You are on page 1of 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.V.2018
Școala: Școala Gimnazială Szamado Erno, Cheșereu
CLASA: a V-a
PROFESOR: Demian Ramona
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba si literatura română
SUBIECTUL: Vizită..., de Ion Luca Caragiale- observarea textului
TIPUL LECŢEI: mixtă

Competențe generale:dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Obiective operaționale:
La sfârșitul activității didactice elevii vor fi capabili:
O1- să identifice cuvintele care arată timpul şi spaţiul în care se petrec întâmplările din opera Vizită... de I. L. Caragiale;
O2- să precizeze momentele subiectului (etapele acţiunii), formulând scurte enunţuri corespunzătoare;
O3- să citească corect, fluent, expresiv şi conştient fragmente din Vizită... de I. L. Caragiale, respectând punctuaţia şi ortografia cerute
de text;
O4- să identifice personajele din text în ordinea apariţiei, apoi în ordinea importanţei;
O5- să se exprime clar, corect, concis;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, lucrul cu manualul, lectura selectivă, exerciţiul oral şi scris, învăţarea
prin descoperire, exerciţiul, analiza gramaticală.
Mijloace de învăţământ:
• Limba română- manual pentru clasa a V- a. Autori: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2008
• fişe cu sarcini de lucru pentru elevi
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate independentă şi individuală
DURATA: 50 min.
DEMERSUL DIDACTIC

MOMENTELE TIMP ELEMENTE DE CONŢINUT O METODE MIJLOA


LECŢIEI B. CE
1 2 3 5
4 6
A.Organizarea 2-3 min - Voi avea grijă ca elevii să-şi pregătescă materialele necesare orei de
clasei pentru limba română şi voi nota absenţii; Catalogul
lectie - Voi asigura liniştea şi disciplina clasei pentru o bună desfăşurare a
1. Moment activităţii didactice.
organizatoric.
B.2. Verificarea - Voi verifica tema calitativ. Caietele
temei pentru 10 min - Verificarea calitativă se face selectiv. elevilor
acasă şi a
cunoştinţelor -Profesorul pune întrebări elevilor despre substantiv:
dobândite Ce este substantivul?
anterior Care sunt felurile substantivelor? tabla
Care sunt genurile substantivelor? conversaţia
Ce număr pot avea substantivele?
Care sunt cazurile substantivelor?
Substantivul în nominativ ce funcţie sintactică poate îndeplini? Manualul
Substantivul în acuzativ ce funcţie sintactică poate îndeplini?
Substantivul în dativ ce funcţie sintactică poate îndeplini? explicaţia
Substantivul în genitiv ce funcţie sintactică poate îndeplini?
Substantivul în vocativ ce funcţie sintactică poate îndeplini? Ce arată conversaţia
substantivul în vocativ? euristică
FISA DE LUCRU
Subliniaza substantivele din textul dat si analizeaza-le:
Ionel atîrnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat. exerciţiul Fisa de
C.Achizitionare scris lucru
de cunostinte Completaţi rebusul, răspunzând corect la întrebări, pe verticală va iesi
noi numele marelui clasic al literaturii române, CARAGIALE Plansa cu
3. Captarea 30 min rebusul
atenţiei. Anunţ titlul lectiei şi precizez obiectivele pe care le urmăresc pe
parcursul lecţiei.
4. Anunţarea Prezint cateva date despre clasicul literaturii noastre, Ion Luca
subiectului şi a Caragiale.
obiectivelor
-Vom citi una din operele de mici dimensiuni ale lui I.L.Caragiale lucrul cu
manualul
5. Manualul
Transmiterea / Profesorul citeste expresiv textul. Elevii urmaresc interpretarea lui. Se
însuşirea noilor antreneaza elevii intr-o lectura selectiva , explicativa, folosind in
cunoştinţe acest sens manualul.Solicit elevilor, prin discutii frontale, sa indice
locul si timpul actiunii, personajele, trasaturile lor si din ce intamplari,
cuvinte si expresii reies ele. In acest sens, se folosesc intrebarile si
6.Dirijarea sarcinile didactice din manual. P162 lectura
învăţării - să sublinieze formele neliterare: prietina, atentiune, catra, use, daca, selectivă Caietele
fotel, descalica, tivil, (eu) vaz, viu(acu), sa intervie. elevilor
Pun elevii să caute în dicţionar explicaţia cuvintelor necunoscute şi să
o scrie pe tablă şi în caiete.
D.
Sistematizarea,
consolidarea 7-8 min lucrul cu
cunoștițtelor Verific prin câteva întrebări dacă elevii au descifrat continutul textului. manualul
- Cine este autorul acestei opere literare?
Dar naratorul?
- Care sunt personajele care participă la acţiune?
- În ce gen literar se poate încadra opera?
7.Asigurarea
feed-back-ului Propun elevilor să rezolve următoarele exerciţii lexicale:
1. Spuneţi cum s-au format următoarele cuvinte: anişor, maioraş, învăţarea prin
milităreşte. descoperire Caietele
2. Explicaţi rolul apostrofului: ,,vin` la mama”,,, al`dată”. elevilor
3. Precizaţi sensul verbului ,, a observa din enunţul:,, Am observat
doamnei Popescu că în anul acesta nu se prea vede la plimbare.
8.Evaluarea Găsiţi alt sens pentru acest verb şi construiţi un enunţ cu el.
formativă 4. Găsiţi antonime potrivite pentru următoarele cuvinte: ,,educat”, a
ordona”,,, amuzant”, ,,civilizat’’

