You are on page 1of 77

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI

ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
CIUPERCĂRIE

Proiect realizat de: Dobre Anca Raluca


1.INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI

1.1. Date despre Organizaţia Contractoare (structura juridică distinctă când sunt mai mulţi
parteneri în proiect sau departament component al structurii juridice contractoare când există un singur
partener în proiect)

Numele organizaţiei S.C. Ciupercărie S.R.L

Acronim CIUP

Tipul organizaţiei Societate cu răspundere limitată (S.R.L.)

Domeniul de activitate Agro-turism

Competenţa în domeniul proiectului Demarează și susține proiectul

Contribuţia in cadrul proiectului 50% din sumă, concept de proiect

Adresa

Strada Principală Număr 36

Codul Pătârlagele,
Poştal 127430 Sectorul/Judeţul jud. Buzău Ţara ROMÂNIA

Persoană de Contact

□ Domnul Nume:
□ Doamna DOBRE Prenume: Raluca

Funcţia: Manager de proiect

Număr
Strada: Brașov 9

Sectorul/Județ
ul
Codul Poştal S6/București Ţara ROMÂNIA E-mail: Web.pag.

Telefon 0736853538 Fax ++ /

-1-
1.2. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului - Partener 1(structura juridică
distinctă când sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al
structurii juridice contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei AGRICULTURA S.A.

Acronim ARGO

Tipul organizaţiei Societate pe acțiuni

Domeniul de activitate Agricultură

Competenţa în domeniul proiectului Sprijin material (resurse, teren)

Contribuţia in cadrul proiectului Deține terenul unde va fi amenajată ciupercăria;


administrarea ciupercăriei;

Adresa

Strada STR. Nicolae Bălcescu Număr 2-6

Codul
Poştal Sectorul/Judeţul Buzău, ROMÂNIA
120194

Persoană de Contact

□ Domnul
□ Doamna Nume: NEAGU Prenume: Costina

Funcţia: Director Executiv

Strada: Berzei Număr 3

Codul Poştal 120001 Sectorul/Judeţul Ilfov Ţara România

Telefon ++ / 0741991955 Fax ++ /

1.3. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului - Partener 2 (structură juridică distinctă
când sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice
contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei S.C. Miceliu Ciuperci S.R.L.

Acronim MICELCIUP

-2-
Tipul organizaţiei S.R.L.

Domeniul de activitate agricultură

Competenţa în domeniul proiectului ciupercărie

Contribuţia in cadrul proiectului furnizarea miceliului de ciuperci și cultivarea ciupercilor

Adresa

Strada STR. ZAMFIREI Număr 23C

Codul
Poştal 401200 Sectorul/Judeţul comuna Mogosoaia, jud. Ilfov

Persoana de Contact

□ Domnul
□ Doamna Nume: VĂRZARU Prenume: Patricia

Funcţia: manager

Strada: Oituz Număr 2U

Sectorul/Judeţul
Codul Poştal 401200 Ilfov Ţara România

Telefon ++ / 0723298539 Fax ++ /

1.5. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului - Partener 3 (structură juridică distinctă
când sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice
contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei MITLIV S.R.L.

Acronim MIT

Tipul organizaţiei S.R.L.

Domeniul de activitate construcții

Competenţa în domeniul proiectului susținere în construcția ciupercăriei

Contribuţia in cadrul proiectului meșteri și zidari

-3-
Adresa

Mihai
Strada Eminescu Număr 11

Codul
Poştal 120132 Sectorul/Judeţul ROMÂNIA
Buzău

Persoană de Contact

□ Domnul
□ Doamna Nume: COSTEA Prenume: Iulian

Funcţia: manager general

Strada: Unirii Număr 129

Codul Poştal 120281 Sectorul/Judeţul: BBuzău Ţara România

Telefon ++ / Fax ++ /
0725290025

-4-
2. REZUMATUL PROIECTULUI
A 2.1. Titlul proiectului: Ciupercărie
2.2. Acronimul proiectului: CIUP;
2.3. Cuvinte cheie: agricultură
2.4. Durata proiectului: 18 luni
2.5. Programul în care se înscrie proiectul: Domeniul agricol; Programul Național de Dezvoltare Rurală,
măsura 121.
2.6.Scopul proiectului este de a crea și dezvolta o ciupercărie în județul Buzău, comuna Pătârlagele.
Înființarea unei ciupercării în zonă prezintă potențial de reușită deoarece cererea de ciuperci pe piață este
de aproximativ 25 de ori mai mare decât oferta. Nefiind o cultură complicată, dorim să ne axăm pe
producerea de ciuperci în regim intensiv, urmând ca acestea să fie livrate în magazinele și supermerket-
urile din județ.
2.7.Obiective generale
- construirea, utilarea și administrarea unei ciupercării;
- cultivarea ciupercilor Pleurotus;
- obținerea unei cote de piață de 30% la sfârșitul celor 18 luni;
2.8.Obiectivele specifice:
- pregătirea și amenajarea spațiilor de cultură;
- încheiere de contracte cu magazinele și supermarket-urile din județ cu scopul distribuirii;
2.9. Activități principale
 construirea unei ciupercării;
 amenajarea spaţiului cu tehnologiile şi utilităţile necesare pentru buna funcţionare a acesteia;
 achiziționarea semințelor și a comportului necesar cultivării ciupercilor;
2.10.Rezultatele evaluabile sunt
 obținerea unui profit net de minim 100.000 RON la finalul primului an;
 cultivarea unei cantități de aproximativ 60kg/mp/an
2.11. Utilizatori şi /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului: magazinele care vor beneficia de distribuția
ciupercilor, locatarii din județ care vor putea achiziționa din magazinele și supermarket-urile din zonă
ciuperci și personalul angajat în ciupercărie
2.12.Impactul şi eficienţa economică evaluabile ale proiectului: creșterea ofertei de ciuperci din județ;
obținerea unui profit de minim 100.000 RON la finalul primului an de activitate.
2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului: crearea a 10 locuri noi de muncă în localitatea
Pătârlagele în primul an de activitate
2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului: un sistem de reciclare ecologic al deseurilor. Studiu de
impact: ciupercăria este localizată la marginea localităţii; terenul destinat construcţiei acesteia este de
15.000 m2.
2.15.Costuri estimate proiect (cost total=finanţare+cofinanţare; recomandat 50%-50%): (lei): Cost total:
aprox. 500 000 RON

-5-
B. ORGANIGRAMA PROIECTULUI

3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI


3.1.Obiectivele proiectului
A. Generale :
 Înfințarea unei ciupercării; elaborarea unui proiect de construcție a unui sistem integrat în zona
Pătârlagele, județtul Buzău, în cadrul căruia va fi construită ciupercăria;
 Construirea și amenajarea corespunzătoare a ciupercăriei
 Promovarea unui stil de viață sănătos prin apropierea de natură și consumul de alimente bio;
comercializarea acestora prin intermediul magazinelor și supermarket-urilor din zonă.
 Obținerea unui profit de minimum 100.000 RON în primul an de activitate pentru ca ciupercăria să
se poată autosusţină dupa încheierea termenului de doi ani, moment în care finanţarea se va încheia.

-6-
B. Specifice:
 Cultivarea mai multor specii de ciuperci comestibile Pleurotus;Construirea și amenajarea spațiilor
de cultură;
 Amenajarea tehnologică a acestora. Respectarea unor norme care să asigure condițiile desfășurării
unor activități normale, eficiente;
 Achiziționarea semințelor și a compostului necesar;
 Încheierea de contracte cu magazine și supermarket-uri din zonă, cu scopul comercializării
produsului final.
C. Pe termen lung:
 se urmărește realizarea de parteneriate cu marile magazine și supermarket-uri din județ;
 după o perioadă, deschiderea unui magazin popriu în care să fie comercializate ciupercile.
3.2.Rezultate estimate ale proiectului:
 obţinerea unui profit de minimum 100.000 RONîn primul an de activitate şi mai mare după primul
an de activitate
 crearea de aproximativ 10 locuri de muncă în Pătârlagele în primul an de activitate
3.3.Descrierea activităţilor proiectului
Pentru depunerea proiectului şi, implicit, efectuarea lui, vom începe cu Activitatea 1 – Analiza
stadiului actual ce include următorii pași: încheierea de contracte între parteneri, studiul de fezabilitate și
studiul de impact, precum și demersurile privind obținerea aprobărilor necesare.
După acești pași, vom trece la Activitatea 2 – vom defini sistemul (ciupercăria), vom elabora
proiectul și îl vom depune în vederea aprobării unei finanțări. După aprobare, Activitatea 3 cuprinde
proiectarea ciupercăriei și elaborarea planurilor de contrucție. Apoi, vom prelua și pregăti terenul.
(Activitatea 4)
Ulterior construirii ciupercăriei (Activitatea 5), aceasta va fi utilată cu instalație termică și de
ventilație, susră de lumină și instalație de apă, dar și perete-tampon (Activitatea 6). Activitatea 7 constă în
pregătirea substratului de cultură (compost), iar activitatea 8 constă în achiziționarea de miceliu și
pregătirea pentru însămânțare.
Începând cu activitatea 9, trecem în zona de human resources și personal (recrutare, angajare,
training, realizare contracte). Apoi, începem să încheiem contracte cu magazinele din județ (10). Apoi,
vom trece la cultivarea cupercilor (Activitatea 11) și recoltarea acestora (Activitatea 12).
Activitatea 13 include partea de negociere și distribuție a ciupercilor în magazinele din zonă.
Managementul proiectului (Activitatea 14) cuprinde activitățile managerului – analiza stadiului actual,
definirea și proiectarea ciupercăriei, resurse umane, încheierea contractelor cu firmele partenere și
promovarea ciupercăriei.

-7-
3.4 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr. Activitate / Iun. Iu Aug Se Oct No Dec Ian. Feb Mar Apr Mai Iun. Iul. Aug Sep Oct. Nov
Responsabil
Crt. Subactivitate l. . pt. . v. . . . . . . t. .
A.1 Analiza x x x x
stadiului actual
S.1.1 Încheierea de P1- Costina x
contracte între NEAGU
parteneri
S.1.2 Studiu de P1- Costina x
fezabilitate NEAGU
S.1.3 Studiu de P1- Costina x
impact NEAGU
S.1.4 Obţinerea P1- Costina x
autorizațiilor NEAGU
necesare
A.2 Definirea MANAGER - x x
sistemului Raluca DOBRE
Ciupercărie
S.2.1 Elaborarea MANAGER - x
proiectului Raluca DOBRE
S.2.2 Depunerea MANAGER - x
proiectului Raluca DOBRE
S.2.3 Aprobarea MANAGER - x
proiectului, Raluca DOBRE
finanțare

A.3 Proiectarea MANAGER - x


Ciuercăriei Raluca DOBRE

S.3.1 Elaborarea MANAGER - x


planurilor de Raluca DOBRE
construcţie
A.4 Preluare teren P1- Costina x
NEAGU

-8-
S.4.1 Preţ teren P1- Costina x
NEAGU
S.4.2 Pregătirea P1- Costina x
terenului NEAGU
(defrişare)
A.5 Construirea P3- Iulian x x x x x
ciupercăriei COSTEA
S.5.1 Caiet de sarcini P3- Iulian x
COSTEA
S.5.2 Licitaţii P3- Iulian x
COSTEA
S.5.3 Semnare de P3- Iulian x
contracte COSTEA
S.5.4 Achiziţionare P3- Iulian x x x x x
materialelor COSTEA
necesare
S.5.5 Transport P3- Iulian x x x x x
materiale COSTEA
S.5.6 Construirea P3- Iulian x x x x x
ciuperăriei COSTEA
A.6 Utilarea P3- Iulian x x
ciupercăriei COSTEA
S.6.1 Caiet de sarcini P3- Iulian x
COSTEA
S.6.2 Licitaţii P3- Iulian x
COSTEA
S.6.3 Semnare de P3- Iulian x
contracte COSTEA
S.6.4 Cumpărarea P3- Iulian x x
tehnologiei COSTEA
A.7 Pregătirea P2- Patricia
substratului de VĂRZARU
cultură
S.7.1 Calcul necesar P2- Patricia
compost VĂRZARU

-9-
S.7.2 Achiziționarea P2- Patricia
materialelor VĂRZARU
necesare pentru
realizarea
compostului
S.7.3 Realizarea P2- Patricia
compostului VĂRZARU
S.7.4 Aprecierea P2- Patricia
calității VĂRZARU
compostului
A.8 Achiziționarea P1- Costina
miceliului NEAGU
S.8.1 Caiet de sarcini P1- Costina
NEAGU
S.8.2 Licitatii P1- Costina
NEAGU
S.8.3 Semnare P1- Costina
contract NEAGU
S.8.4 Achizitioanare P1- Costina
miceliu NEAGU
A.9 Angajare MANAGER - x
personal Raluca DOBRE

S.9.1 Selecţie şi MANAGER - x


recrutare Raluca DOBRE
personal
S.9.2 Training MANAGER - x
personal Raluca DOBRE
S.9.3 Semnare MANAGER - x
contracte Raluca DOBRE
S.9.4 Angajare MANAGER - x
personal/salariu Raluca DOBRE
A.10 Încheiere P2- Patricia x
contracte cu VĂRZARU
magazinele din
județ

- 10 -
S.10.1 Căutarea P2- Patricia x
magazinelor VĂRZARU

S.10.2 Caiet de sarcini P2- Patricia x


VĂRZARU
S.10.3 Licitaţie P2- Patricia x
VĂRZARU
S.10.4 Semnarea de P2- Patricia x
contracte VĂRZARU
A.11 Cultivare P2- Patricia x
VĂRZARU
S.11.1 Alegere rețetă P2- Patricia x
de amestec VĂRZARU
pentru acoperire
A.11.2 Pregătirea P2- Patricia x
ingredientelor VĂRZARU
S.11.3 Realizarea P2- Patricia x
amestecului de VĂRZARU
acoperire
S.11.4 Îngrijirea P2- Patricia x
ciupercilor VĂRZARU
S.11.5 Verificare și P2- Patricia x
așteptare (45-90 VĂRZARU
zile)
A.12 Recoltare P1- Costina x
NEAGU
S.12.1 Recoltare P1- Costina x
NEAGU
S.12.2 Plantarea unui P1- Costina x
ou ciclu NEAGU
A.13 Distribuție P3- Iulian X
COSTEA
S.13.1 Caiet de sarcini P3- Iulian
COSTEA
S.13.2 Licitații firmă P3- Iulian X
distribuție COSTEA

- 11 -
S.13.3 Semnare P3- Iulian X
contracte COSTEA
S.13.4 Distribuție P3- Iulian X
COSTEA
A. 14 Managementul MANAGER - x x x x x x x x x x x x x x x x x X
proiectului Raluca DOBRE

S.14.1 Analiza MANAGER - x x x x


stadiului actual Raluca DOBRE
S.14.2 Definirea MANAGER - x x
sistemului- Raluca DOBRE
Pensiune Agro-
Turistica
S.14.3 Proiectarea MANAGER - x
Pensiunii Agro- Raluca DOBRE
turistice
S.14.4 Construirea și MANAGER - x x x x x x x
utilarea Raluca DOBRE
pensiunii si a
fermei
S.14.5 Resurse umane MANAGER - x
Raluca DOBRE
S.14.6 Încheierea de MANAGER - x x x x
contracte cu Raluca DOBRE
firme
S.14.7 Promovare MANAGER - X
Raluca DOBRE

- 12 -
4. ELABORARE PROPUNERE PROIECT
4.1 Structura defalcata a proiectului

- 13 -
WBS -Structura
defalcată a
proiectului

A10- Încheiere
A2- Definirea A7- Pregătirea A14-
A1 - Analiza A3- Proiectarea A4- Preluare A5- Construirea A6- Utilarea A8- Achiziționare A9- Angajare contracte cu
sistemului substratului de A11- Cultivare A12- Recoltare A13- Distribuție Managementul
stadiului actual Ciupercăriei teren ciupercăriei ciupercăriei micel personal magazine din
Ciupercărie cultură proiectului
județ

SA 10.1 Căutare
SA 1.1 Încheierea SA 3.1Elaborarea SA 11.1 Alegere
SA 2.1 Elaborarea SA 4.1 Stabilire SA 5.1 Caiet de SA 6.1 Caiet de SA 7.1 Calcul SA 8.1 Caiet de SA 9.1 Selecţie şi magazine cu SA 13.1 Caiet SA 14.1 Analiza
de contracte între planurilor de rețețtă amestec SA 12.1 Recoltare
proiectului preţ teren sarcini sarcini necesar compost sarcini recrutare personal potențial de sarcini stadiului actual
parteneri construcţie de aoperire
cumpărare

SA 7.2 SA 14.2 Definirea


SA 1.2 Achiziții de SA 4.2 Pregătirea SA 11.2 Pregătire
SA 2.2 Depunerea Achiziționarea SA 9.2 Training SA 10.2 Caiet de SA 12.2 Plantarea SA 13.2 Licitații sistemului
servicii de terenului SA 5.2 Licitaţii SA 6.2 Licitaţii SA 8.2 Licitatii ingrediente
proiectului materialelor personal sarcini unui nou ciclu firme transport Pensiune Agro-
consultanţă (defrişare) pentru amestec
necesare turistica

SA 14.3
SA 2.3 Aprobarea SA 11.3 Pregătire
SA 1.3 Studiu de SA 5.3 Semnare SA 6.3 Semnare SA 7.3 Preparare SA 8.3 Semnare SA 9.3 Semnare SA 13.3 Semnare Proiectarea
proiectului, SA 10.3 Licitatie amestec de
fezabilitate de contracte de contracte compost contract contracte de contracte Pensiunii Agro-
finanţare acoperire
turistice

SA 5.4
SA 6.4 SA 8.4 SA 14.4
SA 1.4 Studiu de Achiziţionarea SA 7.4 Apreciere SA 9.4 Angajare SA 10.4 Semnare SA 13.4
Cumpărarea Achizitionare SA 11.4 Îngrijire Construirea si
impact materialelor calitate compost personal/salariu de contracte Distribuție
tehnologiei micel utilarea pensiunii
necesare

SA 1.5 Obţinerea
SA 5.5 Transport SA 14.5 Resurse
autorizației de SA 11.5 Așteptare
materiale umane
construcţie

SA. 14.6
SA 5.6 Construirea Incheierea de
ciupercăriei contracte cu
diverse firme

SA. 14.7
Promovare

- 14 -
4.2. Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului

Necesar resurse financiare


Necesar Categorii de cheltuieli
Durata (Lei)
resurse Rezultate conform Anexa 1
Activitat (de la: ziua/ Din care
Denumire umane Documente
e/ Participanţi / luna/an – Nivel Finanţare
Activitate / (echivale de Finanţar Din Din alte
Subactiv Responsabilităţi până la: diseminare din alte
Subactivitate nt om x prezentare Total e din bugetul surse
itate ziua/ surse
lună) rezultate buget programulu (cofinanţare
luna/an) (cofinanţa
program i )
re)
A.1 Analiza stadiului P1 – Costina 01.06.2018- 4 scrise Restrictiv 118.900 59.450 59.450 lei 13.10 (300 13.10 (300
actual NEAGU 30.09.2018 om/lună lei lei lei), 14.4 lei), 14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(200 lei), (200 lei),
13.2. 13.2.
(30.750 (30.750 lei),
lei), 13.3 13.3 (8000
(8000 lei), lei), 13.6
13.6 (4000 (4000 lei),
lei), 13.3 13.3
(15.700 (15.700
lei),14.4 lei),14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(100 lei). (100 lei).
S.1.1 Încheierea de P1 – Costina 01.06.2018- 0,5om/lu scrise Restrictiv 217.500 108.750 108.750 13.10 (300 13.10 (300
contracte între NEAGU 08.06.2018 nă lei lei lei lei), 14.4 lei), 14.4
parteneri (200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(200 lei), (200 lei),
15.I.1 15.I.1
(108.000 (108.00 lei)
lei)

- 15 -
S.1.2 Achiziții de servicii P1 – Costina 01.06.2018- 1 scrise Restrictiv 61.500l 30.750 30.750 lei 13.2. 13.2.
de analiză ecologică NEAGU 31.06.2018 om/lună ei lei (30.750 lei) (30.750 lei)

S.1.3 Studiu de P1 – Costina 01.07.2018- 1 scrise Restrictiv 16.000 8000 lei 8000 lei 13.3 (8000 13.3 (8000
fezabilitate NEAGU 28.07.2018 om/lună lei lei) lei)
S.1.4 Studiu de impact P1 – Costina 01.08.2018- 1 scrise Restrictiv 8000 lei 4000 lei 4000 lei 13.6 (4000 13.6 (4000
NEAGU 30.08.2018 om/lună lei) lei)
S.1.5 Obţinerea P1 – Costina 01.09.2018- 0,5 scrise Restrictiv 32.000 16.000 16.000 lei 13.3 13.3
autorizației de NEAGU 15.09.2018 om/lună lei lei (15.700 (15.700
construcţie lei),14.4 lei),14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(100 lei). (100 lei).
A.2 Definirea sistemului MANAGER - 01.09.2018- 2 scrise Restrictiv 13.900 6950 lei 6950 lei 1.1 (1600 1.1 (1600
nou Cătălin 30.10.2017 om/lună lei lei), lei),
RENGHEA 1.2 (1200 1.2 (1200
lei), 1.3 lei), 1.3
(1500 lei), (1500 lei),
1.4 (1650 1.4 (1650
lei), lei), 15.I.1.3
15.I.1.3 (400 lei),
(400 lei), 14.4 (300
14.4 (300 lei), 15.I.1.3
lei), (150 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(150 lei), (150 lei).
15.I.1.3
(150 lei).
S.2.1 Elaborarea MANAGER - 01.09.2018- 0,5 scrise Restrictiv 13.300 6650 lei 6650 lei 1.1 (1600 1.1 (1600
proiectului Raluca DOBRE 14.09.2018 om/lună lei lei), lei),
1.2 (1200 1.2 (1200
lei), 1.3 lei), 1.3
(1500 lei), (1500 lei),
1.4 (1650 1.4 (1650
lei), lei), 15.I.1.3

- 16 -
15.I.1.3 (400 lei),
(400 lei), 14.4 (300
14.4 (300 lei).
lei).
S.2.2 Depunerea MANAGER - 15.09.2018- 0,5 scrise Restrictiv 300 lei 150 lei 150 lei 15.I.1.3 15.I.1.3
proiectului Raluca DOBRE 30.09.2018 om/lună (150 lei). (150 lei).
S.2.3 Aprobarea MANAGER - 01.10.2018- 1 scrise Restrictiv 300 lei 150 lei 150 lei 15.I.1.3 15.I.1.3
proiectului, finanţare Raluca DOBRE 30.10.2018 om/lună (150 lei). (150 lei).
A.3 Proiectarea MANAGER - 01.10.2018- 0,5om/lu scrise Restrictiv 27.000 13.500 13.500 lei 15.I.1.3 15.I.1.3
sistemului Raluca DOBRE 07.10.2018 nă lei lei (300 lei), (300 lei),
13.6 (5000 13.6 (5000
lei), 13.10 lei), 13.10
(8200 lei). (8200 lei).
S.3.1 Elaborarea MANAGER - 01.10.2018- 0,5om/lu scrise Restrictiv 27.000 13.500 13.500 lei 15.I.1.3 15.I.1.3
planurilor de Raluca DOBRE 07.10.2018 nă lei lei (300 lei), (300 lei),
construcţie 13.6 (5000 13.6 (5000
lei), 13.10 lei), 13.10
(8200 lei). (8200 lei).
A.4 Preluare teren P1 – Costina 01.10.2018- 5,5 scrise Restrictiv 208.200 104.100 104.100 16 16 (100.000
NEAGU 30.10.2018 om/lună lei lei lei (100.000 lei), 15.I.2.2
lei), (1600 lei),
15.I.2.2 14.4 (2500
(1600 lei), lei)
14.4 (2500
lei)
S.4.1 Stabilire preţ teren P1 – Costina 08.10.2018- 0,5 scrise Restrictiv 200.000 100.000 100.000 16 16 (100.000
NEAGU 14.10.2018 om/lună lei lei lei (100.000 lei)
lei)
S.4.2 Pregătirea terenului P1 – Costina 01.10.2018- 5 scrise Restrictiv 8200 lei 4100 lei 4100 lei 15.I.2.2 15.I.2.2
(defrişare) NEAGU 30.10.2018 om/lună (1600 lei), (1600 lei),
14.4 (2500 14.4 (2500
lei) lei)

- 17 -
A.5 Construirea P3- Iulian 01.10.2018- 24 scrise Restrictiv 491.400 245.700 245.700 14.4 (100 14.4 (100
ciupercăriei COSTEA 30.01.2010 om/lună lei lei lei lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(75 lei), (75 lei),
14.4 (100 14.4 (100
lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(50 lei), (50 lei),
13.10 (350 13.10 (350
lei), 14.4 lei), 14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(250 lei), (250 lei),
16 16 (223.325
(223.325 lei ),
lei ), 15.III.4
15.III.4 (1500 lei),
(1500 lei), 14.4 (1000
14.4 (1000 lei),
lei), 15.I.2.2
15.I.2.2 (18.750 lei)
(18.750 lei)

S.5.1 Caiet de sarcini P3- Iulian 01.11.2018- 0,5 scrise Restrictiv 350 lei 175 lei 175 lei 14.4 (100 14.4 (100
COSTEA 07.11.2018 om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(75 lei) (75 lei)
S.5.2 Licitaţii P3- Iulian 08.11.2018- 1 scrise Public 300 lei 150 lei 150 lei 14.4 (100 14.4 (100
COSTEA 21.11.2018 om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(50 lei) (50 lei)
S.5.3 Semnare de P3- Iulian 22.11.2018- 0,5 scrise Restrictiv 1600 lei 800 lei 800 lei 13.10 (350 13.10 (350
contracte COSTEA 28.11.2018 om/lună lei), 14.4 lei), 14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(250 lei). (250 lei).
S.5.4 Achiziţionarea P3- Iulian 29.11.2018- 3 scrise Restrictiv 446.650 223.325 223.325 16 16 (223.325
materialelor COSTEA 30.01.2019 om/lună lei lei lei (223.325 lei )
necesare lei )

- 18 -
S.5.5 Transport materiale P3- Iulian 29.11.2018- 4 scrise Restrictiv 5000 lei 2500 lei 2500 lei 15.III.4 15.III.4
COSTEA 30.01.2019 om/lună (1500 lei), (1500 lei),
14.4 (1000 14.4 (1000
lei). lei).
S.5.6 Construirea P3- Iulian 29.11.2018- 15 scrise Restrictiv 37.500 18.750 18.750 lei 15.I.2.2 15.I.2.2
ciupercăriei COSTEA 30.01.2019 om/lună lei lei (18.750 lei) (18.750 lei)
A.6 Utilarea ciupercăriei P3- Iulian 01.02.2019- 4 scrise Restrictiv 459.650 229,825 229.825 14.4 (100 14.4 (100
COSTEA 30.03.2019 om/lună lei lei lei lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(75 lei), (75 lei),
14.4 (100 14.4 (100
lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(50 lei), (50 lei),
13.10 (350 13.10 (350
lei), 14.4 lei), 14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3
(250 lei), (250 lei),
15.III.4 15.III.4
(2000 lei), (2000 lei),
14.4 (700 14.4 (700
lei), 7.2 lei), 7.2
(13.000 (13.000 lei),
lei), 7.3 7.3
(200.000 (200.000
lei), 7.5 lei), 7.5
(13.000 (13.000 lei).
lei).
S.6.1 Caiet de sarcini P3- Iulian 01.02.2019- 0,50om/l scrise Restrictiv 350 lei 175 lei 175 lei 14.4 (100 14.4 (100
COSTEA 07.02.2019 ună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(75 lei) (75 lei)
S.6.2 Licitaţii P3- Iulian 08.02.2019- 0,5 scrise Public 300 lei 150 lei 150 lei 14.4 (100 14.4 (100
COSTEA 21.02.2019 om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(50 lei) (50 lei)
S.6.3 Semnare de P3- Iulian 21.02.2019- 1 scrise Restrictiv 1600 lei 800 lei 800 lei 13.10 (350 13.10 (350
contracte COSTEA 27.02.2019 om/lună lei), 14.4 lei), 14.4
(200 lei), (200 lei),

- 19 -
15.I.1.3 15.I.1.3
(250 lei). (250 lei).
S.6.4 Cumpărarea P3- Iulian 28.02.2019- 2 scrise Restrictiv 457.400 228.700 228,700 15.III.4 15.III.4
tehnologiei COSTEA 30.03.2019 om/lună lei lei lei (2000 lei), (2000 lei),
14.4 (700 14.4 (700
lei), 7.2 lei), 7.2
(13.000 (13.000 lei),
lei), 7.3 7.3
(200.000 (200.000
lei), 7.5 lei), 7.5
(13.000 (13.000 lei).
lei).
A.7 Pregătire substrat P2- Patricia 01.04.2019 2 om- scrise restrictiv 457.40 228.70 228.700 15.III.4 15.III.4
cultură VĂRZARU - luna 0 lei 0 lei lei (2000 lei), (2000 lei),
28.04.2019 14.4 (700 14.4 (700
lei), 7.2 lei), 7.2
(13.000 lei), (13.000 lei),
7.3 (200.000 7.3 (200.000
lei), 7.5 lei), 7.5
(13.000 lei). (13.000 lei).

S 7.1 Calcul necesar P2- Patricia 01.04.2019 0,50 scrise restrictiv 350 lei 175 lei 175 lei 14.4 (100 14.4 (100
compost VĂRZARU - om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
02.04.2019 (75 lei) (75 lei)

S 7.2 Achiziționaree P2- Patricia 03.04.2019 0,50 scrise restrictiv 300 lei 150 lei 150 lei 14.4 (100 14.4 (100
materiale pt compost VĂRZARU - om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
09.04.2019 (50 lei) (50 lei)

S 7.3 Realizare compost P2- Patricia 10.04.2019 0,50 scrise restrictiv 1600 800 lei 800 lei 13.10 (350 13.10 (350
VĂRZARU - om/lună lei lei), 14.4 lei), 14.4
23.04.2019 (200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3 (250
(250 lei). lei).

S 7.4 Apreciere calitate P2- Patricia 24.04.2019 0,50 scrise restrictiv 1600 800 lei 800 lei 13.10 (350 13.10 (350
compost VĂRZARU - om/lună lei lei), 14.4 lei), 14.4
28.04.2019 (200 lei), (200 lei),

- 20 -
15.I.1.3 15.I.1.3 (250
(250 lei). lei).

A.8 Achiziționare micel P1- Costina 01.05.2019 4 scrise Restrictiv 459.65 229.82 229.825 14.4 (100 14.4 (100
NEAGU - om/lună 0 lei 5 lei lei lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
15.05.2019 (75 lei), (75 lei),

14.4 (100 14.4 (100


lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
(50 lei), (50 lei),

13.10 (350 13.10 (350


lei), 14.4 lei), 14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3 (250
(250 lei), lei),

15.III.4 15.III.4
(2000 lei), (2000 lei),
14.4 (700 14.4 (700
lei), 7.2 lei), 7.2
(13.000 lei), (13.000 lei),
7.3 (200.000 7.3 (200.000
lei), 7.5 lei), 7.5
(13.000 lei). (13.000 lei).

S 8.1 Caiet de sarcini P1- Costina 01.05.2019 0,50 scrise restrictiv 350 lei 175 lei 175 lei 14.4 (100 14.4 (100
NEAGU om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
– (75 lei) (75 lei)
03.05.2019

S 8.2 Licitatii P1- Costina 04.05.2019 0,50 scrise restrictiv 300 lei 150 lei 150 lei 14.4 (100 14.4 (100
NEAGU - om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
08.05.2019 (50 lei) (50 lei)

- 21 -
S 8.3 Semnare contract P1- Costina 08.05.2019 0,50 scrise restrictiv 1600 800 lei 800 lei 13.10 (350 13.10 (350
NEAGU om/lună lei lei), 14.4 lei), 14.4
12.05.2019 (200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3 (250
(250 lei). lei).

S 8.4 Achizitionare micel P1- Costina 12.05.2019 1 scrise restrictiv 900 lei 450 lei 450 lei 13.10 (350 13.10 (350
NEAGU om/lună lei), 14.4 lei), 14.4
15.05.2019 (200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3 (250
(250 lei). lei).

A.9 Angajare personal Manager – 01.05.2019 3 scrise Restrictiv 52.450 26.225 26.225 16 (100 lei), 16 (100 lei),
Raluca DOBRE - om/lună lei lei lei 14.4 (100 14.4 (100
30.05.2019 lei), 15.I.1.3 lei), 15.I.1.3
(75 lei), (75 lei),

14.4 (100 14.4 (100


lei), 15.I.1.3 lei), 15.I.1.3
(50 lei), (50 lei),

13.10 (350 13.10 (350


lei), 14.4 lei), 14.4
(200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3 (250
(250 lei), lei),

16 (25.000 16 (25.000
lei) lei)

S.9.1 Selecţie şi recrutare Manager – 01.05.2019 0,5 scrise Public 150 lei 75 lei 75 lei 16 (75 lei) 16 (75 lei)
personal Raluca DOBRE - om/lună
10.05.2019
S.9.2 Training personal Manager – 11.05.2019 0,50 scrise Restrictiv 2000 1000 1000 lei 5.1 (300 5.1 (300 lei),
Raluca DOBRE - om/lună lei lei lei), 5.2 300 5.2 300 lei),
20.05.2019 lei), 5.4 5.4 (400 lei).
(400 lei).

- 22 -
S.9.3 Semnare contracte Manager – 21.05.2019 1 scrise Restrictiv 1600 800 lei 800 lei 13.10 (350 13.10 (350
Raluca DOBRE - om/lună lei lei), 14.4 lei), 14.4
27.05.2019 (200 lei), (200 lei),
15.I.1.3 15.I.1.3 (250
(250 lei). lei).

S.9.4 Angajare Manager – 28.05.2019 20 scrise Restrictiv 673.75 336.87 336.875 15.I.1.1 15.I.1.1
personal/salariu Raluca DOBRE - om/lună 0 lei 5 lei lei (336.875 (336.875 lei )
29.05.2019 lei)

A.10 Încheiere contracte P2- Patricia 01.06.2019 1 scrise Restrictiv 4200 2100 2100 lei 16 (2000 16 (2000 lei),
cu magazine și VĂRZARU - om/lună lei lei lei),
15.III.4 (50
supermarket-uri 30.06.2019 15.III.4 (50 lei), 14.4 (50
lei), 14.4 lei).
(50 lei).

S.10.1 Căutarea P2- Patricia 01.06.2019 0,5 scrise Restrictiv 4000 2000 2000 lei 16 (2000 16 (2000 lei)
magazinelor VĂRZARU - om/lună lei lei lei)
15.06.2019
S.10.2 Caiet de sarcini P2- Patricia 16.06.2019 0,5 scrise Restrictiv 200 lei 100 lei 100 lei 15.III.4 (50 15.III.4 (50
VĂRZARU - om/lună lei), 14.4 lei), 14.4 (50
18.06.2019 (50 lei). lei).

S 10.3 LICITATIE P2- Patricia 19.06.2019 0,5 scrise Public 300 lei 150 lei 150 lei 14.4 (100 14.4 (100
VĂRZARU – om/luna lei), 15.1.1.3 lei), 15.1.1.3
23.06.2019 (50 LEI) (50 LEI)

S 10.4 SEMNAREA DE P2- Patricia 24.06.2019 0,5 scrise Public 300 lei 150 lei 150 lei 14.4 (100 14.4 (100
CONTRACTE VĂRZARU - om/lună lei),15.I.1.3 lei),15.I.1.3
30.06.2019 (50 lei) (50 lei)

A.11 Cultivarea P2- Patricia 01.07.2018 3 scrise Public 4300 2150 2150 lei 2.4 (100 2.4 (100 lei),
ciupercilor VĂRZARU - om/lună lei lei lei), 14.6 14.6 (150
(150 lei), lei),
30.08.2018 4.1 (300 lei),
4.1 (150 4.2 (150 lei),
lei), 4.2 4.3 (1100
(150 lei), lei),
4.3 (500 lei)

- 23 -
4.3 (1100
lei),

4.3 (500 lei)

S.11.1 Alegere rețetă P2- Patricia 01.07.2019 1 scrise Public 2000 1000 1000 lei 4.3 (1000 4.3 (1000 lei)
amestec de acoperire VĂRZARU - om/lună lei lei lei)
04.07.2019
S.11.2 Preparare P2- Patricia 04.07.2019 1 scrise Public 500 lei 250 lei 250 lei 2.4 (100 2.4 (100 lei),
ingrediente pentru VĂRZARU - om/lună lei), 14.6 14.6 (150 lei)
amestec 07.07.2019 (150 lei)

S.11.3 Preparare amestec P2- Patricia 08.07.2019 0,5 scrise Public 800 lei 400 lei 400 lei 4.1 (150 4.1 (150 lei),
VĂRZARU - om/lună lei), 4.2 4.2 (150 lei),
09.07.2019 (150 lei), 4.3 (100 lei).
4.3 (100
lei).

S.11.4 Îngrijire P2- Patricia 10.07.2019 0,5 scrise Public 1000 500 lei 500 lei 4.3 (500 lei) 4.3 (500 lei)
VĂRZARU - om/lună lei
30.08.2019
S 11.5 Verificare și P2- Patricia 10.07.2019 0,5 scrise Restrictiv 50.000 25.000 25.000 16 (25.000 16 (25.000
așteptare (45 zile) VĂRZARU - om/lună lei lei lei lei) lei)
30.08.2019
A. 12 Recoltare P1 – Costina 01.09.2019 1 scrise Restrictiv 4200 2100 2100 lei 16 (2000 16 (2000 lei),
NEAGU - om/lună lei lei lei),
15.III.4 (50
15.09.2019 15.III.4 (50 lei), 14.4 (50
lei), 14.4 lei).
(50 lei).

S.12.1 Recoltare P1 – Costina 01.09.2019 0,5 scrise Restrictiv 4000 2000 2000 lei 16 (2000 16 (2000 lei)
NEAGU - om/lună lei lei lei)
08.09.2019
S.12.2 Ambalare P1 – Costina 08.09.2019 0,5 scrise Restrictiv 200 lei 100 lei 100 lei 15.III.4 (50 15.III.4 (50
NEAGU - om/lună lei), 14.4 lei), 14.4 (50
15.09.2019 (50 lei). lei).

- 24 -
A13 Distribuția P3- Iulian 01.10.2019 3 scrise Public 4300 2150 2150 lei 2.4 (100 2.4 (100 lei),
ciupercilor COSTEA - om/lună lei lei lei), 14.6 14.6 (150
(150 lei), lei),
30.10.2019 4.1 (300 lei),
4.1 (150 4.2 (150 lei),
lei), 4.2 4.3 (1100
(150 lei), lei),
4.3 (1100 4.3 (500 lei)
lei),

4.3 (500 lei)

S. 13.1 Caiet de sarcini P3- Iulian 01.10.2019 1 scrise Public 2000 1000 1000 lei 4.3 (1000 4.3 (1000 lei)
COSTEA - om/lună lei lei lei)
04.10.2019
S 13.2 Licitații firme P3- Iulian 04.10.2019 1 scrise Public 500 lei 250 lei 250 lei 2.4 (100 2.4 (100 lei),
transport COSTEA - om/lună lei), 14.6 14.6 (150 lei)
07.10.2019 (150 lei)

S.13.3 Încheiere contracte P3- Iulian 08.10.2019 0,5 scrise Public 800 lei 400 lei 400 lei 4.1 (150 4.1 (150 lei),
COSTEA - om/lună lei), 4.2 4.2 (150 lei),
11.10.2019 (150 lei), 4.3 (100 lei).
4.3 (100
lei).

S 13.4 Distribuție P3- Iulian 12.10.2019 0,5 scrise Public 1000 500 lei 500 lei 4.3 (500 lei) 4.3 (500 lei)
COSTEA - om/lună lei
30.10.2019
A 14 Managementul MANAGER - 01.06.2018 21 scrise Confidenţ 290.82 145.41 145.414 10.2 (3000 10.2 (3000
proiectului Raluca DOBRE - om/lună ial 8 lei 4 lei lei lei), 15.I.1 lei), 15.I.1
30.11.2019 (24.000 lei), (24.000 lei),
15.III.5 15.III.5
(3000 lei). (3000 lei).

14.1 (100 14.1 (100 lei)


lei) , 14.4 , 14.4 (100
(100 lei) , lei) , 14.5
14.5 (100 (100 lei),

- 25 -
lei), 15.I.1 15.I.1 (6000
(6000 lei) lei)

14.1 (2100 14.1 (2100


lei) , 14.4 lei) , 14.4
(2200 lei) , (2200 lei) ,
14.5 (1200 14.5 (1200
lei). lei).

14.1 (1200 14.1 (1200


lei), 14.4 lei), 14.4
(1000 lei) (1000 lei)
,15.I.1 ,15.I.1
(48.000 lei). (48.000 lei).

14.1 (2500 14.1 (2500


lei), 14.4 lei), 14.4
(3500 lei) (3500 lei)
,15.I.1 ,15.I.1 (6.000
(6.000 lei). lei).

14.1 (614 14.1 (614


lei), 14.4 lei), 14.4
(2000 lei) (2000 lei)
,15.I.1 ,15.I.1
(24.000 lei). (24.000 lei).

14.1 (6000 14.1 (6000


lei), 14.4 lei), 14.4
(5500 lei) (5500 lei)
,15.I.1 ,15.I.1 (6000
(6000 lei). lei).

S.14.1 Managementul MANAGER - 01.06.2018 3 scrise Confidenţ 60.000 30.000 30.000 10.2 (3000 10.2 (3000
activităţii : Analiza Raluca DOBRE - om/lună ial lei lei lei lei), 15.I.1 lei), 15.I.1
stadiului actual 30.09.2018 (24.000 lei), (24.000 lei),
15.III.5 15.III.5
(3000 lei). (3000 lei).

- 26 -
Managementul MANAGER - 01.10.2018 3 scrise Confidenţ 12.600 6300 6300 lei 14.1 (100 14.1 (100 lei)
S 14.2 activităţii : Definirea Raluca DOBRE - om/lună ial lei lei lei) , 14.4 , 14.4 (200
sistemului Pensiune 30.10.2018 (100 lei) , lei) , 14.5
Agroturistică 14.5 (100 (200 lei),
inteligentă lei), 15.I.1 15.I.1 (6000
(6000 lei) lei)

S 14.3 Managementul MANAGER - 01.11.2018 3 scrise Confidenţ 11.000 5500 5500 lei 14.1 (2100 14.1 (2100
activităţii : Raluca DOBRE - om/lună ial lei lei lei) , 14.4 lei) , 14.4
Proiectarea pensiunii 07.11.2018 (2200 lei) , (2200 lei) ,
agroturistice 14.5 (1200 14.5 (1200
inteligente lei). lei).

S 14.4 Managementul MANAGER - 01.06.2018 4 scrise Confidenţ 100.40 50.200 50.200 14.1 (1200 14.1 (1200
activităţii : Raluca DOBRE - om/lună ial 0 lei lei lei lei), 14.4 lei), 14.4
Construirea si 30.11.2018 (1000 lei) (1000 lei)
utilarea pensiunii si ,15.I.1 ,15.I.1
a fermei (48.000 lei). (48.000 lei).

S 14.5 Managementul MANAGER - 01.06.2018 3 scrise Confidenţ 24.000 12.000 12.000 14.1 (2500 14.1 (2500
activităţii : Resurse Raluca DOBRE - om/lună ial lei lei lei lei), 14.4 lei), 14.4
umane 30.06.2018 (3500 lei) (3500 lei)
,15.I.1 ,15.I.1 (6.000
(6.000 lei). lei).

S 14.6 Managementul MANAGER - 01.06.2018 3 scrise Confidenţ 53.228 26.614 26.614 14.1 (614 14.1 (614
activităţii :Incheiere Raluca DOBRE - om/lună ial lei lei lei lei), 14.4 lei), 14.4
a de contracte cu 30.11.2018 (2000 lei) (2000 lei)
firme ,15.I.1 ,15.I.1
(24.000 lei). (24.000 lei).

S.14.7 Managementul MANAGER - 01.06.2018 2 scrise Confidenţ 35.000 17.500 17.500 14.1 (6000 14.1 (6000
activităţii: Raluca DOBRE - om/lună ial lei lei lei lei), 14.4 lei), 14.4
Promovare 30.06.2018 (5500 lei) (5500 lei)
,15.I.1 ,15.I.1 (6000
(6000 lei). lei).

- 27 -
4.3.Detalierea propunerii de proiect pe Activităţi şi Subactivităţi:
Activitate Nr. 1
1. Denumire : Analiza stadiului actual
2. Conducătorul Activităţii: P1- Costina NEAGU
3. Obiective. Caracterizare: proceduri necesare în vederea demarării proiectului.
4. Descrierea Subactivităţilor
1.1. Încheierea de contracte între parteneri.
1.1.1. Caracterizare - încheierea de contracte între partenerii care contribuie la proiect.
1.1.2. Obiective şi metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcţie de competenţe
- încheierea de contracte şi stabilirea contribuţiei fiecărui partener.
1.1.3. Caracterizarea şi urmărirea subactivităţii
a. Perioada de derulare: 01.06.2018-08.06.2018;
b. Durata: 1 săptămână.
c. Efortul total: 1 om /lună.
d. Parteneri incluşi: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor: negociere, semnare contracte
f. Efortul caracteristic pentru fiecare partener inclus în Activitate: Partener 1 -0,50om/lună, Partener 2 -
0,50om/lună.
g. Raportările „R.n.1.1.”:
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspândire: Confidenţial
- Titlul: Contract.
- Conţinutul : prezentarea contribuţiei fiecărui Partener în parte şi acordul părţilor.
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
1.1.4. Ieșire către Subactivitatea 1.2.
1.2. Achiziții de servicii de analiză ecologică.
1.2.1. Analiza ecosistemului în vederea realizării proiectului.
1.2.2. Angajarea unei firme specializate pentru a se ocupa de analiza ecosistemului.
1.2.3. . Caracterizarea
a. Perioada de derulare : 01.06.2018-31.01.2018
b. Durata: 1 lună;
c. Efortul total: 1 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor – asistenţă, participare.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 1 om/
lună
g. Raportările „R.n.1.2.”
- Tipul Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul: Pensiune agro-turistică inteligentă
- Conţinutul : analiza ecosistemului;
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
1.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 1.3.
1.3. Studiu de fezabilitate
1.3.1. Efectuarea unei analize în vederea aprobării proiectului.
1.3.2. Demonstrarea fezabilităţii proiectului.
1.3.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.07.2018-28.07.2018
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 1om/ lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor: studiu de teren.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 1
om/lună
g. Raportările „R.n 1.3.”
- 28 -
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Studiu de fezabilitate pentru pensiune
- Conţinutul : analize, date, rezultate ale studiului.
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
1.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 1.4
1.4. Studiu de impact.
1.4.1. Analiza proiectului, dacă are impact negativ sau pozitiv asupra mediului, şi cum se poate preveni cel
negativ, pentru a se putea implementa proiectul.
1.4.2. Studiul va fi făcut de persoane specializate în domeniu.
1.4.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.08.2018-30.08.2018
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 1 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor: angajarea persoanelor care se ocupă cu studiul de impact.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 1
om/lună
g. Raportările R.n. 1.4”
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Restictiv
- Titlul : Studiu de impact
- Conţinutul : analize, date necesare studiului şi rezultatele conform cărora se va aproba
implementarea pensiunii.
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
1.4.4. Ieşirile către Subactivitatea 1.5.
1.5. Obţinerea autorizaţiei de construcţie.
1.5.1. Obţinerea aprobării pentru a putea fi construită biociupercăria pe terenul deţinut.
1.5.2. Depunerea unei cereri de autorizaţie de construcţie către Consilul Local din raza căruia face parte
terenul.
1.5.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.09.2018-15.09.2018
b. Durata: 2 săptămâni.
c. Efortul total: 0,5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor: planul construcţiei- Partener 3, cerere de către propietar –
Partener 1.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate: 1
om/lună P1- Costina NEAGU
g. Raportările „R.n. 1.5”
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Autorizaţie de construcţie
- Conţinutul : cerere, planul clădirii.
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
1.5.4. Ieşirile către Activitatea nr. 2., Subactivităţile S.2.1., 2.2., 2.3..
Activitatea Nr. 2
1. Definirea sistemului nou
2. Manager Proiect. Raluca DOBRE
3. Obiectiv : implementarea unui proiect fezabil, care să poată fi realizabil.
4. Subactivităţi
2.1. Elaborarea proiectului.
2.1.1. Obţinerea tuturor planurilor, actelor necesare.
2.1.2. Elaborarea proiectiului în timp util şi fără erori, astfel încât să fie aprobat.
2.1.3. Caracterizare
- 29 -
a. Perioada de derulare : 01.09.2018-30.10.2018
b. Durata: 2 luni
c. Efortul total: 2 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: MANAGER - Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor: elaborare proiect, acte necesare.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5 om/
lună.
g. Raportările „R.n. 2.1.”
- Tipul : Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Ciupercărie
- Conţinutul : date, acte, autorizaţii, planuri toate necesare demarării proiectului.
- Responsabil : MANAGER - Raluca DOBRE
2.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 2.2.
2.2. Depunerea proiectului.
2.2.1. Depunerea proiectului în vederea aprobării.
2.2.2. Obiectiv : Aprobare proiect, responsabil manager proiect - Raluca DOBRE
2.2.3. Caracterizare :
a. Perioada de derulare : 15.09.2018-30.09.2018
b. Durata: 1 luni;
c. Efortul total: 0,5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: MANAGER - Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor: depunerea proiectului.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5 om/
lună
g. Raportările „R.n. 2.2”
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Ciupercărie
- Conţinutul : proiectul.
- Responsabil : MANAGER - Raluca DOBRE
2.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 2.3.
2.3. Aprobarea proiectului, finanţare.
2.3.1. Obținerea finanţării din partea UE.
2.3.2. Aprobarea proiectului, obţinerea aprobării construirii pensiunii agro-turistice inteligente cu
ajutorul finanaciar de la UE.
2.3.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.10.2018-30.10.2018
b. Durata: 1 luni
c. Efortul total: 1 om/ lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: MANAGER - Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor: obţinerea actelor necesare, preluare proiect.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate.1 om/
lună.
g. Raportările
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Aprobare proiect pentru finanţare;
- Conţinutul : aprobarea proiectului şi a finanţării UE
- Responsabil : MANAGER - Raluca DOBRE
2.3.4. Ieşirile către Activitatea 3, Subactivitatea 3.1.
Activitatea Nr. 3
1. Proiectarea sistemului nou
2. Manager Proiect - Raluca DOBRE

