Вы находитесь на странице: 1из 1

Dirección xxxxxxxxxxxxxxx - Teléfono xxxxxxxxxxxxxx - E-mail xxxxxx@xxxx.

com

Nombre
Apellidos

ESTUDIOS
PROGRAMAS
Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Java
Universidad o institución – Ciudad, País Html 5
PHP
Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Universidad o institución – Ciudad, País Xxxxxxx
Xxxxxxx
Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Universidad o institución – Ciudad, País

IDIOMAS
TRABAJOS REALIZADOS Y Español: Alto
ACTIVIDADES EXTRA-SCOLARES Inglés: Alto
Francés: Medio
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA/ASOCIACIÓN Alemán: Bajo
00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000

Misión desarrollada – Ciudad, País


Tareas realizadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REFERENCIAS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre APELLIDO
Empresa | Cargo
Teléfono xxxxxxxxx
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA/ASOCIACIÓN
E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com
Misión desarrollada – Ciudad, País
Tareas realizadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nombre APELLIDO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Empresa | Cargo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Teléfono xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA/ASOCIACIÓN
Misión desarrollada – Ciudad, País
Tareas realizadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx INTERESES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Natación
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lectura
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Servicio social
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx