Вы находитесь на странице: 1из 28

Bestuur

Colofon Voorzitter
Jaargang 2007/2008
Albert Gerritsen 020-4361524
oktober, nummer 1
Tureluur 24
Verschijnt 5 maal per jaar
1452 VK Ilpendam
Oplage 330 exemplaren

Leden van verdienste: Willem Augustin U,, W.P.M. Dirks U, Cees Lissenberg, Ted Vermeuelen, W.G. Vermeulen, Dirk Zuidert Sr, Bart Postma, Wim de Joode. Gerritt van leenders
atjesgerritsen@quicknet.nl
Kopij voor
Penningmeester 020-6901668
15 november 2007 Udo Meijer / Joke Wittenberg (adm)
A.Schweitzerstraat 53
111 KJ Diemen
Secretaris 020-6173179
Gerrie Hoejenbos
Grimbergenstraat 3
1066 JT Amsterdam
gerrie-hoe@hotmail.com
Website
Lid/TC 036-5325890
www.sv-hca.nl
Rene van der Hauw
Korenbloemweg 119
Redactie
1338 XV Almere
Copy inleveradressen
hauw@chello.nlL
*Erik Spronk
020- 6251727 Lid/Jeugdschaatsen 075-6428814
erikspronk@planet.n Kaja Oehler
l Bickershorn 47
*Marianne van Zuijlen 1534 NT Oostknollendam
0299 - 421097 Jeugdschaatsenhca@quicknet.nl
mvanzuijlen@xs4all.n
Ereleden: H. BuyenU, J. Stoffels , H.W. Taconis, G. Witteveen, J.L. Smit

l
*Anne-Marije Zwerver
020 - 6264689 Contactpersonen
annemarije@hoflandmilieu.nl
Wedstrijdsecretariaat
Alex van den Outenaar 075- 6222379
Opmaak OUP a.outenaar@chello.nl
Ans Gerritsen
020-4361524 Abonnementen/Administratie
atjesgerritsen@ Bart Postma 0252-374586
quicknet.nl BartPostma@planet.nl
Secr. Jeugdschaatsen 075-6428814
Kaja Oehler
Girorekening HCA Bickershorn 47
Postgiro: 1882390 1534 NT Oostknollendam
t.n.v. HCA, Gaastmeer Jeugdschaatsenhca@quicknet.nl
Voor MÉÉR zekerheid
lage prijzen en .........

perfecte service.

Automobielbedrijf van Kooperen


Uw Dealer

Alexanderkade 17, Amsterdam


tel (020) 624 47 35

Voor een perfect passende fiets om naast het


schaatsen aan je conditie te werken moet je naar:

BRUIN BIEN
Plutostraat 40b
Volendam
( (0299) 364029

Ook kunt U voor een occasionracefiets bij ons terecht

Iedere middag, om kwart voor twaalf,


bent U welkom om in ons schoolrestaurant

er -
een door de leerlingen bereide

k
en geserveerde lunch van drie of
vier gangen te gebruiken.

e B
Reserveren noodzakelijk:

"D Maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur


( (020) 665 13 13

f "
De Berkhoff,
f
school voor Consumptieve Beroepen

ho
Wibautstraat 220
1097 DN AMSTERDAM
( (020) 665 13 13

2
TECHNISCHE COMMISSIE
• Rene van der Hauw
TRAINERS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Voorzitter
• Anja Gerritsen Contactpersoon leden
Burg de Kievietstraat 77 • Henk Veen
1111 GL Diemen (020) 6193851
Contactpersoon selecties
• Wim de Joode Gewest
Grashof 39 TC JE baan
1511 XB Oostzaan (075)6841797
KNSB
. Rene van der Hauw • Alex van den Outenaar
Korenbloemweg 119 Opgave wedstrijden
1338 XV Almere (036) 5325890 Jury

• Marijn Koopman
Dirk Tersteeglaan 7
1411 ME Naarden (035) 6945933

• Gerrit van Leenders


Amberboomstede 3
1112 GA Diemen (020) 6952128

• Marja van Leenders Inhoud


Amberboomstede 3
1112 GA Diemen (020) 6952128 Van koude zomers die voorbij gaan 5
van de voorzitter ............................... 6
• Cees Lissenberg Afhalen Abonnementen en licenties 8
Kolkgriend 26 Welkom bij HCA .............................. 8
1356 BB Almere-Haven (036)5316000 Weetjes en regels ............................. 9
• Udo Meijer Jaap Edenbaan gaat open ............ 10
A.Schweitzerstr. 53 Jaap Edenbaan open en gesloten 10
1111 KJ Diemen (020) 6901668 Op het scherp van de snede ........... 11
Jeugdschaatskrabbels .................. 12
* Herman v.d. Meulen Een ronde met .....Luis Veen .......... 13
Karveel 55-25 06 12240011 Schaatsen aan ............................... 14
8242 XR Lelystad De organisatorische opleidingen.....15
• Herman Offerman HCA-ers in landelijke marathons .. 17
Reigerstr. 31 Afscheid van HCA .......................... 18
1131 LZ Volendam (0299)366256 Een ronde met…: Danielle Leijen . 19
Waarom glijden schaatsen op ijs ... 20
*Alexander v.d. Outenaar ? ! Zin en onzin ! ? .......................... 21
Cleij Weer 17
HCA Bosloop 2007 ......................... 22
1566LZ Assendelft (075) 222379
De uitdaging: de HCA 111 ronden . 24
*Henk Veen Indeling groepen ................................24
Tamarindestraat 19
1115 BD Duivendrecht (020)6997370

3
WWWBHVWINKEL.nl
Voor al u artikelen op het gebied
van bedrijfshulpverlening zoals:

§ Verbandtrommels
§ Portofoons
§ Hesjes en armban-
den
§ Pictogrammen
§ Megafoons
§ Brancards
§ Zaklantaarns
www.bhvwinkel.nl
Korenbloemweg 119
1338 XV Almere
telefoon: 036-5371416, fax: 036-5371519

Email:info@bhvwinkel.nl

ZE !
GH K T in ek e
ET OO
4
VAN KOUDE ZOMERS EN DE SEIZOENEN DIE VOORBIJ GAAN
Reikhalzend hebben we ernaar Dit doet de vraag opwerpen wat we van
uitgekeken! Dagenlang op het strand de herfst mogen verwachten. Als de
van de Costa del Zandvoort bruin trend van drie maanden te vroeg
worden. Uren in het zonnetje op de optredende seizoen zich voortzet,
fiets de kilometers “duur-1” maken met wacht ons misschien wel een Elfste-
een paar maten. Kamperen in het dentocht in november. Want, en dat
eigen achterland. Radio afgestemd op moet gezegd, de te vroeg optredende
Radio Tour de France en met een seizoenen hebben hun beste beentje
goed glas rode wijn in het zonnetje voorgezet. De zomerse aprilmaand
genieten van het leven. Zeilen op de was goed voor julitemperaturen. De
Friese Meren. Op het gazon barbecuen regens van november vonden dit jaar
tot diep in de nacht. Op maandag- op ongekende wijze plaats in juli en
avond nog even het laatste beetje zon augustus. Zou de kille oostenwind al
meepikken van de dag langs de in november zijn Siberische invloeden
Bosbaan. Vakantie. Zonnebril. Zon. Dit laten gelden? Als schaatsliefhebber
zijn zomaar een greep uit de voorstel- kan ik het alleen maar hopen.
lingen die men had gemaakt voor deze
zomer. De herfstige zomer en bovenstaande
overdenksels deed menigeen, al dan
Wat kwamen wij bedrogen uit. Het niet reikhalzend, vooruitkijken naar de
weer was dikwijls van dien aard dat nieuwe, échte herfst en de recreatieve
het beklimmen van het stalen (tegen- activiteiten die wederom op de eigen
woordig eerder carbonnen) ros een Jaap Eden Kunstijsbaan in oktober
mentaal obstakel werd. Voor een een aanvang nemen. Wij kijken ernaar
bruingetinte huid moesten wij zuidelij- uit en doen dat op de manier die
ker gelegen oorden opzoeken. Kampe- iedereen van ons mag verwachten: de
ren was een ware helletour. Radio technische informatie is aanwezig,
Tour faalde jammerlijk in het zomerge- evenals een stuk over de opleidingen
voel bij gebrek aan zon, en na woens- van de KNSB.
dag 25 juli ook bij gebrek van een
zonnetje in de Tour zelf (ondergeteken- De herfst is dood. Leve de herfst!
de is nog steeds gedesillusioneerd
daarover en wil het er verder niet over
hebben.) En ‘s maandagsavonds zijn
Erik Spronk
de trainingsbeesten van de Hardrij-
Postscriptum: De redactie wil de lezers
ders Club Amsterdam meerdere
van dit blad graag nog even attenderen
malen het bos uit geregend. Zelfs
op het feit dat zij nog altijd op zoek is
geruchten over bevriezingsverschijnse-
naar redacteuren. Met name binnen de
len op de racefiets waren niet van de
Toerschaatsers zoekt de redactie naar
lucht.
uitbreiding, maar ook binnen het
wedstrijdcircuit is uitbreiding meer dan
De zomer was gelijkend de herfst, net
welkom. Werken op free-lance basis is
als de lente dit jaar op de zomer
ook mogelijk. Denk daarbij aan
geleek.
columns, interclubverslagen en
overige kopij. Informeer bij de redactie
naar de mogelijkheden.
5
VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Het nieuwe seizoen 2007/2008 staat weer voor de deur.
Achter de schermen zijn al weer een aantal mensen druk bezig
geweest met dit nieuwe seizoen.
Abonnementen aanvragen, is er ruimte op een bepaald uur,
extra abonnementen mogelijk, nieuwe leden, vertrokken leden, jeugdschaat-
sen moet rond, genoeg leiders, HCA avond, 111 ronden, trainers om de
trainingen te verzorgen , trainersbijeenkomsten om dit te bespreken, wil die
persoon nog training geven, hebben we nieuwe trainers nodig, zijn die er ook,
gesprekken met de baan , wanneer start seizoen , wanneer einde seizoen,
hoe zit het met de jury leden, zijn er cursussen, hebben we nieuwe jury of
scheidsrechters nodig (JA NATUURLIJK DAT IS DUIDELIJK). Zitten er
mensen in de selecties, ja mooi, nee waarom niet, oh, ik moet de contributie
innen , oh ik moet de abonnementen innen, oh jee het boekje moet op tijd op
de mat liggen.

Blijf je verbazen wat er allemaal bij HCA gebeurt, surf naar


http://www.sv-hca.nl

Schrijven voor OP UW PLAATSEN is cool

AA.N.W.B. Camping “Waddenzee”


Fam. Tijsen
Westerlanderweg 43
1778 Kl Westerland-Wieringen
tel: 0227-591431
www.camping-waddenzee.nl
Met stacaravan en
toeristisch gedeelte.
Rust – Vissen - Sporten
Amstelmeerstrand 200m. Waddenzee 500m. Noordzeestrand 18km.
fietsroutes, mountainbikeroute, skeeleren (bijv. over de afsluitdijk
6
Ja, niet even een klusje voor de avond maar voor vele mensen een langdurige voorberei-
ding en u begrijpt niet van een persoon maar van een aantal personen die de leden van
de vereniging echt op handen moeten dragen.

Oke, de zomer is ook nog overgevlogen en nu is er zoiets van ik heb ze gisteren nog
in het “vet”’ gezet.
Het is niet anders, we gaan weer van start.
Onze club kan wel wat juryleden erbij gebruiken. Als u kunt klokken graag.
Vaak komt het op dezelfde mensen neer. Oh, als ik “klok” kan ik niet mijn kind aan-
moedigen !!
Ik ken het gevoel al jaren maar dat is nu eenmaal zo enne … u kind kan in ieder geval
wel meerijden tijdens de wedstrijd.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Mocht u nu bij een HCA avonds denken,” ik wil
wel helpen “
geef dat even aan een van de bestuursleden of juryleden van die avond door.

Een vereniging bestaat niet alleen bij de ingeschreven leden, maar (vooral) bestaat een
vereniging bij het aantal leden die als vrijwilliger op ander tijdstippen de “kar willen
trekken”.
Op de baan als jury, klokker of starter of in een bestuurlijke functie het maakt niet uit.

De HCA is wat dat betreft een vereniging net als andere verenigingen.

Heeft u een “gaatje” meldt dat even en geef u interesse aan.


Heeft u het al druk, nou dan kunt u het ook gewoon doen want het is bekend dat
mensen met een drukke agenda er beter op ingesteld zijn.

Klaagzang nee zeker niet.


Wel is het zo dat niet alles vanzelfsprekend is en voor elkaar komt.

Ik wens u voor komend seizoen veel schaatsplezier


en bedank bij deze in willekeurigheid en zeker niet volledig vooral voor de “overzome-
ring’ Bart Postma, Rene van der Hauw, Henk Veen, Kaja Oehler, Joke Wittenberg en
AL die anderen.

Albert Gerritsen

7
AFHALEN ABONNEMENTEN EN LICENTIES
Hetzelfde verhaal als vorige jaren, want daarna is het lastig om iedere
maar nieuwe leden moeten te weten keer te kijken of iemand aanwezig
komen hoe ze hun abonnement en is.
licentie te pakken krijgen. Als je bij de kassa meldt dat je van
De abonnementen en licenties kunnen HCA bent kun zonder problemen je
afgehaald worden in de Skeve Skaes abonnement ophalen in het restau-
op de Jaap Edenbaan. rant.

De ijsbaan gaat 3 oktober open. Abonnementen en licenties worden


Gedurende de eerste twee weken van alleen verstrekt als aan alle finan-
het nieuwe seizoen zal op iedere ciële verplichtingen is voldaan. Als
trainingsdag een bestuurslid of trainer je geen incassomachtiging hebt
in de Skeve Skaes zitten. Kom voor of afgegeven ben je zelf verantwoorde-
na je traningsuur naar de Skeve Skaes lijk om gehoor te geven aan de
om je abonnement(en) en licentie op betaaloproep van de penningmees-
te halen. Als er (nog) niemand is, loop ter. maak het je dus gemakkelijk,
dan niet meteen weg. Ook deze geef net als het merendeel van de
bestuursleden willen schaatsen. leden een incassomachtiging af.
In deze twee weken hopen we alle
abonnementen te kunnen uitdelen, Veel schaatsplezier.

Bart Postma

WELKOM BIJ HCA


Philip van Aerssen, Pieter Bas, Meike de Louw, Denise Metselaar, Korine
Berns, Thijs van Beusichem, Erik Morgan, Dwayne Mulder, Lydian
Blits, Fimme van der Brug, Myrthe van Mulder, Joris van der Post, Loes
der Brug, Johan Diepstraten, Yoran van Rheen, paul Ruisch, Jannah
van Dijk, Zoscha van Erkel, Derk Schenk, Maaike Schoute, Stijn
Geesink, Henk Geesink, Danny Schukking, Bart de Smit, Lotte
Grooteman, Titus de Haas, Pien den Spaargaren, Carlijn Tolman, David
Hengst, Niels Hoefsloot, Arend ter Veer, Steven Velds, Minze
Hogenhout, Vincent van der Horst, Vries, Raoul Vriese, Brenda
Lysanne van der Horst, Erik van Wellerdieck, Camile Wijffels,
Hulten, Gemma Ikelaar, Floor Jeu- Beeke van Wingaarden, Saskia
kens, Erik Kasper, Max Kop, Lize Woortman, Albert Jan Woortman,
Kop, Thijs de Kruif, Pim Langendoen, Chris Zaal.
Bram Ledeboer, Jesse de Louw, Vince

http://www.sv-hca.nl

8
WEETJES EN REGELS
Gebruik van abonnement en licentie: Iedereen wil het trainingsuur graag
optimaal benutten, houd dus
* een abonnement mag je alleen zelf rekening met elkaar en een aantal
gebruiken zaken:
* zonder abonnement kom je ijsbaan * uitrijden aan de buitenkant. Er
niet op zal streng op gelet worden!
* een abonnement is alleen geldig op * niet met z’n vieren of vijven naast
de ijsbaan en op de trainingsuren elkaar uitrijden
waarvoor een abonnement is aange- * werk de training niet in grote
vraagd groepen af
* je hebt een licentie nodig om te * roep op tijd “hoger op” als je
mogen trainen binnendoor wilt passeren
* wedstrijden en marathons kun je * kijk voor je van start gaat of je
alleen rijden als je een abonnement anderen niet hindert
en een met LB en/of geoormerkte * geen mutsen aftrekken en andere
licentie hebt spelletjes doen
* geen sneeuwballen maken én
Pupillen die geen wedstrijden rijden, gooien
Jeugdschaatsers en Toerschaatsers
hebben geen licentie nodig. Wedstrijden:
* opgeven voor een wedstrijd kan
Trainingen: telefonisch of per e-mail bij de
* voor trainingen die uitvallen kun je wedstrijdsecretaris of bij je trainer,
geen aanspraak maken op teruggave tot uiterlijk dinsdagavond voor de
van abonnementsgeld of vervangende wedstrijd
trainingsuren * afmelden voor een wedstrijd kan
bij de wedstrijdsecretaris of recht-
Op het ijs: streeks bij de jurytoren op de
* Het dragen van handschoenen is avond van de wedstrijd.
verplicht. Als je geen handschoenen Als je je niet afmeldt mag je
draagt word je meteen van het ijs twee keer geen wedstrijd
gehaald. rijden.
* zorg voor wedstrijdbandjes
* sta op tijd aan de start

Een heel fijn schaatsseizoen

Kopij voor op uw plaatsen altijd welkom

9
JAAP EDENBAAN GAAT OPEN
Op woensdag 3 oktober ligt er weer
ijs! Om 18.00 uur wordt de baan
officieel geopend, waarna bobo’s
zich op glad ijs begeven. Vanaf
21.00 kun je je inschrijven voor de
baanmarathon. De marathoncom-
missie is van plan om daarna een
marathon voor de lol te laten
verrijden.

De ijstrainingen beginnen waar-


schijnlijk op vrijdag 5 oktober.

Het Jeugdschaatsen op zaterdag-


middag 6 oktober moet verval
omdat er een landelijke marathon
op het programma staat.
JAAP EDENBAAN OPEN EN GESLOTEN
Op woensdag 3 oktober a..s. wordt Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari
de ijsbaan om 18.00 feestelijk 2008 open van 11.00-18.00 uur. Dus
geopend door wethouder Marijke geen trainingen.
Vos. Voor • 0,20 kun je daar bij
zijn.
Andere sluitingen:
De trainingen beginnen waarschijn-
lijk op vrijdag 5 oktober. zaterdag 27 oktober 2007 is de
buitenbaan gesloten vanaf 15.30 uur
Sluiting rond de feestdagen in i.v.m. de Paul Veenemans Prijs.
december:
Kerstavond maandag 24 december zondag 28 oktober 2007 is de
2007 gesloten na 18.00 uur. Dus buitenbaan gesloten van 12.00-13.30
geen toerschaatsen. uur i.v.m. de Marathon Essent Cup.
De baan is vanaf 14.00 uur weer
1e Kerstdag dinsdag 25 december open.
2007 open van 11.00-18.00 uur. Dus
geen trainingen. zondag 16 december 2007 is de
buitenbaan gesloten van 10.30-
2e Kerstdag 26 december 2007 13.30 uur i.v.m. de Marathon Essent
open van 9.20-18.00 uur. Dus geen Cup. De baan is vanaf 14.00 uur
trainingen weer open.
en baanmarathon.
Oudejaarsavond maandag 31 zondag 31 december 2007 is de
december 2007 gesloten na 18.00 buitenbaan gesloten van 10.30-
uur. Dus geen toerschaatsen. 13.30 uur i.v.m. de
10
Marathon Essent Cup. De baan is Publieke uren 400 meterbaan:
vanaf 14.00 uur weer open. maandag 8.00-16.00, 21.00-23.00
dinsdag 9.20-16.00, 21.00-23.00
Op zondag 16 maart 2008 eindigt woensdag 8.00-16.00
het seizoen 2007-2008. donderdag 9.20-16.00, 21.00-23.00
Kijk voor actuele informatie op de vrijdag 8.00-16.00, 21.00-23.00
website van de Jaap Edenbaan. zaterdag 12.00-16.20
zondag 10.40-16.20

OP HET SCHERP VAN DE SNEDE


Rijden op botte schaatsen op een in overleg een datum vastgesteld. De
goede ijsvloer is uitermate verve- lokatie is altijd “ergens” op de Jaap
lend. Zorg er dus voor dat je schaat- Edenbaan.
sen in goede conditie zijn. Als je
net begint met schaatsen, die Hoe kun je je opgeven:
goede verzorging begint al met het - via www.sc-hca.nl, de website van
goed afdrogen van de ijzers na elke HCA
keer schaatsen. - telefonisch bij Udo Meijer of René
Ook onder schaatsers heb je nerds, van der Hauw (telefoonnummers
zij slijpen na twee keer schaatsen staan in OUP)
en voelen elke braam
onder het rijden. Anderen
vinden na tien keer
schaatsen (inclusief een
paar wedstrijden) dat
slijpen wel eens nodig is.
Houd als stelregel aan dat
slijpen minder tijd kost als
ze niet super bot zijn. Of
de ijzers nog scherp
genoeg zijn kun je contro-
leren door met een nagel
over de afzethoeken te
gaan. Als er krulletjes van
de nagel afschaven hoef
je niet te slijpen.
Zelf je schaatsen leren slijpen is En kijk voor online instructie door
goed te doen. een zeer vakbekwame schaatsenslij-
per op
Udo Meijer is weer bereid te laten http://video.google.nl/
zien hoe je schaatsen slijpt. videoplay?docid=-
7345798491750281550&pr=goog-sl
Wanneer dat gaat gebeuren is niet (of zoek op Google: schaatsenslijpen
bekend, want pas als een groepje Frans de Ronde).
mensen belangstelling heeft, wordt

11
Jeugdschaatskrabbels
Het is weer bijna zover, nog even en enkels kunt buigen. En dat is nu
de ijsbaan gaat weer open. juist zo belangrijk bij een goede
Ik heb het de afgelopen weken schaatshouding. Als je je enkels
razend druk gehad met nieuwe niet kunt buigen moet je dat com-
aanmeldingen, groepsindelingen, penseren in je rug om toch een
vergaderen en plannen, maar nu gaat soort van diepe zit te krijgen. Daar
het dan eindelijk toch weer beginnen. krijg je op den duur pijn in je rug van.
Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook! Dus niet doen die combinoren!

Als het goed is hebben jullie onder- Voor de kinderen die dit jaar voor het
tussen allemaal een email gehad eerst gaan lessen heb ik een goede
wanneer en waar jullie je moeten tip. Trek je schaatsen thuis eens
melden. Mocht dit niet het geval zijn aan (op het vloerkleed). Zet je voeten
dan kun je me altijd mailen of bellen een klein stukje uit elkaar en
natuurlijk. Dat kan ook altijd als je probeer eens of je netjes recht op de
andere vragen of opmerkingen hebt. ijzers kunt staan. Als dat lukt buig
je je enkels, knieen en heupen en
De groepsindeling voor dit jaar kun je leg je je armen op je rug. Vraag nu
op de website van HCA vinden. aan je vader, moeder, broertje of
zusje of het er al net zo uit ziet als
Ik heb de groepsindelingen gemaakt bij Sven Kramer of Ireen Wüst. Denk
op basis van het diploma dat je vorig eraan, niet met je neus naar het ijs
jaar gehaald hebt, ervaring, leeftijd, (vloerkleed), maar met je billen naar
en evt vriendjes of vriendinnetjes waar beneden! Dat zegt meester Wim
je graag bij in de groep wilde. Het (Muller) ook altijd, en dat blijft een
kan zijn dat tijdens de eerste of gouden aanwijzing vind ik.
tweede les blijkt dat je niet in de
juiste groep zit. De begeleider houdt Voor de kinderen die al eerder gelest
dit goed in de gaten en zal met mij hebben, het is nu tijd om schaats-
overleggen of je in een andere groep sprongen en diepzitten te oefenen.
geplaatst kan worden. Ga dus niet Voor dat eerste ga je eerst goed
meteen de eerste les vragen of je diep zitten en dan spring je van je
naar een andere groep mag, we linker been op je rechterbeen
houden het echt goed in de gaten! zijwaarts. Blijf diep zitten en houdt
je voet die niet aan de grond is even
Ik herhaal het nog maar een keer: achter je standbeen voor je weer
koop alsjeblieft geen combinoren! zijwaarts springt naar links. Diepzit-
Dat zijn die noren met harde hoge ten oefenen is heel eenvoudig. Ga
schoenen. Het is heel leuk om diep in de schaatshouding zitten en
daarop te rijden als je 1x per jaar blijf een minuut zo staan (dat doet
naar de ijsbaan gaat om te spelen. pijn aan je bovenbeenspier!).
Maar je kunt er absoluut niet goed op
leren schaatsen, omdat je niet in je
12
En dan de laatste voorbereiding;
vraag aan je vader of moeder of je
schaatsen wel scherp zijn! Beter
nog; controleer ze zelf! Met botte
schaatsen kan zelfs Sven Kramer
niet goed schaatsen, dus zorg er
voor dat ze in orde zijn.
Tot op de ijsbaan!
Kaja Oehler
(jeugdschaatsenhca@quicknet.nl

EEN RONDE MET…. LUIS VEEN


Voormalige trainers: Marja v
Leenders, Rogier Pastor, Alex
Outenaar, Peter Bos, Annemarie
Brouwer

Trainers nu: Cees Lissenberg,


Hans Pieterse, Dirk Zuidert

Hoe ben je bij het schaatsen


terechtgekomen? Via mijn vader
die mij al heel vroeg mee nam naar
de ijsbaan.

Wat is je doelstelling voor dit


seizoen? 1e 15 in het eindklasse-
ment van de B rijders

Je sportieve hoogtepunt:
Naam: Luis Veen
3e gewestelijk kampioenschap 2003
Geboortedatum: 6 januari 1985 (langebaan)
6e B rijder ONK Weissensee
Woonplaats: Duivendrecht 13e plaats marathon Amsterdam

Categorie: HN4 Wie bewonder je en waarom?

Huidige baan/opleiding: marke- Cees Lissenberg, vanwege zijn


ting/communicate 2e jaars gedrevenheid en het feit dat hij altijd
voor je klaarstaat.
HCA’er sinds: mijn 5e jaar
Wie zou je niet terugschrijven?
Geert Wilders!

13
Meest gênante ijsvertoning: Wat heb je altijd al willen weten
Mijn 7 valpartijen in de marathons van…Yoeri Lissenberg?
van het afgelopen seizoen. Hoeveel overwinningen heeft hij in A-
wedstrijden behaald?
Welke bezigheid kan jou niet
bekoren? Favoriete schaatser: Shani Davis
De Gouden Kooi
Favoriete ijsbaan: Inzell
Waarvoor of voor wie ben je
bang? Favoriet ijs: kaneelijs
Niemand.
Favoriete koekje: Java wafels
Waar zie je jezelf over 10 jaar?
Huisje, boompje, beestje? En als Favoriete eten: pom
een gearriveerd A rijder.
Favoriete drankje in de Skeeve
Hoe gaat het met je? Carel Donck
heeft je op de baan van kleine ronde Skaes: biertje
groot zien worden; wat zijn nu je
ambities? Wat hoop je te bereiken? Favoriete tweede sport: wielren-
Wat ik hoop te bereiken is een nen
gelukkig leventje te leiden en op een
leuke en gezonde manier met
schaatsen bezig te blijven.

SCHAATSEN AAN
De Nierstichting organiseert op de Nierstichting. De Nierstichting
zondag 21 oktober a.s. de Nier- zet zich ondermeer in voor een
stichting Elfstedentocht. Op elf betere toekomst voor Nierpatiënten.
ijsbanen in ons land wordt er ge- Je kunt meedoen met een team
schaatst voor de Nierstichting. Door maar ook individueel. Geef je op en
mee te doen, steun je het werk van laat je sponsoren. Je kunt je aan-
melden op www.schaatsenaan.nl
en een eigen deelnemerspagina
maken. Uiteraard kun je op deze
site ook alle informatie lezen over
dit grote schaatsevenement.
Een aantal bekende schaatsers,
zoals Ard Schenk, Jochem Uytde-
haage, Hein Vergeer, doet mee aan
dit grote evenement.

Hopelijk tot ziens op zondag 21


oktober!
Bernadette Keet
14
DE ORGANISATORISCHE OPLEIDINGEN VAN DE KNSB
Niet veel mensen realiseren zich dat op de aanwezigheid van de juiste
voor een wedstrijdje op de Jaap kleur armband (Wit/Rood/Geel/
Edenbaan al snel 10 vrijwilligers Blauw)
nodig zijn. Deze mensen zetten zich - De hulpstarter heeft als
een aantal malen per seizoen in om taak het oproepen van de rijders aan
ons wedstrijden te laten rijden. de start en de rijders te informeren
Vandaar dat er vanuit de club weer over de te dragen kleur armbanden
de roep om juryleden uitgaat. Om - De bochtencommissaris.
dit onder de aandacht te brengen Die zien we niet zo vaak op de
volgt hier een stukje over de oplei- Edenbaan. Maar hij let op het
dingen voor deze taken, die je bij de afsnijden van de bocht. Ook heeft hij
KNSB kunt volgen. Wel onder of zij de taak te letten op hinder bij
voorbehoud, want bij de deadline valpartijen.
voor dit nummer van de OUP was er
- De kruisingscontroleur let
nog niets bekend over de inhoud van
erop of er op een juiste manier van
de cursussen. Het is wel aanneme-
baan wordt gewisseld. Zien we ook
lijk (aangezien de structuur 2 jaar
niet veel in Amsterdam
geleden is veranderd) dat deze
Dan hebben we de juryleden in de
hetzelfde zal zijn als vorig jaar, dus
toren. Zij zijn noodzakelijk voor een
daar ben ik van uitgegaan. Kijk ook
goed verloop van de wedstrijd.
op de site van de KNSB.
- De Speaker. Heeft het vrij
Ik zal eerst wat vertellen over de druk weet ik uit ervaring. Het is niet
verschillende juryleden, zoals die zo simpel als het lijkt. Want naast
regelmatig op de Jaap Edenbaan te het oproepen voor de start, roep je
zien zijn. In de jurycursus zul je ook de doorkomst- cq. eindtijden
leren dat er wel functies zijn die niet om, noteer je de elektronische tijden
(vaak) op de Edenbaan worden én vraag je bij de ijsmeesters een
uitgevoerd. dweil aan. Spraakwater is noodza-
Allereerst de taken die in weer en kelijk voor deze functie.
wind moeten worden uitgevoerd, de - Hoofdtijdopnemer. Bepaalt
Buiten Juryleden: de juiste tijd op basis van de geklok-
- De scheidsrechter (niet te handtijden. Erg belangrijk als het
altijd aanwezig op de JE Baan). ET-blok weer eens wegspoelt.
Heeft de algehele leiding over de - Handtijdopnemers. Per
wedstrijd en is verantwoordelijk voor paar horen er 3 te zitten. Met 2 per
alles (behalve de start en de aan- paar is het ook mogelijk tot een
komst van de rijders). handtijd te komen. Zij bedienen de
- De starter is autonoom voor stopwatches op het lichtsignaal van
wat betreft de beslissingen ten het startpistool
aanzien van de startprocedure. In - Elektronische Tijdopne-
mensentaal: Gaat over de start en mers. Zij bedienen de tijdopname-
over valse starts. Ook let de starter kastjes van het ETclock-systeem.
Uitleg hierover zit in de Jury I cur-
15
sus, maar in het kort is het de taak - Wegwijs in de reglementen
om de ET-poort “open” te zetten (schrik niet, het gaat maar om
voor de kleur die aan komt schaat- enkele regels in deze cursus)
sen, en weer dicht te doen na - Startprocedure (summier)
afloop. - Principe van de puntentelling
- Uitslagenverwerking - Principe van de lotingen
geschiedt meestal door de ET’er. (algemene regels)
Zorgt ervoor dat de juiste tijden in - Wedstrijdregels die betrek-
het SARAsysteem komen, het king hebben op de jurytaken
systeem van de KNSB waarin alle - Bespreking van de Stage: 3
tijden worden geregistreerd. wedstrijden, 6 uur.
- Baanverzorging. Zonder - Toets via internet
ijsmeesters geen ijs. Deze cursus geeft de bevoegdheid
om als jurylid op te treden tijdens
Ik heb gemerkt tijdens het stage wedstrijden
lopen dat het wel altijd heel gezellig
is. Stage is een belangrijk onder- Jury II
deel van elke jurycursus, en het is Deze cursus, ook wel de Primaire
erg leuk om iets van elke functie te scheidsrechtersopleiding, duurt 5
proeven door deze zelf uit te voeren. avonden en heeft een “echt” exa-
Nu dan iets over de verschillende men. Jury I is de ingangseis. Tijdens
jurycursussen: de cursus wordt er dieper op de
Jury I kennis uit Jury I ingegaan. De taken
Er bestaan drie algemene jurycur- van de scheidsrechter staan cen-
sussen voor langebaanschaatsen. traal. Zo leer je omgaan met protes-
Niet geheel toevallig heten die Jury ten, maar ook leer je over de punten-
I, II en III. Als je besluit jurylid te telling, het SARA-systeem en loop
willen worden is het gewenst om de je stage bij 1 clubwedstrijd, 1
cursus jury I, de basiscursus, te gewestelijke (of regio) wedstrijd, én
volgen. Deze bestaat uit 3 avonden. 1 landelijke wedstrijd.
Het volgen van de cursus is niet
moeilijk, er wordt alleen op de Jury III
basisbegrippen van de schaatssport Voor deze cursus moet je door het
ingegaan. Wat leer je: gewest uitgenodigd worden. Er is
- Inleiding weinig vraag naar Nationale
- Organisatiestructuur van de Scheidsrechters, waarvoor deze
KNSB (heden en verleden) cursus is. Tijdens deze cursus leer
- Wedstrijdbanen: afstanden, je leiding te geven, de loting te doen,
start + finishlijnen, meting van de conflicten te hanteren, maar je krijgt
baan, markering, bochten en ook mediatraining in de vorm van
beveiliging interviewtechnieken. Ook bij deze
- Officials en hun taken cursus moet je stage lopen en
- Tijdwaarneming en E.T. examen doen. De stage vindt plaats
(Sara) bij twee meerdaagse nationale
wedstrijden, waarvan er één een NK
is.
16
Afgelopen jaar heb ik de jury-I ijs, maar ook omdat het heel erg leuk
cursus gedaan. Ik vond het hele- is om mee te werken aan wedstrijden!
maal niet moeilijk, het grootste deel
wist ik al omdat ik zelf al jaren Opgeven voor de cursussen kan op
wedstrijden rijd. Maar wat ik niet de site van de KNSB vanaf de laatste
wist vond ik erg interessant. Maar week van september. Dan zijn ook de
ook voor ouders van kinderen die cursusplaatsen bekend. Meld je aan!
net gaan wedstrijdschaatsen is de
cursus beslist een aanrader, niet Erik Spronk
alleen omdat de jurytoren is een
stuk behaaglijker is dan langs het

HCA-ERS IN LANDELIJKE MARATHONS


In het peloton rijders van de lande- Yoeri Lissenberg, Yoeri Takken en
lijke marathon zijn ook weer de Tonny van Vliet zullen ook in het
namen van een aantal HCA-ers te nieuwe seizoen een poging doen om
vinden. goede uitslagen te rijden.
Vooral Tonny zullen we in de gaten
Bij de A-rijders is Jouke Hoogeveen moeten houden gezien zijn uitspraak
de enige nieuwe naam na het dat de winst in een mogelijke Elfste-
afhaken van Sicco Janmaat. Sicco dentocht naar hem gaat!
wilde, na het beëindigen van zijn
loopbaan als langebaanrijder na het Bij de B-rijders doet Bram Biester-
seizoen 2006-2007, een nieuwe veld in zijn ogen een hele stap terug
uitdaging aangaan als marathonner door bij de Masters (veteranen) te
in het team van Viks. Een aanbod gaan rijden. Daarnaast gaat hij rijders
om assistent-trainer te worden van van de ploeg van Biesterveld Dia-
Jac Orie van DSB deed hem afzien mantairs de fijne kneepjes van het
van die eerdere gedachte. marathonrijden bijbrengen.
Luis Veen rijdt ook dit seizoen bij de
B-rijders.

Bram Biesterveld
Tonny van Vliet
17
Luis Veen
Landelijke marathons in Amsterdam
Zaterdag 6 oktober marathon Dames, Heren A, Heren B
Zondag 28 oktober marathon Heren A, 12.00-13.30 uur
Zondag 25 november marathon Heren A, 12.00-13.30 uur
Zondag 16 december marathon Dames,
Heren A, Heren B, 10.30-13.30 uur
Zondag 30 december marathon finale Essent Cup
Heren A, 10.30-13.30 uur

Snel op schaatsen moet in OP UW PLAATSEN

AFSCHEID VAN HCA


Anneke van Helden, Ans Bouwes, Carlo Verheul, Caspar van Dijk, Charly
Landman, Eddy van der Laan, Esmay van den Berg, Ernst van der Jagt,
Fedde Germans, Frank Bronkhorst, Gijs van der Voet, Hans Meijer, Hans
Zwaal, Hein Koning, Helma Edelman, Henne Tap, Jan Westerneng, Joop
Dekker, Judith Boeree, Kees Tol, Leendert Lagerburg, Marise Valk, Marjon
Breed, Mark van der Linden, Maurits van Dijk, Merel Klaver, Miranda van
Vliet, Niek Remijn, Peter Tol, Petra van Breevoort, Randy Veldema, Rien
Smulders, Rijk van der Pijl, Silvana Blijleven, Teun Munnik, Teun Edelman,
Tim Lubberding, Wim van den Toorn, Wim Tap.
18
EEN RONDE MET…: DANIELLE LEIJEN
Wie zou je niet terugschrijven?
Ik schrijf iedereen terug

Gênantste ijsvertoning: de vele


valpartijen

Waarvoor of voor wie ben je


bang? Ben eigenlijk voor niemand
bang.. ben alleen bang in het vlieg-
tuig voor luchtzakken

Waar zie je jezelf over 10 jaar?


Schaatstrainer bij HCA

Naam: Danielle Leijen Favoriete schaatser: Dan Janssen


Woonplaats: Duivendrecht en Bob de Jong

Geboortedatum: 24 maart 1975 Favoriete ijsbaan: Olympic Oval in


Calgary, Canada
Categorie: senior
Favoriet ijs: mintijs
Huidige baan/opleiding: kinder- Favoriete koekje: alle!!
leidster op een kinderdagverblijf Favoriete eten: italiaans
Favoriete drankje in de Skeeve
HCA’er sinds: een hele poos Skaes: thee
Favoriete tweede sport: tennis
Voormalige trainers: Cees
Lissenberg, Frits Schalij jr, Dirk Vraag van vorige ‘ronde met’
Zuidert jr, Gerrit van Leenders, ome (Rogier Koopman):
Willem en nog een aantal Hoeveel podiumplaatsen heb je
behaald bij de landelijke mara-
Huidige trainer’s: Gerrit van thons? Helaas geen podiumplaatsen
Leenders wel een aantal malen top 10 gere-
den…
Hoe ben je bij het schaatsen
terechtgekomen? Via het jeugd- Wat heb je altijd al willen weten
schaatsen van… Abel v. Ruitenbeek?
Wat heb je deze zomer allemaal
Je sportieve hoogtepunt: Zijn er gedaan om de komende winter te
eigenlijk 2: 3e plaats op een gewes- gaan vlammen!!!
telijk kampioenschap en dat ik het
NK marathon op natuurijs op de
Weissensee heb uitgereden!!
19
WAAROM GLIJDEN SCHAATSEN OP IJS
Al sinds mensenheugenis wordt er middel veroorzaakt wordt. Dit blijkt te
voortbewogen op de schaats. Een kloppen.
schaats glijdt makkelijk over ijs, dat Op het ijs is een flinterdun laagje
is een feit. Maar als je er beter over water aanwezig, dat als smeermiddel
gaat nadenken, is dat eigenlijk dienst doet (waterfilm). Hoe dit
helemaal niet zo logisch. IJs is waterlaagje ontstaat, is nog niet zo
namelijk, net als ijzer, een vaste lang geleden ontdekt. Jarenlang
stof. En het is algemeen bekend dat dacht men dat het waterlaagje op het
twee vaste stoffen in principe veel ijs zou ontstaan door de druk die een
wrijving van elkaar ondervinden, en schaatser (dmv het ijzer) uitoefent op
dat ze dus niet goed over elkaar het ijs. De druk van een schaatser
kunnen glijden (denk maar aan een blijkt echter veel te klein te zijn om
houtblok over een stenen weg). het ijs te laten smelten. Er moest
Waarom dat bij ijs dan anders is, is dus naar een andere oorzaak en een
een kwestie die wetenschappers ander smeermiddel gezocht worden.
jarenlang heeft beziggehouden. Deze oplossing is als volgt.
Waarom is ijs glad, terwijl de Elke stof heeft als het ware zijn
meeste andere vaste stoffen zo ruw eigen, specifieke bouwstenen waaruit
zijn? die stof is opgebouwd. Deze bouw-
stenen noemen we moleculen. De
Smeermiddel structuur van de moleculen van een
Na vele onderzoeken te hebben bepaalde stof verandert niet bij fase
gedaan, denken ze nu de oplossing overgangen. De áfstand tussen de
gevonden te hebben. Simpel gesteld moleculen, verandert dan echter wel.
ziet die er als volgt uit. Om de Zo zitten de moleculen in ijs veel
weerstand tussen twee vaste stoffen dichter op elkaar dan de moleculen
af te laten nemen, is een smeermid- in water. Maar het zijn wel dezelfde
del nodig. Een smeermiddel is ofwel moleculen. Normaal gesproken
een vloeistof ofwel een derde vaste zouden alle moleculen in ijs dus
stof met een plaatstructuur (plaatje). hetzelfde moeten zijn. De moleculen
Een plaatstructuur wil zeggen dat de aan de oppervlakte van het ijs, blijken
stof is opgebouwd uit allemaal echter andere eigenschappen te
vlakke lagen, die gemakkelijk langs vertonen dan de moleculen die dieper
elkaar kunnen bewegen. Als er een in het ijs weg zitten. Dit komt door-
smeermiddel tussen twee vaste dat de moleculen diep in het ijs enkel
stoffen terecht komt, zorgt dit ervoor omringd worden door andere ijsmole-
dat de twee vaste stoffen geschei- culen, terwijl de moleculen aan het
den worden, zodat de weerstand ijsoppervlak ook omringd worden
tussen die twee stoffen afneemt. door luchtmoleculen.
Gezien de lage weerstand die een Zo’n overgang van ijs naar lucht kost
schaatser ondervindt, is het logisch energie. Moleculen streven altijd naar
om aan te nemen dat de lage een zo laag mogelijk energieniveau.
weerstand tussen een schaats en Dit is namelijk het makkelijkst te
het ijs ook door een dergelijk smeer- vormen en zeer stabiel. Om die lage
20
energie in stand te houden, trillen de onder nul en hoewel het geen vloei-
moleculen aan het oppervlak van het stof genoemd mag worden, kan het
ijs meer dan de dieper gelegen prima dienst doen als smeermiddel.
moleculen. Omdat de moleculen in Dit smeermiddel zorgt ervoor dat wij
de vloeibare fase van een stof meer ons gemakkelijk kunnen voortbewe-
bewegen dan de moleculen in de gen op het ijs.
vaste fase, ontstaat er door dit
trillen een laagje op het ijs dat veel Anne-Marije Zwerver
weg heeft van een vloeistof. Dit
laagje blijft in stand tot 187 graden C
? ! ZIN EN ONZIN ! ?
Moet ik blij zijn of negatief reageren. DRIE oktober, weer wat vroeger dan
We gaan onze koffer inpakken. andere jaren, gaat ’t weer gebeuren.
September vakantie naar Tunesië. Is Er schijnt dan ijs te liggen op de
daar effe 35 graden. Onze HCA Jaap Eden. Dus slijpen met z’n
trainersvergadering moet ik afzeg- allen!!
gen. Oké, ik zoek het zelf op, Onder het genot van een biertje, de
betaalde er ook nog voor, maar wat ondergaande zon en een groep
verlang ik eigenlijk naar de komende vrienden bij je, is het in Noorwegen
wintermaanden! Waar de Oosten- altijd genieten. Wij ondervonden dat
wind tegen je bast aan blaast en de deze zomer weer eens in Kongsberg.
ijsbloemen op de ramen groeien. Een van oudsher bekent schaatsoord
Waar de Manus meer rondjes moet met een ’toentertijd’ record ijsbaan.
draaien om de sneeuw van het ijs te Onze jongeren of ‘schaatshal genera-
krijgen. tie’ zal dit niets meer zeggen. We
Dus laten we ook geen tam-tam lieten het deze avond aankomen op
meer maken over de afgelopen nostalgie en mijmerden tot diep in de
Nederlandse zomer. Het was eigen- nacht. De een liet hier een wereldtijd
lijk gewoon een top zomer! Je kon noteren, de ander had een prachtige
wat doen, lekker fietsen, skeeleren herinnering aan een trainingskamp
of een rondje hardlopen, zonder te met de kernploeg. Om het plaatje
bezwijken onder te hoge temperatu- compleet te maken werden alle
ren. bekende schaatsmekka’s van toen
Via de mail ontving ik alweer de onder loep genomen. In Noorwegen:
wedstrijd kalender voor komend Hamar (landijsbaan bij de jeugdher-
seizoen. Zo blijkt maar weer dat berg), Gjovik, Fagernes (ook vanuit
diverse HCA mensen beslist niet stil de jeugdherberg zo het ijs op) en
zitten en ons keurig op de hoogte Oslo (Bislet en Valle Hovin). Natuur-
houden. Perfect geregeld Henk lijk ontbraken ook Davos, Cortina,
Veen! Ook de abonnementen Alma Ata en Zakopane niet aan ons
aanvraag en administratie hierom- lijstje. Ieder had wel iets met deze
trent wordt elk jaar weer tot in de banen. Zelfs zomers reisden wij er
puntjes verzorgd door Bart Postma. vaak naar toe. Fietsen mee, training
Klasse! Voorbereidingen voor onze met een hoog gehalte aan vakantie
club, terwijl de doorsnee HCA’er dan gevoel.
nog lekker aan het strand ligt.
21
Er ontstonden in diverse plaatsjes wij er op deze Kongsberg avond, voor
vaak innige relaties met plaatselijke de zoveelste keer weer eens achter,
schonen. Want ja, als je er in de Sport Verbroedert! Daarom zie ik
winter traint en om de open haard jullie graag weer op het ijs!
zit, moest je toch ook weten hoe het
er zomers aan toe ging! Twee
trainingsmaatjes kregen op deze Herman Offerman
manier begin jaren ’70 wel heel
vaste relaties en zijn dan ook met
een Noorse getrouwd. Zo kwamen

HCA BOSLOOP 2007


Op 17 juli jongstleden was het weer dan normaal al het geval is, werd met
zo ver. De jaarlijkse HCA-bosloop – starten gewacht tot tegen half 8. Dat
inmiddels een klassieker zo tegen bleek een goede beslissing want
de start van het schaatsseizoen – omstreeks kwart over 7 kwamen nog
stond weer op het programma. Ook diverse mensen aan. Bijkomend
dit jaar waren de verwachtingen weer voordeel hiervan was dat het inmid-
hooggespannen aangezien alles in dels droog geworden was. Uiteinde-
voorgaande jaren altijd tiptop voor lijk werd dus bij mooi droog weer
elkaar was. Groot zal dan ook de gestart.
teleurstelling geweest zijn bij velen Over het verdere loopgedeelte valt
toen ze tussen 6 en 7 uur ’s avonds niet veel te vertellen, het rondje rond
uit het raam keken en nauwelijks de bosbaan is tamelijk saai en bij de
enkele meters ver konden zien meeste HCA’ers wel bekend. Het
vanwege al het naar beneden enige verschil met voorgaande jaren
komende ‘hemelwater’. betrof de grote plassen en het
Desondanks is een aantal fanatieke gedeeltelijk erg modderige en zachte
HCA’ers toch nog in de auto of op pad. Een direct gevolg van de over-
de fiets gestapt om deze happening vloedige regenval in de voorafgaande
niet te hoeven missen. Zelf vertrok ik uren.
om 18.40 met de fiets na snel een Na 1 of 2 rondes (5 of 10 km) te
blik op de buienradar te hebben hebben gelopen kon als vanouds
geworpen welke vanaf 18.30 uur genoten worden van velerlei versna-
droog weer beloofde. De praktijk peringen. Sommigen konden hier al
bleek anders, na 5 minuten fietsen na een minuutje of 20 aan beginnen,
waren m’n sokken al van top tot anderen moesten bijna een uur
teen doorweekt. Na om tegen afzien. Dankzij het uitstekende
zevenen bij de bosbaan gearriveerd inkoopbeleid van Udo was er echter
te zijn toch maar de regenkleding en ook voor de bikkels die het langst
de lange broek uit gedaan onder het gelopen hadden nog meer dan
mom van ‘als je minder aan hebt voldoende ter versnapering.
kan er ook minder nat worden’. Helaas viel, ondanks dat het ten tijde
Aangezien er door het slechte weer van de bosloop prima loopweer was,
sprake was van nog veel meer files het deelnemersaantal dit jaar enigs-
22
zins tegen. Vooral de afwezigheid vanouds gezellige evenement. Graag
van het overgrote deel van de jeugdi- zou ik dan ook Udo Meijer en Henk
ge HCA’ers welke normaliter iedere Veen willen bedanken voor de weder-
week fanatiek met Herman op pad om voortreffelijke organisatie. Net als
gaan was opvallend. Hoogstwaar- u en met u vele andere HCA’ers kijkt
schijnlijk zijn een hoop leden en ook ondergetekende dan ook al weer
ouders van leden – naar gebleken is uit naar volgend jaar.
ten onrechte – afgeschrikt door het
niet bepaald aanlokkelijk te noemen Marijn Koopman
weer.
Desondanks was het – ook met een
wat kleinere groep – weer het als

Uitslag Bosloop 2007

5 KM
1 Marijn Koopman m 20.55
2 Martin Huijsm an m 21.17
3 Jip vd Bos v 22.07
4 Jaimy Hillebrandt m 22.40
5 Udo Meijer m 22.50
6 Erin de Gendt v 25.15
7 Rick Claes m 25.15
8 Michel Dekker m 32.28
9 Korine Morgan v 34.34
10 km
1 Jorrit Buissant m 39.12 21 Anke Hardebol v 50.24
2 Mart Louwers m 39.40 22 Miranda Dekker v 50.26
3 Patrick Verheij m 39.47 23 Susan Bol v 50.26
4 Swen Faber m 39.47 24 Christiaan Grigoleit m51.27
5 Niek Postma m 40.09 25 Pia Meijring v 51.39
6 Andy van Waes m 40.38 26 Willy Bakker v 52.47
7 Pascal van Overeemm 42.46 27 Carel Donck m 53.41
8 Egbert Mulder m 43.12 28 Henk Schippers m 55.47
9 Dennis Wolthuis m 43.23 29 Rene vd Hauw m 59.54
10 Joery Blaisink m 43.23
11 Arie Griffioen m 43.32
12 Steven Zaal m 43.35
13 Cees Hoogeveen m 43.45
14 Bobby Haighton v 44.40
15 Abel Schootemeijerm 45.44
16 Frans Huijsmans m 48.04
17 Han van Tol m 48.17
18 Jan van Dijk m 48.39
19 Paul Hassink m 49.11
20 Frans Faber m 49.22
23
DE UITDAGING: DE HCA 111 RONDEN

Zondagavond en -nacht 11 november kun je weer het


ijs op om 111 x 400 meter te schaatsen.
De Nachtprestatietocht gaat om 23.00 uur van start
en tot 01.00 uur kun je je ronden rijden.
Doe mee en neem vrienden en kennissen mee!
INDELING TRAININGSSEIZOEN 2007 - 2008
Wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd

DINSDAG M01
MARJA V. LEENDERS GERRIT V. LEENDERS HENK VEEN

Abel van Ruitenbeek Albert Gerritsen Albert Jan Woortman


Arnoud van der Hauw Annelies Schootemeijer Carel Donck
Beeke van Wingaarden Ans Gerritsen Han van Tol
Cancu Copur Marco de Jong Jaap van Staaveren
Fimme van der Brug Ferdau Delea Jan van Dijk
Tessa Schoute Fia van de Veldt Kees Hoogeveen
Isa de Wolf Gemma Ikelaar Rob Klaver
Isa Manten Jeannette Piet Steef Liefting
Jaimy Hilbrands Joke Wittenberg Carla de Winter
Johan Diepstraten Jolanda van Beusichem Paulien Bongers
Maaike Schoute Kaja Oehler
Mirte van der Brug Marianne van Zuijlen
Niels Hoefsloot Minke Valk
Titus de Haas Pia Meiring
Wouter van de Hauw Ruud Weenk
Tineke Tonkes
Tjeerd Schoute

24
DINSDAG M01 DINSDAG M02
HERMAN VD MEULEN CEES LISSENBERG ALEX VD OUTENAAR
Arend Hogenhout Bram Biesterveld Abel Zaal
Camiel Wijffels HC Dennis Wolthuis Bobby Haighton
Floor Jeukens DC Femke Roemer Erik Ruiter
Jasper van der Spek Gerard Kemper Erik Spronk
Joost van Beusichem Jan Tol Jasper Buiter
Lisa van de Bos Jouke Hoogeveen Joran Angevaare
Lisa van der Spek Yuri Lissenberg Julie van der Post
Nicole Schoute Luis Veen Leonie Keet
Thijs van Beusichem Kees Bas Lizette van der Werff
Frerik Scheffer Marijn Koopman
Jip van de Bos Monique van Gelderen
Koen Woortman Richard van Gelderen
Leandra Creemers Ruben Putter
Steven Zaal
Thijs van der Werff
Tim Hofdijk
Anne-Marije Zwerver
DINSDAG M02
MARJA V. LEENDERS GERRIT V. LEENDERS WIM DE JOODE
Anja Gerritsen Aad van Meel
Annemieke Griffioen Anke Hardebol Bart de Smit
Carlijn Tolman Astrid Janssen Bill Wei
Charlee Fletterman Danielle Leijen Chris Zaal
Diana Dekker Dineke Hardebol Erik Kasper
Fleur Derlagen Esther Tindal Erik van Hulten
Iris de Weerdt Lisa van der Veen Hans Lauwers
Iza van Erkel Loes van Rheen Jaap van der Spek
Jose Kroon Lydian Poppens Kees Mooijer
Josje Heikoop Maartje Speksnijder Menzo Meijer
Linda Meiring Marianne Gerrits Nico Schilder
Lotte Spaargaren Marit Wolfenbuttel Pieter Bas
Pien den Hengst Miranda van Vliet Pim Langendoen
Willy Bakker Saskia Kolkman Rene Zoekende
Zoscha van Erkel Jeltje Janmaat Robbert van Driel
Wim Heikoop
WOENSDAG M03
HERMAN OFFERMAN
Anne-Marije Zwerver Heine Deelstra Marleen Sibeijn
Bram Ledeboer Henk Schippers Peter Jak
Dik Blokland Jan Schilder Philip van Aersen
Erik Blits Jan Wienese Pieter Vlaanderen
Eugene a Campo Jeannette Piet Rob van Hassel
Fieneke van Leusen Joke Wittenberg
Gerrie Hoejenbos Kees Kwakman
Hans Duin Leo van Beusichem
Hans Snoep Marijn Koopman

25
VRIJDAG M04
UDO MEIJER RENE VAN DE HAUW IJSFACILITEITEN
Arie Griffioen Annelies Schootemeijer Bobby Haighton
Gert-Jan Ris Anne-Marije Zwerver Maarten vd Hauw
Han van Tol Ferdau Delea Steven Zaal
Harco Haagsma Fia van der Veldt Thijs van der Werff
Jaap van Staaveren Karin Berger Lianne Turkenburg
Jan van Dijk Linda Mulder Luis Veen
Marijn Koopman Loes van Rheen Jouke Hoogeveen
Michiel van Laer Lydian Poppens
Paul Hassink Maartje Speksnijder
Peter Tijsen Marit Wolffenbuttel
Rob Hoogendoorn Ruben Putter
Rocky Haighton Saskia Kolkman
Ronald Warmerdam Thad vd Bruggen
Ruud Bouwmeester
Sietse van der Werff
Simon Salome
Taeke Postma
VRIJDAG M05 ZATERDAG M07,
ALEX VD OUTENAAR Marijn Koopman DANIELLE LEIJEN
Abel Schootemeijer Bram Biesterveld Daisy Veen
Anja Gerritsen Coen Verlaan Donna Bos
Cindy Kerzaan Erik Blits Mats Thewesen
Danielle Leijen Gijs van Dam Quinten Ofman
Dennis Wolthuis Jan Tol Romy Mulder
Dineke Hardebol Paul Verlaan Ruby Keijzer
Emile Kerver Peter de Nijs Abel van Ruitenbeek
Erik Spronk Raymond Wever Britt Hillaert
Hans van Thienen Reimond Went Isa de Wolf
Jasper Buiter Rein Derlagen Jasper van der Spek
Leonie Keet Remco de Vre Simone Spierings
Monique van Gelderen Rolf Smeding Sjaak Hoogstraten
Richard van Gelderen Wessel Veelenturf Wouter vd Hauw
Rick Claes Wim Keet
ZATERDAG M07,

? RENE VD HAUW
Arnoud van der Hauw Annemieke Griffioen Joran Angevaare
Danice Ofman Arend Hogenhout Leandra Creemers
David Vos Tom Remijn Lianne Turkenburg
Iris Kaptein Cynthia Veen Lisa van der Spek
Isa Manten Yvonne Dodeman Lisa vd Bos
Julia van de Zande Diana Dekker Maarten vd Hauw
Romy Bos Frerik Scheffer Michiel Dekker
Yvette Eeltink Iris de Weerdt Tim Hofdijk
Iris Gimpel Jesse Kaptein
Jaimy Hilbrands Jip vd Bos
26
Jaap van der Spek Anja Gerritsen
Albert Jan Woortman Beeke van Wingaarden Stijn Schukking
Annette Gerritsen Denise Metselaar Minze Vries
Carla de Winter Korine Morgan Raoul Vriese
Erik Bos Lize Kop Titus de Haas
Henk Geesink Lysanne van der Horst Thijs de Krijf
Jaap van der Spek Danny Grooteman Mirte van der Brug
Kaja Oehler David ter Veer Vincent van der Horst
Peter van den Bos Dwayne Mulder Max Kop
Rene Dodeman Fimme van der Brug Yoran van Dijk
Rens Tap Maaike Schoute Saskia Woortman
Tom Spierings Niels Hoefsloot Vince de Louw
Wies van der Steen Steven Velds Brenda Wellerdieck
Derk Geesink
Jesse de Louw
De groepen van Danielle en Rene zijn zo goed als definitief.
De overige groepen worden tijdens de eerste trainingen verdeeld

RECREATIESCHAATSEN DONDERDAG
DONDERDAG R01 DONDERDAG R02 DONDERDAG R03
Marja van Leenders Marijn Koopman Herman O / Wim de J
Els v.d. Griend Ans Klinkenberg Bert van der Horst
Eva Teijsse Bart Postma Bruno Berger
Jan Arie Kes Carla Nieland Carlo Runderkamp
Janneke van Dijk Cor Bon Erik Kasper
Kees Commandeur Erik Kasper Fons Schouten
Lisanne Sloots Henny Claes Gerrit Janssen
Maaike Klaver Ingrid Clausing Gerrita van der Veen
Marieke Hermans Johan Piet Jan Runderkamp
Minke Valk Joris van der Post Jan Schilder
Peter Janmaat Marianne de Joode Luc van Leeuwen
Reina Janmaat Michiel van Loon Sijmen Tol
Ron van der Vliet Piet Mes Sjaak Pleiter
Ruud Weenk Simon de Joode Piet Molenaar
Tineke Tonkes Martijn Baltes

Henk Veen
27
DE HCA AGENDA
woensdag 3 oktober, 18.00 uur:
opening Jaap Edenbaan 2007-2008

*
zondag 11 november, 23.00-01.00 uur:
HCA Nachtprestatietocht 11 ronden

Minder snel op schaatsen moet ook in OP UW PLAATSEN

Nr. sluitingsdatum kopij in de bus

2 15 november 2007 1 december 2007


3 15 januari 2008 1 februari 2008
4 15 maart 2008 1 april 2008
5 bevat de stukken voor de jaarvergadering
6 15 mei 2008 1 juni 2008

Fietsen ???
Wielersport vereniging Volen-
dam biedt de mogelijkheid voor
jeugdleden van 8 t/m 14 jaar om lid te
worden van de vereniging en daar zijn
verschillende fietsen voor beschik-
baar, die tegen een kleine vergoeding
een seizoen in wedstrijd-verband ge-
bruikt kunnen worden. Ook bestaat Hèt adres voor:
de mogelijkheid om voor oudere le-
• tafelkleden
den in het zomerseizoen de wieler-
sport actief te beleven. • vitrage
Voor inlichtingen en vragen kunt U te- • dekbedovertrekken
recht bij: • 1001 soorten kussenhoezen
Bruin Bien, Plutostraat 40b,
Volendam, ( (0299) 364029 of Haven 28 . 1131 ER Volendam
364316 en Telefoon 0299 366937
Jan Tol, Oostwal 7, Volendam, ( Fax 0299 367151
(0299) 367107.
28