Вы находитесь на странице: 1из 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pejabat Pendidikan Daerah Sibu


Tingkat 6, Wisma Persekutuan
Blok 3, Lot 462, Brooke Drive
96000 Sibu, Sarawak
Sarawak

Tel : 084 - 330544


Faks : 084 - 320964
Laman Web : www.edusibu.gov.my
___________________________________________________________________________

Ruj. KamI : JPS(W)/PPDS(UPK)/153/02/02/02Jld.21 (08)


Tarikh : 19 April 2018
Guru Besar,
SK / SJK
Daerah Sibu.

Tuan,

PEMBAYARAN BANTUAN AM PERSEKOLAHAN (BAP) KEPADA MURID TAHUN 2 HINGGA


TAHUN 6 BAGI BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)
TAHUN 2018

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacitanya bersama-sama ini disertakan surat dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
bil.JPS(W)/SPPK.HEM.800-5/6/1 (02) bertarikh 4 April 2018 yang berketerangan kendiri untuk
rujukan dan tindakan pihak tuan selanjutnya.

3. Sehubungan dengan itu, pihak tuan hendaklah mematuhi arahan yang telah dikeluarkan.
Mohon pihak tuan menghantar satu salinan Borang C / SR ke pejabat ini selepas agihan bantuan
dilaksanakan.

4. Perhatian serta tindakan tuan selanjutnya amatlah diharapkan dan didahului dengan
ucapan terima kasih. Pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus perkara ini ialah
Sofiana Hassan di talian 084-330544.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

MENJULANG PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK


“FLY KENYALANG FLY, FLY HIGH”
(HAJAH SALEMAH BINTI HAJI CHALI)
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sibu

sh/KWAPM 2-6 2018

MENJULANG PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK


“FLY KENYALANG FLY, FLY HIGH”