You are on page 1of 1

Lista planificării inspecției speciale la clasă/probele practice

pentru candidații participanți la concursul de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2018

DISCIPLINA DE CONCURS: CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

Număr Iniţiala şcolară unde se susţine Data


Numele Prenumele Unitatea
fișă tatălui inspecţia la clasă/proba practică inspecției/pr
obei practice

1305 BOICO M MARIA C. N. „Mihai Eminescu” 6.06.2018


LAURA-
1487 CUPŞE G DIANA C. N. „Mihai Eminescu” 6.06.2018
1278 MARGINEANU S CLAUDIA C. N. „Mihai Eminescu” 6.06.2018
ANGELA-
1846 POP P NICULINA C. N. „Mihai Eminescu” 6.06.2018
EVIKE
2219 POP S IBOLYA C. N. „Mihai Eminescu” 7.06.2018
IONELA-
1268 SIMA I AMALIA C. N. „Mihai Eminescu” 8.06.2018
1323 STETCO G MIRELA C. N. „Mihai Eminescu” 8.06.2018

Evaluator 1.Ambruș Cristina 748131304

Evaluator 2Baciu Florentina 749787717