Вы находитесь на странице: 1из 1

VANGEN DOOR WEG TE WERPEN

Als elke dag met treurnis begint


en er geen zicht is op blijdschap
omdat pijn en leegte jou beheerst;
kijk om je heen en vindt dan iemand
die, net als jij, aan het treuren is
en jij juist blij zou kunnen maken

door te kunnen wat niet werkt


om jouw eigen treurnis weg te halen
maar die andere misschien wel helpt.

Blijdschap wordt zo een “boomerang”


die jij eerst werpt en omdat het doel treft
bij terugkomst met vreugde weer vangt.
Blijer door de blijdschap die je bracht!
(DPI 2018)