020 - 6264689 Contactpersonen
annemarije@hoflandmilieu.nl
Wedstrijdsecretariaat
Alex van den Outenaar 075- 6222379
Opmaak OUP a.outenaar@chello.nl
Ans Gerritsen
020-4361524 Abonnementen/Administratie
atjesgerritsen@ Bart Postma 0252-374586
quicknet.nl BartPostma@planet.nl
Secr. Jeugdschaatsen 075-6428814
Kaja Oehler
Girorekening HCA Bickershorn 47
Postgiro: 1882390 1534 NT Oostknollendam
t.n.v. HCA, Gaastmeer Jeugdschaatsenhca@quicknet.nl
AA.N.W.B. Camping “Waddenzee”
Fam. Tijsen
Westerlanderweg 43
1778 Kl Westerland-Wieringen
tel: 0227-591431
www.camping-waddenzee.nl
Met stacaravan en
toeristisch gedeelte.
Rust – Vissen - Sporten
Amstelmeerstrand 200m. Waddenzee 500m. Noordzeestrand 18km.
fietsroutes, mountainbikeroute, skeeleren (bijv. over de afsluitdijk

Voor een perfect passende fiets om naast het


schaatsen aan je conditie te werken moet je naar:

BRUIN BIEN
Plutostraat 40b
Volendam
( (0299) 364029

Ook kunt U voor een occasionracefiets bij ons terecht

Iedere middag, om kwart voor twaalf,


bent U welkom om in ons schoolrestaurant

er -
een door de leerlingen bereide

k
en geserveerde lunch van drie of
vier gangen te gebruiken.

e BReserveren noodzakelijk:

"D Maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur


( (020) 665 13 13

f "
De Berkhoff,
f
school voor Consumptieve Beroepen

ho
Wibautstraat 220
1097 DN AMSTERDAM
( (020) 665 13 13

2
TECHNISCHE COMMISSIE
• Rene van der Hauw
TRAINERS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Voorzitter
• Anja Gerritsen Contactpersoon leden
Burg de Kievietstraat 77 • Henk Veen
1111 GL Diemen (020) 6193851
Contactpersoon selecties
• Wim de Joode Gewest
Grashof 39 TC JE baan
1511 XB Oostzaan (075)6841797
KNSB
. Rene van der Hauw • Alex van den Outenaar
Korenbloemweg 119 Opgave wedstrijden
1338 XV Almere (036) 5325890 Jury

• Marijn Koopman
Dirk Tersteeglaan 7
1411 ME Naarden (035) 6945933

• Gerrit van Leenders


Amberboomstede 3 Inhoud
1112 GA Diemen (020) 6952128

• Marja van Leenders


Druk, drukker, druk .......................... 5
Amberboomstede 3 Wat een start. .................................... 6
1112 GA Diemen (020) 6952128 Moet je weten .................................... 7
Een ronde met…:...................................9
? ! Zin en onzin ! ? .......................... 10
• Cees Lissenberg
Kolkgriend 26
Interclubwedstrijd in Grefrath .......... 11
1356 BB Almere-Haven (036)5316000 Jeugdschaatskrabbels .................. 12
Wie weet volgend jaar! ................... 13
• Udo Meijer Verzuring ........................................ 14
A.Schweitzerstr. 53
Derde Willem Augustin Bokaal ...... 15
1111 KJ Diemen (020) 6901668
IJsbaankeuring Erfurt .................... 17
* Herman v.d. Meulen NK Masters ..................................... 19
Karveel 55-25 06 12240011 Net als op de televisie .................... 20
8242 XR Lelystad 4x4 uurswedstrijd ............................ 21
• Herman Offerman
Interclub Thialf ............................... 22
Reigerstr. 31 Gew Kampioenschap Marathon ..... 23
1131 LZ Volendam (0299)366256 Gew Kampioenschap Jeugdm ....... 23
Marathonschaatsen ........................ 24
*Alexander v.d. Outenaar Een schaatsclinic van Enrico Fabris25
Cleij Weer 17 Wedstrijduitslagen .......................... 26
1566LZ Assendelft (075) 222379 De HCA Agenda ............................. 28
*Henk Veen
Tamarindestraat 19
1115 BD Duivendrecht (020)6997370

3
WWWBHVWINKEL.nl
Voor al u artikelen op het gebied
van bedrijfshulpverlening zoals:

§ Verbandtrommels
§ Portofoons
§ Hesjes en armban-
den
§ Pictogrammen
§ Megafoons
§ Brancards
§ Zaklantaarns
www.bhvwinkel.nl
Korenbloemweg 119
1338 XV Almere
telefoon: 036-5371416, fax: 036-5371519

Email:info@bhvwinkel.nl

ZE !
GH K T in ek e
ET OO
4
DRUK, DRUKKER, DRUK
Het lijkt tegenwoordig wel een rage: aan konden doen, vorige keer een
een leven zonder drukte en stress is aantal stukken vergeten. Onze
bijna niet meer voor te stellen en nederige excuses hiervoor. Natuurlijk
momenten van rust zijn zeldzaam bevat deze OUP wel weer de ver-
geworden. Ook op de ijsbaan lijkt de trouwde ‘Zin en Onzin’ en ‘Een
drukte binnengeslopen te zijn. Het Ronde Met…’.
einde van het seizoen nadert en de In al deze drukte mogen we onze
wedstrijden, marathons en andere toppers niet vergeten. Buiten ieder-
evenementen zijn in volle gang. De een die al prachtige resultaten heeft
gemiddelde HCA’er staat niet stil en geboekt dit seizoen, willen wij
dat was te merken. natuurlijk in de eerste plaats Annette
Buiten het feit dat de drukte en feliciteren, na haar prachtige derde
belangstelling rond onze club steeds plek op het WK Sprint. Maar we
groter werd en wij, als trotse Hardrij- moeten de puike prestatie van
ders, de HCA tegenkwamen in het Dennis ook niet vergeten. Hij won bij
blad “SchaatSport”, was de HCA de woensdagavondmarathon immers
druk vertegenwoordigd op wedstrij- een heuse rookworst!
den en interclubs. Dat straalt de Het is Erik gelukt om een andere der
inhoud van deze OUP ook uit. Wereldtoppers tussen alle drukte
Enthousiaste rijders hebben tussen door te ontmoeten en zelfs een clinic
alle drukte door toch de tijd gevon- van hem op een presenteerblaadje
den om hun ervaringen vast te aangeboden te krijgen. Zijn ervarin-
leggen. De drukbezochte wedstrijd- gen van deze clinic met niemand
route gaat langs Thialf en onze eigen minder dan Enrico Fabris wil hij
Willem Augustinbokaal, via Grefrath graag met ons delen. De besproken
naar zelfs een officieus NK voor tactieken blijven echter achter
pupillen en het NK voor masters. De gesloten deuren.
druk om te presteren wordt steeds Zoals u ziet: Zelfs bij de OUP raast
groter. het drukke leven voort. Ondanks alle
Dat laatste merkten ook de jongste drukte vloog de kopij met zo’n
Hardrijders onder ons. Het diploma- sneltreinvaart binnen, dat we sommi-
schaatsen komt er weer aan en de ge stukken zelfs hebben moet
trainers en begeleiders zijn druk verplaatsen naar de volgende OUP.
bezig om alles in goede banen te Ga zo door met schrijven!
leiden. Kaja Oehler vertelt er meer Dus als u het niet te druk hebt, veel
over. plezier met deze OUP, voor de
Helaas had ook onze drukker – hoe welverdiende ontspanning!
kan het ook anders - het druk en liet
hij het even afweten bij het drukken
van de vorige OUP. Vandaar de Anne-Marije Zwerver
vertragingen van vorige keer en
“sneeuwbaleffectsgewijs” ook deze
OUP wat later dan gepland. Onder
alle druk zijn er, hoewel we er niets
5
WAT EEN START.
Eerstens al een nieuwe omslag ontworpen en gemaakt door Jaap
van der Spek. We waren op dat gebied nodig aan een face-lift toe.
Sommige zaken blijven altijd gelijk. Het schaatsen binnen de club.
Eind van het jaar 2007 werden wij benaderd voor een interview /
reportage in het blad schaatssport.Het was deze keer namelijk de beurt aan de
ijsbaan van Amsterdam en men zocht dus een club uit Amsterdam. U heeft het
resultaat ongetwijfeld ook al bewonderd in het blad. Gelukkig waren Udo meijer
en Wim de Joode bereid mij met interview en fotosessie bij te staan want ook al
loop ik al weer vele jaren mee, de echte oude geschiedenis van de HCA is mij
ook Niet bekend, gelukkig dat de andere 2 “oudjes” die bijdrage wel konden
leveren.Het werd een leuk interview met veel anekdotes uit de oude doos van
vooral onze Wim de Joode en Udo.

Annette kijkt natuurlijk met gemengde gevoelens terug op het NK sprint in Hee-
renveen. De eerste plaats leek eindelijk haalbaar , na het verschil van vorig jaar
van 4/100e, natuurlijk niet zo gek. Een val gooide echter roet in het eten. Gelukkig
mocht ze op een aanwijsplek toch naar het WK en stelde de topsportcommissie
niet teleur, een prachtige bronzen derde plaats . Veel tijd om er van te genieten
was er niet al was de plaatselijke ijsclub er toch snel bij om haar te huldigen in
haar eigen Ilpendam. Dat was heel leuk en gezellig.
Ondertussen zijn er naast al dat werelds geweld ook gewoon de HCA clubavond
en HCA interclub weer geweest op onze vertrouwde Jaap Edenbaan. We deden
het weer goed op onze eigen interclub want Rene van der Hauw heeft de grote
wisselbeker gewoon weer mee kunnen nemen.
Ja, de overwinning was leuk maar de beker is wel erg groot.
Verder zijn er natuurlijk vele vertegenwoordigers van onze club bezig of bezig
geweest om op landelijk, gewestelijk of regionaal niveau zich te plaatsen voor NK
allround, NK marathon en NK sprint. Ja enkele mogen soms zelfs WK’s halen,
dat heet dan echter “Masters” Ja, januari en februari zijn drukke maanden op elk
niveau.

8 maart is er dan weer onze clubavond. Ja, helaas zult u mij daarbij moeten
missen, nou gaat het schaatsen zonder mij best oké , en heb je op zo’n avond als
ik er niet ben een hoop extra tijd over maar ik vind de clubavond toch altijd wel een
gezellig gebeuren. Ik loop op 8 maart qua tijd “echt voor” want “bij mij in” Japan
zijn we dan al veel verder in de tijd kortom ik ga mijn dochter aanmoedigen in het
verre Oosten. Ans blijft gewoon thuis want Albert Jan heeft ook nog wedstrijden en
ik heb buurman Joop Dekker (voor velen van u niet onbekend) meegekregen als
“bewaker”.
Ik wens u allen op 8 maart mooi weer bij de kampioenschappen want elke keer
weer als ik, ook dit jaar, weer kijk bij wedstrijden en het is ook nog eens windstil
dan wordt er op dit moment op mooi ijs soms heel hard gereden.
De BR’s en PR’s vliegen je soms om de oren.

Op naar de zomer dus en hard trainen zodat we deze lijn volgend jaar kunnen
voortzetten. Gerrit pas maar op als de ijstrainingen weer beginnen.!!
Uw voorzitter,
Albert Gerritsen
6
MOET JE WETEN
Trots op Annette En Annette is ook benoemd tot
Een heel goed voorseizoen leek sportvrouw 2007 van Ilpendam!
Annette Gerritsen begin januari te
bekronen met het grijpen van de titel bijDrie HCA-junioren C, Julie van der
het NK Sprint. Ze lag heel goed op Post, Lianne Turkenburg en Maarten
koers, maar met een val op de eerste van der Hauw, hadden zich weten te
1000m kon ze de titel wel vergeten. plaatsen voor de titelwedstrijd om het
Gelukkig was haar nekblessure niet zo Gewestelijk Kampioenschap voor
erg dat ze twee weken later niet van de meisjes en jongens junioren B/C op
17 november 2007. In het Alkmaarse
partij kon zijn bij het WK Sprint in Thialf.
Daar liet ze zien dat ze bij de beste IJsstadion De Meent wist het trio niet
sprinters van de wereld hoort, want een titel in de wacht te slepen. Julie
alleen Anni Friesinger en Jenny Wolf van der Post, lid van de IJsfaciliteiten
reden sneller. o.l.v. René van der Hauw en Dennis
Pont, werd elfde.
Lianne Turkenburg,
trainend in de C-
groep o.l.v. Elly van
Leeuwen, eindigde
op de veertiende
plaats. Haar trai-
ningsmaat in de C-
groep, Maarten van
der Hauw, werd bij de
jongens negentiende.
Het NK kortebaan
2008(!) kon op 22
december 2007 nog
wel op FlevOnice
worden gehouden.
Rens Boekhoff was
de enige AM-man die
zich op de 160m wilde meten met
Gefeliciteerd Annette met die prachtige andere sprintkanonnen als bijvoor-
bronzen medaille! beeld de broers Mulder. Als Junior A
Een paar dagen na die vervelende val op had hij nog niet zo veel in te brengen.
het NK Sprint werd Annette op het Hij hoorde na de eerste omloop wel
Noordhollands Dagblad Sportgala 2007 tot de beste twaalf rijders die doorgin-
tot sportvrouw van het jaar uitgeroepen. gen naar de halve finale, maar plaat-
De de prijs namen haar ouders in sing voor de finale zat er niet in.
ontvangst, maar ze kon per telefoon het Inmiddels wist hij zich wel te plaatsen
applaus voor haar horen. voor het NK Supersprint op 17 februari
2008 in Breda.

7
Bij het NK Junioren en Neo-senioren
dat op 1, 2 en 3 februari 2008 op het
ijs van Kardinge in Groningen werd
gehouden, behoorden Rens Boekhoff
(Junioren A) en Boris Kusmirak (Neo-
senioren) tot de deelnemers.
Wat betreft hun sterkste afstanden zijn
ze heel duidelijk tegenpolen. Rens is
de man van het korte(re) werk. Voor
Boris gaat “hoe langer hoe beter” op.
Rens haalde zijn beste resultaat op de
500m, een dertiende stek met 38.59.
In het eindklassement werd hij 22e.
Voor Boris is de 500m geen lolletje,
maar met een negende plaats op de rens boekhoff
1500m en een vierde tijd op de 3000m
maakte hij een reuzenstap in het bracht het tot een trede hoger, de
klassement. Met zijn eerste plaats op tweede plaats.
de 5000m stoomde hij nog op naar de
vijfde plaats in het eindklassement. Bij het NK Masters, half februari verre-
den op de Vechtsebanen, waren
Na afloop van het Gewestelijk Kam- beiden, vergezeld door Henk Schippers
pioenschap Veteranen dat op 9 en Joke Wittenberg, ook van de partij.
december op de Jaap Edenbaan werd Sietse van der Werff werd derde in zijn
gehouden stonden Astrid Janssen en categorie, Masters C.
Sietse van der Werff op het schavot!
Astrid stond op de derde trede, Sietse

Gevallen:
Carel Donck is tijdens het trainings Carel Donck
uur op dinsdag gevallen en heeft zijn OLVG
heup gebroken. Op dit moment van Afd C5 kamer 8
schrijven moet hij nog geopereerd Oosterpark 9
worden, Een kaartje zal hem zeker 1091 AC Amsterdam
goed doen.

Snel op schaatsen moet in OP UW PLAATSEN

Nr. sluitingsdatum kopij in de bus


4 15 maart 2008 1 april 2008
5 bevat de stukken voor de jaarvergadering
6 15 mei 2008 1 juni 2008

Minder snel op schaatsen moet ook in OP UW PLAATSEN


8
EEN RONDE MET…: ABEL VAN RUITENBEEK
En is dat behaald? Nog niet

Je sportieve hoogtepunt: Vorig


jaar 7 seconden van mijn pr op de
500 afgereden

Wie zou je niet terugschrijven?


Geert Wilders of Rita Verdonk

Gênantste ijsvertoning: Tijdens


een marathon in de eerste ronde een
volledige spagaat op de meer dan
natte Jaap Edenbaan, dus heel erg
Naam: Abel Roelof Jacobus van nat de wedstrijd uitgereden.
Ruitenbeek
Tijdens welk vak ga je het liefst
Woonplaats: Amstelveen naar de tandarts? Ik ga heel graag
naar school!
Geboortedatum: 16 november
1995 Waarvoor of voor wie ben je
bang? Bungeejumpen!
Categorie: HPB
Waar zie je jezelf over 10 jaar?
Huidige baan/opleiding: Geert Student of Olympisch kampioen op
Grooteschool Groep 8 (klas 6) de 1500m

HCA’er sinds: 2003 Favoriete schaatser: Sven Kramer


en Jeremy Wotherspoon
Voormalige trainers: Marja van
Leenders, Gerrit van Leenders, Favoriete ijsbaan: Thialf
Danielle Leijen, Herman van der Favoriet ijs: Chocolade van Ben &
Meulen Jerry’s
Favoriete koekje: bastogne
Huidige trainer’s: Marja en Gerrit Favoriete eten: sushi
Favoriete drankje in de Skeeve
Hoe ben je bij het schaatsen Skaes: Cola
terechtgekomen? Via mijn ouders, Favoriete tweede sport: Stuntska-
mijn vader was heel vroeger al lid ten
van de HCA, maar is later gaan Vraag van vorige ‘ronde met’ (Daniel-
waterpoloën. le Leijen):
Wat heb je deze zomer allemaal
Wat was je doelstelling voor dit gedaan om de komende winter te
seizoen? Weer clubkampioen gaan vlammen!!!?
worden Heel veel geskatet
9
? ! ZIN EN ONZIN ! ?
Ze waren het vergeten! De redactie info. Hardrijders willen meer verhalen
heeft per abuis een met hart en ziel over het adrenaline gehalte tijdens de
samengesteld stukje van mijn hand start, stinkende lezingen uit de kleedka-
vergeten te plaatsen. Wat doe je in mers. Over de tiende seconde welke
zo’n geval? Naar de Geschillencom- van de 500 meter is gesnoept en dat
missie, het Tuchtcollege op zoeken, ene pilsie wat na de wedstrijd verkeerd
of gewoon met een klap op de viel. Ze willen alles over elkaar weten.
schouder tegen Albert Gerritsen Er over kunnen praten en als het moet
zeggen dat we nog maar een pilsje je nawijzen op de baan. Dus alle leden,
nemen… luister en huiver! Het wordt tijd voor een
U mag zelf kiezen waar wij voor smakelijke stampot van schaatsbrij.
hebben gekozen. Het vergeten artikel Maar dan wel in ‘Op Uw plaatsen’. De
is inmiddels gedateerd. We zitten nu redactie? Jullie allemaal! Van diverse
alweer half februari. Toch maar schaatsverenigingen zie ik vaak hun
plaatsen vond de redactie. Nou daar trotse clubblad. Vol met technische en
gaat ie dan… dus nuttige pagina’s. Leuke verslagen
van jongens en meiden. Marathon
**** In de vorige editie, jaargang lezingen van veteranen. Reisverhalen
2007/2008 oktober nummer 1, van uw vanuit alle schaatshoeken. Trainers
lijf/club/ijs blad ‘Op Uw Plaatsen’ las welke zich verplichten minstens één
ik met enige ontroering de pagina van artikel per jaar te schrijven. Een rasech-
Erik Spronk met als titel: ‘Van koude te HCA’er zou de deur niet meer uit
zomers en de seizoenen die voorbij willen als ‘Op Uw Plaatsen’ op de mat
gaan’. Citaat: ‘de zomer was gelij- ploft.
kend de herfst, net als de lente dit Gelukkig werd ook mijn positieve gevoel
jaar op de zomer geleek’… Nog één: in mijn schaats- en trainersbestaan
‘de herfst is dood, leve de herfst’… weer eens opgewaardeerd! We schrij-
Jan Wolkers is dood, leve bovenge- ven zaterdag 3 november. HCA wed-
noemde Hardrijder Op De Schaats. strijdavond. Een druk bezet programma
Bij navraag kwam ik tot de conclusie laat Alex, onze wedstrijdsecretaris, via
dat Erik van 1988 is en qua leeftijd de mail weten. Ruim 90 wedstrijdrij-
eigenlijk nog Erikje zou mogen heten. ders! Alle broodnodige hulp is die
Maar zonder dollen, proza mag gerust avond aanwezig en zo kunnen de
in ons clubblad. Gelukkig maakt Erik blokjes snel gelegd worden en de
zelf een heleboel duidelijk door in zijn juryleden hun plaats innemen. De start
zelfde pagina een Postscriptum te is met een 100 meter voor onze nieuw-
plaatsen met een oproep voor ‘echte ste pupillen aanwinsten. Een flinke
sportredacteuren’ met ‘verhalen over nerveuze menigte verdringt zich bij de
het toerschaatsen en inter-clubwed- starter. Vallend over elkaar heen:
strijden’ Uiteindelijk gaat het daarom! ‘wanneer ben ik, waar moet ik staan,
De gemiddelde ‘doorloper’ vraagt zich hoe lang is het…’ Gelukkig staan ook
nu natuurlijk af waarom deze pagina onze HCA keien van trainers op de
‘Zin en Onzin’ wel door de beugel goede plek. Marja, Danielle, Alex en
kan. Ik zou het niet weten maar één René geven instructies en laten alle
pagina flauwekul lijkt mij genoeg. kids achter elkaar plaats nemen. De
Daarom pleit ik voor meer relevante bocht is inmiddels een lange rij pope-

10
lende, enthousiaste schaatsbeginners. Gerritsen. Nederlands kampioen op
De starts lopen gesmeerd en er wordt de sprint en brons op het WK. Einde-
op deze prachtige avond leuk gepres- lijk weer eens een HCA dame
teerd. Wat een club! Met zoveel toe- prominent aanwezig op het internatio-
schouwers langs de baan zou een nale podium. En dat is knap, verdom-
landelijke marathon dik tevreden zijn. de knap! We moeten voor zo’n
Fantastisch deze aanwas van al die gelijkwaardige prestatie dan ook heel
nieuwe HCA’ers. Het kan niet anders of ver terug in de HCA geschiedenis. Tot
er moet uit deze groep talentvolle aan Carry Geijzen, Olympische
jongeren toch zeker een opvolger spelen in Grenoble 1968, goud op de
komen van… nou ja, laten we voorzich- 1000 meter. Begin maart zijn onze
tig beginnen, van Jaap Eden bijvoor- clubkampioenschappen en dat voelt
beeld! **** meestal aan als einde seizoen.
Sterker nog het is over, over en uit!!
Zoals gemeld is het nu half februari. Er Fijne paasdagen, zonnige Koningin-
is buitensporig goed gepresteerd op de nedag, prettige pinksterdagen en een
dunne ijzers. Met als klap op de vuurpijl mooie zomervakantie.
natuurlijk door HCA lieveling Annette Herman Offerman
INTERCLUBWEDSTRIJD IN GREFRATH
Zaterdag 22 december 2007 ben ik met nog nog nooit hadden gereden. Jip
een aantal pupillen van HCA naar werd in haar categorie derde. Lisa en
Grefrath geweest. Het is een ontzettend Koen waren bij de pupillen A overtui-
eind rijden, maar het was de moeite gend de besten: eerste dus! Door al
waard. De wedstrijd was leuk, en de die mooie resultaten werd HCA met
pupillen hebben erg goed gereden. Ik de Alkmaarsche IJsclub derde in de
telde na afloop zeven persoonlijk einduitslag! In de estafette over 8
records: Beeke, Minze en Abel ieder ronden werd HCA zesde met een tijd
één, Arnoud en Saskia reden op zowel van 6.32.43.
de 300 als de 500 meter een tijd die ze
Pupillen D: meisjes 300m 500m
Beeke van Wingaarden 6e 39.02(pb) 1.05.56
Pupillen D: jongens
Arnoud vd Hauw 8e 40.90(pb) 1.07.82(pb)
Pupillen C: meisjes
Saskia Woortman 8e 39.72(pb) 1.05.83(pb)
Pupillen D: jongens
MInze de Vries 11e 40.24 1.03.12 (pb)
Pupillen B: meisjes
Jip vd Bos 3e 31.86 50.05
Pupillen B: jongens
Abel van Ruitenbeek 6e 33.97(pb) 53.97
Pupillen A: meisjes
Lisa vd Bos 1e 30.03 47.81
Pupillen A: jongens
Koen Woortman 1e 29.57 48.03
 Daniëlle Leijen
11
Jeugdschaatskrabbels
Als deze OUP uitkomt is het schaatsen binnen één uur tijd de proef te laten
allang weer voorbij, maar op het rijden. En dan maar hopen dat jullie
moment van schrijven ben ik volop mooie tijden rijden!
bezig met de voorbereidingen voor het Ik hoop dat jullie begrijpen dat het
diplomaschaatsen. onmogelijk is om kinderen die te laat
Diplomaschaatsen vergt een hoop zijn of niet aanwezig zijn, een andere
voorbereiding. keer te laten rijden!
Allereerst moeten alle kinderen de Op 1 maart komt Marja van Leenders
proef natuurlijk geoefend hebben, bij het jeugdschaatsen kijken of er
zodat ze weten wat er van ze verwacht kinderen zijn die volgend jaar even-
wordt. Daarnaast moet iedereen tueel naar het trainingsuur kunnen.
geinformeerd worden over het pro- Het gaat erom dat je technisch al een
gramma, zodat niemand te laat aan de beetje ‘mooi’ kunt rijden en of je sterk
start verschijnt. Een week van te voren genoeg bent om een uur lang rondjes
worden gaatjes in het ijs geboord en rijden. En dan moet je het natuurlijk
met verf gevuld, zodat waardoor we op ook nog zelf wíllen! Deze kinderen
de dag zelf precies weten waar de mogen dan op 1 maart na het jeugd-
pylonnen moeten staan. Alle vrijwilli- schaatsuur een half uurtje meedoen
gers moeten goed weten wat hun taak met de training om te kijken of ze het
is, de mensen die de tijd waarnemen leuk vinden.
mogen geen fouten maken, er moet Tja, en dan nadert het eind van het
iemand zijn die snel en nauwkeurig de seizoen alweer met rasse schreden.
lijsten invult en er moeten mensen Op 8 maart gaan we achter de jager-
staan die zorgen dat geen verdwaalde meesters rijden. Op de website, onder
kinderen uit andere groepen in de weg het kopje ‘jeugdschaatsen’à ‘schaats-
gaan rijden. De begeleiders van de proef’ vind je informatie hierover. Na
groepen moeten zorgen dat de kinde- afloop van dat uur volgt de diploma
ren netjes op volgorde in een rij staan uitreiking in Boven Nul, het restaurant
te wachten tot ze aan de beurt zijn. dat boven in de ijshal zit. Dit is meteen
Als dat allemaal gebeurd is moeten we de afsluiting van het schaatsseizoen
hard doorwerken om 107 kinderen 2007-2008. Als je volgend jaar weer
wilt schaatsen zorg
dan dat je je voor
eind april hebt
opgegeven via het
gele formulier dat
tijdens het jeugd-
schaatsuur is
uitgereikt. Vanaf
begin mei ga ik de
kinderen die op de
wachtlijst staan
benaderen.
Groeten,
Kaja
12
WIE WEET VOLGEND JAAR!
Woensdag 13 februari was een Voor dit jaarlijks terugkerend evene-
spannende dag voor een aantal ment kijken de begeleiders welke
kinderen uit de hoogste groepen van kinderen ‘er aan toe zijn’ om eens aan
het Jeugdschaatsen. Ze mochten het wedstrijdrijden te ruiken.
namelijk een èchte wedstrijd over Sta je op de foto’s van Kaja Oehler?
100m rijden! Met alles zoals je dat ook Schrijf dan een klein stukje voor Op Uw
op televisie ziet, zoals een starter met Plaatsen. En als je een foto van jezelf
een echt startpistool, publiek dat staat hebt als je aan het schaatsen bent,
te joelen en dingetjes die niet hele- dan mag die er bij. Doen!
maal goed gaan.

“Wie weet ben jij er volgend jaar bij!”

13
VERZURING
Sinds ruim 10 jaar is er iets glucose verbrand. Het eindproduct van
vreemds aan de hand in schaats- deze verbranding is water, koolstofdi-
land. Steeds meer schaatsers oxide en energie. Die energie wordt
beweren te kunnen proeven met weer gebruikt om de spier te laten
hun benen. Een kwaliteit die tot samentrekken. Deze rustige verbran-
voor kort uitsluitend aan een ander ding heeft als nadeel dat het niet snel
orgaan toegeschreven kon worden. kan. Als de spier glucose sneller in
Namelijk de tong. Deze recente energie moet omzetten kan dat op
verworvenheid lijkt zich ook uit te een alternatieve manier. Bij deze
breiden buiten schaatsland, want reactie wordt glucose, zonder dat er
ook andere sporters spreken zuurstof aan te pas komt, omgezet in
nergens anders meer over. Verzu- melkzuur en energie. De hoeveelheid
ring. Henk Gemser is ermee energie die op deze manier vrijkomt is
begonnen. Ria Visser heeft het minder dan op de rustige manier maar
stokje overgenomen en op het de energie komt wel ongeveer 2,5
moment doen alle sportcommenta- keer zo snel vrij. Deze snellere
toren en schaatsers eraan mee. reactie houdt de spier echter niet lang
Tijdens het WK sprint ben ik vol. De benen gaan protesteren,
begonnen met turven bij het aanho- worden stijf en de controle over de
ren van het woord verzuring. Na 100 benen gaat verloren. Omdat de
streepjes ben ik er maar mee vorming van melkzuur tegelijkertijd
gestopt. Toen ik onlangs op een plaatsvindt met de vermoeidheid wordt
HCA avond een piepjonge pupil van melkzuur traditioneel de schuld
amper een meter hoog hoorde gegeven van de vermoeidheid. Maar
kakelen dat zijn benen verzuurd het feit dat 2 dingen tegelijkertijd
waren na 100 meter schaatsen plaatsvinden hoeft nog niet te beteke-
was dat voor mij de druppel. Nu nen dat er een oorzakelijk verband
deze flauwekul ook al is doorge- tussen die 2 dingen hoeft te bestaan.
drongen tot de kleintjes onder ons Oude mannen worden grijs en doof.
wordt het eens tijd voor een kritisch Maar dat betekent nog niet dat je van
stukje in OUP. grijs worden doof wordt.
Natuurlijk kun je niet proeven met je Recent kreeg ik van mijn grote vriend,
benen. Je kan niet voelen dat je schaatstrainer, en literatuurvorser Udo
benen ‘verzuurd’ zijn. Je voelt dat je Meijer een artikel aangereikt uit het
benen stijf zijn. Je merkt dat ze niet tijdschrift Sportgericht. Hierin wordt
meer dat doen wat je wil. Maar zuur beschreven dat het melkzuur juist een
voelen? Daar heb je smaakpapillen remmende invloed heeft op het
voor nodig. En daar zijn de been- vermoeidheidsgevoel. In 2004 werd in
spieren niet mee uitgerust. het tijdschrift Science in een artikel
aangetoond dat verzurende spiercel-
Hoe zit het ook al weer met dat len juist minder snel vermoeid raken
melkzuur? Als je op een rustig dan niet verzurende spiercellen.
niveau beweegt, dan wordt er in de Volgens de meest recente inzichten
spieren druivensuiker oftewel van de wetenschap helpt melkzuurvor-
14
ming bij zware inspanning het Van nu af aan mag verzuring geen
vermoeidheidsgevoel tegen te gaan. excuus meer zijn voor een tegenval-
lende schaatsprestatie. Doorschaat-
Hoe komt het dan dat zoveel spor- sen dus. Met je luie donder.
ters beweren dat ze zuur in de benen Dennis Wolthuis
voelen terwijl dat helemaal niet kan?
Hebben ze stiekem toch smaakpapil-
Referenties
len in de spieren zitten? Natuurlijk
1. Burgerhout W.G. (2007). Afscheid
niet. Het komt omdat ze elkaar
van melkzuur, deel 1. Sportgericht
napraten. Napraten is een vorm van
61, nr. 4-5, 76-80
na-apen en dat is iets waar wij
2. Pedersen T.H., Nielsen O.B.,
mensen wel heel erg goed in zijn.
Lamb G.D.&Stephenson D.G.
Als je iets maar vaak genoeg hoort
(2004). Intracellular acidosis enhan-
ga je het nog geloven ook. Maar je
ces the excitability of working
gaat er niet harder van schaatsen.
muscle. Science, 305, 1144-1147

DERDE WILLEM AUGUSTIN BOKAAL


Op zaterdag 19 januari organiseerde weinig om en laag water op de baan
de HCA weer haar eigen interclub, te hebben waardoor we weer eens op
welke al weer enkele jaren vernoemd ouderwets bobbeltjesijs konden
is naar de illustere HCA’er van rijden. Desondanks zetten diverse
weleer: Willem Augustin. deelnemers – waaronder ondergete-
Toen ondergetekende ter plaatse kende – zeer acceptabele tijden op
arriveerde stonden de wedstrijden de klok. Tegen de tijd dat de 1500
voor de junioren C en B al op het aanving was het echt gaan regenen
punt van beginnen. Door de aanhou- waardoor het ijs dusdanig nat werd
dende miezerregen was de baan dat het weer glad was. Best leuk om
helaas volstrekt wit. Desondanks vele rijders in de deuropening van de
werden er heel behoorlijke tijden op kleedkamer te zien wachten tot vlak
de klok gezet. Zelfs enkele rijders uit voor ze aan de beurt waren om
Heerenveen wisten hun PR aan te vervolgens in vol ornaat zo snel
scherpen! mogelijk naar de start te gaan. Na
Na de 500 en 1000 meter van de C- het starten kregen deze mensen
en B-junioren was het tijd voor een vervolgens het deksel op hun neus.
tussentijdse prijsuitreiking zodat Door al het regenwater dat over het
deze rijders niet tot middernacht ijs heen stroomde was het boter-
hoefden te blijven. Tegelijkertijd zacht geworden waardoor een totaal
konden coaches en jury even opwar- andere techniek noodzakelijk was
men en genieten van koffie, thee of dan een uurtje eerder op de 1500
chocomel, waarna de wedstrijd meter. Vele rijders zag je dan ook
verder ging met de ritten voor de instorten vroeg in hun race.
oudere junioren en de senioren. Nadat iedereen weer voorzien was
Ondertussen was het gestage van droge kleding werd het tijd voor
druppelen overgegaan in een frisse de prijsuitreiking. Tegen middernacht
regenbui. Het was echter nog net te verzamelden rijders, coaches en jury
15
zich dan ook voor de 2e maal in de waren. Dé bokaal blijft dus bij onszelf,
Skeeve Skaes, waar na een kort iets dat – net als vorig jaar – resul-
introductiepraatje van Gerrit van teerde in een strijd om wie hem NIET
Leenders iedereen zijn of haar beker in zijn of haar huiskamer hoefde te
in ontvangst mocht nemen. Nadat alle stallen. Werd deze strijd vorig jaar
bekers uitgereikt waren aan de beslecht ten gunste (of juist niet ten
individuele schaatsers werd het tijd gunste, ‘t is maar hoe je ‘t bekijkt) van
om dé Willem Augustin Bokaal uit te Herman van der Meulen. Dit maal
reiken aan de club welke over het maakte de familie van Leenders een
geheel het best gepresteerd had. einde aan deze strijd door voor te
Vrijwel niemand had een idee welke stellen hem bij hun thuis te stallen.
club hier zou winnen. Na de C- en B- Deze strijd verduidelijkte maar weer
junioren was welliswaar een tussen- eens dat het erg leuk zou zijn wan-
klassement omgeroepen waarin de neer wij als club een eigen clubhuis
HCH uit Heerenveen aan kop ging, danwel een eigen prijzenkast zouden
niemand wist hoe dit zich verder hebben. Iets wat op de Jaap-Eden-
ontwikkeld had. baan vooralsnog helaas onmogelijk
Om de spanning erin te houden is gebleken.
begon Gerrit met het opnoemen van Ook dit jaar kunnen we – ondanks de
de nummer laatst, waardoor het matige weersomstandigheden –
enige tijd duurde voor duidelijk werd weer terugkijken op een geslaagde
dat het wederom tussen de bekende interclub. Zoals ieder jaar was dit niet
twee rivalen in deze strijd zou gaan. mogelijk geweest zonder de tomeloze
Slechts de STG-Zaanstreek – win- inzet van vele vrijwilligers. Ook hen wil
naar van 2 jaar terug – en onze eigen ik op deze plaats dan ook nogmaals
HCA – winnaar van vorig jaar – waren danken voor hun aanwezigheid.
nog over. Na korte tijd werd echter Ondergetekende kijkt uit naar de
duidelijk dat ‘wij’ het dit jaar bijzonder volgende editie van deze wedstrijd
goed hadden gedaan en net als vorig welke hopelijk een minstens even
jaar de Zaanstreek nipt voorgebleven groot spektakel zal mogen zijn.
Marijn Koopman

Han van Tol


De timmerman die beslagen ten ijs komt
Voor reparatie en installatie van ramen, deuren, kozij-
nen, en kasten
Prins Hendrikkade 520
1011 TE Amsterdam
020 6261508 06 38250463
hanvantol@wanadoo.nl
16
IJSBAANKEURING ERFURT
Naam: Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle
Plaats: Erfurt (EF)
Geopend: 400m Kunstijsbaan: December 1996, ijshal 21 december 2001.
Zitplaatsen: 4000
Baanrecords Heren Dames
100 9.56 Fengtong Yu 10.32 Jenny Wolf
500 35.15 Dmitri Lobkov 37.88 Jenny Wolf
1000 1:09.05 Shani Davis 1:15.52 Jennifer Rodriguez
1500 1:45.50 Enrico Fabris 1:56.10 Anni Friesinger
3000 3:44.06 Sven Kramer 4:04.53 Clara Hughes
5000 6:26.43 Carl Verheijen 7:09.04 Martina Sáblíková
10000 12:53.17Sven Kramer x x

Sprint 4 kamp 143.510 Gerard van Velde 159.810 Marion Wohlrab


Mini 4 kamp 156.662 Nico Ihle 157.950 Cindy Klassen
Kleine 4 kamp 150.041 Håvard Bøkko 164.220 Anni Friesinger
Grote 4 kamp 155.466 Jochem Uytdehaage x x
De stad: Olypiastuetzpunkt waar wij ons
Erfuert is een stad van 203.000 moesten melden voor het trainings-
inwoners en is de hoofdstad van het kamp. Daarna door de personalein-
Duiste Bondsland Thueringen. De gang naar binnen, gang met kleedka-
ijsbaan is gesitueerd op 579 kilome- mers door, richting Raum 0.23:
ter van de Amsterdamse Jaap Eisschnelllaufhalle.
Edenbaan. Dat de stad in het recen-
te verleden aan de oostkant van het Dan sta je in een van de mooiste
ijzeren gordijn lag is soms nog goed ijshallen van de wereld. De hal maakt
te merken. Hoewel de betonnen een enorme indruk op je als je voor
kolossen van een kleurtje zijn voor- het eerst binnenstapt. Wanneer je
zien en dit de stad een behoorlijk even verder loopt moeten we door de
vrolijk gezicht geeft, zijn er nog een tunnel onder het ijs door naar het
aantal zeer vervallen gebouwen, die middenterrein. Daar bevindt zich een
de vergane glorie van de Deutsche ijshockeybaan zonder baanafschei-
Demokratische Republik vertegen- ding, zodat het overzicht door de hele
woordigen. hal groot is te noemen. Op deze
30x60 meter baan glijden de recrean-
Eerste indruk van de IJsbaan: ten op hun ijshockeyschaatsen
Als je voor de ingang van de ijsbaan achter pinguins en tuinkabouters aan,
staat heb je het idee dat je voor een die als een steun dienen. Verderop in
soort vliegende schotel staat. De de hal staan tuinbanken vlak langs
buitenkant is wit en rond en er is het ijs, waar we naast Rhian Ket en
glas waardoor je naar binnen kunt Yuri Solinger van team APPM een
kijken. Door de poort gelopen kom je plaatsje vonden voor onze eerste
op een soort pleintje waar een rondjes.
schaatsverhuur zit en de kassa,
maar ook een afdeling van het
17
Op de tijden dat wij op de 400m zien we ook op de ijsbanen van
baan rijden zijn er weinig anderen Haarlem.
aanwezig. Je hebt eindelijk de Er is op het middenterrein een
ruimte om te ‘pielen’ en ombekom- soortement koek en zopie annex
merd je rondjes te rijden. Op het frietkot dat best gezellig oogt, iets
hoogtepunt waren er hooguit 20 wat je niet van heel Erfurt kunt
man op het ijs. zeggen. Het cafetaria aan de zijkant
van de hal was gesloten.
IJskwaliteit
Ronduit uitmuntend. De toplaag die Overige opmerkingen
de ijsmeesters creeeren door elke Tijdens een van onze trainingen bleek
45 minuten de dweilen en er dat er een ingelaste wedstrijd van de
slechts een dun laagje water op te Eissport Verein Erfurt was ingepland.
gooien geeft het ijs perfectie. Het ijs Zelfs voor een vrij kleine wedstrijd als
glijdt heel makkelijk en zodra je deze zette men in Erfurt alles op
snelheid hebt is het moeilijk om je alles. Alle lampen gingen aan, de
nog in te houden. Wat baanrecords wedstrijdbaan werd uitgelegd met alle
betreft is Erfurt de zesde snelste 501 blokjes, en het ventilatie systeem
ijsbaan ter wereld. (lees: wind-mee-opwekkingsinstalla-
tie) zorgde voor een windkracht 2 in
Uitstraling de rug. Klasse dat dit voor de locale
Wanneer je de hal binnenkomt valt ijsclub allemaal wordt gedaan, voor
meteen de bouwconstructie op. een kleine woensdagmiddagwedstrijd.
Vele grote dikke houten spanten
zijn de basis van de dakconstructie. Cijfer: 9
Het hout geeft het geheel een heel Erik Spronk mmv Jasper
gezellige sfeer, door de lichtbruine
kleur en het houtgevoel. Dit gevoel
Buiter, Abel Schootemeijer en
MarijnKoopman

