Вы находитесь на странице: 1из 1

Analiza probei de evaluare la limba rusă Data 26 februarie, 2018 Clasa a VIII-a

Instituția Total Din ei Au NOTA % % Nota


elevi cu CES scris 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Înușitei Calității medie
IP 25 0 25 0 5 5 11 1 0 3 - - - 88 40 7,20
Gimnaziul
„Andrei
Chivriga”

Itemi Au realizat % Au comis greșeli % Nu au realizat %


1 24 96 0 0 1 4
2 21 84 2 8 2 8
3 25 100 0 0 0 0
4 21 84 1 4 3 12
5 19 76 5 20 3 12
6 13 52 9 36 3 12
7 8 32 14 56 3 12
8 3 12 13 52 9 36
Greșeli tipice:
Ошибки при определении предлогов.
Ошибки при составлении высказывании.
Ошибки при определении местоимений в нужном падеже.
Propuneri:
Поработать над предлогами и местоимениями.
Поработать над высказываниями, над составлением текста в письменном виде.