.
Se fac aprecieri verbale şi se notează elevii care au participat activ.

De citit textul si de raspuns cerintelor de vocabular, pag. 162

9. Tema pentru
acasă
Anexa I
VIZITĂ…
de I. L. Caragiale

Puneţi ideile principale din dreapta tabelului în ordinea desfăşurării evenimentelor în text, notând în stânga tabelului litera
corespunzătoare etapelor acţiunii (momentelor subiectului).

ETAPELE ACŢIUNII IDEILE PRINCIPALE


SITUAŢIA INIŢIALĂ A) Ionel face un zgomot asurzitor cu toba şi trâmbiţa.
(EXPOZIŢIUNEA)
……………………………… B) Ajuns acasă, naratorul constată că Ionel îi pusese dulceaţă in şoşoni.
………………………………
CAUZA ACŢIUNII C) Ionel necăjeşte servitoarea, fiind gata să răstoarne spirtiera.
(INTRIGA)
…………………………….. D) Jucându-se cu sabia, Ionel o loveşte pe mama sa în obraz.
……………………………...
DESFĂŞURAREA ACŢIUNII E) Povestitorul face o vizită doamnei Popescu, cu ocazia onomasticii fiului ei.
………………………………
……………………………… F) Băiatul leşină, speriind-o pe mama sa.
DEPĂŞIREA SITUAŢIEI DIFICILE
(PUNCTUL CULMINANT) G) Jucându-se cu mingea, Ionel răstoarnă cafeaua musafirului.
………………………………
……………………………… H) Ionel fumează o ţigară.
SITUAŢIA FINALĂ
(DEZNODĂMÂNTUL)
………………………………
………………………………
FISA DE LUCRU
Subliniaza substantivele din textul dat si analizeaza-le:

Ionel atârnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat.


Puneţi ideile principale de mai jos în ordinea desfăşurării evenimentelor în text şi identificaţi momentele subiectului(etapele
acţiunii).

Ionel face un zgomot asurzitor cu toba şi cu trâmbiţa .

Ajuns acasă , naratorul constată că Ionel îi pusese dulceaţă în şoşoni.

Ionel necăjeşte servitoarea , fiind gata să răstoarne maşina de spirt.

Jucăndu-se cu sabia , Ionel o loveşte pe mama sa în obraz.

Povestitorul face o vizită d-nei Popescu, cu ocazia onomasticii fiului ei, căruia îi duce cadou o minge.

Băiatul leşină, speriind-o pe mama sa.

Jucăndu-se cu mingea, Ionel răstoarnă cafeaua musafirului.


Mama este încântată de felul cum fumează Ionel.

Echipa I

 Meseria-i brăţară de aur.


 Munca îl înnobilează pe om.
 Ce poţi face singur, nu aştepta de la alţii.
 Pomul când e mic se îndreaptă
Alege din grupa de proverbe de mai sus, cel care se potriveşte mai bine textului „Vizită” de Ion Luca Caragiale.Motivează-ţi
opţiunea.

Echipa a II-a

 Speranţa moare ultima.


 Dă-mi, Doamne, puterea tânărului şi mintea bătrânului.
 Aşchia nu sare departe de trunchi.
 Cine râde la urmă, râde mai bine.

Echipa a III-a

 Când pisica nu-i acasă, joacă şoarecii pe masă.


 Cine sapă groapă altuia, cade singur în ea.
 Omul needucat este ca un corp fără suflet.
 Ce iese din pisică, şoareci mănâncă

Echipa a IV-a
 Fă-ţi iarna car şi vara sanie.
 Respectă-ţi copilul ca să fii respectat la bătrâneţe
 Sângele apă nu se face

Echipa a V-a
 Bine faci, bine găseşti.
 Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala.