Вы находитесь на странице: 1из 99

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018

STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT


305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6001 980013000 4210000222 NIKITA SUNIL DESHMUKH 27.5 48.85


6002 980010522 4210000240 IRAM FATEMA SHABAN ALI YEZDI 27.5 48.85
6003 980006037 4210000291 PRASAD ARUN DHUMAL 27.5 48.85
6004 980005443 4210000411 TUSHAR DIPAK GAVHANE 27.5 48.85
6005 980001685 4210000459 SEJAL SUNIL YERUNKAR 27.5 48.85
6006 980001824 4210000532 KOMAL RAGHUVIR KAMBLE 27.5 48.85
6007 980007313 4210000562 SUSHANT GURUNATH KULKARNI 27.5 48.85
6008 980004035 4210000578 RAHIM LIYAKAT ATTAR 27.5 48.85
6009 980006421 4210000655 HITESH KISHOR SALEKAR 27.5 48.85
6010 980002182 4210000704 RAHUL DAULAT KAKVIPURE 27.5 48.85
6011 980008258 4210000772 PRITI VITTHAL DEOKATE 27.5 48.85
6012 980002504 4210000817 SAYALI SHIVARAM KUBAL 27.5 48.85
6013 980012085 4210000852 ASHISH ASHOK MARNE 27.5 48.85
6014 980003160 4210000880 KANCHAN SHASHIKANT PATIL 27.5 48.85
6015 980010951 4210001026 VAIBHAV NANAJI DHAWALE 27.5 48.85
6016 980000744 4210001098 JAYASHRI BABURAO BHURE 27.5 48.85
6017 980013562 4210001133 ROHIT ANIL PADALE 27.5 48.85
6018 980013265 4210001176 TAMBAT GAURI SUNIL 27.5 48.85
6019 980006884 4210001214 DHIRAJ BALU YADAV 27.5 48.85
6020 980005767 4210001227 SHRINKHALA RAMRATAN SAHANI 27.5 48.85
6021 980009381 4210001266 NAZIM SHABBIR SHAIKH 27.5 48.85
6022 980007980 4210001339 KAJAL MOGAL GAIKWAD 27.5 48.85
6023 980015088 4210001402 SUMIT SHRIKRUSHNA PANSARE 27.5 48.85
6024 980008171 4210001448 UMA SHARAD PALVE 27.5 48.85
6025 980000105 4210001485 SMRUTI RAJENDRA WAGH 27.5 48.85
6026 980006536 4210001537 ARCHANA ASHOK DINGANE 27.5 48.85
6027 980005951 4210001649 SNEHA BALWAN SHARMA 27.5 48.85
6028 980014354 4210001678 VISHAL SUBHASH GAVHALE 27.5 48.85
6029 980012299 4210001755 NIKITA BALU TODKAR 27.5 48.85
6030 980001393 4210001776 GANESH BIBHISHAN WAGHE 27.5 48.85
6031 980013313 4210001837 POONAM SHAHAJI SARODE 27.5 48.85
6032 980013621 4210001867 BHAGYASHRI AKASH PARDESHI 27.5 48.85
6033 980004397 4210001869 SHIVANI RAJU MENDHAPURKAR 27.5 48.85
6034 980003933 4210001935 MARUTI DHANAJI KADAM 27.5 48.85
6035 980000233 4210001937 KAJAL DILIP TRIBHUWAN 27.5 48.85
6036 980002936 4210001974 SACHIN ASHOK KORAVI 27.5 48.85
6037 980013287 4210001995 ABRAR ASHFAQUE SHAIKH 27.5 48.85
6038 980005971 4210002018 PIYUSHA ATUL GURJAR 27.5 48.85
6039 980011372 4410000031 PREETI PRAKASH DHUMAL 27.5 48.85
6040 980006514 4510000077 KAJAL BALASAHEB VYAVAHARE 27.5 48.85
6041 980008772 4510000103 SHRUTI SHRIKANT BARDE 27.5 48.85
6042 980012203 4510000110 RADHIKA NIVRUTTI MUSMADE 27.5 48.85
6043 980014614 4510000160 PUSHPAK RAVINDRA MOHADKAR 27.5 48.85
6044 980011181 4510000176 PRAFULL SHANTARAM JADHAV 27.5 48.85
6045 980007961 4510000184 DILIP BHAUSAHEB BHUTAMBARE 27.5 48.85
6046 980014077 4510000202 GANESH UTTAM KANDALKAR 27.5 48.85
6047 980005826 4610000051 SNEHAL DHANAJI CHAVAN 27.5 48.85
6048 980005102 4610000145 SMITA PRATAP JADHAV 27.5 48.85
6049 980008149 4610000159 DIPALI KUMAR SHENWADE 27.5 48.85
6050 980011443 4610000163 AAFRIN SALIM BEIG 27.5 48.85
6051 980014508 4610000185 TEERTHRAJ MANIKARAO KATE 27.5 48.85
6052 980014497 4610000193 HITESHKUMAR JANARDAN KAMBLE 27.5 48.85
6053 980010146 4610000239 PRATHAMESH BHUSHAN SALVI 27.5 48.85
6054 980011494 4710000004 NAUSHAD MAHAMMAD TAMBOLI 27.5 48.85
6055 980011937 4710000092 AJIJA ILAHI MUJAWAR 27.5 48.85
6056 980010809 4710000114 AISHWARYA ARVIND YADAV 27.5 48.85
6057 980012872 4710000161 PRAFULLA MALOJI RANPISE 27.5 48.85
6058 980009461 4710000181 KAJAL VILAS JAYKAR 27.5 48.85
6059 980001141 4710000220 AJAY SANJAY SALUNKHE 27.5 48.85
6060 980014549 4710000228 DIGAMBAR JAMADAR SHINDE 27.5 48.85

101/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6061 980013515 4810000011 SONALI SIDDHESHWAR KALYANI 27.5 48.85


6062 980011482 4810000024 POOJA MURALIDHAR ANKAM 27.5 48.85
6063 980011710 4810000049 SURAJ TANAJI SURWASE 27.5 48.85
6064 980000469 4810000080 SHANKAR SHRISHAIL KOLI 27.5 48.85
6065 980007552 4810000093 VISHNU DAJI CHENDAGE 27.5 48.85
6066 980006827 4810000139 ROSHAN RAJENDRA PANDHARE 27.5 48.85
6067 980002785 4810000180 MARUTI DNYANDEV BHOJANE 27.5 48.85
6068 980006822 4810000190 SHAHID SHOUKAT PATEL 27.5 48.85
6069 980003934 4910000049 NIKITA SANJAY WANI 27.5 48.85
6070 980011735 4910000102 ASAWARI RAMDAS NAYKODI 27.5 48.85
6071 980013142 4910000107 DIPTI NARAYAN PATIL 27.5 48.85
6072 980004094 4910000172 SWATI RAMPALAT GUPTA 27.5 48.85
6073 980000745 4910000225 NIKITA MUKESH CHAUDHARI 27.5 48.85
6074 980012993 4910000229 APURVA RAJENDRA SHINDE 27.5 48.85
6075 980007284 4910000361 NIVEED PRAKASHAN CHEMMANY 27.5 48.85
6076 980012101 4910000383 SHAILESH SURESH YADAV 27.5 48.85
6077 980009082 4910000418 SAMEER DEVRAM BHAMBALKAR 27.5 48.85
6078 980006491 4910000419 ROHIT SANTOSH VERMA 27.5 48.85
6079 980002268 4910000435 AMIT SUNIL ASHTIKAR 27.5 48.85
6080 980004493 4910000532 MAYUR HASMUKH PANCHAL 27.5 48.85
6081 980010265 4910000598 HAMRAJ HARICHANDRA PATIL 27.5 48.85
6082 980014933 5010000001 SRISHTI ARUNKUMAR MISHRA 27.5 48.85
6083 980006331 5010000033 KETAKI PRASHANT ROTKAR 27.5 48.85
6084 980011805 5110000012 YASH SANTOSH SARDA 27.5 48.85
6085 980012105 5210000032 UJWALA CHHATRAPATI BANSOD 27.5 48.85
6086 980003794 5210000035 ULHAS ARUNRAO THAKARE 27.5 48.85
6087 980013756 5210000054 PREETAM KISHOR KHARWADE 27.5 48.85
6088 980000512 5210000070 KUNAL MILIND WAGHMARE 27.5 48.85
6089 980001843 5210000092 VAISHNAVI VIJAYRAO MALKAPURE 27.5 48.85
6090 980015159 1110000001 UBAIY SHABBIR PATRAWALA 27 47.83
6091 980004904 1110000079 PRIYANKA PALIWAL 27 47.83
6092 980013574 1210000065 VAISHNAVI PANDURANG ZIRPE 27 47.83
6093 980010793 1210000115 SHAHRUKH HAMID SHAIKH 27 47.83
6094 980000646 1210000150 VAISHNAVI DILIP BAGAL 27 47.83
6095 980006335 1210000237 GANESH MURLIDHAR RASHINKAR 27 47.83
6096 980014842 1210000292 NUTAN NAVANATH LAMBE 27 47.83
6097 980010858 1410000047 ROHIT NARAYANRAO TADAS 27 47.83
6098 980003358 1410000105 SHRADDHA ANANT DHOK 27 47.83
6099 980001982 1410000171 HARSHALI VITTHALRAO CHAFLE 27 47.83
6100 980007393 1410000176 NITESH RAVIKANT KHASBAGE 27 47.83
6101 980012418 1410000187 BHUSHAN MAHADEVRAO TAYADE 27 47.83
6102 980010778 1410000193 SHUBHAM PANDURANGPANT CHONDE 27 47.83
6103 980008292 1410000202 DEVYANI DILIPRAO BHOYAR 27 47.83
6104 980004211 1410000284 AISHWARYA SANJAYRAO MEHARE 27 47.83
6105 980000944 1410000443 AMEY PRAMOD MANEKAR 27 47.83
6106 980011400 1410000529 SUKESHANI ASHOKRAO KHAKSE 27 47.83
6107 980000194 1510000065 RUSHIKESH DILIP JADHAO 27 47.83
6108 980002435 1510000263 PALASH ASHOK TAMBATKAR 27 47.83
6109 980000524 1510000388 MAHENDRA ARJUN AMRAO 27 47.83
6110 980012549 1510000508 KIRAN NARENDRA PATIL 27 47.83
6111 980004359 1510000585 SHIVANI SANJAY GONGE 27 47.83
6112 980011191 1610000046 VASUDHA RAJENDRA LOKARE 27 47.83
6113 980006988 1710000015 MUKUL ANIL ANAND 27 47.83
6114 980013163 1810000042 PRIKRITI BUDHOLIYA 27 47.83
6115 980004849 1910000014 SANDIP DATTATRAY PAWAR 27 47.83
6116 980003818 2010000042 PRATIK NARAYAN BHASARKAR 27 47.83
6117 980001258 2010000079 ANJU DEORAO RATNAPARKHI 27 47.83
6118 980007922 2110000050 SANGITA KUMARI 27 47.83
6119 980003643 2110000060 AKSHAY MISHRA 27 47.83
6120 980013702 2110000233 AMITA PANWAR 27 47.83

102/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6121 980011667 2110000281 SANCHITA MEHTA 27 47.83


6122 980010530 2210000203 RAJENDRA DHANRAJ PATIL 27 47.83
6123 980008556 2210000227 CHETAN SANJAY PATIL 27 47.83
6124 980009739 2210000263 VASANTI BHAGWAN DEORE 27 47.83
6125 980014275 2610000231 DHANASHRI GOPAL CHAUDHARI 27 47.83
6126 980013890 2610000243 KOMAL PRAVIN KILLEDAR 27 47.83
6127 980011989 2610000258 DAMINI SUBHASH PATIL 27 47.83
6128 980008573 2610000446 KAIVALYA GOKUL SALUNKHE 27 47.83
6129 980001932 2810000030 RUSHIKESH RAMESH PATIL 27 47.83
6130 980010616 2810000076 TRUPTI ANANDA SORTE 27 47.83
6131 980013872 2810000165 MADHURI PANDURANG PATIL 27 47.83
6132 980010109 2810000240 SANA ABID JAMADAR 27 47.83
6133 980004326 2810000297 ANKITA SHIVAJI PATIL 27 47.83
6134 980007266 2810000434 MRUNAL DHARMENDRA KASTURE 27 47.83
6135 980007853 2910000064 AMAR RAJ 27 47.83
6136 980003967 2910000162 SAGAR KUMAR DUBEY 27 47.83
6137 980009892 3010000022 ROHINI ATMARAM JATAL 27 47.83
6138 980004151 3010000159 MAYURI BALAJI THANKE 27 47.83
6139 980006060 3010000241 ANJALI MADHAVRAO KATKE 27 47.83
6140 980009968 3010000425 MAHESH KAMANBABU YENGE 27 47.83
6141 980014325 3110000115 SHIVANGI KESHARWANI 27 47.83
6142 980010013 3110000152 ADARSH KESERWANI 27 47.83
6143 980000126 3210000125 KAJAL DHANESHWAR CHAUDHARI 27 47.83
6144 980000178 3210000490 AKHIL KAILASHNATH TIWARI 27 47.83
6145 980007170 3210000846 UDAY CHANDRAKANT JUMARE 27 47.83
6146 980014985 3210000849 RAJAN MANOJ TIWARI 27 47.83
6147 980008731 3210000968 SHAILESH GAJANAN MORE 27 47.83
6148 980012319 3210001249 AKSHAY RAJKUMAR PILANKAR 27 47.83
6149 980007137 3210001263 NITESH OMPRAKASH PAL 27 47.83
6150 980001474 3210001351 DAINAVI SUDHIR PURAV 27 47.83
6151 980012320 3210001449 ANKITA AJIT MAHADIK 27 47.83
6152 980012463 3310000033 RONIT RAJESH JOSHI 27 47.83
6153 980003603 3310000088 AMOL HARICHANDRA CHANNE 27 47.83
6154 980003243 3310000317 SAURABH RAJENDRA SHEREKAR 27 47.83
6155 980011199 3310000617 VAISHNAVI BHARAT KHAPANE 27 47.83
6156 980003436 3310000674 RAHUL SUBHASH PRASAD 27 47.83
6157 980009084 3310000679 KAJOL CHANDRASHEKHAR ASHTIKAR 27 47.83
6158 980006589 3410000080 ANUJA ATMARAM RAMGIRWAR 27 47.83
6159 980002332 3410000230 MOHAMMAD MUBASHEER MOHAMMAD ZA 27 47.83
6160 980010166 3510000031 PRANALI SHARAD PATIL 27 47.83
6161 980000481 3610000016 ABHISHEK ASHOK KALAMKAR 27 47.83
6162 980001170 3610000091 AMRUTA DHARMARAJ POTDAR 27 47.83
6163 980007343 3610000275 HARSHAL SANJAY MEGHE 27 47.83
6164 980011165 3610000287 SIDDIQUE SHAKIL BAGWAN 27 47.83
6165 980010056 3610000304 PRATHMESH NANDKISHOR JAGTAP 27 47.83
6166 980011427 3610000347 ADWAITH PRASAD 27 47.83
6167 980005189 3710000065 SHUBHAM SUDESH METHA 27 47.83
6168 980012898 3710000075 SHRUTI VINOD MISHRA 27 47.83
6169 980012563 3710000124 ABHISHEK ASHOK KADAM 27 47.83
6170 980001435 3710000132 PRATIKSHA BANDHU USATKAR 27 47.83
6171 980010759 3710000182 AKSHADA BAJIRAO PATIL 27 47.83
6172 980004023 3710000228 AKSHAY VINODKUMAR AGRAWAL 27 47.83
6173 980001623 3710000396 PREETI MAHENDRA MHATRE 27 47.83
6174 980008534 3810000084 HARSHADA SHRIKANT MORJE 27 47.83
6175 980007204 4210000020 SHREYASI SHIRISH PATWARDHAN 27 47.83
6176 980008788 4210000036 SANABEGAM TAJUDDIN SHAIKH 27 47.83
6177 980003906 4210000182 SHAFIAH RAFIQ SHEIKH 27 47.83
6178 980008425 4210000235 GAUTAM KUMAR 27 47.83
6179 980000591 4210000250 RAYRIKAR SHUBHAM RAJARAM 27 47.83
6180 980005259 4210000252 KIRTI SANDEEP SHAH 27 47.83

103/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6181 980006504 4210000287 SARIKA JAGDISH BIDKAR 27 47.83


6182 980014367 4210000569 ROSHAN DNYANESHWAR GAYKHE 27 47.83
6183 980001775 4210000866 SWAPNIL SHARAD SHENDE 27 47.83
6184 980003291 4210001057 TK TANUSHREE BHUNIA 27 47.83
6185 980015060 4210001094 POOJA GUPTA 27 47.83
6186 980002883 4210001226 HARSHIT MANDHYAN 27 47.83
6187 980004625 4210001474 SHUBHAM NAMDEO SHELKE 27 47.83
6188 980005807 4210001528 RAJGAURI SAMPAT GAVHANE 27 47.83
6189 980005535 4210001631 ANKITA PRAKASH SAHU 27 47.83
6190 980010752 4210001686 GAZALA MUSTAFA KAZI 27 47.83
6191 980014895 4210001882 VINOD SUDHAKAR KULKARNI 27 47.83
6192 980013280 4410000047 SHWETA SHANKAR KADAM 27 47.83
6193 980011349 4410000079 SIDDHESH MAHESH SHENDE 27 47.83
6194 980008955 4610000066 PRANITA ANIL KAMBLE 27 47.83
6195 980003995 4610000082 AALIYA ABID MOMIN 27 47.83
6196 980011038 4610000147 PRIYANKA NAMDEV SALUNKHE 27 47.83
6197 980013306 4610000246 NIKHIL VILAS SHINDE 27 47.83
6198 980001167 4710000083 SAYMA NAJIM SAYYAD 27 47.83
6199 980006736 4710000128 YOGITA MARUTI JADHAV 27 47.83
6200 980011133 4710000152 VARSHA HANMANT SHINDE 27 47.83
6201 980010287 4710000189 NIKITA CHANDRAKANT PETKAR 27 47.83
6202 980009862 4810000146 SUBBALAXMI SURESH KOLI 27 47.83
6203 980010193 4810000169 AMIR SHABBIR SHAIKH 27 47.83
6204 980014606 4910000037 UJWALA YASHVANT MADHVI 27 47.83
6205 980008701 4910000231 JAGRUTI DASHARATH BHAGAT 27 47.83
6206 980012785 4910000254 PRASHANT CHANDRASHEKHAR SINGH 27 47.83
6207 980003142 4910000272 YATMADEV BHUMESHWAR KASTURI 27 47.83
6208 980008381 4910000307 ROHIT DILIP SINGH 27 47.83
6209 980011567 4910000341 ASHOK SUBHASH SHIRSATH 27 47.83
6210 980009112 4910000351 NEERAJ RAMASHARY YADAV 27 47.83
6211 980008554 5210000077 VAISHNAVEE NARESH KOVE 27 47.83
6212 980000382 1110000033 RAHUL SOMANI 26.5 46.66
6213 980014684 1210000105 ONKAR ASHOK MANVELIKAR 26.5 46.66
6214 980008135 1210000163 MAYUR RAMESH PURUSHOTTAM 26.5 46.66
6215 980014442 1210000270 SHRUTI RAJESH PATIL 26.5 46.66
6216 980009773 1210000291 PRITAM SANJAY NAVALE 26.5 46.66
6217 980007024 1310000025 SAYALI UMAKANT KAWADE 26.5 46.66
6218 980012481 1310000086 NIKHIL ASHOK BHENDARKAR 26.5 46.66
6219 980011409 1410000081 ASHLESHA SANJAY DESHMUKH 26.5 46.66
6220 980010835 1410000259 SHUBHAM GANESHRAO DALKE 26.5 46.66
6221 980005193 1410000269 SHUBHAM RAMESH VERULKAR 26.5 46.66
6222 980003134 1410000296 PRAJAKTA RAMKRUSHNA GHOGARE 26.5 46.66
6223 980013882 1510000045 JYOTI SUNIL MORE 26.5 46.66
6224 980002166 1510000314 AJIT BABANRAO RATHOD 26.5 46.66
6225 980012774 1510000336 GAURAV GORAKH BHUJBAL 26.5 46.66
6226 980008310 1510000421 NIKITA NARENDRA DESHPANDE 26.5 46.66
6227 980013918 1510000446 PRANITA VIJAY KALEWAR 26.5 46.66
6228 980011397 1510000470 SWAPNIL SURESH SABNE 26.5 46.66
6229 980000814 1510000479 NILESH DNYANESHWAR KALE 26.5 46.66
6230 980001794 1510000556 DNYANESHWAR SURESHRAO KHOJE 26.5 46.66
6231 980008707 1510000617 RASIKA RAJENDRA BHALE 26.5 46.66
6232 980006655 1710000016 SHIWANI SADANAND LANJEWAR 26.5 46.66
6233 980000578 1710000019 RATNA KIRTISAGAR ITANKAR 26.5 46.66
6234 980012439 1910000035 POOJA GOPALKRUSHANA KAKDE 26.5 46.66
6235 980005577 1910000039 PRIYANKA DATTATRAY ZALTE 26.5 46.66
6236 980012529 1910000051 M SHAHEBAZKHAN ZAFARKHAN 26.5 46.66
6237 980009075 2010000027 ROJA VENKATAYYA KANDE 26.5 46.66
6238 980008227 2010000107 SHUBHANGI BALA BALKI 26.5 46.66
6239 980008325 2110000185 SHWETA JHA 26.5 46.66
6240 980004245 2110000272 PALLAVI JAIN 26.5 46.66

104/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6241 980008042 2210000009 TRUPTI SURESH RAMOLE 26.5 46.66


6242 980013798 2210000077 SHUBHANGI RAJENDRA MALI 26.5 46.66
6243 980008852 2210000270 SAGAR PRAKASH PATIL 26.5 46.66
6244 980013216 2610000089 CHAITALI ANANT LANJULKAR 26.5 46.66
6245 980009533 2610000108 RUCHITA BHANUDAS CHAUDHARI 26.5 46.66
6246 980004258 2610000294 SAGAR SUNIL BORASE 26.5 46.66
6247 980002698 2610000308 VASANT RAMESH RANE 26.5 46.66
6248 980000522 2610000338 ASHISH DILIP BHARAMBE 26.5 46.66
6249 980006849 2610000382 KHUSHAL BHAGWAT PATIL 26.5 46.66
6250 980007586 2610000438 PRASHANT SUDHAKAR PATIL 26.5 46.66
6251 980008080 2710000023 HARSHAD SUNIL MANJAREKAR 26.5 46.66
6252 980004152 2810000016 PRAJAKTA ANIL CHOUGULE 26.5 46.66
6253 980008670 2810000232 PRASAD DEEPAK GHODAKE 26.5 46.66
6254 980005810 2810000276 NEHA TANAJI PANHALKAR 26.5 46.66
6255 980003654 2810000284 ROHIT RAVINDRA SHETAGE 26.5 46.66
6256 980001893 2810000353 SHUBHAM SHIVAJI GHODAKE 26.5 46.66
6257 980004190 3010000010 PORNIMA RATAN KHATKE 26.5 46.66
6258 980014490 3010000023 SUMAIYYA MA RAHEMAN SHAIKH 26.5 46.66
6259 980010665 3010000111 JOTSANA NAVANATH KASALE 26.5 46.66
6260 980014369 3010000150 SWATI BALAJI KHOTE 26.5 46.66
6261 980008679 3010000262 DARSHANA SANJAY HATAGALE 26.5 46.66
6262 980007190 3010000320 VITTHAL BALAJI PADILE 26.5 46.66
6263 980010524 3010000374 NIKHIL MOHAN FATE 26.5 46.66
6264 980013061 3010000420 RAMDAS SOMNATH VIBHUTE 26.5 46.66
6265 980007152 3010000430 KALLESHWAR NARAYAN MAGAR 26.5 46.66
6266 980014639 3010000442 SURAJ RAMAKANT BHOJANE 26.5 46.66
6267 980012430 3010000446 SURAJ VITTHALRAO SHINDE 26.5 46.66
6268 980005275 3210000061 RITESH RAMRATAN VISHWAKARMA 26.5 46.66
6269 980014380 3210000120 SUNIL SAVARMAL KUMAVAT 26.5 46.66
6270 980008052 3210000303 PRIYANKA PRAFUL MALVANKAR 26.5 46.66
6271 980010201 3210000437 CHINMAYEE SUHAS GUDEKAR 26.5 46.66
6272 980011573 3210000474 SIMRAN MANOJ DUBEY 26.5 46.66
6273 980002724 3210000588 PADMAKAR PRAKASH DHURE 26.5 46.66
6274 980000668 3210000860 SACCHIDANAND BRIJESHCHANDRA MI 26.5 46.66
6275 980002283 3210000935 SAYLI ADHIK UDUGADE 26.5 46.66
6276 980005579 3210001009 SONI TAMZANEULA REDDY 26.5 46.66
6277 980011498 3210001288 SANMESH MANOHAR SAWANT 26.5 46.66
6278 980000671 3210001483 SATYENDRA SHYAM SINGH 26.5 46.66
6279 980006364 3210001513 TUSHAR VIJAY PATIL 26.5 46.66
6280 980002068 3310000020 SHRIKANT SAIKULAL KAITHAL 26.5 46.66
6281 980006032 3310000031 ASHWINI RAMESH SAHARE 26.5 46.66
6282 980002036 3310000318 DEVYANI GIRIDHAR THIPE 26.5 46.66
6283 980005379 3310000452 ARPITA GAJANAN SHRIRAO 26.5 46.66
6284 980008264 3310000608 POONAM RAVINDRA PATMASE 26.5 46.66
6285 980004691 3310000629 KANCHAN PRADEEP WAKODIKAR 26.5 46.66
6286 980004450 3310000646 MOHAMMAD ZEESHAN ANWAR 26.5 46.66
6287 980013267 3410000154 SUREKHA SHYAMRAO KADAM 26.5 46.66
6288 980005439 3410000158 ASHVINI ASHOKRAO KAWALE 26.5 46.66
6289 980011217 3510000037 ASHWINI BHATU MAHALE 26.5 46.66
6290 980001239 3510000062 PUSHPENDRAKUMAR AMBALALBHAI PA 26.5 46.66
6291 980001246 3510000064 KRISHNA EKNATH NIKWADE 26.5 46.66
6292 980006949 3610000002 MOHAMMED KASHIF MOHAMMED AZHAR 26.5 46.66
6293 980002472 3610000022 KETAN SUNIL MANDLIK 26.5 46.66
6294 980011011 3610000135 VARSHA VILAS BAVISKAR 26.5 46.66
6295 980009499 3610000220 MANISHA DILIP KHAIRNAR 26.5 46.66
6296 980014962 3610000262 PRITI RAGHUNATH NATKAR 26.5 46.66
6297 980013741 3710000050 MAHESH SANTOSH PATIL 26.5 46.66
6298 980004471 3710000089 SABA MALIK PATANKAR 26.5 46.66
6299 980012098 3710000186 MAYURI DILIP DESHMUKH 26.5 46.66
6300 980001646 3710000378 PRIYANKA VILAS CHAVAN 26.5 46.66

105/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6301 980014580 3710000403 MEGHA SHIVADATTA SURYAWANSHI 26.5 46.66


6302 980007776 3910000016 KISHORI GAJANAN PARICHARAK 26.5 46.66
6303 980007514 4110000032 PRASAD VIJAYRAO PANDE 26.5 46.66
6304 980001831 4210000017 AKHILA JAYARAM SHETTY 26.5 46.66
6305 980007595 4210000044 SAINATH DATTATRAY DAHIBHATE 26.5 46.66
6306 980008571 4210000190 GANESH MADHUKAR TAWARE 26.5 46.66
6307 980010272 4210000191 SHRUTIKA SHANTINATH KHOT 26.5 46.66
6308 980012788 4210000245 TWINKLE MADHUKAR BHINGARDIVE 26.5 46.66
6309 980001765 4210000431 VAISHNAVI SHIVAJIRAO PAWAR 26.5 46.66
6310 980010117 4210000443 RONALD TERENCE DVAZ 26.5 46.66
6311 980011452 4210000500 KAJOL MAHADEO KODAG 26.5 46.66
6312 980004492 4210000563 ASHLESHA RAMESH NALAWADE 26.5 46.66
6313 980007629 4210000766 SAGAR SANJAY KUSEKAR 26.5 46.66
6314 980006079 4210000853 SUMIT UDHAV BHALEKAR 26.5 46.66
6315 980012780 4210000865 PUNAM GORAKH RAJGURU 26.5 46.66
6316 980003111 4210000906 SHRIKANT RAVINDRA HARIBHAKT 26.5 46.66
6317 980000046 4210000945 AKASH PRAKASH THAKARE 26.5 46.66
6318 980000079 4210001193 AMIT SUBHASH HAPASE 26.5 46.66
6319 980005860 4210001315 MEENAKSHI SANTOSH MANWADI 26.5 46.66
6320 980011745 4210001354 SHIVANI VISHWASRAO DESHPANDE 26.5 46.66
6321 980009701 4210001575 AKSHAY SHRIKANT DHONGADE 26.5 46.66
6322 980001429 4210001697 DIKSHA SINGH 26.5 46.66
6323 980002651 4210001745 ARJUN PRATAP JAWAJE 26.5 46.66
6324 980005507 4210001904 SONALI JAGDISH MOHITE 26.5 46.66
6325 980002729 4210001946 ABHILASH ABHIMANYU MAHAMUNI 26.5 46.66
6326 980001397 4210002032 NEHA SANJAY PATIL 26.5 46.66
6327 980005815 4510000071 RUTUJA BALASAHEB DIGHE 26.5 46.66
6328 980003401 4610000004 PRATIKSHA NANDKUMAR PATIL 26.5 46.66
6329 980003684 4610000012 POOJA MAHADEV GORAPANAVAR 26.5 46.66
6330 980003396 4610000039 PRIYANKA PRAVIN BHOSALE 26.5 46.66
6331 980014754 4610000068 MANALI RAMESH DHANWADE 26.5 46.66
6332 980010514 4610000110 AYUSHA ASHOK SUGANAWAR 26.5 46.66
6333 980010723 4610000205 PRASANNA ANANDA SHINDE 26.5 46.66
6334 980012627 4610000211 RUSHIKESH KRISHNA GHUNKE 26.5 46.66
6335 980010500 4610000228 BASAVARAJ JAGADEV LONI 26.5 46.66
6336 980013379 4610000286 AKSHAY SHRIKANT PHATAK 26.5 46.66
6337 980009567 4710000024 SUCHITRA RAJENDRA KHAMKAR 26.5 46.66
6338 980011103 4710000082 SHITAL RAGHUNATH AWAGHADE 26.5 46.66
6339 980002979 4710000146 RESHMA DATTATRAYA PHADTARE 26.5 46.66
6340 980004268 4810000038 GURURAJ SOLAPURE 26.5 46.66
6341 980010275 4810000198 PRATIKSHA MADHUKAR DIWANE 26.5 46.66
6342 980006211 4910000124 TANIA MAHATA 26.5 46.66
6343 980012862 4910000133 NEHA ANIL NERKAR 26.5 46.66
6344 980009337 4910000217 KIRAN GHANSHYAMDAS GURBANI 26.5 46.66
6345 980008468 4910000437 VIVEK MADANLAL HABIB 26.5 46.66
6346 980011246 4910000498 VAIBHAV VILAS MANE 26.5 46.66
6347 980003212 4910000516 SWARNIM SUDHAO BORKAR 26.5 46.66
6348 980000210 4910000594 SATISH RAJENDRAPRASAD MOURYA 26.5 46.66
6349 980013683 5210000046 SHUBHAM CHHATRAPATI UKE 26.5 46.66
6350 980013711 5210000056 AMOL CHANDRASHEKHAR KHARTADE 26.5 46.66
6351 980004741 1110000029 NEELKANTH KAMLESHBHAI BHAVNAGA 26 45.49
6352 980011505 1210000006 VAISHNAVI NANASAHEB GANGAD 26 45.49
6353 980014088 1210000020 AMOL CHARANDAS KALE 26 45.49
6354 980003086 1210000052 PRAVIN KAILAS PAWAR 26 45.49
6355 980009683 1210000085 IRFAN ISMAIL SAYYED 26 45.49
6356 980009261 1210000086 PRABHAKAR BABAN KALE 26 45.49
6357 980014914 1210000154 HARISH SHAHAJIRAO RASKAR 26 45.49
6358 980010965 1210000169 SATISH RAJU SONVANE 26 45.49
6359 980011204 1410000063 NIRAJ ANAND VARMA 26 45.49
6360 980006473 1410000183 SANIYA RAM HARWANI 26 45.49

106/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6361 980004522 1410000194 MAYUR SAMRUTWAR 26 45.49


6362 980004272 1410000206 SHUBHAM DNYANESHWAR MANDAVGADE 26 45.49
6363 980009590 1410000239 DARAKHSHAN KAUSAR MOHAMMAD RAF 26 45.49
6364 980003915 1410000360 PANKAJ YUWRAJ KASHTI 26 45.49
6365 980013935 1410000364 ROSHAN SUBHASH BORKAR 26 45.49
6366 980014896 1410000414 JAYSHREE RAJESH APOTIKAR 26 45.49
6367 980005658 1510000012 ANKITA SHASHIKANT PADALKAR 26 45.49
6368 980011856 1510000013 DNYANESHWAR SANTOSH KALE 26 45.49
6369 980012050 1510000017 ROSHNI GHANSHYAM CHANDNANI 26 45.49
6370 980007863 1510000323 RAHUL DNYANDEO GORSE 26 45.49
6371 980001875 1510000458 RUPALI RAMESH PARIKH 26 45.49
6372 980008929 1710000013 LINTA DASHRATH MOTHARKAR 26 45.49
6373 980014057 1810000018 VIPIN PATEL 26 45.49
6374 980003393 2010000019 PRANALI GOPICHAND WANDHARE 26 45.49
6375 980007536 2010000133 SAKSHI GAJANAN KOHALE 26 45.49
6376 980005323 2110000051 DEEPALI SINGLA 26 45.49
6377 980008130 2110000057 VIVEK KUMAR 26 45.49
6378 980012895 2110000073 GAURAV MITTAL 26 45.49
6379 980004785 2110000158 AADARSH VIKRAM SINGH 26 45.49
6380 980007181 2110000212 MADHUMITA KUMARI 26 45.49
6381 980011069 2110000213 HARNOOR KAUR 26 45.49
6382 980005841 2210000022 MONALI SAHEBRAO KOLI 26 45.49
6383 980014228 2210000083 PRIYANKA RAMESH DEORE 26 45.49
6384 980013807 2210000108 DIPALI VINOD AGRAWAL 26 45.49
6385 980008798 2210000178 POOJA JAGDISH JADHAV 26 45.49
6386 980000866 2210000179 SNEHA MANOJ PATIL 26 45.49
6387 980013991 2410000013 VIBHOR GIRDHAR DOMALE 26 45.49
6388 980011924 2610000016 MADHURI KISHOR DHANDE 26 45.49
6389 980003798 2610000153 JAYASHRI SUBHASH CHAUDHARI 26 45.49
6390 980014283 2610000318 CHAITANYA SHARAD AKOLE 26 45.49
6391 980002400 2610000359 SHUBHAM SUDHIR PATIL 26 45.49
6392 980001494 2610000411 ANIKET SUNIL DESHMUKH 26 45.49
6393 980013300 2610000492 DIVESH PRAKASH CHAUDHARI 26 45.49
6394 980010689 2710000038 SHRADDHA JAGANNATH RANE 26 45.49
6395 980014316 2810000015 ADINATH BHUPAL KAMBLE 26 45.49
6396 980010263 2810000116 SANTOSH MARUTI CHAVAN 26 45.49
6397 980009169 2810000147 SURAJ SANJAY GHATAGE 26 45.49
6398 980007943 2810000234 SANDIP SURESH CHOUGALE 26 45.49
6399 980006585 2810000400 SUNAINA RAJESHA SANADI 26 45.49
6400 980012243 2810000411 ABHIJEET PRAKASH MALI 26 45.49
6401 980011955 2810000420 SHRADDHA DILIP CHAVAN 26 45.49
6402 980002065 3010000054 MANISHA RAOSAHEB JAWALGE 26 45.49
6403 980015167 3010000145 AKSHATA ASHOK HOLIKAR 26 45.49
6404 980010178 3010000418 SHIVAJI BAPURAO SURYAVANSHI 26 45.49
6405 980013229 3010000435 SANKET TATYA GAIKWAD 26 45.49
6406 980003713 3110000075 SALONI KUMARI 26 45.49
6407 980012803 3210000144 HAMZA MURTHUZA IDIRISH 26 45.49
6408 980010650 3210000155 SUMIT VINAYAK MANOHAR 26 45.49
6409 980008270 3210000214 SANJAY SHIVMURAT GUPTA 26 45.49
6410 980001440 3210000228 VIJAY SURYAKANT PAWAR 26 45.49
6411 980005074 3210000298 SHUBHAM RAISAHEB VISHWAKARMA 26 45.49
6412 980007167 3210000395 SONAL PRABHAKAR GURAV 26 45.49
6413 980013241 3210000694 POOJA SHESHNARAYAN TIWARI 26 45.49
6414 980003874 3210000808 NEHA ASLAM FAKIH 26 45.49
6415 980010293 3210000821 MANDAR MANGESH PRADHAN 26 45.49
6416 980004647 3210000952 PRATIBHA GUPTA 26 45.49
6417 980001577 3210001088 ABHISHEK BHIKANRAO PATIL 26 45.49
6418 980009026 3210001123 ASHISH ROHAN JATHANNA 26 45.49
6419 980007704 3210001128 AYUSH VIJAYKUMAR PATEL 26 45.49
6420 980009237 3210001218 SATISHKUMAR ARUNKUMAR VISHWAKA 26 45.49

107/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6421 980008417 3210001290 SAIL SANJEEV KARGUTKAR 26 45.49


6422 980008023 3210001465 RUTUJA VIJAY YEWALE 26 45.49
6423 980001733 3210001532 PRATAP PANDIT PATIL 26 45.49
6424 980012359 3310000231 SHUBHAM MILIND GANER 26 45.49
6425 980006830 3310000476 ASHWINI SANJAY WASNIK 26 45.49
6426 980007368 3310000560 POOJA SANJAY HANWATE 26 45.49
6427 980009850 3310000572 ANISHA RAJESH SOMKUWAR 26 45.49
6428 980007559 3410000119 GOPINATH RAMKISHAN JADHAV 26 45.49
6429 980013778 3510000008 ANKITA SUNIL MARATHE 26 45.49
6430 980006114 3610000047 SHIVANI RAJENDRA KULKARNI 26 45.49
6431 980010926 3610000068 PRADIP PURUSHOTTAM MORE 26 45.49
6432 980005393 3610000083 VAIBHAVI BALASAHEB KADAM 26 45.49
6433 980015033 3610000128 SAYYAD REHAN SAYYAD HARUN 26 45.49
6434 980008910 3610000134 MANISHA ANIL BHIDE 26 45.49
6435 980003767 3610000171 SOHIL ASIF KAZI 26 45.49
6436 980009707 3610000248 PRANJAL DEVIDAS KAKIJ 26 45.49
6437 980014536 3610000321 KETAN SHASHIKANT HIRAY 26 45.49
6438 980005384 3710000239 ASHLESHA SADANAND DHUMAL 26 45.49
6439 980002563 3710000306 SUYOG HEMANT BHOPI 26 45.49
6440 980014823 3710000335 NANDAN HARIRAM MISHRA 26 45.49
6441 980001104 3810000003 ANUJ VASHISTHA 26 45.49
6442 980001386 3810000025 HEMIL NALIN PATEL 26 45.49
6443 980014396 3810000047 JITESH JAYANAND SHETTY 26 45.49
6444 980014463 3910000032 SACHIN ARUN MORE 26 45.49
6445 980011418 4110000010 SAYALI UMESH BHUJBALRAO 26 45.49
6446 980011744 4210000019 LOYELA MICHEAL WILLIAM 26 45.49
6447 980004748 4210000100 SHUBHAM ARUN BARI 26 45.49
6448 980007608 4210000125 MANISHA RAMDAS SHINDE 26 45.49
6449 980006452 4210000139 SWAPNIL GANPAT GAIKWAD 26 45.49
6450 980001313 4210000298 PREKSHA KSHITIJ SHARMA 26 45.49
6451 980001914 4210000435 ADE AKSHAY ANILRAO 26 45.49
6452 980014060 4210000462 KEDAR BALAJI GARUDKAR 26 45.49
6453 980015223 4210000510 SUDEEP SIDDHARTH SAPKALE 26 45.49
6454 980000653 4210000715 LAKSHMIKANT SANJAY CHAKOR 26 45.49
6455 980000307 4210000779 MAHESH SUBHASH KAULE 26 45.49
6456 980010731 4210000882 MANSI BHAUSAHEB MATE 26 45.49
6457 980012287 4210001091 SHUBHAM VILAS MORANKAR 26 45.49
6458 980007434 4210001128 PRANITA DEELIP KOTHAWADE 26 45.49
6459 980010751 4210001325 PRAJAKTA RAMDAS BADHE 26 45.49
6460 980015115 4210001334 RAGHUNANDAN NAVNATH MOTE 26 45.49
6461 980007627 4210001427 KOMAL MOHAN GAVHANE 26 45.49
6462 980003714 4210001516 AISHWARYA SANTOSH SHEDAGE 26 45.49
6463 980001569 4210001536 RADHAKISAN VISHWANATH HATAGALE 26 45.49
6464 980010159 4210001621 KRISHNA ABHIMAN BANSODE 26 45.49
6465 980014199 4410000017 PRADNYA CHANDRAKANT SHINDE 26 45.49
6466 980000723 4410000023 RAKHI RAMDAS PATIL 26 45.49
6467 980010685 4510000029 VAISHALI RAMNATH SHINDE 26 45.49
6468 980005071 4510000100 POOJA ASHOK JADHAV 26 45.49
6469 980005267 4610000026 SNEHAL SAMBHAJI YADAV 26 45.49
6470 980002821 4610000112 AARTI NANASAHEB MARNE 26 45.49
6471 980007509 4610000218 SOURABH AJIT GADGIL 26 45.49
6472 980011880 4710000100 PRIYANKA RAHUL PARIHAR 26 45.49
6473 980004882 4810000215 JASMEEN BEGUM EJAZ SAHAB MOMIN 26 45.49
6474 980014505 4910000048 MANASI PRASHANT SOMANI 26 45.49
6475 980001536 4910000230 MADHURI SHRIRANG KHOLE 26 45.49
6476 980005847 4910000236 MANISH KUMAR 26 45.49
6477 980008496 4910000283 PAWAN PRABHAKAR SALVI 26 45.49
6478 980009322 4910000297 AKASH JANARDHAN VALLAL 26 45.49
6479 980009156 4910000346 DARSHAN VINAYAK SHELATKAR 26 45.49
6480 980003535 4910000404 ROSHAN LALITCHAND THAKUR 26 45.49

108/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6481 980004873 4910000506 SURAJ BHIMRAO GHADGE 26 45.49


6482 980007846 4910000562 JITENDRA SIYASARAN SHARMA 26 45.49
6483 980000240 4910000566 MANISHKUMAR MANIRAM SAHU 26 45.49
6484 980008760 4910000602 AKSHAY GANESH KADAM 26 45.49
6485 980000400 5010000017 TANMAY VINODRAO SAWAI 26 45.49
6486 980001624 5210000002 ANKITA ASHOK DEVATALE 26 45.49
6487 980009491 5210000011 MOHNISH SUNIL GADEWAR 26 45.49
6488 980002865 5210000055 RUPESH MADHUKAR RATHOD 26 45.49
6489 980001631 5210000088 ANUJA PANDURANG PATRE 26 45.49
6490 980000570 1110000070 VINAMRA RATHI 25.5 44.29
6491 980005240 1410000004 ROHINI SHRIKRUSHANA THOMBE 25.5 44.29
6492 980000608 1410000010 VAISHNAVI RAJENDRA BHAGAT 25.5 44.29
6493 980012201 1410000025 SUJATA DIGAMBAR SAHARE 25.5 44.29
6494 980013063 1410000155 ANKUSH SUNIL SAWARKAR 25.5 44.29
6495 980008808 1410000244 NITIN DINESHRAO KEDAR 25.5 44.29
6496 980005191 1410000261 RINKU ANIL BHATKAR 25.5 44.29
6497 980013794 1410000449 SAKSHI VILAS KHODE 25.5 44.29
6498 980012209 1410000457 LOKESH NEMICHAND JANGID 25.5 44.29
6499 980013913 1410000508 ARPITA AJAY PITALE 25.5 44.29
6500 980002990 1510000079 RAMBHAU JAGANNATH SURASE 25.5 44.29
6501 980003138 1510000082 VISHAL UTTAM SABLE 25.5 44.29
6502 980007133 1510000339 RAJENDRA PRALHAD BHAGWAT 25.5 44.29
6503 980011244 1510000463 AISHWARYA SHANKAR DHAWARE 25.5 44.29
6504 980009879 1510000489 HEMAND BABU THAYIL 25.5 44.29
6505 980010581 1510000497 JYOTI BABASAHEB DARUNTE 25.5 44.29
6506 980010031 1510000661 VIKAS BADRI BORUDE 25.5 44.29
6507 980009101 1710000004 MOHIT KIMATILAL VIG 25.5 44.29
6508 980013947 1910000030 SALONI VIJAYKUMAR AGRAWAL 25.5 44.29
6509 980006109 2010000036 HARSHAD GANPAT PANGHATE 25.5 44.29
6510 980006065 2010000039 SHRADDHA JAYANT KOHALE 25.5 44.29
6511 980014689 2010000131 ASHWINI GULAB DUBEY 25.5 44.29
6512 980007098 2110000065 BHUPENDRA TAK 25.5 44.29
6513 980004013 2110000087 SUSHMITA PANDEY 25.5 44.29
6514 980014061 2210000013 RAEES BEG AFZAL BEG 25.5 44.29
6515 980013090 2210000079 RASHMI JAYWANT PAWAR 25.5 44.29
6516 980006415 2210000100 HARSHAL SANJAY PATIL 25.5 44.29
6517 980002775 2210000174 KAJAL ANIL BHAVSAR 25.5 44.29
6518 980010300 2210000204 KIRAN RAVINDRA CHAUDHARI 25.5 44.29
6519 980010515 2210000217 ROHIT GULABRAO SAYAIS 25.5 44.29
6520 980006197 2410000044 ANISHA JOGI SATE 25.5 44.29
6521 980011425 2610000088 NAMRATA ANIL BAVISKAR 25.5 44.29
6522 980006082 2610000127 ROHINI SANJAY NARKHEDE 25.5 44.29
6523 980013146 2610000197 SHITAL JIVANSING PAWAR 25.5 44.29
6524 980008146 2610000336 SANDIP SUDHAKAR PATIL 25.5 44.29
6525 980007584 2610000405 TEJAS VILAS TALELE 25.5 44.29
6526 980009377 2610000431 HARSHAL JAGANNATH CHOUDHARI 25.5 44.29
6527 980009311 2610000458 JIGAR RATILAL JAWARE 25.5 44.29
6528 980007481 2610000496 RAHUL GIRISH BANTODE 25.5 44.29
6529 980011951 2710000003 VINKITA MOHAN KAMBLE 25.5 44.29
6530 980014494 2810000031 PRAJAKTA VILAS PATIL 25.5 44.29
6531 980002348 2810000103 APURVA ARVIND YADAV 25.5 44.29
6532 980008441 2810000177 APPURV AVINASH AGNIHOTRI 25.5 44.29
6533 980003964 2810000370 PRAVIN PANDURANG BHOSALE 25.5 44.29
6534 980008232 2910000004 LISHA SAHANI 25.5 44.29
6535 980003002 2910000040 PRITY SINHA 25.5 44.29
6536 980006924 2910000079 ADARSH KUMAR 25.5 44.29
6537 980009740 2910000110 SHIVAM KUMAR 25.5 44.29
6538 980005009 2910000198 MAHARSHI LAL 25.5 44.29
6539 980002004 3010000012 SANGITA VAIJNATH BUDGE 25.5 44.29
6540 980010517 3010000075 PALLAVI PRALHAD DONGARGAVE 25.5 44.29

109/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6541 980012265 3010000146 SHITAL PRALHAD GAVKARE 25.5 44.29


6542 980012251 3010000149 USHA VINAYAK KSHIRSAGAR 25.5 44.29
6543 980005818 3010000166 SHUBHANGI BALASAHEB BHANGE 25.5 44.29
6544 980014927 3010000286 DEEPAK SURESH FULSUNDAR 25.5 44.29
6545 980014336 3010000329 ASHRUBA BHAUSAHEB BHISE 25.5 44.29
6546 980013444 3010000470 AKASH GAUTAM JOGDANDE 25.5 44.29
6547 980011838 3110000104 POOJA PATEL 25.5 44.29
6548 980011749 3110000126 SHIV PRASAD 25.5 44.29
6549 980009855 3210000277 VIJAY RAMAKANT KUMHAR 25.5 44.29
6550 980001134 3210000472 PRIYANKA DINDAYAL MISHRA 25.5 44.29
6551 980005157 3210000632 NISARG PRAVIN MESTRY 25.5 44.29
6552 980010446 3210000663 MANALI ARJUN ILAG 25.5 44.29
6553 980005733 3210000802 SHIVANI MOTIRAM RAUT 25.5 44.29
6554 980010052 3210000905 VISHWESHWAR DAGADU SAKAT 25.5 44.29
6555 980002771 3210000917 SHIVAM JIYALAL GUPTA 25.5 44.29
6556 980009887 3210000942 SHILPA MOHAN VISHWAKARMA 25.5 44.29
6557 980013642 3210001057 VAISHNAVI ASHOK DHAKTODE 25.5 44.29
6558 980002424 3210001143 JATIN PRAVEENKUMAR JAIN 25.5 44.29
6559 980014533 3210001152 SALMAN MUSTAKIM KHAN 25.5 44.29
6560 980000901 3210001423 DOMNIC ALOYSIOUS NADAR 25.5 44.29
6561 980009179 3310000213 SAMEER PRAMOD GAJBHIYE 25.5 44.29
6562 980002049 3310000251 SAMIKSHA RAMBHAU CHANDANKAR 25.5 44.29
6563 980006811 3310000340 CHAITALI SURESH CHOPKAR 25.5 44.29
6564 980014690 3310000354 NIKHIL UDAY WANKHEDE 25.5 44.29
6565 980011837 3310000514 ABHISHEK SUDHAKAR MANGATE 25.5 44.29
6566 980002354 3310000542 ANJU MANIRAM THAKUR 25.5 44.29
6567 980005469 3310000693 POOJA SHRIKANT KELAPURE 25.5 44.29
6568 980003306 3410000044 SHIVANI NANDKUMAR DAHALE 25.5 44.29
6569 980000545 3410000138 SANGITA SHANKARRAO KHANDAGALE 25.5 44.29
6570 980009874 3410000141 MAHESH TUKARAM CHAVHAN 25.5 44.29
6571 980005048 3410000165 BHAGYASHRI GAUTAM AUTE 25.5 44.29
6572 980014836 3410000249 NIRGUN DAYANAND KADAM 25.5 44.29
6573 980013700 3510000044 KAVITA ROHIDAS THAKARE 25.5 44.29
6574 980000272 3610000155 SWARNO SEKHAR GHOSH 25.5 44.29
6575 980003965 3610000164 SWAPNIL KISAN SANAP 25.5 44.29
6576 980010055 3610000342 HARSHAL SANTOSH SONAR 25.5 44.29
6577 980009802 3710000059 RIYA SUSANT ADHIKARI 25.5 44.29
6578 980009997 3710000090 CHAITRALI DIGAMBAR DHAKE 25.5 44.29
6579 980012399 3710000152 MUTHUMAYANDI BALAKRISHNAN YADA 25.5 44.29
6580 980001207 3710000414 AARTI BACHUBHAI RAVARIYA 25.5 44.29
6581 980013247 3810000053 ADITYANARAYAN RAJMANI MISHRA 25.5 44.29
6582 980013916 3910000001 JYOTI ASHOK RAUT 25.5 44.29
6583 980010363 3910000069 PRIYANKA DATTATRAY JUNDALE 25.5 44.29
6584 980014188 4110000036 ABHISHEK BHALCHANDRA DIGRASKAR 25.5 44.29
6585 980003385 4210000027 DEEPIKA SHARMA 25.5 44.29
6586 980009609 4210000143 SHITAL RAMESH BHONDAVE 25.5 44.29
6587 980003682 4210000218 PRIYANKA NANDU DIMBAR 25.5 44.29
6588 980008881 4210000270 PUSHKAR BALSHIRAM BOMBLE 25.5 44.29
6589 980004705 4210000335 CHETAN VIJAY KAMBLE 25.5 44.29
6590 980006661 4210000380 SAGAR UTTAM BHISE 25.5 44.29
6591 980001333 4210000426 BHUSHAN PANDHARINATH GITE 25.5 44.29
6592 980000448 4210000436 KHAN FATEMA SHAMMI 25.5 44.29
6593 980010438 4210000513 RAVI TUKARAM BURUD 25.5 44.29
6594 980012178 4210000519 AMIT ARUN PATIL 25.5 44.29
6595 980012648 4210000609 SALONI UTTAM NIMBALKAR 25.5 44.29
6596 980005952 4210000634 SHRUTI SHASHIKANT DHONGADE 25.5 44.29
6597 980005865 4210000793 PRIYANKA TANAJI JADHAV 25.5 44.29
6598 980013327 4210000804 AJINKYA DATTU BANDGAR 25.5 44.29
6599 980002418 4210000955 VINAY ASHOK KHUNE 25.5 44.29
6600 980010220 4210001060 RAMSHA SAYED NADEEM 25.5 44.29

110/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6601 980015050 4210001071 AMEY ARUN SAWANT 25.5 44.29


6602 980006534 4210001206 NIKITA SHIVAJI PAWAR 25.5 44.29
6603 980002125 4210001222 MOHAMMED ZEESHAN 25.5 44.29
6604 980005679 4210001283 SANDEEPKUMAR GULABRAM LOHAR 25.5 44.29
6605 980006859 4210001308 ANKITA POPAT GAIKWAD 25.5 44.29
6606 980004249 4210001411 BHAWANA MAHESH LOBHE 25.5 44.29
6607 980004755 4210001419 OJASWEE PRAKASH VIDHALE 25.5 44.29
6608 980012219 4210001804 VAISHNAVI VITTHAL KASHID 25.5 44.29
6609 980005702 4210001833 GANESH VIJAYKUMAR BIDVE 25.5 44.29
6610 980002041 4210002007 AISHWARYA SHRIKANT PATIL 25.5 44.29
6611 980014201 4510000054 SNEHAL SUBHASH KHATODE 25.5 44.29
6612 980013668 4610000028 SHOBHANA ANIL KATE 25.5 44.29
6613 980013589 4610000043 MRUNALI VIKAS PATIL 25.5 44.29
6614 980004269 4610000149 NIKITA DILIP KADAPURE 25.5 44.29
6615 980005802 4610000158 MAYURI MOHAN PATIL 25.5 44.29
6616 980005916 4610000178 AKSHAY VISHWANATH JADHAV 25.5 44.29
6617 980006067 4610000255 SHUBHAM SANDEEP SHAH 25.5 44.29
6618 980011091 4710000030 PALLAVI UTTAM KATKAR 25.5 44.29
6619 980004188 4710000081 AISHWARYA SANDEEP MANE 25.5 44.29
6620 980011864 4810000079 ACHAR KUNDALIK UBALE 25.5 44.29
6621 980014422 4810000107 PRAKASH NAGESH PATIL 25.5 44.29
6622 980009536 4810000219 YOGITA NAGESH DIXIT 25.5 44.29
6623 980005244 4910000036 JYOTI VISHWAMBHAR KULKARNI 25.5 44.29
6624 980005380 4910000070 SUJATA RAOSAHEB PATIL 25.5 44.29
6625 980001517 4910000097 KOMAL SHATRUHAN SINGH 25.5 44.29
6626 980007027 4910000126 KRUTTIKA KRISHNA HULYALKAR 25.5 44.29
6627 980000457 4910000167 VARSHA PRAKASH NEHARKAR 25.5 44.29
6628 980012282 4910000449 MITESH MANILAL VALVI 25.5 44.29
6629 980014835 4910000550 TEJAS SHANTARAM RANE 25.5 44.29
6630 980006137 5010000013 SAKSHI NIVRUTTIKUMAR PATIL 25.5 44.29
6631 980000338 5110000035 GORAKHANATH DNYANESHWAR SARODE 25.5 44.29
6632 980003082 5210000004 SUBODH JANMAJAY KHOBRAGADE 25.5 44.29
6633 980006910 1210000046 SONALI BABASAHEB KHARSE 25 42.18
6634 980013139 1210000057 SONALI BALASAHEB MOKATE 25 42.18
6635 980004008 1210000084 SAGAR SANJAY FULPAGAR 25 42.18
6636 980010463 1210000182 AKASH BALASAHEB SARODE 25 42.18
6637 980013426 1210000239 JYOTI VASANT BANGAR 25 42.18
6638 980001677 1210000312 PRATIK DNYANDEV KHORDE 25 42.18
6639 980013551 1210000332 PRIYANKA JALINDAR GITE 25 42.18
6640 980008368 1310000034 JAYSHRI VILAS PANJABI 25 42.18
6641 980008393 1310000054 RUPALI MADHAV SADAWARTE 25 42.18
6642 980001427 1310000058 RAHUL PRAMOD MARATHE 25 42.18
6643 980002514 1310000065 ROHIT SUNIL PATKAR 25 42.18
6644 980014550 1410000018 TEJAL SANTOSH BAHURUPI 25 42.18
6645 980001898 1410000039 PRAJYOT MOHANRAO MAHORE 25 42.18
6646 980009750 1410000044 SANKET SANJAYRAO WASANKAR 25 42.18
6647 980010308 1410000090 SHUBHAM GURUDATTA BAHIRKAR 25 42.18
6648 980003858 1410000170 AKSHAY RUPRAO GAWANDE 25 42.18
6649 980006380 1410000287 ANKITA ARVIND TRIPATHI 25 42.18
6650 980002215 1410000289 NISARG GAJANAN SHRIRAO 25 42.18
6651 980003937 1410000298 MINAL JAGANNATH TARALE 25 42.18
6652 980010869 1410000336 PRIYANKA JITENDRA BOTHRA 25 42.18
6653 980012688 1410000355 AKASH GOPALRAO BHUYAR 25 42.18
6654 980015001 1410000391 TUSHAR PAWANRAO INGALE 25 42.18
6655 980002323 1410000543 MAYURI ANILRAO DEULKAR 25 42.18
6656 980006592 1510000049 YUVRAJ MILIND SABLE 25 42.18
6657 980009990 1510000066 SUJATA JAGANNATH SADDHYE 25 42.18
6658 980014282 1510000131 SHRADDHA ANIL DHOLE 25 42.18
6659 980009901 1510000172 DURGA DHANANJAY KANHEKAR 25 42.18
6660 980002186 1510000196 SHUBHAM SUDHAKAR MAMALE 25 42.18

111/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6661 980009334 1510000214 ANANTA RANGNATH KAKDE 25 42.18


6662 980012929 1510000259 VAISHNAVI SUNIL GAIKWAD 25 42.18
6663 980002277 1510000307 AKSHAY BALASAHEB BORADE 25 42.18
6664 980001390 1510000321 SANDEEP BHAUSAHEB MADKE 25 42.18
6665 980014917 1510000353 ROHIT HARICHANDRA SOMWANSHI 25 42.18
6666 980003895 1510000383 SHUBHANGI DILIP SHINDE 25 42.18
6667 980002484 1510000396 MOHD AAMER SOHAIL MOHD JALEELU 25 42.18
6668 980006322 1510000408 ASHWINI SAHEBRAO BAHIRAM 25 42.18
6669 980005238 1510000434 SHRIRANG MILINDRAO KULKARNI 25 42.18
6670 980014245 1510000478 SANA MOHAMMED ZAKIR SHAIKH 25 42.18
6671 980006133 1510000586 POOJA ASHOK SHELARE 25 42.18
6672 980002188 1510000601 UJWALA YASHWANT GORE 25 42.18
6673 980009198 1610000005 BIBHISHAN MACCHINDRA PAWAR 25 42.18
6674 980009003 1810000022 VISHVA BISEN 25 42.18
6675 980001120 2010000064 PRIYANKA SANJAY BAGAIT 25 42.18
6676 980010643 2010000098 VAISHNAVI GAJANAN BHAKRE 25 42.18
6677 980005339 2010000105 BHAGYASHRI CHANDRABHAN TADAS 25 42.18
6678 980006030 2010000123 POOJA MANOHAR GONGLE 25 42.18
6679 980008838 2110000129 SHIV NATH JHA 25 42.18
6680 980012685 2110000275 SURBHI SINGHAL 25 42.18
6681 980006931 2210000142 PUJA MUKESH JAIN 25 42.18
6682 980005639 2210000144 ARPITA VIJAY CHAVAN 25 42.18
6683 980004767 2210000191 DIPIKA ASHOK JOSHI 25 42.18
6684 980007657 2210000209 MEENAKSHI CHANDRAKANT PAWAR 25 42.18
6685 980001692 2210000265 DEEPAK AKHADU SONAWANE 25 42.18
6686 980006507 2310000003 SNEHA ASHOK SHAMBHARKAR 25 42.18
6687 980011891 2310000004 PAYAL JITENDRA JUMDE 25 42.18
6688 980010797 2510000016 GAURI SHRINIVAS SOMANI 25 42.18
6689 980011337 2610000124 ASHWINI VISHNU SURYAWANSHI 25 42.18
6690 980008949 2610000151 SARIKA VIJAY JANGALE 25 42.18
6691 980001513 2610000285 MOHAN ATMARAM INGALE 25 42.18
6692 980005205 2610000367 ASHVIN DEVIDAS MAHAJAN 25 42.18
6693 980005024 2610000375 UDDESH RAJESH WANI 25 42.18
6694 980000615 2610000378 PRATIK SANJAY DEWARE 25 42.18
6695 980008735 2610000399 VISHAL ABHIMAN SURGADE 25 42.18
6696 980005260 2610000400 HARSHAL SUNIL PATIL 25 42.18
6697 980005886 2610000437 HARSHAL GOKUL KAMLASKAR 25 42.18
6698 980008083 2610000478 AMOL ROHIDAS LINDAYAT 25 42.18
6699 980005156 2710000034 RUPALI RAJENDRA DHURI 25 42.18
6700 980010140 2810000038 ROHIT SANJAY THORAT 25 42.18
6701 980013125 2810000062 TEJASWITA VIJAY RAJPAL 25 42.18
6702 980009727 2810000110 RACHANA RAJENDRA POWAR 25 42.18
6703 980002241 2810000152 PRASHANT ALIAS OMKAR SHAMSUNDA 25 42.18
6704 980010527 2810000160 SANDESH CHANDRAKANT MORE 25 42.18
6705 980013927 2810000168 SHUBHAM ANANT SALE 25 42.18
6706 980003038 2810000215 SNEHAL CHANDRAKANT CHECHAR 25 42.18
6707 980011339 2810000319 AISHWARYA ANIL CHOUGULE 25 42.18
6708 980013867 2810000403 SNEHA NAMDEV MAINKAR 25 42.18
6709 980009888 2810000455 MUSTAKIM MAHABOOB SHAIKH 25 42.18
6710 980011881 2910000136 ANKITA RANI 25 42.18
6711 980007161 2910000234 SAGIRUDDIN AKHTAR 25 42.18
6712 980013659 2910000239 PANKAJ KUMAR 25 42.18
6713 980006901 3010000037 GANGASAGAR RAJABHAU KADAM 25 42.18
6714 980009647 3010000078 SHILPA SURESH MORE 25 42.18
6715 980009865 3010000103 SHWETA VIJAYKUMAR GHONSIKAR 25 42.18
6716 980002023 3010000114 MADHU ABHAY KAPSE 25 42.18
6717 980008273 3010000162 SHUBHANGEE SUHAS KADAM 25 42.18
6718 980010720 3010000175 MONIKA RAJENDRA PANCHAL 25 42.18
6719 980002986 3010000181 MAHADEVI KAMLAKAR SHINDE 25 42.18
6720 980014584 3010000251 ANJUSHREE CHANDRAKANT SALUNKE 25 42.18

112/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6721 980014502 3010000445 YOGESH NAMDEV NAIKWADE 25 42.18


6722 980009635 3110000033 VAIBHAV SAXENA 25 42.18
6723 980004000 3110000091 UPASANA SINGH 25 42.18
6724 980004327 3110000138 RAJESH CHAUDHARY 25 42.18
6725 980007086 3110000149 SHIVANGI SHUKLA 25 42.18
6726 980011526 3210000053 MANGESH VASANT PATIL 25 42.18
6727 980007883 3210000141 PRADEEPKUMAR SHRAVANKUMAR VISH 25 42.18
6728 980009442 3210000145 MANGESH SHIVKUMAR PRAJAPATI 25 42.18
6729 980013501 3210000176 ROHIT CHANDRAKANT MANJREKAR 25 42.18
6730 980004929 3210000216 PRAKASH PREMNATH GUPTA 25 42.18
6731 980005908 3210000250 SABARE ALAM AFTAB ALAM SAYED 25 42.18
6732 980014484 3210000264 SAGAR SUNIL GULHANE 25 42.18
6733 980007079 3210000350 NADAR DAVID WILSON 25 42.18
6734 980002685 3210000428 SAMEER NAZIR MULLA 25 42.18
6735 980012038 3210000440 KARAN KUMAR RAY 25 42.18
6736 980000751 3210000487 AKASH DNYANESHWAR TAWARE 25 42.18
6737 980010974 3210000631 PRASAD SUHAS TANDEL 25 42.18
6738 980004589 3210000807 SHANEEN FIROZ MOMIN 25 42.18
6739 980001290 3210000862 PREM VIRENDRA SAHU 25 42.18
6740 980014845 3210000992 SHEIKH KAYAMUDDIN MUKIMUDDIN 25 42.18
6741 980014557 3210001040 SIDDHANT VINAY KARAMBE 25 42.18
6742 980011614 3210001084 PRITI HARISHCHANDRA INGLE 25 42.18
6743 980001723 3210001200 GIRISH GANESH SHENOY 25 42.18
6744 980011716 3210001246 ZUVERIA RANI ABDUL AHAD ANSARI 25 42.18
6745 980012849 3210001314 KALPESH ANIL DALVI 25 42.18
6746 980011032 3210001440 ROHIT SURESH SINGH 25 42.18
6747 980012618 3210001566 MOHD SAJID ABDUL MAJEED 25 42.18
6748 980009183 3210001602 SAYALI KANCHAN MAHAJAN 25 42.18
6749 980001428 3210001605 VIRAJ MULENDRA MARU 25 42.18
6750 980003072 3310000002 SAMEENA SAYEED QURESHI 25 42.18
6751 980008749 3310000024 GAURAV GANPATRAO BHOYAR 25 42.18
6752 980006360 3310000042 LVS PRASHANTH CHHINNAYYANAIDU 25 42.18
6753 980008766 3310000071 CHAITANYA MANOHAR SHIRE 25 42.18
6754 980002142 3310000107 SONAL CHOTTELAL GAJBHIYE 25 42.18
6755 980010707 3310000145 SAURABH SUBHASH UIKEY 25 42.18
6756 980003923 3310000290 LEENA MAKHAN DHURVE 25 42.18
6757 980005087 3310000297 SANJARI FATEMA ASHFAQUE JAMAL 25 42.18
6758 980014196 3310000456 HARSHALATA HEMRAJ BHONGADE 25 42.18
6759 980003728 3310000467 CHANDA GUNVANTA SADMAKE 25 42.18
6760 980000109 3310000523 KRUNAL YASHWANT PADADE 25 42.18
6761 980013985 3410000030 ANIRUDHA PADMAKAR KULKARNI 25 42.18
6762 980006145 3410000046 SHAIKH MUQHEED SHAIKH MURTUZA 25 42.18
6763 980014067 3410000087 RUTUJA GHANSHYAMDAS INNANI 25 42.18
6764 980012247 3410000173 SATYAJIT LAXMANRAO RATHOD 25 42.18
6765 980013620 3410000178 SUMEDH SAHEBRAO DAWNE 25 42.18
6766 980013613 3410000235 SUMIT RAJESH BHAWANKAR 25 42.18
6767 980012057 3410000236 NEHA SANJAY GAIKWAD 25 42.18
6768 980014920 3610000027 SURAJ NANDKUMAR AHER 25 42.18
6769 980002657 3610000192 JITENDRA MEHTAJI HYALIJ 25 42.18
6770 980014935 3610000194 SUYASH YOGARAJ JAWALE 25 42.18
6771 980001348 3610000249 ANIKET SANDEEP KARANJIKAR 25 42.18
6772 980008516 3610000350 RONAK PRADEEP SONI 25 42.18
6773 980011677 3710000016 SAYALI BHARAT GHUTUGADE 25 42.18
6774 980014301 3710000025 PRATIK SHAM PAWAR 25 42.18
6775 980003548 3710000052 ASHWINI SHIVAJI MALUSARE 25 42.18
6776 980013008 3710000176 NEHA VIJAYKUMAR MHATRE 25 42.18
6777 980006660 3710000241 YOGESH RAJENDRA AMODKAR 25 42.18
6778 980005152 3710000309 PRITAM VISHWAS BORHADE 25 42.18
6779 980007141 3710000317 SOUMYAJIT MAITI 25 42.18
6780 980013951 3710000318 AARAN WILSON MIRANDA 25 42.18

113/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6781 980009988 3710000333 PRIYANKA SUDARSHAN YADAV 25 42.18


6782 980004512 3710000411 JANHAVI SUNIL ZAREKAR 25 42.18
6783 980003588 3810000030 OMKAR MAHENDRA PATIL 25 42.18
6784 980011665 4110000030 ASHFAQUE JAVED KHAN 25 42.18
6785 980010849 4110000041 SAJED RAIS SHAIKH 25 42.18
6786 980014607 4210000060 ANKITA RAMESH KALBHOR 25 42.18
6787 980006685 4210000124 SANJIVANI SHIVAJI WAGHMARE 25 42.18
6788 980009123 4210000132 ASHWINI BARKU TAKALKAR 25 42.18
6789 980001989 4210000172 RESHMA BANSI LOKHANDE 25 42.18
6790 980001034 4210000178 ABHISHEK CHANDRAKANT JADHAV 25 42.18
6791 980003395 4210000217 GOVIND SANANDAN RATHOD 25 42.18
6792 980009965 4210000264 AKSHAYKUMAR DILEEPKUMAR HALSE 25 42.18
6793 980011106 4210000274 SALMAN MAHAMADRAFIK SHAIKH 25 42.18
6794 980008816 4210000300 NIKITA SANTOSH BHANDARE 25 42.18
6795 980006313 4210000414 BANSODE PRACHI RAJU 25 42.18
6796 980008138 4210000453 SAYALI SHIVAJI KOLHE 25 42.18
6797 980014480 4210000670 HARSHAL SATISH BHORE 25 42.18
6798 980008726 4210000679 SWAPNA SATISH RAUT 25 42.18
6799 980008485 4210000686 SIDDHARTH RAMDAS AMRALE 25 42.18
6800 980014974 4210000695 ARTEE RAMCHANDRA SUTAR 25 42.18
6801 980011362 4210000749 AKASH RAVINDRA PATIL 25 42.18
6802 980002960 4210000754 SNEHAL SURESH SABALE 25 42.18
6803 980012446 4210000775 GANESH MARUTI WADKAR 25 42.18
6804 980000697 4210000788 HEENA KUMARI 25 42.18
6805 980011125 4210000820 RUPALI DATTATRAY KAMBLE 25 42.18
6806 980013540 4210000940 SAMPADA MAROTI BAKHAL 25 42.18
6807 980003054 4210000948 VIKAS BALASO HIRAVE 25 42.18
6808 980003000 4210000961 GAURAV KISAN KANASE 25 42.18
6809 980000077 4210001035 RONIKA 25 42.18
6810 980012459 4210001073 SANKET VIJAY SOLASE 25 42.18
6811 980014906 4210001152 SHUBHAM VILASRAO DESHMUKH 25 42.18
6812 980010958 4210001153 SHUBHAM SANJAY USHIR 25 42.18
6813 980009462 4210001162 SABA NAEEM SHAIKH 25 42.18
6814 980000887 4210001184 RAMESH SUDHAKAR KOSHTI 25 42.18
6815 980003429 4210001201 ABHISHEK VIRENDRA AGARWAL 25 42.18
6816 980006928 4210001270 DHANASHRI TUKARAM PANHALE 25 42.18
6817 980000878 4210001357 ASHISH SANJAY DODKE 25 42.18
6818 980004506 4210001367 TUSHAR BAJIRAO KARLE 25 42.18
6819 980000864 4210001443 PALLAVI ANIL NALE 25 42.18
6820 980005917 4210001723 MUZAMMIL MOHAMMADHUSEN SAUDAGA 25 42.18
6821 980009977 4210001744 RAJNANDINI SOMNATH SHELAR 25 42.18
6822 980005502 4210001759 MAYURI MAHADEV MAHADIK 25 42.18
6823 980009654 4210001774 RAVINDRA DNYANADEV JAGTAP 25 42.18
6824 980014551 4210001871 OMKAR VIJAY NAIK 25 42.18
6825 980011111 4210002026 KOMAL CHANDRAKANT BHAPKAR 25 42.18
6826 980009907 4410000013 SUKANYA SANJAY BOTALE 25 42.18
6827 980005106 4410000029 PALLAVI RAJENDRA KAMBLI 25 42.18
6828 980006326 4410000060 CHINMAY ANAND GOKHALE 25 42.18
6829 980014205 4410000070 POOJA RAMCHANDRA KHOPATKAR 25 42.18
6830 980005663 4410000103 ARSHIN MAHAMED HANIF DHAMASKAR 25 42.18
6831 980007635 4510000083 PRANALI BALKRUSHNA GAIKWAD 25 42.18
6832 980009393 4510000165 SHAHEBAJ SHAKIL BAGWAN 25 42.18
6833 980013618 4510000205 NILESH PRAVIN LANDGE 25 42.18
6834 980005544 4610000003 KOMAL VILAS CHAVAN 25 42.18
6835 980010370 4610000016 BHAGYASHRI KIRAN MIRJI 25 42.18
6836 980010675 4610000033 RAKSHANDA RAMESH PHALLE 25 42.18
6837 980009012 4610000046 SAMRUDDHI AJIT CHIMAD 25 42.18
6838 980015071 4610000060 SHALAKA SUDHIR JOSHI 25 42.18
6839 980005974 4610000111 PRIYANKA DASHARATH BOBADE 25 42.18
6840 980005662 4610000114 NIKITA GIRISH SHAH 25 42.18

114/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6841 980003403 4610000127 SNEHA VIJAY WADKAR 25 42.18


6842 980002788 4610000136 POONAM KASHINATH AIWALE 25 42.18
6843 980005094 4610000174 AMIT PRABHAKAR MAMALE 25 42.18
6844 980004554 4610000188 MOHAN DILIP PATIL 25 42.18
6845 980002384 4610000216 ROHAN SAVANTA MALI 25 42.18
6846 980007507 4610000221 SALMAN FAYYAZ KAZI 25 42.18
6847 980010077 4610000279 PREM PRADIP PAWAR 25 42.18
6848 980000847 4610000280 ROHIT DATTATRAYA PATIL 25 42.18
6849 980002446 4710000021 SNEHAL BABAN BHOSALE 25 42.18
6850 980007888 4710000053 DIPALI PRATAPSINH JADHAV 25 42.18
6851 980012839 4710000099 SHABNAM DILAVAR KAZI 25 42.18
6852 980009671 4710000201 CHITRA VILAS TATE 25 42.18
6853 980010953 4710000203 ANKITA DILIP GARUD 25 42.18
6854 980013610 4810000001 SHRADHA SURYAKANT NIKAM 25 42.18
6855 980008901 4810000044 BHAGYASHREE HANAMANT CHINCHOLI 25 42.18
6856 980009560 4810000067 SHUBHANGI DATTATRAY BHAKTE 25 42.18
6857 980000271 4810000073 SUCHETA KUMAR JAGTAP 25 42.18
6858 980011156 4810000115 APEKSHA HARISHCHANDRA GATKAL 25 42.18
6859 980008068 4810000143 GAYATRI SANJAY MANGIRE 25 42.18
6860 980011113 4810000162 SHUBHAM SHRIPAD CHANDOLE 25 42.18
6861 980002738 4810000167 AMRUT SHANKAR TAMBE 25 42.18
6862 980012485 4810000176 SHARYU NARESH SHETE 25 42.18
6863 980011174 4810000184 MOMIN LUKMAN RIYAZ 25 42.18
6864 980010494 4810000187 BHAKTI CHARUDATTA BARJIBHE 25 42.18
6865 980001922 4810000206 AISHWARYA SATISH DAHIWAL 25 42.18
6866 980003585 4810000207 RANI SAMSON MAREDDI 25 42.18
6867 980003688 4810000213 SACHIN SAHADEV CHAVAN 25 42.18
6868 980003014 4910000092 RITU ANILKUMAR GUPTA 25 42.18
6869 980001382 4910000117 DHANASHRI UMESH KULKARNI 25 42.18
6870 980002238 4910000182 KAJAL DASHRATH YADAV 25 42.18
6871 980006712 4910000188 JYOTI SHASHIKANT MANDAVE 25 42.18
6872 980013353 4910000294 MUDALIYAR DEVANATHAN RAVI 25 42.18
6873 980011998 4910000322 AMITKUMAR RAJANKUMAR PATEL 25 42.18
6874 980007625 4910000330 ARUN UMESH UPADHYAY 25 42.18
6875 980004744 4910000343 PRABIND SHYAMSUNDER CHAUHAN 25 42.18
6876 980004914 4910000425 JAYESH GURUNATH WALAVALKAR 25 42.18
6877 980014898 4910000556 ABHISHEK RAMKRISHNA CHAUDHARI 25 42.18
6878 980007494 4910000590 HARSHAD ANIL CHAVAN 25 42.18
6879 980013484 4910000631 TEJAS RAJESH SATAM 25 42.18
6880 980002102 5110000028 RUCHIKA ATMARAM CHAVAN 25 42.18
6881 980003755 5210000014 NIKITA VIJAY ZINGE 25 42.18
6882 980008024 5210000038 SWATI GAJANAN MADASTWAR 25 42.18
6883 980013246 5210000091 ABHISHEK SITARAM DHOLE 25 42.18
6884 980004923 1110000063 PRIYAL SONI 24.5 40.88
6885 980003975 1110000067 LAKHANI M SOYEB ALTAFBHAI 24.5 40.88
6886 980001881 1210000050 SANDIP NAVNATH NAKADE 24.5 40.88
6887 980008744 1210000240 MAAZ NASEEM SHAIKH 24.5 40.88
6888 980001633 1310000004 GAURI VIJAY AGRAWAL 24.5 40.88
6889 980005464 1310000012 SUSHAMA DILIP DESHMUKH 24.5 40.88
6890 980000738 1310000032 GAYATRI ANIL UGWEKAR 24.5 40.88
6891 980014126 1410000088 SWATEE SUDHAKAR TAYADE 24.5 40.88
6892 980008870 1410000157 SANYUKTA SHIVDASRAO BHAGAT 24.5 40.88
6893 980005695 1410000266 SHIVGAURI UMESH KUBDE 24.5 40.88
6894 980008889 1410000271 DHANASHRI VIJAYRAO AMBADKAR 24.5 40.88
6895 980015016 1410000273 AKSHAY VIJAY JICHKAR 24.5 40.88
6896 980006178 1410000274 CHETANA ANANDRAO WARATE 24.5 40.88
6897 980014391 1410000339 KRUSHABH SHASHIKANT JAGTAP 24.5 40.88
6898 980008505 1410000462 VAISHNAVI SHIRISH KULKARNI 24.5 40.88
6899 980005219 1410000505 PRANAV JAYAWANT PEDHEKAR 24.5 40.88
6900 980002176 1510000021 RESHMA DATTATRAY SHIMPLE 24.5 40.88

115/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6901 980011225 1510000069 PAYAL RAJENDRA GOSAVI 24.5 40.88


6902 980014326 1510000247 SHIVANI SHARAD KHADKE 24.5 40.88
6903 980003027 1510000313 SAYLI NITIN MALODE 24.5 40.88
6904 980003301 1510000317 MADHURI KALYAN PACHARNE 24.5 40.88
6905 980004140 1510000420 KIRAN BANDAPPA JOJAN 24.5 40.88
6906 980003289 1510000593 NIKITA SANJAY PADALKAR 24.5 40.88
6907 980005215 1510000615 VAISHNAVI VASANT MUNDE 24.5 40.88
6908 980012652 1710000007 YAMINI MANOHAR MESHRAM 24.5 40.88
6909 980012699 1710000026 SUMIT RAMESH THAOKAR 24.5 40.88
6910 980010902 2010000003 NIKHILKUMAR EKNATH KARLEKAR 24.5 40.88
6911 980014469 2010000040 VIDHYANAND NANDKUMAR MOHURLE 24.5 40.88
6912 980006956 2010000115 CHARULATA PANDURANG MUSALE 24.5 40.88
6913 980014351 2010000134 ALFIYA ANJUM ABDUL SALIM SHEIK 24.5 40.88
6914 980013495 2110000012 SANJANA SINGH 24.5 40.88
6915 980009796 2110000039 YASH GARG 24.5 40.88
6916 980006112 2110000077 SANTOSH KOLEKAR 24.5 40.88
6917 980014163 2110000157 AAMEER KHAN 24.5 40.88
6918 980005158 2210000021 VISHAL PANDIT GOPAL 24.5 40.88
6919 980006510 2210000232 ANKITA MAHENDRA PATIL 24.5 40.88
6920 980000175 2210000254 GAURI MADHUKAR PATIL 24.5 40.88
6921 980004742 2410000037 KHUSHBU RADHESHYAM ASATI 24.5 40.88
6922 980004374 2610000028 SONAL ANANT RANE 24.5 40.88
6923 980010588 2610000249 YASHASWEE YUVARAJ AHIRE 24.5 40.88
6924 980009286 2610000332 SAGAR SANJAY KASAR 24.5 40.88
6925 980009805 2610000379 PRAFULLA ULHAS MUKE 24.5 40.88
6926 980008980 2610000432 BHUSHAN BALKRUSHNA CHOUDHARI 24.5 40.88
6927 980015162 2610000442 CHANDRAKANT VIJAY GADILOHAR 24.5 40.88
6928 980014488 2610000463 SHIVAM MUKESH REJA 24.5 40.88
6929 980008177 2610000464 AMOD PRAMOD JOSHI 24.5 40.88
6930 980005503 2610000468 AKSHAY ASHOK BONDE 24.5 40.88
6931 980005547 2610000476 MAYUR RAVINDRA JOSHI 24.5 40.88
6932 980013710 2610000494 DHIRAJ DILIP PATIL 24.5 40.88
6933 980000798 2710000016 PAYAL DILIP KORGAONKAR 24.5 40.88
6934 980003788 2810000048 SAYALI BABURAO DABADE 24.5 40.88
6935 980010682 2810000072 DAYARANI KRISHNA HASABE 24.5 40.88
6936 980014489 2810000104 SWAPNIL ARUN GAVALI 24.5 40.88
6937 980011097 2810000153 PRASHANT BALAKRUSHNA THAKAR 24.5 40.88
6938 980014416 2810000169 ROHIT RAJENDRA DESAI 24.5 40.88
6939 980010147 2810000324 SNEHAL RAJENDRA KARALE 24.5 40.88
6940 980010060 2810000343 PRACHI PANDURANG PATIL 24.5 40.88
6941 980012658 2810000360 SHIVANI ANANDRAO SHELAKE 24.5 40.88
6942 980013101 2810000365 CHINMAY SHIVAJI KASHID 24.5 40.88
6943 980006135 2910000068 AKASH RANJAN 24.5 40.88
6944 980012385 2910000119 AVINASH KUMAR ANAND 24.5 40.88
6945 980004928 2910000195 SNEHA ROY 24.5 40.88
6946 980000227 2910000232 ANURAG KUMAR 24.5 40.88
6947 980010036 2910000259 NILAY KUMAR 24.5 40.88
6948 980000229 3010000092 MIRA TRIMBAK JADHAV 24.5 40.88
6949 980008020 3010000133 KIRAN SURENDRA DANDNAIK 24.5 40.88
6950 980012207 3010000292 MANOJ SAUDAGAR RAUT 24.5 40.88
6951 980000113 3010000352 SOMESH DNYANOBA UTKAR 24.5 40.88
6952 980011730 3010000378 ONKAR SHATRAGHUN PANDIT 24.5 40.88
6953 980000607 3110000059 TANUJ KUMAR SRIVASTAVA 24.5 40.88
6954 980001109 3110000093 RACHIT KASHYAP 24.5 40.88
6955 980012425 3210000159 KHAN FARHEEN BEGUM MOHMAD VAKI 24.5 40.88
6956 980000354 3210000204 AAKASH VIVEK RANE 24.5 40.88
6957 980001457 3210000210 SWAPNIL SUNIL PATIL 24.5 40.88
6958 980002205 3210000318 NAMAN VIJAY CHOTALIA 24.5 40.88
6959 980009147 3210000385 AKSHA RAJEEV GANDHI 24.5 40.88
6960 980007946 3210000560 SHIVANGI GIRJESH MISHRA 24.5 40.88

116/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

6961 980007476 3210000597 JANABAI NITIN SHINDE 24.5 40.88


6962 980006553 3210000653 SONALI SANTOSH UPADHYAY 24.5 40.88
6963 980012820 3210000717 MOMIN MOHAMMAD FARHAN ABDUL HA 24.5 40.88
6964 980012956 3210000881 JANKI RUDAL PRASAD VISHWAKARMA 24.5 40.88
6965 980011696 3210000913 SNEHA VIJAYBAHADUR YADAV 24.5 40.88
6966 980003096 3210000933 SWAPNIL PANDURANG YESADE 24.5 40.88
6967 980001937 3210000999 SUHAS HANMANTRAO HIPPARGEKAR 24.5 40.88
6968 980012783 3210001013 SHRADDHA NAMDEV LOKHANDE 24.5 40.88
6969 980010806 3210001134 VINAY DILIP PATEL 24.5 40.88
6970 980002382 3210001201 ABHISHEK LOKARE 24.5 40.88
6971 980007791 3210001426 SARFARAZ GULAM SABIR SHAIKH 24.5 40.88
6972 980012678 3210001528 RAJAN RAJARAM GUPTA 24.5 40.88
6973 980007604 3210001546 SHIVAM RAJESH MISHRA 24.5 40.88
6974 980005682 3210001582 SHUBHAM SATISHCHANDRA PATHAK 24.5 40.88
6975 980002549 3210001597 POOJA SHYAMNARAYAN MOURYA 24.5 40.88
6976 980008343 3210001603 RAHUL DATTARAM GHANEKAR 24.5 40.88
6977 980005699 3310000094 VENU ARUNRAO SUPARE 24.5 40.88
6978 980010677 3310000099 HEENA RAKESH MEHTA 24.5 40.88
6979 980006618 3310000204 NOORI NAAZ IBRAR KHAN 24.5 40.88
6980 980001253 3310000256 MAYURI MAKARAND DAHAKE 24.5 40.88
6981 980007330 3310000257 ROSHANI YASHWANTRAO NIRWAN 24.5 40.88
6982 980000808 3310000388 PRANJAL MANOHAR CHAUDHARI 24.5 40.88
6983 980010596 3310000438 SHUBHAM TOPRAM RAHANGDALE 24.5 40.88
6984 980007034 3310000690 SHUBHAM DUDHE 24.5 40.88
6985 980003042 3310000704 PALLAVI SUNIL PRASAD 24.5 40.88
6986 980012555 3410000039 SUMIT VILAS BANSODE 24.5 40.88
6987 980014527 3410000104 NAMDEV ASHOKRAO BHOSLE 24.5 40.88
6988 980011303 3410000153 POOJATAI DILIP KULKARNI 24.5 40.88
6989 980011991 3510000023 SUVARNA VIJAY CHAUDHARI 24.5 40.88
6990 980002028 3610000049 SIKUMARI HARINDAR YADAV 24.5 40.88
6991 980011964 3610000320 SHITAL BALWANT PAWAR 24.5 40.88
6992 980010039 3610000348 JANHAVI VILAS JADHAV 24.5 40.88
6993 980007187 3710000173 SARIKA RAGHUNATH SANAP 24.5 40.88
6994 980014806 3710000328 VIVEK DHARMENDRA PANDEY 24.5 40.88
6995 980007795 3910000083 SAVITA MANOHAR LAWATE 24.5 40.88
6996 980002611 4210000405 CHAITRALI UMESH KOTWAL 24.5 40.88
6997 980010240 4210000491 SAEEDA MUSTAFA BANGI 24.5 40.88
6998 980000311 4210000622 CHARLES VIJAY KUDYAMI 24.5 40.88
6999 980004746 4210001068 VAIBHAVEE UDAY SAVANT 24.5 40.88
7000 980007606 4210001102 ANIKET ANKUSH TEKAWADE 24.5 40.88
7001 980011066 4210001190 DEEPEN CHANDRASHEKHAR KAKDE 24.5 40.88
7002 980006249 4210001250 MANASI SUDHAKAR KOLHE 24.5 40.88
7003 980009592 4210001269 ASHWINI ANIL KALE 24.5 40.88
7004 980001889 4210001277 SHUBHAM RANGANATH SANDBHOR 24.5 40.88
7005 980011760 4210001285 ALAM RAPHIK INAMDAR 24.5 40.88
7006 980013514 4210001338 RAUF AHMED MALDAR 24.5 40.88
7007 980014293 4210001379 NIKHIL DNYANESHWAR BHAGWAT 24.5 40.88
7008 980000584 4210001408 ARBAZ ISMAIL BAGWAN 24.5 40.88
7009 980002592 4210001513 KUNAL VINAYAK MALI 24.5 40.88
7010 980004750 4210001598 RAVISHANKAR SURESH FULARI 24.5 40.88
7011 980000565 4210001616 SAYALI SHEETAL PHADKE 24.5 40.88
7012 980002795 4210001811 AKSHAY UMASHANKAR PRASAD 24.5 40.88
7013 980013903 4210001910 TEJAL NANDKISHOR KALAMKAR 24.5 40.88
7014 980009279 4210001958 PRANALI MAHESH PAWAR 24.5 40.88
7015 980004959 4210001982 AKSHAY MANOJ DOFE 24.5 40.88
7016 980012928 4210001999 RAHUL RAJU GARAD 24.5 40.88
7017 980006750 4410000094 SHARVARI SHANTARAM SHIVALKAR 24.5 40.88
7018 980011352 4410000107 ASHWINI SANJAY PADEKAR 24.5 40.88
7019 980013579 4510000068 VIJAYA RADHAKISAN KALE 24.5 40.88
7020 980008596 4510000094 JYOTI NARAYAN TIKANDE 24.5 40.88

117/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7021 980014499 4610000036 RUTUJA BABAN MASKAR 24.5 40.88


7022 980005211 4610000042 NAMRATA ASHOK PATIL 24.5 40.88
7023 980012720 4610000063 NIKITA VIKAS URUNKAR 24.5 40.88
7024 980014876 4610000129 MAYURI DATTATRAYA PARIT 24.5 40.88
7025 980010342 4610000202 RAGHVENDRA ASHOK MANE 24.5 40.88
7026 980014761 4610000213 ABHISHEK SATISH KALE 24.5 40.88
7027 980013398 4610000278 SOURABH BHAUSAHEB INGAWALE 24.5 40.88
7028 980014263 4610000297 SANGRAM ARUN SURYAWANSHI 24.5 40.88
7029 980010041 4710000007 POOJA KRISHNAT PANASKAR 24.5 40.88
7030 980000408 4710000061 NITIRAJ SHIVAJI PHADATARE 24.5 40.88
7031 980009615 4710000065 SWAPNIL GAJANAN PATIL 24.5 40.88
7032 980009389 4710000186 TUSHAR KERAPPA BANSODE 24.5 40.88
7033 980008618 4810000074 SURAJ RAJENDRA SHAHA 24.5 40.88
7034 980014874 4810000225 ASHWINI NAGESH GONE 24.5 40.88
7035 980006965 4910000496 PRABHAKAR VIJAYBAHADUR VARMA 24.5 40.88
7036 980012992 4910000520 SAMCHRISTAN JOHNMARIYADASS NAD 24.5 40.88
7037 980003721 4910000573 SURAJ GAJANAN JADHAV 24.5 40.88
7038 980003448 5110000021 SY MOHD IBRAHIM SY ALI AHMED 24.5 40.88
7039 980008964 1110000016 VIDISH ATULKUMAR SHAH 24 39.61
7040 980001379 1210000014 ASHUTOSH DNYANESHWAR MEHERE 24 39.61
7041 980002494 1210000054 VARSHA TUKARAM GAVHANE 24 39.61
7042 980005449 1210000101 ABDUL MATEEN TAJAMMUL SHAIKH 24 39.61
7043 980010706 1210000112 VIKAS RAVSAHEB CHAUDHAR 24 39.61
7044 980003196 1210000140 MANISHA LUNIMAL AHUJA 24 39.61
7045 980011473 1210000178 SURYAKANT LALA GAIKWAD 24 39.61
7046 980006168 1210000202 TUSHAR SUDHIR GAIKWAD 24 39.61
7047 980009267 1210000282 AKSHAY BALASAHEB THOMBE 24 39.61
7048 980007724 1210000321 ASHWINI DAGADU SAPKALE 24 39.61
7049 980000406 1210000365 SWAPNIL DNYANDEO GUND 24 39.61
7050 980009731 1310000069 SHUBHAM SURESH ROKADE 24 39.61
7051 980006422 1410000089 PRAJAKTA GAJANAN MAIDANKAR 24 39.61
7052 980000612 1410000151 NITESH MOHAN RATHOD MOHAN DHAN 24 39.61
7053 980012707 1410000158 RADHA VILASRAO WAGDARKAR 24 39.61
7054 980005870 1410000214 VAISHNAVI RAMDAS BARVE 24 39.61
7055 980012035 1410000230 ANKITA ARUNRAO MALPE 24 39.61
7056 980014802 1410000245 PRANAV RATNAKAR RAUT 24 39.61
7057 980005688 1410000303 MOHIT LAXMIKANT BUNDELE 24 39.61
7058 980004958 1410000470 PRIYANKA ASHOK BAYASKAR 24 39.61
7059 980006382 1410000486 SWETA VIJAY MALIYE 24 39.61
7060 980009184 1410000506 MANISH SHANTARAM AKKALWAR 24 39.61
7061 980000843 1410000527 SWANAND SANTOSH KSHIRSAGAR 24 39.61
7062 980002827 1510000033 AKASH BHARAT GHADGE 24 39.61
7063 980014981 1510000075 KIRAN BABARAO SHINDE 24 39.61
7064 980001882 1510000085 ARJUN KALYAN PAWAR 24 39.61
7065 980012531 1510000210 SHIWANI VILAS AWARE 24 39.61
7066 980002298 1510000228 DINKAR MADHUKAR NICHAL 24 39.61
7067 980012297 1510000512 ROHIDAS RAMESHRAO BHADARGE 24 39.61
7068 980014441 1510000517 NIKITA ANNASAHEB SHEJWAL 24 39.61
7069 980009956 1510000639 BHARGAVI RAHUL DHARMADHIKARI 24 39.61
7070 980008176 1610000028 MANALI SHRIRAM JADHAV 24 39.61
7071 980001629 1810000036 KAJAL AGRAWAL 24 39.61
7072 980004832 1910000048 RADHIKA SAMADHAN UGALE 24 39.61
7073 980013822 2010000005 SONAL VIJAY KHEDEKAR 24 39.61
7074 980011562 2010000047 ACHAL MADHUKAR URKUDE 24 39.61
7075 980010678 2010000084 SHWETA UDAY WAGHADE 24 39.61
7076 980010345 2110000187 PRIYESH NAG 24 39.61
7077 980007471 2210000062 VRUSHALI BIPIN CHAUDHARI 24 39.61
7078 980004334 2210000087 MOHINI NITIN DHARMADHIKARI 24 39.61
7079 980011450 2210000183 KALPESH DADABHAI GIRASE 24 39.61
7080 980001077 2210000214 MANOJ BAPU SHEWALE 24 39.61

118/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7081 980013737 2510000020 ANIL SADASHIV KHANDEKAR 24 39.61


7082 980008284 2610000166 SMITA KAMALAKAR MAHAJAN 24 39.61
7083 980011936 2610000177 VIDYA SUDHAKAR BOROLE 24 39.61
7084 980007573 2610000315 MAYUR SAHEBRAO PATIL 24 39.61
7085 980001840 2610000340 HARSHAL SANJAY WANKHEDE 24 39.61
7086 980012350 2810000046 SHARAYU SUNIL KOLEKAR 24 39.61
7087 980010826 2810000082 KOMAL HARIDAS PATIL 24 39.61
7088 980012559 2810000098 VISHNU SHAMRAO SHIVSHARAN 24 39.61
7089 980007171 2810000149 RAMCHANDRA NHANU BHOI 24 39.61
7090 980010618 2810000196 PRAJAKTA RAGHUNATH PATIL 24 39.61
7091 980010617 2810000208 GAUREE ANIL DHERE 24 39.61
7092 980007451 2810000352 KALYANI DINESH INGALE 24 39.61
7093 980007500 2810000355 NIKHIL GANESH CHAVAN 24 39.61
7094 980007110 2810000419 PRASAD PANDURANG CHOUGULE 24 39.61
7095 980000374 2910000134 AJAY KUMAR 24 39.61
7096 980006400 2910000151 ROCKEY KUMAR 24 39.61
7097 980011670 3010000004 AMRATA BALASAHEB MALI 24 39.61
7098 980002574 3010000057 MEGHA SATISH DHARMSHETTI 24 39.61
7099 980007490 3010000202 PRATIKSHA BALIRAM SHINDE 24 39.61
7100 980006349 3010000223 SONALI RANGNATH NIGDIKAR 24 39.61
7101 980011017 3010000229 KANCHAN NARGUNDE 24 39.61
7102 980012874 3010000234 SEEMA SURESH RATHOD 24 39.61
7103 980012502 3010000354 AVINASH SHRIDHAR ROTE 24 39.61
7104 980014532 3010000362 ATISH JALINDAR KAMBLE 24 39.61
7105 980015154 3210000011 OMKAR DINESH KOLHATKAR 24 39.61
7106 980015028 3210000714 VISHAL VIRENDRA SINGH 24 39.61
7107 980009247 3210000901 VIKAS SHANKAR DHAVALE 24 39.61
7108 980002489 3210000904 CHAITALI RANGNATH KHAIRE 24 39.61
7109 980010211 3210000928 ASMITA DNYANESHWAR SALUNKHE 24 39.61
7110 980004611 3210000989 AARTI DWARAKA PRASAD GUPTA 24 39.61
7111 980007878 3210001014 RAVI MAHESH GUPTA 24 39.61
7112 980005501 3210001038 KASHIRAM JEEVAN VENGURLEKAR 24 39.61
7113 980012755 3210001083 CHETAN PARMABHAI VANDHA 24 39.61
7114 980011695 3210001169 DIVYA SHIVAJI PATIL 24 39.61
7115 980011704 3210001207 GAURANG BANDHAN SHROFF 24 39.61
7116 980003854 3210001228 SAYALI SUNIL SHENDGE 24 39.61
7117 980013292 3210001244 SHRIKANT GHANSHYAM PANDEY 24 39.61
7118 980009399 3210001271 ANUJ MAHABALI YADAV 24 39.61
7119 980004781 3210001396 UPKRAM RAMBAKS YADAV 24 39.61
7120 980014112 3210001473 VAIBHAV GITARAM BHOSALE 24 39.61
7121 980012824 3210001491 VINCENT CLINT FERNANDES 24 39.61
7122 980012731 3210001521 JERIN MATHEW 24 39.61
7123 980009870 3210001529 SATYAM BALASAHEB SAPTAL 24 39.61
7124 980013578 3210001540 VAISHALI DILIP CHAVAN 24 39.61
7125 980001825 3210001541 DURVESH GAJANAN PATIL 24 39.61
7126 980006078 3310000229 JAGRUTI GAJANAN SHAHARE 24 39.61
7127 980015094 3310000390 BISHAL BIMAL BAR 24 39.61
7128 980013140 3310000430 PRATIK RAM DESHPANDE 24 39.61
7129 980005709 3310000508 ARCHANA RAMCHANDRA NIMJE 24 39.61
7130 980004901 3310000610 AKANKSHA SHAHARE 24 39.61
7131 980008216 3310000703 RUSHABH NANDAKISHORAO MASKE 24 39.61
7132 980014884 3410000229 WASEEM SALEEM SYED 24 39.61
7133 980001813 3610000193 PRIYA KUMARI 24 39.61
7134 980013374 3610000197 VIDYA BALU AVHAD 24 39.61
7135 980009464 3710000051 SOHAM PRAKASH KADAM 24 39.61
7136 980007695 3710000146 POOJA KISAN DHAYBAR 24 39.61
7137 980008960 3710000359 AFIF FAIYAZ JETHAM 24 39.61
7138 980012787 3710000397 VINAYAK DASHRATH UKIRDE 24 39.61
7139 980008966 3810000011 ATUL SURESH SINGH 24 39.61
7140 980000553 3810000113 SHWETA MISHRA 24 39.61

119/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7141 980011655 4110000002 MADHURI WAMANRAO GILWARKAR 24 39.61


7142 980010020 4210000175 SHACHI PARAG PADHYE 24 39.61
7143 980011887 4210000198 BABASAHEB SURYABHAN HATAGALE 24 39.61
7144 980000752 4210000362 VINAYAK YASHWANT UMANDE 24 39.61
7145 980004375 4210000479 PRATIK NITIN KAMBLE 24 39.61
7146 980005096 4210000490 NAYANA AJITKUMAR PATIL 24 39.61
7147 980012616 4210000556 PRADIP BIBHISHAN MUNDE 24 39.61
7148 980011848 4210000639 PAYAL RAJENDRA GHOSALKAR 24 39.61
7149 980006132 4210000645 VRUSHALI MARUTI SUPUTE 24 39.61
7150 980001447 4210000705 MASOOD A RAUF KARBELKAR 24 39.61
7151 980007290 4210000789 DEVENDRASINGH HIMMATSINGH SHEK 24 39.61
7152 980012166 4210000951 POONAM DEEPAK SHITOLE 24 39.61
7153 980012123 4210001005 RACHANA GANESH BHANDARKAR 24 39.61
7154 980010954 4210001171 PRAJAKTA RUSTUM SOMVANSHI RUST 24 39.61
7155 980012386 4210001255 ATHIRA PREMAN NANATTIL 24 39.61
7156 980010993 4210001262 SHUBHAM NAMDEO NAVALE 24 39.61
7157 980011084 4210001312 JANHAVI PRADIP GADEWAR 24 39.61
7158 980009978 4210001422 REDDY KRUNAL SHIVBHUSHAN 24 39.61
7159 980010018 4210001441 MRUNAL BHAUSAHEB BHUJBAL 24 39.61
7160 980006836 4210001446 SHRIKAR GAJANAN DATAR 24 39.61
7161 980014586 4210001551 VITTHAL DIGAMBAR TUDME 24 39.61
7162 980010121 4210001682 KAJAL RAJESH GAIKWAD 24 39.61
7163 980014443 4210001746 RAJASHRI SHRIMANT MORE 24 39.61
7164 980004756 4210001800 RAMA RAMESH GAIKWAD 24 39.61
7165 980007271 4210001806 NAVAL VIJAY WAGH 24 39.61
7166 980013964 4210001868 MAYADEVI NAMDEO KOLI 24 39.61
7167 980005497 4210001922 NAKSHATRA SURENDRA ALATE 24 39.61
7168 980002871 4210001936 SUVARNA KISAN PHALAKE 24 39.61
7169 980004577 4210001990 NITESH GULAB KHANDARE 24 39.61
7170 980014154 4410000040 RUSHIKESH VILAS AWASARE 24 39.61
7171 980009742 4510000033 PRATIKSHA BADASHAHA NAIKWADI 24 39.61
7172 980013979 4510000191 BHUSHAN HARISHCHANDRA GUNJAL 24 39.61
7173 980009505 4610000035 TEJASWINI RAGHUNATH PATIL 24 39.61
7174 980010317 4610000105 PRIYANKA AMASIDDHA KATTIKAR 24 39.61
7175 980004377 4610000142 ARATI MANOHAR KAMBLE 24 39.61
7176 980008127 4610000165 SNEHALI SANJAY KARALE 24 39.61
7177 980002539 4610000293 AKASH SANJAY PATIL 24 39.61
7178 980003680 4710000009 VIJAY MAHENDRA SHINDE 24 39.61
7179 980004630 4710000056 ASHWINI DHANANJAY JADHAV 24 39.61
7180 980012276 4710000095 SHRUTI SHRINIWAS DESHPANDE 24 39.61
7181 980009708 4710000141 AMOL SAMPAT MORE 24 39.61
7182 980005528 4710000144 KIRAN NARAYAN SAPATE 24 39.61
7183 980009269 4710000169 PRASHANT SAUDAGAR PALEKAR 24 39.61
7184 980013865 4810000171 AMIT ASHOK ZALTE 24 39.61
7185 980004913 4910000119 JAGRUTI SUDHIR CHAUGHULE 24 39.61
7186 980002231 4910000163 PRADNYA AVINASH JADHAV 24 39.61
7187 980012861 4910000227 BHAGYASHREE BALKRISHNA NADAVAD 24 39.61
7188 980007421 4910000513 ANAND KUMAR 24 39.61
7189 980001320 5110000002 SHUBHAM VITTHAL KHOTE 24 39.61
7190 980006143 5210000018 MADHAVI MILIND BHAGAT 24 39.61
7191 980007760 1110000020 KAMAL BHARATKUMAR UDVADIA 23.5 38.63
7192 980005149 1110000046 VEGAD KAUSHIK NATUBHAI 23.5 38.63
7193 980000476 1210000027 ARSHAD SHABBIR SHAIKH 23.5 38.63
7194 980009480 1210000138 KAJAL BABAJI THUBE 23.5 38.63
7195 980006746 1210000203 TEJASWINI ANNASAHEB MORE 23.5 38.63
7196 980010956 1210000278 VINOD SHRIRANG MACHE 23.5 38.63
7197 980008474 1310000027 BHAVANA AVINASH PASARKAR 23.5 38.63
7198 980012063 1310000082 VIVEK SANJAY WARULKAR 23.5 38.63
7199 980009188 1410000006 SAURABH ARUN DHANE 23.5 38.63
7200 980005372 1410000224 SURAJ SAHADEO BHALEKAR 23.5 38.63

120/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7201 980013586 1410000526 SAURABH RAVINDRA JAISWAL 23.5 38.63


7202 980000836 1510000030 ROHIT ASHOK THOKAL 23.5 38.63
7203 980000886 1510000166 SANKET ARUN VARHE 23.5 38.63
7204 980011365 1510000301 BALIKA ANNASAHEB KHAKARE 23.5 38.63
7205 980003252 1510000369 KISHOR ASHOK SONAWANE 23.5 38.63
7206 980007036 1910000033 AJAY NAMDEO JAVKAR 23.5 38.63
7207 980005607 2010000033 ROHINI VILAS FULBOINWAR 23.5 38.63
7208 980008617 2010000074 MANJUSHA BANDUJI PAL 23.5 38.63
7209 980003983 2110000234 HIMANSHU KUMAR 23.5 38.63
7210 980003367 2210000014 BHUSHAN MACHCHHINDRA PATIL 23.5 38.63
7211 980013635 2210000153 VARSHA ATMARAM MALI 23.5 38.63
7212 980014329 2210000262 MANJUSHA DHANANJAY DESALE 23.5 38.63
7213 980003886 2210000286 KAVITA VINOD GAVIT 23.5 38.63
7214 980011468 2410000050 RASHI DINESH CHOURADIYA 23.5 38.63
7215 980006824 2610000020 SNEHA KAILAS INGLE 23.5 38.63
7216 980011086 2610000021 AISHWARYA PARAS JAIN 23.5 38.63
7217 980009270 2610000129 DHANASHRI HARI PATIL 23.5 38.63
7218 980012317 2610000280 SHIVAM SANJAY PATIL 23.5 38.63
7219 980004278 2610000394 ASHUTOSH NANDKISHOR PATIL 23.5 38.63
7220 980012116 2610000401 IMRANALI YUSUFALI SAIYYAD 23.5 38.63
7221 980012284 2810000078 ANIKET JALINDAR CHAVAN 23.5 38.63
7222 980002837 2810000095 CHINMAY VIJAY JOSHI 23.5 38.63
7223 980009625 2810000151 ANUSAYA ASHOK SHINDE 23.5 38.63
7224 980010726 2810000359 SNEHA RAMAKRISHNA HAVALDAR 23.5 38.63
7225 980012701 2910000010 BIKASH KUMAR NAYAK 23.5 38.63
7226 980006643 2910000120 ANKIT KUMAR 23.5 38.63
7227 980003519 2910000142 AMIT KUMAR 23.5 38.63
7228 980004957 2910000172 MANISHA KUMARI 23.5 38.63
7229 980013440 2910000208 TEJASWINI BHATUSING RAJPUT 23.5 38.63
7230 980010267 2910000209 PUJA RAMSWARUP JANGID 23.5 38.63
7231 980007283 3010000096 NIKITA PANDURANG KADAM 23.5 38.63
7232 980008937 3010000196 RUTUJA ARUN SARAF 23.5 38.63
7233 980010118 3010000306 VINEET SURESH BHAVSAR 23.5 38.63
7234 980009544 3010000347 PRABHAKAR VILAS KAMBLE 23.5 38.63
7235 980009190 3010000403 ISHVAR MAHADEV JADHAV 23.5 38.63
7236 980001739 3110000031 ARUNJYOTI TRIPATHI 23.5 38.63
7237 980004315 3110000109 AKASH GUPTA 23.5 38.63
7238 980011765 3110000139 GAURAVA DIKSHITA 23.5 38.63
7239 980004612 3210000047 SHUBHAM GANESHKUMAR PATEL 23.5 38.63
7240 980006524 3210000079 VAISHALI NANA SAINDANE 23.5 38.63
7241 980004523 3210000184 DINKY SUNIL SHAH 23.5 38.63
7242 980012696 3210000291 RAHUL RAJBAHADUR PAL 23.5 38.63
7243 980003942 3210000592 PRADNYA DATTATRAY SHINDE 23.5 38.63
7244 980014047 3210000698 BABLU SURYABALI YADAV 23.5 38.63
7245 980013393 3210001042 SANTOSH BAHARAECH GUPTA 23.5 38.63
7246 980007477 3210001064 SHUBHAM VIJAY SAWANT 23.5 38.63
7247 980011933 3210001162 PRIYANKA VIJAY JADHAV 23.5 38.63
7248 980014889 3210001193 SAYALI VIJAY MORE 23.5 38.63
7249 980005361 3210001272 DIVYA CHANDRAHAS SHET 23.5 38.63
7250 980001743 3210001425 NAMRATA BALKRISHNA DHENDE 23.5 38.63
7251 980004969 3310000072 KALYANI AJAY MULEY 23.5 38.63
7252 980008182 3310000110 MONIKA LAXMAN SHAHANE 23.5 38.63
7253 980005403 3310000490 HARSHIT AGRAWAL 23.5 38.63
7254 980004602 3310000687 SHITAL KRUSHNARAO GOURKAR 23.5 38.63
7255 980013755 3410000041 SHAIKH AFROJ 23.5 38.63
7256 980006695 3510000028 RAVINA BALU BEDSE 23.5 38.63
7257 980007683 3510000049 AKSHAYKUMAR ASHOK KUVAR 23.5 38.63
7258 980000614 3710000227 PRAJAKTA YUVRAJ POL 23.5 38.63
7259 980007209 3710000367 KUNAL NARAYAN PAWAR 23.5 38.63
7260 980001117 3710000395 VISHVAJIT NARAYAN YADAV 23.5 38.63

121/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7261 980012301 3910000088 SWAPNIL POPAT GAIKWAD 23.5 38.63


7262 980014331 4110000043 PIRAJI MOHANRAO RENGE 23.5 38.63
7263 980012967 4210000093 SHUBHAM NAGENDRA MOURYA 23.5 38.63
7264 980002390 4210000166 PRACHI JAYSING DONGARE 23.5 38.63
7265 980011922 4210000179 NIRANJAN SHASHIKANT MAGARE 23.5 38.63
7266 980012303 4210000196 NUMAN NOMAN KAYYUM PATHAN 23.5 38.63
7267 980008009 4210000365 NEHA DATTATRAYA PHADTARE 23.5 38.63
7268 980014514 4210000438 SAMBHAJI DNYANOBA RADDEWAD 23.5 38.63
7269 980005012 4210000440 MOHAMMED BILAL ASLAM MEMON 23.5 38.63
7270 980014198 4210000488 SALMAN AMJAD SANGE 23.5 38.63
7271 980010296 4210000640 SONALI JAYKUMAR MALI 23.5 38.63
7272 980011866 4210000659 PRAVIN RAM BUDKHE 23.5 38.63
7273 980000711 4210000869 MINAKSHI PANDURANG RATHOD 23.5 38.63
7274 980005032 4210001036 SNEHAL GULAB KHANDAVE 23.5 38.63
7275 980003120 4210001044 ROHAN RAVIKANT NAIK 23.5 38.63
7276 980001418 4210001209 KANCHAN SHANKAR RAUT 23.5 38.63
7277 980004722 4210001259 UDAY VITTHAL PATIL 23.5 38.63
7278 980000603 4210001267 POOJA RAJENDRA BORKAR 23.5 38.63
7279 980013653 4210001274 SACHIN ERANNA MULGE 23.5 38.63
7280 980012580 4210001331 PIYUSH RAVINDRA KALBANDE 23.5 38.63
7281 980010697 4210001436 TEJAS KESARINATH KOLI 23.5 38.63
7282 980008868 4210001593 AMIT KUMAR 23.5 38.63
7283 980011394 4210001877 ASIF CHAND SHAIKH 23.5 38.63
7284 980012891 4210002013 SNEHA SUHAS GANGARAPU 23.5 38.63
7285 980004981 4410000046 ARATI PARSHURAM PATIL 23.5 38.63
7286 980003997 4410000074 SAKSHI MILIND SATAM 23.5 38.63
7287 980006047 4410000091 GITANJALEE RAVINDRA SAWANT 23.5 38.63
7288 980008186 4510000006 ASMITA BALASAHEB AROTE 23.5 38.63
7289 980003836 4510000119 SUJATA BHAUSAHEB BARATE 23.5 38.63
7290 980005438 4610000053 SUPRIYA GORAKHANATH THORAT 23.5 38.63
7291 980005155 4610000079 DIVYANI HANAMANT MAGADE 23.5 38.63
7292 980011310 4610000155 ANUJA NATHAJI PAWAR 23.5 38.63
7293 980014254 4610000225 SURAJ KISAN MAHADIK 23.5 38.63
7294 980010553 4610000249 AVADHOOT RAVINDRA KADANE 23.5 38.63
7295 980004006 4710000040 OMKAR MANOHAR PANCHPOR 23.5 38.63
7296 980013922 4710000227 KOMAL DEVIDAS SORTE 23.5 38.63
7297 980011917 4710000230 PRIYANKA MARUTI JADHAV 23.5 38.63
7298 980008946 4810000025 JYOTI VILAS VAIDYA 23.5 38.63
7299 980006761 4810000031 AKANKSHA MUKESH RATHOR 23.5 38.63
7300 980007544 4810000071 NILESH DADASAHEB KALDATE 23.5 38.63
7301 980001799 4810000085 MADHAVI RAJARAM DESHMUKH 23.5 38.63
7302 980008338 4910000517 RAJESH KRISHNA GOWDA 23.5 38.63
7303 980009674 4910000530 ANIL TAMANG RAMSINGH 23.5 38.63
7304 980006598 4910000543 SHEKHAR PADMANABHA SHETTY 23.5 38.63
7305 980013031 4910000565 RAHUL SHAMBHUNATH MALLAH 23.5 38.63
7306 980012183 5210000005 SHRADDHA RAJENDRA SAMBHE 23.5 38.63
7307 980013320 1210000021 REKHA GANGADHAR PANDIT 23 37.38
7308 980013773 1210000026 VAISHNAVI SADASHIV MAID 23 37.38
7309 980013701 1210000029 ASHWINI BHAGWAN GADHE 23 37.38
7310 980014081 1210000039 NAGNATH ASHOK GANISHE 23 37.38
7311 980006027 1210000048 ARCHANA RAMAKANT YADAV 23 37.38
7312 980008538 1210000254 NILAM BABAN SONAWANE 23 37.38
7313 980007614 1210000280 ASHWINI KISAN JAGTAP 23 37.38
7314 980005324 1310000019 PUJA SHRIKRISHNA DHOTE 23 37.38
7315 980002712 1310000044 MAYURI ARUN MHAISNE 23 37.38
7316 980002139 1310000063 SHUBHAM SURESH HINGNE 23 37.38
7317 980009428 1310000075 PANKAJ RAJENDRA RAUT 23 37.38
7318 980012858 1310000096 SANKET RAMESH FADAT 23 37.38
7319 980014087 1410000032 PARIMAL DILIPPANT TADAS 23 37.38
7320 980003525 1410000103 ARATI ASHOKRAO KATOLKAR 23 37.38

122/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7321 980009136 1410000248 NIKHIL PRALHADRAO PATIL 23 37.38


7322 980014171 1410000291 BHOOMIKA PRAMOD JETHAWA 23 37.38
7323 980010727 1410000329 NIKITA PRAKASHRAO CHAVHAN 23 37.38
7324 980005598 1410000365 MINAL ASHOKKUMAR RATHI 23 37.38
7325 980009600 1410000389 SARVADNYA VASANT GABHE 23 37.38
7326 980002106 1410000451 UMESH GANESH CHONDEKAR 23 37.38
7327 980013797 1410000466 PRACHI SUBHASHRAO GOBADE 23 37.38
7328 980008131 1410000514 SUKHANAND LAXMAN GUVHADE 23 37.38
7329 980008623 1510000022 VIKRAM VIJAY KATHEWAD 23 37.38
7330 980001812 1510000129 AKASH GANPAT GAIKWAD 23 37.38
7331 980013521 1510000141 RENUKA DHANANJAY PETKAR 23 37.38
7332 980008230 1510000179 SHUBHAM BABURAO HIWALE 23 37.38
7333 980000245 1510000477 AKSHAY GORAKH THENGDE 23 37.38
7334 980010608 1510000533 SHAIKH KHIZAR NABI SHAH 23 37.38
7335 980008887 1510000548 KOMAL PRAKASH SHINDE 23 37.38
7336 980013338 1510000577 SUGHOSH ASHOK BHUJADE 23 37.38
7337 980005192 1510000628 GOKUL RAMESH PARHAD 23 37.38
7338 980012754 1510000636 JYOTI JAYSING PATIL 23 37.38
7339 980012131 1510000666 ANITA SUBHASH DAPKE 23 37.38
7340 980005141 1610000038 SHAMAUN NASIR SHAIKH 23 37.38
7341 980005716 1810000004 RAKSHANDA SADHU 23 37.38
7342 980005690 1810000005 RENU SHARMA 23 37.38
7343 980001297 2010000010 PRIYANKA BABUL DEY 23 37.38
7344 980013993 2010000068 PRATIK GAJANAN BHOSKAR 23 37.38
7345 980005233 2110000147 SMATI REHAL 23 37.38
7346 980011312 2110000174 ARPAN GOTHI 23 37.38
7347 980005500 2210000055 POONAM SUBHASH SALUNKE 23 37.38
7348 980002380 2510000004 NIKITA UDDHAV KHANDARE 23 37.38
7349 980014082 2510000005 SHAIKH HASAN SHAIKH BABU 23 37.38
7350 980005571 2610000170 VIBHA JAYVANT CHAUDHARI 23 37.38
7351 980006020 2610000193 KHEMANGI RAMESH PATIL 23 37.38
7352 980005706 2610000201 UTTARA JAYANT JOSHI 23 37.38
7353 980009646 2610000230 SAYALI PRAKASH KARANDIKAR 23 37.38
7354 980008993 2610000240 NIKITA SUNIL DEORE 23 37.38
7355 980003343 2610000265 POONAM ANIL CHAUDHARI 23 37.38
7356 980003659 2610000282 SAGAR YUVARAJ INGALE 23 37.38
7357 980002039 2610000317 ROSHAN VIJAY MUKE 23 37.38
7358 980011461 2610000357 GAURAV GIRISH NEVE 23 37.38
7359 980000011 2610000428 SUJIT MORESHWAR PATIL 23 37.38
7360 980008997 2810000025 SHASHANK SUNIL POTDAR 23 37.38
7361 980003702 2810000299 RUKAIYYA MADARASO NADAF 23 37.38
7362 980009551 2810000337 UTTAM VASANT PATIL 23 37.38
7363 980001946 2810000396 GEETA RAMU SHERAVI 23 37.38
7364 980000204 2910000031 MADHU KUMARI 23 37.38
7365 980009780 3010000055 PUNAM SATISH KADAM 23 37.38
7366 980010941 3010000365 PAVAN SUNIL WAGHMARE 23 37.38
7367 980009836 3210000194 DEEPAK DILEEP SHINDE 23 37.38
7368 980008948 3210000198 AKSHATA ARJUN LOHOT 23 37.38
7369 980006656 3210000500 KRISHNA SHAILENDRA VISHWAKARMA 23 37.38
7370 980014676 3210000509 POOJA SANJAY BORATE 23 37.38
7371 980000851 3210000652 ABHIJEET SHRIPRAKASH PANDEY 23 37.38
7372 980006152 3210000662 POOJA PANDURANG THULE 23 37.38
7373 980009962 3210000793 JERIN JOHN SAMUEL 23 37.38
7374 980009110 3210000834 KIRTI SONU PEDAMKAR 23 37.38
7375 980012914 3210000938 KAVITA RAMKUMAR VERMA 23 37.38
7376 980012845 3210001107 VAIDEHI ANIL YADAV 23 37.38
7377 980002271 3210001226 TANMAY ASHOK WATAMBLE 23 37.38
7378 980008150 3210001575 SHUBHAM RAWAT 23 37.38
7379 980013647 3310000011 SHRIKANT RAMCHANDRA MATE 23 37.38
7380 980011449 3310000133 SHRADDHA SANJAY MAKODE 23 37.38

123/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7381 980008829 3310000240 NIKITA SANTOSH SONUNE 23 37.38


7382 980009824 3310000285 SHEETAL GOKULDAS LONDHE 23 37.38
7383 980006605 3310000291 PRAJAKTA DEVENDRA BODNASE 23 37.38
7384 980009056 3310000562 MRUNAL SHESHRAO BABHARE 23 37.38
7385 980011233 3410000024 MOHAMMED SAMEER MOHAMMED JAMEE 23 37.38
7386 980008117 3410000068 PRATIKSHA PRAVIN MAMIDWAR 23 37.38
7387 980007562 3410000168 ANIKET BHASKARRAO SADAPHALE 23 37.38
7388 980002301 3610000014 ROHIT VISHNU HANDORE 23 37.38
7389 980012602 3610000062 CHAITANYA KIRAN PAWAR 23 37.38
7390 980007496 3610000119 VAISHALI KALU GALANDE 23 37.38
7391 980005920 3610000141 ANKITA SHEKHAR JOSHI 23 37.38
7392 980008555 3610000247 KSHITIJA RAMESH GODGE 23 37.38
7393 980005459 3610000263 SAGAR GORAKH DEORE 23 37.38
7394 980008819 3710000154 PRAJAKTA MARUTI GAIKWAD 23 37.38
7395 980004994 3710000163 PRANITA ANKUSH PAWAR 23 37.38
7396 980010016 3710000272 SANTOSH SHIVKUMAR GUPTA 23 37.38
7397 980001267 3710000279 NUTAN NAVNATH SHELAR 23 37.38
7398 980013706 3710000322 FARHAN CHAND MIRZA 23 37.38
7399 980002830 3710000402 OMKAR VIJAY PARTHE 23 37.38
7400 980006046 3810000012 RAUSHAN KUMAR JHA 23 37.38
7401 980008359 3810000083 MITHILA KAMLESH KUNDAPUR 23 37.38
7402 980009013 3910000027 ROHIT SANJAY TODKAR 23 37.38
7403 980010277 3910000061 RAMDAS BALU MASTUD 23 37.38
7404 980001526 4010000003 SAIDATTA SHAMSUNDAR SAWANT 23 37.38
7405 980006728 4110000037 VARAD RAMESHWAR PACHLEGAONKAR 23 37.38
7406 980008804 4210000035 DIPAK BHASKAR KOKATE 23 37.38
7407 980012534 4210000342 RAJ KUMAR 23 37.38
7408 980000587 4210000478 SIMRAN AKBAR SHAIKH 23 37.38
7409 980013958 4210000807 ANIKET SOPAN JAGNADE 23 37.38
7410 980012795 4210000867 NIKHIL TANAJI KURALE 23 37.38
7411 980012515 4210000914 DURGESH SURYAKANT RATHORE 23 37.38
7412 980011037 4210000939 ROHIT CHANDRAKANT CHAVAN 23 37.38
7413 980006528 4210000944 SARITA RAJENDRA MORE 23 37.38
7414 980010642 4210000993 VINAYAK SHASHIKANT MUGALI 23 37.38
7415 980006496 4210001014 KOMAL GANPAT SANDBHOR 23 37.38
7416 980003616 4210001015 VISHAL ANKUSH RATHOD 23 37.38
7417 980001038 4210001108 TARUN MANIRAM SHARMA 23 37.38
7418 980004119 4210001163 AKSHAYKUMAR SHIVANAND SWAMI 23 37.38
7419 980014481 4210001178 MANISHA LAXMAN MAGAR 23 37.38
7420 980014454 4210001273 SATISH SHRIKANT PATIL 23 37.38
7421 980010360 4210001350 DEVASHISH RAJU GUMGAONKAR 23 37.38
7422 980004096 4210001494 AMRUTA MANOHAR SURYAWANSHI 23 37.38
7423 980006139 4210001610 APEKSHA ISHWARDAS MUNESHWAR 23 37.38
7424 980012150 4210001657 JYOTI VIJAY SONONE 23 37.38
7425 980014180 4210001703 ABHIJEET PRADIP GANGURDE 23 37.38
7426 980012233 4210001855 NARESH SANJEEV PATIL 23 37.38
7427 980013492 4210002024 PRAJWAL AVINASH NIMBALKAR 23 37.38
7428 980006049 4410000052 SAURABH RANJAN BIRJE 23 37.38
7429 980004087 4510000004 ROHINI UTTAM JEJURKAR 23 37.38
7430 980014125 4510000096 KALYANI GAJANAN HIRE 23 37.38
7431 980007979 4510000181 KESHAV SURESH BANDE 23 37.38
7432 980006862 4610000008 MEGHA HANMANT SHINDE 23 37.38
7433 980001255 4610000067 RAGESHWARI KRISHNA PATIL 23 37.38
7434 980006812 4610000177 AJAY RAMCHANDRA SHINDE 23 37.38
7435 980010125 4610000180 SUSHANTKUMAR BALASO PAWAR 23 37.38
7436 980004840 4610000199 ROHIT LAXMAN GAIKWAD 23 37.38
7437 980000504 4710000002 SAYALI SANJAY KHALATE 23 37.38
7438 980008043 4710000013 JAYUTA TANAJI MANE 23 37.38
7439 980013194 4710000014 SHASHIKANT GANPAT SHELAR 23 37.38
7440 980000537 4710000091 SHARVARI SHRIRAM KULKARNI 23 37.38

124/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7441 980014144 4710000195 RESHMA MADHUKAR GHADGE 23 37.38


7442 980007913 4810000020 AISHWARYA LAXMAN SURWASE 23 37.38
7443 980008908 4810000027 SARASWATI MAHADEV KONDIKOPPA 23 37.38
7444 980013758 4810000122 RAVIRAJ DATTATRAY GOTE 23 37.38
7445 980010615 4810000168 JAGADISH DHANANJAY PATIL 23 37.38
7446 980013799 4910000053 SEEMA GAYASUDDIN ANSARI 23 37.38
7447 980011129 4910000204 URMILA RAVIKIRAN MAHAJAN 23 37.38
7448 980010274 4910000302 RAJ DHANRAJ GAIKWAD 23 37.38
7449 980011612 4910000400 CHANDRAKANT VIKASH PAL 23 37.38
7450 980006923 4910000479 UMAKANT UGRASEN SINGH 23 37.38
7451 980003981 4910000518 SHOAIB TAJUDDIN TAMBOLI 23 37.38
7452 980004866 5010000027 KIRAN PRAKASHCHANDRA AWASYA 23 37.38
7453 980006120 5210000027 SAYALI SANJAY KAWARE 23 37.38
7454 980004968 5210000040 SHUBHAM ASHOK WANKHADE 23 37.38
7455 980000922 1110000010 DEEP HIMANSHU BHATT 22.5 35.41
7456 980000076 1210000034 INDRAJIT NANA KOPNAR 22.5 35.41
7457 980013829 1210000133 RUPALI BANDU TARATE 22.5 35.41
7458 980002343 1210000144 ATUL RAJARAM KALE 22.5 35.41
7459 980010733 1210000149 DNYANESHWAR RAMDAS WAGHULE 22.5 35.41
7460 980005940 1210000264 PRANITA MADHUKAR PATHE 22.5 35.41
7461 980008410 1210000281 KIRAN KANTILAL INGAWLE 22.5 35.41
7462 980013262 1310000029 ANKITA BHIMANAND BANSOD 22.5 35.41
7463 980005314 1310000053 AAYUSHI SHARAD JAISWAL 22.5 35.41
7464 980006905 1410000027 ADITYA SANJAY THUTE 22.5 35.41
7465 980011630 1410000037 BHARATI VIJAYRAO LUNGE 22.5 35.41
7466 980006791 1410000041 RUTUJA CHANDRASEN ACHLERKAR 22.5 35.41
7467 980001213 1410000059 RADHIKA DIPAK JOSHI 22.5 35.41
7468 980004868 1410000060 SHUBHAM KISHOR BADAME 22.5 35.41
7469 980006945 1410000077 NIKITA PRAMODRAO NIMBALKAR 22.5 35.41
7470 980014052 1410000108 PRATIK SURESH MANKAR 22.5 35.41
7471 980013712 1410000120 ASHISH PURUSHOTTAM THAKARE 22.5 35.41
7472 980011305 1410000152 DIVYA VINOD KHANDELWAL 22.5 35.41
7473 980013309 1410000205 PALLAVI SANJAYRAO DIWARE 22.5 35.41
7474 980013199 1410000237 HARSHALATA SUDHIR MANJRE 22.5 35.41
7475 980012436 1410000343 NANDINI DATTATRAY RAUT 22.5 35.41
7476 980001238 1410000375 PRANJALI SHARAD SARAD 22.5 35.41
7477 980002823 1410000407 RADHIKA KAILASH RAUT 22.5 35.41
7478 980008855 1410000411 SHIVANI MANIKRAO NAVGHARE 22.5 35.41
7479 980003445 1410000415 GAYATRI THAKURDASJI ZANWAR 22.5 35.41
7480 980006614 1410000452 TEJAL PRAKASHRAO SHRIRAO 22.5 35.41
7481 980013926 1410000493 ASHISH RAMU MAWASKAR 22.5 35.41
7482 980014108 1510000086 PRADIP DEVIDAS SAWAI 22.5 35.41
7483 980003635 1510000107 UMESH RAMESH SAKAT 22.5 35.41
7484 980006440 1510000108 ANAND SANTOSH KALE 22.5 35.41
7485 980006985 1510000137 SHITAL MANOHAR MHASKE 22.5 35.41
7486 980005539 1510000203 SONAL SUHAS JOSHI 22.5 35.41
7487 980013452 1510000265 RAVI KANTILAL BEDWAL 22.5 35.41
7488 980014979 1510000306 KUNAL VILAS BANKAR 22.5 35.41
7489 980013405 1510000331 UMESH BHANUDAS JADHAV 22.5 35.41
7490 980002716 1510000333 SHRINIT ANIL PATIL 22.5 35.41
7491 980015186 1510000359 GANESH TUKARAM BONDE 22.5 35.41
7492 980003780 1510000376 VIKAS RAJU PADWAL 22.5 35.41
7493 980013646 1510000594 RAM ASHOK BHALERAO 22.5 35.41
7494 980001842 1510000634 AMBADAS TULSHIDAS CHANKHORE 22.5 35.41
7495 980003962 1510000642 GOKUL AVCHITRAO GORADE 22.5 35.41
7496 980009017 1510000659 SHUBHAM ASHOK ZINJURDE 22.5 35.41
7497 980001652 1610000019 SHAHAJI SUNDARRAO HAVLE 22.5 35.41
7498 980003402 1610000036 SHAIKH ABDUL RAHEMAN KASIM 22.5 35.41
7499 980014375 1910000016 VRUSHALI GANESH ERULKAR 22.5 35.41
7500 980012406 1910000020 PRIYANKA HIRALAL GUPTA 22.5 35.41

125/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7501 980009162 2010000006 AKSHAY KISHOR AMADE 22.5 35.41


7502 980005052 2010000032 ADARSH ROSHAN ZADE 22.5 35.41
7503 980002627 2010000048 UTKARSHA ASHOK KHOBRAGADE 22.5 35.41
7504 980000560 2010000072 SIMRAN SATWANTSINGH PADAM 22.5 35.41
7505 980006456 2010000080 JUHI VASANT MANDE 22.5 35.41
7506 980001656 2010000082 DIKSHA VISHWANATH MARKANDWAR 22.5 35.41
7507 980010694 2010000083 NIKITA PRABHAKAR WAKULKAR 22.5 35.41
7508 980006805 2010000113 JAYSHRI PUNDLIK BODKHE 22.5 35.41
7509 980008762 2110000222 ALOK KUMAR 22.5 35.41
7510 980007646 2210000017 KAJAL RAMAKANT GUPTA 22.5 35.41
7511 980003241 2210000092 RAJANI GOKUL SALUNKHE 22.5 35.41
7512 980012012 2210000180 CHETAN PURUSHOTTAM AHIRE 22.5 35.41
7513 980013849 2210000198 BHAGYASHRI SUNIL CHAUDHARI 22.5 35.41
7514 980001273 2210000231 KAMINI NANDAKISHOR PATIL 22.5 35.41
7515 980008864 2310000006 VIPUL RAJENDRA KALBANDHE 22.5 35.41
7516 980002356 2510000012 AACHAL PRADEEP NILAWAR 22.5 35.41
7517 980000045 2610000136 PRIYANKA SHANKAR WAGHODE 22.5 35.41
7518 980011493 2610000144 SHWETA SURESH DESALE 22.5 35.41
7519 980011571 2610000159 SNEHAL DHARMENDRA INGALE 22.5 35.41
7520 980005755 2610000212 POOJA CHUDAMAN PATIL 22.5 35.41
7521 980005959 2610000331 SURAJ JAGADISH PALIWAL 22.5 35.41
7522 980000675 2610000354 JAYANT PRABHAKAR PATIL 22.5 35.41
7523 980005962 2610000444 GAURAV GOPAL MAHAJAN 22.5 35.41
7524 980006291 2610000451 AKSHAY VIJAY PATIL 22.5 35.41
7525 980003869 2710000005 SUJIT SANJAY SAMANT 22.5 35.41
7526 980001919 2710000022 MAYUR DILIP PALAV 22.5 35.41
7527 980008922 2810000049 PRIYANKA HANAMANT PATIL 22.5 35.41
7528 980005430 2810000101 YASMIN RIYAJ SHAIKH 22.5 35.41
7529 980006562 2810000207 PRAJAKTA TUSHAR TELVEKAR 22.5 35.41
7530 980010681 2810000262 MAHADEVI SHIVAJI JONDHALE 22.5 35.41
7531 980008153 2810000277 RUKMINI SAGAR GHOSALKAR 22.5 35.41
7532 980013450 2810000322 KAJAL ASHOK PAWAR 22.5 35.41
7533 980003695 2810000338 VISHWAKALYANI SHIVANAND SWAMI 22.5 35.41
7534 980014002 2810000342 AKASH SAMBHAJI PATIL 22.5 35.41
7535 980014039 2810000409 ROHIT ARJUN KANADE 22.5 35.41
7536 980007247 2910000070 MD MOHIB KHAN 22.5 35.41
7537 980005697 2910000071 YOGESH KUMAR 22.5 35.41
7538 980015117 2910000224 DIPU KUMAR 22.5 35.41
7539 980013665 3010000043 NAMRATA NAVANATH GAIKWAD 22.5 35.41
7540 980007488 3010000056 JAYMALA LALASAHEB BHOSALE 22.5 35.41
7541 980001821 3010000136 VISHAKHA GANGADHAR PATIL 22.5 35.41
7542 980013087 3010000143 RAJASHRI RAMAN BIRADAR 22.5 35.41
7543 980004231 3010000168 MANISHA VENKATRAO KULKARNI 22.5 35.41
7544 980012234 3010000273 RAMESHVAR VILAS MAGAR 22.5 35.41
7545 980011263 3010000284 NIKHIL ANKUSHRAO WAGHCHAURE 22.5 35.41
7546 980010142 3010000307 KRUSHNA PRALHAD BHOSALE 22.5 35.41
7547 980004102 3010000363 VIJAY VINAYAK SURYAWANSHI 22.5 35.41
7548 980008329 3010000376 MUJAEIT SALIM PATHN 22.5 35.41
7549 980001781 3010000431 LAHOO GANGARAM JADHAV 22.5 35.41
7550 980012138 3010000466 SACHIN BABANRAO UBALE 22.5 35.41
7551 980006259 3110000045 SHIVAM PANDEY 22.5 35.41
7552 980014324 3110000057 MAYANK KUMAR SINGH 22.5 35.41
7553 980002590 3210000096 HARISH RAMCHANDRA CHAUDHARI 22.5 35.41
7554 980003067 3210000189 ANIKET VILAS DAREKAR 22.5 35.41
7555 980003260 3210000225 GANESH BHIMRAO CHAUDAKI 22.5 35.41
7556 980012962 3210000246 DRASHTI DHARMENDRA DOSHI 22.5 35.41
7557 980012715 3210000290 PRASHANT RAMESH SUWARE 22.5 35.41
7558 980004438 3210000295 AAKANKSHA SANTOSH SINGH 22.5 35.41
7559 980010207 3210000333 PRITAM ASHOK MAITY 22.5 35.41
7560 980014113 3210000402 VIKASH ARVIND VALA 22.5 35.41

126/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7561 980007243 3210000570 AAKASH JEETENDRA GUPTA 22.5 35.41


7562 980014886 3210000608 SHIVKUMAR NANDKISHOR JAISWAR 22.5 35.41
7563 980011628 3210000661 TRUPTI SAMPAT TEKAWADE 22.5 35.41
7564 980004598 3210000678 PRADYUM SUBHASHCHANDRA YADAV 22.5 35.41
7565 980004991 3210000728 AKSHATA CHANDRAKANT SUTHAR 22.5 35.41
7566 980003183 3210000973 SURAJ SURYAKANT KADAM 22.5 35.41
7567 980011396 3210000974 PRAVIN KUMAR PRATHAP 22.5 35.41
7568 980004011 3210001031 MAHESH KUMAR SINGH 22.5 35.41
7569 980012978 3210001080 NEELKUMAR PRAKASHBHAI MOTA 22.5 35.41
7570 980013345 3210001137 RAHUL GANGADHAR DIVATE 22.5 35.41
7571 980008859 3210001168 NAMRATA CHANDRAKANT MHATRE 22.5 35.41
7572 980002650 3210001236 RAYVEN SANTOSH THAKUR 22.5 35.41
7573 980001823 3210001292 TEJAS JOHN SALVE 22.5 35.41
7574 980001668 3210001319 SHIVA CHAPAGAIN DURGA DATTA UP 22.5 35.41
7575 980006927 3210001383 PUNITHA PRABHA RAJENDRAN NADAR 22.5 35.41
7576 980000947 3210001436 ADITYA NANDKISHOR MESTRY 22.5 35.41
7577 980007229 3210001458 ADARSH SHANKAR GOWDA 22.5 35.41
7578 980011992 3210001472 NAMRATA BALKRISHNA SHIVA 22.5 35.41
7579 980004774 3210001510 JAYA BRIJKISHORE KUSHWAHA 22.5 35.41
7580 980014954 3210001555 RIDDHI NARESH MISHRA 22.5 35.41
7581 980011078 3310000077 SONALI SURESH CHANDEKAR 22.5 35.41
7582 980011008 3310000091 PRAJAKTA PRALHAD TARWAL 22.5 35.41
7583 980009068 3310000119 DEVASHISH SUNIL GORAI 22.5 35.41
7584 980010712 3310000143 NIVEDITA DHONDRAJ KATOLE 22.5 35.41
7585 980007198 3310000167 AAKASH DHURVE 22.5 35.41
7586 980011254 3310000215 AKASH GAJANAN DESHMUKH 22.5 35.41
7587 980010221 3310000276 PRIYAL KESHAO CHANDEKAR 22.5 35.41
7588 980014337 3310000302 VAISHNAVI RAJESH JAMEKAR 22.5 35.41
7589 980011059 3310000374 SHITAL HARISHANKAR TRIPATHI 22.5 35.41
7590 980009578 3410000012 LALIT NARENDRA WADILWAR 22.5 35.41
7591 980014412 3410000025 ABHAY MADHAVRAO DINDE 22.5 35.41
7592 980009173 3410000086 SNEHA VASANTRAO RAJEGORE 22.5 35.41
7593 980014478 3410000110 ASHOK SHRIDHARRAO AMBHURE 22.5 35.41
7594 980011267 3410000125 ANAGHA SUNIL UPARE 22.5 35.41
7595 980008048 3410000233 VARSHARANI NARAYANRAO BHALERAO 22.5 35.41
7596 980006744 3410000237 JADHAV ASHOK RAGHUNATH 22.5 35.41
7597 980013071 3510000053 DNYANESHWAR HARSHAK ROKDE 22.5 35.41
7598 980009165 3610000018 SHEKHAR MURLIDHAR DHENGLE 22.5 35.41
7599 980000449 3610000024 DEORE DIPTI SURESH 22.5 35.41
7600 980012527 3610000177 BHUSHAN DEELIP WAGH 22.5 35.41
7601 980006694 3610000290 RADHIKA DILIP SANAP 22.5 35.41
7602 980003201 3610000299 TUSHAR SUNIL PATIL 22.5 35.41
7603 980001955 3710000067 SHIVANI SANJAY DEOKAR 22.5 35.41
7604 980001651 3710000129 OMKAR DILIP GUJAR 22.5 35.41
7605 980011850 3710000151 SHUBHAM SUNIL GAWADE 22.5 35.41
7606 980002434 3710000265 SWATI EKNATH KOLI 22.5 35.41
7607 980013730 3710000302 FAKIRA PIRAJI GANDALE 22.5 35.41
7608 980014662 3710000352 AMIT KUMAR AJIT KUMAR BHASKARA 22.5 35.41
7609 980000206 3710000353 ANKITA ARUN UMBARKAR 22.5 35.41
7610 980009852 3710000401 ANIKET SHANTARAM ZAWARE 22.5 35.41
7611 980009168 3710000410 DARSHANA VIVEK WAVEKAR 22.5 35.41
7612 980007843 3810000069 AJIT MOHAN 22.5 35.41
7613 980000334 3910000019 DIPALI BALASAHEB PAWAR 22.5 35.41
7614 980013342 3910000040 MANGAL VITTHAL UMBARE 22.5 35.41
7615 980011015 4110000018 SHAIKH NADEEM SHAIKH SHAMSHUDD 22.5 35.41
7616 980006561 4110000027 SANDIP BHAGWANRAO PANCHANGE 22.5 35.41
7617 980007380 4110000038 AJAY SAMPATRAO AWACHAR 22.5 35.41
7618 980003660 4210000005 SHITAL DNYANESHWAR KUNJIR 22.5 35.41
7619 980012865 4210000016 BHAVANA LAXMAN SUTAR 22.5 35.41
7620 980008058 4210000047 ANNU KUMARI 22.5 35.41

127/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7621 980013170 4210000095 APURVA LAXMAN JAMPLE 22.5 35.41


7622 980013888 4210000184 VISHAL BALASAHEB CHAVAN 22.5 35.41
7623 980001556 4210000186 SANGHARSHA RAJU JADHAV 22.5 35.41
7624 980001845 4210000211 MADHUSUDAN CHANDRAKANT MASEKAR 22.5 35.41
7625 980014602 4210000328 TEJAS SUHAS HATLE 22.5 35.41
7626 980001923 4210000334 AYUSHI JAYANT TIWARI 22.5 35.41
7627 980006074 4210000377 MUKTA SOPAN GAI 22.5 35.41
7628 980012629 4210000489 VIKRAM VILASRAO SHELKE 22.5 35.41
7629 980000707 4210000632 VRUTIKA JAGDISHKUMAR MANEKWALA 22.5 35.41
7630 980014990 4210000677 SHRADHA RAMESH BASUTKAR 22.5 35.41
7631 980012605 4210000716 SURAJ DATTATRAY SHETKE 22.5 35.41
7632 980014390 4210000740 MANISHA RAVINDRA BHALERAO 22.5 35.41
7633 980009228 4210000747 POOJA KISAN DESHMUKH 22.5 35.41
7634 980002919 4210000878 SANKET ANIL GAIKWAD 22.5 35.41
7635 980013788 4210000917 VAIBHAV SHANKAR WALKOLI 22.5 35.41
7636 980008690 4210001146 SONALI VILAS WAVHAL 22.5 35.41
7637 980007230 4210001217 PRAGATI MUKUND HAGAWANE 22.5 35.41
7638 980004879 4210001348 CHAITRALI DILIP DHADVE 22.5 35.41
7639 980010600 4210001362 AARTI VIJAY PAWAR 22.5 35.41
7640 980004580 4210001412 VANDANA RAMDAS BALKAWADE 22.5 35.41
7641 980006703 4210001424 NEHAL JITENDRA OTARI 22.5 35.41
7642 980014078 4210001435 HEENA AHMAD PATHAN 22.5 35.41
7643 980011754 4210001449 MOSIN SHABBIR SAYYED 22.5 35.41
7644 980012677 4210001498 AJAY BABASAHEB AMBHORE 22.5 35.41
7645 980012433 4210001521 MADHUMATI DNYANDEO DUBE 22.5 35.41
7646 980006315 4210001566 SHIVANI SUNIL GAIKWAD 22.5 35.41
7647 980012954 4210001635 POORVA VIVEK KATKAR 22.5 35.41
7648 980002956 4210001679 OMKAR DNYANDEV JADHAV 22.5 35.41
7649 980006498 4210001722 KALYANI GAJANAN MUNJAL 22.5 35.41
7650 980004721 4210001805 MADHURA MOHAN BASTIMANE 22.5 35.41
7651 980007537 4210001870 NITEEN KEDARNATH BEDARKAR 22.5 35.41
7652 980007126 4210001895 JYOTSANA SAMBHAJI LOHAR 22.5 35.41
7653 980002602 4210001903 JOBIN BABU 22.5 35.41
7654 980008466 4210001918 SHRADHA VIJAY RANDHIRE 22.5 35.41
7655 980012348 4210001952 YOGITA MILIND NIVALKAR 22.5 35.41
7656 980001931 4310000023 AISHWARYA YADUNATH KADAM 22.5 35.41
7657 980006944 4410000020 RIFHA SIRAJ KAZI 22.5 35.41
7658 980007498 4510000018 KRANTI VIJAY SHEDAGE 22.5 35.41
7659 980005135 4510000069 PRAJAKTA ASHOK THORAT 22.5 35.41
7660 980005108 4510000078 URMILA NETAJI KANAWADE 22.5 35.41
7661 980008194 4510000082 DAYANA KAILAS MALUNJKAR 22.5 35.41
7662 980008777 4510000084 SONAM SANJAY BENDRE 22.5 35.41
7663 980010477 4510000154 SHANTANU CHANDRAKANT VARPE 22.5 35.41
7664 980013638 4510000173 GANESH BHAUPATIL KADAM 22.5 35.41
7665 980002029 4610000084 POONAM DATTATRAY CHAVAN 22.5 35.41
7666 980011883 4610000182 PRAVIN ANIL JARANDKAR 22.5 35.41
7667 980014224 4610000275 SUSHANT RAVSO GURAV 22.5 35.41
7668 980009403 4610000290 TEJAS JAGANNATH MORE 22.5 35.41
7669 980014867 4610000291 AKSHAY ASHOK JADHAV 22.5 35.41
7670 980010154 4710000026 KOMAL MAHADEV KSHIRSAGAR 22.5 35.41
7671 980007742 4710000055 TRUPTI NIWAS GIRI 22.5 35.41
7672 980006417 4710000109 ABOLI RAJENDRA DESHMUKH 22.5 35.41
7673 980009557 4710000118 VAISHALI BABA KHARAT 22.5 35.41
7674 980013074 4810000062 RAMESHWAR HARIRAM KUMBHAR 22.5 35.41
7675 980000731 4810000128 SHUBHAM SATISH HUNDEKAR 22.5 35.41
7676 980008666 4810000199 SANTOSH SUNIL BIRAJDAR 22.5 35.41
7677 980000920 4910000001 SHWETA DHONDIRAM GOKHALE 22.5 35.41
7678 980014655 4910000022 ROJA SATYANARAYANA CHIDURALA 22.5 35.41
7679 980006634 4910000191 ALKA PRAKASH MAHALE 22.5 35.41
7680 980000252 4910000291 AJIT KUMAR MAHARANA 22.5 35.41

128/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7681 980009218 4910000333 MUKESHKUMAR KRIPASHANKAR TIWAR 22.5 35.41


7682 980013276 4910000354 PRANAV ABHAYKUMAR MURGOD 22.5 35.41
7683 980007736 4910000364 ANUPAM RAJENDRAPRASAD MISHRA 22.5 35.41
7684 980008051 4910000480 NAYAN GOPAL DHARVIYA 22.5 35.41
7685 980011550 4910000584 SIDDHARTH SASIDHARAN WARRIER 22.5 35.41
7686 980008549 5010000019 GAURI ASHOKRAO ROKADE 22.5 35.41
7687 980008366 5210000025 MANISHA SADDU YADAV 22.5 35.41
7688 980008286 5210000052 SAURABH PREM RATHOD 22.5 35.41
7689 980002850 5210000081 PARAS SANJAY HADGE 22.5 35.41
7690 980000812 1110000044 SHIVANI JHANWAR 22 34.37
7691 980007115 1210000037 ONKAR PRAKASH SONAWANE 22 34.37
7692 980006377 1210000122 MADHURI DNYANDEO DUSHING 22 34.37
7693 980012358 1210000147 SHARUK SAYYED SHARFUDDIN 22 34.37
7694 980004237 1410000122 SWATI SANDEEP YADAV 22 34.37
7695 980012684 1410000140 SNEHA BHARATRAO JAWANJAL 22 34.37
7696 980012248 1410000154 SUMIT SANJAY KHADSE 22 34.37
7697 980015048 1410000357 DHANASHRI RAVINDRA AGRAWAL 22 34.37
7698 980008656 1510000093 ABDUL RAHIM MD IFTEKHAR ANSARI 22 34.37
7699 980005516 1510000112 SNEHA ESHWAR CHANDANSHIV 22 34.37
7700 980012382 1510000257 JAGDISH RAMESH JADHAV 22 34.37
7701 980002285 1510000364 GOKULDAS VISHWANATH PATHADE 22 34.37
7702 980010882 1510000406 SAHIL RAVINDRA KHAIRNAR 22 34.37
7703 980012457 1510000459 NISHA JANGBAHADDUR SAH 22 34.37
7704 980013073 1510000484 ASHVINI VILAS SHIRSATH 22 34.37
7705 980012654 1510000600 POOJA GULABRAO LONDHE 22 34.37
7706 980007122 1810000024 RISHABH NAYAK 22 34.37
7707 980002067 1910000008 VRUSHALI SUNIL SONUNE 22 34.37
7708 980011865 1910000024 TUSHAR SHRIKRUSHNA BHONDE 22 34.37
7709 980014671 2010000017 MAYURI SANJAY CHAUDHARI 22 34.37
7710 980002853 2010000052 MAYURI DINKAR CHATKE 22 34.37
7711 980015006 2010000094 PRIYA RAMESH MANGRULKAR 22 34.37
7712 980006856 2010000104 PRITI RAMKISAN VARMA 22 34.37
7713 980014567 2110000211 PIYUSH SINGAL 22 34.37
7714 980011207 2110000225 SUSHMITA SHARMA 22 34.37
7715 980009139 2110000250 HARSHITA KHANNA 22 34.37
7716 980007782 2210000123 POOJA SHARMA 22 34.37
7717 980013705 2210000155 GAURAV RAJENDRA NIKUMBH 22 34.37
7718 980006591 2210000250 POOJA RAMESH BADGUJAR 22 34.37
7719 980001160 2210000252 GAYATRI RAJENDRA RELAN 22 34.37
7720 980014011 2510000017 RAJU RAMESHRAO DESHMUKH 22 34.37
7721 980008939 2610000035 ROHINI PAWAR 22 34.37
7722 980010683 2610000057 KAJAL RAVINDRA MAHAJAN 22 34.37
7723 980001444 2610000132 CHANDANA MUKUND CHAUDHARI 22 34.37
7724 980006951 2610000157 PALLAVI DNYANESHWAR MAHAJAN 22 34.37
7725 980006116 2610000192 MINA BHIMRAJ SHANKOPAL 22 34.37
7726 980005334 2610000247 SALEHA KHANAM ABDUL HAMEED 22 34.37
7727 980004136 2610000290 MANISH PATIL 22 34.37
7728 980012256 2610000329 RAVI SHYAMSUNDAR AGRAWAL 22 34.37
7729 980005904 2610000465 SHASHIKANT BHARAT TAYADE 22 34.37
7730 980005457 2710000009 PRADNYA HEMANT SOMAN 22 34.37
7731 980003806 2810000088 AJAY ANAND GHORPADE 22 34.37
7732 980003711 2810000135 VISHAKHA PRAMOD VASAMBEKAR 22 34.37
7733 980012073 2810000137 AISHWARYA SARJERAO JARAG 22 34.37
7734 980009675 2810000427 MAYUR MARUTI PATIL 22 34.37
7735 980003752 2810000437 GOVIND ARUN LATANE 22 34.37
7736 980005142 2910000220 RUPAK RAJ 22 34.37
7737 980013553 3010000065 AYESHA YUNUS SAYYAD 22 34.37
7738 980013978 3010000081 KALAVATI RAMESH CHOLE 22 34.37
7739 980008299 3010000173 SHWETA SANTOSH PANGAL 22 34.37
7740 980008664 3010000380 DATTA SATISH SHELKE 22 34.37

129/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7741 980011384 3010000423 REVANNATH MADHUKAR CHITTE 22 34.37


7742 980008825 3010000428 DATTA VITHAL GHONSE 22 34.37
7743 980007816 3110000162 AMITABH PANDEY 22 34.37
7744 980003980 3110000165 AVINASH SAINI 22 34.37
7745 980004355 3210000017 ABHISHEK SURJEET GOPALANI 22 34.37
7746 980013825 3210000190 SHYAMA VINOD GUPTA 22 34.37
7747 980003104 3210000232 RUSHIKESH TULSHIDAS BAPARDEKAR 22 34.37
7748 980009260 3210000579 ANKITA ANIL DHURI 22 34.37
7749 980011107 3210001248 RUPALI TANAJI SARGAR 22 34.37
7750 980013293 3210001463 NIKITA VIJAY PRABHULKAR 22 34.37
7751 980006802 3210001517 SHUBHAM ARJUN PHADATARE 22 34.37
7752 980008592 3310000101 POOJA GULABCHANDRA SHUKLA 22 34.37
7753 980007006 3310000252 MONALI SHYAM BASWAR 22 34.37
7754 980014360 3310000486 KETAN SHIVKUMAR MAHULE 22 34.37
7755 980000726 3310000501 SIDDHESH SUDHIR RAITAR 22 34.37
7756 980005874 3310000607 PRATIKSHA GHANSHYAM MENDHE 22 34.37
7757 980007732 3310000657 SUHASINI KRISHNA CHINTALWAR 22 34.37
7758 980004987 3310000664 VISHAYA YADAO FATING 22 34.37
7759 980006877 3410000013 SWATI ATMARAM KADAM 22 34.37
7760 980009073 3410000067 SHIVANI VIJAY KUMAR CHANDORE 22 34.37
7761 980008044 3410000126 SHRADHA SUDHAKAR NAWLE 22 34.37
7762 980010828 3610000036 SAMEER SANJAY POTE 22 34.37
7763 980002838 3610000093 CHANDRAKANT DILIP SANGALE 22 34.37
7764 980001417 3610000095 BHUSHAN PRAKASH JOSHI 22 34.37
7765 980008662 3610000112 LEKHANI SHARAD YASHOD 22 34.37
7766 980009669 3610000223 AKASH MADHUKAR VYAVAHARE 22 34.37
7767 980008155 3610000331 DIPALI SHIVAJI KADAM 22 34.37
7768 980014598 3610000356 SUCHETA DILEEP SHINDE 22 34.37
7769 980005391 3710000019 SHIVAM VIJAY PAWAR 22 34.37
7770 980004210 3710000102 POOJA SANJAY ZINJURKE 22 34.37
7771 980007150 3710000389 VARUN YOGESHWAR MADHAVI 22 34.37
7772 980010599 3910000017 SURESH ABASO SHINDE 22 34.37
7773 980011100 3910000066 SHITAL ANIL DESHMANE 22 34.37
7774 980008891 4210000325 MOHAMMED TAIYAB BORI 22 34.37
7775 980006159 4210000419 AKSHADA SAMBHAJI KAPSE 22 34.37
7776 980006682 4210000638 JYOTI NAYAL 22 34.37
7777 980014856 4210000675 PAYAS YASHWANT DESHMUKH 22 34.37
7778 980012080 4210000725 PRIYA DATTATRAY KANCHAN 22 34.37
7779 980012879 4210000794 AJAY VIJAY SINARE 22 34.37
7780 980008747 4210000898 MUKESH RAJENDRA PRAJAPATI 22 34.37
7781 980002395 4210000981 SARDAR PRAKASH PAWAR 22 34.37
7782 980002044 4210001127 REEMA KUMARI 22 34.37
7783 980009724 4210001154 SUMIT PRAKASH MALI 22 34.37
7784 980011085 4210001198 KRUSHNA VILAS PARBAT 22 34.37
7785 980009126 4210001299 PUJA VISHNU KHAVALE 22 34.37
7786 980013736 4210001345 SANDESH RAM KEDARI 22 34.37
7787 980008085 4210001491 NANDINI RAJESH BADGUJAR 22 34.37
7788 980008784 4210001533 SHRADDHA SHRIRANG JADHAV 22 34.37
7789 980001189 4210001659 DEVEN SANTOSH KULKARNI 22 34.37
7790 980007097 4210001749 MANULLA NOORULLAH KHAN 22 34.37
7791 980009913 4210001844 VIVEK MANAN THAKUR 22 34.37
7792 980006946 4410000015 PRAJAKTA ANIL KAMBLE 22 34.37
7793 980007000 4410000038 SHUBHAM SANJAY JANGAM 22 34.37
7794 980006942 4410000106 TANUJA DEEPAK MAHADIK 22 34.37
7795 980012025 4510000138 ARCHANA NANA SAHANE 22 34.37
7796 980009113 4610000123 SHREYA SANDIP PETHKAR 22 34.37
7797 980010145 4610000137 ADARSHA NISHKALANK KATRALE 22 34.37
7798 980014231 4610000148 DHANASHRI PRAKASH PATIL 22 34.37
7799 980005928 4610000162 SUCHITA ARUN NIKAM 22 34.37
7800 980014593 4610000258 PRATIK SATISH CHAVAN 22 34.37

130/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7801 980003247 4710000130 TEJASHRI SURESH SASTE 22 34.37


7802 980000091 4710000174 CHETAN RAVINDRA PHARANDE 22 34.37
7803 980004786 4710000197 RAHUL RAJARAM KURNE 22 34.37
7804 980001515 4710000214 MOHINI SOMNATH GURAV 22 34.37
7805 980014482 4810000043 SWAPNIL SURESH MADAJE 22 34.37
7806 980007633 4810000195 CHETAN DAYANAND SUTAR 22 34.37
7807 980008827 4910000114 KOMAL SRINIVAS SHRIPURAM 22 34.37
7808 980001096 4910000201 SHIVANJALI SHANKAR MOHITE 22 34.37
7809 980012271 4910000399 SURYAKANT DEVIDAS KALE 22 34.37
7810 980001449 4910000554 JATIN RAVIPRAKASH KESARI 22 34.37
7811 980002286 4910000588 ADITYA ATMARAM PARAB 22 34.37
7812 980002232 5010000015 YADNEYA RAJENDRA WAGHALE 22 34.37
7813 980012625 1110000028 JIGNESHKUMAR JAGDISH MAHADIK 21.5 33.11
7814 980013228 1210000017 SAYALI SANJAY SHINDE 21.5 33.11
7815 980007721 1210000062 RAGESHWARI VIJAYAN SWAMY 21.5 33.11
7816 980008278 1210000081 NARAYAN ASARAM JAMBARE 21.5 33.11
7817 980009453 1210000083 HAJARE RAHUL UTTAM 21.5 33.11
7818 980014345 1210000183 MAYUR RAJENDRA MHASKE 21.5 33.11
7819 980010975 1210000350 VINAYKUMAR KRISHNA SALVE 21.5 33.11
7820 980004174 1310000011 MINAL HARIDAS AWACHAR 21.5 33.11
7821 980002869 1310000079 SAURABH SANJAY CHAUDHARI 21.5 33.11
7822 980011829 1410000009 AKASH MUKUNDRAO AWANDKAR 21.5 33.11
7823 980004876 1410000062 ROHAN AJAY TONGLE 21.5 33.11
7824 980001959 1410000144 YASH KISHOR SHARMA 21.5 33.11
7825 980012254 1410000148 SHIVANI SANJAY BANGALE 21.5 33.11
7826 980006117 1410000332 AKSHAY DNYANESHWAR PARATE 21.5 33.11
7827 980003373 1410000345 SANKET SANJAY RAJE 21.5 33.11
7828 980005593 1410000377 SNEHAL SANJAY AJMIRE 21.5 33.11
7829 980014440 1410000401 SHIVANI SUBHASHRAO DAHAKE 21.5 33.11
7830 980003341 1410000450 TRUPTI SURESH TADAS 21.5 33.11
7831 980002100 1410000484 BHAGYASHRI RAJENDRA BHARSAKLE 21.5 33.11
7832 980006097 1510000083 AMOGH ANIL KULKARNI 21.5 33.11
7833 980012278 1510000116 SHRADDHA GANPATLAL SHARMA 21.5 33.11
7834 980013944 1510000213 ANURAG SURENDRA JAISWAL 21.5 33.11
7835 980010614 1510000299 KIRTI SUNIL PERKAR 21.5 33.11
7836 980013975 1510000304 RAVINA SAINATH MATSAGAR 21.5 33.11
7837 980012092 1510000362 MANGESH SADASHIV SHINDE 21.5 33.11
7838 980007240 1510000386 KALPANA PRADIP KULKARNI 21.5 33.11
7839 980009161 1510000394 SWATI PUSHKARAJ MAPARI 21.5 33.11
7840 980001153 1510000413 MOHAMMED FARAZ AHMED BIYABANI 21.5 33.11
7841 980001933 1510000449 SANTOSH RAOSAHEB BHOSLE 21.5 33.11
7842 980013115 1510000543 RENUKA ASHOK JADHAV 21.5 33.11
7843 980010435 1510000555 ROHIT GANESH KORDE 21.5 33.11
7844 980003250 1510000672 KIRAN SHRIMANT MAHAJAN 21.5 33.11
7845 980013529 2010000081 SHUBHAM CHANDRAKANT KAYARKAR 21.5 33.11
7846 980002116 2110000144 ROZY JHA 21.5 33.11
7847 980001681 2110000180 CHANDRAMADHAV KUMAR 21.5 33.11
7848 980009687 2210000004 PUNAM RAJENDRA MAHAJAN 21.5 33.11
7849 980005092 2210000115 ASHVINI RAJENDRA AHIRE 21.5 33.11
7850 980013813 2210000243 SUVARNA DEVIDAS KULKARNI 21.5 33.11
7851 980013298 2210000275 DIPALI AASARAM PATIL 21.5 33.11
7852 980009910 2410000005 SONALI BALRAM YADAV 21.5 33.11
7853 980004826 2410000016 PRERNA THAKUR 21.5 33.11
7854 980013477 2410000034 ASHWINKUMAR KIRTIKUMAR DOYE 21.5 33.11
7855 980002363 2510000013 RUPALI SHIVAJI MULE 21.5 33.11
7856 980011851 2510000022 VISHAL DEVIDAS PANDIT 21.5 33.11
7857 980009923 2610000030 MRUDUL SANJAY NEHETE 21.5 33.11
7858 980013522 2610000121 NEHAL NITIN BAVISKAR 21.5 33.11
7859 980002805 2610000152 URVASHI RAKESH MUNDADA 21.5 33.11
7860 980003781 2610000271 HARSHADA HEMRAJ KHADSE 21.5 33.11

131/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7861 980013885 2610000391 GANESH KAILAS HADAPE 21.5 33.11


7862 980012611 2610000407 VISHAL GAJMAL KUMAVAT 21.5 33.11
7863 980012542 2610000408 AKASH MANOJ WAGH 21.5 33.11
7864 980012500 2810000014 SPHURTI PRAKASH PATIL 21.5 33.11
7865 980013060 2810000136 ANURADHA DATTATRAY NALE 21.5 33.11
7866 980011331 2810000183 SAMRUDDHI SANTRAM TIVALE 21.5 33.11
7867 980009289 2810000194 AKSHAY ASHOK PATIL 21.5 33.11
7868 980005842 2810000218 DEEPALI SHIVAJI SHINDE 21.5 33.11
7869 980009063 2810000231 VARSHA RAJENDRA MANE 21.5 33.11
7870 980009285 2810000325 SAHIL KIRAN SALOKHE 21.5 33.11
7871 980007136 2810000368 SONALI PRAKASH POWAR 21.5 33.11
7872 980011406 2910000087 ROHIT RANJAN SINGH 21.5 33.11
7873 980006371 3010000169 PRIYANKA DIGAMBAR MALUSARE 21.5 33.11
7874 980008094 3010000195 PALLAVI VASANTRAO MAHAJAN 21.5 33.11
7875 980008160 3010000240 MUBINA MASHAK MULLA 21.5 33.11
7876 980004163 3010000291 AKASH GOVINDRAO KADAM 21.5 33.11
7877 980012084 3010000407 AZHAN KASHIF AHRARAHMED KAZI 21.5 33.11
7878 980004317 3110000012 SADDAM HUSEN 21.5 33.11
7879 980007934 3110000070 AKARSH JAISWAL 21.5 33.11
7880 980004603 3210000281 DEEPAK RAMCHHAIL CHOUDHARY 21.5 33.11
7881 980000450 3210000423 KSHITIJ SHARAD YADAV 21.5 33.11
7882 980002519 3210000525 POOJA HIRALAL RAJBHAR 21.5 33.11
7883 980005332 3210000551 DEEPAK ASARAM BAGAL 21.5 33.11
7884 980007602 3210000586 MOHD MOIZZ SHAKIL AHMED QURESH 21.5 33.11
7885 980009086 3210000769 AJAY JANARDAN VISHWAKARMA 21.5 33.11
7886 980001810 3210000782 MOUSHAM KUMAR 21.5 33.11
7887 980001873 3210000801 SUSHANT SANJIWAN NIMBALKAR 21.5 33.11
7888 980006546 3210000916 PRAVIN NARAYAN GAIKWAD 21.5 33.11
7889 980005315 3210001146 POOJA RAM BACHAN GOUD 21.5 33.11
7890 980009051 3210001430 PRAGATI RAJENDRA ZANZANE 21.5 33.11
7891 980013005 3210001439 OMKAR GANESH KUKIYAN 21.5 33.11
7892 980002441 3310000156 RUPAL TILWAR KAMLESH TILWAR TI 21.5 33.11
7893 980004955 3310000202 MAYURI NANDKISHOR HATWAR 21.5 33.11
7894 980004290 3310000241 SURABHI SUBHASH WADODKAR 21.5 33.11
7895 980003700 3310000281 APEKSHA NANDUJI KONDHALKAR 21.5 33.11
7896 980000150 3310000282 ROSHNI YASHWANT MESHRAM 21.5 33.11
7897 980011478 3310000488 ANJALA SUBHASH UFAT 21.5 33.11
7898 980013688 3310000521 RAVINDRA DINKAR BHUL 21.5 33.11
7899 980006376 3310000545 SWATI MESHRAM 21.5 33.11
7900 980003516 3310000683 ARADHANA CHOURASE 21.5 33.11
7901 980013357 3410000092 AKSHAY GAJANAN THADKE 21.5 33.11
7902 980009238 3410000107 DHIRAJ RAMRAO SURYAVANSHI 21.5 33.11
7903 980014048 3410000127 DNYANESHWAR BALAJI KHULE 21.5 33.11
7904 980005856 3410000211 GAYATRI ARVIND CHOUDHARY 21.5 33.11
7905 980004405 3610000053 VRUSHABH PRABHAKAR WANI 21.5 33.11
7906 980013421 3610000079 PUJA SHARADCHANDRA SAWANT 21.5 33.11
7907 980000380 3710000056 PRAVIN PRAKASH PAWAR 21.5 33.11
7908 980003270 3710000078 MANISH AVINASH MHATRE 21.5 33.11
7909 980013742 3710000231 TRUPTI TUKARAM DUBAL 21.5 33.11
7910 980009125 3710000321 KETNA SUBHASH PATIL 21.5 33.11
7911 980013780 3710000420 MAHESH VITTHAL SALUNKHE 21.5 33.11
7912 980013681 3910000004 AARTI LAXMAN JADHAV 21.5 33.11
7913 980012058 3910000013 KIRAN VISHNUPANT NAGANE 21.5 33.11
7914 980002608 4210000090 AMIN AZAZ SHAIKH 21.5 33.11
7915 980007601 4210000107 TUSHAR PARMESHWAR NANAWARE 21.5 33.11
7916 980010887 4210000153 AFREEN HANIF SHAIKH 21.5 33.11
7917 980000427 4210000203 AKHILESH KISHOR SONAR 21.5 33.11
7918 980011770 4210000239 ANUJ KUMAR BARANWAL 21.5 33.11
7919 980013218 4210000248 AJINKYA KESHAV DESHMUKH 21.5 33.11
7920 980010242 4210000308 RAHUL MOHAN UPADHYAY 21.5 33.11

132/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7921 980008038 4210000358 KALPANA PUNARAM CHOUDHARY 21.5 33.11


7922 980010309 4210000437 RAJESH SURESH KADAM 21.5 33.11
7923 980006435 4210000660 GANESH VIKRAM CHAUGULE 21.5 33.11
7924 980007661 4210000685 ROHINI RAVINDRA TAWARE 21.5 33.11
7925 980014850 4210000691 RAMDAS RAVAJI WAKCHOURE 21.5 33.11
7926 980000794 4210000875 MAYUR SHRIKANT SURYAVANSHI 21.5 33.11
7927 980009788 4210000971 SUFIYAN SOHAIL ANSARI 21.5 33.11
7928 980007744 4210001025 JAGRUTI KEDAR NIKAM 21.5 33.11
7929 980005031 4210001034 NAMRATA DATTATRAY KARPE 21.5 33.11
7930 980003644 4210001429 VSHWAJIT HUKUMSINGH PAWAR 21.5 33.11
7931 980012231 4210001433 PRIYANKA MAHADEV MHASKE 21.5 33.11
7932 980007907 4210001437 CHAITANYA BALKRUSHNA SAWANT 21.5 33.11
7933 980002759 4210001465 PRATIKSHA SUNIL NIKAM 21.5 33.11
7934 980006743 4210001471 MAYURI NANASAHEB WATHORE 21.5 33.11
7935 980014410 4210001507 ANSARI ZAHEERUDDIN MEHMOOD 21.5 33.11
7936 980004951 4210001611 RADHIKA SANJAY GUNJAL 21.5 33.11
7937 980013186 4210001629 NAUMAAN NASIRUDDIN PATIL 21.5 33.11
7938 980000239 4210001782 SHIRISH SHARAD PATIL 21.5 33.11
7939 980007719 4210001841 PRIYANKA DINESH JADHAV 21.5 33.11
7940 980015157 4210001897 ARBAAZ RAZZAK BAGWAN 21.5 33.11
7941 980003865 4210002004 MANJUSHA NANDKUMAR NIKALJE 21.5 33.11
7942 980012621 4410000003 SHARVARI MOHAN PATIL 21.5 33.11
7943 980011239 4410000104 PUJA MANDAR OAK 21.5 33.11
7944 980007651 4510000093 NIKITA SOMNATH WAKCHAURE 21.5 33.11
7945 980014242 4510000146 DIPALI ANNASAHEB DATIR 21.5 33.11
7946 980006737 4510000170 CHETAN NIVRUTTI HILE 21.5 33.11
7947 980009558 4610000161 PRATIKSHA VISHWAS PATIL 21.5 33.11
7948 980007506 4610000233 VIVEK PRADEEPKUMAR KADOLI 21.5 33.11
7949 980004869 4710000045 RUNALI KISHOR PAWTEKAR 21.5 33.11
7950 980000825 4710000110 NEHA MAHENDRA MOHOLKAR 21.5 33.11
7951 980012663 4710000127 ASIF MOHAMMADRAFIK MULLA 21.5 33.11
7952 980014346 4710000179 MONIKA VILAS KURANE 21.5 33.11
7953 980003189 4710000183 TEJAS RAVINDRA SANKPAL 21.5 33.11
7954 980014642 4810000065 AFREEN ADAM FULARI 21.5 33.11
7955 980012309 4810000178 RUTUJA GANGARAM MOKASHI 21.5 33.11
7956 980003972 4910000179 ADITI KISHOR GANJALE 21.5 33.11
7957 980002812 4910000309 RAMEEZ SAYEED SHAIKH 21.5 33.11
7958 980002655 4910000450 ANIKET VIVEK KARDILE 21.5 33.11
7959 980005221 5110000032 RITU DILIP KANKAL 21.5 33.11
7960 980005422 5110000039 MAYUR KISANRAO DESHMUKH 21.5 33.11
7961 980001412 5210000016 ESARAT JALALUDDIN ANSARI 21.5 33.11
7962 980004816 5210000034 RANJITA DATTA THERE 21.5 33.11
7963 980000508 5210000071 ANKITA ASHOK UGE 21.5 33.11
7964 980011947 1210000177 SURAJ VIJAY DOKE 21 31.92
7965 980010496 1210000204 VANDANA YASHWANT GHULE 21 31.92
7966 980010489 1210000207 MHASKE PRAKASH TUKARAM 21 31.92
7967 980011253 1210000244 PRIYANKA SHANTINATH DHAWALE 21 31.92
7968 980010344 1210000302 VIJAY DNYANESHWAR KSHIRASAGAR 21 31.92
7969 980001205 1210000342 SHUBHAM KRISHNANATH KHOLAM 21 31.92
7970 980012840 1210000349 RUSHIKESH RATNAKAR PATHARE 21 31.92
7971 980000466 1310000061 DARSHAN DEVIDAS METANGE 21 31.92
7972 980007268 1410000028 SNEHA DNYANDEO SONONE 21 31.92
7973 980007824 1410000064 NEHA VIJAY BHAGERIYA 21 31.92
7974 980008595 1410000069 KOMAL DEVENDRA BHAD 21 31.92
7975 980008615 1410000074 MAYURI DNYANESHWARRAO JUNGHARE 21 31.92
7976 980004457 1410000215 ADARSH BANDUPANT THAKARE 21 31.92
7977 980002889 1410000322 NIKHIL JAYKUMAR THAKARE 21 31.92
7978 980014007 1410000348 TUSHAR PRAKASHRAO SONALEKAR 21 31.92
7979 980008305 1410000437 RAKHI ANIL KHARKAR 21 31.92
7980 980011274 1410000533 RASIKA ANIL INGLE 21 31.92

133/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

7981 980004155 1410000534 VRUSHALI WASUDEORAO DESHMUKH 21 31.92


7982 980005148 1510000002 RAHUL RAMESH KUNTE 21 31.92
7983 980002022 1510000120 JEEVAN PADAMSING KAKARWAL 21 31.92
7984 980012520 1510000138 SONALI MOTICHAND BAGARE 21 31.92
7985 980004861 1510000232 POOJA RAOSAHEB DANDGE 21 31.92
7986 980013923 1510000297 KOMAL SURESH RAUT 21 31.92
7987 980012298 1510000300 SACHIN RAJENDRA SALUNKE 21 31.92
7988 980002904 1510000358 PRAVEEN ANNA GADEKAR 21 31.92
7989 980009525 1510000365 BHARATI BHIMRAO ASWAR 21 31.92
7990 980001854 1510000385 PRATIK SHARADRAO MANDE 21 31.92
7991 980008285 1510000550 AADINATH RAMESHWAR LAGHANE 21 31.92
7992 980000266 1510000565 AJAY SHAMRAO MOHITE 21 31.92
7993 980014950 1610000009 PRASAD PRAMODRAO KULKARNI 21 31.92
7994 980009783 1610000010 SIDDHESHWAR MOTIRAM KARPE 21 31.92
7995 980008715 1610000022 ALFIYA ABDUL SHAIKH 21 31.92
7996 980001060 1710000002 LINESH KASHINATHJI NATKAR 21 31.92
7997 980001582 2010000016 ANJALI RAMCHANDRA MUSHNAMWAR 21 31.92
7998 980010653 2010000031 SWATI SHRINIWAS NALLALA 21 31.92
7999 980002836 2010000053 JULI JITENDRA SHAMBHARKAR 21 31.92
8000 980010930 2010000070 DIPALI RAJU DURYODHAN 21 31.92
8001 980011330 2010000116 SAMIR WAMAN AWARI 21 31.92
8002 980010663 2010000118 ARYA AJAY CHAUDHARI 21 31.92
8003 980002412 2110000080 AKANKSHA 21 31.92
8004 980004897 2110000126 AKSHAY NIGAM 21 31.92
8005 980008168 2210000015 VAISHALI SAMBHAJI PARERAO 21 31.92
8006 980001284 2210000081 AMRUTA RAJENDRA NANKAR 21 31.92
8007 980010537 2210000103 BINITA ATUL BHOI 21 31.92
8008 980011297 2210000205 DIKSHA ZULAL BAGUL 21 31.92
8009 980006876 2210000215 MAHIMA KISHOR MARATHE 21 31.92
8010 980002876 2410000020 ATUL KANTHILAL PARIHAR 21 31.92
8011 980002015 2410000048 PALLAVI RAMESH AMBULE 21 31.92
8012 980002387 2510000002 UTKARSHA MANOJ GUNDEWAR 21 31.92
8013 980013245 2510000007 MOHSIN SALIM SAYYED 21 31.92
8014 980010565 2610000072 CHANDANA SANTOSH NEMADE 21 31.92
8015 980004134 2610000090 TEJASWINI PRASHANT PATIL 21 31.92
8016 980012507 2610000102 PRIYANKA MAHESH MENGHANI 21 31.92
8017 980007112 2610000226 RINKITA SANJAY PATIL 21 31.92
8018 980005128 2610000278 HITESH DNYANESHWAR PATIL 21 31.92
8019 980005122 2610000373 DIPAK BORSE 21 31.92
8020 980014805 2610000392 VAIBHAV RAJENDRA WANKHEDE 21 31.92
8021 980013771 2610000470 TANMAY NILKANTH BHOGE 21 31.92
8022 980013928 2810000012 POOJA RAJENDRA TAWADE 21 31.92
8023 980002153 2810000043 SAPANA SHIVAJI DHONUKSHE 21 31.92
8024 980014151 2810000053 MAYURI MARUTI GURAV 21 31.92
8025 980010931 2810000156 HARSHADA BHAUSAHEB SHINDE 21 31.92
8026 980010074 2810000182 PRANALI SHANTARAM SAWANT 21 31.92
8027 980001214 2810000333 RITESH RAJESH PATIL 21 31.92
8028 980005670 2810000390 SNEHAL VITTHALRAO KHAMKAR 21 31.92
8029 980010266 2810000392 ROHINI SHARAD KERLEKAR 21 31.92
8030 980003171 2910000047 SHAYOLI SINGH 21 31.92
8031 980003824 3010000008 SHITAL RAJENDRA KALE PATIL 21 31.92
8032 980010758 3010000034 ASHWINI ANKUSHRAO SALUNKE 21 31.92
8033 980012149 3010000147 PRITI HANUMANT PHAND 21 31.92
8034 980014821 3010000203 SHWETA DILIP BIRAJDAR 21 31.92
8035 980009611 3010000206 SHITAL CHANDRAKANT GARJE 21 31.92
8036 980003069 3010000323 MANOJ SHRIPATI JADHAV 21 31.92
8037 980013325 3010000408 NILESH DNYANOBA WAGHE 21 31.92
8038 980012322 3010000438 WALE PRASHANT BHIMRAO 21 31.92
8039 980014747 3010000439 ATUL DASHRATH KAMBLE 21 31.92
8040 980005876 3110000020 TANYA BAJPAI 21 31.92

134/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8041 980015063 3110000081 PRATEEK MISHRA 21 31.92


8042 980005109 3210000114 AMIT RAJARAM KADAM 21 31.92
8043 980011697 3210000211 PRIYANKA NAMDEV JADHAV 21 31.92
8044 980006366 3210000629 MITESH MOHAN GORE 21 31.92
8045 980002742 3210000906 SHRUTI SUDHAKAR NANDANWAR 21 31.92
8046 980004429 3310000073 MUKESH SURESH SONKUSARE 21 31.92
8047 980000698 3310000123 PRANAY SUBHASH NIMBARTE 21 31.92
8048 980008267 3310000211 ANKITA RAJENDRA MANKAR 21 31.92
8049 980003961 3310000277 SANIYA HAROON DIWAN 21 31.92
8050 980008077 3310000384 VAIBHAV PRALHADRAO NINGHOT 21 31.92
8051 980003733 3310000421 CHARULDATTA ASHOK KOTKAR 21 31.92
8052 980005234 3310000527 PRIYANKA SHANKAR VAIKAR 21 31.92
8053 980006547 3310000602 PALAK CHOPRA DEEPAK CHOPRA CHO 21 31.92
8054 980005286 3310000651 HEENA SUBASH MASKE 21 31.92
8055 980005683 3410000052 MADHURI SUDHANSHU BALKHANDE 21 31.92
8056 980014090 3410000062 SUNIL MAROTRAO NAVADE 21 31.92
8057 980001210 3410000210 VISHWANATH BHAURAO RATHOD 21 31.92
8058 980009782 3410000212 BALAJI VITTHALRAO JAMGE 21 31.92
8059 980005543 3410000226 SHUBHAM PRAKASH NARALE 21 31.92
8060 980008287 3410000227 TANAJI VAIJNATH NUCHE 21 31.92
8061 980012396 3610000005 HARSHAD SHRIKANT KULKARNI 21 31.92
8062 980002410 3610000282 VAISHNAVI CHANDRAKANT PALDE 21 31.92
8063 980010795 3710000123 MANASI RAJESH KHEDEKAR 21 31.92
8064 980011780 3710000127 MANISH VASUDEV POOJARI 21 31.92
8065 980000436 3710000205 RUPALI ASHOK HULAWALE 21 31.92
8066 980012990 3710000229 VARSHA JAGANNATH SHARMA 21 31.92
8067 980004002 3710000276 VINITAKUMARI DINESH MANDAL 21 31.92
8068 980003641 3710000296 ADWAIT DHANANJAY DALVI 21 31.92
8069 980013422 3810000115 VIVEK VIJAY DHAWADE 21 31.92
8070 980013611 3910000082 SWATI VIJAY GAIKWAD 21 31.92
8071 980007956 4110000040 AKASH PANDITRAO GIRAM 21 31.92
8072 980000551 4210000202 POOJA RAMCHANDRA GAVAS 21 31.92
8073 980010441 4210000283 SNEHAL NARAYAN PAWAR 21 31.92
8074 980006385 4210000314 AMRAPALI JALINDAR DIVE 21 31.92
8075 980009262 4210000333 KARISHMA HAMID SHAIKH 21 31.92
8076 980012567 4210000349 SAURABH SHIVAJI OWAL 21 31.92
8077 980010919 4210000778 AKSHAY JANARDAN YADAV 21 31.92
8078 980007018 4210000871 KOMAL ANIL PATIL 21 31.92
8079 980010883 4210000932 RAJKUMAR AYAPPA BHAGAVATI 21 31.92
8080 980004898 4210001174 SHUBHAM DILIP KULKARNI 21 31.92
8081 980013840 4210001303 AMINA ZUBAIR SHAIKH 21 31.92
8082 980005084 4210001409 VITTHAL VISHNU MANE 21 31.92
8083 980004815 4210001543 PRADIP GAJANAN BAVISKAR 21 31.92
8084 980002415 4210001620 DHANANJAY PRABHAKAR BIDKAR 21 31.92
8085 980011346 4210001654 ANKITKUMAR ARUNKUMAR PANDEY 21 31.92
8086 980013387 4410000009 SHUBHAM NIVAS PANCHAL 21 31.92
8087 980009718 4410000051 SHRADDHA HANUMANT JADHAV 21 31.92
8088 980014206 4410000066 SHRUTIKA NANDKUMAR KAJARE 21 31.92
8089 980014219 4510000072 NIKITA SAYAJI KOTHAWAL 21 31.92
8090 980011441 4510000167 SWAPNIL MAHENDRA KIRTISHAHI 21 31.92
8091 980013708 4510000198 AMOL SUBHASH KANAWADE 21 31.92
8092 980010701 4610000146 NILAM BABASO KHOT 21 31.92
8093 980012353 4710000098 BHAGYASHREE DHANSING GADHAVE 21 31.92
8094 980010153 4710000177 KAJAL BAJRANG MAHTOLE 21 31.92
8095 980007520 4810000105 SHRINIVAS NAGESH NAGMAL 21 31.92
8096 980010108 4910000043 AKSHADA VASUDEO BHARAMBE 21 31.92
8097 980007231 4910000164 PRIYANKA BAJIRAO PATIL 21 31.92
8098 980012759 4910000470 ABHISHEK RAMCHANDRA AGRAHARI 21 31.92
8099 980008890 4910000592 RINKU ANWAR SHAIKH 21 31.92
8100 980000706 4910000618 GAUTAM RATAN JHA 21 31.92

135/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8101 980012709 5010000008 ABHISHEK RAJENDRA WARAHARE 21 31.92


8102 980004918 5010000035 SNEHA ANANDRAO KAPSE 21 31.92
8103 980006350 5210000044 DIPALEE BHUVAN MUNESHWAR 21 31.92
8104 980003900 5210000066 PRASHIL RAJESHWAR DESHTTIWAR 21 31.92
8105 980007440 1210000028 AKSHAY JAGADISH MHASE 20.5 30.73
8106 980010224 1210000097 AKSHAY BALASAHEB SHELKE 20.5 30.73
8107 980010929 1310000052 VAISHNAVI GAJANAN BHALERAO 20.5 30.73
8108 980000793 1310000064 AKSHAY HIMMATRAO DUTANDE 20.5 30.73
8109 980006953 1410000020 PALLAVI RAMESHRAO GONDIK 20.5 30.73
8110 980014661 1410000082 MINAKSHI MUKUND SHIRE 20.5 30.73
8111 980008220 1410000114 SHIVANI RAJESH THOKAL 20.5 30.73
8112 980005504 1410000252 TEHRIMUL BASHAR MOHD AKRAM SHA 20.5 30.73
8113 980013215 1410000353 MOHIT SANTOSH BALDAWA 20.5 30.73
8114 980001423 1410000444 PRIYANKA SHIVDAS UKE 20.5 30.73
8115 980009581 1410000464 PRANALI ANILRAO BHOPLE 20.5 30.73
8116 980008822 1410000480 JAYASHRI VINAYAKRAO NICHAT 20.5 30.73
8117 980005985 1410000510 KIRAN RAVINDRA KALE 20.5 30.73
8118 980011889 1510000029 DEEPAK VIKRAM UBALE 20.5 30.73
8119 980003248 1510000105 LATIF HAMID CHOUDHARI 20.5 30.73
8120 980011960 1510000241 AKSHAY DEORAO WAGH 20.5 30.73
8121 980007800 1510000280 JYOTI VINAYAK DAUD 20.5 30.73
8122 980005035 1510000403 MANGESH NANA GAIKWAD 20.5 30.73
8123 980002558 1510000436 JINCY JAMES PARAMEL 20.5 30.73
8124 980014911 1510000483 SONALI BALAJI KATHAR 20.5 30.73
8125 980006972 1510000526 PRIYANKA PRAKASH GAJARE 20.5 30.73
8126 980006560 1510000535 KRUSHNA KALYAN BANSODE 20.5 30.73
8127 980013162 1510000649 SHUBHANGI SANJAY RUPEKAR 20.5 30.73
8128 980008350 1910000004 AKSHAY GAJANAN BOMBATKAR 20.5 30.73
8129 980014083 1910000049 VIJAY RAMBHAU KANHE 20.5 30.73
8130 980010877 2010000059 PAYAL RAJU KAINKARYAMWAR 20.5 30.73
8131 980003444 2110000124 ANUBHAV SETU 20.5 30.73
8132 980010362 2210000028 BHUVANESH DIPAK GURAV 20.5 30.73
8133 980001957 2210000116 RUCHITA NARENDRA DEORE 20.5 30.73
8134 980007770 2210000213 SHRADDHA DIPAK SHIMPI 20.5 30.73
8135 980001133 2210000247 ASMITA SURESH MAHALE 20.5 30.73
8136 980010789 2210000260 TRUPTI KISHOR BAGUL 20.5 30.73
8137 980013124 2210000273 POOJA RAJU BADGUJAR 20.5 30.73
8138 980002369 2510000011 KISHORI PRAKASH PADGHAN 20.5 30.73
8139 980012102 2510000015 PRASAD KISHANRAO PANCHAL 20.5 30.73
8140 980009566 2610000026 NIKITA VILAS CHAUDHARI 20.5 30.73
8141 980013936 2610000187 ASHMITA MANOHAR PACHPOLE 20.5 30.73
8142 980002371 2610000273 SAYALI UDAY JOSHI 20.5 30.73
8143 980001586 2610000335 AKSHAY MUNNAPRASAD JAISWAL 20.5 30.73
8144 980013053 2610000342 MANISHKUMAR DEELIP WANI 20.5 30.73
8145 980004610 2610000420 SHUBHAM AJAY PATIL 20.5 30.73
8146 980010680 2610000480 BHUSHAN KAMALAKAR FULWARI 20.5 30.73
8147 980012748 2710000033 ADINATH MARTAND SAWANT 20.5 30.73
8148 980010348 2810000107 AVADHESH RAJENDRA POWAR 20.5 30.73
8149 980011506 2810000155 KARUNA RAMESH KAMBLE 20.5 30.73
8150 980011041 2810000189 TAUSIF HARUN MULANI 20.5 30.73
8151 980008988 2810000376 SWAROOP LAXMAN TIWALE 20.5 30.73
8152 980004329 3010000119 ASHWINI VILAS CHARE 20.5 30.73
8153 980009725 3010000131 POOJA BALAJI BELGURE 20.5 30.73
8154 980014545 3010000135 SHUBHANGI MADHAV KAMBLE 20.5 30.73
8155 980005645 3010000226 ANAMIKA MADHAV KAMBLE 20.5 30.73
8156 980005210 3010000260 SWAPNALI HANUMANT MANDLIK 20.5 30.73
8157 980009515 3010000279 AUDUMBAR RAJENDRA GURAV 20.5 30.73
8158 980012188 3010000384 PRASHANT MANIK SAWANT 20.5 30.73
8159 980013673 3010000444 PANDURANG BALAJI SAUDAGAR 20.5 30.73
8160 980013185 3210000129 SHREYA SINGH 20.5 30.73

136/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8161 980010045 3210000310 DISHA HARESH VIRADIYA 20.5 30.73


8162 980010971 3210000352 RUBY JAWAHARLAL SAROJ 20.5 30.73
8163 980014399 3210000409 RAGHAV AMARNATH MISHRA 20.5 30.73
8164 980012192 3210000410 SANDEEP AMARJEET PATEL 20.5 30.73
8165 980000213 3210000461 DEEPAK SURYABHAN MISHRA 20.5 30.73
8166 980003539 3210000568 KUWARPRATAP VINOD SINGH 20.5 30.73
8167 980000218 3210000646 SIDDHANT PANDURANG JANGLE 20.5 30.73
8168 980010901 3210000877 VISHWAS KESHAV GARUD 20.5 30.73
8169 980012315 3210000960 MAYANK ASHOK PATEL 20.5 30.73
8170 980007134 3210001188 VINITKUMAR SHANKAR GUNDETI 20.5 30.73
8171 980013695 3210001212 KAJAL BALU SONAVANE 20.5 30.73
8172 980002470 3210001276 SURAJ SANTOSH WADKAR 20.5 30.73
8173 980014730 3210001487 DHIRAJ SADASHIV BHATKAR 20.5 30.73
8174 980006019 3310000015 PRACHI DINESH GHATE 20.5 30.73
8175 980014026 3310000132 ALISHA JEETENDRA CHIWANDE 20.5 30.73
8176 980008420 3310000142 RASHMI RAMESH KAWADSKAR 20.5 30.73
8177 980005811 3310000160 SAKSHI VIRENDRA JAIN 20.5 30.73
8178 980004201 3310000198 POOJA UDAYSINGH THAKUR 20.5 30.73
8179 980004911 3310000249 GAYATRI TEKLAL PARDHI 20.5 30.73
8180 980005062 3310000327 NIKITA BALAWANTRAO GHOGARE 20.5 30.73
8181 980005288 3310000516 RAGINI CHANDEL 20.5 30.73
8182 980009629 3310000543 NIKITA SUKHDEV AMODKAR 20.5 30.73
8183 980005471 3310000618 SHREYA WAMANRAO SAMBHARE 20.5 30.73
8184 980009755 3310000640 HARSHADA NAMDEO PARDHI 20.5 30.73
8185 980011027 3310000700 SUDHIR PANDURANG BHURE PANDURA 20.5 30.73
8186 980006045 3410000084 SHRINIVAS DEVIDAS BHUREWAR 20.5 30.73
8187 980005667 3410000146 SAYLI SUNIL BOMPILWAR 20.5 30.73
8188 980006693 3510000001 KAVITA GAJENDRA SAVARE 20.5 30.73
8189 980013214 3510000019 POOJA RAJENDRA JOHARI 20.5 30.73
8190 980013657 3510000024 NAYANA SHRAWAN CHAVAN 20.5 30.73
8191 980006714 3510000027 CHETANA CHANDULAL CHAUDHARI 20.5 30.73
8192 980001446 3610000034 HARSHADA DADABHAU BORSE 20.5 30.73
8193 980015077 3610000251 MOMIN ALTAMASH SAJID AHMED 20.5 30.73
8194 980005911 3610000280 AMEY SURESH AMRUTKAR 20.5 30.73
8195 980010899 3710000130 KIRAN BALASO SHINDE 20.5 30.73
8196 980004544 3710000209 RUTUJA RAMAKANT BHAGAT 20.5 30.73
8197 980008438 3710000264 NIKHIL DASHARATH SAWANT 20.5 30.73
8198 980010738 3710000348 KEVAL SANJAY TIVLEKAR 20.5 30.73
8199 980010461 3810000016 RUTUJA RAJESH MUKANE 20.5 30.73
8200 980014106 3810000038 VIKRANT ARVIND TIWARI 20.5 30.73
8201 980004109 3910000015 SARIKA DASHRATH SHENDAGE 20.5 30.73
8202 980009508 4110000045 HANUMAN ASARAM VHOTKAR 20.5 30.73
8203 980003693 4210000006 TUSHAR TUKARAM WAVARE 20.5 30.73
8204 980001190 4210000007 SWAPNIL DNYANOBA KAMBLE 20.5 30.73
8205 980001450 4210000067 MOHAMMED ANSAB ATEB SHAIKH 20.5 30.73
8206 980003446 4210000140 AKANKSHA RAJESH KHARADE 20.5 30.73
8207 980006288 4210000226 ROHIT RAJENDRA KHARTODE 20.5 30.73
8208 980005560 4210000307 JAYPRAKASH SUDHAKAR LABADE 20.5 30.73
8209 980000093 4210000376 PUNAM PARBHAT KASURE 20.5 30.73
8210 980012900 4210000379 HARIPRASAD KIRAN DANDIME 20.5 30.73
8211 980001576 4210000452 AVINASH VINAYAK SURYAWANSHI 20.5 30.73
8212 980007647 4210000758 RUPALI VINAYAK TAWARE 20.5 30.73
8213 980005919 4210000873 POONAM SUNIL SURYAWANSHI 20.5 30.73
8214 980001929 4210001058 MARVAR MUTHURAJ ALAGAR 20.5 30.73
8215 980007904 4210001150 SAGAR RAMCHANDRA DEVRUKHKAR 20.5 30.73
8216 980012543 4210001233 PRAJWAL ANIL YADAV 20.5 30.73
8217 980006118 4210001260 SHREYAS SHRIKANT SARODE 20.5 30.73
8218 980007541 4210001295 DIPAK GANESHRAO KAPSE 20.5 30.73
8219 980002978 4210001400 SHIVAM VIKAS PARAMANE 20.5 30.73
8220 980012827 4210001532 ANJALI PANDURANG BORADE 20.5 30.73

137/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8221 980014610 4210001751 PRAGATI ESHWAR HEDA 20.5 30.73


8222 980002394 4210001778 PRAJAKTA SANJAY JADHAV 20.5 30.73
8223 980011353 4210002025 AKSHADA CHUNILAL THAKARE 20.5 30.73
8224 980006748 4410000055 SAIRAJ NUTENDRA SAWANT 20.5 30.73
8225 980007516 4510000127 DEEPALI RAJENDRA AWARI 20.5 30.73
8226 980007413 4510000136 DHANASHRI DINKAR WALAVE 20.5 30.73
8227 980011959 4510000156 SHARAD NANASAHEB DIGHE 20.5 30.73
8228 980005783 4510000162 ACHYUT DILIP KADAM 20.5 30.73
8229 980010365 4610000024 SARIKA SUHAS KAVATHEKAR 20.5 30.73
8230 980005448 4610000087 NIKITA SANJAY RAKTE 20.5 30.73
8231 980007787 4610000184 AKASH BALU BANASODE 20.5 30.73
8232 980012325 4610000195 RANJEET DILIP PATIL 20.5 30.73
8233 980004845 4610000288 GANESH VILASRAO BHAGAT 20.5 30.73
8234 980011855 4710000034 KIRTI SHRIKRISHNA JEDHE 20.5 30.73
8235 980003020 4710000131 NIKITA VINAYAK KENJALE 20.5 30.73
8236 980011935 4710000159 SWAPNALI SURESH MANE 20.5 30.73
8237 980011547 4710000172 MANASI MAHESH LAD 20.5 30.73
8238 980007687 4710000196 NIHAL SAYYAD ATTAR 20.5 30.73
8239 980015007 4810000039 MUFEES ISMAIL SHAIKH 20.5 30.73
8240 980001574 4810000072 ASHWINI MAHESH DAMAMI 20.5 30.73
8241 980010587 4810000094 VIJAYKUMAR BALBHIM KODAG 20.5 30.73
8242 980007487 4810000130 SANA ILAHI SHAIKH 20.5 30.73
8243 980014572 4810000170 DHANASHREE MANIKRAO KATE 20.5 30.73
8244 980007120 4910000032 SHRUTI JAGANNATH JADHAV 20.5 30.73
8245 980001754 4910000076 SNEHA HANUMANT PHALKE 20.5 30.73
8246 980013413 5110000029 PRIYA BABAN CHUMBLE 20.5 30.73
8247 980013066 1110000034 RATHOD VISHALSINH ASHOKSINH 20 28.49
8248 980006699 1210000049 UMMEKULSUM NAZIMULLAHUSSAIN SH 20 28.49
8249 980005519 1210000077 SAVATA RAMESH ALEKAR 20 28.49
8250 980010860 1210000165 HARINI HANUMANTRAO PAWAR 20 28.49
8251 980013344 1210000186 MADHUKAR MACHINDRA BUDHAWANT 20 28.49
8252 980001710 1210000316 SHITAL RAJENDRA GONDHALE 20 28.49
8253 980003746 1210000328 MANGESH KISAN AMBEDKAR 20 28.49
8254 980006461 1210000341 BHAGYASHRI VITTHAL AKOLKAR 20 28.49
8255 980010824 1210000354 JAYSHREE SHIVNATH KHEDKAR 20 28.49
8256 980001616 1210000361 JYOTI ASHOK TAMBE 20 28.49
8257 980014409 1310000031 HIMANI ANIL JOSHI 20 28.49
8258 980005596 1410000014 SANKET SANJAYRAO MAHAJAN 20 28.49
8259 980012670 1410000023 SHIVANI DIPAKRAO JIRAPURE 20 28.49
8260 980005941 1410000054 DHANSHRI RAJENDRA VAIDYA 20 28.49
8261 980004498 1410000055 BHAGYASHRI GANESHRAO WANKHADE 20 28.49
8262 980000087 1410000132 ANUJA PRAVINRAO BUTLE 20 28.49
8263 980012626 1410000142 TRIVENI DNYANESHWAR DESHMUKH 20 28.49
8264 980009571 1410000150 AB NAZIM AB SHAKEEL 20 28.49
8265 980000353 1410000160 ANIMESH AMBADAS BAND 20 28.49
8266 980006480 1410000165 PRACHI VIKAS SAHU 20 28.49
8267 980011761 1410000203 SHUBHAM MURLIDHAR BONDE 20 28.49
8268 980013154 1410000209 SMITA VITTHALRAO RECHE 20 28.49
8269 980003355 1410000256 POOJA GAJANAN KSHIRSAGAR 20 28.49
8270 980006024 1410000268 GAYATRI SHANKAR SAHU 20 28.49
8271 980008358 1410000290 ANKITA BANDUPANT BOBADE 20 28.49
8272 980011454 1410000295 MOHD SHOEB MUKIM KHAN 20 28.49
8273 980002849 1410000319 AMRITA VINOD PAL 20 28.49
8274 980012673 1410000369 SNEHAL PANJABRAO KALHANE 20 28.49
8275 980002353 1410000400 ANKUSH SUNILRAO DAKHORE 20 28.49
8276 980008413 1410000539 BHARATI ANIL PANT 20 28.49
8277 980003011 1510000016 AMIT BABANRAO KURKUTE 20 28.49
8278 980002426 1510000023 KALYANI GULABRAO PATIL 20 28.49
8279 980006455 1510000128 NIKITA AMBADAS TAGAD 20 28.49
8280 980008239 1510000145 MAHESH RAOSAHEB KALUNKE 20 28.49

138/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8281 980008314 1510000190 DEVYANI SATISH NAVALE 20 28.49


8282 980001921 1510000208 RAMESHWAR SUDAM KOTHLEKAR 20 28.49
8283 980014571 1510000215 AKSHAY ANAND RAWATE 20 28.49
8284 980009210 1510000284 AKSHAY GOPALDAS VAISHNAV 20 28.49
8285 980013401 1510000309 KRUSHNA KAILAS TEZAD 20 28.49
8286 980009967 1510000326 ANUP ANIL CHATLAWAR 20 28.49
8287 980004219 1510000346 DEEPAK JAGANNATH PATIL 20 28.49
8288 980009680 1510000352 VARSHA SOPAN KALE 20 28.49
8289 980014595 1510000415 SHAMLI KALYAN PAWAR 20 28.49
8290 980012908 1510000423 ANURAG VINODSINGH BUNDELE 20 28.49
8291 980007436 1510000488 PRIYANKA PANDURANG LOKHANDE 20 28.49
8292 980003464 1510000540 BALU BHAUSAHEB NARWADE 20 28.49
8293 980002463 1510000544 OJAS VINAY DHARMADHIKARI 20 28.49
8294 980006792 1510000608 AJAY SANJAY GADE 20 28.49
8295 980014376 1510000609 POOJA BAPU PATHADE 20 28.49
8296 980012222 1510000656 KHAN UBAID UR REHMAN 20 28.49
8297 980003313 1610000002 ONKAR ABHAYRAO MULI 20 28.49
8298 980004513 1610000025 SHARAD MADHUKAR DHURANDHARE 20 28.49
8299 980001910 1710000030 SUSHAMA MADHUKAR TEMBHARE 20 28.49
8300 980004875 1810000037 DHRITI BAGLA 20 28.49
8301 980004937 1810000039 DEVENDRA PAROLKAR 20 28.49
8302 980009316 2010000063 SHUBHAM DIWAKAR PANDILWAR 20 28.49
8303 980006895 2010000093 SWATI MADHUKAR DURYODHAN 20 28.49
8304 980013725 2210000137 RAJASHRI SHAMKANT CHAUDHARI 20 28.49
8305 980008849 2210000192 SONI RAJU CHAUDHARI 20 28.49
8306 980010202 2210000221 NIKITESH RAJENDRA MARATHE 20 28.49
8307 980011243 2210000266 SALUNKHE PUNAM PRABHAKAR 20 28.49
8308 980002711 2210000283 KARISHMA DILIP SARJE 20 28.49
8309 980004077 2510000009 SATISH VITTHAL SARASKAR 20 28.49
8310 980009632 2610000019 SHIVANI UDAY TARDE 20 28.49
8311 980013727 2610000046 POONAM HARACHAND BARI 20 28.49
8312 980010533 2610000060 SADHANA SUKHDEV NIKAM 20 28.49
8313 980014211 2610000066 LINA RAVINDRA CHAUDHARI 20 28.49
8314 980004759 2610000111 ASHWINI ANANT JOSHI 20 28.49
8315 980000100 2610000137 DURWA SHASHIKANT NARKHEDE 20 28.49
8316 980001904 2610000179 DIPALI VIJAY BHANGALE 20 28.49
8317 980009424 2610000209 KOMAL YASHWANT PAWAR 20 28.49
8318 980000381 2610000234 PRAJAKTA VISHNU TALOLE 20 28.49
8319 980010696 2610000236 VARSHA DHANRAJ PATIL 20 28.49
8320 980004867 2610000345 SIDDHESH JAIN 20 28.49
8321 980002297 2610000388 SHRIPRASAD ASHOK PURANIK 20 28.49
8322 980002326 2610000397 BHUSHAN RAJENDRA PATIL 20 28.49
8323 980005125 2610000423 PRATIK YASHWANT PATIL 20 28.49
8324 980009634 2610000498 KAMESH NANDKISHOR SULAKSHANE 20 28.49
8325 980010110 2710000020 SHANKAR VITTHAL NAIK 20 28.49
8326 980009405 2810000042 ALTAMASH NISAR MOMIN 20 28.49
8327 980008879 2810000055 SHITAL VILAS BHOSALE 20 28.49
8328 980011537 2810000096 AISHWARYA SHIVAJI SURVE 20 28.49
8329 980010268 2810000205 SUJATA RAJENDRA SAWAT 20 28.49
8330 980005823 2810000265 FARHIN ARIFHUSEN PATIL 20 28.49
8331 980010865 2810000298 ANJALI SHANTINATH LATWADE 20 28.49
8332 980008585 2810000317 KIRAN ANIL MAGDUM 20 28.49
8333 980005200 2810000327 DIGAMBAR GAJANAN PATIL 20 28.49
8334 980011327 2810000385 PRADEEP SAYAJI GORULE 20 28.49
8335 980012028 2810000394 KADAMBARI KIRAN KARAJGAR 20 28.49
8336 980001792 2810000429 ARTI UMESHSINGH THAKUR 20 28.49
8337 980001637 2810000446 MANOJ PRAKASH TOLAGEKAR 20 28.49
8338 980004480 2910000154 SANJIT KUMAR BEHERA 20 28.49
8339 980000525 2910000227 AMARJEET KUMAR 20 28.49
8340 980014068 3010000001 PRIYANKA BALAJI MIRKALE 20 28.49

139/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8341 980011846 3010000139 BHAGYASHRI SHIWAPPA SWAMI 20 28.49


8342 980015080 3010000192 MANISHA ANIL NAVGHAN 20 28.49
8343 980014006 3010000221 ASHA KERBA KAMBLE 20 28.49
8344 980006429 3010000238 POOJA BHASKAR MANE 20 28.49
8345 980010099 3010000288 AVINASH MOHAN MANE 20 28.49
8346 980011762 3010000289 AYAZ HAQQANI SHAIKH 20 28.49
8347 980011080 3010000298 ASHISH RAVINDRA AGARWAL 20 28.49
8348 980010027 3010000309 ARJUN RAJU SURWASE 20 28.49
8349 980010364 3010000360 RAMESHKUMAR RUGARAM SUTAR 20 28.49
8350 980008610 3010000364 WAJID HARUN SHAIKH 20 28.49
8351 980013376 3010000412 DNYANESHWAR BHASKAR JADHAV 20 28.49
8352 980014938 3010000416 ABHIJIT GANESHRAO RAUT 20 28.49
8353 980001356 3010000429 SAURABH VIJAYKUMAR JOSHI 20 28.49
8354 980015036 3010000434 VISHAL MANIKRAO TANDLE 20 28.49
8355 980014746 3010000468 SANGAMESHWAR PANDURANG BEDRE 20 28.49
8356 980012375 3210000022 MOHD NAWAZ MOHD SALIM TAMBOLI 20 28.49
8357 980011857 3210000033 NEHA MAHESH GUPTA 20 28.49
8358 980013347 3210000088 ASHUTOSH RAMASRAYA YADAV 20 28.49
8359 980004183 3210000126 PRACHI RAMESHKUMAR GHAG 20 28.49
8360 980010819 3210000133 POOJA DATTARAM LAD 20 28.49
8361 980011816 3210000150 CHETAN AMRUT KAPATE 20 28.49
8362 980014659 3210000274 NAYAN MAHESH CHAVAN 20 28.49
8363 980008204 3210000294 REDDY LAXMAN AYYENGER 20 28.49
8364 980013343 3210000387 BHAVIKA JAYANTI SOLANKI 20 28.49
8365 980011453 3210000533 NAINESH SUNIL KUBAL 20 28.49
8366 980011619 3210000611 PUNEET KEDARNATH GUPTA 20 28.49
8367 980004187 3210000630 VEDANT DEEPAK AMBERKAR 20 28.49
8368 980014466 3210000671 NINAD 20 28.49
8369 980005164 3210000681 PRATIK RAMESH RAYATE 20 28.49
8370 980012899 3210000719 SUYASH SURYAKANT JADHAV 20 28.49
8371 980005397 3210000739 MANAL ABUL KALAM SHAIKH 20 28.49
8372 980003924 3210000854 DHANASHREE SUNIL SANE 20 28.49
8373 980009880 3210000867 SARVESH SANJAY GURAV 20 28.49
8374 980012127 3210001033 AKSHAY DHARMENDRA DUBEY 20 28.49
8375 980006276 3210001090 VISHAL VILAS GHARGE 20 28.49
8376 980006557 3210001097 ANKITA SANTOSH RAUT 20 28.49
8377 980014994 3210001196 JIGAR CHELABHAI PRAJAPATI 20 28.49
8378 980012342 3210001208 KHUSHBU GIRISH CHOTALIA 20 28.49
8379 980011727 3210001241 KRUSHNA KALPESH MACHHI 20 28.49
8380 980005404 3210001242 SHRILESH BHAGWAN KORGAONKAR 20 28.49
8381 980010306 3210001393 ASHUTOSH ASHOK KANOJIYA 20 28.49
8382 980013108 3210001448 SALONI ARVIND GAVANKAR 20 28.49
8383 980012955 3210001559 NEHA SURESHCHAND SHUKLA 20 28.49
8384 980013370 3210001586 SHIVKUMAR DINESHKUMAR MAURYA 20 28.49
8385 980004015 3310000124 SHWETAL ARUN CHACHANE 20 28.49
8386 980006343 3310000127 VICKEY RAMESH KINEKAR 20 28.49
8387 980003741 3310000162 ANITA SHALIK SIDAM 20 28.49
8388 980000488 3310000226 AKSHAY SUNIL HIRADKAR 20 28.49
8389 980003989 3310000235 NEHA GOPICHAND RAKHADE 20 28.49
8390 980007649 3310000244 TANUSHREE SANJAY CHOUBEY 20 28.49
8391 980003968 3310000261 PRASHANT HIWARLAL PATLE 20 28.49
8392 980010505 3310000378 SHWETA RAVINDRA DHANORKAR 20 28.49
8393 980000484 3310000409 SANKET NITINRAO WANKHEDE 20 28.49
8394 980005589 3310000450 AKASH SHYAMSUNDAR NIMBEKAR 20 28.49
8395 980006293 3310000507 JAYSHREE SUKHADEO NAKHATE 20 28.49
8396 980003817 3310000510 AMIT POKHRAJ KHAIRE 20 28.49
8397 980010961 3310000575 RAJKUMARI SHVILALA SONWAL 20 28.49
8398 980007585 3310000581 SAMIKSHA SUDHAKAR MOON 20 28.49
8399 980000373 3310000584 PRALISHA PRAMOD PATIL 20 28.49
8400 980008709 3310000587 NIDHI PREMLAL WAGHMARE 20 28.49

140/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8401 980014519 3310000620 PRANJALI RAMESH DUDHE 20 28.49


8402 980008995 3310000628 MONALI CHANDRABHAN MESHRAM 20 28.49
8403 980014062 3310000638 SWEETI KISHOR MARJIWE 20 28.49
8404 980004732 3310000645 SANDHYA HEMRAJ TIKKAS 20 28.49
8405 980008128 3410000095 POOJA RAMRAO DALKE 20 28.49
8406 980011841 3510000029 ADITI SUNIL DAHIVELKAR 20 28.49
8407 980011608 3610000094 KOMAL DATTATRAY SHINDE 20 28.49
8408 980002940 3610000130 SUPRIYA SANJAY PAWAR 20 28.49
8409 980002544 3610000241 BHAGYASHREE NANABHAU KUWAR 20 28.49
8410 980006888 3610000360 SHRADHA SATISH JADHAV 20 28.49
8411 980011329 3710000110 ASHWINI SADANAND NAGARKAR 20 28.49
8412 980009000 3710000143 DIPTI VILAS MHATRE 20 28.49
8413 980014268 3710000218 PRASAD ASHOK SATHE 20 28.49
8414 980010358 3710000256 KRUPA ARUN KHOT 20 28.49
8415 980010102 3710000382 PRIYANKA AANANDA NARAWADE 20 28.49
8416 980000704 3710000385 VAIBHAV SAHADEV SHINDE 20 28.49
8417 980001460 3710000400 PRATIKSHA KISHOR MHATRE 20 28.49
8418 980009092 3810000028 JYOTI TANAJI BIRADAR 20 28.49
8419 980006427 3810000091 GARIMA AMBIKAPRASAD SINGH 20 28.49
8420 980012216 3810000097 SUCHETA GANESH PATIL 20 28.49
8421 980004122 3910000003 SHITAL SHREEMANT JADHAV 20 28.49
8422 980007599 3910000033 NIHAL GAFAR BEG 20 28.49
8423 980003813 3910000039 SAMIKSHA SHRIKANT GANGEKAR 20 28.49
8424 980005997 3910000072 RUSHIKESH SHARAD PATIL 20 28.49
8425 980006554 4210000059 PRATIKSHA VITTHAL BHAPKAR 20 28.49
8426 980006329 4210000112 ARTI SHAILESH CHOTALIYA 20 28.49
8427 980010652 4210000155 PRIYANKA KIRAN RANDIVE 20 28.49
8428 980007885 4210000188 JESSLIN SOMANKUNJU 20 28.49
8429 980013907 4210000229 CHAITANYA UTTAM NIDHALKAR 20 28.49
8430 980011977 4210000263 ANIKET MARUTI YEOLE 20 28.49
8431 980005302 4210000277 ANIKET CHANDRAKANT SAWANT 20 28.49
8432 980005980 4210000286 PALLAVI DADABHAU DANDWATE 20 28.49
8433 980011278 4210000294 NEHA NARSINGRAO BIRADAR 20 28.49
8434 980010458 4210000398 SUNITA BHANUDAS MAKNE 20 28.49
8435 980013070 4210000404 RENUKA VISHNU WASGI 20 28.49
8436 980014086 4210000424 SARASWATI NANDA GUJIRI 20 28.49
8437 980009809 4210000457 VAISHNAVI SHASHIKANT BHAGAT 20 28.49
8438 980009603 4210000470 SALONI SAMIR GHATALIA 20 28.49
8439 980006123 4210000557 N ASHOK KUMAR CHOUDHURY 20 28.49
8440 980013640 4210000664 GAURAV RAVINDRA CHANDGUDE 20 28.49
8441 980004303 4210000680 PAYAL SHIVAJI WAKHARE 20 28.49
8442 980009716 4210000765 RUSHALI SHIVAJI BICHHEWAR 20 28.49
8443 980002127 4210000813 GAURAVSING SHAILENDRASING PARD 20 28.49
8444 980011003 4210000836 SANKET YASHAWANT MALAVE 20 28.49
8445 980014063 4210000879 SHAMEEN SALEEM SHAIKH 20 28.49
8446 980007185 4210000962 POOJA RAJARAM DESHMUKH 20 28.49
8447 980013669 4210001067 SAPNA TARASINGH SUTAR 20 28.49
8448 980010754 4210001114 PAVAN VINAYAK RAJAPURKAR 20 28.49
8449 980006248 4210001138 MADHURA SUDHAKAR KOLHE 20 28.49
8450 980007767 4210001265 POOJA KAILAS KAMBLE 20 28.49
8451 980004488 4210001304 LAXMI MAHADEV MALLADI 20 28.49
8452 980003610 4210001341 RAKSHA JAYARAM SHETTY 20 28.49
8453 980007637 4210001351 SEEMA UTTAM BHANDWALKAR 20 28.49
8454 980000737 4210001372 UMESH SHIVAPUTRA BIRAJDAR 20 28.49
8455 980001177 4210001481 SIDDHESH PIYUSH PATIL 20 28.49
8456 980013358 4210001546 SHUBHAM RAJESH PAWAR 20 28.49
8457 980008040 4210001549 ANKIT KUMAR 20 28.49
8458 980010043 4210001552 YOGESH GANGADHAR KSHIRSAGAR 20 28.49
8459 980005933 4210001569 SABAHAT FAROOQUE QURAISHI 20 28.49
8460 980009995 4210001584 RAM SUBHASH THAKARE 20 28.49

141/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8461 980007871 4210001588 AJINKYA DIPAK SAKHARE 20 28.49


8462 980003978 4210001618 AVINASH MANIK CHAVAN 20 28.49
8463 980005258 4210001641 VIPUL ASHOK SHAH 20 28.49
8464 980011192 4210001658 DNYANESHWAR VITTHAL KALE 20 28.49
8465 980008478 4210001687 SHRUTI VILAS KOLAPKAR 20 28.49
8466 980004521 4210001789 DHANASHRI ADHIKAR DEORE 20 28.49
8467 980009762 4210001962 HARSHAL SATISH GAIKWAD 20 28.49
8468 980010004 4210001981 KHANDOO BHANUDAS MAKANE 20 28.49
8469 980014339 4210002009 KAVITA DEVMANI SHARMA 20 28.49
8470 980009503 4410000030 POOJA GANGARAM SHELAR 20 28.49
8471 980009663 4410000082 POONAM SURESH GHORPADE 20 28.49
8472 980008913 4410000087 KADAMBARI VILAS PAWAR 20 28.49
8473 980000114 4510000158 MAHESHWAR DATTA KADLAG 20 28.49
8474 980013535 4510000171 AJAY BALASAHEB BHALERAO 20 28.49
8475 980007624 4510000179 SHUBHAM SANJAY JADHAV 20 28.49
8476 980007959 4510000189 DATTU KASHINATH GODE 20 28.49
8477 980002529 4610000001 KALYANI SUHAS NIKAM 20 28.49
8478 980003670 4610000029 RUTUJA AJITRAO SALUNKHE 20 28.49
8479 980006346 4610000032 FATIMA SIKANDER ATTAR 20 28.49
8480 980005588 4610000034 ANAGHA MADHUKAR PAWAR 20 28.49
8481 980011585 4610000044 TEJASWINI RANJIT PHARNE 20 28.49
8482 980013155 4610000081 POOJA NARAYAN LAD 20 28.49
8483 980003808 4610000124 VISHRANTI HIMMAT PATIL 20 28.49
8484 980005056 4610000133 BHAGYASHRI LAXMAN JADHAV 20 28.49
8485 980002063 4610000171 AYESHA DILAWAR SHAIKH 20 28.49
8486 980010977 4610000301 AKSHAY BALASO KHADE 20 28.49
8487 980010908 4710000032 ASHWINI RAJARAM NAWALE 20 28.49
8488 980013850 4710000050 POOJA MANIKRAO THORAT 20 28.49
8489 980005619 4710000069 DHEKALE ASHISH HEMANT 20 28.49
8490 980002831 4710000102 OMKAR BALKRUSHNA SANAS 20 28.49
8491 980004916 4710000105 PRAGATI SATYAWAN CHAVAN 20 28.49
8492 980003032 4710000120 NIKITA DIPAK SALUNKHE 20 28.49
8493 980010430 4710000124 SURAJ SHIVAJI POL 20 28.49
8494 980003073 4810000010 AMIT ABHAYKUMAR MANGUDKAR 20 28.49
8495 980008932 4810000032 PRASHANT SURYAKANT LONDHE 20 28.49
8496 980010114 4810000068 SHUBHANGI BASAWARAJ MITKARI 20 28.49
8497 980008635 4810000111 SHITAL KALIDAS GUND 20 28.49
8498 980014373 4810000125 SANDIP MANOHAR KAMBALE 20 28.49
8499 980013380 4810000151 SOURABH SATISH RAJEPANDHARE 20 28.49
8500 980013283 4810000191 MARUF MINHAJODDIN SHERIKAR 20 28.49
8501 980013604 4810000196 RUSHIKESH BALASAHEB PAWAR 20 28.49
8502 980013816 4810000201 SIDRAMPPA LAXMAN UMADI 20 28.49
8503 980006354 4810000232 AMRUTA SHRIHARI AKIM 20 28.49
8504 980011471 4910000066 PRACHI PADMAKAR CHANDURKAR 20 28.49
8505 980011919 4910000181 MOHINI MANGESH PATIL 20 28.49
8506 980012623 4910000456 SHAILESH SUBHASH SAKPAL 20 28.49
8507 980011854 4910000493 HARDIK BHIKHUBHAI PATEL 20 28.49
8508 980011637 4910000580 SURYAPRAKASH RAKESH MISHRA 20 28.49
8509 980014711 4910000624 PAL SUNIL MAYARAM 20 28.49
8510 980008079 5010000002 SAMREEN SABA MIR MEHNDI ALI 20 28.49
8511 980005669 5010000004 BHAGYASHREE MOHAN JADHAO 20 28.49
8512 980013831 5010000005 PRAVIN ARUN BHAGAT 20 28.49
8513 980002776 5210000045 RAJU LAXMAN MANCHALWAR 20 28.49
8514 980009331 1210000271 MANISHA RANGNATH DHAKANE 19.5 27.48
8515 980014926 1210000311 RAVINDRA BAHIRNATH KAWALE 19.5 27.48
8516 980006319 1210000355 MUKUNDA RADHAKISAN GADAGE 19.5 27.48
8517 980008351 1310000013 POOJA MAHENDRASINGH CHAUHAN 19.5 27.48
8518 980004333 1410000119 ANIKET SANDEEPRAO DEHNIKAR 19.5 27.48
8519 980008306 1410000127 ISHA MILIND DESHPANDE 19.5 27.48
8520 980009394 1410000166 VAISHNAVI DEEPAK GAWANDE 19.5 27.48

142/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8521 980000749 1410000185 SHWETA SURESH KOTWANI 19.5 27.48


8522 980001617 1410000342 SACHIN SURESHRAO INGOLE 19.5 27.48
8523 980012741 1410000478 KARNTI SANTOSH CHAUKHANDE 19.5 27.48
8524 980008795 1410000501 AARADHYA WAMANRAO RATHOD 19.5 27.48
8525 980007908 1510000048 VAIBHAV JAGAN RAHINJ 19.5 27.48
8526 980012934 1510000080 NEHA DNYANESHWAR KAKDE 19.5 27.48
8527 980012669 1510000191 RUSHIKESH HARICHANDRA GAIKWAD 19.5 27.48
8528 980002575 1510000248 AISHWARYA SURESH SHINDE 19.5 27.48
8529 980014872 1510000277 SACHIN SAHEBRAO SANAP 19.5 27.48
8530 980008589 1510000303 AAMER LATEEF KHAN 19.5 27.48
8531 980005644 1510000329 SWAPNIL BHAGWAN DESHPANDE 19.5 27.48
8532 980000530 1510000351 VAIBHAV VIJAY KULKARNI 19.5 27.48
8533 980007546 1510000427 PRAKASH EKNATH AVHAD 19.5 27.48
8534 980012894 1510000503 ATHARVA MAHESH PESHAVE 19.5 27.48
8535 980007202 1510000583 ANJALI SHRIKRISHNA GAIKWAD 19.5 27.48
8536 980013487 1610000008 PAVAN MAHADEV TAUR 19.5 27.48
8537 980008706 1710000017 SHANTANU DHANRAJ SUKHADEVE 19.5 27.48
8538 980006218 2110000013 SUNNY KUMAR 19.5 27.48
8539 980009408 2110000043 PRINCE KUMAR 19.5 27.48
8540 980007993 2210000003 POOJA PANDHARINATH PATIL 19.5 27.48
8541 980001219 2210000048 PRIYANKA VIJAY SURYAWANSHI 19.5 27.48
8542 980000797 2210000241 PRATIKSHA NARENDRA AHIRRAO 19.5 27.48
8543 980013318 2210000258 YAMINI RAJENDRASINH ADHAW 19.5 27.48
8544 980005957 2610000107 KAJAL SANJAY BHARAMBE 19.5 27.48
8545 980008021 2610000118 JAYSHRI VASUDEO PATIL 19.5 27.48
8546 980010065 2610000119 NUTAN PURANSING THOKE 19.5 27.48
8547 980014501 2610000222 VASUDHA SUDHAKAR ZOPE 19.5 27.48
8548 980001950 2610000370 MANOJ GOKUL CHAUDHARI 19.5 27.48
8549 980012049 2810000008 RIHA RANGRAO HALAKE 19.5 27.48
8550 980011952 2810000118 AISHWARYA SHRIKANT GUJAR 19.5 27.48
8551 980011149 2810000204 SHRUTI SUNIL CHOUGULE 19.5 27.48
8552 980010085 2810000271 AISHWARYA SUKUMAR BHOSALE 19.5 27.48
8553 980000031 2810000357 SUNAYANA SURESH SHIVGAN 19.5 27.48
8554 980014526 2810000372 ASHWINI CHANDRAKANT KUMBHAR 19.5 27.48
8555 980001528 2810000384 OMKAR NAMDEV KHAMKAR 19.5 27.48
8556 980001016 2910000006 RITIKA SINHA 19.5 27.48
8557 980004103 2910000012 AMIT PATWA 19.5 27.48
8558 980005737 2910000203 ANJANA KUMARI 19.5 27.48
8559 980006573 3010000039 SHWETA CHATRABHUJ SONWANE 19.5 27.48
8560 980003732 3010000093 DHANSHREE NAVNATH KAMBLE 19.5 27.48
8561 980013772 3010000392 ABHISHEK KIRAN WADKAR 19.5 27.48
8562 980012212 3010000461 SAURABH ANIL AMBURE 19.5 27.48
8563 980005677 3110000069 AJAY KUMAR 19.5 27.48
8564 980011464 3210000146 NAMRATA ABAJI MORE 19.5 27.48
8565 980001080 3210000320 CHIRAG DILIP MISTRY 19.5 27.48
8566 980012675 3210000373 VIAN RAJU SUKHTANKAR 19.5 27.48
8567 980012744 3210000507 HITESH GOPAL JHA 19.5 27.48
8568 980002900 3210000706 ATUL RAMPRAGAT PANDEY 19.5 27.48
8569 980010210 3210001299 SAPANA SURESH MHADGUT 19.5 27.48
8570 980012104 3210001459 YOGESH VILAS RADYE 19.5 27.48
8571 980006058 3310000013 KOMAL LAXMAN CHAURIKAR 19.5 27.48
8572 980011516 3310000100 SHUBHANGI MORESHWAR SANGODE 19.5 27.48
8573 980012447 3310000166 SIDDHANT JAIN 19.5 27.48
8574 980012747 3310000280 RAHUL SHIVRAM GHODMARE 19.5 27.48
8575 980009682 3310000387 BALJINDER KAUR DEVENDER SINGH 19.5 27.48
8576 980004992 3310000451 PRATIKSHA PRABHAKAR WASNIK 19.5 27.48
8577 980010382 3410000050 KAHEKASHAN SAHER KHAWJA SALEEM 19.5 27.48
8578 980011379 3410000085 MOHAMMED MUBEEN 19.5 27.48
8579 980014387 3410000219 SHIVPOOJA SHIVSAMBH DHONDE 19.5 27.48
8580 980003757 3410000232 PRABHU SUBHASH JADHAV 19.5 27.48

143/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8581 980007392 3510000026 NIRALI KIRTIKUMAR JOSHI 19.5 27.48


8582 980014115 3510000043 PRAJAKTA SUBHASH PATIL 19.5 27.48
8583 980013811 3510000051 DHIRAJ BHAGAVAN PATIL 19.5 27.48
8584 980010852 3610000030 SWATI RATAN AHIRE 19.5 27.48
8585 980005454 3610000042 ROHIT DAGA SONAWANE 19.5 27.48
8586 980005465 3610000097 VICKY NANU PARDESHI 19.5 27.48
8587 980000496 3610000156 SAVITA DILIP JADHAV 19.5 27.48
8588 980001410 3610000183 RAHUL RAMDAS DEVARE 19.5 27.48
8589 980014880 3610000333 SHREEYA SHIRISH OZA 19.5 27.48
8590 980014897 3710000233 MANASI GURUNATH BHAGAT 19.5 27.48
8591 980012377 3710000270 RAHUL VALCHAND BALIP 19.5 27.48
8592 980011012 3710000381 AJAY SABHAJEET MAURYA 19.5 27.48
8593 980010215 3810000005 NEETU LAXMAN YADAV 19.5 27.48
8594 980009672 3910000052 BHUPALI SHASHIKANT BARSAWADE 19.5 27.48
8595 980007521 4110000007 PALLAVI SIDDHARTH ACHARYA 19.5 27.48
8596 980006466 4110000017 BEG ARSHAD BEG YUSUF BEG MOGAL 19.5 27.48
8597 980010139 4210000008 MADHURI LALDAS ADEP 19.5 27.48
8598 980011268 4210000042 SNEHA RAJENDRA GAIKWAD 19.5 27.48
8599 980014507 4210000158 CHAITNYA VIJAY DIVANJI 19.5 27.48
8600 980001279 4210000230 PREETAM UDHAV CHAVAN 19.5 27.48
8601 980005066 4210000350 NIKHIL LAXMAN GAIKWAD 19.5 27.48
8602 980008586 4210000449 KIRTI VISHNU KOKATE 19.5 27.48
8603 980002045 4210000471 ABHAYA CHANDRASHEKHAR APTE 19.5 27.48
8604 980009439 4210000505 JALINDER KAILAS ARTE 19.5 27.48
8605 980004357 4210000654 PRITI SAHESRAM SHARNAGAT 19.5 27.48
8606 980003097 4210000801 RAHULSINGH RAJPALSINGH BAISTHA 19.5 27.48
8607 980008098 4210001180 SAGAR CHANDRAKANT ZADE 19.5 27.48
8608 980014247 4210001241 SATISH RAJU JADHAV 19.5 27.48
8609 980014236 4210001297 AJAY KUMAR TRIPATHI 19.5 27.48
8610 980013445 4210001347 ANKITA ANIL SHENDE 19.5 27.48
8611 980014120 4210001445 ABDULLAH SAYED 19.5 27.48
8612 980009838 4210001509 HITESH SUNIL PATIL 19.5 27.48
8613 980013418 4210001562 ROHIT RAHUL ALHAT 19.5 27.48
8614 980002226 4210001585 HRINKAR TEJAS VAKHARIA 19.5 27.48
8615 980009340 4210001884 PRITI SURESH DEOKATE 19.5 27.48
8616 980007288 4210001932 TRINKAL RAJENDRA TITIRMARE 19.5 27.48
8617 980008638 4510000009 KAMINI SAHEBRAO TAMBE 19.5 27.48
8618 980001467 4510000168 NIHAL RAFIQ KHAN 19.5 27.48
8619 980010280 4610000108 SALONI RAVINDRA PATIL 19.5 27.48
8620 980008082 4610000116 ANJALI SAMPATRAO PATIL 19.5 27.48
8621 980011328 4610000164 GOURI RAJENDRA CHAVAN 19.5 27.48
8622 980000418 4710000023 ROHIT GOPICHAND GAIKWAD 19.5 27.48
8623 980004364 4710000149 SAYALI RAMDAS BHOSALE 19.5 27.48
8624 980006182 4910000057 NIKITA MADHUKAR GAONKAR 19.5 27.48
8625 980001211 4910000116 JAYA CHANDRAKANT PANDEY 19.5 27.48
8626 980013045 4910000223 KALYANI SANTOSH BAGUL 19.5 27.48
8627 980006572 4910000247 SHUBHAM RAJ 19.5 27.48
8628 980007764 4910000250 ATUL LAXMAN CHAUDHARI 19.5 27.48
8629 980000301 4910000378 DHEERAJ CHANDRASHEKHAR KUMAR 19.5 27.48
8630 980003314 4910000392 VINAYAK SHREEDHAR DAHIPHALE 19.5 27.48
8631 980005804 4910000458 ABHILASH PREMKANT JHA 19.5 27.48
8632 980009379 4910000459 SHUBHAM SANJAY RAJPUT 19.5 27.48
8633 980010637 5210000031 RASHMINA MURAD GILANI 19.5 27.48
8634 980011584 1210000038 SHRINATH DNYANESHWAR UDAWANT 19 26.41
8635 980007169 1210000094 KRISHNA PRAMOD BIDKAR 19 26.41
8636 980014398 1210000103 MANGAL BALU GUNJAL 19 26.41
8637 980008598 1210000160 MANOJ NARAYAN HOGALE 19 26.41
8638 980007640 1210000289 SHUBHADA RAVINDRA GHODKE 19 26.41
8639 980013729 1210000306 MAYURI PRAVIN GHOLAP 19 26.41
8640 980013436 1410000013 SHREYA ANIL MUDWANI 19 26.41

144/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8641 980015003 1410000133 MAHESH ASHOKRAO BEDARKAR 19 26.41


8642 980008224 1410000137 AARTI RAJU MORKHADE 19 26.41
8643 980008045 1410000145 KOMAL GAJANAN DEORE 19 26.41
8644 980006309 1410000207 SHRADDHA DILIP VITALKAR 19 26.41
8645 980013605 1410000243 VISHAKHA DINESH MAHORE 19 26.41
8646 980011593 1410000265 VIKRAM RAJABHAU BODADE 19 26.41
8647 980009640 1410000453 SAMIKSHA NRUPENDRA SAURKAR 19 26.41
8648 980014493 1510000037 SHAIKH ARSHAD MOHMMAD AKHTAR 19 26.41
8649 980000849 1510000209 POONAM SUBHASH FUKE 19 26.41
8650 980012379 1510000254 PRATIK ANANDRAO GAIKWAD 19 26.41
8651 980005002 1510000279 ABHISHEK SACHIN DHARMADHIKARI 19 26.41
8652 980009414 1510000324 KRUSHNA AMOL SHINDE 19 26.41
8653 980005182 1510000416 VARSHA SUBHASH WAYAL 19 26.41
8654 980004159 1510000607 SHAIKH ABU BAKAR SOHAIB SHAIKH 19 26.41
8655 980005798 1610000031 SHANKAR DIGAMBAR NIRMAL 19 26.41
8656 980002596 1610000049 NILESH NANDKISHOR YEOLE 19 26.41
8657 980006875 2010000022 SHRADDHA RAVINDRA GADDAMWAR 19 26.41
8658 980013428 2010000030 CHAITALI RAJESH PATRANGE 19 26.41
8659 980008716 2010000136 JAYASHRI SUBHASH ASWALE 19 26.41
8660 980007997 2210000065 NAMRATA DINKAR GUJAR 19 26.41
8661 980001311 2210000201 RUPALI VIJAYKUMAR PAWAR 19 26.41
8662 980002385 2210000269 LALITA MADHAVRAO DESALE 19 26.41
8663 980004032 2410000021 ANIKET TEKRAM CHANDEWAR 19 26.41
8664 980009922 2410000040 SAKSHI LALIT THAKUR 19 26.41
8665 980008096 2610000077 NEHA RAMESH ZOPE 19 26.41
8666 980003055 2610000094 KOMAL MADHUKAR ZAMBARE 19 26.41
8667 980010611 2610000122 POOJA RAJARAM BORIKAR 19 26.41
8668 980005582 2610000220 TILOTTAMA DIGAMBAR NARKHEDE 19 26.41
8669 980008250 2610000224 SHUBHANGI ARUN JADHAV 19 26.41
8670 980005026 2610000256 POOJA ANIL PATIL 19 26.41
8671 980011529 2610000286 VIJAY ZUMBARLAL PRAJAPAT 19 26.41
8672 980011152 2610000311 GAURAV LALIT SHARMA 19 26.41
8673 980008106 2710000013 OMKAR MADHUKAR KULKARNI 19 26.41
8674 980012612 2810000141 RUTUJA PRANAM SHAHA 19 26.41
8675 980011553 2810000161 PRATIK MAHADEV BHOUD 19 26.41
8676 980010666 2810000184 POOJA ANANT PETKAR 19 26.41
8677 980009398 2810000242 NIVEDITA PRADEEP MHETRI 19 26.41
8678 980013906 2810000399 POOJA RAMESH BACHANKAR 19 26.41
8679 980012213 2810000425 NIKITA JANABA DESAI 19 26.41
8680 980007275 2910000190 PURNIMA KUMARI 19 26.41
8681 980003433 3010000032 PRANJALI SANJAY SONTAKKE 19 26.41
8682 980013165 3010000077 MADHURI BALASAHEB SHINDE 19 26.41
8683 980014458 3010000100 NIKHITA TANAJI GURAV 19 26.41
8684 980014767 3010000171 RUPALI VIRBHADRA WAGHMARE 19 26.41
8685 980011499 3010000178 PRIYA GOVIND RAJE 19 26.41
8686 980010288 3010000217 SHRADDHA SITARAM LATPATE 19 26.41
8687 980005274 3010000253 CHAITALI MUKUND SURYAWANSHI 19 26.41
8688 980014495 3010000270 MAHESH RAMESH SHEREKAR 19 26.41
8689 980015067 3010000398 PRASHANT MOHANRAO MORE 19 26.41
8690 980009749 3010000433 KRUSHNA SANDIPAN THOMBRE 19 26.41
8691 980006768 3210000069 KUNDAN ATMARAM BHEKARE 19 26.41
8692 980007056 3210000116 SNEHA PRAMOD MAHADIK 19 26.41
8693 980011623 3210000185 HASINA KHATOON MAQBOOL AHMED K 19 26.41
8694 980003045 3210000186 RAJU KUMAR 19 26.41
8695 980003217 3210000895 DEVANSHI JAIMIN PATEL 19 26.41
8696 980011798 3310000148 ANKIT SURYABHAN THAKUR 19 26.41
8697 980003205 3310000152 RAHUL KRUSHNARAOJI CHAUDHARI 19 26.41
8698 980008296 3310000238 DEEPA DIGAMBAR TEMBHAREY 19 26.41
8699 980000464 3310000333 AMIT KAILASH BALAPURE 19 26.41
8700 980008725 3310000346 KOMAL HANUMAN PAWADE 19 26.41

145/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8701 980002076 3310000356 PRIYANKA KESHAVRAO BARAI 19 26.41


8702 980008875 3310000357 JYOTI PRAKASH KHOTELE 19 26.41
8703 980008659 3310000399 MRUNALI PRABHAKAR KUMBHARE 19 26.41
8704 980008281 3310000479 VIDYA TIKARAM KALSARPE 19 26.41
8705 980004909 3310000494 VRUCHITA PRAKASH MESHRAM 19 26.41
8706 980009108 3510000056 CHETAN RAJENDRA BHAMRE 19 26.41
8707 980005809 3610000035 AMOL CHANDRABHAN GAIKWAD CHAND 19 26.41
8708 980011809 3610000084 AMOL BALIRAM GITE 19 26.41
8709 980006199 3610000277 DEEPAK LALCHAND SHARMA 19 26.41
8710 980003354 3710000021 PRASAD SADANAND KARAMBAT 19 26.41
8711 980012910 3710000058 ADITYA ANIL MUNDHE 19 26.41
8712 980005117 3710000195 ROSHAN RAMESH PATIL 19 26.41
8713 980012005 3710000200 VIVEK MAHAVIR PRASAD 19 26.41
8714 980001221 3710000312 MUTHULAXMI NAMBI YADAV 19 26.41
8715 980013459 3910000058 SUDARSHAN SANJAY PAWAR 19 26.41
8716 980013003 4210000002 KEDAR SUNIL KHILARE 19 26.41
8717 980006880 4210000031 DURGESHWARI MADHAV KUMBHAR 19 26.41
8718 980013677 4210000091 JYOTI GANPAT LATE 19 26.41
8719 980006652 4210000113 ANJALI ANIL SAGARE 19 26.41
8720 980013404 4210000118 BHARATI NAVNATH FARAGADE 19 26.41
8721 980007613 4210000329 PRAJAKTA HANUMANT DEVKATE 19 26.41
8722 980000435 4210000336 SHUBHAM ARUN KAKADE 19 26.41
8723 980000776 4210000409 MADHURI DWARKADAS OZA 19 26.41
8724 980011483 4210000550 AISHWARYA SUNIL DHOLE 19 26.41
8725 980012266 4210000593 SAYALI DILIP SHINDE 19 26.41
8726 980003470 4210000615 SHUBHAM MARUTI PATIL 19 26.41
8727 980013760 4210000792 PRITI BALIRAM DONGRE 19 26.41
8728 980007088 4210000834 ATUL BALASAHEB MUNDE 19 26.41
8729 980007448 4210000977 MAHAJAN NEHA SUNIL 19 26.41
8730 980010034 4210001132 MUHAMMED RIZWAN ABDUL SALEEM C 19 26.41
8731 980002561 4210001271 AMITA TANAJI MALUSARE 19 26.41
8732 980002526 4210001488 SHREYA BANERJEE 19 26.41
8733 980010970 4210001539 PRASHANT BHARAT RAWAL 19 26.41
8734 980010025 4210001586 TUSHAR POPAT PAWAR 19 26.41
8735 980001147 4210001622 SAYYED SUMAIYYA JABBAR 19 26.41
8736 980001004 4210001639 MONDAL SUMIT ASITKUMAR 19 26.41
8737 980005696 4210001719 RUPALI BALASAHEB WALKE 19 26.41
8738 980008907 4210001826 SANKET VASANT DHANDE 19 26.41
8739 980008312 4410000058 HUSNA ARA FAROOQUE PAWASKAR 19 26.41
8740 980014462 4410000096 ABHIJIT DHAKATU PAWAR 19 26.41
8741 980007707 4510000012 JAISHRI RAGHU BHOTE 19 26.41
8742 980015025 4610000069 SHARVARI SHASHIKANT EDKE 19 26.41
8743 980009700 4610000071 AMRUTA ASHOK GAIKWAD 19 26.41
8744 980010120 4610000135 SHRADHA SANJAY SARVADE 19 26.41
8745 980014341 4610000207 AKSHAY SURESH RUPNAR 19 26.41
8746 980009769 4610000209 MITHUN KUNDALIK SALUNKHE 19 26.41
8747 980000470 4610000267 SALIL ANIL KARANDIKAR 19 26.41
8748 980002939 4710000135 SANIYA SHARIF MOMIN 19 26.41
8749 980014155 4710000140 PRAGATI SARJERAO SAWANT 19 26.41
8750 980009627 4710000192 DADASO RAMCHANDRA JADHAV 19 26.41
8751 980005176 4810000036 JAYBHIM GURUSHANT JEURKAR 19 26.41
8752 980015017 4810000048 SHRIPAD PARSHURAM SANDUPATLA 19 26.41
8753 980008797 4810000053 RANJIT HANUMANT MANE 19 26.41
8754 980010743 4810000141 PALLAVI SURYAKANT DOKE 19 26.41
8755 980009396 4810000189 VISHAL POPAT NALAWADE 19 26.41
8756 980010742 4810000200 SUPRIYA BHIMRAO BADAR 19 26.41
8757 980002731 4810000239 HARSHAL ARUN MEGHARAJ 19 26.41
8758 980008541 4910000142 SHWETA SUBHASH SHARMA 19 26.41
8759 980008152 4910000235 SMITA ASHOK JADHAV 19 26.41
8760 980008348 5210000036 SADHANA SHIVLAL YADAV 19 26.41

146/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8761 980006036 1110000061 KANCHAN KUMARI 18.5 25.45


8762 980003462 1210000074 SHWETA DILIP DHOKATE 18.5 25.45
8763 980013481 1210000106 PRIYANKA RAMESH DHERE 18.5 25.45
8764 980008091 1210000220 PRIYANKA DILIP SONAWANE 18.5 25.45
8765 980010042 1210000337 SANKET PRALHAD AHER 18.5 25.45
8766 980013135 1310000055 SHRADDHA PRABHAKAR DESHMUKH 18.5 25.45
8767 980006077 1410000104 PALLAVI SANJAY NIMBHORKAR 18.5 25.45
8768 980007700 1410000191 JAYASHRI MAROTRAO KALASKAR 18.5 25.45
8769 980003315 1410000229 MAYURI DILIP GAYDHANI 18.5 25.45
8770 980007761 1410000333 ANIKET NARAYANRAO VITKARE 18.5 25.45
8771 980004257 1410000431 RADHA VINAYAKRAO BHUYAR 18.5 25.45
8772 980012159 1410000471 ABHISHEK PRADEEP BALAPURE 18.5 25.45
8773 980011501 1410000488 NAMRATA KISHOR YELLE 18.5 25.45
8774 980010994 1410000513 SAMIKSHA GAJANANRAO SHEREKAR 18.5 25.45
8775 980009087 1510000036 PRATIKSHA SAMBHAJI KSHIRSAGAR 18.5 25.45
8776 980011786 1510000122 TUKARAM GANESH WAGHMARE 18.5 25.45
8777 980008671 1510000198 ANUJA SANJAY WAGHMARE 18.5 25.45
8778 980012114 1510000418 AMAR RAMESHWAR DHANDAR 18.5 25.45
8779 980002503 1510000552 VISHAL DILIP KALE 18.5 25.45
8780 980006469 1510000569 NANASAHEB KISAN DHANVE 18.5 25.45
8781 980007385 1510000611 RUSHIKESH JALINDAR PHALKE 18.5 25.45
8782 980002682 1610000013 ANUJA ANIL WAJURKAR 18.5 25.45
8783 980013846 1610000042 PRITI ASHOK BHANDEKAR 18.5 25.45
8784 980004590 1910000021 ASHISH GAJANAN TONGALKAR 18.5 25.45
8785 980006994 2010000004 MAHESH BANDU UIKE 18.5 25.45
8786 980007754 2010000049 HARSHALI VIJAY KITE 18.5 25.45
8787 980008705 2010000054 SHIFA RAHMAN KHAN 18.5 25.45
8788 980006786 2010000085 HARSHADA BANDU DEWALKAR 18.5 25.45
8789 980011560 2110000045 ISHA SHARMA 18.5 25.45
8790 980003743 2210000064 POOJA ANANDRAO AHIRE 18.5 25.45
8791 980000839 2210000147 RADHIKAKUMARI KRISHNANANDAN CH 18.5 25.45
8792 980001196 2210000223 MANISHA SUDAM DEORE 18.5 25.45
8793 980006210 2410000003 HIMANSHI UDAYKUMAR TURKAR 18.5 25.45
8794 980003123 2410000012 VAIBHAV KISHOR KANKAL 18.5 25.45
8795 980004664 2610000029 PALLAVI DILIP MAHAJAN 18.5 25.45
8796 980004558 2610000156 APEKSHA RAVINDRA CHOPADE 18.5 25.45
8797 980008225 2610000297 GHANSHYAM DINKAR PATIL 18.5 25.45
8798 980008041 2610000377 MAYUR BAPU KALE 18.5 25.45
8799 980001409 2610000413 SHREYAS DAGADU PATIL 18.5 25.45
8800 980008833 2610000504 PRADIP PUNDLIK JADHAV 18.5 25.45
8801 980012061 2810000112 SANKET JAYANAND JANGAM 18.5 25.45
8802 980011941 2810000286 AJAY DILIP JADHAV 18.5 25.45
8803 980005174 2910000094 DEEPAK KUMAR 18.5 25.45
8804 980013412 2910000230 PRASHANT KUMAR TIWARI 18.5 25.45
8805 980012313 3010000050 SWATI WAMANRAO ADE 18.5 25.45
8806 980012218 3010000107 RENUKA SUDHAKAR DESHMUKH 18.5 25.45
8807 980000815 3010000204 DIPALI VISHNU SAPSOD 18.5 25.45
8808 980014370 3010000265 YASHWANT NETAJI GAIKWAD 18.5 25.45
8809 980001510 3010000338 MANOJ MANIKRAO PAWAR 18.5 25.45
8810 980003650 3010000414 BALAJI SOMNATH KARVILE 18.5 25.45
8811 980006488 3010000415 HRUSHIKESH DATTATRAY MALI 18.5 25.45
8812 980005988 3110000015 VASHU VISHWAKARMA 18.5 25.45
8813 980011393 3210000178 NAMRATA ANTRAYAMI SAHU 18.5 25.45
8814 980006031 3210000323 SANJEEV JAYESHBHAI LAD 18.5 25.45
8815 980002757 3210000546 AJAY SHIVKUMAR JAISWAR 18.5 25.45
8816 980004717 3210000572 ABDUL AZIZ SHAIKH 18.5 25.45
8817 980008903 3210000573 ANKIT SOMNATH GUPTA 18.5 25.45
8818 980007841 3210000643 RUPESH ASHOK PRASAD 18.5 25.45
8819 980004835 3210001135 RUTUJA NAMDEO CHAVAN 18.5 25.45
8820 980002997 3210001250 EKTA HIRALAL CHAUHAN 18.5 25.45

147/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8821 980000052 3210001435 POONAM SUKHIRAM GAUTAM 18.5 25.45


8822 980004831 3310000032 ASHWINI MORESHWAR ALONE 18.5 25.45
8823 980005147 3310000043 NISHA SANJAYRAO SONKUSARE 18.5 25.45
8824 980003887 3310000355 PALLAVI VILAS PIMPALKAR 18.5 25.45
8825 980010784 3310000670 KHUSHABU RAVI BHURKUNDE 18.5 25.45
8826 980004321 3310000673 BULAND NITESH JUGNAKE 18.5 25.45
8827 980007315 3310000675 VED SUDHIR WALOKAR 18.5 25.45
8828 980012846 3410000073 VINOD BHAGWAN POTJALE 18.5 25.45
8829 980011565 3410000100 GAJANAN RAJARAM DHATRAK 18.5 25.45
8830 980010911 3410000160 KEDARNATH SHIVBA KOTE 18.5 25.45
8831 980008029 3410000245 VIVEK VILAS JADHAV 18.5 25.45
8832 980011182 3510000036 VARSHA RAMCHANDRA BORSE 18.5 25.45
8833 980013996 3610000050 VIRENDRA WALMIK BHAMRE 18.5 25.45
8834 980002552 3610000159 ANKUSH CHANDRABHAN PINGLE 18.5 25.45
8835 980005838 3610000182 GAYATRI NANAJI KHAIRNAR 18.5 25.45
8836 980001228 3710000061 PRIYA MAHENDRA VICHARE 18.5 25.45
8837 980001437 3710000358 KOMAL BHASKAR THUBE 18.5 25.45
8838 980002863 3810000082 PRAMOD KUMAR 18.5 25.45
8839 980007523 4110000025 LAXMAN BHAGWANRAO CHAVAN 18.5 25.45
8840 980001451 4210000013 BHAGYASHRI SANJAY GHADGE 18.5 25.45
8841 980003161 4210000021 MANOJ MOHAN PATIL 18.5 25.45
8842 980014407 4210000359 SIMA SANJAY GODASE 18.5 25.45
8843 980004350 4210000501 DHANSHREE KARNIK 18.5 25.45
8844 980012524 4210000580 SHUBHAM VINOD MULE 18.5 25.45
8845 980012264 4210000590 VAISHALI CHHABULAL BHOSALE 18.5 25.45
8846 980010545 4210000714 NINAD RAJENDRA SALVI 18.5 25.45
8847 980002915 4210000756 POOJA RAMDAS PAWAR 18.5 25.45
8848 980007673 4210001244 VRUSHALI VIJAY DESHMUKH 18.5 25.45
8849 980003234 4210001556 ROHIT KUMAR 18.5 25.45
8850 980013919 4210001607 AKSHATA ANAND CHAUHAN 18.5 25.45
8851 980011795 4210001731 SHEKHAR SUBHASH GAIKWAD 18.5 25.45
8852 980009010 4210001820 PRAKASH BALU PANDIT 18.5 25.45
8853 980009033 4410000068 HASIBA IQBAL KOTAWDEKAR 18.5 25.45
8854 980008775 4510000019 ASHWINI SUNIL LOKHANDE 18.5 25.45
8855 980013761 4510000043 DIPALI SUNIL NADEKAR 18.5 25.45
8856 980010595 4510000074 KANCHAN MADHAV KARPE 18.5 25.45
8857 980007715 4510000174 ROHIT DILIP SHINDE 18.5 25.45
8858 980005227 4610000092 SONALI RAJARAM PATIL 18.5 25.45
8859 980013537 4710000005 PRANALI BAJARANG JADHAV 18.5 25.45
8860 980006467 4710000075 PRATIKSHA RAJENDRA SHINDE 18.5 25.45
8861 980010079 4710000126 MADHURI ASHOK PATIL 18.5 25.45
8862 980008495 4710000210 POOJA PANDURANG PHADATARE 18.5 25.45
8863 980005843 4810000100 PUSHKAR PRAMOD GAIKWAD 18.5 25.45
8864 980002703 4810000103 MANASI SHRIPAD JOSHI 18.5 25.45
8865 980003944 4810000153 ANAND DATTATRAYA CHAVAN 18.5 25.45
8866 980014184 4810000172 SULTAN BASHIR TAMBOLI 18.5 25.45
8867 980008649 4810000214 JYOTI BHIMRAO BHOSALE 18.5 25.45
8868 980000529 4910000125 AKSHATA RAMDAS MORE 18.5 25.45
8869 980008830 4910000158 SHIVANI NARENDRA TIDKE 18.5 25.45
8870 980011858 4910000275 PRASHANT YASHWANT TAWDE 18.5 25.45
8871 980001066 4910000303 ANKIT RAMESH CHAUHAN 18.5 25.45
8872 980001729 4910000328 GAURAV ASHOK CHAVAN 18.5 25.45
8873 980003425 5010000020 ASHWINI NARAYAN WARGHANE 18.5 25.45
8874 980013169 5110000006 MOHINI SHRIMANT KHANDEKAR 18.5 25.45
8875 980003833 5210000086 ADESH SHRIRAM JOLHE 18.5 25.45
8876 980009298 1110000073 NITIN PALECHA 18 24.43
8877 980003357 1210000079 ABHIJIT VITTHAL THOMBARE 18 24.43
8878 980012725 1210000191 AKSHAY SUBHASH NANNAWARE 18 24.43
8879 980000434 1310000016 HARSHA ARUN ZADE 18 24.43
8880 980011304 1410000046 NUTAN NITIN LAKHE 18 24.43

148/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8881 980010823 1410000067 PRERANA DILIP MAHORE 18 24.43


8882 980003799 1410000167 SUVIDHA SAHEBRAO GANOSKAR 18 24.43
8883 980000527 1410000368 KARAN SHAILESH MEHTA 18 24.43
8884 980014768 1410000408 PREM SURESH BHAGAT 18 24.43
8885 980012550 1410000419 SHWETA VIJAY DHOKE 18 24.43
8886 980012624 1410000477 VAISHNAVI SHARADRAO HAJBE 18 24.43
8887 980006577 1510000111 UMA GUNVANTRAO KHANDARE 18 24.43
8888 980007462 1510000127 UMESH PRAKASH SUSTE 18 24.43
8889 980004461 1510000161 NILESH SANTOSH PANSARE 18 24.43
8890 980006755 1510000220 JADHAV RAJENDRA PARASRAM 18 24.43
8891 980011275 1510000243 RUCHITA SHANTINATH SANGAVE 18 24.43
8892 980006575 1510000274 RAJENDRA AMBADAS ADHAVE 18 24.43
8893 980004553 1510000276 GANESH SHIVAJI DATWASE 18 24.43
8894 980003061 1510000378 SATYAM BHAUSAHEB PAWAR 18 24.43
8895 980002790 1510000379 FAHAD FARAJ HILABI 18 24.43
8896 980013704 1510000430 VIPUL SUNIL FARNE 18 24.43
8897 980012124 1510000619 SUNIL PRAKASH PUSE 18 24.43
8898 980004563 1510000621 VISHAL PUNDLIK DABHADE 18 24.43
8899 980008732 1510000635 MADHURI KISANRAO BABREKAR 18 24.43
8900 980003848 2110000058 AKSHAY KUMAR 18 24.43
8901 980008630 2210000085 RAHUL RAJENDRA JADIYE 18 24.43
8902 980008276 2210000199 SHOIB ABDULKADAR KHATIK 18 24.43
8903 980011877 2210000219 BHUSHAN LALCHAND DHOLE 18 24.43
8904 980013886 2210000237 PRATIK RAJENDRA KULKARNI 18 24.43
8905 980006165 2410000043 SAKSHI SAHEBRAO RINAYAT 18 24.43
8906 980003653 2610000082 SHUBHANGI DILIP THORAT 18 24.43
8907 980006710 2610000213 SAYALI DILIP PATIL 18 24.43
8908 980012064 2610000328 RAHEMATULLAH KHA NURULLAH KHA 18 24.43
8909 980008430 2610000459 GIRISH BHAUSAHEB PATIL 18 24.43
8910 980015053 2610000472 JAY SUPDU CHAVAN 18 24.43
8911 980013503 2810000127 JAINAB NOORAZAM MULANI 18 24.43
8912 980013709 2810000346 JYOTI BHARAMU ASHTEKAR 18 24.43
8913 980003240 2910000048 RAHUL KUMAR 18 24.43
8914 980004042 2910000135 GUDDU KUMAR 18 24.43
8915 980000225 2910000174 SHWETA KUMARI 18 24.43
8916 980009620 2910000233 DEEPAK KUMAR 18 24.43
8917 980004173 3010000157 PRIYA BHARAT JAKATE 18 24.43
8918 980010269 3010000183 SHILPA PRAKASH KASHALE 18 24.43
8919 980009840 3010000337 AJAY ATMARAM NEPTE 18 24.43
8920 980006334 3010000346 ANIL YESHWANT MANE 18 24.43
8921 980012016 3010000395 AHEFAZ AJAZ KAZI 18 24.43
8922 980012903 3010000463 AHAMED DASTGIR SAYYAD 18 24.43
8923 980015002 3110000002 ABHISHEK CHAUDHARY 18 24.43
8924 980000678 3210000013 AKSHATA ASHOK SHINDE 18 24.43
8925 980006738 3210000224 JYOTI TRIBHUVANLAL KANNOJIA 18 24.43
8926 980011645 3210000239 SHAILESH SUBHASH YADAV 18 24.43
8927 980004703 3210000482 PRADEEP AJAYKUMAR VISHWAKARMA 18 24.43
8928 980000686 3210000600 ROHIT RAMESH JADHAV 18 24.43
8929 980007327 3210000695 NAVEEN NARAHARI LAGISHETTY 18 24.43
8930 980007325 3210000822 SATYAPRAKASH FAGURAM TIWARI 18 24.43
8931 980012736 3210001002 GAYATRI HEMANT MARATHE 18 24.43
8932 980007849 3210001451 ANTRUSH NAINAR 18 24.43
8933 980006068 3310000394 ANIKET ANIL BAGDE 18 24.43
8934 980004415 3310000547 LUCKY BRAMHE 18 24.43
8935 980006394 3310000632 GULSHANKUMAR KUWARLAL PATLE 18 24.43
8936 980007513 3410000006 SANI AMBER SYED AZEEMUDDIN 18 24.43
8937 980008008 3410000026 AMBADAS VISHWANATH SHINDE 18 24.43
8938 980006814 3410000109 GHATE NIKHITA LAXMANRAO 18 24.43
8939 980009435 3410000201 GANGASAGAR VISHWANATH MATHPATI 18 24.43
8940 980007769 3410000231 SHAIKH ASLAM ABDUL KHALEQUE 18 24.43

149/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

8941 980004793 3510000006 VIDYA DHANRAJ DEORE 18 24.43


8942 980009521 3610000066 SHRUTI DATTATRAYA BHUSAL 18 24.43
8943 980001112 3610000233 ARPIT SANJAY JOSHI 18 24.43
8944 980014433 3610000311 KAPIL ARVIND HANPHODE 18 24.43
8945 980013181 3710000077 PRANAV DATTATRAY PAITHANKAR 18 24.43
8946 980000188 3710000286 SIDDHARTH AJIT NIKALJE 18 24.43
8947 980010339 3710000311 AKANKSHA SURESH MADANE 18 24.43
8948 980014871 3810000010 ARBAAZ JAMALKHA PATHAN 18 24.43
8949 980011053 3810000043 NEHA VANSHYA GUJAR 18 24.43
8950 980003920 3910000077 SAGAR UTTAM ATPADKAR 18 24.43
8951 980007147 4210000050 ANUJA MADHUKAR NARALKAR 18 24.43
8952 980010792 4210000068 OMKAR SHANKAR PAWAR 18 24.43
8953 980001364 4210000097 AMIT DEVRAM CHAUDHARI 18 24.43
8954 980013266 4210000171 VISHAL SHIVAJI SHINDE 18 24.43
8955 980011490 4210000200 NAMRATA SHIVAJI DHEKALE 18 24.43
8956 980008055 4210000207 SEEMA PARVEEN SHOUKAT SAYYED 18 24.43
8957 980002726 4210000208 SHUBHAM BALKRISHNA PHATAK 18 24.43
8958 980014965 4210000292 DEVESH KISHOR CHAUDHARI 18 24.43
8959 980011477 4210000549 SUPRIYA SUNIL SHELKE 18 24.43
8960 980011540 4210000774 SAI JAYANT LOKARE 18 24.43
8961 980005833 4210000846 RAHUL HANUMANTRAO KULKARNI 18 24.43
8962 980010972 4210000930 NIKITA RAJENDRA WABLE 18 24.43
8963 980008730 4210001029 PRATIK SHASHIKANT NAKASKAR 18 24.43
8964 980008805 4210001066 SNEHLATA SADANAND GHONGADE 18 24.43
8965 980013458 4210001251 POOJA SAMBHAJI DOIPHODE 18 24.43
8966 980004046 4210001476 EJAZ AYYAS MOMIN 18 24.43
8967 980009356 4210001640 SHITAL BANKAT BARBOLE 18 24.43
8968 980005630 4210001753 AFZAL KALIM SHAIKH 18 24.43
8969 980011712 4210001846 BALAJI BABURAO KAMBLE 18 24.43
8970 980014159 4210001899 IJAJ INNUS SHAIKH 18 24.43
8971 980002947 4210001996 SAYYADALI DASTAGIR MAKANDAR 18 24.43
8972 980002600 4210002008 SHREEYA MILIND TAMBE 18 24.43
8973 980011738 4210002020 BHAWNA ROY 18 24.43
8974 980008734 4410000005 ASMITA ANANT GHAWALI 18 24.43
8975 980005641 4410000021 SUCHITA VISHNU MAVALANKAR 18 24.43
8976 980007949 4510000038 DIPALI SURYABHAN BHABAD 18 24.43
8977 980012878 4510000152 AKSHAY SANJAY PARDESHI 18 24.43
8978 980005910 4610000056 ROHINI POPAT GAIKWAD 18 24.43
8979 980008969 4610000097 PURNIMA MAHADEV PATIL 18 24.43
8980 980010198 4610000210 UMAR JALAL MULLA 18 24.43
8981 980014543 4610000238 DARSHAN KALLAPPA KALLI 18 24.43
8982 980014070 4710000011 SARIKA AVINASH SHINDE 18 24.43
8983 980003745 4810000106 ASMITA SHRIKANT TIRTHKAR 18 24.43
8984 980007530 4810000136 SHIVANI NAGNATH RAUT 18 24.43
8985 980002752 4810000142 KISHOR LAXMAN CHAVAN 18 24.43
8986 980014840 4810000220 ASMITA SADASHIV MORE 18 24.43
8987 980008877 4810000226 NISHA JYOTIRAM SOMWANSHI 18 24.43
8988 980003418 4910000035 SHABBO KALAM ANSARI 18 24.43
8989 980013113 4910000154 SARVESHA RAJENDRA JADHAV 18 24.43
8990 980011950 4910000160 ARCHANA DAULAT MOGARE 18 24.43
8991 980011768 4910000240 KAMLESH VINODKUMAR UPADHYAY 18 24.43
8992 980011151 4910000531 RISHIKESH SHAILESH PEDNEKAR 18 24.43
8993 980004529 4910000558 AKSHAY HARISHCHANDRA DHOLE 18 24.43
8994 980011466 5010000007 KAJAL MANOJRAO KAMBLE 18 24.43
8995 980003739 5210000001 SAGAR SURESHRAO KALBANDE 18 24.43
8996 980003763 5210000042 RACHNA SANJAY NIMJE 18 24.43
8997 980002397 1210000011 ASHWINI DATTU ADHAV 17.5 22.54
8998 980007705 1210000018 ISHWAR SOHANLAL JADHAV 17.5 22.54
8999 980011574 1210000063 GAURAV ARJUN PADALE 17.5 22.54
9000 980013395 1210000072 SHRIRAM TUKARAM THORAT 17.5 22.54

150/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9001 980002403 1210000119 DAMU NAVNATH WADAVKAR 17.5 22.54


9002 980005799 1210000145 SHRENIKA SUBHASH GAIKWAD 17.5 22.54
9003 980006279 1210000185 POOJA TATYASAHEB GORE 17.5 22.54
9004 980014394 1210000223 KISHOR NAVNATH CHOURE 17.5 22.54
9005 980005660 1210000226 AMOL NANASAHEB KASAWANE 17.5 22.54
9006 980002087 1210000248 SHAIKH MOHD YASIR FAZAL AHMED 17.5 22.54
9007 980013505 1210000305 ASHWINI DILIP MORE 17.5 22.54
9008 980003945 1210000314 MANOJ BALASAHEB KOKATE 17.5 22.54
9009 980003750 1210000319 AKSHAY MANOJ MUTHIYAN 17.5 22.54
9010 980014183 1210000327 SWAPNALI TUKARAM KALE 17.5 22.54
9011 980006775 1310000035 PRIYANKA JAYANT KUKADE 17.5 22.54
9012 980004444 1410000080 AAGAM CHETAN MAHAJAN 17.5 22.54
9013 980000369 1410000124 JAYALI GHANSHAM NAKWAL 17.5 22.54
9014 980000855 1410000139 RAGINI CHANDRAKISHOR TANDEKAR 17.5 22.54
9015 980000386 1410000149 NIKITA RATAN ADE 17.5 22.54
9016 980006134 1410000159 SHIMUKH SHESHRAO ADE 17.5 22.54
9017 980004282 1410000240 RUSHIKESH BHAGCHANDJI RAMAWAT 17.5 22.54
9018 980009160 1410000258 VAISHNAVI DNYANENDRAKANTIBABU 17.5 22.54
9019 980000853 1410000275 LOBHESH SHANKARRAO BUTE 17.5 22.54
9020 980014851 1410000283 AJINKYA RAMRAO KHERDE 17.5 22.54
9021 980013961 1410000286 HARSHAL VIJAY GOME 17.5 22.54
9022 980011442 1410000393 RENUKA SUDESH GUPTA 17.5 22.54
9023 980001489 1410000396 ADITI SAHEBRAO MANGLE 17.5 22.54
9024 980008349 1410000435 JYOTI RAMDAS SAPKAL 17.5 22.54
9025 980008207 1410000469 NIKITA RAOSAHEB PATEKAR 17.5 22.54
9026 980008892 1410000520 PAYAL DILIPRAO WAKEKAR 17.5 22.54
9027 980000819 1510000011 AKSHAY BHIMRAO GHUGARE 17.5 22.54
9028 980012036 1510000126 JUNED KHAN WAHED KHAN 17.5 22.54
9029 980010728 1510000189 PARTH RAJENDRA RATHOD 17.5 22.54
9030 980008255 1510000217 PAYAL DEVCHAND KALE 17.5 22.54
9031 980007921 1510000226 RAHUL BHASKAR KADAM 17.5 22.54
9032 980000626 1510000238 DIPAK RAMBUZARAT VISHWAKARMA 17.5 22.54
9033 980010591 1510000291 GANESH SANJAY DUSHING 17.5 22.54
9034 980005043 1510000451 VILIN DILIP BIDWAI 17.5 22.54
9035 980014678 1510000541 MANDIPSINGH KULDIPSINGH PANNU 17.5 22.54
9036 980011534 1510000612 SHITAL BALASAHEB KALE 17.5 22.54
9037 980007970 1610000041 RUPAM SUNIL MUSALE 17.5 22.54
9038 980001491 1610000043 SRAVAN JAISINGH HANDIBAG 17.5 22.54
9039 980009736 1710000005 VAISHNAVI VASANTA ADMANE 17.5 22.54
9040 980013058 1910000028 KOMAL MADHUKAR WARADE 17.5 22.54
9041 980005070 2010000065 VAIBHAV PRABHAKAR DERKAR 17.5 22.54
9042 980008751 2010000120 SEEMA SHRIRAM YADAV 17.5 22.54
9043 980006447 2010000129 SHARMISHTHA SURESH BHOYAR 17.5 22.54
9044 980002973 2110000086 ROHIT MAURYA 17.5 22.54
9045 980001720 2110000189 MD AHSAN 17.5 22.54
9046 980007639 2110000231 ANU KATARIA 17.5 22.54
9047 980011064 2210000039 SHUBHANGI SUDAM PATIL 17.5 22.54
9048 980001317 2210000076 PRAJAKTA RAVINDRASING GIRASE 17.5 22.54
9049 980010934 2210000078 KHAGENDRA KISHOR RAJPUT 17.5 22.54
9050 980014855 2210000106 RUCHITA SANJAY PATIL 17.5 22.54
9051 980001193 2210000224 VIJAYA GOPICHAND BADGUJAR 17.5 22.54
9052 980002419 2510000006 GAJANAN DATTATRAY BOCHRE 17.5 22.54
9053 980013563 2610000027 SWATI RAJENDRA PANDIT 17.5 22.54
9054 980014513 2610000070 RAJASHREE CHANDRAKANT KOLATE 17.5 22.54
9055 980014864 2610000095 DIMPAL NIVRUTTI YEWALE 17.5 22.54
9056 980011146 2610000184 TARKESHWARI RAJENDRA PATIL 17.5 22.54
9057 980012206 2610000185 PRANJALI BHAGWAN PATIL 17.5 22.54
9058 980008727 2610000223 DHANASHRI KAILAS MAHAJAN 17.5 22.54
9059 980011245 2610000235 VRUSHALI SHRIKRUSHNA CHAUDHARI 17.5 22.54
9060 980002987 2610000237 BHAVANA BABURAV PATIL 17.5 22.54

151/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9061 980010612 2610000270 ASHWINI SURESH CHAUDHARI 17.5 22.54


9062 980006040 2610000301 BHUSHAN YASHAWANT KULKARNI 17.5 22.54
9063 980001655 2610000351 NIKLESH RAJENDRA JOHARE 17.5 22.54
9064 980008951 2610000414 HARSHAL VILAS PATIL 17.5 22.54
9065 980009847 2610000434 SAURABH DHANANJAY BAVISKAR 17.5 22.54
9066 980011002 2610000457 HEMANT DHANANJAY NIKAM 17.5 22.54
9067 980014388 2610000473 PAPPU KISAN JADHAV 17.5 22.54
9068 980009157 2610000499 SAYYED BILAL SAYYED ILIYAS 17.5 22.54
9069 980009263 2810000037 SAGAR MARUTI MASTOLI 17.5 22.54
9070 980012048 2810000064 OMKAR MAHADEV KUMBHAR 17.5 22.54
9071 980010698 2810000083 ANUJA VILAS BARKALE 17.5 22.54
9072 980003760 2810000109 SONALI SHAILENDRA CHAVAN 17.5 22.54
9073 980013541 2810000181 SHIVANI VIJAY PATIL 17.5 22.54
9074 980011985 2810000199 AJIT ANIL ASANEKAR 17.5 22.54
9075 980002307 2810000268 TABBASUM RAJEKHAN MUJAWAR 17.5 22.54
9076 980012051 2810000280 SONALI ANNASO KALAMBE 17.5 22.54
9077 980006617 2810000292 NAMRATA NANDKUMAR BHALKAR 17.5 22.54
9078 980010576 2810000366 ROHINI BAPUSO BAGAL 17.5 22.54
9079 980010692 2810000410 JYOTI GAUTAM KAMBLE 17.5 22.54
9080 980010745 2810000412 JYOTI TANAJI PATIL 17.5 22.54
9081 980010854 2810000421 MANIK BALASAHEB KHOT 17.5 22.54
9082 980013025 2810000432 MAYURI VASANT SUTAR 17.5 22.54
9083 980000648 2910000132 CHITRANJAN KUMAR PATEL 17.5 22.54
9084 980004507 2910000155 BASANT KUMAR 17.5 22.54
9085 980009362 3010000061 NIKITA HEMANT SONALE 17.5 22.54
9086 980007792 3010000071 SARASWATI PANDURANG BIRADAR 17.5 22.54
9087 980013859 3010000074 AKSHATA SHIVKUMAR WALE 17.5 22.54
9088 980009318 3010000089 BHAGYASHREE RAMESHRAO BHANDARE 17.5 22.54
9089 980007985 3010000227 PRIYA DEVENDRA TOMPE 17.5 22.54
9090 980015105 3010000268 PARAG PANDURANG DIWAN 17.5 22.54
9091 980004105 3010000269 VIRAJ BALASAHEB DHAWAN 17.5 22.54
9092 980004517 3010000285 ATISH MACHHINDRA KAMBLE 17.5 22.54
9093 980004176 3010000333 SHRIHARI SOPAN LANDGE 17.5 22.54
9094 980005925 3010000336 AKSHAY BALAJI SURYAWANSHI 17.5 22.54
9095 980012681 3010000437 MAHESH SAUDAGAR VIBHUTE 17.5 22.54
9096 980000601 3210000087 HARIOM ANIL SINGH 17.5 22.54
9097 980003117 3210000164 YOGESH LAXMAN BHALERAO 17.5 22.54
9098 980014640 3210000208 PRITI PRASHANT SWAIN 17.5 22.54
9099 980014424 3210000212 RAHUL RAJKUMAR RAJBHAR 17.5 22.54
9100 980011551 3210000362 SUSHMITA ANANT NANGARE 17.5 22.54
9101 980011714 3210000493 KRISHNARATAN RAJU MISHRA 17.5 22.54
9102 980009314 3210001041 BHAVANA HARIDAS PANDIT 17.5 22.54
9103 980001076 3210001047 UMARFAROOK ABDULREHMAN CHAUDHA 17.5 22.54
9104 980004167 3210001184 SUMEDH RAMESH TAYADE 17.5 22.54
9105 980001113 3210001255 AJAY SUREMAN SHARMA 17.5 22.54
9106 980000783 3210001270 PANDEY SATISH SANJAYKUMAR 17.5 22.54
9107 980013432 3210001285 AKASH OMPRAKASH SHUKLA 17.5 22.54
9108 980000236 3210001302 KARTHIKEYAN SUBBURAJ NAIDU 17.5 22.54
9109 980007164 3210001317 DEVESH RAMESH SAWANT 17.5 22.54
9110 980007041 3210001333 SHRIPAD AMARNATH KHOT 17.5 22.54
9111 980013392 3210001346 DARSHAN MOHAN AHIRE 17.5 22.54
9112 980002158 3210001366 AKSHADA AVINASH SURVE 17.5 22.54
9113 980006164 3210001386 SHUBHAM RAKESHKUMAR RAWAT 17.5 22.54
9114 980014971 3210001506 AKHILESH RADHESHYAM WIKAL 17.5 22.54
9115 980006641 3310000104 KARTIK ISHWAR FATING 17.5 22.54
9116 980010986 3310000154 ASHVIN KISHOR BODHANKAR 17.5 22.54
9117 980007630 3310000269 MADHUR SURESH HATWAR 17.5 22.54
9118 980013823 3310000385 ALFIYA ANJUM SIRAJ BARADE 17.5 22.54
9119 980007105 3310000398 PRUTHA NANDKISHOR LABHE 17.5 22.54
9120 980000370 3310000413 RAKESH UMED PATLE 17.5 22.54

152/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9121 980001316 3310000532 KIRAN SEWAKRAM MALKHEDE 17.5 22.54


9122 980005839 3310000609 LAVKESH ROHIT GANJEER 17.5 22.54
9123 980004137 3310000641 KAJAL CHANDRAPRAKASH KAMBLE 17.5 22.54
9124 980003295 3310000702 MANSI DEVRAO TAIWADE 17.5 22.54
9125 980008996 3410000081 MANGESH SHRIKANT ZARKAR 17.5 22.54
9126 980013138 3410000098 POOJA ASHOK TELANGE 17.5 22.54
9127 980012255 3410000106 SHIVALILA DATTATRAY MUNGADE 17.5 22.54
9128 980006759 3410000175 DIVYA SHANKAR MAILARAM 17.5 22.54
9129 980003372 3410000190 AKASH RIKESH PITHADIYA 17.5 22.54
9130 980007756 3510000055 HARSHALGIR KALYANGIR BHAVEKAR 17.5 22.54
9131 980001144 3610000039 SONALI RAMESH RAJOLE 17.5 22.54
9132 980012630 3610000055 SANDEEP SUBHASH BORSE 17.5 22.54
9133 980010739 3610000114 VIKRAM SUKDEV SANAP 17.5 22.54
9134 980014765 3610000115 SONALI LAXMAN GOSAVI 17.5 22.54
9135 980012767 3610000118 KRUSHNA ISHWARLAL NERKAR 17.5 22.54
9136 980005472 3610000139 DHANANJAY SANJAY VISPUTE 17.5 22.54
9137 980001126 3610000184 ARCHANA NAMDEO KOTKAR 17.5 22.54
9138 980005085 3610000302 SWATI AMRUT PATIL 17.5 22.54
9139 980005836 3610000334 TINKAL GORAKH AHIRE 17.5 22.54
9140 980012235 3710000024 SAYALI VILAS BIRARI 17.5 22.54
9141 980015176 3710000121 SAGAR SANJAY KAMBLE 17.5 22.54
9142 980000127 3710000232 RITESH VIDYASAGAR PRAJAPATI 17.5 22.54
9143 980000659 3710000294 ABHISHEK PRASHANT JANGAM 17.5 22.54
9144 980007287 3710000371 KAJAL CHANDRAKANT CHAVAN 17.5 22.54
9145 980006126 3710000405 PRASAD TUKARAM BABAR 17.5 22.54
9146 980010329 3810000020 VIKAS RAJENDRADEO TIWARI 17.5 22.54
9147 980013296 3910000047 KALYANI DINKAR GAIKWAD 17.5 22.54
9148 980010638 3910000064 SHITAL DILIP BHOSALE 17.5 22.54
9149 980006858 3910000065 DAYANAND GAJENDRA SURVE 17.5 22.54
9150 980011975 3910000071 AJINATH DILIP LOKHANDE 17.5 22.54
9151 980005573 4110000019 VIKRAM RADHESHAM JOSHI 17.5 22.54
9152 980000660 4210000001 ASHUTOSH SURENDRA SHUKLA 17.5 22.54
9153 980002302 4210000053 SNEHAL RAVINDRA SUTAR 17.5 22.54
9154 980003566 4210000057 SHRIKAR ONKAR RAUNDAL 17.5 22.54
9155 980011155 4210000120 SHUBHAM SOMNATH SAWANT 17.5 22.54
9156 980010702 4210000304 NIKITA BALU METANGALE 17.5 22.54
9157 980005420 4210000324 MANSI PRAKASH CHAVAN 17.5 22.54
9158 980006772 4210000486 SHITAL GULAB WANAVE 17.5 22.54
9159 980008540 4210000516 GEETA UMAKANT MANE 17.5 22.54
9160 980010779 4210000611 PRIYANKA MANOJ BANKHELE MANOJ 17.5 22.54
9161 980010575 4210000614 ASHOK MITTU MISAL 17.5 22.54
9162 980010750 4210000692 SHILPA SHANKAR TELMASARE 17.5 22.54
9163 980010985 4210000748 KIRAN BAJARANG KHUSPE 17.5 22.54
9164 980002359 4210000767 SHANKAR VITTHAL NARALKAR 17.5 22.54
9165 980010200 4210000798 KAJAL RAJARAM BHOSALE 17.5 22.54
9166 980006227 4210000857 DNYANESHWAR RAGHUNATH NAGANE 17.5 22.54
9167 980003926 4210000894 KETAN DEVIDAS DESHMUKH 17.5 22.54
9168 980009253 4210000902 SUYOG VIJAYRAO KALE 17.5 22.54
9169 980004184 4210000904 ANKITA KAILAS PHADKE 17.5 22.54
9170 980013207 4210000920 MAHESH DNYANOBA DAWALE 17.5 22.54
9171 980011282 4210000978 SNEHA SHARAD NIKALJE 17.5 22.54
9172 980006863 4210000990 ROHAN PRAKASH KULKARNI 17.5 22.54
9173 980007588 4210001001 VARSHA SANJAY RANAWARE 17.5 22.54
9174 980012942 4210001043 SHWETA NARENDRA GUPTA 17.5 22.54
9175 980002054 4210001168 SIDDHI SANJAY SHINDE 17.5 22.54
9176 980001816 4210001197 BHALKE ASHWINI PRALHADRAO 17.5 22.54
9177 980006619 4210001199 AMOL DAGADU VIBHUTE 17.5 22.54
9178 980013153 4210001219 FIROJ RAJU SAYYAD 17.5 22.54
9179 980009481 4210001247 SADDAM HUSEN SHAIKH 17.5 22.54
9180 980003225 4210001340 MOHSIN SALIM TAMBOLI 17.5 22.54

153/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9181 980002413 4210001406 SHADAF HIDAYATULLA NALBAND 17.5 22.54


9182 980014688 4210001505 LUNIYA RONAK SANTOSH 17.5 22.54
9183 980007060 4210001512 PAWANKUMAR PRADEEPKUMAR 17.5 22.54
9184 980014942 4210001669 ABHIJEET RAJENDRA GAIKWAD 17.5 22.54
9185 980003456 4210001738 KOMAL VIJAY BHADANE 17.5 22.54
9186 980000198 4210001929 MUNISH SHARMA 17.5 22.54
9187 980003779 4210001942 RAHUL RAJKUMAR SURYAWANSHI 17.5 22.54
9188 980001609 4210001997 SAGAR NANA PATIL 17.5 22.54
9189 980011898 4310000005 BHAVANA SHRIHARI SHINDE 17.5 22.54
9190 980011321 4410000035 SAYALI PRAMOD GHOSALKAR 17.5 22.54
9191 980000609 4410000062 ADITYA MILIND BAVDHANKAR 17.5 22.54
9192 980005606 4510000039 ROHINI LAXMAN NIRMAL 17.5 22.54
9193 980014420 4510000097 SMITA SUBHASH KOTHMIRE 17.5 22.54
9194 980013539 4510000111 YOGITA SOMNATH JADHAV 17.5 22.54
9195 980006689 4510000151 AMOL NAMDEO NARSALE 17.5 22.54
9196 980013531 4510000177 SUMIT SURESH GOLE 17.5 22.54
9197 980008655 4510000186 HARSHAL PRAKASH JOGDAND 17.5 22.54
9198 980011548 4610000009 ANKITA DILIP PATIL 17.5 22.54
9199 980005900 4610000017 SHRADHA SURESH TAKALE 17.5 22.54
9200 980003936 4610000022 TEJASWI ANIL BHOSALE 17.5 22.54
9201 980007508 4610000253 ANIKET BABAN PATIL 17.5 22.54
9202 980014470 4610000259 SURAJ SHRIKANT ADAKE 17.5 22.54
9203 980011861 4610000274 SUSHANT SHANKAR JADHAV 17.5 22.54
9204 980009579 4710000035 AKASH SURESH ADAKE 17.5 22.54
9205 980007578 4710000060 SAHIL NURMAHMAD SHIKALGAR 17.5 22.54
9206 980012122 4710000077 SHUBHAM BHAGAWAT PAWAR 17.5 22.54
9207 980003249 4710000090 SNEHAL BALASAHEB CHAVAN 17.5 22.54
9208 980007641 4710000111 KUNAL ANKUSH PAWAR 17.5 22.54
9209 980012236 4710000133 PRACHI SADASHIV SHINDE 17.5 22.54
9210 980010633 4810000082 SONAL GOVIND DUSSA 17.5 22.54
9211 980002723 4810000109 GAURI GANGADHAR MANE 17.5 22.54
9212 980013069 4810000156 AISHWARYA SARJERAO NIKAM 17.5 22.54
9213 980010071 4810000186 TRUPTI VASANT DALAVI 17.5 22.54
9214 980005793 4810000212 DAYANAND KASHINATH JAVALAGI 17.5 22.54
9215 980008567 4910000060 VEDIKA RAVINDRA GUPTA 17.5 22.54
9216 980014854 4910000265 OMKAR DIPAK SHINDE 17.5 22.54
9217 980013270 4910000467 AKHILESH PURSHOTTAMLAL KORI 17.5 22.54
9218 980015039 5010000031 PRACHI SHAMRAO KHADSE 17.5 22.54
9219 980008233 5110000011 RAUNAK SHANKAR THORAT 17.5 22.54
9220 980006900 5110000026 ANKIT NARAYAN NARWADE 17.5 22.54
9221 980005134 5210000008 MAYUR ANILRAO WAKADE 17.5 22.54
9222 980000111 1110000015 VINAYKUMAR YAMUNA PRASAD PAL 17 21.68
9223 980009294 1210000058 SALIM HANIF SHAIKH 17 21.68
9224 980000403 1210000060 MOHIT CHANDRAKANT SONAVANE 17 21.68
9225 980000702 1210000174 RUSHIKESH ANIL BANKAR 17 21.68
9226 980000479 1310000003 VINNY LALIT SHARMA 17 21.68
9227 980002425 1410000161 RUTUJA AMARSING KUNDALWAL 17 21.68
9228 980005590 1410000169 ANKITA LILESHWAR SHELAR 17 21.68
9229 980006007 1410000538 ADHIRATH PRADIP BONDE 17 21.68
9230 980010725 1510000104 SAEED KHAN ABED KHAN 17 21.68
9231 980008835 1510000143 YOGESH SHRIRAM WANKHEDE 17 21.68
9232 980009899 1510000335 DIPALI EKNATH JOUK 17 21.68
9233 980007130 1510000377 BHAGWAT GAJANAN DEOKAR 17 21.68
9234 980000172 1510000498 SANKET DILIP PAWAR 17 21.68
9235 980010001 1510000563 MUBIN UMAR SHAHA 17 21.68
9236 980012643 1510000643 PRIYANKA VARDHAMAN PANDE 17 21.68
9237 980004817 1910000010 DIPIKA PRAKASH THOLBARE 17 21.68
9238 980009097 1910000036 ABHIJEET SANJAY JADHAO 17 21.68
9239 980003867 2010000025 RAHUL VASANTRAO WANKAR 17 21.68
9240 980003855 2010000077 TRUPTI VINAYAK BHATARKAR 17 21.68

154/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9241 980004193 2010000099 SONI SANJAY LEKKALWAR 17 21.68


9242 980013337 2110000101 SAHIL DEV SINGH 17 21.68
9243 980000265 2210000045 VAIBHAV CHANDRASHEKHAR PATIL 17 21.68
9244 980007989 2210000097 ARCHANA MACHHINDRA PATIL 17 21.68
9245 980013365 2210000186 ROSHANI NANDKISHOR WAGH 17 21.68
9246 980003300 2210000259 VEDVATI ASHOK AHIRRAO 17 21.68
9247 980003860 2210000281 BHAGYASHREE DINESH SONAWANE 17 21.68
9248 980014681 2410000036 SIYA PRADIP GUPTA 17 21.68
9249 980010567 2610000250 MOHINI RAVINDRA SHIROLE 17 21.68
9250 980014426 2610000292 SHAIKH EJAZ SHAIKH MUSHTAQUE B 17 21.68
9251 980003379 2710000027 NIKITA CHANDRAKANT SHIRSAT 17 21.68
9252 980005806 2810000027 SANGRAMJEET KAKASAHEB MAGADUM 17 21.68
9253 980010563 2810000069 ANUJA SANJAY KOKANE 17 21.68
9254 980010059 2810000159 SANA SALIM MOMIN 17 21.68
9255 980011050 2810000406 VISHAKHA ARUN ARADHYE 17 21.68
9256 980010471 2810000433 VISHWAJEET WAKOJI PATIL 17 21.68
9257 980010334 2810000435 VARDHAN UDAY JADHAV 17 21.68
9258 980000230 2910000003 AMIT KUMAR 17 21.68
9259 980014963 2910000069 PIYUSH RANJAN 17 21.68
9260 980008311 2910000184 JYOTI KUMARI 17 21.68
9261 980005803 3010000027 ANUJA GAJANAN KULKARNI 17 21.68
9262 980012042 3010000045 KIRTI PRAKASH JAGDALE 17 21.68
9263 980005646 3010000165 UJJWALA SHAMRAO SHETE 17 21.68
9264 980011101 3010000389 VILAS PANDURANG SHINDE 17 21.68
9265 980008791 3210000499 CHIRAG RASIK KAPADIA 17 21.68
9266 980011058 3210000692 ANIKET ADIK YADAV 17 21.68
9267 980014018 3210000795 NINAD SAGAR SHIRDHONE 17 21.68
9268 980013953 3210000826 AKASH DATTATRAY HARDADE 17 21.68
9269 980005723 3210001054 RENUKA DATTATRAY KSHIRSAGAR 17 21.68
9270 980012281 3210001353 GAYATRI PARSHURAM VISHWAKARMA 17 21.68
9271 980003159 3210001579 SAQUIB MOHD HASIM 17 21.68
9272 980011031 3310000041 SAKSHI BRAJESH SHARMA 17 21.68
9273 980002249 3310000286 KAUSHIK GOVINDRAM PARDHI 17 21.68
9274 980008672 3310000551 SNEHA BABARAO KAKDE 17 21.68
9275 980004080 3310000612 SHUBHAM DHANIRAM TEKADE 17 21.68
9276 980009966 3410000074 SAMBHAJI SAKHARAM YADAV 17 21.68
9277 980003262 3410000091 FARHAN KHAN MUJEEB AHMED KHAN 17 21.68
9278 980008069 3410000203 GAJANAN RAMRAO JADHAO 17 21.68
9279 980004124 3410000216 MOHAMMED WAHAJUDDIN MOHD VIQAR 17 21.68
9280 980000725 3610000026 HARSH SUBHASH TRIPATHI 17 21.68
9281 980003515 3610000052 PRASHANT SURESH MANDGE 17 21.68
9282 980009689 3610000121 SUCHITRA BABAJI PATIL 17 21.68
9283 980001666 3610000168 REHAN GULAM RASUL SHAIKH 17 21.68
9284 980001635 3710000049 SIDDHESH KUNDLIK ZAWARE 17 21.68
9285 980002314 3810000022 AAKASH SURESH BIDLAN 17 21.68
9286 980002958 3810000036 MAYURI PRABHAT PATEL 17 21.68
9287 980003238 4210000164 ROOPENDRA KUMAR SHARMA 17 21.68
9288 980007107 4210000474 KOMAL ARJUN PAIGUDE 17 21.68
9289 980010968 4210000629 PRASHANT VISHWAS ZUNJURKE 17 21.68
9290 980010761 4210000658 SNEHAL ADINATH WAGHMARE 17 21.68
9291 980000246 4210000764 MD SAIF AHMED 17 21.68
9292 980009064 4210000815 MOHNISH RAOSAHEB PABLE 17 21.68
9293 980014104 4210000897 PALLAVI TANAJI KALBHOR 17 21.68
9294 980009577 4210001039 ANJALI YOHAN MAHALA 17 21.68
9295 980006332 4210001172 ARCHANA VASANT BANDAGAR 17 21.68
9296 980008633 4210001335 KISHOR GANPAT ADHARI 17 21.68
9297 980007361 4210001604 SURAJ GAJANAN NIKAM 17 21.68
9298 980011617 4210001674 BALAJI DHANAJI YELKE 17 21.68
9299 980006996 4210001888 VIKAS LAXMAN KALE 17 21.68
9300 980002566 4210001959 RANJIT RAMDAS BHINTADE 17 21.68

155/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9301 980008686 4410000048 ASHISH SURYAKANT SAWANT 17 21.68


9302 980013490 4510000088 AVASARALA KRISHNAVASUKI CHINNA 17 21.68
9303 980005627 4510000117 KIRTI DADASAHEB ZAWARE 17 21.68
9304 980007611 4510000144 PRITAL BALASAHEB DHUMAL 17 21.68
9305 980009302 4510000180 VAIBHAV BALASAHEB WADJE 17 21.68
9306 980009470 4610000015 SHREYADA ASHOK PAWAR 17 21.68
9307 980010555 4610000050 POOJA RAVINDRA GHADGE 17 21.68
9308 980005832 4610000131 SADHANA VASANT MANE 17 21.68
9309 980003661 4610000183 SANKET VITTHAL MALI 17 21.68
9310 980014731 4610000197 JIVAN LAXMAN KALEL 17 21.68
9311 980002856 4610000240 PRADIP DADASO JADHAV 17 21.68
9312 980004908 4710000018 PRAVIN TANAJI TAWARE 17 21.68
9313 980003287 4710000019 SANKET SANDIP JOSHI 17 21.68
9314 980010163 4710000058 ROHINI JAYAVANT GARUD 17 21.68
9315 980009678 4710000072 KAJAL SHANKAR RAUT 17 21.68
9316 980000073 4710000136 SUNITA SHIVSHANKAR PAL 17 21.68
9317 980008719 4710000211 PRANALI DHANAJI JADHAV 17 21.68
9318 980002736 4810000016 AISHWARYA GIRISH PANCHARIYA 17 21.68
9319 980008001 4810000086 VARSHA VASANT BANDGAR 17 21.68
9320 980008013 4810000164 SALIM SHAFIK SHAIKH 17 21.68
9321 980013310 4910000371 AKASH ASHOK SHINDE 17 21.68
9322 980005605 4910000386 VIVEKKUMAR MEWALAL SHARMA 17 21.68
9323 980014161 4910000388 PRASAD DATTARAM HEMAJI 17 21.68
9324 980001249 5110000005 PALLAVI SHIVPRASAD WALKE 17 21.68
9325 980002553 1110000042 ABDULKADIR HANNANBHAI PARAWALA 16.5 20.73
9326 980008333 1210000200 AMRUTA ANIL BHAGWAT 16.5 20.73
9327 980003019 1310000080 OM ASHOK KUBARE 16.5 20.73
9328 980008295 1410000016 SHUBHANGI NARENDRA SHAL 16.5 20.73
9329 980000411 1410000042 DIPAK MANIKRAO LOKHANDE 16.5 20.73
9330 980008328 1410000076 SHUBHAM VIJAY MALIYE 16.5 20.73
9331 980014080 1410000097 POOJA RAJENDRA ZARE 16.5 20.73
9332 980013547 1410000123 SUMIT VIJAY TAYADE 16.5 20.73
9333 980008612 1410000263 MANGESH PRAKASH DEOLE 16.5 20.73
9334 980004453 1410000294 NIKITA RAMESH CHOUDHARY 16.5 20.73
9335 980006581 1410000304 SETUL KISHOR VERMA 16.5 20.73
9336 980008826 1410000492 PRIYANKA MOROTI SONPAROTE 16.5 20.73
9337 980014978 1510000051 AJAY TUKARAM KACHEWAD 16.5 20.73
9338 980002581 1510000070 DEEPANKAR PADMALOCHAN ROUL 16.5 20.73
9339 980011862 1510000246 SHUBHAM CHHABANRAO NEVASE 16.5 20.73
9340 980013855 1510000343 MAYUR SUNILCHANDRA LOKHANDE 16.5 20.73
9341 980006305 1510000373 POOJA MADANRAO PANDHARE 16.5 20.73
9342 980007254 1510000516 DIVYA VINAYAK SHINDE 16.5 20.73
9343 980006005 1610000026 SHIVANI SATISHRAO CHOUSALKAR 16.5 20.73
9344 980013982 1810000027 ARUN SINGH JADON 16.5 20.73
9345 980005648 1910000007 POOJA SHARAD SONONE 16.5 20.73
9346 980007387 2010000132 NIKITA MOTIRAM URKUDE 16.5 20.73
9347 980002845 2210000001 VAIBHAV RAJENDRA SANGALE 16.5 20.73
9348 980001128 2210000132 DIVYASHRI VISHWASRAO DEORE 16.5 20.73
9349 980009296 2210000161 PRANJALI LALSING GIRASE 16.5 20.73
9350 980007681 2210000272 JAGRUTI SANJAY SHARMA 16.5 20.73
9351 980003796 2610000245 ASMITA DEVIDAS PATIL 16.5 20.73
9352 980003645 2610000261 SMITA SHRIKRISHNA PATIL 16.5 20.73
9353 980008395 2610000374 NITIN DILIP NIKUMBH 16.5 20.73
9354 980011860 2610000419 VALMIK SHANTARAM KANDELKAR 16.5 20.73
9355 980010674 2610000487 DIGVIJAY APPASAHEB LONDHE 16.5 20.73
9356 980007958 2810000123 ANISA SHERMAHAMAD SHAIKH 16.5 20.73
9357 980010216 2810000212 APURVA VIJAY DOIJAD 16.5 20.73
9358 980015130 2810000222 ASMITA ARVIND TIPUGADE 16.5 20.73
9359 980011882 2910000066 NIKHIL ANAND 16.5 20.73
9360 980003194 2910000153 SNEHA GUPTA 16.5 20.73

156/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9361 980005834 2910000248 SHUBHAM KUMAR 16.5 20.73


9362 980010700 3010000090 MADHURI BHIMRAO KAWALE 16.5 20.73
9363 980010350 3010000361 DHIRAJ NAGNATH PANGARKAR 16.5 20.73
9364 980006852 3010000383 MAROTI ANNARAO SHINDE 16.5 20.73
9365 980007081 3110000148 MOHD IMRAN KHAN 16.5 20.73
9366 980006764 3210000199 GAURANGEE SANDEEP VEER 16.5 20.73
9367 980002169 3210000903 SANISAGAR RAJENDRA MANWAR 16.5 20.73
9368 980003021 3210001027 KAMESHWAR KUMAR 16.5 20.73
9369 980012916 3210001048 JATASHANKAR RAJNATH YADAV 16.5 20.73
9370 980006085 3210001126 NOORUL HUDA WAQAR AHMED KHAN 16.5 20.73
9371 980004766 3210001205 PRAVIN DATTA KAMBLE 16.5 20.73
9372 980012522 3210001407 YADAV PANKAJ PREMCHAND 16.5 20.73
9373 980005289 3210001524 HARSHADA PRAKASH TARE 16.5 20.73
9374 980010351 3210001601 DEVDAS DIVAKAR MALAP 16.5 20.73
9375 980000351 3310000004 VICKY VINAYAK PATIL 16.5 20.73
9376 980000599 3310000026 MAYURI DILIP KATKAMWAR 16.5 20.73
9377 980006621 3310000301 SHRUTIKA RAMESH UTANE 16.5 20.73
9378 980012641 3310000329 PAYAL RATNAKAR KOHAD 16.5 20.73
9379 980012474 3310000427 DIKSHA VIJAY GAJARLEWAR 16.5 20.73
9380 980006566 3310000437 AMIT RAJKUMAR BADWAIK 16.5 20.73
9381 980014826 3310000526 PRAVIN RAJARAM AMBADE 16.5 20.73
9382 980004107 3310000539 ABOLI VASANTRAO THAWKAR 16.5 20.73
9383 980007406 3310000698 SWATI NAMDEORAO MANOHARE 16.5 20.73
9384 980010866 3310000701 NILITA ARUN KARMENGE 16.5 20.73
9385 980008372 3410000135 POOJA HANMANTRAO HAVARGE 16.5 20.73
9386 980013779 3410000223 VEDIKA HRIDAYKUMAR KAURWAR 16.5 20.73
9387 980008631 3610000008 SHIVANI RAVINDRA DAHANKE 16.5 20.73
9388 980003692 3610000176 ARSHAD AMIRODDIN SAYYAD 16.5 20.73
9389 980004555 3610000294 PRATIKSHA CHANDRAKANT GHOLAP 16.5 20.73
9390 980009781 3610000340 SHUBHAM SANJAY KULKARNI 16.5 20.73
9391 980010630 3710000122 PRIYANKA DASHRATH BHOR 16.5 20.73
9392 980000639 3710000219 SAHADEV ROUT 16.5 20.73
9393 980010386 3710000409 PAYAL KRUSHNA DABHANE 16.5 20.73
9394 980004191 3910000080 KAVITA PRAKASH KUMBHAR 16.5 20.73
9395 980007561 4110000024 SHUBHAM ASHOK MALWADE 16.5 20.73
9396 980009819 4210000015 AMOL NETAJI KHAMKAR 16.5 20.73
9397 980003460 4210000070 MOHSIN MAJJID PATEL 16.5 20.73
9398 980014866 4210000189 RENUKA ARJUN LALBONDRE 16.5 20.73
9399 980014894 4210000199 NEETA RAM DHOBALE 16.5 20.73
9400 980002450 4210000254 MOHD UMAR SHAKIL WARNE 16.5 20.73
9401 980013894 4210000701 MRUDULA VINAY GHOGALE 16.5 20.73
9402 980011144 4210000703 PRATIBHA RAM KADAM 16.5 20.73
9403 980011496 4210000717 KETAKI SUNIL JAGDALE 16.5 20.73
9404 980010427 4210000832 RUSHIKESH VASUDEO JOSHI 16.5 20.73
9405 980011492 4210000835 ROHIT RAJENDRA PATIL 16.5 20.73
9406 980014152 4210000895 FEBA ROY 16.5 20.73
9407 980002374 4210000987 RAM DILIP AHIRE 16.5 20.73
9408 980010884 4210001016 IMRAN AYYUB SHAIKH 16.5 20.73
9409 980005424 4210001027 BHAGYASHREE GAUTAM BHAGWAT 16.5 20.73
9410 980008246 4210001212 VISHAL DATTATRAY KHARADE 16.5 20.73
9411 980014739 4210001320 SHEETAL SUNIL MORE 16.5 20.73
9412 980014623 4210001484 SAMPADA VIJAY MAHADIK 16.5 20.73
9413 980011699 4210001541 RAMDAS KALU HANNURKAR 16.5 20.73
9414 980002929 4210001668 PRATHAMESH SANJAY JOSHI 16.5 20.73
9415 980009456 4210001823 BHAGYESHREE KALYANRAO BARHATE 16.5 20.73
9416 980005030 4210001906 TUSHAR EKNATH JADHAV 16.5 20.73
9417 980005613 4410000001 JANHAVI JAYPRAKASH MALUSHTE 16.5 20.73
9418 980006978 4410000045 SUMIT VIJAY HAMBIR 16.5 20.73
9419 980011173 4510000066 KALYANI HAUSHABAPU MISAL 16.5 20.73
9420 980006886 4610000031 ASHLESHA HANMANT SUTAR 16.5 20.73

157/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9421 980000379 4610000037 SHIVANI SADANAND KULKARNI 16.5 20.73


9422 980013714 4610000172 KOMAL KAKASO AJMANE 16.5 20.73
9423 980005236 4710000070 PRIYANKA DHARMA BAGUL 16.5 20.73
9424 980014770 4710000085 RUTUJA JAYANT PATIL 16.5 20.73
9425 980006537 4710000147 KAVITA RAJENDRA PACHANGANE 16.5 20.73
9426 980009705 4710000171 ARTI DEEPAK MOHITE 16.5 20.73
9427 980006961 4710000193 NAMRATA RAMCHANDRA DESHMUKH 16.5 20.73
9428 980003302 4710000217 KARISHMA UDDHAV JAGADALE 16.5 20.73
9429 980002740 4810000090 NIKITA JAYESH SHINGADE 16.5 20.73
9430 980010327 4810000095 SWATI NARSAPPA SAKA 16.5 20.73
9431 980006810 4810000121 RITUJA ABASAHEB PADWAL 16.5 20.73
9432 980003986 4910000395 SAGAR GOPINATH KOTHEKAR 16.5 20.73
9433 980011757 4910000472 BIPIN KUMAR YADAV 16.5 20.73
9434 980004854 4910000492 AKSHITH VIJAY KUNDAR 16.5 20.73
9435 980014988 5010000011 ALISHA ARUN GHADE 16.5 20.73
9436 980001276 5110000004 VAISHNAVI SANTOSH ARYA 16.5 20.73
9437 980005548 5110000031 POOJA DHANANJAY DESHMUKH 16.5 20.73
9438 980012363 1210000009 PUNAM BALASAHEB KHETRE 16 19.66
9439 980010927 1210000096 JAYASHRI NANDU PUND 16 19.66
9440 980001650 1210000357 ROHIT GHANSHYAM NYATI 16 19.66
9441 980004331 1310000028 RADHIKA SUNIL JOSHI 16 19.66
9442 980004226 1410000052 MANJUSHA ASHOKRAO DEOLE 16 19.66
9443 980013670 1410000091 VINAY SUNIL THAKARE 16 19.66
9444 980008873 1410000210 BHAVANA DHANANJAY DHARMALE 16 19.66
9445 980008912 1410000212 PRANAY GANGADHAR ADEY 16 19.66
9446 980013596 1410000350 SHAMALI NANASAHEB RAUT 16 19.66
9447 980010881 1410000370 NIKHIL AJAY PANDE 16 19.66
9448 980012197 1410000418 MAYUR SUKHDEORAO SONAR 16 19.66
9449 980005330 1410000499 AKSHAY DNYANESHWAR HOLE 16 19.66
9450 980005123 1510000056 APEKSHA SUNIL RAUT 16 19.66
9451 980013188 1510000096 RUSHIKESH SHIVAJI SABALE 16 19.66
9452 980012378 1510000270 SWARAJ ULHAS MEHUNKAR 16 19.66
9453 980011451 1510000286 MAHESH BABAN SUMB 16 19.66
9454 980011840 1510000328 VRUSHALI MAHAVIR LINGAYAT 16 19.66
9455 980008126 1510000366 KAJAL SURYAKANT DEDE 16 19.66
9456 980000902 1510000384 DIKSHA RAMESH PAWAR 16 19.66
9457 980005212 1510000412 SAURABH KIRANCHANDRA PATIL 16 19.66
9458 980013039 1510000454 BHAGWAN NANA THORAT 16 19.66
9459 980014343 1510000538 SAYALI VINOD KSHIRSAGAR 16 19.66
9460 980013980 1510000570 JABBARKHA SATTARKHA MEWATI 16 19.66
9461 980008004 1510000604 SYEDA AFSHAN NAQVI 16 19.66
9462 980008986 1610000047 ASHWINI DAMODHAR JADHAV 16 19.66
9463 980013399 1710000018 LOKESH VIRENDRA RAHANGDALE 16 19.66
9464 980014789 2410000054 POOJA CHANDRAPAL GOMASE 16 19.66
9465 980013639 2610000204 GEETA MUKUNDA MULE 16 19.66
9466 980010709 2610000269 ROSHANI HARI BORLE 16 19.66
9467 980013131 2610000376 UMESH KAILASSHING PARDESHI 16 19.66
9468 980010095 2810000028 GAUTAMI BHAGAWAN KOTHAWALE 16 19.66
9469 980013489 2810000075 ANITA ASHOK KANASE 16 19.66
9470 980013577 2810000200 ZATE PRAMOD PRAKASH 16 19.66
9471 980010669 2810000228 SOMIYA ARVIND SINGH 16 19.66
9472 980003420 2810000241 KEERTI DATTATREY BADNIMURI 16 19.66
9473 980010047 2810000261 ANUJA ASHOK ZARI 16 19.66
9474 980010609 2810000287 SANJAY MOHANLAL KUMAWAT 16 19.66
9475 980012262 2810000289 PAURNIMA RAJKUMAR KOLEKAR 16 19.66
9476 980013084 2810000300 JAYASHRI DATTATRAY PATIL 16 19.66
9477 980003441 2810000309 UTTAM BANDOPANT MALAVI 16 19.66
9478 980009501 2810000373 AARTI NAMDEV DHOLE 16 19.66
9479 980010223 2810000440 SRUSHTI UMESH JADHAV 16 19.66
9480 980005939 2910000106 ANSHIKA PRIYA 16 19.66

158/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9481 980013960 3010000070 AARTI SUDHAKAR KADAM 16 19.66


9482 980010695 3010000213 POOJA SAHEBRAO DESHMUKH 16 19.66
9483 980007978 3010000297 DNYANESHWAR RAJABHAU BAKLE 16 19.66
9484 980008563 3010000432 YASHVANT SUKHDEV WAGHMARE 16 19.66
9485 980004757 3110000024 ASHISH KUMAR KUSHWAHA 16 19.66
9486 980004053 3110000062 SHIKSHA MAURYA 16 19.66
9487 980007593 3210000027 RANJIT KUMAR SAMSHER KUMAR NIS 16 19.66
9488 980012227 3210000147 ARVIND SADHURAM SHUKLA 16 19.66
9489 980007425 3210000468 AMOL PRABHAKAR LANJEKAR 16 19.66
9490 980002091 3210000763 MADHURI MANOHAR PATIL 16 19.66
9491 980003748 3210000914 PRIYANKA DATTATRAY KHAMKAR 16 19.66
9492 980009703 3210000922 AKSHATA SADANAND AROSKAR 16 19.66
9493 980014922 3210001037 TEJAS SUNIL VAITY 16 19.66
9494 980002245 3210001069 PAWAN GAURISHANKAR TIWARI 16 19.66
9495 980004434 3210001572 OMKAR SUBHASH GHAG 16 19.66
9496 980000543 3310000046 JAYSHREE RAJESH DHARAMTHOK 16 19.66
9497 980014510 3310000051 PALLAVI SANJAY URKUDE 16 19.66
9498 980003003 3310000130 PRADIP DNYANESHWAR MAHULKAR 16 19.66
9499 980012152 3310000197 RAHUL DIWALU SONWANE 16 19.66
9500 980007473 3310000258 HARSHIT SHUKLA 16 19.66
9501 980007564 3310000393 AKANKSHA SAGAR MOON 16 19.66
9502 980004216 3310000416 AVADHUT KAMALKAR GUJARKAR 16 19.66
9503 980008558 3310000422 SHUBHANG DILIP NARODE 16 19.66
9504 980009465 3310000483 PRAGATI BANDU BANKAR 16 19.66
9505 980003851 3310000633 RITA MAHADEVRAO MADKE 16 19.66
9506 980012095 3410000054 MAMIDWAR POOJA PRAVIN 16 19.66
9507 980012826 3410000128 NAYANA PRAKASH KOYALKONDE 16 19.66
9508 980011654 3410000217 AARTI ASHOK WATORE 16 19.66
9509 980013808 3510000011 SHRUTI TUSHAR SHASTRI 16 19.66
9510 980003033 3610000151 NEELAM CHANDRASHEKAR PILLAY 16 19.66
9511 980003716 3610000285 RAJESHWAR SAHEBRAO MALI 16 19.66
9512 980003518 3610000305 SHUBHAM CHINTAMAN WAGH 16 19.66
9513 980008605 3610000319 RUCHITA SANJAY CHAVAN 16 19.66
9514 980001701 3710000036 SAYALI SANDESH KATHE 16 19.66
9515 980001343 3710000262 VIGHNESH SUNIL GHADI 16 19.66
9516 980011262 3710000324 PUSHPA ANKUSH KADAM 16 19.66
9517 980009860 3810000060 MITUL JAYPRAKASH VANJARA 16 19.66
9518 980007842 3810000070 DIVYAKANT KAILAS SHEWALE KAILA 16 19.66
9519 980012717 3810000093 NISHITH HITENDRA MEHTA 16 19.66
9520 980012191 3910000054 VAISHALI JALINDAR KADAM 16 19.66
9521 980000824 4210000225 UTTAM KANARAM CHOUDHARY 16 19.66
9522 980010290 4210000318 RUTUGANDHA RAJARAM CHASKAR 16 19.66
9523 980013792 4210000568 PRATIK RAJU SHILIMKAR 16 19.66
9524 980010217 4210000684 SUMIT EKNATH PIDURKAR 16 19.66
9525 980002294 4210000856 SURAJ SANJAY KULKARNI 16 19.66
9526 980008782 4210000864 RUPALI VILAS KHOMANE 16 19.66
9527 980011833 4210000963 HARSHADA VIJAY SHINDE 16 19.66
9528 980007963 4210001135 NILESH JANRAO TAYADE 16 19.66
9529 980010593 4210001179 AKASH PRAKASH DHAMALE 16 19.66
9530 980003293 4210001309 YUVRAJ BALU SHELKE 16 19.66
9531 980008229 4210001358 NIKITA MILIND KAMBLE 16 19.66
9532 980014592 4210001414 CHETAN PRAKASH UDHANE 16 19.66
9533 980006650 4210001770 PRIYANKA 16 19.66
9534 980004950 4210001835 NIKHITA NAKHUL PANDERPURKER 16 19.66
9535 980012070 4210001902 NIKITA RAVINDRA PATIL 16 19.66
9536 980004098 4210001956 PIYUSH MADHAVRAO PATIL 16 19.66
9537 980009586 4310000019 AKSHATA MAHESH KASAR 16 19.66
9538 980007708 4410000024 PANKAJ ZUNJAR SAWADKAR 16 19.66
9539 980014281 4410000093 ANKITA ANNAPPA MOHITE 16 19.66
9540 980007504 4510000062 SUVARNA MARUTI HASE 16 19.66

159/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9541 980011839 4510000153 SHUBHAM BHIKAJI KANASE 16 19.66


9542 980005095 4610000059 SHIVANI SUNIL SHINDE 16 19.66
9543 980006363 4610000090 MONALI ASHOK PATIL 16 19.66
9544 980003380 4610000102 MAYURI HANMANT CHOUGULE 16 19.66
9545 980007123 4610000126 SHWETA SHAMKUMAR MHETRE 16 19.66
9546 980006874 4610000141 KOMAL SHIVAJI PATIL 16 19.66
9547 980006367 4610000168 DHANASHRI SAMBHAJI GAIKWAD 16 19.66
9548 980010501 4610000191 VIVEK PRAKASH KARVANJE 16 19.66
9549 980007678 4610000222 AIYAJ BABASO TAMBOLI 16 19.66
9550 980002748 4610000273 SUNIL SADASHIV PAWAR 16 19.66
9551 980003398 4710000038 MONIKA VIJAY POL 16 19.66
9552 980011259 4710000071 KAJAL SANJAY PISAL 16 19.66
9553 980013834 4710000119 ARCHANA DHAU ZORE 16 19.66
9554 980005937 4710000162 HEMALATA TATYASO SURVE 16 19.66
9555 980014726 4810000018 VAISHALI MALLINATH KAMSHETTI 16 19.66
9556 980013663 4810000046 PRIYANKA SHRISHAIL DHULE 16 19.66
9557 980007273 4810000087 AISHWARYA SUDHAKAR WAGH 16 19.66
9558 980001162 4810000147 VISHAL KISAN KULKARNI 16 19.66
9559 980014703 4810000175 SUSHAMA MADHAVRAO BHOSALE 16 19.66
9560 980014666 4910000202 KARUNA MAHENDRA NIKUMBHA 16 19.66
9561 980013566 4910000515 PRAMOD DATTATRAY SALUNKE 16 19.66
9562 980012349 4910000605 VISHAL JANARDHAN AAIT 16 19.66
9563 980008418 5010000028 PALLAVI HEMANTRAO BHOYAR 16 19.66
9564 980006499 5210000080 ANJALI CHARANSINGH VARMA 16 19.66
9565 980003959 1210000002 AKSHAY SANJAY CHAUKATE 15.5 18.74
9566 980004848 1210000051 SUMEET GANESH GHOSH 15.5 18.74
9567 980015014 1210000193 ANIS JABBAR SHAIKH 15.5 18.74
9568 980008780 1410000110 PRATIK ARVIND GANJARE 15.5 18.74
9569 980014556 1410000141 RESHMA NIRMALKUMAR GUGLIYA 15.5 18.74
9570 980013114 1410000351 RAVIKUMAR BHASKAR SHRIKHANDE 15.5 18.74
9571 980005034 1410000429 PALLAVI PRABHAKARRAO ADHAU 15.5 18.74
9572 980005873 1410000434 MOHINI MAHESH WARHADE 15.5 18.74
9573 980004427 1410000448 PRITI RAJKUMAR DHANUSHKAR 15.5 18.74
9574 980008559 1510000050 ABHOLI BHUJANGRAO TERKHEDKAR 15.5 18.74
9575 980012761 1510000239 MRUNAL RAJENDRA MULEY 15.5 18.74
9576 980006416 1510000337 AKSHAY AJITRAO WAYKOS 15.5 18.74
9577 980015062 1510000375 GAJANAN VITTHAL KARGHE 15.5 18.74
9578 980002819 1510000428 KHAN UZAIR JAVEED KHAN 15.5 18.74
9579 980001100 1510000432 SACHIN PANDURANG VEER 15.5 18.74
9580 980011982 1610000030 VAIBHAV KALIDAS BEHARE 15.5 18.74
9581 980012505 1810000012 SANGEETA YADUWANSHI 15.5 18.74
9582 980011074 1910000046 DIPALI SHRIKRUSHNA KALE 15.5 18.74
9583 980004370 2010000066 PAYAL NAGESH THUSE 15.5 18.74
9584 980011988 2210000127 MUJAHIDULISLAM BALDAR KHAN 15.5 18.74
9585 980009858 2610000004 PUNAM RAJARAM PATIL 15.5 18.74
9586 980011316 2610000036 SHITAL PRAMOD PAWAR 15.5 18.74
9587 980008199 2610000043 PRIYANKA MAHADU PATIL 15.5 18.74
9588 980011033 2610000065 SHALINI RAVINDRA KHARATE 15.5 18.74
9589 980003916 2610000134 SMITA RAJENDRA SHIRSATH 15.5 18.74
9590 980010519 2610000203 MADHURI SANJAY MAHAJAN 15.5 18.74
9591 980006636 2610000208 PRITI RAJENDRA PATIL 15.5 18.74
9592 980005945 2610000228 PRIYANKA SHARAD MAHAJAN 15.5 18.74
9593 980007733 2610000277 SAGAR DAHIBHATE 15.5 18.74
9594 980013299 2610000429 PANKAJ PRAKASH WANI 15.5 18.74
9595 980002848 2710000014 SUMEET SANTOSH KARNIK 15.5 18.74
9596 980012323 2810000040 NEHA PRAKASH PATIL 15.5 18.74
9597 980009729 2810000059 VISHWAJEET VIJAY DESAI 15.5 18.74
9598 980012011 2810000074 KOMAL RAJENDRA KAMBLE 15.5 18.74
9599 980010097 2810000092 POOJA SURESH SUTAR 15.5 18.74
9600 980005786 2810000170 MAHADEV JAKKAPA PATIL 15.5 18.74

160/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9601 980014193 2810000279 AUDUMBAR BAJIRAO LIGADE 15.5 18.74


9602 980013023 2810000430 SHAHIN ISMILE INAMDAR 15.5 18.74
9603 980013545 2810000453 TRUPTI BALKU KATKAR 15.5 18.74
9604 980001714 2910000072 NEHA KUMARI 15.5 18.74
9605 980003899 3010000053 LATA NARSING KHANDADE 15.5 18.74
9606 980009811 3010000184 SAROJA ARVIND DESHMUKH 15.5 18.74
9607 980003538 3010000246 ANURADHA GANESH BADNALE 15.5 18.74
9608 980011904 3010000351 NITIN DATTATRAYA JADHAV 15.5 18.74
9609 980006356 3010000381 AVINASH RAMCHANDRA DHAKPADE 15.5 18.74
9610 980014523 3010000452 SUHAS GANPATRAO DHAMALE 15.5 18.74
9611 980007936 3110000058 KULDEEP PATHAK 15.5 18.74
9612 980015104 3210000514 RAI SHIVAM DIWAKAR 15.5 18.74
9613 980001314 3210000682 SUMIT VISHNU SHUKLA 15.5 18.74
9614 980000152 3210000857 VIDYA VITHAL NILANGEKAR 15.5 18.74
9615 980002567 3210000863 KALPITA VILAS SAWANT 15.5 18.74
9616 980006204 3210001067 FIZA IQBAL HUSAIN SURVE 15.5 18.74
9617 980004503 3210001156 VIJAY LALJI GUPTA 15.5 18.74
9618 980001349 3310000028 PRAGATI PRAMOD TAJNE 15.5 18.74
9619 980008279 3310000070 SHIBA SURESH UKEY 15.5 18.74
9620 980012799 3310000181 ABHISHEK VIPIN PRASAD 15.5 18.74
9621 980007525 3310000192 VAIBHAVI DHANANJAYRAO PAWAR 15.5 18.74
9622 980006055 3310000219 ADARSH PRAMOD PATIL 15.5 18.74
9623 980010237 3310000360 SUMAIRA NAAZ SHEIKH AHMAD 15.5 18.74
9624 980005731 3310000445 KISHOR DILIP NIMJE 15.5 18.74
9625 980007755 3310000548 SHASHIKLA SUDHAKAR WAGHMARE 15.5 18.74
9626 980008553 3310000568 SHILPA YOGESH KARTAR 15.5 18.74
9627 980014452 3310000616 ASMITA ANIL BANSOD 15.5 18.74
9628 980009080 3410000075 ABHIJEET ARVIND GHULE 15.5 18.74
9629 980000785 3410000184 ASHWINI NAGORAO PAITHANE 15.5 18.74
9630 980009531 3410000242 AVINASH DATTATRAY GANDEWAR 15.5 18.74
9631 980013223 3610000020 VIJAY SUDAM PANCHAVE 15.5 18.74
9632 980014834 3610000069 SALMAN AHMED MOHAMMED 15.5 18.74
9633 980010373 3610000361 TEJAS SANTOSH PATIL 15.5 18.74
9634 980010320 3710000100 VISHAL ASHOK PATIL 15.5 18.74
9635 980001321 3710000149 SURYAVANSHI SHRUTI HARISHBHAI 15.5 18.74
9636 980011385 3810000112 KETAN JWALA SINGH 15.5 18.74
9637 980014036 3910000063 POOJA BABASO SUTAR 15.5 18.74
9638 980004749 4110000014 YOGINI TRIMBAKRAO NEB 15.5 18.74
9639 980009418 4210000092 KOMAL BHARAT JAGTAP 15.5 18.74
9640 980007073 4210000135 GAJANAN LAXMAN SHALGAR 15.5 18.74
9641 980002768 4210000273 SHRADDHA DATTATRAY KHOLE 15.5 18.74
9642 980010647 4210000434 MRUNALI VINAYAK RAIKAR 15.5 18.74
9643 980008560 4210000694 VIKAS POPAT KARALE 15.5 18.74
9644 980006228 4210000829 POOJA POPAT MANE 15.5 18.74
9645 980004189 4210000868 SANGITA DHONDIBA PADALKAR 15.5 18.74
9646 980006148 4210000876 PRATIKSHA ANIL KUDALE 15.5 18.74
9647 980013841 4210000891 SHRUTIKA DEVENDRA SUPEKAR 15.5 18.74
9648 980001251 4210001049 ABHINAV TIWARI 15.5 18.74
9649 980007014 4210001388 ROHAN RAJKUMAR DHOLE 15.5 18.74
9650 980010874 4210001423 PALLAVI UTTAM SONAR 15.5 18.74
9651 980007178 4210001534 SHREYA CHANDRAKANT SONAWANE 15.5 18.74
9652 980010676 4210001596 PRIYANKA RAJ 15.5 18.74
9653 980014668 4210001710 ASHIF MUBARAK PATHAN 15.5 18.74
9654 980000061 4210001780 SOPAN BHAGWAN KAGADE 15.5 18.74
9655 980004772 4210001856 PAVANRAJE DASHARATH SHINDE 15.5 18.74
9656 980002358 4210001894 SALONI RANI 15.5 18.74
9657 980000362 4210001900 GOURI SURESH ARBALE 15.5 18.74
9658 980014315 4410000069 MEENA DATTARAM SAWARDEKAR 15.5 18.74
9659 980009810 4410000075 SHUBHAM GAJANAN SALVI 15.5 18.74
9660 980005603 4510000034 NEHA SHYAM PAGAR 15.5 18.74

161/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9661 980013847 4510000085 SONAL RAMESH KARDEL 15.5 18.74


9662 980013753 4510000195 AMOL BHIMRAJ KHULE 15.5 18.74
9663 980014195 4610000117 NIKITA BHAGWAN PATIL 15.5 18.74
9664 980013305 4610000224 SANTOSH BABASAHEB MALI 15.5 18.74
9665 980007726 4610000276 ANIL ISHWAR SHINDE 15.5 18.74
9666 980014308 4710000046 PRIYANKA ASHOK MANE 15.5 18.74
9667 980005976 4710000084 PRIYANKA CHANDRAKANT BABAR 15.5 18.74
9668 980013595 4810000063 SHWETA NAGANATH KABADE 15.5 18.74
9669 980013821 4810000160 SHABANA BAHADURKHAN PATHAN 15.5 18.74
9670 980010396 4810000188 MUJAHID DASTAGIR BORAMANI 15.5 18.74
9671 980014059 4810000247 PRADNYA SHASHIKANT PUPPAL 15.5 18.74
9672 980012771 4910000106 GAURI RAJU RATHOUD 15.5 18.74
9673 980003140 5110000019 PAVAN BHAGWANRAO GHODE 15.5 18.74
9674 980009713 5210000037 VAIBHAVI KESHAV NIRGUDE 15.5 18.74
9675 980002734 1110000021 YASH GIRISHBHAI PANCHAL 15 17.44
9676 980010876 1210000031 NIKHIL DINESH SHELKE 15 17.44
9677 980004195 1210000041 ARTI LAHANU KOTKAR 15 17.44
9678 980002305 1210000064 PRITI PRAFULLACHAND PIPADA 15 17.44
9679 980009364 1210000104 SANDEEP ASHOK KHAMKAR 15 17.44
9680 980000637 1210000141 PRASHANT DATTATRAYA KANHERKAR 15 17.44
9681 980004552 1210000143 ANIRUDDHA ANIL KULKARNI 15 17.44
9682 980002177 1210000167 SANTOSH ASHOK NABADE 15 17.44
9683 980006418 1210000198 TUSHAR ABASAHEB AKOLKAR 15 17.44
9684 980000083 1210000206 ATUL KASHINATH LAHASE 15 17.44
9685 980014192 1210000232 AVINASH RANGNATH KALE 15 17.44
9686 980005609 1310000041 JAYSHREE RAJENDRA DESHMUKH 15 17.44
9687 980010094 1410000001 SAQEEB AHMAD AQEEL AHMAD 15 17.44
9688 980011090 1410000197 ABHIJEET VISHNU DAHAPUTE 15 17.44
9689 980007815 1410000220 GAURAV SUDHIR DHARASKAR 15 17.44
9690 980006011 1410000281 VRUSHABH VIJAYRAO ADHAU 15 17.44
9691 980006628 1510000006 UMME SHURAIQ AYESHA VAHAJODDIN 15 17.44
9692 980006883 1510000025 RAVI RAMDAS SHELKE 15 17.44
9693 980013645 1510000038 MOHD SOHAIL PASHA MOHD AMJAD P 15 17.44
9694 980014158 1510000173 LAXMAN SANJAY KHANDAGALE 15 17.44
9695 980009328 1510000178 MONIKA BHANUDAS KHANDAGALE 15 17.44
9696 980006021 1510000294 DULHOT SHOYAB SATTARKHA 15 17.44
9697 980007244 1510000308 PRACHI SUNIL GOSAWI 15 17.44
9698 980014973 1510000347 AKSHAY VASANT KONGLE 15 17.44
9699 980008101 1510000455 SHRUTI CHANDRAKANT CHAVAN 15 17.44
9700 980009500 1510000475 GANESH SHANKAR JADHAV 15 17.44
9701 980012584 1510000501 SAYALI VIKAS BHALERAO 15 17.44
9702 980013048 1510000521 VARSHA ATMARAM HIWALE 15 17.44
9703 980008283 1510000523 NIKITA RAJENDRA PATNI 15 17.44
9704 980005151 1510000534 GAJANAN SANTOSH KOLESHWAR 15 17.44
9705 980001943 1510000558 AMAR BABAN TAWARE 15 17.44
9706 980013043 1510000568 POOJA GANESH TAMBEKAR 15 17.44
9707 980003800 1610000011 ARCHANA ANIL PHALLE 15 17.44
9708 980009036 1710000009 SHILPA MAHENDRA WAGHMARE 15 17.44
9709 980003477 1810000046 GOURAV ATHIYA 15 17.44
9710 980004806 2010000038 AKSHAY SHANKAR KALE 15 17.44
9711 980005569 2210000094 MAYURI KAILAS PATIL 15 17.44
9712 980000445 2210000124 AISHWARYA PRAMOD BADGUJAR 15 17.44
9713 980002008 2210000154 SHUBHANGI RAMESH CHAUDHARI 15 17.44
9714 980014630 2210000158 ASHWINI SANJAY BADGUJAR 15 17.44
9715 980008173 2210000175 YOGITA BAJIRAO GANGURDE 15 17.44
9716 980014477 2210000238 SONIYA SHANTARAM KARANKE 15 17.44
9717 980000802 2210000251 MEGHANA ANIL DEORE 15 17.44
9718 980003841 2610000034 SUJATA PRASHANT CHAUDHARI 15 17.44
9719 980002922 2610000092 NIKITA NIMBAJI PATIL 15 17.44
9720 980000037 2610000146 PRAJAKTA VILAS PATIL 15 17.44

162/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9721 980008039 2610000194 REKHA KAILAS PATIL 15 17.44


9722 980008698 2610000229 PAYAL RAJENDRA PATIL 15 17.44
9723 980002906 2610000242 KAJOL VILAS NEHETE 15 17.44
9724 980013285 2610000302 PRATIK CHOUDHARY 15 17.44
9725 980003881 2610000322 RITIK SANJAY CHAUDHARI 15 17.44
9726 980000428 2610000355 RAJRATN HIRALAL MORE 15 17.44
9727 980001479 2610000426 NARAYAN ASHOK PATIL 15 17.44
9728 980014449 2610000455 RAHUL SUKLAL BHOI 15 17.44
9729 980014215 2610000466 RAHUL ARUN PATIL 15 17.44
9730 980008689 2610000469 HEMANT SAVAI SARODE 15 17.44
9731 980000829 2710000037 PUJA HANUMANT PANCHAL 15 17.44
9732 980009321 2810000073 SONAM BALU MOHITE 15 17.44
9733 980008084 2810000084 MANISHA MARUTI AMROLKAR 15 17.44
9734 980010332 2810000185 AKASH PRAKASH PATIL 15 17.44
9735 980003447 2810000187 KOMAL MOHAN SUTAR 15 17.44
9736 980005099 2810000235 ADITYA SUNIL DALVI 15 17.44
9737 980014403 2810000237 ANJALI SAHADEVSHINGH SHILEDAR 15 17.44
9738 980003454 2810000273 NITA KISHOR APATE 15 17.44
9739 980014672 2810000391 MADHURI JAGANNATH LOHAR 15 17.44
9740 980010017 2910000092 PRASHANT KUMAR SINGH 15 17.44
9741 980013269 2910000148 SHISHUPAL KUMAR 15 17.44
9742 980013950 3010000038 PRIYANKA DNYANOBA MUSANE 15 17.44
9743 980010894 3010000106 NILAM JAYKUMAR BANATE JAYKUMAR 15 17.44
9744 980011255 3010000110 NIKITA VENKAT SUDE 15 17.44
9745 980006105 3010000256 SONALI VIJAYKUMAR LOBHE 15 17.44
9746 980014776 3010000357 SWAPNIL SANJAY MULKHEDE 15 17.44
9747 980012996 3010000441 YOGESH SUDARSHAN PURI 15 17.44
9748 980014402 3010000455 AVISHKAR BALAJI SONKAMBLE 15 17.44
9749 980007590 3110000043 PRAMOD KUMAR CHAUHAN 15 17.44
9750 980011539 3210000039 PRADNYESH PRADEEP SHINDE 15 17.44
9751 980013010 3210000153 VISHAL BALIRAM SINGH 15 17.44
9752 980006584 3210000484 PRATEEK SINGH 15 17.44
9753 980014172 3210000512 JAY PRAKASH MUKESH YADAV 15 17.44
9754 980004824 3210000636 SATISH RAMDAS GUPTA 15 17.44
9755 980000359 3210000753 ANUP KEDARNATH CHAURASIYA 15 17.44
9756 980000904 3210000850 PARTH PANKAJ GOHEL 15 17.44
9757 980014233 3210001111 VISHAL DYANESHWAR CHORGE 15 17.44
9758 980014225 3210001279 SACHIN SUKHDEV GUPTA 15 17.44
9759 980002678 3210001422 VISHAL DATTARAM IGAVE 15 17.44
9760 980000820 3210001475 PRATHMESH DILIP DUBEY 15 17.44
9761 980013166 3210001580 ANITA TEJ BAHADUR YADAV 15 17.44
9762 980004921 3210001585 RAHUL RAMCHANDRA MANDAWKAR 15 17.44
9763 980005004 3310000056 AMITA ASHOK MOON 15 17.44
9764 980000610 3310000331 DHANASHRI DILIP KALSAR 15 17.44
9765 980011293 3310000410 KRITIKA SANJAY LENDE 15 17.44
9766 980004228 3310000420 ASHWINI DILIP KHAPEKAR 15 17.44
9767 980000927 3310000533 VARSHA PRAMOD TAJNE 15 17.44
9768 980007778 3310000554 PAYAL PRAKASH PAPALKAR 15 17.44
9769 980010248 3410000049 MOHAMMED ABDUL MABOOD URF FARA 15 17.44
9770 980012199 3410000079 VISHWAMBHAR SUHAS KUDE 15 17.44
9771 980007589 3410000093 POOJA MADHAVRAO SHINDE 15 17.44
9772 980003323 3410000213 MAYA MANIKRAO BHOSALE 15 17.44
9773 980007652 3510000059 CHETAN RAJENDRA DABHADE 15 17.44
9774 980012030 3510000063 RATNADEEP NHANJI SALVE 15 17.44
9775 980005751 3610000214 RAHUL NAVNATH GITE 15 17.44
9776 980014810 3610000234 SOPAN GORAKHNATH JEUGHALE 15 17.44
9777 980013244 3710000066 KM LAKSHMI BHAGWAT PRASAD PAL 15 17.44
9778 980001265 3710000197 MANALI RAJARAM KAMBLE 15 17.44
9779 980009211 3710000253 SHUBHANGI KAILAS PATHARE 15 17.44
9780 980000746 3810000026 SHUBHAM AMETA 15 17.44

163/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9781 980011624 3810000076 SAGAR RAJESH INDULKAR 15 17.44


9782 980014999 4210000066 UMESH BHAUSAHEB VARKARI 15 17.44
9783 980004621 4210000073 TRUPTI KAMLAKAR BENDALE 15 17.44
9784 980001935 4210000110 ADITI SANDEEP SURATKAR 15 17.44
9785 980002718 4210000163 PRALHAD ROHIDAS BARAL 15 17.44
9786 980010068 4210000165 NAMRATA KESHAV KALE 15 17.44
9787 980009764 4210000183 OMKAR SOMNATH RASAL 15 17.44
9788 980006947 4210000212 UMED ULHAS GUNJAL 15 17.44
9789 980014531 4210000305 KUNAL KISHOR MALANGAVE 15 17.44
9790 980001362 4210000306 PRASAD PRABHAKAR GARJE 15 17.44
9791 980009853 4210000354 POONAM LAXMAN DARADE 15 17.44
9792 980011228 4210000399 SUHASINE PRAMOD LAKHOTE 15 17.44
9793 980007964 4210000623 ABHISHEK SURENDRA JAISWAR 15 17.44
9794 980004675 4210000698 KIRAN RAJENDRA PATIL 15 17.44
9795 980014054 4210000824 SANGRAM RAJIV MANE 15 17.44
9796 980011672 4210000905 ARTI AMBADAS BIRADAR 15 17.44
9797 980005728 4210000916 SWAPNALI SADASHIV WAGH 15 17.44
9798 980010089 4210001038 JUI VISHWAJEET NIKAM 15 17.44
9799 980009612 4210001136 BHAGYASHRI SURESH HURKUDE 15 17.44
9800 980012581 4210001630 SNEHAL SHANTARAM PAWAR 15 17.44
9801 980001865 4210001656 TUSHAR ASHOK SURVE 15 17.44
9802 980005963 4210001917 HARSHADA VIJAY UNDALE 15 17.44
9803 980010667 4210002021 SHAHABAJ AKBAR BAGWAN 15 17.44
9804 980003310 4210002028 DURGESH VILAS PATEL 15 17.44
9805 980011354 4310000027 MANJIRI GAJANAN MHATRE 15 17.44
9806 980013203 4510000178 ABHIJIT TANHAJI UNAWANE 15 17.44
9807 980010998 4610000005 SHREYA GORAKHNATH JADHAV 15 17.44
9808 980014620 4610000018 DHANASHRI SHRIRAM KULKARNI 15 17.44
9809 980013594 4610000019 KIRTI GANGADHAR WAGHMARE 15 17.44
9810 980003368 4610000064 VIDHYARANI MARUTI HAWALAPPAGOL 15 17.44
9811 980003404 4610000078 PRAJKTA CHANDRAKANT JADHAV 15 17.44
9812 980003333 4610000103 SARIKA SANJIV SAWANT 15 17.44
9813 980006337 4610000284 AKIB ILAI DARGAWALE 15 17.44
9814 980009596 4710000049 SUVARNA POPAT MANE 15 17.44
9815 980011242 4710000073 ROHINI SAMBHAJI YADAV 15 17.44
9816 980010152 4710000132 ARTI SHANKAR LAWAND 15 17.44
9817 980003927 4710000190 MAYUR RAJENDRA MANE 15 17.44
9818 980009538 4810000102 LAKHAN DATTATRAY TUMMA 15 17.44
9819 980013654 4810000204 MUSKAN NAEEM KAZI 15 17.44
9820 980004117 4810000245 DNYANESHWARI VISHNU PHULSAGAR 15 17.44
9821 980013429 4810000246 SAHIL SHANKAR GAIKWAD 15 17.44
9822 980009332 4910000014 KIMAYA SHARAD THAKUR 15 17.44
9823 980004596 4910000021 ASMITA ANILRAO DESHMUKH 15 17.44
9824 980009786 4910000063 PRAJAKTA CHANDRAKANT JADHAV 15 17.44
9825 980006306 4910000132 SHREYA ARUN DHOMANE 15 17.44
9826 980012089 4910000391 ATISH ANANTA PATIL 15 17.44
9827 980007739 5010000003 JIDNYASA PRAKASHRAO BARAHATE 15 17.44
9828 980008071 5210000062 PRIYANKA NAMDEV DHOLE 15 17.44
9829 980001984 5210000087 MINAKSHI GANGADHAR NIMJE 15 17.44
9830 980001107 1210000067 PRADNYA KAKASAHEB KALE 14.5 16.55
9831 980013238 1210000109 GANESH VISHNU MUTKULE 14.5 16.55
9832 980007382 1210000334 POONAM RAMDAS DATE 14.5 16.55
9833 980010488 1210000348 SONALI RAMHARI CHAVAN 14.5 16.55
9834 980002082 1410000175 MOHINI HARIBHAU HALWANE 14.5 16.55
9835 980006336 1410000188 AKSHAY KISHOR DEORE 14.5 16.55
9836 980005892 1410000253 JITU ZAMATMAL MANGWANI 14.5 16.55
9837 980005441 1410000362 ANKITA ARUN GHARADE 14.5 16.55
9838 980006186 1410000416 POOJA TUKARAM BHARASKAR 14.5 16.55
9839 980006390 1510000039 MADHURI JAYRAJ SHINDE 14.5 16.55
9840 980011214 1510000237 BHAGWAT SANDU SHINDE 14.5 16.55

164/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9841 980014249 1510000316 SANDIP BHIKAN GHODEPATIL 14.5 16.55


9842 980005385 1510000381 DATTATRAY MOHAN KHARAD 14.5 16.55
9843 980013179 1510000404 ABHISHEK VISHNU SHINDE 14.5 16.55
9844 980008014 1510000419 SHAIKH USAMA SHAIKH GAFFAR 14.5 16.55
9845 980000539 1510000485 APPASAHEB ANKUSH WAGHMARE 14.5 16.55
9846 980008259 1510000561 SARLA BHAGWAN CHIKTE 14.5 16.55
9847 980012885 1510000662 MADHAV RAJENDRA POKHARKAR 14.5 16.55
9848 980000057 1910000002 ALFIYA FIRDOUS KHAN 14.5 16.55
9849 980008738 2010000014 NAGESHWARI ISHWAR DURGE 14.5 16.55
9850 980004773 2010000061 RADHIKA SUNIL SOMALKAR 14.5 16.55
9851 980003181 2110000041 MEGHAJ KUMAR MALLICK 14.5 16.55
9852 980005631 2210000042 NEHA VIJAY BAGUL 14.5 16.55
9853 980013945 2210000074 JAGRUTI PRADEEP BHAMARE 14.5 16.55
9854 980011888 2210000102 SHUBHAM NAMDEO DASHPUTE 14.5 16.55
9855 980002905 2210000119 BABITA VIJAY BEDSE 14.5 16.55
9856 980002019 2210000176 VARSHA MANOJ DEORE 14.5 16.55
9857 980001129 2210000182 NAYNA ARUN SONAR 14.5 16.55
9858 980014381 2410000004 KAVITA RAMANLAL DEKATE 14.5 16.55
9859 980003655 2610000067 SNEHA RAJENDRA BICHAVE 14.5 16.55
9860 980014701 2610000133 PRAJAKTA SHASHIKANT NIKAM 14.5 16.55
9861 980013147 2610000142 NITU SUNIL CHAUDHARI 14.5 16.55
9862 980000054 2610000172 PRIYANKA ANANT NARKHEDE 14.5 16.55
9863 980004097 2610000206 NIKITA CHHAGAN PATIL 14.5 16.55
9864 980001033 2610000310 RUSHIKESH SANJAY SHARDUL 14.5 16.55
9865 980011164 2610000353 VIJAY SURESH PITHODE 14.5 16.55
9866 980006477 2610000491 AVINASH YUVARAJ PATIL 14.5 16.55
9867 980010771 2810000068 PHARAHINA ASALAM CHAUS 14.5 16.55
9868 980001803 2810000090 NEETA SHIVAJI LOHAR 14.5 16.55
9869 980011145 2810000099 ANIKET PANDHARINATH CHINDE 14.5 16.55
9870 980010880 2810000209 SHIVANI SUHAS CHOUGALE 14.5 16.55
9871 980012968 2910000130 RUKSHAR PARVEEN 14.5 16.55
9872 980013251 2910000252 VISHWANATH ORAON 14.5 16.55
9873 980007401 2910000263 NEHA SHARMA 14.5 16.55
9874 980011073 3010000134 RISHA PRATHVIGIRI GOSWAMI 14.5 16.55
9875 980002537 3010000225 VINAYA BALASAHEB WAKDE 14.5 16.55
9876 980000863 3010000290 VISHAL BALBHIM SOLANKAR 14.5 16.55
9877 980002140 3010000313 BADRINATH ATUL BHIMALE 14.5 16.55
9878 980012220 3010000436 SHUBHAM KASHINATH BAROLE 14.5 16.55
9879 980014338 3210000026 SARGIL SALIM CHOWDHURY 14.5 16.55
9880 980009196 3210000123 KEYUR DHARMESHBHAI DARJI 14.5 16.55
9881 980014030 3210000308 BARAI LALIT DEEPAK 14.5 16.55
9882 980015076 3210000511 SURAJ RAMJANAM GUPTA 14.5 16.55
9883 980011843 3210001577 PRIYANKA SHYAMSINGH RAO 14.5 16.55
9884 980001620 3210001588 SAGAR SUNIL WAGH 14.5 16.55
9885 980008353 3310000017 ARPANA BHOLARAM SONKUSARE 14.5 16.55
9886 980004389 3310000086 NILESH MADANRAO RAKSHANWAR 14.5 16.55
9887 980006540 3310000676 SWARNA BOKADE SANJAY BOKADE 14.5 16.55
9888 980005300 3310000699 KASTURI DILIP SARVE 14.5 16.55
9889 980003284 3410000017 MUJEEB ULLAH KHAN ABDUL HAFEEZ 14.5 16.55
9890 980009355 3410000156 OM VISHNUKANT HELGE 14.5 16.55
9891 980003608 3610000146 KHEMRAJ GULABRAO AHIRE 14.5 16.55
9892 980009722 3610000300 HARSHADA LAXMAN KAKLIJ 14.5 16.55
9893 980012506 3610000344 ANJALI ANIL RAHANE 14.5 16.55
9894 980010578 3710000225 KAHKASHAN AYAZ SIDDIQUI 14.5 16.55
9895 980009131 3710000307 ANUP GULAB TIWARI 14.5 16.55
9896 980011734 3810000051 HITESHKUMAR KADAMLAL SHAH 14.5 16.55
9897 980015084 3910000090 VARSHA VALMIK BHOSALE 14.5 16.55
9898 980013453 4010000004 ANIKET TUKARAM DALVI 14.5 16.55
9899 980013575 4210000247 PRATIK PRASAD KULKARNI 14.5 16.55
9900 980012268 4210000416 SWAPNIL SHOBHICHAND DADURE 14.5 16.55

165/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9901 980006000 4210000514 SHIVANI RAMESH DESHMANE 14.5 16.55


9902 980002272 4210000543 VILAS VITTHAL MALUSARE 14.5 16.55
9903 980006980 4210000555 VIDYA BABASAHEB BHUSE 14.5 16.55
9904 980008377 4210000641 DHANASHREE DATTATRYA JADHAV 14.5 16.55
9905 980010627 4210000729 SHRADDHA SURESH CHAUKATE 14.5 16.55
9906 980013456 4210000762 SHUBHAM EKNATH KURKUTE 14.5 16.55
9907 980012059 4210000769 AISHWARYA SHANKARRAO DESHPANDE 14.5 16.55
9908 980012411 4210000910 TEJASHREE RAJENDRA BHAGWAT 14.5 16.55
9909 980006606 4210001563 ISHWAR VITTHALRAO JADHAV 14.5 16.55
9910 980010124 4210001565 GAURAV GIRISH KAVERI 14.5 16.55
9911 980009875 4210001627 CHITRA RAJENDRA PURVANT 14.5 16.55
9912 980012450 4210001633 SONALI MARUTI CHAVAN 14.5 16.55
9913 980012389 4210001675 GAYATREE LAXMAN JAGTAP 14.5 16.55
9914 980013852 4210001754 SUMERA RAFIQ SHAIKH 14.5 16.55
9915 980001767 4210001832 SHUBHAM GANPAT THORAT 14.5 16.55
9916 980013633 4210001840 SWAPNIL RAJENDRA DURGADE 14.5 16.55
9917 980005861 4210001858 ANKITA KUMAR GAIKWAD 14.5 16.55
9918 980009554 4410000012 PRATIK PRAMOD JADHAV 14.5 16.55
9919 980009492 4410000100 KIRAN SATYAVAN GURAV 14.5 16.55
9920 980007381 4510000104 DAMINI NANASAHEB WAKCHAURE 14.5 16.55
9921 980000405 4510000105 CHAITALI ROHIDAS KALE 14.5 16.55
9922 980014167 4510000109 ARTI SAMPAT TAMBE 14.5 16.55
9923 980005617 4610000006 DHANASHRI MILIND LELE 14.5 16.55
9924 980004829 4610000243 MAHESH KAKASO SUTAR 14.5 16.55
9925 980008073 4710000184 PRAJAKTA TUKARAM PAWAR 14.5 16.55
9926 980002928 4710000185 TEJAS VILAS MORE 14.5 16.55
9927 980012487 4810000004 ARTI SURESH GALANDE 14.5 16.55
9928 980002709 4810000129 SHUBHAM DATTATRAY PUKALE 14.5 16.55
9929 980011742 4810000208 SWARALI CHINTAMANI KULKARNI 14.5 16.55
9930 980013175 4810000228 POONAM SANJAY KALE 14.5 16.55
9931 980005553 4910000050 SAPNA MACHHINDRA RAKSHE 14.5 16.55
9932 980004834 4910000522 SHIVAM KANTARAM SAID 14.5 16.55
9933 980006448 4910000634 SAGAR SIDDHESHWAR JAGTAP 14.5 16.55
9934 980011694 5010000036 CHETAN ARVINDRAO BHOYAR 14.5 16.55
9935 980008070 5210000020 PRITI YOGESHWARAO UMRATKAR 14.5 16.55
9936 980010690 1210000091 KOMAL BHAGAWANDAS CHORDIYA 14 15.81
9937 980012649 1410000093 SHUBHADA DIPAKRAO THAKARE 14 15.81
9938 980008697 1410000116 AMRAPALI ARUN HARLE 14 15.81
9939 980011265 1410000262 SHREYA DILIP WAKHODE 14 15.81
9940 980010816 1410000373 MOHAN HIRAMANJI KOTHARE 14 15.81
9941 980012830 1410000428 VAISHNAVI DNYANESHVAR RATNAPAR 14 15.81
9942 980009496 1510000183 PUSHPA TUKARAM BOKHARE 14 15.81
9943 980010410 1510000188 VISHNU RANUBA MANE 14 15.81
9944 980003307 1510000235 SHAIKH ANAMARA SHAIKH ATIQUE A 14 15.81
9945 980006843 1510000466 MAHESHWARI DATTATRAYA BODHARE 14 15.81
9946 980009319 1510000571 AKASH PURUSHOTTAM KOTURWAR 14 15.81
9947 980006442 2010000110 JYOTI SHARDAPRASAD KHENGAR 14 15.81
9948 980003576 2110000269 ANCHAL SHARMA 14 15.81
9949 980006707 2210000129 PRIYA DNYANESHWAR SONAWANE 14 15.81
9950 980006881 2210000160 KALYANI PRABHAKAR CHAUDHARI 14 15.81
9951 980006702 2210000194 DIMPAL ASHOK PATIL 14 15.81
9952 980004594 2210000230 MANISH SOMNATH SHINDE 14 15.81
9953 980014162 2210000268 TEJASHRI KISHOR THAKARE 14 15.81
9954 980000759 2210000287 MADHURI SHANALAL MAHAJAN 14 15.81
9955 980012606 2610000162 SHRADDHA DATTATRAY THORAT 14 15.81
9956 980008437 2610000334 ROHIT JAYVANT JOSHI 14 15.81
9957 980005863 2810000019 GAUTAMI ANIL KOSAMKAR 14 15.81
9958 980003742 2810000167 PRIYANKA PANDURANG KULKARNI 14 15.81
9959 980009009 2810000224 VAIBHAV UTTAM MANE 14 15.81
9960 980007658 2910000025 JAYSHREE 14 15.81

166/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

9961 980001111 2910000038 ROHIT KUMAR 14 15.81


9962 980006405 2910000226 SURBHI JAISWAL 14 15.81
9963 980006548 3010000030 NIKITA GUNDU MANE 14 15.81
9964 980007556 3010000059 GITANJALI MOHAN MOGEKAR 14 15.81
9965 980006784 3010000076 YOGITA SATISH BARURE 14 15.81
9966 980005055 3010000310 AKSHAY DAMODAR RAUT 14 15.81
9967 980010448 3010000314 RUSHIKESH BHANUDAS SHELKE 14 15.81
9968 980003506 3010000424 PRASHANT BALASAHEB MORE 14 15.81
9969 980003280 3110000072 BHAVATESH TRIPATHI 14 15.81
9970 980008927 3110000129 SHIV PRASAD 14 15.81
9971 980007232 3210000711 NIKHIL SHASHIKANT PANVILKAR 14 15.81
9972 980009345 3210001148 BHUSHAN SUNIL PATHARE 14 15.81
9973 980011568 3210001219 SAHIL PRASHANT CHOUGULE 14 15.81
9974 980012078 3310000214 PRANJALI VIJAY MANAPURE 14 15.81
9975 980003405 3310000303 ABHISHEK KUMAR MISHRA 14 15.81
9976 980004182 3310000350 YADNYESH ARVINDRAO KAPLE 14 15.81
9977 980010838 3310000436 VAISHNAVI GANESH SHENDE 14 15.81
9978 980006464 3310000462 ADITYA ASHOK KHANTE 14 15.81
9979 980007172 3310000497 RUPALI RATNAKAR WADESHWAR 14 15.81
9980 980014239 3310000606 DENIKA RAJU HAKANDE 14 15.81
9981 980014699 3310000630 PRANJALI NAMDEO MANKAR 14 15.81
9982 980008539 3310000668 SHUBHANGI BHAYYAJI JENGATHE 14 15.81
9983 980012638 3610000078 AKSHAY ASHOK SAHANE 14 15.81
9984 980008345 3610000145 VIVEK SANJAY PATIL 14 15.81
9985 980009775 3710000030 MINAL RAJENDRA CHAUDHARI 14 15.81
9986 980003222 3710000133 SINGH TANYA RAJENDRAKUMAR 14 15.81
9987 980003640 3910000031 PRIYANKA NAMDEV WALKUNDE 14 15.81
9988 980014147 3910000055 YOGITA DNYANADEV GOSAVI 14 15.81
9989 980012453 4210000573 SHUBHAM SHANKAR SHINGADE 14 15.81
9990 980001615 4210000591 VIKAS NARESH MHETRE 14 15.81
9991 980012863 4210000598 KUNAL RAMESH RATHOD 14 15.81
9992 980012491 4210001037 POOJA SHRIKRISHNA DHORKULE 14 15.81
9993 980002046 4210001228 GAURAV MURLIDHAR MALI 14 15.81
9994 980002763 4210001327 ASHWINI RAJARAM KHARADE PATIL 14 15.81
9995 980009985 4210001353 ANUJ VIJAY KUMAR LUHADE 14 15.81
9996 980013943 4210001470 VISHAKHA SHARAD NAYKODI 14 15.81
9997 980002427 4210001540 ADITYA VINAY NISAL 14 15.81
9998 980009994 4210001545 SHITAL NAVNATH GHANVAT 14 15.81
9999 980003474 4210001583 SHAHRUKH HASNAIN SHAIKH 14 15.81
10000 980003638 4210001617 BHAGYSHRI BHAGOJI KALUNGADA 14 15.81
10001 980005304 4210001690 SIDDHARTH BABASAHEB JADHAV 14 15.81
10002 980011563 4310000011 SHWETA PRAKASH GHARE 14 15.81
10003 980008374 4510000142 SUMATI RAJENDRA NIMBALKAR 14 15.81
10004 980009400 4510000187 MAHESH KISAN BANKAR 14 15.81
10005 980008200 4510000188 MANISH SANTOSH SALUNKE 14 15.81
10006 980013873 4510000207 AKSHAY BHAUSAHEB PAVBAKE 14 15.81
10007 980005241 4610000027 PRIYANKA SUBHASH PATIL 14 15.81
10008 980009691 4610000070 PRAGATI MAHESH KOLI 14 15.81
10009 980012259 4610000089 PRIYANKA ANIL KAVADE 14 15.81
10010 980004003 4610000256 SURAJ JAGANNATH KHARAT 14 15.81
10011 980004905 4710000044 SHUBHAM SANJIV CHAVAN 14 15.81
10012 980004161 4710000074 KAJAL PANDURANG PAWAR 14 15.81
10013 980001941 4710000167 SNEHA WAMAN MULIYA 14 15.81
10014 980002706 4810000009 ASHISH GURUDAS PALANKAR 14 15.81
10015 980008089 4810000070 PRANALI ANIL SHILWANT 14 15.81
10016 980001413 4910000143 PRIYA VIJAY SHINDE 14 15.81
10017 980007072 4910000159 SIDDIQUI HUMERA TUFAIL AHMED 14 15.81
10018 980009007 4910000212 ASMITA VIJAY GHORPADE 14 15.81
10019 980010992 4910000401 VISHWAJIT AJIT NAGTILAK 14 15.81
10020 980012517 4910000482 KSHITIJ DILIP WADEKAR 14 15.81

167/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10021 980010888 5110000027 RUPALI PANDURANG ZAMARE 14 15.81


10022 980003668 5210000021 ANIRUDH PRASHANT BHAGANAGARKAR 14 15.81
10023 980002485 5210000053 SHAILESH DINESH RAKHADE 14 15.81
10024 980013630 1110000072 BHAVIN GHANSHYAMBHAI GEDIYA 13.5 15.1
10025 980013423 1210000211 SHUBHAM SATISH SAPRE 13.5 15.1
10026 980002944 1210000283 DIPALI RAJU KHAIRE 13.5 15.1
10027 980009938 1410000011 KSHITIJA AJAYRAO MOHOKAR 13.5 15.1
10028 980012172 1410000195 MANGESH DHANRAJ KHANDARE 13.5 15.1
10029 980005708 1410000225 MEGHA PRABHUDAS VIZEKAR 13.5 15.1
10030 980008755 1410000288 PALASH BALKRUSHNA SAHARE 13.5 15.1
10031 980003563 1410000356 GAURAV SHRIDHAR LANDEKAR 13.5 15.1
10032 980008191 1510000342 GANESH NAVANATH WAGHCHAURE 13.5 15.1
10033 980006995 1510000439 MRUDULA SUDHIR JAMKHEDKAR 13.5 15.1
10034 980005995 1510000476 SHITAL RAGHUNATH KADWE 13.5 15.1
10035 980006815 1510000481 PAVAN BABURAO RODE 13.5 15.1
10036 980008597 1510000495 ABDULLAH BIN MAZI 13.5 15.1
10037 980009359 1510000536 JAYA NEMINATH DHABE 13.5 15.1
10038 980008588 1510000560 HRISHIKESH SHYAM GOSAVI 13.5 15.1
10039 980014713 1510000660 JIVAN DATTATRAY BHAGWAT 13.5 15.1
10040 980004870 2210000143 BHUSHAN BANSILAL CHAUDHARI 13.5 15.1
10041 980014168 2210000157 MINAKSHI SUBHASH PATIL 13.5 15.1
10042 980008016 2210000228 MOHIT JAGATRAO BORASE 13.5 15.1
10043 980006687 2210000280 PUJA MAHESH CHANDRATRE 13.5 15.1
10044 980014691 2610000205 TEJASWITA MUKUND JADHAV 13.5 15.1
10045 980006740 2610000304 SANDESH GOKUL PATIL 13.5 15.1
10046 980005089 2610000313 VINOD PRAJAPATI 13.5 15.1
10047 980003891 2610000395 AKASH RAVINDRA PATIL 13.5 15.1
10048 980000975 2810000070 NAMRATA TANAJI PATIL 13.5 15.1
10049 980014756 2810000190 ANKITA BHIVAJI DALVI 13.5 15.1
10050 980011647 2810000239 TANMAY DEVIDAS SHIRSAT 13.5 15.1
10051 980011068 2810000367 SONALI SUNIL PISE 13.5 15.1
10052 980007322 2910000008 MRITUNJAY KUMAR 13.5 15.1
10053 980007370 2910000033 DEEPAK KUMAR 13.5 15.1
10054 980003597 2910000034 JHILMIL VERMA 13.5 15.1
10055 980012764 2910000165 MITHUN KUMAR CHAUPAL 13.5 15.1
10056 980008346 3010000021 PRIYANKA LAXMIKANT UGILE 13.5 15.1
10057 980005676 3010000064 RUPALI RAMRAO SALUNKE 13.5 15.1
10058 980011479 3010000116 SWATI HARICHANDRA JADHAV 13.5 15.1
10059 980001867 3210000471 KULDEEP RAMASHRAY YADAV 13.5 15.1
10060 980012414 3210000486 SHUBHAM SURYABHAN MISHRA 13.5 15.1
10061 980011292 3210001235 ANKUSH GIRIJASHANKAR MISHRA 13.5 15.1
10062 980011392 3310000096 POOJA KISHOR MAUDEKAR 13.5 15.1
10063 980004814 3310000097 SAMIKSHA RAJU DHENGLE 13.5 15.1
10064 980007835 3310000098 ANKITA YUVRAJ BAGDE 13.5 15.1
10065 980013815 3310000330 CHANDANI GAUTAM KAMBLE 13.5 15.1
10066 980009352 3310000400 YAMINI SHAMRAO KODURWAR 13.5 15.1
10067 980009049 3310000517 KAJAL KAMLAKAR BALAPURE 13.5 15.1
10068 980011079 3410000139 RUSHIKESH SHIVARAM LINGAMPALLE 13.5 15.1
10069 980010776 3410000171 SUHA FATEMA QURESHI FAZAL UL H 13.5 15.1
10070 980006691 3510000018 PRIYANKA RATILAL NIKUMBHE 13.5 15.1
10071 980007990 3610000023 PRIYANKA SAINATH JEJURKAR 13.5 15.1
10072 980009656 3610000071 DIVYA AJITKUMAR CHHAJED 13.5 15.1
10073 980004856 3610000162 SHRADDHA ATUL SHEWALE 13.5 15.1
10074 980009779 3610000202 MAYURESH POPAT SONAWANE 13.5 15.1
10075 980006188 3610000217 SAI ULHAS PURANIK 13.5 15.1
10076 980008921 3610000245 NUTAN KAILAS MORE 13.5 15.1
10077 980011070 3610000317 JAYSHRIBEN MANOHARBHAI NIKAM 13.5 15.1
10078 980006215 3710000041 OMKAR PANDURANG BHOINKAR 13.5 15.1
10079 980010409 3810000001 ASHIKA DINESH SHAH 13.5 15.1
10080 980006098 4210000142 TEJASWINI SHIVKUMAR PATIL 13.5 15.1

168/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10081 980014429 4210000161 SIDDHANT PRAMOD JAGTAP 13.5 15.1


10082 980001224 4210000482 GANESH KRUSHNA SALUNKE 13.5 15.1
10083 980015029 4210000540 PRAFUL RAJESH SIRSIKAR 13.5 15.1
10084 980008373 4210000558 KOMAL MAHADEV DIMBLE 13.5 15.1
10085 980010401 4210000587 SANTOSH BUDHIVANT MANE 13.5 15.1
10086 980006747 4210000628 SONALI DNYANDEO SHINDE 13.5 15.1
10087 980001180 4210000727 OMKAR ANIL MEJARI 13.5 15.1
10088 980009980 4210001169 NUTAN SHARADRAO PATIL 13.5 15.1
10089 980010539 4210001177 SOAIB AFTAB ALAM KHAN 13.5 15.1
10090 980000981 4210001486 SAURABH NEMINATH GUNJKAR 13.5 15.1
10091 980012341 4210001511 ARCHIES KIRAN DESHPANDE 13.5 15.1
10092 980000425 4210001567 MIYARAM JADAGA PAWARA 13.5 15.1
10093 980001115 4210001890 ALLAUDDIN INNUS PATHAN 13.5 15.1
10094 980009661 4410000054 TEJASWINI VISHWANATH RANBHARE 13.5 15.1
10095 980011347 4510000017 MANASI SATISH MEHETAR 13.5 15.1
10096 980005901 4610000119 MONIKA SUBHASH HASABE 13.5 15.1
10097 980010133 4610000173 PRAJAKTA PREMKUMAR MAGDUM 13.5 15.1
10098 980014266 4710000012 BALIP NAVNATH SHANKAR 13.5 15.1
10099 980010155 4710000191 PRATIKSHA RAJENDRA MORE 13.5 15.1
10100 980001152 4810000059 SANKET SUNIL KULKARNI 13.5 15.1
10101 980002887 4810000163 SAGAR SUDHAKAR KALE 13.5 15.1
10102 980012185 4810000211 PALLAVI RATNADEEP LONDHE 13.5 15.1
10103 980010837 4810000223 PRASAD PRASHANT SHINDE 13.5 15.1
10104 980012456 4910000122 SUSHMITA RAJENDRA MOKAL 13.5 15.1
10105 980015110 4910000352 MOHAMMAD MARUF MOHAMMAD MAASHU 13.5 15.1
10106 980009594 4910000365 SIDDESH VIJAY NANGLE 13.5 15.1
10107 980001674 4910000537 SURAJ KAMTANATH VARMA 13.5 15.1
10108 980003673 5210000024 ANUJA SHYAMKANT GARUD 13.5 15.1
10109 980013462 1210000153 TANVIR YUSUF KHAN 13 14.24
10110 980010491 1210000216 AMIT BALASAHEB SHINDE 13 14.24
10111 980009474 1210000267 DIPAK HARIBHAU BHARAT 13 14.24
10112 980007395 1210000295 SHABANAM LALKHA PATHAN 13 14.24
10113 980014924 1210000299 VAIBHAV PRAMOD KASBE 13 14.24
10114 980005365 1410000264 NILESH RAMKISAN DHANDEKAR 13 14.24
10115 980005321 1410000307 JANHVI JAYANT PENDSE 13 14.24
10116 980006450 1410000420 NIKHIL GAJANANRAO LANDEKAR 13 14.24
10117 980007682 1410000445 ANKUSH SUBHASHRAO KHODE 13 14.24
10118 980000026 1410000495 STEVEN PRADIP KAMBLE 13 14.24
10119 980008905 1410000519 AVANTI RAJENDRA SAURKAR 13 14.24
10120 980012472 1510000175 SUPRIYA SATISH SALUNKE 13 14.24
10121 980002693 1510000192 KIRAN PRAKASHRAO KHOT 13 14.24
10122 980014788 1510000258 MAYUR ANKUSH SHEJUL 13 14.24
10123 980012867 1510000281 SIDDHANT NARHARI HALGE 13 14.24
10124 980011702 1510000581 SHUBHAM DNYANESHWAR WAGH 13 14.24
10125 980011542 1510000592 RUTUJA UDAYRAO JOSHI 13 14.24
10126 980003793 1610000004 SHWETA BHIMRAO GAVHANE 13 14.24
10127 980009776 1710000020 NIKITA LILADHAR HATWAR 13 14.24
10128 980015021 1810000034 PUSHPARAJ SINGH PATEL 13 14.24
10129 980014119 2010000062 MOHD AADIL AFSAR SHEIKH 13 14.24
10130 980008767 2010000069 DIKSHA PURUSHOTTAM MOON 13 14.24
10131 980001588 2010000076 ANJU RAMPRATIT NISHAD 13 14.24
10132 980011597 2110000290 JATIN RAI 13 14.24
10133 980007156 2210000007 MEGHA BHAGAVAT PATIL 13 14.24
10134 980008019 2210000019 AISHWARYA DILIP BAGUL 13 14.24
10135 980003103 2210000041 TEJASWINI RAVINDRASING JADHAV 13 14.24
10136 980003078 2210000122 SWATI GOKUL PATIL 13 14.24
10137 980000852 2210000166 NIKHIL RAVINDRA PATIL 13 14.24
10138 980010482 2410000026 SURENDRA LILADHAR PATLE 13 14.24
10139 980008530 2410000028 POOJA SHRINIWAS KOTGIRIWAR 13 14.24
10140 980012093 2410000031 SAPNA MIRAGRAJ RAHANGDALE 13 14.24

169/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10141 980013909 2510000003 RAVI BHIMRAO JOJAR 13 14.24


10142 980007798 2610000149 PRATIKSHA MORESHWAR PATIL 13 14.24
10143 980002300 2610000321 RADHESHYAM RATHOD 13 14.24
10144 980008217 2610000456 SHRIPAD PRAMOD JOSHI 13 14.24
10145 980012440 2810000301 NIKHIL SHARAD ATIGRE 13 14.24
10146 980003696 2810000444 SAHIL PRADIP VINCHU 13 14.24
10147 980005185 2910000111 MUKESH KUSHAWAHA 13 14.24
10148 980005364 2910000244 SWATI SUKANYA 13 14.24
10149 980003681 3010000199 NIKITA SUNIL CHAVAN 13 14.24
10150 980007323 3010000401 CHANDRAKANT SOMNATH GATHODE 13 14.24
10151 980009094 3110000164 CHANDAN KUMAR 13 14.24
10152 980008696 3210000050 SANKET VINAYAK MAHAJAN 13 14.24
10153 980005745 3210000255 PRATIK AJIT TIWARI 13 14.24
10154 980001594 3210000425 SANKET SUDHIR BANKAR 13 14.24
10155 980008436 3210000559 ARSHAD WAHEED ABDUL WAHEED KHA 13 14.24
10156 980001702 3210001104 AMIT KUMAR HARENDRA YADAV 13 14.24
10157 980011435 3210001495 SHUBHAM MILIND PATIL 13 14.24
10158 980008218 3210001523 SHRIRAM DEVIDAS RATHOD 13 14.24
10159 980006607 3210001596 AKHILESHKUMAR SUNIL CHOUDHARI 13 14.24
10160 980011527 3310000180 MAYURI DILIP SARVE 13 14.24
10161 980010909 3310000185 ANKITA BHIMRAO CHAKKRAPANI 13 14.24
10162 980007003 3310000496 SHUBHANGI SHYAM SINGH RATHORE 13 14.24
10163 980004925 3310000522 SHUBHAM SHANKAR DAF 13 14.24
10164 980006955 3410000099 PARDESI ARIF ABDUL GANI 13 14.24
10165 980004455 3410000113 VIRAJ MILIND PARGHANE 13 14.24
10166 980011859 3510000002 GAURI SANJAY PANKHEWALE 13 14.24
10167 980008297 3610000001 MOHSEENKHAN KHALILKHAN PATHAN 13 14.24
10168 980014673 3610000235 MAYUR KISHORSING PARDESHI 13 14.24
10169 980012249 3610000273 ASHWINI DHARMANATH NAGARE 13 14.24
10170 980013617 3610000351 PRASHANT GANGADHAR JADHAV 13 14.24
10171 980006726 3710000071 GREESHMA VIJAY KOLI 13 14.24
10172 980009797 3710000128 RUTUJA RAVINDRA JADHAV 13 14.24
10173 980014128 4010000024 AJITH KUMAR M 13 14.24
10174 980015052 4010000029 AKSHAY RATNAKANT CHATIM 13 14.24
10175 980008066 4110000003 NEETA VITTHALRAO PIMPLE 13 14.24
10176 980002407 4210000018 AKANKSHA SHARAD KADALE 13 14.24
10177 980001951 4210000150 BHASKAR SHIVAJI KAWAD 13 14.24
10178 980008803 4210000451 AKSHAY BHANUDAS ABHANG 13 14.24
10179 980015019 4210000621 ROHIT RAVINDRA GULVE 13 14.24
10180 980003932 4210000635 JAGDISH NAMDEO PATIL 13 14.24
10181 980008843 4210000841 YOGESH JAYWANT LONKAR 13 14.24
10182 980012735 4210000938 ANANYA KISAN UJJAINWAL 13 14.24
10183 980000049 4210001024 ABHIJEET SANJEEV PANSALKAR 13 14.24
10184 980014465 4210001086 GANESH NANASAHEB JAGTAP 13 14.24
10185 980014736 4210001157 YOGITA BABAN DHANEDHAR 13 14.24
10186 980010523 4210001282 JEET SURYAKANT SAVE 13 14.24
10187 980014591 4210001344 MOHINEE RAJENDRA GORE 13 14.24
10188 980015037 4210001383 SARFRAJ MUKTAR SAYYAD 13 14.24
10189 980013591 4210001389 DHANASHRI DATTATRAYA KOKATE 13 14.24
10190 980010871 4210001815 AYESHABI SHAIR KHAN 13 14.24
10191 980009293 4210001830 PRATHAMESH NANDKISHOR LANDE 13 14.24
10192 980005568 4210001915 RISHIKESH SUNIL MAHAJAN 13 14.24
10193 980004086 4510000001 MADHURI ANNASAHEB KADAM 13 14.24
10194 980006190 4510000106 SHWETA TUSHAR GAIKAR 13 14.24
10195 980013148 4510000112 PRADNYA ROHIDAS GHULE 13 14.24
10196 980014189 4510000126 SHRUTIKA MILIND KOLAPKAR 13 14.24
10197 980010827 4510000199 VIKAS NIVRUTTI KASAR 13 14.24
10198 980008568 4510000201 AKSHAY UTTAM SATPUTE 13 14.24
10199 980002773 4610000045 KOMAL VISHWANATH SURYAVANSHI 13 14.24
10200 980005835 4710000089 AKSHAY NARESH GAIKWAD 13 14.24

170/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10201 980008095 4710000093 AJAY UTTAM DALVI 13 14.24


10202 980010086 4710000113 VAISHNAVI TANAJI MANE 13 14.24
10203 980003686 4710000221 ANKITA VILAS RAMGUDE 13 14.24
10204 980012876 4810000235 SHUBHAM SANTOSH GUTTE 13 14.24
10205 980010449 4910000055 PRIYA RAJKARAN BELDAR 13 14.24
10206 980009987 4910000168 SUSHMITA GHOSH 13 14.24
10207 980013202 4910000348 AKHILESH BHOLANATH PATEL 13 14.24
10208 980013606 4910000589 MITESH GANESH PAWAR 13 14.24
10209 980011532 5010000009 DINESH PALASRAMJI PATIL 13 14.24
10210 980005116 5110000037 PRACHI PANJABRAO DOFEKAR 13 14.24
10211 980004962 1110000009 AKSHAY JAIN 12.5 12.91
10212 980014200 1210000100 MAHESH DIGAMBAR KARANDE 12.5 12.91
10213 980006284 1210000125 SHITAL RAJENDRA GORE 12.5 12.91
10214 980012345 1210000188 SHIVANI VIJAY ARE 12.5 12.91
10215 980014936 1210000224 RENUKA DILIP KHANDAVE 12.5 12.91
10216 980013510 1210000363 CHETAN SURESH GADEKAR 12.5 12.91
10217 980014445 1310000074 AKSHAYKUMAR SHUDDHODHAN INGOLE 12.5 12.91
10218 980013180 1310000095 GOPAL VISHNU RAUT 12.5 12.91
10219 980003499 1410000079 RADHIKA PRABHUDAYAL ZANWAR 12.5 12.91
10220 980008263 1410000101 PRATIKSHA ARUN POHOKAR 12.5 12.91
10221 980010648 1410000106 PRANAVATI SATISHRAO JAWANJAL 12.5 12.91
10222 980007216 1410000111 GAURAV VINAYAK TALOKAR 12.5 12.91
10223 980000517 1410000276 NISHA MUKUND MESHRAM 12.5 12.91
10224 980013331 1410000305 PUNAM ARUNRAO CHARPE 12.5 12.91
10225 980008293 1410000327 PRIYANKA KESHAORAO AKOTKAR 12.5 12.91
10226 980008811 1410000427 SHUBHAM RAMESHWAR TATHOD 12.5 12.91
10227 980010907 1410000460 POOJA MILIND BORSE 12.5 12.91
10228 980013274 1410000522 DHANANJAY GAJANAN KALASKAR 12.5 12.91
10229 980012854 1510000253 GANESH SUBHASH LAHINGE 12.5 12.91
10230 980001885 1510000255 RAJU BHAGAWAN TARAL 12.5 12.91
10231 980004133 1510000344 SAYEDA BUSHRA INAMDAR MOINUDDI 12.5 12.91
10232 980014483 1510000368 PRIYANKA SEVANAND DHILLOD 12.5 12.91
10233 980013420 1510000447 VIKAS PRAMOD INGLE 12.5 12.91
10234 980003172 1510000453 GANESH VISHNU KHATKE 12.5 12.91
10235 980003371 1510000505 MILIND KONDIBA RAUT 12.5 12.91
10236 980003332 1510000648 MAYUR SANJAY GOSAVI 12.5 12.91
10237 980010062 1610000012 YOGESH BAPPASAHEB MASKE 12.5 12.91
10238 980003790 1610000016 RENUKA RAJENDRA KHARGE 12.5 12.91
10239 980006889 1610000035 ASEF ISMAIL SHAIKH 12.5 12.91
10240 980006897 1610000040 AMAR DATTA BHARTI 12.5 12.91
10241 980004378 1610000048 ANIKET ABHAYJIT SALPE 12.5 12.91
10242 980012575 1810000035 ABHISHEK SONI 12.5 12.91
10243 980008145 1910000047 MANGESH DEVIDAS GAWAI 12.5 12.91
10244 980014945 2010000111 POOJA RAMESH MANGRULKAR 12.5 12.91
10245 980003505 2210000010 MAYUR HEMANT BHAVSAR 12.5 12.91
10246 980003882 2210000037 PRATIKSHA NIMBA PATIL 12.5 12.91
10247 980002925 2210000063 KIRAN LAXMAN KOLAPKAR 12.5 12.91
10248 980000821 2210000091 BHAGYASHREE SUBHASH PATIL 12.5 12.91
10249 980008570 2210000177 HARSHALI ARUN PATIL 12.5 12.91
10250 980002957 2210000285 ANJALI CHANDRAKANT PATIL 12.5 12.91
10251 980003059 2610000074 LINA SUDHIR ZAMBARE 12.5 12.91
10252 980011269 2610000123 SARITA VILAS WAGH 12.5 12.91
10253 980001808 2610000257 FATEMA FAZALHUSAIN CHUNAWALA 12.5 12.91
10254 980008836 2610000274 MEGHA PRATAP CHAUDHARI 12.5 12.91
10255 980012837 2610000298 YUVRAJ JIVAN BHANGALE 12.5 12.91
10256 980010658 2610000449 KUMAR SHASHIKANT TALELE 12.5 12.91
10257 980005893 2610000501 BHUSHAN PRAMOD PATIL 12.5 12.91
10258 980013827 2810000011 VINAYAK KALGONDA TAMBE ALIAS P 12.5 12.91
10259 980005643 2810000065 AISHWARYA SUNIL BHOJKAR 12.5 12.91
10260 980009469 2810000145 VINAYAK VITHOBA GAWADE 12.5 12.91

171/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10261 980008603 2810000245 VINAYAK KISHOR KUMBHAR 12.5 12.91


10262 980007255 2810000269 JYOTI JAYPAL SHETE 12.5 12.91
10263 980011288 2810000290 BHARGAVI BHAGWAN CHOUGULE 12.5 12.91
10264 980002797 2810000315 ALAN PETER PEREIRA 12.5 12.91
10265 980006523 2810000371 ABHIJIT ARUN HAWALDAR 12.5 12.91
10266 980003698 2810000402 NIKITA SUNIL BHARANE 12.5 12.91
10267 980003268 2810000423 PRAJWAL SHIVAJI KALE 12.5 12.91
10268 980003861 2910000089 MITU RANI 12.5 12.91
10269 980008202 2910000221 RAHUL KUMAR 12.5 12.91
10270 980013511 3010000006 PRATIDNYA BASWARAJ PATIL 12.5 12.91
10271 980005209 3010000062 AKSHATA ANIL KADAM 12.5 12.91
10272 980010988 3010000105 BEBI SHAIKH 12.5 12.91
10273 980014594 3010000128 KAVITA NARSHINGRAO KAMBLE 12.5 12.91
10274 980005524 3010000194 KOMAL SHIVAJI KAMBLE 12.5 12.91
10275 980004247 3010000368 ILYAS RAJJAB SHAIKH 12.5 12.91
10276 980006006 3010000375 ONKARNATH SHIVRAJ SWAMI 12.5 12.91
10277 980011029 3210000166 JYOTI ANAND BIRJE 12.5 12.91
10278 980012392 3210000341 KARTHIKRAJA SREEKRISHNAN NADAR 12.5 12.91
10279 980014758 3210000388 ANKITA HARISHCHANDRA ZORE 12.5 12.91
10280 980010602 3210000411 NAVEEN ARVIND MORE 12.5 12.91
10281 980004120 3210000676 KARAN PRAKASH ANEJA 12.5 12.91
10282 980015121 3210000691 SURAJ KRISHNAKUMAR YADAV 12.5 12.91
10283 980012269 3210000817 MOHAMMAD AABID MOHAMMAD YOUSUF 12.5 12.91
10284 980013020 3210001026 SARVESH RAMCHANDRA ADLAK 12.5 12.91
10285 980000147 3210001043 OMKAR SURESH MOHITE 12.5 12.91
10286 980001168 3210001101 SHAILENDRA SUBHASHCHANDRA SHAR 12.5 12.91
10287 980005689 3210001275 TABASSUM ABDU HASAN SIDDIQUI 12.5 12.91
10288 980013040 3310000001 ARCHANA SHIVKUMAR AMORIYA 12.5 12.91
10289 980009971 3310000003 SATYAJEET KUMAR SINGH 12.5 12.91
10290 980013622 3310000115 POOJA VINOD RAUT 12.5 12.91
10291 980000557 3310000128 PRIYANKA MAROTRAO BHISE 12.5 12.91
10292 980003907 3310000138 DIPALI RAMA BHALERAO 12.5 12.91
10293 980008820 3310000186 NEELAM MAGRAJ KHATRI 12.5 12.91
10294 980005063 3310000193 SONAL BABULAL DHANDALE 12.5 12.91
10295 980002352 3310000352 ASHWINI RAMESH ADYALKAR 12.5 12.91
10296 980001352 3310000621 RACHANA BANGARU GAWADE 12.5 12.91
10297 980008882 3410000070 PRANALI SHYAMRAO KURUNDKAR 12.5 12.91
10298 980014332 3410000170 SAYYAD SIKANDAR RASUL 12.5 12.91
10299 980012195 3410000246 PRANALI PRAVIN MOTARWAR 12.5 12.91
10300 980011336 3510000022 RUPALI SANTOSH MARATHE 12.5 12.91
10301 980006680 3510000025 JAYASHRI SANJAY BAGUL 12.5 12.91
10302 980013830 3510000039 ALKA BANSILAL PAWARA 12.5 12.91
10303 980006760 3610000015 KRISHNA CHINTAMAN DESHMUKH 12.5 12.91
10304 980009338 3610000147 BHUSHAN ANIL DESHMANE 12.5 12.91
10305 980002189 3610000227 MANSI GAJANAN TANGADE 12.5 12.91
10306 980010976 3610000237 YOGITA SHAM BORASE 12.5 12.91
10307 980007334 3610000286 SHUBHAM GOVARDHAN KHANDELWAL 12.5 12.91
10308 980005460 3610000288 MANUKUMAR KIRAN KADAM 12.5 12.91
10309 980013381 3610000358 JAVED VAHAB SHAIKH 12.5 12.91
10310 980010960 3710000038 MUDASSIRRAZA ABDUL QUADIR NOOR 12.5 12.91
10311 980013433 3710000418 TEJAS RAJENDRA KUTE 12.5 12.91
10312 980009711 3810000105 YASHIT YADNESH SAVE 12.5 12.91
10313 980009011 3910000028 SUPRIYA RAGHUNATH BANDAL 12.5 12.91
10314 980005640 3910000048 SHRADHA SHRIKANT BHIVARE 12.5 12.91
10315 980006793 3910000073 ASHWINI TANAJI SHINDE 12.5 12.91
10316 980002357 4010000018 NAMAN RAKHECHA 12.5 12.91
10317 980010802 4110000044 NASER NISAR SHAIKH 12.5 12.91
10318 980011313 4210000192 VIJAY SHRIRANG VIDHATE 12.5 12.91
10319 980011673 4210000302 DIKSHA SUNIL KSHETRE 12.5 12.91
10320 980009830 4210000322 KHILARI MONIKA JAYRAM 12.5 12.91

172/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10321 980009164 4210000441 RUTUJA RAMESH NAZARE 12.5 12.91


10322 980011317 4210000461 MAYA UMAKANT GIRAM 12.5 12.91
10323 980014624 4210000476 KALYANI VITTHAL WAKHARE 12.5 12.91
10324 980008684 4210000497 ABHISHEK SOMANI 12.5 12.91
10325 980010495 4210000616 EKTA RAM HENDRE 12.5 12.91
10326 980000771 4210000643 SAMIR POPAT SHELAR 12.5 12.91
10327 980005467 4210000746 FIROJ RAJU KAZI 12.5 12.91
10328 980001879 4210000837 RUPESH KEDARNATH WAGHMARE 12.5 12.91
10329 980007391 4210000949 YUGAL SOLANKI 12.5 12.91
10330 980011902 4210000950 KOMAL SAMADHAN KAWADE 12.5 12.91
10331 980005491 4210000972 VAISHNAVI MAHESH NIMHAN 12.5 12.91
10332 980014385 4210001099 VAISHALI LAXMAN GABHALE 12.5 12.91
10333 980009225 4210001230 SAURABH RAJENDRA LANKE 12.5 12.91
10334 980007882 4210001257 SONALI DNYANPRAKASH GHUGE 12.5 12.91
10335 980009606 4210001387 NASIR NISAR SHAIKH 12.5 12.91
10336 980012672 4210001670 TEJAS ARVIND GADKAR 12.5 12.91
10337 980005773 4210001757 SOPAN NAVNATH PITEKAR 12.5 12.91
10338 980013976 4210001790 TAHER AKIL PALODA 12.5 12.91
10339 980012182 4210001828 SWAPNIL VILAS HATTEKAR 12.5 12.91
10340 980009993 4210001842 CHANDRAKANT YASHWANT JADHAV 12.5 12.91
10341 980001841 4210001950 BODE KESHAV PANDURANG 12.5 12.91
10342 980008608 4210002012 SNEHAL BABAN HANDE 12.5 12.91
10343 980007654 4210002034 BALUBAI MALHARI THORAT 12.5 12.91
10344 980013122 4510000044 ARCHANA SOMNATH DHARADE 12.5 12.91
10345 980007701 4510000079 SUCHITA BHARAT SHENDE 12.5 12.91
10346 980007984 4510000089 PRIYANKA SHIVAJI DHUMAL 12.5 12.91
10347 980014021 4510000172 AMOL LAXMAN WAGHMODE 12.5 12.91
10348 980010310 4610000040 POOJA KISHOR KHORE 12.5 12.91
10349 980005586 4610000065 PRANALI GANESH JADHAV 12.5 12.91
10350 980009510 4610000075 SHILPA ANNAPPA SWAMI 12.5 12.91
10351 980008674 4610000201 RUSHIKESH CHANDRAKANT SUTAR 12.5 12.91
10352 980000806 4610000268 SURAJ SANJAY KUMBHAR 12.5 12.91
10353 980004809 4610000269 SUHEL SHAKIR SHIKALGAR 12.5 12.91
10354 980003787 4710000010 KOMAL BHAGWAN PAWAR 12.5 12.91
10355 980011289 4710000016 VASIM JAHANGIR SHAIKH 12.5 12.91
10356 980003312 4710000157 ABHIJEET ASHOK MULIK 12.5 12.91
10357 980013144 4710000209 ASHWINI SANJAY KADAM 12.5 12.91
10358 980002897 4810000013 SAGAR VITTHAL KOREKAR 12.5 12.91
10359 980009061 4810000084 KHANDU BAPU EDAKE 12.5 12.91
10360 980001419 4810000177 ATHARV SANJAY GADGIL 12.5 12.91
10361 980004180 4810000240 SHOBHA AVINASH LOBHE 12.5 12.91
10362 980014774 4910000052 SRUSHTI SANJAY PATIL 12.5 12.91
10363 980009016 4910000086 VISHAKHA SANDIP MALI 12.5 12.91
10364 980001593 4910000169 ANJANA KRISHNAN KURUP 12.5 12.91
10365 980014022 4910000176 PRATIKSHA UDHAV KAMBLE 12.5 12.91
10366 980011420 4910000226 MAHARUKH MUQEEMUDDIN KAZI 12.5 12.91
10367 980010613 4910000285 JAYESH PRABHAKAR TANGADI 12.5 12.91
10368 980012186 4910000616 MD AKRAM MD SIRAJUDDIN KHAN 12.5 12.91
10369 980009685 1210000107 MAHESH HANUMANT ZAREKAR 12 12.08
10370 980005488 1210000290 JOSHI ABHIJEET SHRIKANT 12 12.08
10371 980011589 1210000293 GANESH ASHOK DHOKALE 12 12.08
10372 980009483 1210000294 AKSHAY SADASHIV DADAR 12 12.08
10373 980007011 1210000358 CHAITANYA SHIVAJI PARE 12 12.08
10374 980002786 1210000362 MANISHA GANESH GAIKWAD 12 12.08
10375 980013352 1310000018 PRATIKSHA MANOJRAO DESHMUKH 12 12.08
10376 980002124 1410000051 YASH JITENDRA NATHWANI 12 12.08
10377 980014317 1410000085 RUCHI ANIL SHINGANE 12 12.08
10378 980014010 1410000231 SHRADDHA NANDKISHOR KALE 12 12.08
10379 980013549 1410000403 KUNAL KAILASHRAO DAHIWADE 12 12.08
10380 980012907 1410000439 ARPIT ANILRAO KHAWANE 12 12.08

173/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10381 980005888 1410000441 AKANKSHA SANTOSH THOKAL 12 12.08


10382 980006885 1410000504 SANJAY RAMBHAU SHELKE 12 12.08
10383 980010818 1410000524 RIYA RAJU UIKE 12 12.08
10384 980008115 1510000182 SHAIKH AMJAD UMAR 12 12.08
10385 980008422 1510000584 AJAY CHANDRASHEKHAR NOMULWAR 12 12.08
10386 980013803 2010000002 SUMIT GHANSHYAM SHARMA 12 12.08
10387 980011807 2110000009 MAYANK SETH 12 12.08
10388 980011650 2110000016 ANURAG KUMAR 12 12.08
10389 980001057 2110000143 VISHAL KUMAR 12 12.08
10390 980007177 2110000228 SONALI SARAS 12 12.08
10391 980002806 2210000031 MAYURI HANSRAJ PATIL 12 12.08
10392 980009572 2210000082 CHETANA KISHOR PATIL 12 12.08
10393 980011023 2210000086 JAGRUTI SURESH KOLI 12 12.08
10394 980006028 2610000058 ARCHANA PANDURANG MALI 12 12.08
10395 980006739 2610000259 TEJASWINI SHARAD PATIL 12 12.08
10396 980014364 2610000296 NIKHIL NINA WARADE 12 12.08
10397 980014785 2610000479 CHETAN PRADIP CHAUDHARI 12 12.08
10398 980009117 2610000482 DIPAK KISHOR PATIL 12 12.08
10399 980012413 2810000193 SHRIDHAR SAGAR KOTEKAR 12 12.08
10400 980002920 2810000270 AVADHUT SUNIL CHAVAN 12 12.08
10401 980008974 2810000305 CHETAN JAYSING SHINDE 12 12.08
10402 980003749 2810000314 VIKAS SHIVAJI DONGALE 12 12.08
10403 980010322 2810000347 POOJA KRISHNAT PATIL 12 12.08
10404 980007972 2910000178 SONAM KUMARI 12 12.08
10405 980001274 3010000091 SHILPA SUNIL PATIL 12 12.08
10406 980014786 3010000101 SEEMA YASHWANT BHALERAO 12 12.08
10407 980007560 3010000127 SANCHITA BALAJI MAHALINGE 12 12.08
10408 980004912 3010000198 MAYURI MAHADEV KHANDARE 12 12.08
10409 980008238 3010000219 NIKITA RAMESH REKANE 12 12.08
10410 980008970 3010000409 VIJAYKUMAR SURESH KAMBLE 12 12.08
10411 980010375 3010000443 VIKAS SAHEBRAO KAMBLE 12 12.08
10412 980004324 3110000056 SANJAY KUMAR PANDAY 12 12.08
10413 980009916 3210000136 KALPANA RAMESH GUPTA 12 12.08
10414 980012947 3210000300 JANVI BHAVIN VORA 12 12.08
10415 980006879 3210000820 JAGDISH TARADUTTA CHANDRA 12 12.08
10416 980005532 3210001017 SUNIL YADAV 12 12.08
10417 980010923 3310000105 NILIMA BALBUDHE HARICHANDRA BA 12 12.08
10418 980004964 3310000155 NIKITA NITENDRA WAKODKAR 12 12.08
10419 980013275 3310000224 ROSHAN PRAKASH PINJARKAR 12 12.08
10420 980003338 3310000555 AVINASH KUMAR MISHRA 12 12.08
10421 980004803 3310000588 POOJA RAJU THETE 12 12.08
10422 980007960 3310000627 PRANJU DAYARAM CHAUDHARI 12 12.08
10423 980000778 3310000649 AMRENDRA AJAY VISHWAKARMA 12 12.08
10424 980008828 3410000047 SHIVANI AVINASH PIMPARWAR 12 12.08
10425 980008893 3410000204 JYOTI DILIPRAO SHINDE 12 12.08
10426 980014619 3410000215 VAIBHAV VISHNU PAINJANE 12 12.08
10427 980013517 3510000017 RAJASHRI MANGAL PATIL 12 12.08
10428 980005531 3610000116 POOJA SURESH HIRAY 12 12.08
10429 980000854 3610000276 KAVITA RAMESH PATKAR 12 12.08
10430 980003561 3710000096 SHUBHAM SHARAD KASARE 12 12.08
10431 980012723 4210000099 MADHURI HARISHCHANDRA MORE 12 12.08
10432 980006009 4210000117 SAYALI BABURAO YADAV 12 12.08
10433 980012410 4210000219 PRIYA SHASHIKANT KAMBLE 12 12.08
10434 980008561 4210000327 PRATIKSHA BHAGWAN PATIL 12 12.08
10435 980004752 4210000415 BHARAT DADU POTE 12 12.08
10436 980013089 4210000483 PRATIKSHA SHARAD PAWAR 12 12.08
10437 980011946 4210000560 AYESHA RAJENDRA AUTI 12 12.08
10438 980011995 4210000997 DNYANESHWAR TUKARAM ASWALE 12 12.08
10439 980006896 4210001082 PRAJAKTA SANJAY THORAT 12 12.08
10440 980012461 4210001149 SUJATA DHANANJAY KARJULE 12 12.08

174/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10441 980012987 4210001211 ARBAZ NAZIR AHMED SHAIKH 12 12.08


10442 980000892 4210001458 SHRIKANT SHIVAJI DEMEWAR 12 12.08
10443 980006551 4210001497 VIJAYSHRI RAJARAM SHINDE 12 12.08
10444 980010922 4210001526 NEHA CHANDRAKANT BATTUL CHANDR 12 12.08
10445 980004963 4210001573 POOJA GUPTA 12 12.08
10446 980006545 4210001775 TEJASWINI RAJENDRA KHANDAGALE 12 12.08
10447 980000389 4210001814 DARSHAN GOVARDHANDAS BHATTAD 12 12.08
10448 980006128 4210001898 SAYALI VIJAY PAWAR 12 12.08
10449 980010169 4410000076 OMKAR SURESH SHELKE 12 12.08
10450 980012000 4410000084 SANKET SANTOSH SHINDE 12 12.08
10451 980014256 4510000046 PRADNYA DATTATRAYA DATIR 12 12.08
10452 980002896 4510000087 PRIYANKA RAMESH BALODE 12 12.08
10453 980003127 4510000143 SWAPNALI KARBHARI SANAP 12 12.08
10454 980010598 4610000074 DIKSHITHA DAYANANDA MOOLYA 12 12.08
10455 980004280 4610000091 POOJA SHARAD DADIBUDE 12 12.08
10456 980005112 4610000094 PAYAL PANDURANG CHAVAN 12 12.08
10457 980001871 4610000140 NIKITA SUKUMAR PATIL 12 12.08
10458 980000067 4710000125 RUPALI LAXMAN KARE 12 12.08
10459 980014051 4710000142 NIKHIL SADASHIV KALE 12 12.08
10460 980010128 4710000200 PRIYANKA ASHOK PATIL 12 12.08
10461 980010112 4710000208 MEGHA GULABRAO MANE 12 12.08
10462 980009100 4810000041 GANGADHAR CHANDRASHA BIRAJDAR 12 12.08
10463 980014044 4810000161 VRUSHALI LAXMAN BHAIKATTI 12 12.08
10464 980010236 4810000221 AARATI BHAILAL DHURIYABANS 12 12.08
10465 980004288 4910000087 NIKITA PRAKASH BAUSKAR 12 12.08
10466 980012679 4910000436 ANKIT JIYALAL PATEL 12 12.08
10467 980010405 4910000503 SHASHANK JAYRAM SINGH 12 12.08
10468 980008667 1210000016 JALINDAR BHIMRAO SHIRSAT 11.5 11.38
10469 980010937 1210000272 SHUBHAM RAMESHWAR SHINDE 11.5 11.38
10470 980009426 1210000359 PUJA SHIVAJI MORE 11.5 11.38
10471 980007039 1410000022 GAURAV DILIP THAKARE 11.5 11.38
10472 980004270 1410000282 KANCHAN GANESHRAO BOLE 11.5 11.38
10473 980013632 1410000455 PRATHMESH GOPAL BHAPKAR 11.5 11.38
10474 980003359 1410000491 SHRDDHA SATISHRAO AKARTE 11.5 11.38
10475 980000295 1510000004 RAHUL ABARAO SALVE 11.5 11.38
10476 980014633 1510000035 MANISHA SOMNATH BHAKARE 11.5 11.38
10477 980008198 1510000058 KRISHNA KAILAS TAYADE 11.5 11.38
10478 980006378 1510000091 VIVEK SHESHRAO PAWAR 11.5 11.38
10479 980012332 1510000136 SAGAR SANJAY TAMBE 11.5 11.38
10480 980013929 1510000184 AKSHAY SHIVAJIRAO RAUT 11.5 11.38
10481 980014383 1510000244 KIRAN KADUBAL BANSODE 11.5 11.38
10482 980007377 1510000573 PRANAY SURESH INGLE 11.5 11.38
10483 980012444 1510000610 DEVIKA DILIP UMALKAR 11.5 11.38
10484 980014456 1510000658 PALLAVI PRAKASHRAO KHARAT 11.5 11.38
10485 980002315 1910000041 KIRTI BHASKAR GUJAR 11.5 11.38
10486 980001294 2010000011 MAYUR VASANT CHAUDHARI 11.5 11.38
10487 980006816 2010000012 ANJALI RAMESH BOBATE 11.5 11.38
10488 980000270 2010000091 RAHUL SHARAD BORIKAR 11.5 11.38
10489 980013838 2210000138 NAMRATA SAHEBRAO JADHAV 11.5 11.38
10490 980002844 2210000172 KAMINI RAJENDRA DESALE 11.5 11.38
10491 980006891 2310000008 AAKASH AHINSAK FULZELE 11.5 11.38
10492 980011122 2410000027 SHIVANI MANISH YADAV 11.5 11.38
10493 980005936 2610000068 DHANASHRI BHALCHANDRA BHOSALE 11.5 11.38
10494 980014291 2610000291 PRAJWAL GAIKWAD 11.5 11.38
10495 980012756 2610000352 AJAY SUBHASH DEVKAR 11.5 11.38
10496 980003417 2810000017 PRASAD KAKASAHEB DESAI 11.5 11.38
10497 980011438 2810000129 SUKANYA NARENDRA NITTURKAR 11.5 11.38
10498 980002042 2810000150 SANDHYARANI SADASHIV SUTAR 11.5 11.38
10499 980004601 2810000285 RUTUJA RAJESH SALUNKHE 11.5 11.38
10500 980003735 2810000326 SHUBHAM DEVDATTA CHAVAN 11.5 11.38

175/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10501 980006409 2910000129 NARAYANI 11.5 11.38


10502 980008915 3010000016 ROHINI SURESH BIRLE 11.5 11.38
10503 980008522 3010000051 PALLAVI SUDHAKAR BAVAGE 11.5 11.38
10504 980008675 3010000122 ANJALI HASBE 11.5 11.38
10505 980006355 3010000239 VIBHA NAGESH KULKARNI 11.5 11.38
10506 980013254 3010000342 AJAY RAM LOHAR 11.5 11.38
10507 980002097 3210000170 VISHAKHA PRABHAKAR PATIL 11.5 11.38
10508 980009106 3210000415 SIDDHIKA MADHUKAR PAKHARE MADH 11.5 11.38
10509 980000099 3210000925 MEGHNA BHAGWATIPRASAD SATI 11.5 11.38
10510 980014780 3210001286 VIRAJ AJAY PATIL 11.5 11.38
10511 980008526 3310000509 NIKHIL VINOD LAMBE 11.5 11.38
10512 980008583 3310000574 DHANASHREE DINKAR KUTE 11.5 11.38
10513 980007779 3410000003 POOJA SHAMRAO SHINDE 11.5 11.38
10514 980003275 3410000016 SHIVANI DEEPAK CHIDRAWAR 11.5 11.38
10515 980013029 3410000159 SHUBHAM PRAKASH RATHOD 11.5 11.38
10516 980005938 3410000161 PRAFUL PRAKASH DUDHEWAR 11.5 11.38
10517 980013724 3510000012 BHAGWATI ARJUN VASAVE 11.5 11.38
10518 980001458 3510000046 MONALI ASHOK TOKAREKOLI 11.5 11.38
10519 980002160 3610000072 PRACHI PRADEEP THAKUR 11.5 11.38
10520 980010831 3610000341 RUPALI JAGANNATH AHIRE 11.5 11.38
10521 980014194 3810000064 SHILPA MANSINGH MATHUR 11.5 11.38
10522 980004131 3910000020 ANITA BHAU BHISE 11.5 11.38
10523 980010451 4210000355 RAHUL UTTAMRAO CHAUDHARI 11.5 11.38
10524 980005143 4210000493 NIKITA DUBEY 11.5 11.38
10525 980013149 4210000653 DIPIKA BAPURAO PATIL 11.5 11.38
10526 980011444 4210000661 MEVEGAR MUDASSIR M RAFIK 11.5 11.38
10527 980007811 4210000668 NIKITA BHARAT DHEKANE 11.5 11.38
10528 980014258 4210000671 NITIN KHATRI 11.5 11.38
10529 980010585 4210000723 NIKHIL SANJAY KALE 11.5 11.38
10530 980015013 4210000732 VAISHNAVI LAXMAN WAGDARE 11.5 11.38
10531 980003573 4210000739 VINAYAK KEMPAYA HIREMATH 11.5 11.38
10532 980002333 4210000760 ROHIT RAVENDRA MISHRA 11.5 11.38
10533 980002670 4210000862 PRIYA KUMARI 11.5 11.38
10534 980003740 4210001107 RAZAKHATOON ILIYAS MAHEDI 11.5 11.38
10535 980013193 4210001276 PRATIK DATTATRAY PADWAL 11.5 11.38
10536 980005680 4210001316 PRAJAKTA SHANKAR KHARCHE 11.5 11.38
10537 980006940 4210001403 PUJA NIVRUTTI CHAVAN 11.5 11.38
10538 980004346 4210001504 SWAPNALI SUNIL JOSHI 11.5 11.38
10539 980009563 4210001571 KOMAL RAJENDRA GAVALI 11.5 11.38
10540 980009360 4210001799 MOHAMMADI NUSRAT SHAIKH 11.5 11.38
10541 980008776 4210001921 YOGESH PANDURANG GAIKWAD 11.5 11.38
10542 980007196 4210002006 NISHA DASHRATH SONAWANE 11.5 11.38
10543 980002962 4510000022 SUMEDHA SANJAY KHARDE 11.5 11.38
10544 980006686 4510000067 ALMAS KADAR SAYYAD 11.5 11.38
10545 980010794 4510000099 CHANDRAKALA DATTU BHOIR 11.5 11.38
10546 980014378 4610000260 VIKRAM VASANT GHARE 11.5 11.38
10547 980010861 4710000173 INDRAJEET KISAN NALAWADE 11.5 11.38
10548 980007389 4910000069 SACHI ARUN MISHRA 11.5 11.38
10549 980005729 4910000277 PRAJAPATI AMAN VIRENDRA 11.5 11.38
10550 980010729 4910000499 SUKESH RAMKISHOR SINGH 11.5 11.38
10551 980008003 4910000511 SAISH JNANESHWAR KALGUTKAR 11.5 11.38
10552 980010543 1210000265 PRIYANKA PARTAP MHASKE 11 10.63
10553 980013911 1210000273 PRAJAKTA KISHOR KULKARNI 11 10.63
10554 980014899 1210000331 SUSHANT SHASHIKANT JADHAV 11 10.63
10555 980000963 1410000190 PRANJALI VILASRAO WADURKAR 11 10.63
10556 980007728 1410000260 MAMTA HIRAMAN CHIMOTE 11 10.63
10557 980014574 1410000311 KANCHAN DILIPRAO GOBRE 11 10.63
10558 980015196 1410000413 PRAFUL SURESH CHAVHAN 11 10.63
10559 980011018 1410000425 SAIMA PARWEEN ABDUL WAHEED SHE 11 10.63
10560 980005351 1510000164 AMOL ASHOK ROKADE 11 10.63

176/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10561 980012340 1510000452 AJINKYA NANASAHEB GAIKWAD 11 10.63


10562 980012343 1510000499 ARJUN SANJAY SAINDANE 11 10.63
10563 980011948 1510000528 ARJUN MADHUKAR RAJBINDE 11 10.63
10564 980008482 1510000531 AKASH RAJU PADWAL 11 10.63
10565 980005195 1910000037 SMITA SUNIL KINGE 11 10.63
10566 980007497 1910000045 HARSHDA ULHAS ADHAO 11 10.63
10567 980004382 2110000068 DIVYA TRIPATHI 11 10.63
10568 980001944 2210000075 SAYALI BALASAHEB GAIKAWAD 11 10.63
10569 980007591 2210000152 BHAVANA MADHUKAR GAWALI 11 10.63
10570 980009420 2210000235 JAYASHREE HARI PATIL 11 10.63
10571 980007662 2210000261 JAYSHREE ROHIDAS PATIL 11 10.63
10572 980008746 2210000267 KARISHMA KIRAN PATIL 11 10.63
10573 980001902 2210000282 DIPALI GULAB VARSALE 11 10.63
10574 980002952 2310000007 SNEHA SURESH KHEOLE 11 10.63
10575 980011687 2410000039 KUNAL RAMA JOSHI 11 10.63
10576 980013569 2610000461 VISHAL MANOHAR CHAUDHARI 11 10.63
10577 980011966 2810000004 RUSHIKESH DADASO KAMBLE 11 10.63
10578 980014421 2910000027 MEGHA KUMARI 11 10.63
10579 980004076 2910000103 SANTOSH KUMAR 11 10.63
10580 980006610 2910000197 KUNDAN KUMAR 11 10.63
10581 980009723 3010000080 SHRADHA SHASHIKANT KADAV 11 10.63
10582 980008164 3010000148 SAVITA GOPAL KENDRE 11 10.63
10583 980006362 3010000264 SHILPA BABRUWAN HINGMIRE 11 10.63
10584 980013637 3010000303 RAHUL GOROBA KAMBLE 11 10.63
10585 980011419 3010000450 AKSHAY RAJIV WANGWAD 11 10.63
10586 980004057 3110000125 SHIVAM SINGH 11 10.63
10587 980001401 3210000064 PRIYANKA MAHENDRA PAL 11 10.63
10588 980001985 3210000937 FAIYAZ AHMED KHAN 11 10.63
10589 980014278 3210001505 MUBEEN AIJAZ KAZI 11 10.63
10590 980002157 3210001520 SONAM SHIVNARAYAN 11 10.63
10591 980013324 3210001554 RIDDHI KISHOR PEDNEKAR 11 10.63
10592 980008181 3210001604 ATISH GAUTAM SONAWANE 11 10.63
10593 980006156 3310000035 PRATIKSHA DILIP SOMKUWAR 11 10.63
10594 980006086 3310000066 SNEHAL PRAKASH DHOTE 11 10.63
10595 980011158 3310000121 KARISHMA ARUN RAMTEKE 11 10.63
10596 980010788 3310000134 SAHIL DIWAKAR WANGE 11 10.63
10597 980006184 3310000478 SANDIP MOTILAL CHAUDHARI 11 10.63
10598 980011072 3310000570 VRUSHABH ANAND DHOTE 11 10.63
10599 980002688 3310000669 SWAPNIL SUNIL UMARE 11 10.63
10600 980014292 3410000121 KARUNA MADHUKAR SURADKAR 11 10.63
10601 980003664 3410000196 SHWETA VENKATESH SHETE 11 10.63
10602 980011237 3410000199 SANIYA KHANAM MOIN KHAN 11 10.63
10603 980011503 3410000244 SHIVAM RAOSAHEB PATIL 11 10.63
10604 980007693 3510000058 NILESH DILEEP GIRASE 11 10.63
10605 980010529 3610000310 POOJA BHIMASHANKAR KOTKAR 11 10.63
10606 980014355 3710000044 JIDNYASA GANPAT SUTAR 11 10.63
10607 980009333 3710000315 JAYANTA MAHADEV KADAM 11 10.63
10608 980006861 3910000009 SUJATA SHAHU BHOSALE 11 10.63
10609 980006016 4110000004 RAJKANYA GULABRAO SHINDE 11 10.63
10610 980003259 4210000908 KOMAL MAHADEV PAWAR 11 10.63
10611 980008307 4210000927 AARTI NANDARAM KALE 11 10.63
10612 980004236 4210001129 POOJA LAXMAN YADAV 11 10.63
10613 980003218 4210001130 RAJENDRA JAGANNATH JADHAV 11 10.63
10614 980011230 4210001234 NILAM LAXMAN KHUTWAD 11 10.63
10615 980014165 4210001300 ANKITA SHATRUGHNA THOPATE 11 10.63
10616 980014656 4210001455 SHUBHAM SURYAKANT KUCHEWAR 11 10.63
10617 980013571 4210001570 POOJA VITTHAL TUNGATKAR 11 10.63
10618 980011410 4210001625 PRATIK PRABHAKAR KADAM 11 10.63
10619 980003213 4210001691 RAMBHA MUNNILAL RAM 11 10.63
10620 980006677 4210001727 KRISHNA JANARDHAN BILAPATTE 11 10.63

177/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10621 980006993 4410000022 AMOL ASHOK GUHAGARKAR 11 10.63


10622 980013891 4510000091 MADHURI SHIVAJI KALE 11 10.63
10623 980007435 4610000030 MAHESHWARI TANAJI GIRI 11 10.63
10624 980014777 4610000049 POOJA ANIL KAMBLE 11 10.63
10625 980005076 4610000099 MAHESHWARI MAHADEV JADHAV 11 10.63
10626 980005224 4610000106 GAYATRI SHANKAR ADATE 11 10.63
10627 980002086 4610000295 ABHINANDAN RAJARAM MANDALE 11 10.63
10628 980010192 4710000043 SHUBHANGI TUKARAM YADAV 11 10.63
10629 980010607 4710000137 KIRAN UTTAM KALE 11 10.63
10630 980010594 4810000098 YASH UAMAKANT MAHANKALE 11 10.63
10631 980013696 4810000192 VISHVAJIT DASHARATH KAPASE 11 10.63
10632 980001471 4910000044 ANITA RAJENDRA KATKAR 11 10.63
10633 980012556 4910000105 RUTUJA DILIP MALSHIKARE 11 10.63
10634 980007598 4910000262 RAHUL RAVINDRA PAWAR 11 10.63
10635 980013994 4910000337 AMIR LUKMAN KHAN 11 10.63
10636 980007044 4910000429 SHUDHANSU RANA RAWAT 11 10.63
10637 980003665 4910000487 VIJAYKUMAR SHANKARAIAH MANDALO 11 10.63
10638 980013390 5110000001 ROSHANA DATTATRAY RAUT 11 10.63
10639 980003469 5110000009 ANKITA GAUTAM KOKARE 11 10.63
10640 980005107 5110000017 SMITA ASHOK DUKARE 11 10.63
10641 980009556 1210000068 NIKHIL DILIP GAVHANE 10.5 9.88
10642 980010174 1210000124 DHANSHREE VILAS SHINDE 10.5 9.88
10643 980003264 1210000134 ABHISHEK ASHOK NANDI 10.5 9.88
10644 980010904 1210000318 SHIVAJI BABAN KUTTARWADE 10.5 9.88
10645 980014921 1210000345 AKSHAY PANDURANG ZIRPE 10.5 9.88
10646 980009372 1410000012 VAISHNAVI DILIP RAUT 10.5 9.88
10647 980007834 1410000235 HRUSHIKESH SANJAY SONARE 10.5 9.88
10648 980006795 1410000309 NAINA GANESHRAO WANKHADE 10.5 9.88
10649 980006842 1410000315 RUSHIKESH VIKAS BHIWARKAR 10.5 9.88
10650 980004768 1410000432 DIPIKA ARUNRAO RECHE 10.5 9.88
10651 980012140 1510000040 NIKITA DHIRENDRA SANDHANSHIVE 10.5 9.88
10652 980015193 1510000068 RITU RAJU PATIL 10.5 9.88
10653 980014576 1510000119 SWAPNIL PRAKASH AMBHORE 10.5 9.88
10654 980008574 1510000123 KHAN SHAFAY SHAHNAWAZ ABDUL GA 10.5 9.88
10655 980013687 1510000216 SHEKHAR SHIVAJI MEHETRE 10.5 9.88
10656 980014305 1510000222 PALLAVI ANANT PATIL 10.5 9.88
10657 980013182 1510000380 DEEPAK RATAN FATPURE 10.5 9.88
10658 980006753 1510000631 SOMINATH GANESH WARADE 10.5 9.88
10659 980011609 1610000027 ABHISHEK AMBADAS GAVANDE 10.5 9.88
10660 980006580 1610000034 SANKET SADASHIV JOSHI 10.5 9.88
10661 980002368 1610000044 KULDEEP BHIMRAO NAWALE 10.5 9.88
10662 980014313 1710000027 SHUBHAM DURYODHAN BOLKE 10.5 9.88
10663 980008643 2010000058 SONU ARUN MARODKAR 10.5 9.88
10664 980006832 2010000102 SHRADDHA SUNIL RANDIVE 10.5 9.88
10665 980003473 2010000114 KARISHMA DEORAO GADHAWE 10.5 9.88
10666 980004458 2110000092 SHRISTI KUMARI 10.5 9.88
10667 980009884 2110000151 VAISHALI JOSHI 10.5 9.88
10668 980001173 2210000095 NIKITA TARACHAND SHINDE 10.5 9.88
10669 980005781 2210000130 SANGITA PRAKASH AHIRE 10.5 9.88
10670 980009717 2210000156 NAMRATA RAJENDRASING JAMADAR 10.5 9.88
10671 980008206 2410000047 DIVYA SITARAM TEMBHARE 10.5 9.88
10672 980007975 2610000062 TINA RAJENDRA KALE 10.5 9.88
10673 980009975 2610000083 SHITAL LAXMAN PATIL 10.5 9.88
10674 980001164 2610000104 JAGRUTI YUVRAJ PATIL 10.5 9.88
10675 980000531 2610000303 KAMALAKAR RUPCHAND TELI 10.5 9.88
10676 980014451 2610000483 KUNALSINH BHARATSINH JADHAV 10.5 9.88
10677 980013430 2810000029 SALMAN SHARIF SHAIKH 10.5 9.88
10678 980013720 2910000045 PRAMOD KUMAR VERMA 10.5 9.88
10679 980014520 3010000019 JYOTI DAYANAND GAIKWAD 10.5 9.88
10680 980002562 3010000102 PRITI PRADIP SHETKAR 10.5 9.88

178/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10681 980013377 3010000201 PRIYANKA SHAHURAJ BIRAJDAR 10.5 9.88


10682 980014307 3010000222 NITAL GOPALRAO DESHMUKH 10.5 9.88
10683 980011021 3010000406 ATUL BHAIRAV DHOLE 10.5 9.88
10684 980008694 3010000417 UTTARESHWAR SHRIMANT SOLUNKE 10.5 9.88
10685 980013608 3010000457 SHRIKANT KALBA SURYAWANSHI 10.5 9.88
10686 980010010 3110000071 SHIVAM TIWARI 10.5 9.88
10687 980013382 3210000014 DARSHAN KISHOR DHAYPHULE 10.5 9.88
10688 980011785 3210000139 SHIVANI NARENDRA MAYNAK 10.5 9.88
10689 980014815 3210000448 SAKSHI TULSIRAM KORI 10.5 9.88
10690 980014050 3210000766 ARPANA SUNIL VAIJULE 10.5 9.88
10691 980007049 3210000882 TEJAS SADASHIV SAWANT 10.5 9.88
10692 980004497 3210000941 SUMITKUMAR ASHOKKUMAR CHAURASI 10.5 9.88
10693 980000572 3210001359 SWAPNIL SANJAY MALI 10.5 9.88
10694 980006969 3210001368 SIDDHANT SUDHIR GUJAR 10.5 9.88
10695 980006094 3310000122 MANORAMA RAMDHYAN SINGH 10.5 9.88
10696 980005652 3310000306 SHARWARI RAJAN PARKALE 10.5 9.88
10697 980013533 3310000446 PRAFULL VISHWANATH WAGADRE 10.5 9.88
10698 980004886 3310000653 SHUBHAM RAJU DHOTE 10.5 9.88
10699 980002868 3410000185 POOJA DILIP KAMBLE 10.5 9.88
10700 980014137 3610000025 ANIL LAXMAN SHIRSATH 10.5 9.88
10701 980002290 3610000082 KANTA KUMARI SHARMA 10.5 9.88
10702 980011175 3610000278 NAVEED ANJUM SIDDIQUE AHMAD MO 10.5 9.88
10703 980001809 3610000353 SNEHA MUKUND CHAUDHARI 10.5 9.88
10704 980011270 3710000384 SUCHITA SUBHASH KHANDAGALE 10.5 9.88
10705 980006433 3710000390 RATNESHWAR NANDAN 10.5 9.88
10706 980000141 3810000027 HARSHIT JAGDISH DAWARE 10.5 9.88
10707 980004977 3910000026 DHAIRYASHIL SIDDHANATH KALE 10.5 9.88
10708 980001811 4210000077 PRAKASH ANKOSH LIMBORE 10.5 9.88
10709 980009540 4210000512 PRANIT DNYANDEV KALANGE 10.5 9.88
10710 980006277 4210000711 SHUBHAM SUMTILAL KOTHARI 10.5 9.88
10711 980007859 4210001181 AJAY PANDURANG PAWAR 10.5 9.88
10712 980009628 4210001291 PRAJAKTA ASHOK KALBHOR 10.5 9.88
10713 980009553 4210001452 AKOSH ARJUN PACHPOL 10.5 9.88
10714 980014487 4210001553 SWAPNASHRI SAHU 10.5 9.88
10715 980009449 4210001581 JYOTI KAKA BOKEPHODE 10.5 9.88
10716 980003943 4410000101 SACHHIDANAND PRAMOD MONDKAR 10.5 9.88
10717 980010083 4510000025 BHAKTI GIRISH SOMAN 10.5 9.88
10718 980014723 4510000035 SUVARNA SANJAY JAGTAP 10.5 9.88
10719 980008511 4510000148 SHUBHAM MADHUKAR JATTI 10.5 9.88
10720 980009410 4510000200 TUSHAR MACHHINDRA BHANGARE 10.5 9.88
10721 980005067 4610000021 SONALI PRASAD SHIRALKAR 10.5 9.88
10722 980013410 4610000143 RUTUJA YASHWANT DHULUBULU 10.5 9.88
10723 980010516 4610000175 SANGRAM LALASAHEB KADAM 10.5 9.88
10724 980013857 4610000236 AMIT ANIL MALI 10.5 9.88
10725 980004801 4710000033 MADHURI SHIVAJI BHOSALE 10.5 9.88
10726 980001942 4910000310 MANISHKUMAR MAHENDRA YADAV 10.5 9.88
10727 980012896 4910000362 SONYABAPU ASHOK PALVE 10.5 9.88
10728 980008790 4910000423 MUKESH SHRINATH PAL 10.5 9.88
10729 980004665 4910000475 JOSEPH AKSHAY FRANCIS DOVERI 10.5 9.88
10730 980000442 1110000014 RAJ JAYRAJSINH VIJAYSINH 10 9.01
10731 980013212 1210000025 AARTI NAVNATH BANKAR 10 9.01
10732 980015061 1210000123 RAVSAHEB BHASKAR SHINDE 10 9.01
10733 980002161 1210000158 ASHWINI RAJENDRA GADEKAR 10 9.01
10734 980010940 1210000172 ARATI CHANDRAKANT NIMASE 10 9.01
10735 980009463 1210000297 NIKHIL SANTOSH CHORBELE 10 9.01
10736 980010945 1210000300 CHANGDEO KASHINATH DHAKANE 10 9.01
10737 980012258 1210000336 SHUBHAM VILAS THANAGE 10 9.01
10738 980003167 1210000338 MOHAMAD FAIZAN MUSTAFA SHAIKH 10 9.01
10739 980014005 1410000201 SNEHAL SURENDRARAO TEMBLE 10 9.01
10740 980009415 1410000208 ANKIT HEMANT BALAPURE 10 9.01

179/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10741 980009664 1410000326 PRATIKSHA GAJANAN UPALKAR 10 9.01


10742 980002565 1410000509 NEHA SAHEBRAO OIMBE 10 9.01
10743 980012180 1510000014 MILAN SHIVRAJ CHAVAN 10 9.01
10744 980012420 1510000042 AMOL VILAS HIWALE 10 9.01
10745 980010656 1510000130 ANNASAHEB SUDHAKAR NAGE 10 9.01
10746 980009213 1510000290 PRADIP SANJAY DHOTRE 10 9.01
10747 980013123 1510000442 KIRAN BHIMRAO SALVE 10 9.01
10748 980013443 1510000578 SHIVAM GIRISH BAIJAL 10 9.01
10749 980009714 1510000582 AJINKYA ASHOK JOSHI 10 9.01
10750 980011014 1510000620 PRIYANKA SUBHASH WALWALE 10 9.01
10751 980004629 1510000646 AMOL SHIVAJI PATIL 10 9.01
10752 980006107 1910000013 PRATIMESH UMESH PATHAK 10 9.01
10753 980003876 2210000012 HARSHADA NAVALRAO SONAWANE 10 9.01
10754 980003725 2210000050 SULOCHANA NAGRAJ CHAVAN 10 9.01
10755 980004230 2210000279 POONAM SUBHASH PATIL 10 9.01
10756 980014174 2510000008 RAJESH TULSHIRAM MENDHE 10 9.01
10757 980012423 2610000120 ARTI DIPAK KALE 10 9.01
10758 980007199 2610000143 DEVYANI SATISH PATIL 10 9.01
10759 980003541 2610000189 HARSHADA NITEEN SONAR 10 9.01
10760 980000801 2710000015 KAJAL VIJAY KUDTARKAR 10 9.01
10761 980008685 2710000030 SHRADDHA RAMESH SHINDE 10 9.01
10762 980014031 2810000158 PRIYANKA UTTAM FAGARE 10 9.01
10763 980014248 2810000220 MAYA KALLAPA KUMBHAR 10 9.01
10764 980009278 2810000334 ASHITOSH DINKAR MAGDUM 10 9.01
10765 980010662 2810000336 SWAPNALI SUDAM KADAM 10 9.01
10766 980011417 2810000388 KRUSHNAT PRADIP SUTAR 10 9.01
10767 980004636 2910000057 ASHUTOSH KUMAR JHA 10 9.01
10768 980003106 3010000097 NANDGAVE POOJA DNYANESHWAR 10 9.01
10769 980007437 3010000098 SANJIVANI VENKATRAO MULE 10 9.01
10770 980010230 3010000117 JAYA SHANKAR ZIPARE 10 9.01
10771 980013896 3010000190 KARISHMA ANKUSH TEKALE 10 9.01
10772 980005280 3010000193 PRAGATI VENKATESH MUNDE 10 9.01
10773 980003889 3010000216 MANASI BHAGWAN JADHAV 10 9.01
10774 980008265 3010000277 BALIRAM RAMESH SHELAKE 10 9.01
10775 980011063 3010000339 ASHISH GAIKWAD 10 9.01
10776 980009644 3010000387 OMPRAKASH BALIRAM BHISE 10 9.01
10777 980011020 3010000388 AKSHAY ASHOK PACHPINDE 10 9.01
10778 980007861 3010000405 DHIRAJ SHYAM JATAL 10 9.01
10779 980003782 3010000419 AKSHAY TUKARAM AUTADE 10 9.01
10780 980008375 3210000032 DEEPAK ACHCHELAL CHAUHAN 10 9.01
10781 980011524 3210000041 KSHITIJA PANDURANG PATIL 10 9.01
10782 980009911 3210000276 ANIL RAMUJAGIR MISHRA 10 9.01
10783 980013733 3210000359 AAHANA SHEETAL KUMAR PATEL 10 9.01
10784 980004386 3210000578 NEETIN BHUJANG TRIMUKHE 10 9.01
10785 980004422 3210000948 ONKAR NARENDRA GUJAR 10 9.01
10786 980009651 3210001003 SHIVSHANKAR SHAILESH KINDO 10 9.01
10787 980003346 3210001471 ROHIT KUMAR RAMBACHAN SINGH 10 9.01
10788 980011169 3210001474 VARSHA PATEL 10 9.01
10789 980011248 3310000228 SANIYA SAKIN AB SALAM SHEIKH 10 9.01
10790 980004385 3310000307 ANAMIKA VIJAY GAWANDE 10 9.01
10791 980008185 3310000626 NIKITA ANIL NIMJE 10 9.01
10792 980011814 3410000060 KALIDAS JAGANNATH SURYAWANSHI 10 9.01
10793 980007360 3510000004 MAMTA RAMESH RAJPUT 10 9.01
10794 980005923 3610000142 PUNAM PRAKASH PATIL 10 9.01
10795 980005068 3610000149 UTKARSHA MADHAVRAO SHEWALE 10 9.01
10796 980001169 3610000204 ADITI ARUN MODHE 10 9.01
10797 980005509 3610000208 HARSHAD MOTIRAM HANDORE 10 9.01
10798 980006970 3710000292 RUPESH DEEPAK PAWAR 10 9.01
10799 980006129 3810000013 SHUBHAM MISHRA 10 9.01
10800 980012644 4110000021 SHARAD RANGNATH PAUL 10 9.01

180/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10801 980001745 4110000033 HANUMAN NAGORAO BOBADE 10 9.01


10802 980006150 4210000174 PRIYANKA PANDIT MUKANE 10 9.01
10803 980004889 4210000503 BIPLAB RABINDRA DAS 10 9.01
10804 980007452 4210000581 SONALI MOGALLPPA DHANGAR 10 9.01
10805 980011987 4210000626 POOJA MAHADEV MALEKAR 10 9.01
10806 980001395 4210000738 TILPESH ANIL AGRAWAL 10 9.01
10807 980012435 4210000816 KSHITIJA DHANAJI KHUTE 10 9.01
10808 980006782 4210000958 SONALI DILIP JADHAV 10 9.01
10809 980002843 4210001054 POONAM GORAKH GAVHANE 10 9.01
10810 980004095 4210001550 MAYURI RAJARAM TAMHANE 10 9.01
10811 980002810 4210001771 POOJA MOGHAJI BHAWARI 10 9.01
10812 980007219 4210001781 PRADNYA MOHANLAL DANGI 10 9.01
10813 980002538 4310000001 JAGRUTI CHINTAMAN THAKARE 10 9.01
10814 980008842 4510000010 MINAKSHI SITARAM BENDRE 10 9.01
10815 980014448 4510000015 RUPALI ROHIDAS GADE 10 9.01
10816 980010785 4510000045 ASMITA SUBHASH DHUMAL 10 9.01
10817 980006515 4510000080 BHAGYASHRI RAJENDRA BANSODE 10 9.01
10818 980003025 4510000130 BHARTI PUNDLIK ACHARI 10 9.01
10819 980011147 4610000154 MONIKA DILIP CHORAGE 10 9.01
10820 980006408 4610000170 AFRIN AHMAD MUJAWAR 10 9.01
10821 980006870 4610000241 AKASH MURALIDHAR GAIKWAD 10 9.01
10822 980012553 4610000264 ANUPAM TANAJI BHOSALE 10 9.01
10823 980000841 4610000289 RUSHIKESH ANIL SHINDE 10 9.01
10824 980006845 4610000296 GANESH UDDHAV UGANE 10 9.01
10825 980014009 4610000300 AKSHAY VILAS MORE 10 9.01
10826 980005423 4710000134 AKSHAY ANANDRAO JADHAV 10 9.01
10827 980001159 4710000194 VIKRAM RAVINDRA TATHE 10 9.01
10828 980008107 4710000223 SURAJ CHANDRAKANT KUMBHAR 10 9.01
10829 980010281 4810000012 PRUTHVIRAJ RAHUL HOWAL 10 9.01
10830 980014411 4810000194 AFRIN SADIK NAIKWADI 10 9.01
10831 980006436 4910000412 MANGESH HIMMATRAO KAPUSKAR 10 9.01
10832 980006986 5010000025 CHETAN JAYPRAKASH BHUTADA 10 9.01
10833 980013519 5110000023 PRIYA PRAMOD AGRAWAL 10 9.01
10834 980006353 1210000180 RAVINDRA SANJAY PAWAR 9.5 8.47
10835 980011172 1210000259 SWAPNIL MACHHINDRA SABALE 9.5 8.47
10836 980006169 1410000021 NIKITA SAHEBRAO RITHE 9.5 8.47
10837 980004686 1410000544 PRANALI BHANUDAS PUND 9.5 8.47
10838 980010462 1510000626 AKASH NAGORAO AMBORE 9.5 8.47
10839 980004197 2010000128 SANYUKTA SAGARCHAND JAIN 9.5 8.47
10840 980014190 2010000135 AKANKSHA MAHESH BALKI 9.5 8.47
10841 980000822 2210000020 PALLAVI SUNIL SONAWANE 9.5 8.47
10842 980007605 2210000099 PRATIKSHA TUKARAM KHAIRNAR 9.5 8.47
10843 980002948 2210000113 MAYURI VIJAY DIXIT 9.5 8.47
10844 980001907 2210000249 MANISHA RAJARAM MALI 9.5 8.47
10845 980003074 2410000006 HUMESHWARI RAMESH GAYDHANE 9.5 8.47
10846 980010808 2610000099 MAYURI KHEMCHAND CHAUDHARI 9.5 8.47
10847 980011114 2610000196 NIKITA MAHENDRASING PATIL 9.5 8.47
10848 980008032 2610000284 MOHSIN MOHMMAD TADAVI 9.5 8.47
10849 980009204 2610000341 VAIBHAV KISHOR JAWALE 9.5 8.47
10850 980009074 2610000477 ATUL MANOHAR PATIL 9.5 8.47
10851 980011257 2810000022 SUSHMA DATTATRAY RAVAN 9.5 8.47
10852 980006829 2810000426 AJAY DILIP SHINDE 9.5 8.47
10853 980007260 2910000164 PRITI MALA KUMARI 9.5 8.47
10854 980013992 3010000113 SANGEETA BALAJI JADHAV 9.5 8.47
10855 980010711 3010000197 KHATEEJA RAMZANALI PASHA 9.5 8.47
10856 980008433 3010000322 DIGVIJAY RANVEER PATIL 9.5 8.47
10857 980007210 3110000124 MAYANK KUMAR 9.5 8.47
10858 980009199 3210001343 KEYUR MILIND PANDIT 9.5 8.47
10859 980008421 3310000009 PAYAL GOPAL ADIKANE 9.5 8.47
10860 980001790 3310000149 HUTASHRI GANPAT NANHE 9.5 8.47

181/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10861 980007777 3310000237 NIKITA MORESHWAR PEGADWAR 9.5 8.47


10862 980002035 3310000245 DOLLY ANKUSH GHATE 9.5 8.47
10863 980013482 3310000406 ASHWINI KAILASH UMREDKAR 9.5 8.47
10864 980008011 3310000419 MONIKA SITARAM NIPANE 9.5 8.47
10865 980008708 3310000678 LAVINA MAHESH KEWALRAMANI 9.5 8.47
10866 980001949 3410000059 SATISH SHYAMRAO MUNGADE 9.5 8.47
10867 980009972 3610000131 PRATIKSHA RAJENDRA DESHMUKH 9.5 8.47
10868 980012639 3610000137 BHAGYASHRI SANJAY LOKHANDE 9.5 8.47
10869 980008576 3610000152 VAISHNVI VILAS MOGAL 9.5 8.47
10870 980012999 3710000092 BHAVESH NANDAKUMAR WAREKAR 9.5 8.47
10871 980010717 3710000185 VIVEK PRADEEP MISTRY 9.5 8.47
10872 980004769 4210000706 HARISH SHAMKANT BRAHME 9.5 8.47
10873 980011168 4210000833 RAJASHREE RAVINDRANATH NAIR 9.5 8.47
10874 980007030 4210000966 TARUN TAPAN KUNDU 9.5 8.47
10875 980013249 4210001109 SHRADDHA SAMBHAJI KOKATE 9.5 8.47
10876 980006624 4210001115 TANVEER JAMIL SHAIKH 9.5 8.47
10877 980013015 4210001245 SACHIN CHANDRAKANT GORE 9.5 8.47
10878 980005474 4210001290 KINANA SHABBIR DOHADWALA 9.5 8.47
10879 980009353 4210001302 SHIVANI NARAYAN GHADGE 9.5 8.47
10880 980005537 4210001735 POOJA SOHANLAL PAREEK 9.5 8.47
10881 980009282 4210001813 KHAN AASIF BISMILLAH 9.5 8.47
10882 980003016 4210001878 KRUSHANA RAJENDRA PATIL 9.5 8.47
10883 980011298 4210001919 GANESH RAJENDRA DHURKUNDE 9.5 8.47
10884 980009851 4210001948 VIKRANT SHRIKRUSHNA KANDELKAR 9.5 8.47
10885 980012230 4210002040 NAINWAR AJINKYA RAJENDRA 9.5 8.47
10886 980005529 4410000039 KARISHMA RAJKUMAR VAHALKAR 9.5 8.47
10887 980012434 4410000071 ARATI BHARAT RANDIVE 9.5 8.47
10888 980009158 4510000007 PRIYANKA RAJENDRA ERANDE 9.5 8.47
10889 980006029 4510000011 RUTUJA SUNIL AWARI 9.5 8.47
10890 980013525 4510000026 TEJASWINI DAGADU KOLHAL 9.5 8.47
10891 980014530 4510000030 YOGITA POPAT DUBE 9.5 8.47
10892 980010583 4510000058 TEJASWINI DILIP TARKASE 9.5 8.47
10893 980002970 4510000113 TEJASWI HARISH BALODE 9.5 8.47
10894 980010542 4610000072 TRUPTI ANANDRAO GHADAGE 9.5 8.47
10895 980013809 4610000282 SONALI PANDURANG SALE 9.5 8.47
10896 980011051 4810000006 PRIYANKA RAM JADHAV 9.5 8.47
10897 980004811 4910000280 ASHUTOSH ANANDI JHA 9.5 8.47
10898 980005820 1210000116 MAYUR ANIL GAVHANE 9 7.83
10899 980000732 1210000251 NITIN MANOHAR SONAWANE 9 7.83
10900 980009891 1210000284 SHAKIB SHAHED KHAN 9 7.83
10901 980006292 1310000059 SHUBHAM SAHEBRAO BHAGAT 9 7.83
10902 980012261 1410000109 SNEHAL BAJIRAO NAVALKAR 9 7.83
10903 980005857 1410000146 SHIVANI RAJENDRA THOKAL 9 7.83
10904 980004454 1410000278 SHARYU DILIPRAO PADOLE 9 7.83
10905 980000283 1510000019 PRAVIN NANASAHEB SALUNKE 9 7.83
10906 980008139 1510000072 SHAIKH WASIM ABDUL BASIT 9 7.83
10907 980000693 1510000197 NINAD GANESH UBARHANDE 9 7.83
10908 980007757 1510000287 CHAITALI SURESH AVHALE 9 7.83
10909 980014437 1510000288 SUSHMA AMIR BARDE 9 7.83
10910 980012608 1510000340 AMOL DNYANOBA BALLAL 9 7.83
10911 980012173 1510000456 SANTOSH SOPAN KALE 9 7.83
10912 980009902 1510000486 PRANALI PRAKASH NAVALE 9 7.83
10913 980012496 1510000575 NIKITA SHIVPALSING PARIHAR 9 7.83
10914 980011128 1510000668 SUBHAN RASHID SHAIKH 9 7.83
10915 980005320 2010000122 RANI GANESH MONDAL 9 7.83
10916 980009659 2210000098 BHAGYASHRI DEVIDAS MALI 9 7.83
10917 980007566 2210000128 SNEHA RITESHKUMAR PADVI 9 7.83
10918 980005129 2610000015 KOMAL VASANT PATIL 9 7.83
10919 980014682 2610000339 KOUSHAL WADHE 9 7.83
10920 980013415 2810000024 PUNAM DHONDIRAM MANE 9 7.83

182/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10921 980011978 2810000060 HARSHVARDHAN PRAKASH MAGDUM 9 7.83


10922 980014811 2810000067 HRISHIKESH VAIJANATH DESAI 9 7.83
10923 980004127 2810000350 BAHUBALI SHANTINATH VHANALE 9 7.83
10924 980012357 3010000003 KU DIPA BALIRAM NAVAGARE 9 7.83
10925 980013627 3010000109 MINAJ ISMAIL SHAIKH 9 7.83
10926 980012818 3010000138 ASHWINI AJAY DHANNA 9 7.83
10927 980007976 3210000418 MITHALI ASHOK SHETTY 9 7.83
10928 980005764 3210000451 MISHRA RUPAM KUMARI NARENDRA K 9 7.83
10929 980012595 3210000541 SNEHAL SURESH BHALERAO 9 7.83
10930 980000211 3210001070 ROHIT PANDURANG JADHAV 9 7.83
10931 980015187 3210001124 AKASH JAIPRAKASH VISHWAKARMA 9 7.83
10932 980005166 3210001452 SUNIT BHAVIN VADHIA 9 7.83
10933 980002980 3310000058 PANKAJ MOHAN PRASAD 9 7.83
10934 980003705 3310000067 KIRAN ARUN MARSKOLHE 9 7.83
10935 980004238 3310000161 MEGHA NARESH NIMRADKAR 9 7.83
10936 980006809 3310000361 JANHAVI VINODRAO POKALE 9 7.83
10937 980003888 3310000491 PRASAD MUKUND DEHANKAR 9 7.83
10938 980010782 3310000586 SHIVANI AKHARE PRASHANT AKHARE 9 7.83
10939 980009175 3310000598 VAISHNAVI SUNIL KALMEGH 9 7.83
10940 980014650 3310000614 POOJA SANTOSH GUPTA 9 7.83
10941 980005555 3410000164 AKASH KASHINATH AHIRE 9 7.83
10942 980011564 3410000209 NAGESH BHOJANNA MURGULWAD 9 7.83
10943 980011790 3610000019 PRAVIN BHASKAR GUNJAL 9 7.83
10944 980009942 3610000031 MEGHA SANJAY CHITTE 9 7.83
10945 980013754 3610000058 SHRADDHA RAJENDRA BACHHAV 9 7.83
10946 980008174 3610000240 MADHURI PRAKASH SONAWANE 9 7.83
10947 980010076 3610000345 ARCHANA SANJAY BANTHIYA 9 7.83
10948 980007226 3710000183 RUSHIKESH DADASO KHADE 9 7.83
10949 980007454 3710000299 VRUSHALI CHANDRAKANT ZINGE 9 7.83
10950 980005869 3910000023 DAYANAND ABASAHEB PATIL 9 7.83
10951 980012117 4210000168 ANKITA SUNIL PATHAK 9 7.83
10952 980006497 4210000197 RUPALI RAJSHEKHAR BUGADE 9 7.83
10953 980013968 4210000527 BHAGYASHRI KISAN BHAGAT 9 7.83
10954 980000170 4210000624 RUSHIKESH SHANTARAM PATIL 9 7.83
10955 980007344 4210000697 SHASHIKALA JAYNATH YADAV 9 7.83
10956 980002895 4210001143 AFRIN KARIMSHA PATEL 9 7.83
10957 980014977 4210001208 UTKARSHA PARAG GHAG 9 7.83
10958 980006323 4210001874 POOJA SHAHAJI PATIL 9 7.83
10959 980001118 4210001979 SALMA JAHANGIR PATHAN 9 7.83
10960 980009686 4510000042 KOMAL RAJENDRA WADMARE 9 7.83
10961 980009476 4510000059 APEKSHA DILIP BHALERAO 9 7.83
10962 980007483 4510000155 VIKAS ASHOK SHINDE 9 7.83
10963 980007617 4510000166 JAYESH KISAN TAJANE 9 7.83
10964 980013743 4610000057 ASHWINI VASANT BIRAJDAR 9 7.83
10965 980008745 4610000073 SHWETA PRAVIN JADHAV 9 7.83
10966 980008159 4710000096 POOJA PRADEEP GHORPADE 9 7.83
10967 980010855 4710000104 ADITI SURYAKANT WADKAR 9 7.83
10968 980007416 4710000116 AKSHATA VIKAS KHAMKAR 9 7.83
10969 980005418 4810000230 SHVETA SHASHIKANT NALAWADE 9 7.83
10970 980005120 4910000268 RAVI RAMASARE JAISAWAR 9 7.83
10971 980008578 4910000490 VAIBHAV SHAMRAO PAWAR 9 7.83
10972 980012498 4910000630 AMOL BHASKAR BADADE 9 7.83
10973 980011439 4910000635 SHASHIKANT AVDHESH YADAV 9 7.83
10974 980010917 1210000019 VAISHNAVI VIJAYKUMAR JOSHI 8.5 7.13
10975 980011876 1210000179 POOJA BALASAHEB ROHOKALE 8.5 7.13
10976 980013965 1210000335 NIKITA DADASAHEB GHANAWAT 8.5 7.13
10977 980006154 1410000073 PARAG SHIVPRASAD KANOJE 8.5 7.13
10978 980009129 1410000130 KANCHAN WAMANRAO KADGALE 8.5 7.13
10979 980002513 1410000184 PUJA ANAND MESHRAM 8.5 7.13
10980 980012484 1410000308 PRITESH SUBHASH MEHARE 8.5 7.13