- 30 -
3. Demararea activităţilor necesare în vederea construirii ciuperăriei. Obiectiv: constuirea
ciupercăriei.
4. Subactivităţi.
3.1.Elaborarea planurilor de construcţie.
3.1.1 Proiectul ciupercăriei
3.1.2.Realizarea proiectului de către un arhitect de la MANAGER - Raluca DOBRE
3.1.3.Caracterizarea
a. Perioada de derulare : 1.10.2018-7.10.2018
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : MANAGER - Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor : participare şi supraveghere a angajaţilor
f. Efortul caracteristic pentru fiecare partener inclus în Activitate: 0, 50 om/lună
g. Raportările „R.n. 3.1.”
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Plan de construcţie
- Conţinutul : date, schiţe ale clădirii şi ale terenului pe care va fi construită.
- Responsabil : MANAGER - Raluca DOBRE
3.1.4 Ieşirile către Activitatea 4, Subactivităţile S. 4.1., 4.2.
Activitatea Nr. 4
1. Preluare teren (10.000 mp).
2. Responsabil: P1- Costina NEAGU
3. Achiziţia unui teren pentru construirea ciupercăriei
4. Descriere subactivităţi:
4.1. Stabilire preţ teren.
4.1.1. Stabilirea valorii terenului.
4.1.2. Partenerul 1 va prezenta preţul propus pentru teren.
4.1.3. Caracterizarea şi urmărirea subactivităţii S 4.1.
a. Perioada de derulare : 08.10.2018-14.10.2018
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor :stabilirea preţului terenului.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate.
0,50/lună
g. Raportările "R.n.4.1.”.
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Valoare teren
- Conţinutul : stabilirea preţului terenului.
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
4.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 4.2.
4.2. Pregătirea terenului (defrişare)
4.2.1. Defrişarea terenului şi curăţarea lui, pregatirea pentru demararea construcţiei.
4.2.2. Închirierea unui utilaj cu ajutorul căruia se va curăţa terenul.
4.2.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.10.2018-30.10.2018
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor: contribuţia cu utilaje speciale pentru amenajaea terenului.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. P1-
Costina NEAGU

- 31 -
g. Raportările "R.n.4.2.”
- Tipul : Produs soft;
- Nivelul de răspîndire : Restrictiv;
- Titlul : Pregătire teren
- Conţinutul : amenajarea terenului destinat construcţiei.
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
4.1.4. Ieşirile către Activitatea 5, Subactivităţile S 5.1., 5.2., 5.3,5.4.,5.5., 5.6.
Activitatea Nr. 5
1. Construirea ciupercăriei
2. Responsabil: P3 – Iulian COSTEA
3. Demararea activităţilor pentru construcţia ciupercăriei şi finalizarea acestia conform planurilor.
4. Subactivităţi:
Subactivitatea 5.1. Caiet de sarcini.
5.1.1. Necesitatea unui caiet de sarcini pentru licitaţie în vederea alegerii firmelor de la care se vor
achiziționa materialele.
5.1.2. Stabilirea unui număr de firme participante. Studierea ofertelor existente.
5.1.3.Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.11.2018-07.11.2018;
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor : Va studia şi va analiza ofertele pentru a decide care sunt cele
mai bune materiale.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/lună
g. Raportări „R.n. 5.1”
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Caiet de sarcini ;
- Conţinutul : Firmele participante şi ofertele de materiale.
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
5.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 5.2.
5.2. Licitaţii
5.2.1. Stabilirea celor care vor furniza materialele.
5.2.2. Obiectiv: alegerea celor mai rentabile oferte, calitate/preţ.
5.2.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 08.11.2018-21.11.2018
b. Durata: 2 săptămâni
c. Efortul total: 0,5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: lista materiale necesare.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună.
g. Raportările „R.n. 5.2.”
- Tipul: Produs soft;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Licitaţie
- Conţinutul : alegerea firmelor de la care se vor cumpăra materialele ;
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
5.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 5.3.
5.3. Semnare de contracte.
5.3.1. Acordul dintre părţi.
5.3.2. Semnarea unui contract cu firma aleasă.
5.3.3. Caracterizări:
- 32 -
a. Perioada de derulare : 22.11.2018-29.11.2018
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lună): 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor : Participare la negociere
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/lună.
g. Raportările „R.n. 5.3.”
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Contract ;
- Conţinutul : acordul dintre parţile implicate ;
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
5.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 5.4.
5.4. Achiziţionare materialelor necesare.
5.4.1. Cumpărarea necesarului de materiale în vederea construirii pensiunii agro-turistice inteligente
5.4.2. Obiectiv: cumpărarea necesarului de materiale de calitate, dar şi avantajoase din punct de vedere
financiar
5.4.3. Caracterizare:
a. Perioada de derulare : 29.11.2018-30.01.2019
b. Durata: 5 luni
c. Efortul total: (echivalent om x lună) - 3 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate:P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor : atribuirea de sarcini de cătreP3 – Iulian COSTEA
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate.- 1
om/lună;
g. Raportările „R.n. 5.4”:
- Tipul: Produs fizic;
- Nivelul de răspîndire:Public ;
- Titlul : Achiziţie materiale ;
- Conţinutul : materiale necesare construirii ;
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
5.4.4. Ieşirile către Subactivitatea 5.5.
5.5.1. Transport materiale.
5.5.2. Transportul de materiale necesare construcţiei.
5.5.3. Asigurarea transportul materialelor. Cumpărarea de materiale preparate şi organizarea timpului,
având în vedere sosirea acestora la locul construcţiei.
5.5.4. Caracterizare :
a. Perioada de derulare : 29.11.2018-30.01.2019;
b. Durata: 5 luni
c. Efortul total: 4 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: Stabilirea orarului de sosire al materialelor
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 1
om/lună
g. Raportările "R.n.5.5”.
- Tipul: Produs fizic;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Materiale
- Conţinutul : Transportul de materiale .
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
5.5.4. Ieşirile către Subactivitatea 5.6.
5.6.1. Construirea ciupercăriei
5.6.2. Începerea construcţiei.
5.6.3. Măsurarea, pregătrirea terenului, construirea.
- 33 -
5.6.4. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 29.11.2018-30.01.2019
b. Durata: 5 luni
c. Efortul total: 15 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor : Supraveghere angajaţi.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 1
om/lună.
g. Raportările "R.n.5.5”.
- Tipul:Produs fizic;
- Nivelul de răspîndire: Public;
- Titlul : Construirea ciupercăriei
- Conţinutul : Construcţia pe etape.
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
5.6.4. Ieşirile către Activitatea 6, Subactivităţile 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Activitatea Nr.6.
1. Utilare ciupercărie (cumpărarea tehnologiei necesare)
2. Responsabil:P3 – Iulian COSTEA
3. Demararea activităţilor pentru cumpărarea tehnologiei si mobilei
4. Subactivităţi:
6.1. .Caiet de sarcini
6.1.1. Caracterizare: consultarea tuturor ofertelor în vederea alegerii uneia, cea mai convenabilă( preţ,
calitatea, distanţă, timp de livrare).
6.1.2. Obiective: existenţa în caietul de sarcini a ofertelor şi a tuturor specificaţiilor tehnice.
6.1.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.02.2019-07.02.2019;
b. Durata: 1 saptămână.
c. Efortul total: 0,50 om /lună;
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: studiul caietului de sarcini.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,25
om/lună
g. Raportările „R.n. 6.1.”
- Tipul :Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Caiet de sarcini.
- Conţinutul : lista ofertelor cu specificaţie şi detalii ale aparatelor ;
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
6.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 6.2.
Subactivitatea 6.2. Licitaţii
6.2.1.Căutarea ofertei celei mai avantajoase raport calitate/ specificaţii tehnice/ preţ.
6.2.2. Ajungerea la un consens între părţi.
6.2.3. Caracterizare :
a. Perioada de derulare : 08.02.2019-21.02.2019
b. Durata: 2 săptămâni
c. Efortul total: (echivalent om x lună) corespunzător subactivităţii: 0,5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: cunoaşte sistemele şi tehnologia, astfel încât va ajuta la luarea
deciziei,
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5 om/
lună
g. Raportările „R.n. 6.2”
- Tipul: Produs soft;
- 34 -
- Nivelul de răspîndire: Public
- Titlul : Licitaţie ;
- Conţinutul : alegerea aparatelor si mobilei
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
6.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 6.3.
6.3. Semnarea de contracte
6.3.1. Acordul dintre contractant şi contractat.
6.3.2. Obiectiv : ajungerea la un acord comun în folosul ambelor părţi.
6.3.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 21.02.2019-27.02.2019;
b. Durata: 1 săptămână;
c. Efortul total: (echivalent om x lună) corespunzător 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: încheierea de contracte.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,25
om/lună
g. Raportările
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Contract
- Conţinutul : ceea ce se cumpără, perioada de livrare, prețul.
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
6.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 6.4.
6.4. Cumpărarea tehnologiei.
6.4.1. Cumpărarea aparatelor si necesare ciupercăriei
6.4.2. Utilarea cât mai rapidă a ciupercăriei
6.4.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 28.02.2019-30.03.2019
b. Durata: 1 luni
c. Efortul total: (echivalent om x lună) corespunzător subactivităţii: 2 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : P3 – Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: specialist
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună
g. Raportările „R.n. 6.4.”
- Tipul:Produs fizic;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Achiziţie aparate si mobila.
- Conţinutul : aparatele si mobila necesare.
- Responsabil : P3 – Iulian COSTEA
6.4.4. Ieşirile către Activitatea 7, Subactivităţilor 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
Activitatea Nr.7
1. Inchidere contract cu firma de instalatii eoliene
2. Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
3. Pregătirea substratului pentru cultură
4. Subactivităţi:
7.1.Caiet de sarcini.
7.1.1.Necesitatea unui caiet de sarcini pentru licitaţie în vederea alegerii firmeicare se va ocupa de
instalatia eoliana
7.1.2. Obiectiv: Pregătirea terenului în vederea cultivării ciupercilor.
7.1.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.04.2019-02.04.2019
b. Durata: 1 saptamana
c. Efortul total: : (echivalent om x lună)- 0,50 om/lună
- 35 -
d. Partneri incluşi în subactivitate : P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor : Calcul necesar compost, va oferi asistență în vederea pregătirii
substratului pentru cultivarea ciupercilor.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate: 0,50
om/ lună
g. Raportările
- Tipul: lucrare scrisa;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Caiet de sarcini.
- Conţinutul :Firmele participante si ofertele acestora.
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
7.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 7.2.
7.2. Materiale necesare composrt
7.2.1. Achiziționarea materialelor necesare pentru realizarea compostului
7.2.2 Obiectiv: alegerea celor mai rentabile oferte, calitate/preţ.
7.2.3. Caracterizarea.
a. Perioada de derulare : 03.04.2019-09.04.2019
b. Durata: 1 saptamana
c. Efortul total: 0.50 om/lună P2- Patricia VĂRZARU
d. Partneri incluşi în subactivitate: P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor : lista cerinte .
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate.
0,5om/lună.
g. Raportările „R.n.7.2.”
- Tipul: Produs soft;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Licitatie
- Conţinutul : alegerea firmelor care vor livra materialele necesare pentru compost
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
7.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 7.3.
7.3. Realizare compost
7.3.1. Pregătirea materialelor
7.3.2. Prepararea compostului.
7.3.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 10.04.2019-23.04.2019
b. Durata: 2 saptamani
c. Efortul total: 0,5 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate: P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor: participare la negociere
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună.
g. Raportările „R.n.7.3”
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Confidential;
- Titlul : Contract.
- Conţinutul : acordul intre partile implicate
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
7.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 7.4.
7.4. Aprecierea calității compostului
7.4.1. Efectuarea de teste
7.4.2. Obiectiv: o calitate superioară a compostului pentru o cultură cât mai bogată
7.4.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 24.04.2019-28.04.2019
b. Durata: 1 saptamana
c. Efortul total: 0,5 om/lună.
- 36 -
d. Partneri incluşi în subactivitate : P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor :atribuirea de sarcini de către P2- Patricia VĂRZARU
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună.
g. Raportările „R.n. 7.4.”
- Tipul: Produs fizic
- Nivelul de răspîndire: Public;
- Titlul : Achizitie materiale și prelucrarea acestora
- Conţinutul : compost
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
7.4.4. Ieşirile către Activitatea 8, Subactivităţile 8.1, 8.2., 8.3., 8.4.
Activitatea Nr.8
1. Inchidere contract cu firma de miceliu
2. Responsabil : P1- Costina NEAGU
3. Angajarea unei firme care să furnizeze cantitatea necesară de miceliu pentru cultura ciupercilor
4. Subactivităţi:
8.1.Caiet de sarcini.
8.1.1.Necesitatea unui caiet de sarcini pentru licitaţie în vederea alegerii firmei care va livra miceliul
8.1.2. Obiectiv: Stabilirea unui număr de firme participante. Studierea ofertelor existente.
8.1.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.05.2019-03.05.2019
b. Durata: 1 saptamana
c. Efortul total: 0,5 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate : P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor :Va studia şi va analiza ofertele pentru a decide care este cea
mai buna firma din punct de vedere al raportului calitate/pret..
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună.
g. Raportările
- Tipul: lucrare scrisa;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Caiet de sarcini.
- Conţinutul :Firmele participante si ofertele acestora.
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
8.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 8.2.
8.2. Licitatii
8.2.1. Stabilirea celor care vor furniza materialul
8.2.2 Obiectiv: alegerea celor mai rentabile oferte, calitate/preţ.
8.2.3. Caracterizarea.
a. Perioada de derulare : 04.05.2019-12.05.2019
b. Durata: 1 săptămâmă
c. Efortul total: 0,5 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor : lista cerinte .
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună.
g. Raportările „R.n.7.2.”
- Tipul: materie primă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Licitatie
- Conţinutul : alegerea firmelor de la care se a cumpăra miceliul
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
8.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 8.3.
8.3. Semnare contracte.
- 37 -
8.3.1. Acordul intre parti
8.3.2. Semnarea unui contract cu firma aleasă.
8.3.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 08.05.2019-12.05.2019
b. Durata: 1 saptamana
c. Efortul total: 0,5 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor: participare la negociere
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună.
g. Raportările „R.n.7.3”
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Confidential;
- Titlul : Contract.
- Conţinutul : acordul intre partile implicate
- Responsabil : P1- Costina NEAGU
8.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 8.4.
8.4. Achiziţionare maiceliului necesar.
8.4.1. Cumpărarea cantității necesare de miceliu în vederea cultivării ciupercilor
8.4.2. Obiectiv: cumpărarea necesarului de materiale de calitate, dar şi avantajoase din punct de vedere
financiar
8.4.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 12.05.2019-15.05.2019
b. Durata: 1 saptamana
c. Efortul total: 0,5 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate : P1- Costina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor :atribuirea de sarcini de către P1- Costina NEAGU
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,5
om/lună.
g. Raportările „R.n. 7.4.”
- Tipul: Produs fizic
- Nivelul de răspîndire: Public;
- Titlul : Achizitie materiale
- Conţinutul : materie primă necesară culturii de ciuperci
- Responsabil : P1- Costina NEAGU 7.4.4. Ieşirile către Activitatea 9, Subactivităţile 9.1,
9.2., 9.3., 9.4.

Activitatea Nr.9
5. Angajare personal
6. Responsabil : MANAGER- Raluca DOBRE
7. Angajarea personalului care va avea în grijă cultura de ciuperci
9.1. Selecţie personal şi recrutare personal.
9.1.1. Alegerea personalului necesar.
9.1.2. Obiectiv: intervievarea şi alegerea unui personal responsabil şi specializat.
9.1.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.05.2019-10.05.2019
b. Durata: 2 săptămâni.
c. Efortul total: 0,5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : MANAGER- Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor : selectare personal.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,25
om /lună .
g. Raportările
- Tipul: Produs soft;

- 38 -
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Interviu.
- Conţinutul : grilă de evaluare a personalului
- Responsabil : P3 – MANAGER- Raluca DOBRE

9.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 9.2.


9.2. Training personal.
9.2.1. Organizarea unui training special pentru angajaţi.
9.2.2 Obiectiv: specializarea lor şi acomodarea cu aparatele.
9.2.3. Caracterizarea.
a. Perioada de derulare : 11.05.2019-20.05.2019
b. Durata: 1 săptămână.
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: MANAGER Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor : pregătire training.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate.
0,25om/lună.
g. Raportările „R.n.7.2.”
- Tipul: Produs soft;
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Traning pentru utilizarea tehnologiei de care dispune ciuperăria
- Conţinutul : utilizare tehnologii, explicarea folosirii aparatelor, date necesare despre
agricultură ( sensibilităţi, alte lucruri importante).
- Responsabil : P3 – MANAGER- Raluca DOBRE
9.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 9.3.
9.3. Semnare contracte.
9.3.1. Angajarea personalului prin contract.
9.3.2. Obiectiv : alegerea celor mai potriviţi oameni şi negocierea salariului în funcţie de efortul şi
responsabilitatea pe care si-o asumă.
9.3.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 21.05.2019-27.05.2019
b. Durata: o săptămână.
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: MANAGER- Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor: încheierea de contracte cu personalul.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,25
om/lună
g. Raportările „R.n.7.3”
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire:Restrictiv;
- Titlul : Contract.
- Conţinutul : salariul şi durata angajării, puls clauze ale ambelor părţi.
- Responsabil : MANAGER- Raluca DOBRE
9.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 9.4.
9.4. Angajare personal/salariu.
9.4.1. Angajarea personalului ales şi intrarea în funcţii.
9.4.2. Începerea activităţii angajaților
9.4.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 28.05.2019-29.05.2019
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 20 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : MANAGER- Raluca DOBRE
e. Procese caracteristice partenerilor : selectare personal.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 1
om/lună.
- 39 -
g. Raportările „R.n. 7.4.”
- Tipul: Produs fizic
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Angajare
- Conţinutul : angajarea şi desfăşurarea sarcinilor.
- Responsabil : MANAGER- Raluca DOBRE
9.4.4. Ieşirile către Activitatea 10, Subactivităţile 10.1, 10.2, 10.3,
10.4.
Activitatea Nr.10
Încheiere de contracte cu magazinele distribuitoare
1. Partener P2- Patricia VĂRZARU
2. Contracte cu magazinele din județ, astfel încât să livrăm cantitatea de ciuperci existentă.
3. Subactivităţi:
10.1. Căutarea magazinelor.
10.1.1.Găsirea magazinelor care sunt cât mai aproape de ciupercărie
10.1.2. Alegerea celor mai rentabile ( raport calitate/preț/zonă).
10.1.3. Caracterizarea :
a. Perioada de derulare : 01.06.2019-15.06.2019
b. Durata: 1 săptămână;
c. Efortul total: (echivalent om x lună)- 0,50 om/lună;
d. Partneri incluşi în subactivitate : P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor : căutarea de firme în apropiere.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate: 0,50
om/ lună.
g. Raportările „R.n.8.1.”
- Tipul: Produs soft;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv ;
- Titlul : Cercetarea ofertelor pe piaţa de magazine de fructe și legume in județ, dar și a supermarket-urilor
din zonă.
- Conţinutul : magazine distribuitoare
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
10.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 10.2
10.2. Căutarea magazinelor
10.2.1. Analiza ofertelor existente.
10.2.2. Întocmirea unui raport cu datele firmelor rentabile de către P2- Patricia VĂRZARU.
10.2.3. Caracterizarea :
a. Perioada de derulare : 16.06.2019-18.06.2019;
b. Durata: 1 săptămână.
c. Efortul total: 0.50 om/lună
e. Procese caracteristice partenerilor : cercetare oferte P2- Patricia VĂRZARU
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. – 0,50
om/lună.
g. Raportările „R.n. 8.2.”
- Tipul: Produs soft;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv ;
- Titlul : Alegerea firmelor rentabile ;
- Conţinutul : Firmele alese ca fiind rentabile ;
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
10.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 10.3
10.3. Licitaţie
10.3.1. Alegerea celei mai convenabile oferte.
10.3.2. Negocierea ofertelor şi analiza lor.
10.3.3. Caracterizarea:
a. Perioada de derulare : 19.06.2019-23.06.2019

- 40 -
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 0,5 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor: Participare negociere.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate: 0,50
om/lună
g. Raportările "R.n.8.3”.
- Tipul : Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire : Public;
- Titlul : Licitaţie
- Conţinutul : licitarea firmelor care urmează să distribuie ciupercile
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
10.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 10.4
10.4. Semnarea de contracte.
10.4.1.Acordul dintre părţi.
10.4.2. Stabilirea ultimelor detalii având în vedere oferta.
10.4.3. Caracterizare:
a. Perioada de derulare : 24.06.2019-30.06.2019.
b. Durata: 1 săptămână.
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor: participare la încheierea contractului.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/lună.
g. Raportările "R.n.8.4.”.
- Tipul :Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Contract ;
- Conţinutul : Semnarea părţilor.
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
10.4.4. Ieşirile către Activitatea 1, Subactivităţile 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5.
Activitatea Nr. 11
1. Cultivarea ciupecilor
2. Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
3. Cultivarea ciupercilor și utilizarea atentă și în parametri corecți ai tehnologiei care susține cultura
4. Subactivităţi
11.1. Alegerea unei rețete de amestec de acoperire.
11.1.1. Analizarea rețetelor existente.
11.1.2. Alegerea dintre multitudinea de rețete pe cele care îndeplinesc cât mai multe dintre condițiile
noaste.
11.1.3. Caracterizarea.
a. Perioada de derulare : 01.07.2019-30.08.2019
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor: cultivarea ciupercilor.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0.50
om/lună
g. Raportările „R.n. 9.1.”
- Tipul : Produs soft;
- Nivelul de răspîndire:Public ;
- Titlul : Cercetare de piaţă
- Conţinutul : cultivare, îngrijire.
- Responsabil :P2- Patricia VĂRZARU
11.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 11.2.
- 41 -
11.2. Pregătirea ingreientelor pentru amestecul de acoperire.
11.2.1. Prelucrarea materiei prime.
11.2.2. Analiza produsului final.
11.2.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.07.2019-04.07.2019;
b. Durata: 1 săptămână;
c. Efortul total: 0.5om/ lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor: Prezenţa în timpul procesului de cultivare.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/ lună.
g. Raportările
- Tipul: Produs soft;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Cultivare..
- Conţinutul : îndeplinirea procesului în condiții optime.
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
11.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 11.3
11.3 Pregătirea amestecului de acoperire.
11.3.1. Pregătirea, din ingredienteșe alese și prelucrate, a amestecului de acoperire care va ajuta la
cultivarea ciupercilor
11.3.2. Pregătirea amestecului de acoperire.
11.3.3. Caracterizare:
a. Perioada de derulare : 08.07.2019-09.07.2019;
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 0,5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor: cultivare.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate.
0,50om/lună.
g. Raportările "R.n.9.3.”.
- Tipul: Lucrare scrisă.
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Cultivare
- Conţinutul : Cultura de ciuperci, agronomie.
- Responsabil :P2- Patricia VĂRZARU
11.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 11.4.
11.4. Îngrijirea ciupercilor.
11.4.1. Utilizarea tehnologiei din dotare în parametri optimi, pentru o cultură cât mai bogată și
sănătoasă.
11.4.2. O cultură bogată și sănătoasă.
11.4.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 10.07.2019-30.07.2019;
b. Durata: 1 săptămănă.
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor: cultivarea și îngrijirea ciupercilor.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate.0,50
om/lună.
g. Raportările
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Contract.
- Conţinutul : Însămânțare, îngijire, cultivare.
- Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
- 42 -
11.4.4. Ieşirile către Subactivitatea 11.5.
11.5. Așteptarea timpului necesar pentru dezvoltarea recoltei
11.5.1. Așteptarea finalizării ciclului de dezvoltare al culturii
11.5.2. Alegerea momentului perfect în care să se facă recoltarea.
11.5.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 10.07.2019-30.08.2019;
b. Durata: 2 luni
c. Efortul total: 0,5om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate : P2- Patricia VĂRZARU
e. Procese caracteristice partenerilor : verificarea constantă a culturii.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om / lună
g. Raportările „R.n. 9.5.”
- Tipul: Produs soft;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Agronomie ;
- Conţinutul : datele necesare cultivării ciupercilor..
-Responsabil : P2- Patricia VĂRZARU
11.5.4. Ieşirile către Activitatea 12 Subactivităţile 12.1, 12.2
Activitatea Nr. 12
1. Recoltarea ciupercilor
2. Responsabil: P1- Constina NEAGU
3. Recoltarea ciupercilor la termenul potrivit, în vederea obținerii unei culturi cât mai bogate și sănătoase.
4. Subactivităţi:
12.1. Recoltarea ciupercilor
12.1.1. Recoltarea ciupercilor la momentul potrivit
12.1.2. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.09.2019-08.09.2019.
b. Durata: 1 săptămână.
c. Efortul total: 0,5 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate: P1- Constina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor : recoltarea ciupercilor
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,25
om/lună.
g. Raportările „R.n. 10.1”
- Tipul:Produs fizic;
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Recoltare
- Conţinutul : Ciuperci
- Responsabil : P1- Constina NEAGU
12.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 12.2.
12.2. Plantarea unui nou ciclu de ciuperci
12.2.1. Reluarea etapelor necesare în vederea obținerii unei noi culturi de ciuperci.
12.2.2. Asigurarea condițiilor necesare în vederea obținerii unei noi culturi.
12.2.3. Caracterizare:
a. Perioada de derulare : 08.09.2019-15.09.2019;
b. Durata: 2 zile;
c. Efortul total: 0,50 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate : P1- Constina NEAGU
e. Procese caracteristice partenerilor: replantare
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/lună
g. Raportările „R.n.10.2”:
- Tipul: Produs fizic.
- 43 -
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv ;
- Titlul : Transport
- Conţinutul : o nouă cultură de ciuperci.
- Responsabil : P1- Constina NEAGU
12.2.4. Ieşirile pentru Activitatea 13, Subactivităţile 13.1, 13.2.,13.3.
Activitatea Nr. 13
1. Distribuția ciupercilor.
2. Responsabil : P3- Iulian COSTEA
3. Semnarea de contract cu o firmă de transport în vederea distribuirii ciupercilor în magazinele din zonă
4. Subactivităţi :
13.1. Caiet de sarcini
13.1.1. Realizarea unui caiet de sarcini
13.1.2. Realizarea unui caiet de sarcini
13.1.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.10.2019-04.10.2019.
b. Durata: 4 zile
c. Efortul total: 0,50om/ lună;
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3- Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: organizare, logistică.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/ lună.
g. Raportările "R.n.11.1”.
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv
- Titlul : Realizarea unui caiet de sarcini
- Conţinutul : Datele ofertelor analizate la întâlniri.
- Responsabil : P3- Iulian COSTEA
13.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 13.2.
13.2. Licitații.
13.2.1. Licitații în vederea alegerii unei firme de transport care să distribuie ciupercile în magazine.
13.2.2. Prezentarea ofertelor de firme de transport și alegerea celei mai avantajoase opțiui din punct de
vedere al raportului calitate-preț.
13.2.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 04.10.2019-07.10.2019.
b. Durata: 4 zile
c. Efortul total: 0,50om/ lună;
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3- Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: organizare întâlniri.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/ lună.
g. Raportările "R.n.11.1”.
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv
- Titlul : Diseminare rezultate.
- Conţinutul : Datele ofertelor analizate la întâlniri.
- Responsabil : P3- Iulian COSTEA
13.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 13.3.
13.3. Semnare contracte.
13.3.1. Semnarea contractului cu firma care va asigura transportul ciupercilor..
13.3.2. Distribuția ciupercilor.
13.3.3. Caracterizare:
a. Perioada de derulare : 08.10.2019-11.10.2019.
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 0,5 om/ lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate: P3- Iulian COSTEA
- 44 -
e. Procese caracteristice partenerilor: încheierea de contract cu firma de transport în vederea
distribuirii ciupercilor.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,25
om/lună.
g. Raportările "R.n.11.3”.
- Tipul: Produs soft
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv;
- Titlul : Transport
- Conţinutul : Distribuție.
- Responsabil : P3- Iulian COSTEA
13.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 13.4.
13.4. Distribuirea ciupercilor.
13.4.1. Ambalarea și transportarea ciupercilor către magazinele distribuitoare.
13.4.2. Golirea stocului de ciuperci.
13.4.3. Caracterizare:
a. Perioada de derulare : 12.10.2019-30.10.2019
b. Durata: 1 săptămână.
c. Efortul total: 0,50 om/lună;
d. Partneri incluşi în subactivitate : P3- Iulian COSTEA
e. Procese caracteristice partenerilor: Distribuția ciupercilor.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. 0,50
om/lună.
g. Raportările "R.n.11.4”.
- Tipul- Lucrare fizică;
- Nivelul de răspîndire: Restrictiv ;
- Titlul : Distribușie ;
- Conţinutul : transport ciuperci
- Responsabil :P3- Iulian COSTEA
13.4.4 Ieșire către activitatea 14, subactivitățile 14.1., 14.2., 14.3., 14.4.
Activitatea Nr.14
1. Managementul proiectului.
2. Manager de proiect Raluca DOBRE
3. Previziunea, organizarea, direcţionarea, coordonarea şi controlul activităţii.
4. Subactivităţi:
14.1. Analiza stadiului actual.
14.1.1. Supravegherea a activităţilor de semnare de contracte, achiziţie şi studiile efectuate ( impact,
fezabilitate).
14.1.2. Bunul demers al derulării subactivităţilor existente în această etapă prin control.
14.1.3. Cracterizarea
a. Perioada de derulare : 01.06.2018-30.11.2018;
b. Durata: 4 luni;
c. Efortul total: 3 om/lună;
d. Partneri incluşi în subactivitate -
e. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. -
f. Raportările "R.n.12.1.”.
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Sadiu actual.
- Conţinutul : date de analiză ale stadiului actual.
- Responsabil : Manager proiect- Raluca DOBRE.
14.1.4. Ieşirile către Subactivitatea 14.2.
14.2. Definirea sistemului nou.
14.2.1. Elaborarea şi depunerea proiectului.
14.2.2. Oragnizarea şi analizarea activităţii consultantului de proiect, plus obţinerea de avize de către
managerul de proiect.
- 45 -
14.2.3. Caracterizarea
a. Perioada de derulare : 01.10.2018-30.10.2018;
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 3 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate - Manager proiect Raluca DOBRE.
e. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. -
f. Raportările "R.n.12.2.”.
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Proiect
- Conţinutul : date necesare proiectului.
- Responsabil : Manager proiect Raluca DOBRE..
14.2.4. Ieşirile către Subactivitatea 14.3.
14.3. Proiectarea sistemului nou.
14.3.1. Organizarea şi supravegherea proiectantului, a arhitectului și inginerilor, având în vedere toate
detaliile legate de planul construcţiei.
14.3.2. Informarea arhitectului şi proiectantului cu toate datele necesare şi urmărirea planului.
14.3.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : Raluca DOBRE
b. Durata: 1 săptămână
c. Efortul total: 3 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate - Manager proiect Raluca DOBRE.
e. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. -
f. Raportările "R.n.12.3.”.
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Proiect construcţie ;
- Conţinutul : Planul construcţiei ;
- Responsabil : Manager Proiect Raluca DOBRE.
14.3.4. Ieşirile către Subactivitatea 14.4.
14.4. Construirea şi utilarea ciupercăriei
14.4.1. Organizarea tuturor activităţilor dinainte de construcţie, supravegherea în timpul construcţiei şi
organizarea evenimentelor necesare utilării.
14.4.2. Analiza ofertelor pentru materiale, asigurarea materialelor şi cumpărarea de tehnologie
corespunzătoare, obiectivul fiind bunul demers al acestor activităţi.
14.4.3. Caracterizarea
a. Perioada de derulare : 01.06.2018-30.06.2018
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 4 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate Manager proiect Raluca DOBRE.
e. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. -
f. Raportările "R.n.12.4”.
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Raport privind construirea şi utilarea ciupercăriei
- Conţinutul : date importante ale organizării şi analizei construcţiei şi utilării.
- Responsabil : manager proiect Cătălin RENGHEA.
14.4.4. Ieşirile către Subactivitatea 14.5.
14.5. Resurse umane.
14.5.1.Angajare personal, training şi salariu.
14.5.2.Organizarea de interviuri şi training necesar, supravegherea bunului demers în vederea alegerii unui
număr de angajaţi competenţi.
14.5.3.Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.06.2018-30.06.2018;
b. Durata: 1 lună.
- 46 -
c. Efortul total: 3 om/lună.
d. Partneri incluşi în subactivitate - Manager proiect Raluca DOBRE
e. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. -
f. Raportările "R.n.11.5.”.
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Resurse umane ;
- Conţinutul : Rapoarte resurse umane ;
- Responsabil : Manager proiect Raluca DOBRE.
14.5.4. Ieşirile către Subactivitatea 14.6.
14.6. Încheierea de contracte cu firme.
14.6.1. Contractele cu firmele de distribuție a ciupercilor.
14.6.2. Organizare şi controlul activităţilor de negociere.
14.6.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.06.2018-30.11.2018;
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 3 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate – Manager proiect Raluca DOBRE.
e. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. -
f. Raportările "R.n.12.6”.
- Tipul: Lucrare scrisă
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Raport contrate ;
- Conţinutul: Raport privind datele şi clauzele contractelor.
- Responsabil: manager proiect.
14.6.4. Ieşirile către Subactivitatea 14.7.
14.7. Promovare.
14.7.1. Analiza şi supravegherea tuturor activităţilor de promovare.
14.7.2. Verificarea personalului care se ocupă cu acest domeniu şi supravegherea activităţilor, şi
desfăşurarea lor corectă.
14.7.3. Caracterizare
a. Perioada de derulare : 01.06.2018-30.06.2018;
b. Durata: 1 lună
c. Efortul total: 2 om/lună
d. Partneri incluşi în subactivitate Manager proiect Raluca DOBRE.
e. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în Activitate. -
f. Raportările "R.n.12.7”.
- Tipul: Lucrare scrisă;
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial;
- Titlul : Promovare pensiune agroturistica inteligentă
- Conţinutul : Rapoarte privind acţiunile de promovare ;
- Responsabil : Manager proiect Raluca DOBRE.

4.4. Activitatea „Managementul proiectului”:


1. Capacitatea de management a Organizaţiei Contractoare.
- are în vedere experienţa profesională a managerului de proiect în domeniul implementării de
programe/proiecte. Raluca Dobre are o experienţă în domeniul scrierii și implementării de proiecte ce
însumează 4 ani. În anul 2012 a participat la unul din cursurile de formare în ceea ce privește scrierea si
implementarea de proiecte; acest curs a fost susținut și organizat prin Programul Youth in Action. De
asemenea, înclinațiile ei către alimentația bio, către produsele tradiționale românești și către agricultură,
împreună cu dorința sa de a participa la cât mai multe activități, au făcut-o să se implice mereu cu drag în
proiecte care se axează pe amenajarea de spații verzi, platarea copacilor, grădinărit. Fie că a participat ca
organizator, voluntar sau angajat, Raluca Dobre are în portofoliul său o lungă listă de activități din domeniu
la care a participat. Avand în vedere aceste aspecte, Raluca Dobre a fost desemnată ca fiind în măsură să
coordoneze în cunoştiinţă de cauză activităţile implicate în crearea şi dezvoltarea unei ciupercării.
- 47 -
2. Organizarea şi structura de management a proiectului

FINANȚATOR PROIECT

CONTABIL ȘEF

MANAGER
COMITET PROIECT
DECIZIONAL

PARTENER 1 PARTENER 2 PARTENER 3 PARTENER 4

3. Metodologia folosită: grafice GANT şi PERT.


Graficele GANT vor fi folosite pentru programarea şi urmărirea activităţilor proiectului, pentru a
ilustra logica activităților în relație cu bugetul alocat acestora și a necesarului de resurse umane.
Graficele PERT vor fi folosite pentru a ilustra Organizarea şi structura de management a proiectului
precum și organigrama organizaţiei. (Anexa 1)

4. Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului.


Fiecare dintre partenerii proiectului aduce o contribuţie notabila în ceea ce priveşte cerinţele de
ordin material şi uman. În ceea ce priveşte serviciile, organizaţia contractoare oferă personalul necesar părţii
administrative. Necesarul de constructori şi arhitecţi pentru ridicarea pensiunii este asigurat de parteneri.
În ceea ce priveşte cerinţele de ordin material ale proiectului, necesarul de îngrășământ natural şi
terenul pe care va fi amplasată biociupercăria vor fi asigurate de către parteneri.
5. Comitetul de decizie.
- format din managerul de proiect si reprezentantii firmelor partenere. În cadrul actului decizional
va fi luat în calcul domeniul de activitate al fiecarui membru în relaţie cu activitatea/decizia în cauză. De
asemenea, un reprezentant al finanţatorului va fi membru al comitetului de decizie.
6. Rezolvarea conflictelor.
În rezolvarea conflictelor se va ține cont de contextul profesional care a dus la apariția stării de
tensiune și nemulțumire între angajați. Se va avea în vedere potențialul grad de creștere a intensității
conflictului. În funcție de acesta, incidentul va fi propus spre dezbatere în cadrul comitetului de decizie
sau a şefilor direcţi ai angajaţilor implicaţi.
7. Conducătorii de pachete de lucru.
Pachet 1- A1, A4, A8, A12 – Partener 1
Pachet 2- A7, A10, A11 – Partener 2
Pachet 3- A 5, A6, A13, A11, A12, A13 – Partener 3
Pachet 4- Managementul Proiectului A2, A3, A9, A14–manager de proiect
8. Urmărirea activităţilor.
Urmarirea activităţilor este o componentă ce va fi segmentată în două subactivităţi după cum urmează:
- Monitorizarea tehnică a proiectului va consta în verificarea modului in care resursele materiale si umane
sunt alocate şi gestionate.
- Monitorizarea financiară a proiectului va consta verificarea respectării bugetului stabilit pentru fiecare
activitate şi subactivitate precum şi asigurarea unei concordanţe între situaţia plaţilor făcute şi resursele
materiale şi umane gestionate. Monitorizarea cheltuielilor va avea în vedere sturucturile externe de
evaluare şi monitorizare a proiectului pentru a întruni cerinţele cofinanţării;
În funcţie de constatărilor făcute în urma monitorizărilor, se vor întreprinde acţiuni de remediere a
problemelor şi de continuare a activităţilor care nu prezintă disfuncţionalităţi.
- 48 -
9. Evaluarea activităţilor
A. Strategia de evaluare este una continuă ce va presupune atât autoevaluarea cât şi evaluarea
externă, întreprinsă de către organismele Autorităţii contractante.
- autoevaluarea include elaborarea următoarelor documente:
1. Rapoarte de monitorizare internă, din trei în trei luni
2. Raportul anual de evaluare internă
3. Planul de îmbunătăţire
- autoevaluarea presupune crearea unui responsabil cu monitorizarea activităţilor şi subactivităţilor în
vederea prevenirii derapajelor, a întârzierilor şi a riscurilor.
Autoevaluarea va fi întreprinsă în vederea eliminării cauzelor performanţelor nesatisfăcătoare,
pentru evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe din desfăşurarea proceselor proiectului, ridicarea
standardelor deperformanţă.
Evaluarea externă a activităţilor va intra sub atenţia activităţilor de audit şi a evaluărilor solicitate
de către Autoritatea Contractantă.
Strategia de evaluare are în vedere respectarea angajamentelor luate în contractul de finanţare şi
îndeplinirea obiectivelor formulate în planul de proiect.
B. Criterii pentru evaluarea succesului proiectului
- realizarea obiectivelor proiectului şi atingerea scopului proiectului
- obţinerea rezultatelor (corespunzătoare obiectivelor), efectelor (corespunzătoare scopului),
impactuluipreconizate.
- încadrarea în restricţiile trasate proiectului în termenii de referință (timp, resurse, costuri)
- apariţia sau nu a schimbărilor în planificare, care sunt cauzele acestor schimbări şi consecinţele asupra
obiectivelor proiectului
- apariţia sau nu a schimbărilor înobiective, care sunt cauzele acestor schimbări şi consecinţele asupra
scopului proiectului
- calitatea rezultatelor, satisfacția partenerilor, performanţele managerului de proiect şi ale membrilor
echipei de proiect
- calitatea colaborării între echipa proiectului, clienţi, sponsor, comitet de conducere, etc.
- eficacitatea metodelor şi procedurilor folosite.
C. Strategia de diseminare
Strategia de diseminare a informaţiei va consta în promovarea ciupercăriei în județ, prin diferite mijloace,
activitate întreprinsă de către un angajat al fermei (partea administrativă); De asemenea, se vor amplasa
panouri publicitare prin care este anunţată colaborarea cu Uniunea Europeană. Strategia de diseminare a
produsului va avea în vedere procedura legală de organizare a licitaţiilor având în vedere stipulaţiile legale
acestei proceduri.
D. Informarea şi publicitatea
Echipa de proiect se angajează să păstreze confidenţialitatea asupra documentelor, materialelor, datelor şi
informaţiilor în legătură cu proiectul, în conformitate cu articolul 10 din contractul de finanţare. Informaţiile
care nu intră sub incidenţa acestei stipulaţii vor fi fi făcute publice prin activitatea de telemarketing. Patru
panouri publicitare vor fi amplasate pe spaţiul pensiunii unde vor fi menţionate titlul
programului/proiectului, precum şi participarea Uniunii Europene prin Programul Naţional pentru
Dezvoltarea Rurală. Strategia şi planul de informare, comunicare si promovare se vor actualiza prin
asistenţă tehnică.
E. Descrierea produsului de diseminat
Produsul va avea următoarele caracteristici:
- ciupercărie utilată conform standardelor europene
- produse ecologice de natură vegetală
- servicii de distribuție
F. Beneficii pentru economia structurii din care face parte consorţiu şi finanţatorul
In ceea ce priveşte consorţiul, acesta obţine următoarele beneficii:
- contribuie la creşterea performanţelor şi competitivităţii în domeniul agroturismului
- contribuie la dezvoltarea pieșei de legume locale
- Obţinerea profitului şi a cifrei de afaceri estimate
- Crearea unei imagini pozitive şi de încredere în acest sector economic de activitate
- Crearea condiţiilor de dezvoltare a facilităţilor ciupercăriei
- 49 -
- dezvoltarea capacităţii tehnologice şi creşterea productivităţii
- creşterea competenţei tehnice a personalului
- atingerea standardelor internationale de calitate şi de mediu.
In ceea ce priveşte finanţatorul, beneficiile obţinute de către acesta constau în promovarea viziunii şi
misiunii sale, a seturilor de valori şi politici susţinute prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală.
G. Avantajele produsului obţinut
- produsul întruneşte standarde internaţionale de calitate a serviciilor şi sănătate alimentară.
- produs ecologic
- produs românesc
H. Exploatarea rezultatelor din perspectiva utilizării acestora de către partenerii consorţiului şi de
către terţi parteneri.
Această activitate va presupune implementarea unei strategii care să determine beneficiarii să-şi însuşească
rezultatele proiectului. În primul rând, partenerii vor utiliza informaţiile şi datele dobândite din derularea
proiectului, vor reinvesti profitul obţinut şi vor menţine relaţiile profesionale formate în sistemul de afaceri
şi administrativ local şi regional în vederea dezvoltării pensiunii şi după încheierea proiectului.
10. Metode de monitorizare şi raportare.
Se vor redacta rapoarte de progres completate în formatul tip ataşat la contractul de finanţare, prin
care se vor raporta activităţile desfăşurate, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute
la momentul raportării. O altă componentă importantă în procesul de monitorizare şi raportare îl reprezintă
organizarea periodică a activităţilor de audit.
Principalele etape ale monitorizării:
Monitorizarea include următoarea serie de activităţi:
- determinarea nevoilor proiectului;
- evaluarea resurselor disponibile sau ce vor putea fi atrase;
- stabilirea, într-un mod clar şi realist a obiectivelor;
- stabilirea metodelor prin care se ating obiectivele şi în final scopul;
- colectarea permanentă a informaţiilor cu privire la ceea ce face organizaţia;
- punerea împreună a informaţiilor şi datelor pentru a vedea ce s-a realizat până la un moment
dat;
- evaluarea măsurii în care obiectivele au fost atinse sau problema a fost rezolvată.
Monitorizarea va acoperi o serie de aspecte cum ar fi:
 activităţile desfăşurate de organizaţie în cadrul proiectului:
- ce presupune realizarea respectivelor activităţi:
- responsabilul de activitate;
- scopul activităţilor desfăşurate;
- modul de mediatizare a activităţilor.
 beneficiarii proiectului
 modalitatea de folosire a resurselor alocate în cadrul proiectului
- cum, când şi de ce a fost folosit timpul echipei proiectului şi a angajaţilor;
- cum, când şi în ce scopuri au fost folosiţi banii alocaţi;
- cum, când şi în ce scop a fost folosit echipamentul achiziţionat sau pus la dispoziţia proiectului.
 modalitatea concretă de derulare a acţiunilor:
- durata de timp alocată diferitelor activităţi;
- măsura în care diferitele activităţi se completează reciproc;
- ce nevoi sunt satisfăcute;
- ce nevoi nu sunt satisfăcute.
 Procesul de luare a deciziilor:
- ce decizii sunt luate;
- cine este implicat în luarea deciziilor;
- cine nu este implicat în luarea deciziilor.
11. Subactivităţile componente ale Activităţii "Managementul Proiectului" care se desfăşoară pe
toată durata proiectului ca o structură de sine stătătoare dar integrată în proiect.
Managerul de proiect întreprinde următoarele subactivităţi componente ale Activităţii “Procese de
planificare a proiectului Managementul Proiectului":
- 50 -
- Managementul activităţii 1 - analiza stadiului actual;
- Managementul activităţii 2 - definirea sistemulu pensiune agroturistică inteligentă;
- Managementul activităţii 3 - proiectarea sistemului pensiune agroturistică inteligentă;
- Managementul activităţii 4 - construirea și utilarea pensiunii;
- Managementul activităţii 5 - resurse umane;
- Managementul activităţii 6 - promovare.
În cadrul acestor subactivităţi, managerul de proiect va avea în vedere următoarele:
- coordonarea echipei de proiect
- motivarea echipei de proiect şi a angajaţilor
- elaborarea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung
- dezvoltarea relaţiilor interne şi externe
- primirea şi oferirea de feedback
- aplanarea conflictelor
- realizarea de cercetări/analize ale mediului în care proiectul se desfăşoară şi împărtăşirea acestei informaţii
membrilor echipei de proiect dar şi angajaţilor.
12. Evaluarea rezultatelor după terminarea proiectului.
Evaluarea rezultatelor după terminarea proiectului va avea în vedere analizarea gradului de
împlinire a obiectivelor generale şi specifice menţionate în propunerea de finanţare a proiectului. Obţinerea
profitului lunar estimat şi gradul de staisfacţie a clienţilor vor reprezenta alţi indici de evaluare a rezultatelor
după terminarea proiectului. De asemenea, se va vea în vedere sustenabilitatea proiectului (o caracteristică
importantă în cadrul cerințelor finanțatorului).
13. Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Proprietatea intelectuală se va referi la: dreptul proprietăţii industriale şi drepturile de autor.
Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală rezultate din aplicarea obiectivelor prevazute în planul
de afaceri, parte integranta din cererea de finanţare sunt drepturi exclusive ale echipei de proiect. Partenerii
de proiect îţi iau angajamentul de a folosi în cadrul proiectului doar produse licenţiate şi de a respecta
proprietatea intelectuală a terţelor părţi.
14. Managementul echipei de proiect.
Managementul echipei de proiect presupune organizarea săptămânală a sedinţelor pentru acordarea
de feedback, discutarea problemelor apărute în progesul fiecărei activităţi şi subactivităţi în parte.
Managerul de proiect are rolul de coordonator al echipei. Structura de management a proiectuluipoate fi
găsită în anexe. Stilul managerial practicat este acela democrat participativ.
15. Managementul calităţii proiectului.
Managementul calităţii este fundamentat pe ideea atingerii unei calitati următoarelor standarde de
calitate (se vor urmări indici în ceea ce privește atât sectorul persoanelor implicate, cât și a produselor):
- Certificare ISO 9001, standard de calitate, atestă nivelul performanţei generale a companiei, gradul de
îndeplinire a politicii adoptate şi a obiectivelor stabilite, transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale
organizaţiei.
- Certificarea ISO 14001, sistem de Management de Mediu. Etapele de baza in certificare ISO 14001 sunt
a) elaborarea politicii de mediu, b) planificarea, c) implementarea si operarea, d) verificare si actiuni de
corectie si e) analiza de conducere.
- Implementarea standardului OHSAS 18001, ce are in vedere siguranţa şi păstrarea sănătăţii şi siguranţei
angajaţilor; acest standard evaluează politica organizaţiei referitor la securitatea muncii, gradul de
periculozitate al condiţiilor în care se desfaşoară munca angajaţilor şi măsurile luate pentru a evita riscurile
sau eventualele accidente de muncă.
Se vor avea în vedere următoarele aspecte :
- Calitatea si siguranta in cadrul ciupercăriei. Calitatea tehnologiei si securitatea ciupercilor cultivate.
Calitatea produselor folosite pentru cultivarea ciupercilor.
- Calitatea tehnologiei de cultivare a ciupercilor și oferirea unui mediu propice pentru acestea. Acest
lucru va presupune asigurarea standardelor de curăţenie în toate mediile în care se desfăsoară
activitatea.
- Calitatea ciupercilor presupune monitorizarea permanentă în vederea întrunirii standardului
propus. Acest lucru va fi stabilit de către specialiști prin analizarea sistematică a mediului în care
sunt cultivate ciupercile
- Gestionarea conform planului de proiect a resurselor materiale şi umane implicate.
- 51 -
- Gestionarea în conformitate cu planul de proiect a activităţilor şi subactivităţilor proiectului –
respectarea termenelor şi a bugetului alocat fiecărei activităţi-subactivităţi în parte.
- Controlul documentelor; Controlul înregistrarilor;
- Întrunirea unui plan de prevenire şi de gestionare a riscurilor
- Instruirea personalului în vederea gestionării situaţiilor cu potenţial de risc
- Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului;
- Asigurarea calităţii sistemului de cultivare a ciupercilor
- Asigurarea respectării cadrului legal de funcţionare a ciupercăriei
- Organizarea de audituri interne ale calităţii la un interval de 6 luni
- Stabilirea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii;
- Planificarea sistemului de management al calitatii;
- Asigurarea resurselor materiale si umane;
- Monitorizarea si masurarea proceselor;
- Facilitarea participării la licitaţii (conform legislației în vigoare)
- Controlul tuturor proceselor din cadrul organizaţiei;
- Conştientizarea (responsabilizarea) personalului de implicarea sa la realizarea obiectivelor
organizaţiei;
16. Managementul comunicării în proiect.
Principalele obiective ale comunicării în cadrul proiectului sunt următoarele :
- colectarea şi procesarea datelor
- formalizarea, distribuirea şi stocarea informaţiilor
- asigurarea unui feedback permanent între entităţile implicate în proiect – managementul comunicării va
asigura un bun schimb de informaţii atât la nivel intern –management/colaboratori/angajaţi- cât şi extern,
între organizaţie şi clienţi sau echipă de proiect şi autorităţile contractante.
O componentă importantă a managementului comunicării constă în organizarea de şedinţe formale
la intervale de o săptămână pentru a gestiona informaţia adunată în urma feedback-ului (de natură atât
formală cât şi informală) şi pentru a pregăti documentaţia necesară derulării unui program finanţat prin
fonduri europene.
17. Analiza SWOT a proiectului.

STRENGHTS WEAKNESSES
- terenul destinat construirii ciupercăriei - lipsa experienței în domeniul agricol;
inteligente este deja în gestiunea echipei de - birocratie
proiect; - costuri ridicate de pastrare a standardelor propuse
- tehnologii de ultimă generație pentru - sezonalitate
ciupercărie;
- sistem intregrat de cultivare a ciupercilor;
- miceliu și amestec de acoperire de calitate;
- produse bio
- conectarea la reteaua soselelor si drumurilor
europene
- reputatia managerului ciupercăriei
- calitatea serviciilor aliniate la standarde
internationale
- personal calificat
- eficienta in distribuția pe piața locală
- fidelizarea clientilor
-existența pe piața locală de oferte scăzute în
domeniul ciupercilor
-existența în număr mare a magazinelor din
județ care au potențial de distribuție

- 52 -
OPPORTUNITIES THREATS
- in regiunea Pătârlagele, județul Buzău, avem - amenintarile crizei mondiale a alimentelor
potențial pe piață din lipsa unei oferte vaste - neaprobarea finantarii proiectului prin
- piaţa consumului produselor bio este în Programului Naţional de Dezvoltare Rurală,
creştere MASURA 121
- posibilitatea de intrerare pe segmente noi (ex. - intrarea altor ciupercării
supermarket-uri) - continuarea procesului de migrare a fortei de
- dezvoltarea programului de promovare a munca calificata;
Romaniei - Urbanizarea populaţiei rurale implicand pierderea
- tendinta de crestere a ciupercăriei autenticitatii si specificul local;
- Neconstientizarea rolului introducerii sistemului
de management al calitatii in sectorul turistic
- Conditii meteo nefavorabie, calamitati naturale
(inundatii, alunecari de teren)
18. Egalitatea de şanse.
În aplicarea măsurii 121, se va avea în vedere prevenirea oricăror forme de discriminare bazate pe
sex, rasă, origine etnică, convingeri religioase sau credinţe, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală.
19.Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică.
Proiectul este eficient din punct de vedere energetic prin folosirea de tehnologii inovative.
20. Relaţia cu alte programe, strategii, proiecte.
Documentul relevant Mod de relaţionare

ProgramuluiNaţional de Ciupercăria dezvoltă sectorul de cultivare a ciupercilor. Rapoartele


DezvoltareRurală, MASURA 121 arată faptul ca de la inceperea programelor de finantare, pana in
prezent au fost alocate foarte putine fonduri pentru acest sector.

PROGRAMUL NAŢIONAL Ciupercăria este situată în Pătârlagele, județul Buzău, şi creează o


PENTRU DEZVOLTARE arie destul de mare de locuri de muncă stabile.
RURALĂ 2012-2018

21.Sustenabilitatea proiectului
Proiectul se va autosusţine din profitul de minim 20000 euro pe luna acumulat până la încheierea
finanţării proiectului. După încheierea finanţării, pensiunea agroturistica inteligenta îşi va extinde paleta de
activităţi pentru a se extinde și în urma auditului se vor propune idei noi pentru extinderea proiectului. Se
ia în considerare posibilitatea unui parteneriat extern pentru extinderea produsului; un alt aspect este vizat
și de dezvoltarea pensiunii agroturistice inteligente: directii noi; parteneriate în domeniul corporate.
5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

5.1. Descrieţi ce activităţi sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor / beneficiarilor
proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.

- 53 -
Utilizatorii rezultatelor acestui proiect locuitorii judeșului, care vor beneficia de o
cantitate mare de ciuperci bio, de calitate superioară, precum și persoanele angajate în cadrul
pensiunii. Cu prima categorie, se va comunica prin intermediul magazinelor distribuitoare.
Rolul acestora este de a distribui cantitatea de ciuperci existentă pe stoc.
Cu a doua categorie, comunicarea se va face în mod direct, prin intermediul unor
ședințe generale, dar și a discuțiilor particulare. Unii angajați vor beneficia de training-uri,
în vederea acordării unor servicii cât mai profesionale.

5.2. Descrieţi criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari ai
proiectului sau sau pieţe / grupuri ţintă.

Pentru atragerea de noi distribuitori, în cazuz în care stocul nu se epuizează, vom


orgaiza noi căutări de magazine cu potențial de distribuire și vom încheia noi contracte,
exstinzâdu-ne astfel pe piața locală. De asemenea, pentru a ne face cunoscute produsele bio,
vom participa la târguri și expoziții de produse naturale, ecologice. Astfel, vom obține o
vizibilitate mai mare în rândul potențialilor beneficiari.

6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Precizaţi ce strategie veţi aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional, naţional şi
internaţional? Precizaţi strategiile de diseminare pe durata proiectului.
Persoanele interesate de rezultatele proiectului sunt S.C. Ciupercărie S.R.L,
AGRICULTURA S.A., Miceliu S.R.L., Mitliv S.R.L.
Partenerii vor fi în permanenţă la curent cu evoluția construcției, cu starea terenurilor și cu
cea a sistemelor din cadrul complexului. Ei vor fi informaţi în cadrul unor şedinţe bilunare.

- 54 -
7. IMPACTUL PROIECTULUI
7.1. Impactul asupra consorţiului, partenerilor, societăţii, utilizatorilor / beneficiarilor
proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.
crearea de locuri de muncă în localitatea Pătârlagele;
creşterea standardelor de funcționare a ciupercăriilor din România;
dezvoltarea domeniului agronomic din zonă;
toţi partenerii vor obţine profit din activitatea fermei;

7.2. Proceduri cantitative şi calitative de măsurare a impactului


Impactul proiectului va fi măsurat prin:
evaluarea gradului în care au fost atinse obiectivel ealese;
evaluarea performanţei angajaţilor;
evaluarea relaţiilor cu partenerii;
evaluarea relaţiilor cu clienţii (magazinele distribuitoare);
studii ecologice.

Indicatori Valoare la începutul perioadei de Valoare la sfârşitul perioadei de


implementare proiect implementare proiect
Rezultatimediat (direct)
Obţinerea unui profit de 100.000 Profit lunar de aproximativ 8.500 Profit lunar de 10.000-12.000 RON
RON după primul an de activitate RON în primul an de activitate. în primul an de activitate.
Obţinerea unui profit mai mare Profit lunar mai mare de 8.500 Profit lunar mai mare de 12.000
de 100.00 RON după primul an de RON după primul an de activitate. RON după primul an de activitate.
activitate.
Construirea şi tehnologizarea Construirea şi tehnologizarea Construirea şi tehnologizarea
ciupercăriei după aprobarea ciupercăriei în 10 luni. ciupercăriei în 10 luni.
autorizaţiei de construcţie în 10
luni.
Obţinerea de rezultate pozitive Minim 95% din echipamente și 90% din echipamente și utilaje să
la inspecțiile tehnice utilaje să fie în stare optimă de fie în stare optimă de funcţionare.
funcţionare.
Obținerea de rezultate pozitive Întrunirea a 100% din standardele Întrunirea a 100% din standardele
la controalele de calitate a de calitate. de calitate.
facilităţilor și serviciilor
Numărul de persoane angajate 10 10
Creşterea și îngrijirea unei Creşterea și îngrijirea unei culturi Creşterea și îngrijirea unei culturi
culturi de ciuperci care să producă de ciuperci care să producă 4 de ciuperci care să producă 4
4 cicluri/an cicluri/an cicluri/an
Rezultateinduse (indirecte)

- 55 -
Încadrarea în limitele de timp Respectarea a 100% din termenele Respectarea a 100% din termenele
impuse înscrise în VBS. înscrise în VBS.
încadrarea în limitele financiare Respectarea a 100% din limitele Respectarea a 100% din limitele
impuse financiare înscrise în buget. financiare înscrise în buget.
Respectarea exigenţelor tehnice Minim 95% din echipamente şi 90% din echipamente şi utilaje să
utilaje să fie în stare optimă de fie în stare optimă de funcționare.
funcționare.
respectarea calității facilităţilor Întrunirea a 100% din standardele Întrunirea a 100% din standardele
și serviciilor de calitate. de calitate.
alocarea optimă a resurselor Utilizarea a 100% din resurse şi Utilizarea a 95% din resurse şi
umane şi materiale materiale în scopurile decise materiale în scopurile decise
anterior. anterior.
lipsa sau numărul redus al Procent plante bolnave – 3% pe Procent plante bolnave – 3% pe
îmbolnăvirilor plantelor lună lună

8 BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETAREContract finanţare Nr.………

Total Planificat An I An II
(An I+AnII; Planificat Planificat
Finanţare+ (Lei) (Lei)
Cofinanţare) Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare
(Lei)

I. Cheltuieli directe - total


I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent -
I.1.1.1 Salarii brute 40000lei 20000lei - 20000lei -
I.1.2. Contributii 229. 362lei 152.553 lei - 76.809 lei -
a) CAS; ( I.1.1.%) 10,5% 2.536 lei 1.268lei - 1.268 lei -
b) CASS; ( I.1.1.%) 5.5% 59.400 lei 39.600lei - 19.800 lei -
c) Şomaj ( I.1.1.%) 0,5 % 5.400 lei 3.600 lei - 1.800 lei -
d) altele, conform reglementarilor in vigoare 162.026 lei 108.085 - 53.941 lei -
I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasări)
a) Cazare 37.500 lei 25.000 lei 12.500lei
b) Diurnă 60.000 lei 40.000 lei - 20.000 lei -
c) Transport 360.000lei 180.000 lei 180.000 lei - -
I.1.4. Salarii colaboratori 216.000lei 120.000 lei 96.000 lei
I.2. Cheltuieli materiale şi servicii
I.2.1. Materii prime si materiale - - - - -
a) Materii prime si materiale 1.806.000lei 900.000lei 900.000lei 6.000 lei -
b) Materiale consumabile 9.000lei 3.000 lei 3.000 lei 1.500 lei 1.500 lei
c) Combustibil 15.000 lei 5000 lei 5000 lei 2500 lei 2500 lei
d) Piese de schimb - - - - -

- 56 -
e) Obiecte de inventar - - - - -
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi
a) Colaboratori persoane juridice 36.000lei 18.000lei 18.000 lei - -
b) Tipărire, diseminare 4.300lei - - 2.150 lei 2.150 lei
c) Amenajare spaţiu interior - - - - -
d) Teste, măsurători ,analize 30.000 lei 15.000 lei 15.000 lei - -
e) Omologări 4.500 lei 2250lei 2250 lei - -
f) Studii, anchete statistice 59.000 lei 29.500lei 29.500lei - -
g)Asistenţă tehnică, 61.500lei 30.750 lei 30.750 lei - -
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului - - - - -
II. Cheltuieli indirecte - total 54.000 lei 12.000 lei 12.000 lei 15.000lei 15.000lei
II.1. Regia (--%I.1.1) 54.000 lei 12.000 lei 12.000 lei 15.000lei 15.000lei
III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de 432.200 lei 148.925 lei 148.925 lei 67.175 lei 67.175 lei
investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport activităţi 365.650 lei 182.825lei 182.825lei - -
III.2. Tehnologie, aparatură, birotică 45.000lei 15.000 lei 15.000lei 7.500 lei 7.500 lei
III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice 14.000 lei 7.000 lei 7.000 lei - -
III.4. Mijloace de transport - - - -
III.5. Studii pentru obiective de investiţii - - - - -
III.6. Proiecte tehnologice inovative 1.000.000 500.000 500.000 -
III.7 Alte dotari (teren) 30.000lei - 30.000lei - -
TOTAL ( I+II+III) 5.138.374lei

- 57 -
9. MANAGEMENTUL RISCULUI
9.1 Structura defalcată a riscului (RBS) din cadrul proiectului

RBS Structura
defalcată a riscului
din cadrul
proiectului

CR2.Risc
CR3.Risc eşec al CR4.Risc calamităţi
CR1.Risc financiar Managementul
serviciilor de utilităţi naturale
Proiectului

SCR 2.1 Comunicarea SCR 3.1 Pană de


SCR 1.1 Furtul SCR 4.1 Prăbuşirea
ineficientă cu curent, defectare
materialelor de construcţiei în caz de
membri echipei de sistem de apă
construcţie cutremur
proiect curentă, gaze, etc

SCR 2.2 Erori în


SCR 1.2 Variaţia de estimarea timpului SCR 4.2 Surparea
schimb valutar pentru realizarea terenului
sarcinilor

SCR 2.3 Gestionarea


necorespunzătoare a
atribuţiilor de proiect

SCR 2.4 Resure


insuficiente pt
cercetarea pieţei
locale şi naţionale

- 58 -
Registrul de risc utilizând proceduri de sisteme expert Data:
Monitorizare
Identificare Analiza calitativă echivalentă Analiză cantitativă echivalentă Planul de răspuns larisc Control
Perioada Evaluare Evaluare
Parametrii
de afectați de Probab Matricea riscului probabilitate impact
aparițieîn Imp (Legenda: FR-foarte ridicat, R- apariție risc risc Evaluare Respon Ierarh
Nr. Risc identificat Stare Categori e Declanșare risc(cost, ilitat (FS-2, S-4, Strategie sabilitat
risc risc cadrul a riscului calitate, eapariț act ridicat, M-mediu, S-scăzut, FS- (FS-2, S-4, efect Gestionarea riscului Observații i zare
Risc proiectului risc foartescăzut) M-6,R-8,FR- M-6, R- risc de răspuns e riscuri
timp,scop) ie risc 10) 8, FR-10)
(13)
(10) =(11)x(
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 (9) (11) (12) 12) (14) (15) (16) (7) (18)

FR

Probabilitate
R Aplicarea Penalizari prevazute in
Furtul Constructia Supravegherea P1
materialelor Risc ciupercăriei redusa a Cost 3 4 M X M-6 R-8 48 sanctiunilor contractul incheiat intre 7
financiar S prevazute in beneficiar si prestator
de constructie muncitorilor
1 FS contract servicii de constructie
FS S M R FR
Impact

Incheierea FR Prevederi Mentionarea in cadrul

Probabilitate
contractelor R contractuale contractului incheiat intre
Variatia de Fluctuatiile
Risc cu M X privind beneficiar si furnizor a P2
schimb cursului de Cost 2 3 M-6 M-6 48 6
financiar furnizorii/liv S raportul efectuarii platii conform
valutar schimb
2 rarea FS costuri/curs cursului valutar calculat la
materialelor FS S M R FR valutar data inchieierii contractului
Impact

FR

Comunicarea Probabilitate R
Efectuarea de
Risc Lipsa de M P2
ineficienta cu sedinte si Stabilirea planului de
Manageme Impartire organizare, S X
3 membri Timp, scop 2 4
echipei de ntul sarcinilor prioritizarea FS S-4 M-6 24 intalniri cu comunicare aferent P2 4
membri derularii proiectului

proiect Proiectului altor activitati FS S M R FR


echipei
Impact

FR Realizarea
Probabilitate

Erori in Planificarea R calendarului


estimarea Risc incorecta a M Mobilizarea de activitati
4 timpului Manageme Obtinerea activitatilor in Timp, scop 2 3 S X echipei de luand in calcul P3 2
pentru ntul avizelor functie de FS S-4 M-6 24 proiect posibile
realizarea Proiectului managementul
FS S M R FR decalaje de +/-
sarcinilor timpului
Impact 2 zile

- 59 -
- 60 -
9.3. Planificarea răspunsului la factorii de risc
Planul privind managementul riscurilor în cadrul proiectului:

Furtul materialelor de construcție Risc cunoscut de partener Angajarea a doi paznici care să supravegheze atât
muncitorii, cât și perimetrul pe timpul nopții
Variatia de schimb valutar Risc cunoscut de parteneri Mentionarea in cadrul contractului incheiat intre
beneficiar si furnizor a efectuarii platii conform
cursului valutar calculat la data inchieierii
contractului
Comunicarea ineficienta cu membri echipei de proiect Risc cunoscut de parteneri Efectuarea de sedinte si intalniri cu membri
echipei conform planului de comunicare

Erori in estimarea timpului pentru realizarea sarcinilor Risc cunoscut de parteneri Realizarea calendarului de activitati luand in
calcul posibile decalaje de +/- 2 zile; mobilizarea
echipei de proiect

Gestionarea necorespunzatoare a atributiilor in proiect Risc cunoscut de parteneri Elaborare lista de sarcini sub raportul membri –
competente; evalurea pregătirii fiecărui membru
și redistribuirea sarcinilor
Esecul serviciilor de utilitati (pana de curent, defectare Risc cunoscut de parteneri Implementare sistem si retea proprie pentru:
sistem de apa curenta, gaze etc) curent, apa, gaze etc)

Prabusirea constructiei in caz de cutremur Risc cunoscut de parteneri Crearea unei structuri de rezistenta antiseism si
turnarea unei fundatii solide din fier-beton

Surparea terenului Risc cunoscut de parteneri Masuri antierozionale precum: masuri de


regularizare a scurgerilor de apa

- 61 -
9.4. Monitorizarea şi controlul riscurilor.

Noi riscuri

Nerealizarea obligaţiilor asumate prin contract Clauze contractuale; realizarea unei asigurări.
de către parteneri
Nerealizarea obligaţiilor asumate prin contract Clauze contractuale; realizarea unei asigurări.
de către furnizori
Incapacitatea de a distribui numărul stabilit de Clauze contractuale; realizarea unei asigurări; supravegherea producţiei; inventar
ciuperci
Negocieri ratate din cauza incoerenţei Revizuirea caietelor de sarcini
caietelor de sarcini
Depăşirea termenului de deschidere a Supravegherea planurilor de construcţie; verificarea bugetului; verificarea listei de
ciupercăriei muncitori necesari; muncitori de rezervă; realizarea unei asigurări.
Competitivitate copleşitoare/faliment Cercetarea în prealabil a pieţei; asigurarea clientelei; verificarea preţurilor
produselor oferite; verificarea calităţii produselor oferite

- 62 -
9.5 Analiza profilului de risc al proiectului
Element de analizat: Notare:
• Propunerea de proiect este :
Nouă 3
• Managerul de proiect este:
Cu 2-4 ani experiență 2
• Durata proiectului este
Mai mare de 12 luni 3
• Numărul de parteneri implicaţi în desfăşurarea proiectului
Mai mult de 3 3
• Domeniul de aplicabilitate este
Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2
• Echipa de proiect este
Unii dintre membrii au mai colaborat 2
• Bugetul proiectului a fost contruit
Independent (de către membrii echipei de proiect) 3
• Desfăşurarea temporală a activităţilor, a fost stabilită
Autoritatea contractantă şi managerul de proiect 1

• Suportul acordat managerului de proiect de către echipa de proiect, este


Mediu 2
• Proiectul prezintă în final o interfaţă către
Interior 2

Evaluare a profilului de risc -->5x2+5x2+3x1+5x3+4x2+3x2+5x3+5x3+5x2+4x3=104 => risc mediu

- 63 -
10. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI
Operaţia logică Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de Ipoteze
verificabili în mod obiectiv verificare
Obiective generale A. Înființarea unei ciupercării Obţinerea unui profit de minimum  autoevaluare Proiectul se bazează pe studii
8.500 RON lunar în primul an de  rapoarte interne comprehensive de fezabilitate,
B. Elaborarea unui proiect de activitate şi mai mare după primul impact şi teren.
construcție a unui sistem an de activitate. Construirea şi De asemenea, beneficiază de
integrat în zona Pătârlagele, tehnologizarea ciupercăriei după expertiză specializată pe
județul Buzău, în cadrul căruia aprobarea autorizaţiei de domeniul agricol.
va fi construită ciupercăria; construcţie în 10 luni. Au fost luate toate măsurile
necesare pentru asigurarea
C. Promovarea consumului de mijloacelor tehnice aferente
produse bio și comercializarea desfăşurării proiectului.
prin intermediul magazinelor de
desfacere din județ;

Scopul proiectului Înfiinţarea ciupercăriei. Crearea de aproximativ 10 locuri  monitorizări  boli şi calamități naturale
Biociupercăria este necesară de muncă în Rânca în primul an de  feedback  întreruperea serviciilor
datorită faptului că în România, activitate  rapoarte interne şi esenţiale (apă,
dar mai ales pe piața din județul externe electricitate) pe o durată
Obţinerea unui profit de minimum
Buzău, există foarte puține astfel  autoevaluare nedeterminată de timp
8.500 RON lunar în primul an
de ciupercării, iar tehnologia  nerespectarea obligaţiilor
de activitate şi mai mare după
avansată pe baza căreia va primul an de activitate. asumate prin contract de
funcționa acesta poate contribui către parteneri sau de
Construirea şi tehnologizarea
către colaboratori
la dezvoltarea acestei nișe de ciupercăriei după aprobarea
piașă. autorizaţiei de construcţie în 10
luni.

- 64 -
Rezultate preconizate A. Obținerea autorizațiilor  Încadrarea în limitele Rapoarte interne şi externe Se va menţine configuraţia
pentru construirea ciupercăriei; de timp impuse parametrilor fundamentali
 încadrarea în limitele stabiliţi în etapa de planificare
a. construirea ciupercăriei în 10 financiare impuse a proiectului.
luni de la obţinerea autorizaţiei  respectarea exigenţelor Condiţiile și facorii externi vor
tehnice fi gestionați printr-o
b. tehnologizarea clădirii până monitorizare atentă și continuă
în luna martie 2019.  respectarea calităţii
facilităţilor şi a progresului proiectului și a
B. obţinerea unui profit de serviciilor tendințelor ce se manifestă în
minimum 8.500 RON lunar în  alocarea optimă a acea perioadă de timp.
primul an de activitate şi mai resurselor umane şi
mare după primul an de materiale
activitate  numărul de persoane
a. atragerea unui număr de angajate
minim 100 de magazine de
desfacere

C. obtinerea unui profit de 10%


in urma comercializarii
produselor bio (ciuperci).
a. amenajarea spaţiului cu
tehnologiile şi utilităţile
necesare pentru buna
funcţionare a ciupercăriei;
b. achiziționarea miceliului, a
ingredientelor necesare pentru
prepararea amestecului de
acoperire și a semințelor

- 65 -
Activități  Analiza stadiului actual În gestionarea implementării Publicurilor interesate de  Problematica
 Definirea sistemului activităților-cheie se va avea în evoluţia şi rezultatele proiectului este de
nou vedere gestionarea eficientă a proiectului le vor fi diseminate actualitate
resurselor materiale şi umane, informaţiile după cum  Membrii consorțiului
 Proiectarea sistemului
administrarea corectă a urmează: se implică activ în
nou
resurselor materiale aferente - Partenerii vor fi în soluționarea
 Preluare teren proiectului, permanenţă la curent cu problemelor proiectului
 Construirea
dezvoltarea afacerii. Ei vor fi şi în gestionare
ciupercăriei
informaţi în cadrul unor şedinţe resurselor în mod
 Utilare și tehnologizare
eficient.
ciupercărie bilunare.
 Angajare personal
 Încheiere contracte cu
firme de miceliu
 Cumpărarea miceliului
pentru însămânțare
 Aprovizionarea cu
îngrășămân tnatural
 Promovare
 Managementul
proiectului

- 66 -
ANEXE

ANEXA NR. 1

CATEGORII DE CHELTUIELI
admise la finanţare din bugetul programului in funcţie de destinaţia acestora
Cheltuieli pentru:
1. Cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare
1.1. Cercetare fundamentală
1.2. Cercetare precompetitivă
1.3. Cercetare competitivă
1.4. Demonstrare tehnologică
1.5. Demonstrare
1.6. Cercetare aplicativă
1.7. Transfer tehnologic
1.8. Stimularea inovării
1.9. Altele cheltuieli
2. Diseminare de informaţii
2.1. Reţele de calculatoare
2.2. Software
2.3. Publicaţii specifice domeniului ştiinţei tehnologiei şi inovării
2.4. Alte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afiş, broşură, panou de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagină web
2.5. Cărţi, tratate, dicţionare, enciclopedii, compendii, manuale şi altele asemenea
2.6. Altele cheltuieli
3. Manifestări
3.1. Atelier de lucru
3.2. Masă rotundă, colocviu
3.3. Sesiune de comunicări ştiinţifice

- 67 -
3.4. Simpozion
3.5. Conferinţă
3.6. Congres
3.7. Altele cheltuieli
4. Imagine
4.1. Acţiuni promoţionale
4.2. Publicitate
4.3. Reclamă
4.4. Materiale şi obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii şi altele asemenea, necesare marcări anumitor evenimente
4.5. Altele cheltuieli
5. Dezvoltarea cunoştinţelor
5.1. Cursuri şi instruiri
5.2. Seminarii
5.3. Vizite de studiu
5.4. Stagii de pregătire
5.5. Documentaţii
5.6. Acces la instalaţii naţionale
5.7. Altele cheltuieli
6. Stimularea cercetării
6.1. Granturi/Burse
6.2. Premii
6.3. Mobilitate inclusiv internaţională
6.4. Altele cheltuieli
7. Construcţie şi dezvoltate instituţională şi excelenţă tehnologică
7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate şi părţi ale acestora
7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice
7.3. Aparatură, birotică şi mobilier
7.4. Stand de probă, testare
7.5. Autolaborator
7.6. Studii legate de obiective şi investiţii
7.7. Altele cheltuieli

- 68 -
8. Evaluarea performanţelor
8.1. Testare, verificare, încercări
8.2. Măsurători
8.3. Analize
8.4. Omologări
8.5. Altele cheltuieli
9. Parteneriat internaţional
9.1. Programe internaţionale şi bilaterale
9.2. Taxe de participare, cotizaţii
9.3. Manifestări internaţionale
9.4. Invitaţii străini
9.5. Altele cheltuieli
10. Sinergie şi dezvoltare locală
10.1. Parc ştiinţific/tehnologic
10.2. Centru de inovare şi incubare
10.3. Centru de transfer tehnologic
10.4. Centru de legături cu industria
10.5. Centru de difuzie a inovării
10.6. Centru de informare
10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane
10.8. Altele cheltuieli
11. Stimularea întreprinderilor şi difuzia inovării
11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum ar fi:
11.1.1. Subvenţionarea dobânzii la credit sau a dobânzii şi a unei părţi din credit
11.1.2. Participarea la capital
11.1.3. Capital de risc
11.1.4. Capital de start
11.1.5. Microcredit
11.1.6. Granturi
11.1.7. Altele
11.2. Sprijin pentru achiziţia de brevete şi licenţe

- 69 -
11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naţional şi internaţional
11.4. Proiect tehnologic şi inovativ
11.5. Altele cheltuieli
12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor
12.1. Acţiuni promoţionale pentru cunoaşterea rezultatelor
12.2. Stand de prezentare
12.3. Târg şi expoziţie internă/internaţională
12.4. Altele cheltuieli
13. Servicii
13.1. Conducere de program/proiect
13.2. Consultanţă/asistenţă tehnică
13.3. Expertiză
13.4. Monitorizare
13.5. Evaluare
13.6. Anchete
13.7. Audit
13.8. Depozitare
13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare, pază, întreţinere, reparaţii
13.10. Altele cheltuieli
14. Sprijin logistic
14.1. Transport
14.2. Diurnă
14.3. Cazare
14.4. Combustibil
14.5. Masă oficială
14.6. Trataţie
14.7. Asistenţă medicală de urgenţă
14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific sau istoric
14.9. Cadouri/suveniruri
14.10. Amenajare de spaţiu, design
14.11. Închiriere de săli, echipamente, autovehicule, închiriere de spaţii de cazare, spaţii de depozitate, altele

- 70 -
14.12. Telecomunicaţii şi poştă etc.
14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile
14.14. Taxe vamale, coletărie
14.15. Altele cheltuieli
15. Cheltuieli specifice realizare proiect
15.I.1.Cheltuieli de personal;
15.I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent;
15.I.1.1.1.Salarii brute
15.I.1.2. Contributii:
15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari
15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;
15.I.2.1.Materii prime si materiale;
15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terţi:
15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului;
15.II. Cheltuieli indirecte ( regia ).
15.III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii
15.III.1. Echipamente pentru suport activităţi cercetare - dezvoltare
15.III.2. Tehnologie, aparatură, birotică
15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
15.III.4. Mijloace de transport
15.III.5. Studii pentru obiective de investiţii
15.III.6. Proiecte tehnologice inovative
15.III.7. Alte dotari.
16. Alte cheltuieli

- 71 -
Anexa 2 Graficul PERT

- 72 -
ANEXA 3 GRAFICUL GANTT

AN I AN II

ACT/SACT 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ACT 1

Subact 1.1

Subact 1.2
Subact 1.3

Subact 1.4

Subact 1.5
ACT 2

Subact 2.1
Subact 2.2

Subact 2.3
ACT 3

Subact 3.1

ACT 4
Subact 4.1

Subact 4.2
ACT 5

Subact 5.1

- 73 -
Subact 5.2

Subact 5.3
Subact 5.4

Subact 5.5

Subact 5.6

ACT 6

Subact 6.1

Subact 6.2

Subact 6.3
Subact 6.4

ACT 7

Subact 7.1
Subact 7.2

Subact 7.3

Subact 7.4

ACT 8

Subact 8.1

Subact 8.2

Subact 8.3

Subact 8.4

ACT 9

- 74 -
Subact 9.1

Subact 9.2
Subact 9.3

Subact 9.4

Subact 9.5

ACT 10

Subact 10.1

Subact 10.2

ACT 11
Subact 11.1

Subact 11.2

Subact 11.3
ACT 12

Subact 12.1

Subact 12.2

Subact 12.3

ACT 13

Subact 13.1

Subact 13.2

Subact 13.3

ACT 14

- 75 -
Subact 14.1

Subact 14.2
Subact 14.3

Subact 14.4

Subact 14.5

Subact 14.6

Subact 14.7

- 76 -