18
NK MASTERS

Een viertal HCA-ers had zich weten In het algemeen zie je ieder jaar
te plaatsen voor het NK Masters dezelfde gezichten. Meestal zijn het
dat op 16 en 17 januari op de ook dezelfde winnaars. Henk meent
Vechtsebanen in Utrecht werd dat als hij eerste wil worden hij dan
gehouden. Henk Schippers (G), beter thuis kan blijven. Het is leuk
Joke Wittenberg (DEF), Astrid om mee te doen. Maar het is nog
Janssen (B), Sietse van der Werff leuker om een keer op het podium
(C) gingen de competitie aan met te staan.
bijna honderd andere oudere Op de SARA-lijst stond ik vijfde, dus
schaatsers uit heel Nederland. ben ik met mijn vierde plaats in het
klassement toch een plaats opge-
Henk Schippers mailde dat het de schoven. Als ik vijfde was geworden,
eerste dag heel goed met hem dan had ik geen 3000 m mogen
ging. Op de 500 m werd hij derde in rijden, en dat zou ik jammer hebben
een tijd van 53.91. Voor het eerst in gevonden.
de tien jaar dat hij meedoet mocht
hij op het podium staan en een Sietse van der Werff werd derde in
medaille in ontvangst nemen. Het zijn categorie. Joke Wittenberg werd
was een bijzondere belevenis. vierde, en Astrid Janssen werd
Op de andere afstanden werd hij vijfde. Astrid Janssen beschrijft in
vierde. De 1500m reed hij in 2.54.17 deze OUP hoe “echt” deze wedstrij-
de 1000m in 1.50.57 en de den zijn, want er gebeuren dingen
3000m in 5.49.66. die je ook op televisie ziet!
Het waren weer twee leuke dagen
en hij was blij dat hij er weer bij
mocht zijn.
19
NET ALS OP DE TELEVISIE
Op 16 en 17 januari waren de ik begon meteen te roepen dat ik er
Vechtsebanen in Utrecht het strijd- langs wilde, moest iets omhoog en
toneel van het NK Masters. Deze toen ging ze toch opzij. Voor haar
keer was de uitnodiging geen ver- helaas een DQ achter haar naam en
rassing voor mij omdat ik tegen- voor mij had het wellicht iets harder
woordig ingewijd ben in de zoge- gekund maar op deze afstand bleek
naamde Saralijst. Ik had de data al ik toch nog vierde te zijn. Net voor
vrijgehouden. Het tweede jaar in mijn start van die afstand had ik last
mijn HCA-carrière kreeg ik nl. een minute nog een ‘coach’ kunnen rege-
uitnodiging per brief (ik stond toen len maar door de verkeerde wissel
reserve), en dacht dat het een grap was er geen tijdwaarneming en kon
was. hij alleen maar roepen dat ik hard
door moest schaatsen.
De eerste dag ruim op tijd vertrok- Het was duidelijk dat er veel deel-
ken zodat ik nog even de baan kon neemsters bij waren die elkaar al eer-
uit proberen. Bij binnenkomst bleek der hadden ontmoet. En meestal zijn
het een serieuze aangelegenheid het dezelfde dames die het blok mo-
inclusief mannen op hun tacx. Ook gen beklimmen, ook dit deel was heel
in de dameskleedkamer was de ‘echt’ inclusief de medailleuitreiking.
spanning voelbaar. Het was sowie-
so de eerste keer dat ik op De Erg mooi was om de categorie 30-40
Vechtse Banen kwam. Er was ook jaar te zien schaatsen. Je ziet dan
nog tijd om in te lopen en ondertus- toch wel een groot verschil in tech-
sen klonk het Wilhelmus. Het weer niek en vermogen tussen o.a. hen en
was aardig opgeknapt vergeleken de minder technisch begaafden, met
met de dagen ervoor toen het be- name bij de dames. Een vriendin van
hoorlijk stormde en het werd zelfs me was voor de gezelligheid mee, ze
zonnig. Ik had gehoord dat het ijs had braaf lijstjes ingevuld (een erfenis
nogal heuvelachtig was en dit bleek uit haar jeugd, hoewel ze zelf niet
te kloppen. schaatst). Op de terugweg naar Am-
sterdam bekeek ik het fimpje dat ze
Het leuke is dat alle dingen die je in gemaakt had van mijn 500m. Ik heb
de wedstijden op tv ziet, hier ook toen overwogen accuut met schaat-
gebeuren, zoals daar was een valse sen te stoppen! Maar ik had toch ook
start van mijn tegenstandster op de wel weer zin in de 2e dag.
1000m (die we de tweede dag zou-
den rijden), ik was al halverwege de De volgende dag stond ik helaas in de
buitenbocht toen ik teruggefloten file en was daardoor bijna een uur
werd. En een verkeerde wissel in in later dan gepland op de baan. Eén
de eerste ronde van de 1500m. Ik rondje inlopen kon nog net. Ik ben
zag dat schuin naast mij de rijdster meestal niet zenuwachtig voor het
over de blokjes in mijn baan sprong, schaatsen zelf maar wel door het
20
‘hoeveel tijd hebben we nog-feno- koud gekregen. Henriette en Joke
meen’. Er stond een 1000 op het (ook van de JEB A’dam) mochten
programma. Ik moest een halve sec. nog wel een 3000m rijden en zijn
goedmaken op mijn tegenstandster uiteindelijk beide als 4e geeindigd.
om een 3000 te mogen rijden (die Mijn 5e plekkie lag ook in de lijn der
stond alleen voor de eerste 4 per verwachting.
categorie gepland), maar toen ik de
laatste buitenbocht inging zag ik dat Het was een erg leuke ervaring maar
dit niet ging lukken. Wel een pr, een de baan is een stuk minder dan de
leuke afsluiting van dit kampioen- Jaap Edenbaan ondanks de over-
schap! kapping. Volgend jaar in Amsterdam
dan maar, wel zo gezellig!
Terwijl ik met enkele dames nog een Astrid Janssen
beetje nakletste had ik het behoorlijk

4X4 UURSWEDSTRIJD
Van 1990 tot 1998 organiseerde de zesde editie wordt op 9 maart 2008
SISKU de 24 uurs van Baselga di van 18.00 uur tot 22.00 uur op
Piné in Italië waar diverse keren ook kunstijsbaan de Meent in Alkmaar
HCA-ers in aktie kwamen. Een gehouden,
loodzwaar evenement dat een Ploegen van 4 personen proberen in
opvolger heeft gekregen in de 4 x 4 4 uur zoveel mogelijk ronden te
uurswedstrijd die in samenwerking rijden.
met het Gewest Noord Holland/ Een inschrijfformulier kunt je vinden
Utrecht en de Meent, die tijd, ijs en op www.sisku.nl
juryleden
beschikbaar stellen, tot stand komt.
De

21
INTERCLUB THIALF
HCA ontving ook dit jaar weer een stond onder leiding van Herman van der
eervolle uitnodiging om op 2 februari Meulen.
mee te mogen doen aan een pupillen Door de C-pupillen werd 2x een 300
interclub wedstrijd in Thialf. Voor deze meter gereden. De A en B-pupillen
wedstrijd voor A, B en C pupillen reden een 300 en een 500 meter.
worden maar liefst 20 verenigingen Onder uitstekende omstandigheden
uitgenodigd. De organisatie is in werden ook uitstekende tijden gereden.
handen van 3 verenigingen, HCH Er sneuvelden vele PR’s.
Heerenveen, STG Ferwerd en STG Koen, Lisa en Jip namen alle drie een
Giethoorn. Net als voorgaande jaren persoonlijke prijs mee naar huis. Het
was de organisatie weer voortreffelijk. HCA team viel net niet in de prijzen,
De zes pupillen die HCA vertegen- maar een 5e plaats van de 20 deelne-
woordigden waren Koen Woortman mende verenigingen was toch iets om
(HPA), Wouter van der Hauw (HPB), te vieren. Wat dus ook gedaan werd bij
Minze Vries (HPC), Saskia Woortman de grote ‘’M’’ in Joure.
(DPC), Jip van den Bos (MPB) en Lisa Peter van den Bos
van den Bos (MPA). Het hele team
Uitslagen: C-pupillen 300 300 klassering
Minze Vries 5.37(9) 35.07(7) 6
Saskia Woortman 37.94(12) 38.02(11) 12
B-pupillen 300 500
Wouter v.d.Hauw 34.70(13) 55.27(11) 12
Jip van den Bos 30.32(3) 47.25(2) 2
A-pupillen 300 500
Koen Woortman 28.92(1) 46.45(2) 2
Lisa van den Bos 29.28(3) 45.52(1) 2

22
GEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP MARATHON
Rijders, en daarvan vooral de snoeihard gemaakt door diverse
beklimmers van het podium, en uitlooppogingen. Uiteindelijk lukte
organisatie kijken terug op een het negen rijders, zeven A-rijders en
geslaagd Gewestelijk Kampioen- twee B-rijders, een ronde voorsprong
schap Marathon dat op 13 januari te nemen. Deze kopgroep kon de
2008 op de Kennemerijsbaan in ronde voorsprong vasthouden, onze
Haarlem werd gereden. Op een Yoeri Lissenberg wist de sprint van
sfeervolle baan werd zowel bij de deze groep te winnen. De hoogste
dames, de heren en de masters (de plaats op het erepodium voor een
veteranen) keihard gestreden om de HCA-er! In de kopgroep zaten nog
ereplaatsen. twee HCA-ers, Luis Veen en Jouke
De rijders en rijdsters van de Jaap Hoogeveen, de twee B-rijders. Een
Edenbaan hebben sterk gereden. puike prestatie heren!
De volledige uitslagen staan op de Tonny van Vliet eindigde als 13e.
website van het gewest http://
www.knsb-nhu.nl. Bij de Masters was het ook een
Bij de dames deed maar één HCA- levendige wedstrijd, met vanaf het
ster mee, Femke Roemer die op de begin demarrages. In de groep die
16e plaats eindigde. op een ronde achterstand op de
winnaar eindigde, zaten Wim van
Bij de heren (A, B en C rijders) Leest (18e) en Bram Biesterveld
werd vanaf het begin de wedstrijd (21e).

GEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP JEUGDMARATHON


Op zaterdagavond 8 december werd In de jongste meisjes categorie,
in Hoorn het Gewestelijk Kampioen- pupillen B, werd HCA vertegenwoor-
schap jeugdmarathon verreden. Aan digd door Jip van den Bos. Jip ge-
dit kampioenschap mogen rijders droeg zich moedig door al vroeg in de
meedoen van de banen in Alkmaar, wedstrijd mee te gaan met de huizen-
Hoorn, Haarlem, Utrecht en Amster- hoge favoriete Manon Dol (Hoorn). Jip
dam. Er wordt gereden in 5 verschil- kon het tempo van Manon niet volgen
lende leeftijdsgroepen, nl. Pupillen B, en moest vermoeid afhaken. Uiteinde-
Pupillen A, Junioren C, Junioren B en lijk werd ze in de laatste ronde nog
Junioren A. Per leeftijdsgroep was er ingehaald door een rijdster uit Alk-
een mannen en een vrouwen wed- maar. Jip eindigde dus op een mooie
strijd. Dus was er 10x een podium. derde plaats.
Net als vorig jaar was HCA vooral in In de jongste jongens categorie
de jongste categorieën goed verte- streden maar liefst 4 HCA pupillen
genwoordigd. Sterker nog in alle mee. David ter Veer, Joost van Beusic-
jongste categorieën werd er meeg- hem, Wouter v.d. Hauw en Abel van
streden om de podiumplaatsen. Ruitenbeek vertegenwoordigden HCA.
Uiteindelijk werd er niemand gewes- In het bijzonder grote deelnemersveld
telijk kampioen maar maar werden er werd er behoorlijk getrokken en
wel 5 podiumplaatsen veroverd. geduwd. Uiteindelijk werd Abel 8ste
23
en ging met een mooie beker naar ogen ging gooien, maar in de laatste
huis. Wouter greep net naast een ronde moest hij de tol betalen voor zijn
beker met zijn 11de plaats, toch een inspanningen. Desalniettemin een
goede prestatie. Joost eindigde mooie 7e plaats voor Koen. Frerik
keurig midden in het peloton en David sprong iets zuiniger met zijn krachten
reed een moedige strijd iets meer om en had dus juist nog iets over op het
achterin. einde. Hetgeen resulteerde in een
Bij de meisjes pupillen A waren er tweede plaats, een mooie prestatie in
haast alleen maar deelneemsters uit dit sterke deelnemersveld. Fimme werd
Hoorn en Amsterdam. De rijdsters 17e en Floris werd 19e.
wisten dus wat ze aan elkaar hadden. Bij de meisjes C-junioren verdedigde
Lisa van den Bos reed voorin het ons C-selectie lid Lianne Turkenburg
peloton, op de bel van de laatste de HCA kleuren. Hetgeen zij zeer
ronde demareerde zij, alleen Jade succesvol deed door de derde plaats
van der Molen (Hoorn) kon de dema- op te eisen.
rage beantwoorden. In de eindsprint De strijd bij de jongens C-junioren werd
kwam Lisa een metertje tekort en op het scherpst van de snede uitge-
werd zo dus keurig tweede. vochten. Ons selectie lid Maarten van
Bij de jongens A-pupillen reden ook der Hauw veroverde de tweede plaats in
weer vier HCA pupillen mee. Koen een machtige eindsprint. Hij kwam een
Woortman, Frerik Scheffer, Fimme heel klein stukje tekort om de hoofdprijs
van der Brug en Floris van Lith. Koen op te eisen.
en Frerik bemoeiden zich met de Al met al een leuk kampioenschap dat
strijd om de medailleplaatsen. Lange erg succesvol verliep voor HCA.
tijd dacht het publiek dat Koen hoge Peter van den Bos

MARATHONSCHAATSEN

In de vorige OUP heb ik geschreven seizoen. Ik kan u vertellen dat ik mijn


over mijn voorliefde voor banketletters hoofddoelstelling dit jaar heb gehaald.
en mijn doelstelling voor dit marathon- Ik heb de meeste wedstrijden uitgere-

24
den. In de 7e en alweer één na laatste het niet was. Deze statistische wetma-
wedstrijd wist ik zelfs een prijs binnen te tigheid vond plaats in de 50e ronde en
slepen. Te weten een rookworst van toen wist ik dat ik alleen de finish
kwaliteitsslager Lubbe uit Amsterdam. moest zien te halen. Dat is nog
Slagerij Lubbe had 10 heerlijke rookwor- makkelijker gezegd dat gedaan want
sten ter beschikking gesteld. Aangezien als je ingehaald wordt door het
er maar 11 rijders aan de start versche- peloton dan word je uit de wedstrijd
nen wist ik dat een worst binnen de gehaald. Het lukte me om aan te
mogelijkheden moest liggen. Statistisch blijven klampen. Ik werd 8e en die
gezien valt 1 op de 10 rijders sowieso week stond en boerenkoolstamppot
uit. Ik moest er alleen voor zorgen dat ik met worst en spek op het menu.
Dennis Wolthuis

EEN SCHAATSCLINIC VAN ENRICO FABRIS


Naast het schaatsen heeft uw redac- De middag werd voorafgegaan door
teur ook nog wel eens tijd voor overige een praatje van EcoJob en van Fabris,
dingen. Daarom is hij sinds maart die een prijs uitloofden voor de beste
2007 actief als penningmeester, of schaatser en schaatsster van de
quaestor, in het bestuur van zijn middag. Naast Enrico Fabris werd de
studievereniging, GAOS. Ik studeer clinic ook gegeven door Sandra ‘t Hart
Aardwetenschappen / Fysische en Frouke Oonk.
Geografie. Het is een heel kleine De grote groep van 40 personen werd
studie, die een breed overzicht geeft opgesplitst in 4 niveaus: twee begin-
van Geologie en Geomorfologie, maar nersgroepen, een gemiddeldengroep
ook, bodemkunde, watermanagement, en een gevorderdengroep. Ondergete-
atmosferische fysica en de daarmee kende ging in de gevordendengroep
samenhangende klimaatverandering. die uit 4 personen bestond.
Dit jaar bestond GAOS 15 jaar en om Om elke groep een keer met Enrico
dit te vieren organiseerden we een Fabris te laten rijden, werd het pro-
lustrumweek met allerlei activiteten, gramma opgesplitst in vier schaatson-
zowel voor studenten als alumni en derdelen, en een pauze. Voor onze
docenten. Om het plaatje financieel groep betekende dat we het eerste
rond te krijgen hebben we sponsors kwartier lekker rustig konden inrijden
gezocht. Een van de gevonden spon- en toen we warm geworden waren
sors was EcoJob. Dit is een uitzendbu- enkele rondjes mochten rijden onder
reau in de milieusector, en zij spons- het toeziend oog van Sandra. Zij had
oren onze t-shirts, en is de sponsor een aantal tips om je stijl te verbete-
van Marc Ooijevaar en Enrico Fabris! ren, en ongeveer een kwartier later
In oktober kreeg het bestuur een was het tijd voor de pauze. Die be-
uitnodiging voor een schaatsclinic. stond uit en warme chocolademelk
Heeft het bestuur zin om mee te gaan met slagroom in Café it Kluunplak, wat
schaatsen met Enrico Fabris? Nou dat zich in de verste bocht van Thialf
heeft het bestuur wel! bevindt. Naast de choco werd er ook
Dus ik toog samen met twee medestu- Beerenburg geserveerd, maar aange-
denten op maandag 10 december met zien ik nog moest schaatsen bedankte
de trein van 9:07 naar Heerenveen. ik ervoor.

25
Na de pauze ging het programma Na afloop was het weer tijd voor
voor ons weer verder met een kwar- praatjes van EcoJob. Daarna werd
tier weer warm worden in de benen, overgegaan tot het uitloven van de
en daarna mochten we met Fabris op prijzen. Toen bleek dat ik gewonnen
de foto. Fabris probeerde ons nog had. Hij vond mij wel talent hebben (in
verschillende dingen uit te leggen, ieder geval meer dan de andere die
waaronder hoe je een goede bocht daar schaatsten), en dus ging ik met
moet lopen, maar de fotograaf een kistje wijn naar huis. Niet helemaal
verhinderde steeds een informatieve naar huis, want die avond hadden we
overdracht. Daarna hebben we met met de studievereniging een excursie
Fabris nog een paar rondjes ge- naar de Museumsterrenwacht Sonne-
schaatst tussen de mensen door, wat borgh in Utrecht georganiseerd. Het
niet echt een succes was omdat er kistje heeft ook Utrecht nog mogen
tijdens het publieksuur nogal veel bewonderen
mensen reden, waar we tussendoor
moesten slingeren. Na afloop van het gebeuren was het tijd
voor het netwerken, en na Enrico
Fabris had wel een gouden tip voor succes te hebben gewenst bij de
me aan het einde van zijn clinic wat komende Europese Kampioenschap-
de bocht betreft. Ik scheen met mijn pen bood Sandra aan om ons even
rechterschouder hoger te zitten dan naar het station te brengen. We hadden
met mijn linker, waardoor mijn heup ook met Fouke naar Breda gekund,
niet in de bocht stond. “You just have maar dat lag niet geheel op de route…
to put your leftshoulder up also, and
then think about staying low with your Het was en hele leuke, leerzame en ook
chest.” Werkt echt super. ontspannende dag.
Erik Spronk
Datum: 30-11-2007 HCA avond Supersprint
Dames Cat 100m 100m 300m Totaal
Lisa van den Bos DPA 12.26 12.30 30.35 54.910
Lianne Turkenburg DC1 12.27 12.24 30.94 55.450
Anja Gerritsen DSA 12.08 11.82 32.35(MT ) 56.250
Julie van der Post DC2 12.33 12.52 31.51 56.360
Josje Heikoop DN1 13.08 13.36 33.15 59.590
Anke Hardebol DSA 13.12 13.11 33.81 60.040
Donna Bos DPA 12.61(PR )13.17 34.51 60.290
Annemiek Griffioen DA1 12.98(PR )13.37 33.96 60.310
Leandra Creemers DC1 13.24 13.09(PR )34.13 60.460
Marit Wolffenbuttel DSB 13.37(PR )13.31(PR )34.49 61.170
Floor Jeukens DC2 13.17(PR )13.36 35.09(PR ) 61.620
Lotte Spaargaren DC2 13.04(PR )13.23 35.40(PR ) 61.670
Iris de Weerdt DB2 13.51 13.82(PR )34.75(PR ) 62.080
Pia Meiring D50 13.45(PR )13.61 35.12(PR ) 62.180
Carlijn Tolman DB1 13.19 13.31(PR )36.16(PR ) 62.660
Jip van den Bos DPB 13.18 13.41 36.23 62.820
Iris Gimpel DB2 13.36(PR )13.21(PR )37.04 63.610
Yvonne Dodeman DC1 13.41(PR )14.18(PR )36.34 63.930
Pien den Hengst DC2 12.93(PR )12.74(PR )38.33(PR ) 64.000

26
Cynthia Veen DC2 13.68(PR )13.23(PR ) 37.51 64.420
Linda Meiring DN3 14.17 14.38 36.09 64.640
Romy Mulder DB1 13.69(PR )13.74 37.77 65.200
Diana Dekker DB2 14.10 14.30 36.83 65.230
Dianne Geesink DPA 14.11(PR )13.75 38.25 66.110
Daisy Veen DC1 13.81(PR )14.18 38.68(PR ) 66.670
Karin Berger D45 15.15 14.89 37.76 67.800
Meike Berns DSB 15.78(PR )15.31(PR ) 40.71 71.800
Beeke van Wingaarden DPE 15.23(PR )15.03(PR ) 41.75 72.010
Romy Bos DPC 14.57 14.61 44.63 73.810
Denise Metselaar DPC 14.31(PR )15.08 44.52 73.910
Silke van der Brug DPE 15.21(PR )15.80 44.52 75.530
Willy Bakker DN4 15.30(PR )15.21(PR )46.09(PR ) 76.600
Lysanne van der Horst DPB 15.23(PR )15.76 46.57 77.560
Korine Morgan DPA 15.28(PR )15.71 47.25(PR ) 78.240
Brenda Wellerdieck DPC 16.44(PR )17.22 52.07 85.730
Monique van Gelderen DN1 12.77 13.07 NS 25.840
Nicole Schoute DC2 NS NS
Lydian Poppens DSB NS NS
Heren Cat 100m 100m 300m Totaal
Albert Jan Gerritsen HN1 10.46 10.37(PR )25.80 46.630
Marijn Koopman HN3 10.89 10.93 27.19 49.010
Erik Spronk HA2 10.87(PR )11.30 28.40 50.570
Jasper Buiter HB2 11.17(PR )11.24 28.77(PR ) 51.180
Ruud Bouwmeester H40 11.50(PR )12.02 28.32(MT ) 51.840
Christiaan Grigoleit HB2 11.59(PR )11.55(PR )28.70(PR ) 51.840
Joran Angevaare HC2 11.49(PR )11.54 29.98(PR ) 53.010
Maarten v.d. Hauw HC2 11.43(PR )11.68 30.18 53.290
Frerik Scheffer HPA 12.29(PR )12.29(PR ) 30.54 55.120
Paul Hassink HSB 12.53(PR )12.17 30.46(PR ) 55.160
Koen Woortman HPA 12.19 12.28 31.79 56.260
Tim Hofdijk HB2 12.05(PR )11.96(PR )32.44(PR ) 56.450
Peter Jak HSB 12.81(PR )12.70(PR )31.36(PR ) 56.870
Simon Salome H50 12.34 12.15 33.58 58.070
Wim Heikoop H50 13.02 13.38 32.72 59.120
Floris van Lith HPA 12.44(PR )12.40(PR ) 34.57 59.410
Joris van der Post H50 13.39(PR )13.19(PR )33.66(PR ) 60.240
Carel Donck H60 13.35 13.61 34.39 61.350
Rene Dodeman H45 13.60(PR )13.38(PR )34.68(PR ) 61.660
Henk Schippers H70 13.02 12.97 35.92 61.910
Rocky Haighton H50 13.48(PR )13.46(PR )35.11(PR ) 62.050
Arend Hogenhout HC1 13.08(PR )13.69 35.36 62.130
Dennis Wolthuis HSB 12.30(PR )12.12(PR )37.75(PR ) 62.170
Abel van Ruitenbeek HPB 13.57(PR )13.95 34.98 62.500
Michel Dekker HB1 12.62(PR )12.70 38.43 63.750
Mats Thewessem HC2 13.22(PR )13.21(PR )37.59(PR ) 64.020
Jaimy Hilbrands HPB 13.59 13.55 37.02 64.160
Fimme van der Brug HPA 13.59(PR )13.79 36.88 64.260
Stijn Schukking HPB 13.31(PR )14.35 38.08(PR ) 65.740
27
Wouter v.d. Hauw HPB 14.06 14.02 38.02 66.100
Thijs de Kruif HPB 13.06(PR )13.60 39.61 66.270
Minze Vries HPC 13.60(PR )13.71 40.30 67.610
Steven Velds HPC 15.01(PR )15.80 38.68(PR ) 69.490
Dwayne Mulder HPB 13.97(PR )13.77(PR ) 45.29 73.030
Titus de Haas HPC 15.18(PR )15.75 42.81 73.740
Vincent van der Horst HPD 14.51(PR )14.62 45.00 74.130
Arnoud v.d. Hauw HPD 15.42(PR
* )15.35(PR ) 46.54 77.310
Richard van Gelderen HB2 12.99 12.94 25.930
David Vos HPB 14.66(PR ) 41.95(PR ) 56.610
Rogier Koopman HA1 *12.03 NS NS 12.030

DE HCA AGENDA
zaterdag 8 maart,

19:20-23:20: Clubkampioenschap HCA

Blijf je verbazen wat er allemaal bij HCA gebeurt, surf naar


http://www.sv-hca.nl

Fietsen ???
Wielersport vereniging Volen-
dam biedt de mogelijkheid voor
jeugdleden van 8 t/m 14 jaar om lid te
worden van de vereniging en daar zijn
verschillende fietsen voor beschik-
baar, die tegen een kleine vergoeding
een seizoen in wedstrijd-verband ge-
bruikt kunnen worden. Ook bestaat Hèt adres voor:
de mogelijkheid om voor oudere le-
• tafelkleden
den in het zomerseizoen de wieler-
sport actief te beleven. • vitrage
Voor inlichtingen en vragen kunt U te- • dekbedovertrekken
recht bij: • 1001 soorten kussenhoezen
Bruin Bien, Plutostraat 40b,
Volendam, ( (0299) 364029 of Haven 28 . 1131 ER Volendam
364316 en Telefoon 0299 366937
Jan Tol, Oostwal 7, Volendam, ( Fax 0299 367151
(0299) 367107.
28

Похожие интересы