183/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

10981 980002841 1410000334 ROSHANA RAVINDRA TAYDE 8.5 7.13


10982 980012713 1410000399 TEJASWINI DNYANESHWAR BUTE 8.5 7.13
10983 980009395 1410000404 ASHWINI ASHOKRAO YELORKAR 8.5 7.13
10984 980004234 1410000405 VRUSHALI RAJU SHEWANE 8.5 7.13
10985 980010952 1410000424 PAYAL DILIPRAO LUNGE 8.5 7.13
10986 980014832 1510000060 YASH SAURAB MEHTA 8.5 7.13
10987 980007186 1510000081 MAHESH BABARAO MUDHALE 8.5 7.13
10988 980010070 1510000158 AFSAR RUKSHAD SHAIKH 8.5 7.13
10989 980001568 1510000348 SWAPNIL RAJENDRA BAWNE 8.5 7.13
10990 980012657 1510000349 YOGESH KADUBA RATHOD 8.5 7.13
10991 980006163 1510000587 ROHIT MANCHAK HIPPARKAR 8.5 7.13
10992 980010502 1510000591 RASHMI VIJAY BAVISKAR 8.5 7.13
10993 980005655 1910000005 HARSHA SHARAD SONONE 8.5 7.13
10994 980003759 2210000145 DIVYEKRAJ RAMSING SISODIYA 8.5 7.13
10995 980008192 2210000149 JYOTI SHAM PAWAR 8.5 7.13
10996 980012541 2310000002 PALLAVI KALIDAS WALDE 8.5 7.13
10997 980004121 2610000263 KARISHMA ANIL PALIWAL 8.5 7.13
10998 980013970 2810000128 RAJENDRA VINAYAK SALUNKHE 8.5 7.13
10999 980010649 2810000213 KULDEEP SHIVAJI MAGDUM 8.5 7.13
11000 980012334 2810000313 ROHINI NANASO PATIL 8.5 7.13
11001 980012001 2810000344 SHWETA KRISHNA CHAVAN 8.5 7.13
11002 980003734 2810000364 SNEHA BABAN KUBADGE 8.5 7.13
11003 980015113 2810000439 MANASI DHANAJIRAO MANDLIK 8.5 7.13
11004 980003778 2910000100 AYUSH KUMAR KAPSIME 8.5 7.13
11005 980008800 2910000196 VISHWAJEET KUMAR 8.5 7.13
11006 980011661 3010000079 SHILPA SURWASE 8.5 7.13
11007 980012019 3010000266 MUJAHED NASIRODDIN SHAIKH 8.5 7.13
11008 980008565 3010000372 SURAJ TREMBAKRAO KAWALE 8.5 7.13
11009 980012859 3010000458 SANTOSH DAMODAR PATIL 8.5 7.13
11010 980011360 3010000462 YOGESH BALAJI PHAPAGIRE 8.5 7.13
11011 980002233 3110000120 DAMINI MISHRA 8.5 7.13
11012 980007372 3210000749 ASHISH SURENDRA DIVAKAR 8.5 7.13
11013 980009970 3210000770 DIPALI NAVNATH DHOBLE 8.5 7.13
11014 980007626 3210001024 PARAS VIPULBHAI TAGADIYA 8.5 7.13
11015 980004791 3210001081 MUKESH ASHOKKUMAR YADAV 8.5 7.13
11016 980000208 3210001117 SUJIT DAYASHANKAR YADAV 8.5 7.13
11017 980003089 3210001387 VRUSHALI KISHORBHAI RATNANI 8.5 7.13
11018 980014877 3210001445 RAHUL BALKRISHNA MUKERI 8.5 7.13
11019 980011359 3310000117 POONAM SHESHRAO KHOBRAGADE 8.5 7.13
11020 980005744 3310000199 VAIBHAV YEOLE 8.5 7.13
11021 980000507 3310000386 BHUPENDRA RAJENDRA BALAPURE 8.5 7.13
11022 980009706 3310000441 ADITYA ANANDRAO SUTARE 8.5 7.13
11023 980009440 3310000484 MOHAMMAD ABU SUFIYAN 8.5 7.13
11024 980014157 3410000238 RAMESH CHUDAMAN DEME 8.5 7.13
11025 980011708 3610000253 RAHUL YUVRAJ JADHAV 8.5 7.13
11026 980014089 4210000396 TEJASHRRI RAMAKANT KALLAL 8.5 7.13
11027 980008010 4210000418 LAXMAN ABHIMAN KAMBLE 8.5 7.13
11028 980008619 4210000529 NEHA ANIL SHIMAGE 8.5 7.13
11029 980012364 4210000577 MONALI ANKUSH UBHE 8.5 7.13
11030 980002498 4210000964 KOMAL DATTATRAY CHAVAN 8.5 7.13
11031 980002998 4210001246 SUPRIYA DILIP GHODEKAR 8.5 7.13
11032 980013832 4210001380 ROHIT SHAHAJI PAWAR 8.5 7.13
11033 980010158 4210001410 SACHIN DILIP SHENDE 8.5 7.13
11034 980010057 4210001591 BHAIRAVNATH AJINATH KAMBLE 8.5 7.13
11035 980006635 4210001632 DASTGIR HASANALI SHAIKH 8.5 7.13
11036 980013667 4210001636 GOURI LAXMAN JADHAV 8.5 7.13
11037 980004674 4210001665 SHREYANK SUNIL GAWALI 8.5 7.13
11038 980009772 4210001673 SHRADHA ANIL MEMANE 8.5 7.13
11039 980001862 4210001694 SANKET ANIL BADHE 8.5 7.13
11040 980008557 4210001713 PRAKASH MAHESHBHAI SAPRA 8.5 7.13

184/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11041 980010724 4510000048 MINAL SOMNATH NAWALE 8.5 7.13


11042 980008622 4510000061 ROSHNA DHONDIBA GODE 8.5 7.13
11043 980013136 4510000065 SARIKA PRADIP RAKSHE 8.5 7.13
11044 980014065 4510000098 SRUSHTI CHANDRAKANT MORE 8.5 7.13
11045 980002005 4510000134 RESHMA BALASAHEB BHALERAO 8.5 7.13
11046 980008550 4510000204 RAJENDRA KACHARU KHAIRNAR 8.5 7.13
11047 980004695 4610000122 PRANALI NAGNATH WAINGADE 8.5 7.13
11048 980005237 4610000150 GAURI PANDHARINATH BABAR 8.5 7.13
11049 980004009 4710000106 AKSHAY ANAND BHOSALE 8.5 7.13
11050 980005931 4710000122 SNEHAL SUNIL DESAI 8.5 7.13
11051 980000195 4810000058 SHOBHANA VILAS NIKAMBE 8.5 7.13
11052 980011170 4910000010 TABASSUM SHAMSUDDIN SHAIKH 8.5 7.13
11053 980005389 4910000295 JHA KESHAV RADHAKANT 8.5 7.13
11054 980012692 4910000452 MEET AJAY DEVLIA 8.5 7.13
11055 980011047 4910000553 VAIBHAV RAMKUMAR DAHIYA 8.5 7.13
11056 980011028 4910000615 RAHUL RAMMURAT CHAUHAN 8.5 7.13
11057 980008341 5110000024 SONALI SURAJ RAUT 8.5 7.13
11058 980014679 1310000050 MAYURI VITTHAL BAJOD 8 6.6
11059 980006997 1410000095 SAMIKSHA PRASHANTRAO GHATOL 8 6.6
11060 980013750 1410000367 MANSA JAYDATT NIRMAL 8 6.6
11061 980003496 1410000385 MAYURI NANDAKISHOR MUNDADA 8 6.6
11062 980000153 1410000390 SARANG DIPAK DHAMAL 8 6.6
11063 980009031 1410000496 ANKUSH SUBHASH KAWARE 8 6.6
11064 980012722 1510000185 AAKASH PRAKASH LANDGE PRAKASH 8 6.6
11065 980008266 1510000187 ASHWINI GANGADHAR SATORE 8 6.6
11066 980005541 1510000202 SHUBHAM BABASAHEB PADUL 8 6.6
11067 980003958 1510000370 ATULSING MANGALSING PATIL 8 6.6
11068 980003839 1510000554 PRIYANKA BHAGCHAND GAIKWAD 8 6.6
11069 980011007 1510000595 MAHADEV BALASAHEB TELE 8 6.6
11070 980010321 1910000003 NEHA DEVIDAS TAYADE 8 6.6
11071 980006903 2010000045 ROSHAN BHIMRAO PADWEKAR 8 6.6
11072 980008752 2110000106 SHWETA 8 6.6
11073 980009052 2210000171 RAJASHREE CHANDRAKANT CHAUDHAR 8 6.6
11074 980005183 2610000410 VIKAS SUDHAKAR PATIL 8 6.6
11075 980009695 2710000018 GAURAV DAYANAND DHEKANE 8 6.6
11076 980014262 2810000077 MEGHA BHAGWAT KATE 8 6.6
11077 980010072 2810000115 SURABHI ASHOK JADHAV 8 6.6
11078 980010231 2810000202 JYOTI KRISHNAT POWAR 8 6.6
11079 980012403 2810000452 SUDHARSHAN SUKUMAR HUJARE 8 6.6
11080 980009304 3010000254 MAYURI SANJAY THETE 8 6.6
11081 980010984 3210000242 RUTUJA SANDEEP JADHAV 8 6.6
11082 980000027 3210000258 ASHWINI MARUTI TOGARE 8 6.6
11083 980003471 3210000445 POOJA RAJENDRA MAHADIK 8 6.6
11084 980005392 3210000483 SUMIT SURENDRA JAISWAL 8 6.6
11085 980008577 3210001267 SUSHIL VITTHAL MARCHANDE 8 6.6
11086 980005338 3210001269 NEHA HARISHCHANDRA DALVE 8 6.6
11087 980007786 3210001444 SAGAR SATISH JAISWAL 8 6.6
11088 980008404 3210001500 NEHA PRABHAKAR GAMRE 8 6.6
11089 980004403 3310000103 SHUBHAM VINOD KHAPEKAR 8 6.6
11090 980000501 3310000170 SHUBHAM CHAVHAN PRAFULKUMAR CH 8 6.6
11091 980002983 3310000184 ANKITA SATISH PANDEY 8 6.6
11092 980000017 3310000443 GAYATRI UMAJI WANJARI 8 6.6
11093 980010722 3310000537 PRAKU NISHID AMBADE 8 6.6
11094 980003407 3410000176 SNEHA KHANDU DEGAONKAR 8 6.6
11095 980005624 3410000218 KURESHI SADDAM SHADULLA 8 6.6
11096 980013731 3510000007 SAYALI AMRUTRAO BAGAL 8 6.6
11097 980005428 3510000038 SWATI YOGRAJ CHAUDHARI 8 6.6
11098 980003571 3610000232 NOYONIKA SHYAMAL CHAKRABORTY 8 6.6
11099 980007302 3810000068 VAISHALI LALCHAND PATIL 8 6.6
11100 980013995 3910000018 SURAJ HARIDAS BHOSALE 8 6.6

185/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11101 980001975 4210000530 AMOL NAMDEV BHAKARE 8 6.6


11102 980004948 4210000728 TRUPTI JAYSING BHOR 8 6.6
11103 980002150 4210000889 BHAVANA JAYESH MORE 8 6.6
11104 980001848 4210001126 DEEPAK SATISH MADHABHAVE 8 6.6
11105 980010989 4210001518 FARHAN AHMED IRFAN AHMED ANSAR 8 6.6
11106 980003197 4210001522 MANOHAR MAGRAJ CHAUDHARI 8 6.6
11107 980002760 4210001739 AAGAM MADANLAL BEDMUTHA 8 6.6
11108 980009430 4210001807 ANIKET BABURAO VAHILE 8 6.6
11109 980011264 4410000105 AKSHAY RAJENDRA GAYKAR 8 6.6
11110 980005597 4510000114 DEEPALI RAJENDRA GUDGHE 8 6.6
11111 980008175 4510000124 GEETA BABASAHEB DARANDALE 8 6.6
11112 980007478 4510000163 VIJAY MARUTI BHALERAO 8 6.6
11113 980010925 4610000020 PRACHI PRALHAD SANGLIKAR 8 6.6
11114 980005852 4610000052 PRIYANKA SURESH KADAM 8 6.6
11115 980013362 4610000237 PRATIK ARUN MALI 8 6.6
11116 980009684 4710000087 NAMRATA JAYAWANT SALUNKHE 8 6.6
11117 980003419 4710000097 YOGESHWAR BHARAT BODHE 8 6.6
11118 980002828 4810000042 BALASAHEB BABU RATHOD 8 6.6
11119 980003342 4810000179 BHAGYASHRI UDDHAV KADAM 8 6.6
11120 980001237 5210000090 NISHA VITTHAL DAWALE 8 6.6
11121 980013597 1210000135 MANGAL BALU GUND 7.5 5.74
11122 980010756 1210000222 KAUSAR AYUB SHAIKH 7.5 5.74
11123 980003921 1210000245 NISHA SANTOSH KHARARE 7.5 5.74
11124 980014277 1210000279 FATIMA ABDULQADAR DESHMUKH 7.5 5.74
11125 980007038 1410000388 NAMRATA HARIBHAU DAROKAR 7.5 5.74
11126 980000407 1510000067 AJAY SATISH PARDESHI 7.5 5.74
11127 980009633 1510000157 YASHODA VISHWAS PANDE 7.5 5.74
11128 980005557 1510000193 KHAN FAISAL MANSOOR 7.5 5.74
11129 980003466 1510000262 SANTOSH ARUN GAYAKE 7.5 5.74
11130 980009795 1510000315 AISHWARYA SANJAY BORSE 7.5 5.74
11131 980014328 1510000332 AKASH SOMA BANSODE 7.5 5.74
11132 980012267 1510000431 DATTA PARASARAM PAWAR 7.5 5.74
11133 980008100 1610000006 VISHAL SUNIL SASANE 7.5 5.74
11134 980011621 2010000060 SHRIPAD SHRIKRISHNA BAKARE 7.5 5.74
11135 980007619 2110000240 PRASHANT NEGI 7.5 5.74
11136 980001870 2210000030 JAYSHRI RAJENDRA AHIRRAO 7.5 5.74
11137 980013391 2210000070 SNEHAL LAXMAN PATIL 7.5 5.74
11138 980001326 2210000220 HARSHAVARDHAN RAJU CHAUDHARI 7.5 5.74
11139 980007965 2210000256 BHAGYASHREE RAJENDRA RAJPUT 7.5 5.74
11140 980012437 2510000021 KARAN MANOHAR PAULKAR 7.5 5.74
11141 980005082 2610000025 MOHINI KARANSING JADHAV 7.5 5.74
11142 980008914 2610000233 SNEHA PRAMOD BADGUJAR 7.5 5.74
11143 980000016 2610000299 DIGAMBAR SUBHASH PAWAR 7.5 5.74
11144 980003633 2610000325 DARSHAN SANJAY PATIL 7.5 5.74
11145 980005829 2610000402 SAGAR SHIWAJI PATIL 7.5 5.74
11146 980013361 2610000486 JIBHAU SADASHIV JADHAV 7.5 5.74
11147 980006934 2810000023 SHIVANI PRADEEP DESAI 7.5 5.74
11148 980005894 2810000142 AISHWARYA ANANT KULKARNI 7.5 5.74
11149 980010113 2810000188 SHRADDHA VASANTRAO PATIL 7.5 5.74
11150 980013191 2810000203 SWAPNIL SAKHARAM MAGDUM 7.5 5.74
11151 980011065 3010000044 PRATIKSHA YUVRAJ JADHAV 7.5 5.74
11152 980011142 3010000067 PRATIBHA DEVIDAS BANSODE 7.5 5.74
11153 980005902 3010000124 POOJA DNYANDEV SURVASE 7.5 5.74
11154 980004113 3010000211 SALUNKE VIDHYA SHIVAJI 7.5 5.74
11155 980007939 3110000159 SURAJ PANJIYAR 7.5 5.74
11156 980008401 3210000148 SIDDHANT MILIND AMBEKAR 7.5 5.74
11157 980011401 3210000215 ANKESH RAJENDRA LAD 7.5 5.74
11158 980001254 3210000841 PRATIKSHA RAMESH GAIKWAD 7.5 5.74
11159 980006679 3210001059 NAMRATA TANAJI NAIK 7.5 5.74
11160 980004945 3210001216 RAHUL SURESH PAWAR 7.5 5.74

186/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11161 980009127 3210001328 SNEHAL VILAS JADHAV 7.5 5.74


11162 980005993 3310000029 ANUJA PUSHPRAJ HUMANE 7.5 5.74
11163 980002568 3310000069 POURNIMA MANIK BAMBAL 7.5 5.74
11164 980001548 3310000095 HEMLATA SEWAK SHAMNANI 7.5 5.74
11165 980013884 3310000274 POOJA RAMESHPRASAD SINGH 7.5 5.74
11166 980008002 3310000328 PRITI VILAS SHIMGEKAR 7.5 5.74
11167 980014311 3310000362 ANSHUL RAJENDRA JADHAV 7.5 5.74
11168 980010843 3310000464 SANKET MORESHWAR SHAMBHARKAR 7.5 5.74
11169 980001858 3310000644 GAYATRI SURESHRAO CHATAP 7.5 5.74
11170 980007459 3310000655 RAJENDRA TOPCHAND GAWATE 7.5 5.74
11171 980014829 3410000048 SACHIN PANDITRAO CHAVAN 7.5 5.74
11172 980004332 3410000187 IMRANKHAN GAOUSKHAN PATHAN 7.5 5.74
11173 980006283 3510000033 AISHWARYA VIKAS SONAR 7.5 5.74
11174 980007699 3510000057 MAYUR ANIL SHIMPI 7.5 5.74
11175 980011923 3610000045 JAYESH GHANSHAM SONAWANE 7.5 5.74
11176 980010748 3610000122 SHWETA RAVINDRA DHAMANE 7.5 5.74
11177 980011057 3810000079 DIVYA PRAKASH MAJVELAKR 7.5 5.74
11178 980003057 4110000031 KISHAN SUNDARRAO SOLANKE 7.5 5.74
11179 980006715 4210000003 BALAJI VISHVANATH MUNDHE 7.5 5.74
11180 980010341 4210000029 AHER SHIVAJI MOHAN 7.5 5.74
11181 980013206 4210000038 DEEPAK MADANPAL BALMIKI 7.5 5.74
11182 980011901 4210000213 POOJA GOVIND KHANDVE 7.5 5.74
11183 980010093 4210000687 SHIVANI NAGESH KORE 7.5 5.74
11184 980006203 4210000861 POOJA POPAT PARIT 7.5 5.74
11185 980012163 4210000890 HITESH VIJAY ZHAMBARE 7.5 5.74
11186 980008151 4210000918 PANDURANG BABAN GHOTKULE 7.5 5.74
11187 980003977 4210000942 ROHAN RAMESH BALID 7.5 5.74
11188 980008464 4210001008 APURVA MATHUR 7.5 5.74
11189 980012103 4210001104 DIPALI DASHRATH KHARAT 7.5 5.74
11190 980010518 4210001123 ARVIND MAHADEV RATHOD 7.5 5.74
11191 980009366 4210001242 SONAL BAPURAV DEVKATE 7.5 5.74
11192 980002857 4210001503 SHUBHADA SUBHASH GUNJAL 7.5 5.74
11193 980012912 4210001613 SOURABH SHIVAJI KADAM 7.5 5.74
11194 980005858 4210001709 MAYUR SHANKAR SHINDE 7.5 5.74
11195 980007918 4210001717 SAGAR CHATURBHUJ CHAVAN 7.5 5.74
11196 980007465 4210001829 PRACHI PRAVIN ROKADE 7.5 5.74
11197 980010774 4210001925 JAYESH VIJAY KADAM 7.5 5.74
11198 980012705 4210001949 SANKET SATAGONDA DESAI 7.5 5.74
11199 980013259 4210002039 TUSHAR SHANKAR SURVASE 7.5 5.74
11200 980014226 4510000055 SUPRIYA PRABHAKAR GADE 7.5 5.74
11201 980013419 4510000064 SHRADDHA CHANDRAKANT BHOR 7.5 5.74
11202 980005558 4510000102 SUJATA ANTON DIVE 7.5 5.74
11203 980014131 4510000115 NIKITA RAJENDRA DESHMUKH 7.5 5.74
11204 980007607 4510000131 PRANJALI BALASAHEB KUMKAR 7.5 5.74
11205 980009734 4510000141 UJJWALA RAOSAHEB NAWALE 7.5 5.74
11206 980008546 4510000185 MAHESH PANDURANG VEDE 7.5 5.74
11207 980009309 4510000196 ABHIJIT RAJENDRA KARALE 7.5 5.74
11208 980004850 4610000208 VIVEK NAGNATH SUTAR 7.5 5.74
11209 980004725 4610000261 SANGRAM SHIVAJI DANANE 7.5 5.74
11210 980003984 4610000302 AKASH TANAJI SHINDE 7.5 5.74
11211 980014145 4710000204 KIRAN DATTATRAY CHAVAN 7.5 5.74
11212 980008848 4810000076 ASHWINI GOVIND MAGAR 7.5 5.74
11213 980010536 4810000149 RIZWAN AJAGARALI SHAIKH 7.5 5.74
11214 980009751 4810000155 PRAGATI VISHWESHWAR BIRAJDAR 7.5 5.74
11215 980011188 4810000166 KIRAN GANPAT LONDHE 7.5 5.74
11216 980010634 4810000222 SHANTANU SOMNATH CHITKOTI 7.5 5.74
11217 980012585 4910000109 LAXMI ASHOK BHANGE 7.5 5.74
11218 980006339 4910000220 ASHWINI SIDRAM SAMAL 7.5 5.74
11219 980004915 4910000313 PAWANKUMAR GAYAPRASAD PRAJAPAT 7.5 5.74
11220 980004448 5110000014 RADHA VITTHAL GAWANDE 7.5 5.74

187/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11221 980003802 5210000076 SHUBHAM ANIL PARDAKHE 7.5 5.74


11222 980008769 5210000085 SHUBHAM RAJENDRA MHAISKAR 7.5 5.74
11223 980002495 1110000045 ARUSH JAIN 7 5.1
11224 980008046 1110000080 JAY KISHORBHAI PAWAR 7 5.1
11225 980009679 1210000010 ASHOK GOPINATH SINARE 7 5.1
11226 980006104 1210000045 SHASHIKANT SUKHDEO CHAUDHARI 7 5.1
11227 980013253 1210000132 ARCHANA KHANDU DATE 7 5.1
11228 980009489 1210000247 HARSHADA DILIP DUDHALE 7 5.1
11229 980004314 1210000256 HARSHAL SAMBHAJI SHINDE 7 5.1
11230 980005440 1410000005 DARSHANA MORESHWAR WADALKAR 7 5.1
11231 980002111 1410000168 HARSHA MOHANLAL DHURATKAR 7 5.1
11232 980008669 1410000196 AARTI DILIPRAO DALAVI 7 5.1
11233 980003443 1410000250 SHAHID KHAN SAEED KHAN 7 5.1
11234 980004223 1410000324 PRANALI BHANUDASRAO PANBUDE 7 5.1
11235 980005204 1410000331 ANKUSH LAXMAN KURWALE 7 5.1
11236 980009486 1410000338 NIKHIL SURESH NANDURKAR 7 5.1
11237 980008260 1410000447 MRUNAL KAMLAKAR HADE 7 5.1
11238 980003068 1510000095 YOGESHWARI KALIDAS PAWAR 7 5.1
11239 980008212 1510000132 MANGLA BHAGWAN CHIKTE 7 5.1
11240 980002811 2010000056 PRANITA NARENDRA MORE 7 5.1
11241 980006576 2010000092 PUJA SUDHAKAR GHARAT 7 5.1
11242 980010769 2010000096 PRITAM PRABHAKAR BAGHELE 7 5.1
11243 980009495 2010000124 ALFIYA TEHREEM MD AYUB KHAN 7 5.1
11244 980005545 2210000029 MEGHA BHAGWAN PINGALE 7 5.1
11245 980001138 2210000058 ROMA BHASKAR PATIL 7 5.1
11246 980007580 2210000187 TEJASWINI BALU PATIL 7 5.1
11247 980006451 2210000257 PRUTHAVI KAILAS PATIL 7 5.1
11248 980008754 2210000274 SARITA BANSILAL WAGH 7 5.1
11249 980009519 2610000113 JAYSHRI HEMANT MORE 7 5.1
11250 980015109 2610000293 HARSHAL PRADIP PATIL 7 5.1
11251 980005069 2610000422 GANESH RAMESH KOLI 7 5.1
11252 980006474 2610000497 MUKESH ISHWAR JADHAV 7 5.1
11253 980013431 2810000125 PRATIKSHA RANGRAO NAIK 7 5.1
11254 980013641 2810000248 JAYASHRI LAXMAN KAVILAKAR 7 5.1
11255 980010715 2810000257 PRADNYA BHAGAWAN PATIL 7 5.1
11256 980009641 2810000307 PRADIP GANPATI POWAR 7 5.1
11257 980004595 2810000378 SHALMALI MAHADEV MOHITE 7 5.1
11258 980013972 2910000171 PANKAJ UPADHYAY 7 5.1
11259 980007642 3010000052 MOHINI VIVEK KARBHARI 7 5.1
11260 980003349 3210000270 ANKIT SUDESH GAMARE 7 5.1
11261 980012913 3210000542 KRANTI SANJAY MOHITE 7 5.1
11262 980011782 3210001198 DEEVAN ANIL GOSWAMI 7 5.1
11263 980001939 3310000036 PAYAL AKHIL DUBEY 7 5.1
11264 980008973 3310000060 SHRADDHA DILIP DADGAL 7 5.1
11265 980011094 3310000271 RUPALI NUTAN DHARGAWE 7 5.1
11266 980008661 3310000309 PRATIKSHA LAXMAN TARARE 7 5.1
11267 980003852 3310000310 MALTI JAGANNATH KOVE 7 5.1
11268 980009018 3310000359 KALYANI DEVIDAS KONGARE 7 5.1
11269 980004110 3410000035 MOHAMMED SUFIYANUDDIN MOHAMMED 7 5.1
11270 980013612 3410000181 SAINATH MAROTI PATANGE 7 5.1
11271 980013588 3410000228 MOHAMMAD KAMRAN 7 5.1
11272 980007358 3510000015 PRAMILA YUVRAJ MAHALE 7 5.1
11273 980006081 3610000065 SHUBHAM VISHNU WAGH 7 5.1
11274 980009303 3610000211 DNYANESHWARI LAHANU GAIKWAD 7 5.1
11275 980001373 3610000323 KUNAL BHARAT DAYAMA 7 5.1
11276 980003815 3710000137 JIDNESH ANANT PATIL 7 5.1
11277 980013307 4210000080 SHUBHAM GAJANAN DESHPANDE 7 5.1
11278 980006017 4210000366 SUMANT SURESHSING KHATWAR 7 5.1
11279 980001203 4210000607 RUSHIKESH SANJAY GOLE 7 5.1
11280 980011013 4210000610 ANKITA DHANANJAY GHOLAVE 7 5.1

188/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11281 980001488 4210000676 MADHURA VIJAY DHOKATE 7 5.1


11282 980013134 4210001030 SUNIL DATTARAO KAMBLE 7 5.1
11283 980013493 4210001456 DHANASHRI RAMDAS PARADHI 7 5.1
11284 980007998 4210001531 SALMAN SHANAWAZ SAYYED 7 5.1
11285 980010825 4210001544 AMIT MACHINDRA SHINDE 7 5.1
11286 980011123 4210001643 PRIYANKA RAJENDRA BORSE 7 5.1
11287 980009035 4210001825 HRISHIKESH SANJAY AUTADE 7 5.1
11288 980001763 4210001951 AJIT SHAHAJI BHOSALE 7 5.1
11289 980006720 4510000005 JYOTI ULHAS DESHMUKH 7 5.1
11290 980010256 4510000041 PRIYANKA ANIL JOSHI 7 5.1
11291 980003374 4610000007 ROHINI BALASO KHARAMATE 7 5.1
11292 980005269 4610000076 POOJA MARUTI JADHAV 7 5.1
11293 980010260 4610000107 NIRMALA AABASO PATIL 7 5.1
11294 980003704 4610000115 NIKITA SANJAY YADAV 7 5.1
11295 980013587 4610000138 POONAM LALASO PATIL 7 5.1
11296 980011736 4610000186 PRAFULL YASHWANT YADAV 7 5.1
11297 980009454 4810000069 TAISEEN MOULALI GAVANDI 7 5.1
11298 980014025 4810000110 SHRINIVAS NARAYAN BANKA 7 5.1
11299 980008244 5110000015 RANI RAJESH GUJARE 7 5.1
11300 980005272 1210000353 DIPALI NAVNATH THORAT 6.5 4.68
11301 980005303 1310000042 RAJESHWARI VIJAYKUMAR SONONE 6.5 4.68
11302 980004194 1410000019 SAMIKSHA RAJENDRA SONARE 6.5 4.68
11303 980011124 1410000029 ROHAN ANIL GUNDEWAR 6.5 4.68
11304 980013282 1410000100 SHUBHAM DEVIDAS VIRULKAR 6.5 4.68
11305 980005206 1410000198 NIKHIL BALU BOLE 6.5 4.68
11306 980004954 1410000417 SHIWANI DIPAK DESHMUKH 6.5 4.68
11307 980006454 1510000109 KARTIK RAMCHANDRA NIKAM 6.5 4.68
11308 980000368 1510000199 GAURAV ASHOK NIKAM 6.5 4.68
11309 980013302 1510000261 AMOL KARBHARI DABHADE 6.5 4.68
11310 980014150 1510000382 MRINALI VINOD JADHAV 6.5 4.68
11311 980013598 1510000599 PRATIPAL TUKARAM KAMBLE 6.5 4.68
11312 980005169 1910000022 KAILAS ANANTA BATHE 6.5 4.68
11313 980010251 2210000104 DIPALI RAMCHANDRA SONAWANE 6.5 4.68
11314 980006692 2210000193 ASHVINI PRAMOD CHAUDHARI 6.5 4.68
11315 980014887 2410000055 JANKI SANJAY AGRAWAL 6.5 4.68
11316 980006503 2610000061 JAISHRI PURUSHOTTAM PHEGADE 6.5 4.68
11317 980010619 2610000295 SHUBHAM RATAN THETE 6.5 4.68
11318 980009114 2610000452 JAYESH FAKIRA MAHAJAN 6.5 4.68
11319 980014540 2810000001 RACHANA NAMDEV PATIL 6.5 4.68
11320 980008088 2810000227 SUCHETA UTTAM KALUGADE 6.5 4.68
11321 980004609 2810000436 SUMAIYYA ALLAUDDIN GAVANDI 6.5 4.68
11322 980002623 2910000035 NIKHIL KISHORE 6.5 4.68
11323 980014335 2910000169 KHUSHI KUMARI 6.5 4.68
11324 980010130 3010000459 MAHESH NANDKISHOR MORE 6.5 4.68
11325 980002224 3210000127 ABHISHEK SHANKAR SABLE 6.5 4.68
11326 980015058 3210000152 TEJASWINI TANAJI ARCHANA 6.5 4.68
11327 980014220 3210001094 BABITA OMPRAKASH SHAHU 6.5 4.68
11328 980009407 3310000326 KIRAN 6.5 4.68
11329 980007545 3310000353 TEJASWINI ANIL MANGALA 6.5 4.68
11330 980012599 3310000371 PAYAL DHANRAJ SANGOLKAR 6.5 4.68
11331 980013682 3310000684 VISHAL SURESHRAO SATPUTE 6.5 4.68
11332 980007539 3310000695 RAHUL VYAR SHAHU 6.5 4.68
11333 980003928 3410000055 GAYATRI ARVINDRAO JOSHI 6.5 4.68
11334 980014204 3410000166 ROHAN SURYAKANTRAO LANGOTE 6.5 4.68
11335 980007680 3510000052 TUSHAR KALYAN CHAUDHARI 6.5 4.68
11336 980001140 3610000032 KALYANI DIGAMBAR WAMAN 6.5 4.68
11337 980011662 3610000106 JOGENDAR PARASNATH BIND 6.5 4.68
11338 980000089 3710000083 KUMARI NEHA RANI 6.5 4.68
11339 980008865 4210000151 KIRAN GANPAT SANDBHOR 6.5 4.68
11340 980008711 4210000795 JASMIN SHAUKAT SHAIKH 6.5 4.68

189/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11341 980005526 4210000896 SNEHAL AJAY GHANEKAR 6.5 4.68


11342 980002523 4210001520 CHINMAY SANJAY BHAVE 6.5 4.68
11343 980006162 4210001554 NAGALAXMI NAGANARAYANA VALLAPU 6.5 4.68
11344 980001408 4410000050 AKSHATA SONU AMBEDE 6.5 4.68
11345 980003363 4610000120 SNEHA JAYAWANT KALBAGE 6.5 4.68
11346 980014303 4610000245 SWAPNIL SUBHASH MANE 6.5 4.68
11347 980008601 4810000173 PRATIKSHA BHAGAWAT FATE 6.5 4.68
11348 980007149 4910000370 NIKHIL BHAGWAN PATIL 6.5 4.68
11349 980003904 5110000022 AKSHAY VIJAY MAHAJAN 6.5 4.68
11350 980004128 1210000108 AKANKSHA KISANRAO GAWALI 6 4.27
11351 980014997 1210000262 DANISH GULAMALI SHAIKH 6 4.27
11352 980013323 1210000315 RAM MAHADEV CHOUDHARI 6 4.27
11353 980012857 1210000344 VISHAL PANDURANG MATE 6 4.27
11354 980014175 1310000097 NOMAN NISAR KHAN 6 4.27
11355 980008871 1410000153 SHUBHAM CHARANDAS JAUNJAL 6 4.27
11356 980008844 1410000192 MAYURI NANDKUMAR ADHAU 6 4.27
11357 980008880 1410000314 POOJA RAJENDRA JAMODKAR 6 4.27
11358 980006395 1410000379 CHETALI AJABRAO GHORSAD 6 4.27
11359 980006372 1510000008 PRATIBHA VINOD KULKARNI 6 4.27
11360 980009801 1510000285 PRIYANKA ASHOK KHAIRE 6 4.27
11361 980005316 1510000407 KANCHAN KANTILAL KASHIKAR 6 4.27
11362 980012368 1510000529 SHUBHAM ISHWAR DHEKU 6 4.27
11363 980009445 2010000013 NIKITA ARUN CHUTE 6 4.27
11364 980009477 2010000029 SADHANA BIRENDRA YADAV 6 4.27
11365 980009180 2110000110 SONU KUMAR 6 4.27
11366 980005565 2210000053 KIRAN SANJAY BHOKARE 6 4.27
11367 980011658 2210000225 RAHUL DEVIDAS MALI 6 4.27
11368 980000453 2210000229 PRASAD SHIRISH JADHAV 6 4.27
11369 980013311 2210000248 ASHWINI PREMSING SOLANKE 6 4.27
11370 980001638 2610000167 MONIKA DILIP SHIMPI 6 4.27
11371 980013383 2610000227 SHILPA SOPAN KHADKE 6 4.27
11372 980006370 2610000238 ANKITA VITTHAL BORSE 6 4.27
11373 980006781 2610000268 CHANCHAL VIJAY BHOLE 6 4.27
11374 980006749 2610000307 MAKARAND DILIP WANI 6 4.27
11375 980005929 2610000453 MAYUR PRADIP TAYADE 6 4.27
11376 980013476 2610000454 VISHAL RAJENDRA PATIL 6 4.27
11377 980010234 2810000250 AVINASH ASHOK KAMBLE 6 4.27
11378 980013623 3010000278 ONKAR SURESH KALE 6 4.27
11379 980008856 3210000299 KARAN NANDKISHOR JAYSWAL 6 4.27
11380 980001421 3210001149 MANISH DANGARIA VALLABH 6 4.27
11381 980012367 3310000336 SNEHA MANOHAR BORKAR 6 4.27
11382 980014796 3310000682 DIVYA TILAKCHAND MADANKAR 6 4.27
11383 980003406 3410000117 DNYANESHWAR SHIVAJI DUBUKWAD 6 4.27
11384 980009374 3510000005 YOGITA RAJENDRA PIMPALE 6 4.27
11385 980010182 3510000041 VAISHALI KAILAS MOHITE 6 4.27
11386 980005808 4110000005 VARSHA ASHOKRAO MUNDHE 6 4.27
11387 980013093 4210000506 FAIZAAN ARIF SHAIKH 6 4.27
11388 980005118 4210000518 NIKITA SHANTARAM LASHKARE 6 4.27
11389 980013768 4210000881 HRISHIKESH VIJAYKUMAR BHANDWLK 6 4.27
11390 980007690 4210001238 VARSHA CHANDRAKANT SHINDE 6 4.27
11391 980002817 4210001662 SAGAR GORAKH BHOSALE 6 4.27
11392 980008533 4610000025 NIKITA BABAN SALE 6 4.27
11393 980007426 4610000041 PRIYANKA SHIVAJI KHARADE 6 4.27
11394 980012613 4710000052 AKSHAYKUMAR HANMANTRAO CHAVAN 6 4.27
11395 980005310 4710000086 DURGA DADASO PISAL 6 4.27
11396 980010906 4810000005 NIKHIL DILIP DHAWALE 6 4.27
11397 980007519 4810000078 MANOJ BHUJANG GHANDURE 6 4.27
11398 980004751 4910000012 KOMAL SURESH KUDALE 6 4.27
11399 980006301 1210000162 AKSHAY ADINATH LANDE 5.5 3.85
11400 980011890 1210000171 RAJSHREE RAJENDRA DAHALE 5.5 3.85

190/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11401 980013676 1210000201 ARCHANA SAMPAT TONAGE 5.5 3.85


11402 980015169 1210000243 TUKARAM JIJABAPU BOKE 5.5 3.85
11403 980003513 1210000351 KIRAN BHASKAR KOKATE 5.5 3.85
11404 980010708 1410000040 RINKU SHRIDHARRAO RAUT 5.5 3.85
11405 980005718 1410000200 MRUNAL SUDHAKARRAO AWAGHAD 5.5 3.85
11406 980008163 1410000222 NIRGUN BHARAT SHELKAR 5.5 3.85
11407 980004170 1410000359 DHANASHRI YASHVANT TEKAM 5.5 3.85
11408 980006925 1410000426 DIKSHA ANIL BANSOD 5.5 3.85
11409 980004496 1410000500 PRANJALI RAJU SHRIRAO 5.5 3.85
11410 980014649 1510000061 NIKHIL ARJUN MADAN 5.5 3.85
11411 980002613 1510000234 RATHOD SACHIN DEVIDAS 5.5 3.85
11412 980014596 1510000410 VIDYA MOHAN DHONGADE 5.5 3.85
11413 980013878 1510000545 VAIBHAV GAJANAN GUTTHE 5.5 3.85
11414 980004143 1510000574 SAYYED PARWEJ ALI SAYYED AREF 5.5 3.85
11415 980013851 1510000641 PRIYANKA DAMODHAR UGHADE 5.5 3.85
11416 980012745 1510000665 MEHER PURUSHOTTAM KAKAD 5.5 3.85
11417 980005478 2210000195 KAJAL DEEPAK BARI 5.5 3.85
11418 980001827 2610000031 AYESHA ANIL KALE 5.5 3.85
11419 980008282 2610000330 AMOL BARI 5.5 3.85
11420 980010244 2810000259 SWATI VISHNU ZIRANGE 5.5 3.85
11421 980013288 2810000381 SHUBHAM RANGRAO PATIL 5.5 3.85
11422 980009526 3010000129 SAVALI BHAGURAM KOMATWAD 5.5 3.85
11423 980002530 3210000029 PRANJALI DATTATRAY CHAVAN 5.5 3.85
11424 980000398 3210000342 RAHUL DNYANDEV KHOT 5.5 3.85
11425 980007844 3210001376 SINGH SHIVANI SATYAPRAKASH 5.5 3.85
11426 980004118 3310000531 ANUSHRI MANOHAR GUDHANE 5.5 3.85
11427 980005715 3310000656 DEVENDRA PRITICHAND BISEN 5.5 3.85
11428 980007057 3410000040 PANDURANG DATTATREY GANGURDE 5.5 3.85
11429 980007938 3510000009 SAPANA RAJARAM PADVI 5.5 3.85
11430 980008028 3510000040 BHAVNA SURESH PAWAR 5.5 3.85
11431 980003596 3610000363 RAJESH PRATAP CHAUDHARI 5.5 3.85
11432 980005742 3810000054 SURAJ RAJARAM SAWANT 5.5 3.85
11433 980006316 4210000114 MOHINI SATISH KAMBLE 5.5 3.85
11434 980005011 4210000548 RAMESHWAR MOHAN LANDGE 5.5 3.85
11435 980001509 4210000551 MOHAMADIN KASAM AGARIYA 5.5 3.85
11436 980005059 4210000785 SWAPNIL ASHOK KAMBLE 5.5 3.85
11437 980002322 4210000863 TRUPTI ANIL SHINDE 5.5 3.85
11438 980013056 4210000928 SHAIKH TABISH YASIN 5.5 3.85
11439 980013272 4210001702 SARANG UMAKANT BHORE 5.5 3.85
11440 980014178 4510000208 PRASHANT PAVLAS BHOSALE 5.5 3.85
11441 980010289 4610000266 NILESH ABHIJEET JADHAV 5.5 3.85
11442 980004007 4610000294 AKSHAY HARIDAS KAVADE 5.5 3.85
11443 980003687 4710000064 JYOTI HANMANT MORE 5.5 3.85
11444 980014223 4810000202 AJIT SAHEBRAO PATIL 5.5 3.85
11445 980012257 4910000211 HIMRAJANI DADARAO WAGH 5.5 3.85
11446 980005426 4910000422 OMKAR BAJIRAO KASURDE 5.5 3.85
11447 980003837 5210000064 PRANAY BHAGWAT THAKARE 5.5 3.85
11448 980003768 5210000072 AKSHATA SANJAY CHOPADE 5.5 3.85
11449 980005898 1210000092 GAURI GANESH PAWAR 5 3.23
11450 980013141 1310000026 NIKITA RAJU KHANDE 5 3.23
11451 980014998 1410000392 AKSHAY GOPALRAO KONDE 5 3.23
11452 980004796 1410000409 RANI SUKHALAL CHATARKAR 5 3.23
11453 980007819 1410000442 PRASHIK SUNIL SHAMBHARKAR 5 3.23
11454 980013242 1510000059 SHITAL UTTAM KALVE 5 3.23
11455 980000810 1510000144 SHUBHAM RAMDAS SHIVANKAR 5 3.23
11456 980006033 1510000162 AMOL SUBHASH GHORPADE 5 3.23
11457 980011569 1510000233 YOGESH GANESH PAITHANKAR 5 3.23
11458 980010845 1510000405 NITIN SOMNATH TUPE 5 3.23
11459 980000561 1510000537 AJINKYA SANJAY SASANE 5 3.23
11460 980006968 1510000597 VISHAL NANA PATIL 5 3.23

191/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11461 980011194 1510000647 SANTOSH RAMESHWAR SHINDE 5 3.23


11462 980008362 2010000008 NIRASHA DADAJI MOHITKAR 5 3.23
11463 980005921 2210000196 KALYANI DATTATRAYA KOTKAR 5 3.23
11464 980004112 2610000009 YOGITA ARUN PATIL 5 3.23
11465 980001322 2610000017 SWATI BHAURAO MAHAJAN 5 3.23
11466 980004104 2610000071 NIKITA RAVINDRA DHANGAR 5 3.23
11467 980014304 2610000110 NIKITA PADMAKAR PATIL 5 3.23
11468 980008961 2610000188 VAISHALI BALKRISHNA PATIL 5 3.23
11469 980008104 2610000502 ROHIT NIMBA PATIL 5 3.23
11470 980009015 2810000255 AFRIN NAJIR MUJAWAR 5 3.23
11471 980006414 2810000404 BHARAMA NAGAPPA JARALI 5 3.23
11472 980009306 2810000457 RESHMA RAVINDRA PATIL 5 3.23
11473 980005054 3010000158 NIKITA CHAKRADHAR PAWAR 5 3.23
11474 980013485 3010000250 VARSHA SHESHERAO BIRADAR 5 3.23
11475 980013261 3010000272 SUJIT SUBHAS SARWADE 5 3.23
11476 980011308 3010000385 ANIL HARISHCHANDRA GAIKWAD 5 3.23
11477 980003430 3010000400 AMAR RAJKUMAR KALE 5 3.23
11478 980013475 3010000410 AVINASH GAVALI 5 3.23
11479 980004985 3110000099 ASHUTOSH VINOD MISHRA 5 3.23
11480 980010352 3210000063 SHAIKH ABDUL WASIM ABDUL AZIM 5 3.23
11481 980009050 3310000314 HEENA LAXMIKANT MENDHULE 5 3.23
11482 980000733 3310000426 PAWAN MADHUKAR THAKRE 5 3.23
11483 980014129 3410000115 UJJWALA MADHAVRAO RAJKUNDAL 5 3.23
11484 980014544 3410000118 KEDAR MAROTRAO SWAMI 5 3.23
11485 980006697 3510000042 NIKITA ARJUN KOKANI 5 3.23
11486 980000185 3610000260 PRASHANT NANDKUMAR DAKE 5 3.23
11487 980003148 3810000087 PRADEEP KUMAR 5 3.23
11488 980010981 4210000072 SAMUEL MEGHNATHAN MEGHNATHAN 5 3.23
11489 980002275 4210000215 NIKHIL KUNDLIK TAKBHATE 5 3.23
11490 980011105 4210000388 KAJAL GANESH FATE 5 3.23
11491 980014312 4210000472 AISHWARYA SUNIL KADAM 5 3.23
11492 980002077 4210000666 PRAKASH PANDURANG MORE 5 3.23
11493 980002234 4210001161 PRADEEP DHONDIRAM HUPARE 5 3.23
11494 980001836 4210001221 SHRADHA RAJU BORHADE 5 3.23
11495 980013747 4210001397 RUTUJA PRADIP BATHE 5 3.23
11496 980011222 4210001499 BALAJI SAKHARAM SANAP 5 3.23
11497 980010061 4210001525 SAYALI VIJAY BHOR 5 3.23
11498 980010804 4210001555 SWAPNIL BHAGVAN JADHAV 5 3.23
11499 980011775 4210001741 NICKY KUMARI 5 3.23
11500 980009358 4210001808 ASHISH HANUMANT DONGARE 5 3.23
11501 980002750 4210001836 SURBHI SURINDER KOUL 5 3.23
11502 980012174 4210001845 CLAYTON XAVIER DSOUZA 5 3.23
11503 980013336 4310000012 RAVIKIRAN SURESH KHAIRE 5 3.23
11504 980004944 4410000008 OMKAR VINOD UTEKAR 5 3.23
11505 980008012 4510000024 SAHANE VARSHA SATISH 5 3.23
11506 980011470 4510000076 PRIYANKA DNYANESHWAR GUNJAL 5 3.23
11507 980007449 4510000120 PRASHALI SUBHASH WAKCHAURE 5 3.23
11508 980002767 4610000088 TEJASVINI TATOBA NASHTE 5 3.23
11509 980013183 4610000181 SHIVPRASAD RAJENDRA MAHAJAN 5 3.23
11510 980007510 4610000215 SHEKHAR CHANDRAKANT JADHAV 5 3.23
11511 980011580 4610000231 AKSHAY RAMCHANDRA KATKAR 5 3.23
11512 980003792 4610000283 AJAY DILIP BHORE 5 3.23
11513 980014929 4710000154 KHUSHBU UMAR MULANI 5 3.23
11514 980006828 4810000030 VIKAS BALASAHEB KOKATE 5 3.23
11515 980007547 4810000216 POOJA SHASHIKANT SHAHANE 5 3.23
11516 980008065 4810000238 MALLINATH NAGNATH JAKKIKORE 5 3.23
11517 980003048 4910000011 REENA HARISHCHANDRA MISHRA 5 3.23
11518 980013156 4910000460 PRASHIK YASHWANT JADHAV 5 3.23
11519 980013932 4910000494 PRAMOD SARJERAO GAIKWAD 5 3.23
11520 980009146 5110000003 CHAITALI DEOMAN VYAWHARE 5 3.23

192/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11521 980010903 5110000016 MOHD SHADMAN ABDUL SALEEM 5 3.23


11522 980010297 1210000055 PIYUSH MAHESHLAL WADHWANI 4.5 2.98
11523 980013333 1210000219 SWAPNIL SANJAY WAGHCHOURE 4.5 2.98
11524 980009434 1410000376 ANKUSH DILIPRAO BOBADE 4.5 2.98
11525 980011495 1510000513 MANOJ SHESHRAO KHANDARE 4.5 2.98
11526 980011083 2210000052 MANJUR SHAIKH YUNUS TELI 4.5 2.98
11527 980000830 2210000067 MONALI VIJAY SAINDANE 4.5 2.98
11528 980013848 2210000151 NIKEETA VASUDEO NERKAR 4.5 2.98
11529 980002989 2210000226 RUPALI GULABRAO PATIL 4.5 2.98
11530 980002927 2210000284 MEGHANA PURUSHOTTAM JOSHI 4.5 2.98
11531 980002339 2610000076 INDRAYANI VILAS KADAM 4.5 2.98
11532 980005104 2610000356 KISHOR BHANUDAS PATIL 4.5 2.98
11533 980006124 2810000172 SOFIYA SHABBIR TAMBOLI 4.5 2.98
11534 980001669 2810000415 SONALI RAMESH VADD 4.5 2.98
11535 980001998 2910000030 AISHA KUMARI 4.5 2.98
11536 980013862 3010000230 PRAGATI GOPAL PATIL 4.5 2.98
11537 980010834 3010000252 CHAITALI ANANTRAO MAGAR 4.5 2.98
11538 980006588 3210000085 DHEERAJ SATISH SINGH 4.5 2.98
11539 980004376 3310000260 TEJAL ARUN MAHAJAN 4.5 2.98
11540 980014827 3410000088 AJAY KISHOR KANAKDANDE 4.5 2.98
11541 980011277 3510000016 DAKSHA PRAKASH CHAUDHARI 4.5 2.98
11542 980014737 3710000238 NESHAB BHUVNESH CHOUDHARY 4.5 2.98
11543 980013740 3810000116 ABHISHEK KANHIYALAL JAISWAL 4.5 2.98
11544 980008458 3910000030 SHITAL ABHIMANYU BABAR 4.5 2.98
11545 980005213 3910000085 SURAJ RAJENDRA SHINDE 4.5 2.98
11546 980008807 4210000855 RAM MOHAN RATHOD 4.5 2.98
11547 980012381 4210001614 SHUBHANGEE BALASAHEB PAWAR 4.5 2.98
11548 980012355 4210001692 PRANITA UDDHAV MOTE 4.5 2.98
11549 980007461 4510000050 RAJASHRI BALASAHEB WAKCHAURE 4.5 2.98
11550 980010820 4610000263 RUSHABH SANJAY WAGHMARE 4.5 2.98
11551 980008036 4810000203 LAXMI BABU HIROLI 4.5 2.98
11552 980011340 1210000023 RAJANI SURYABHAN KAWADE 4 2.62
11553 980014146 1210000126 ANIKET CHANDRASHEKHAR PAPAT 4 2.62
11554 980000129 1210000199 ABHIJEET BHAUSAHEB JAWALE 4 2.62
11555 980014244 1210000215 SONALI RAJENDRA DESHMUKH 4 2.62
11556 980005918 1210000236 KRANTI POPAT WAGH 4 2.62
11557 980013554 1210000313 DATTA ANIL DANGAT 4 2.62
11558 980013286 1310000009 MANISHA GAJANAN DEOKATE 4 2.62
11559 980008613 1410000096 VAISHNAVI SHRIKANT PATIL 4 2.62
11560 980001165 1410000446 PAVAN SUNIL DATERAO 4 2.62
11561 980010980 1410000521 UZMA AFIYA AYYUB KHAN 4 2.62
11562 980003326 1510000115 AMOL GOVARDHAN SIRSAT 4 2.62
11563 980005058 1510000117 SAYYAD ARIEESH SAYYAD ATIK 4 2.62
11564 980000835 2210000060 DIVYA PANDITRAO PATIL 4 2.62
11565 980009816 2210000185 BHAVNA LAXMAN PATIL 4 2.62
11566 980003863 2210000242 ASHWINI SATISH SALUNKHE 4 2.62
11567 980010131 2610000239 MOHINI KISHOR SURYAWANSHI 4 2.62
11568 980003718 2610000326 VIPUL KANHAIYALAL PATIL 4 2.62
11569 980006926 2810000013 SATISH SHAMRAO KAMBALE 4 2.62
11570 980010987 2810000206 PRAJAKTA BABASAHEB DEVALE 4 2.62
11571 980005081 3010000014 MONIKA DAYANAND SONWANE 4 2.62
11572 980002550 3010000123 NEHA SURESH PATIL 4 2.62
11573 980003803 3210000226 ROHIT UTTAM DESAI 4 2.62
11574 980011186 3210000799 KIRAN SIYARAM YADAV 4 2.62
11575 980011153 3210000859 MANOJ KUMAR SUBHASH PRAJAPATI 4 2.62
11576 980014290 3310000010 SHUBHAM SANJAY CHANDEKAR 4 2.62
11577 980003870 3310000201 NEHA PRAKASH HIWARKAR 4 2.62
11578 980007470 3310000544 KULDEEP WAMAN NANDANWAR 4 2.62
11579 980002914 3410000131 PRAGATI VILASRAO PAWAR 4 2.62
11580 980006684 3510000045 VARSHA ANANDA PATIL 4 2.62

193/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11581 980007966 3610000238 CHETAN PURUSHOTTAM RATHI 4 2.62


11582 980000765 3710000191 NEHA LAHU CHACHE 4 2.62
11583 980014560 4210000843 AKSHAY VIJAY KOKARE 4 2.62
11584 980013465 4210001398 MOHINI DASHRATH PISE 4 2.62
11585 980015049 4210001954 SUPRIYA BAYAJI PATIL 4 2.62
11586 980009532 4410000057 DATTAKUMAR VIJAY KALAMBATE 4 2.62
11587 980005618 4510000118 MOHINI SUKDEV SHETE 4 2.62
11588 980002282 4510000161 SHUBHAM SAKHARAM KASAR 4 2.62
11589 980007113 4610000152 SNEHAL SAMBHAJI BHAGAT 4 2.62
11590 980014075 4610000153 PRAJAKTA SHASHIKANT INGALE 4 2.62
11591 980003690 4710000066 AARATI BHARAT GAIKWAD 4 2.62
11592 980010822 4810000055 AKASH ASHOK KASPATE 4 2.62
11593 980011160 4810000210 AVINASH RAMCHANDRA SHINDE 4 2.62
11594 980012573 5010000037 UTKARSHA NARENDRA SOLANKE 4 2.62
11595 980015144 1210000110 SAHIL AFROZ SHAIKH 3.5 2.36
11596 980013836 1210000364 SHAHISTA DILAWAR INAMDAR 3.5 2.36
11597 980011674 1410000066 SURAJ SHRIKRUSHNA DAHALE 3.5 2.36
11598 980003052 1410000121 ACHAL CHANDRASHEKHAR NANDESHWA 3.5 2.36
11599 980014534 1410000313 ANKIT SUBHASH HALDE 3.5 2.36
11600 980012045 1510000055 PRIYA HEMRAJ MEHTA 3.5 2.36
11601 980014830 2010000018 DIKSHA RAMESH KAMBLE 3.5 2.36
11602 980013875 2010000075 PRASHANT KESHAV JENEKAR 3.5 2.36
11603 980013616 2210000093 AKANKSHA VIJAY PATIL 3.5 2.36
11604 980002913 2210000096 KISHORI PRADIP MORE 3.5 2.36
11605 980005623 2210000105 PUSHPAVATI SUBHASHCHANDRA AGRA 3.5 2.36
11606 980001197 2210000222 VARSHA SHIVAJI MORE 3.5 2.36
11607 980014094 2510000014 ARJUN GOPALRAO GALANDE 3.5 2.36
11608 980009774 2610000040 PRIYANKA VILAS PATIL 3.5 2.36
11609 980012275 2610000364 SHASHIKANT VILAS PATIL 3.5 2.36
11610 980004470 2610000390 MAHESH MURLIDHAR GADE 3.5 2.36
11611 980015210 2810000132 RACHANA SURESH TAMBE 3.5 2.36
11612 980004604 2810000332 HRISHIKESH MAHADEV KAMBLE 3.5 2.36
11613 980004381 3310000040 GAURAV SUNIL GAWARE 3.5 2.36
11614 980004396 3310000264 NIKITA KISANRAO DHOKANE 3.5 2.36
11615 980005944 3310000284 ANKITA DILIP ROKADE 3.5 2.36
11616 980008863 3310000472 CHAKESHVAR BHUKHAN VARMA 3.5 2.36
11617 980004949 3310000473 PRATIKSHA DIWAKAR PARATE 3.5 2.36
11618 980010966 3410000149 GAJANAN GANGADHAR HARBALE 3.5 2.36
11619 980007671 3510000050 UMESH RAJU SONAR 3.5 2.36
11620 980003931 4210000768 KRISHNA BHASHKARRAO DESHMUKH 3.5 2.36
11621 980001369 4210001489 SACHIN SHANTARAM PATIL 3.5 2.36
11622 980005591 4510000014 TEJASWINI KANIFNATH TAMBE 3.5 2.36
11623 980013468 4510000049 MUKTA LAXMAN WAKCHAURE 3.5 2.36
11624 980013973 4810000108 PRIYA DATTA SADAFULE 3.5 2.36
11625 980008419 5210000084 SHUBHAM ISHWARDAS BIRKURWAR 3.5 2.36
11626 980000834 1410000472 ASHVINI CHARANDAS BHAGAT 3 2.11
11627 980014778 1510000054 SHUBHAM NAGORAO BHARSAKLE 3 2.11
11628 980012588 1510000135 BABASAHEB SHIVAJI WAKLE 3 2.11
11629 980004435 2010000100 SAPNA SURYABHAN DHARNE 3 2.11
11630 980011956 2210000057 URMILA SHIVAJI ROKADE 3 2.11
11631 980003829 2210000134 POOJA SUNIL CHITTE 3 2.11
11632 980007213 2610000101 JANHAVI SANJAY NIKAM 3 2.11
11633 980008604 2610000404 RAHUL SHRAVAN AMODE 3 2.11
11634 980010090 2810000054 VISHAL KAILAS PATIL 3 2.11
11635 980010087 2810000071 SAREEKA BHASKAR VITEKARI 3 2.11
11636 980005816 2810000249 ARUNA JAGANNATH KAMBLE 3 2.11
11637 980008992 2810000329 RUSHIKESH MAHESH KONDEKAR 3 2.11
11638 980006917 3010000283 MOHAN NARSING JADHAV 3 2.11
11639 980008057 3010000317 SURAJSINH DNYANOBA WAGHMARE 3 2.11
11640 980008846 3010000349 VISHNUKANT ANJAREDDY BALBALLE 3 2.11

194/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11641 980010531 3010000370 VIKRAM DIGAMBAR WAGHMODE 3 2.11


11642 980012018 3310000383 RASHMI MOHAN KHANDARE 3 2.11
11643 980012972 3410000194 SHINDE GANESH VISHNU 3 2.11
11644 980003053 3610000259 NILESH JAGANNATH MALI 3 2.11
11645 980008740 4210000187 ANKIT KUMAR 3 2.11
11646 980013442 4210000790 PRADNYA DATTATRAYA ZADE 3 2.11
11647 980005139 4210001256 POOJA DAMODAR CHOUDHARI 3 2.11
11648 980000813 4210001600 AISHWARYA KAILAS THAKUR 3 2.11
11649 980002006 4210001980 SAJID MAHAMAD MULLA 3 2.11
11650 980014358 4410000073 SANKET KASHINATH DERVANKAR 3 2.11
11651 980008517 4510000183 AKSHAY ARUN EKAR 3 2.11
11652 980007428 4610000169 RAVINA HANMANT NIKAM 3 2.11
11653 980013967 4810000101 SANGEETA MURAGENDRA KONALLI 3 2.11
11654 980011000 5210000023 ANKITA ASHOK DUDHE 3 2.11
11655 980003729 5210000063 CHITRA GANESH DESAI 3 2.11
11656 980004836 1210000035 ARVIND ASHOK GADE 2.5 1.75
11657 980013028 1210000061 BHAGYASHRI DILIP BHAND 2.5 1.75
11658 980001801 1210000099 PRATIKSHA NANASAHEB KHEDEKAR 2.5 1.75
11659 980001833 1210000129 ANKITA KISAN UMAP 2.5 1.75
11660 980008504 1310000076 AJAY GANESH DHAGE 2.5 1.75
11661 980000514 1410000270 TUSHAR KAILAS TEKADE 2.5 1.75
11662 980009189 1410000542 POOJA SURESH MANOHARE 2.5 1.75
11663 980005635 1510000371 RAJU PIRAJI SONWANE 2.5 1.75
11664 980005984 1510000471 BHAGYASHRI RAJENDRA KAMBLE 2.5 1.75
11665 980005967 1610000023 DEEPAK BHAUSAHEB JADHAV 2.5 1.75
11666 980000803 2210000002 SUKANYA VIJAY DABHADE 2.5 1.75
11667 980006690 2210000049 ASHWINI SANJAY PANPATIL 2.5 1.75
11668 980003531 2210000202 GAURAV MAHESH JAGDALE 2.5 1.75
11669 980006379 2210000208 NEHA BHATU SOMAVANSHI 2.5 1.75
11670 980011932 2610000084 NAYANA LILADHAR KURKURE 2.5 1.75
11671 980011928 2610000109 GAYATRI SUBHASH CHAUDHARI 2.5 1.75
11672 980010803 2610000200 LALANA KISHOR CHAUDHARI 2.5 1.75
11673 980009823 2610000381 TEJAS CHANDRAKANT MAHAJAN 2.5 1.75
11674 980012100 2610000485 GIRISH DEVIDAS MORE 2.5 1.75
11675 980006102 2810000146 ROHIT SHANKAR KILLEDAR 2.5 1.75
11676 980007618 3010000088 SHILPA MANIK SHINDE 2.5 1.75
11677 980013258 3010000132 SANCHITA CHANDRAKANT NIRMALE 2.5 1.75
11678 980014627 3010000160 NIKITA ANKUSH KAMBLE 2.5 1.75
11679 980010050 3010000271 CHANDRAPRAKASH DATTATRAYA BANS 2.5 1.75
11680 980010088 3010000282 RUSHIKESH DADASAHEB PATIL 2.5 1.75
11681 980010943 3210000230 VISHAL ANIL SIRAM 2.5 1.75
11682 980006543 3210000384 RAVISHANKAR GIRIJASHANKAR DUBE 2.5 1.75
11683 980015180 3210001261 AKANKSHA JAIPRAKASH SINGH 2.5 1.75
11684 980006957 3310000153 SURBHI VINAYAK INKANE 2.5 1.75
11685 980002540 3310000316 VARUN ANANT CHIMURKAR 2.5 1.75
11686 980003805 3310000549 ROSHANI MUNNIRAM SONEWANE 2.5 1.75
11687 980004147 3410000020 SHAIKH NADEEM SHAIKH KARIM 2.5 1.75
11688 980006365 3410000157 SAINATH YADAVRAO MEHTRE 2.5 1.75
11689 980005406 4210000603 ANIKET PRADEEP UTGE 2.5 1.75
11690 980013581 4210000647 KIRAN SANJAY JAGTAP 2.5 1.75
11691 980014272 4210001421 KALYANI SHIVDAS GAIKWAD 2.5 1.75
11692 980004942 4210001496 SHWETA RAVINDRA GADE 2.5 1.75
11693 980005602 4510000128 MAYURI SANDIP BODKHE 2.5 1.75
11694 980002453 4610000196 VIJAY VILAS SHINDE 2.5 1.75
11695 980011541 4710000027 VISHAL RAGHUNATH VIBHUTE 2.5 1.75
11696 980013904 4710000088 ALI MUNIR MUJAWAR 2.5 1.75
11697 980011632 4910000620 MANOHAR ASHOKKUMAR PANDEY 2.5 1.75
11698 980001448 1410000118 RUSHIKESH DADARAOJI THAKRE 2 1.52
11699 980010668 1510000125 SURAJ DAGDU ALAPWAD 2 1.52
11700 980010735 1910000018 NITESH SHRIRAM GULVE 2 1.52

195/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11701 980002846 2210000131 SHRADDHA ASHOK YELMAME 2 1.52


11702 980002438 2610000059 RITU CHANDRAKANT PATIL 2 1.52
11703 980002820 2610000173 POONAM SUNIL PATIL 2 1.52
11704 980010859 2610000218 MRUNAL PRAVIN CHAUDHARI 2 1.52
11705 980004126 2610000264 SHITAL VILAS KOLI 2 1.52
11706 980012134 2810000089 VARSHA NAMDEV JADHAV 2 1.52
11707 980014825 2810000180 VISHAL VISHWANATH PAWAR 2 1.52
11708 980001508 2810000264 ROHAN UDAY GAVALI 2 1.52
11709 980007241 2810000345 NISHANTA IQBAL SANADI 2 1.52
11710 980006727 3010000026 SHIVANI DATTATRAY YADAV 2 1.52
11711 980013636 3210000223 SHVETA DINESH GUPTA 2 1.52
11712 980009828 3210000700 TANMAI MANGESH KAWLE 2 1.52
11713 980001204 3310000141 ANITA SUBHASH POHANE 2 1.52
11714 980009766 3310000265 SHUBHANGI BHAIYALAL NARAD 2 1.52
11715 980011281 3410000130 DAIVANITA RAMESH RATHOD 2 1.52
11716 980000417 3610000160 SWATI VISHAWANATH SHELAR 2 1.52
11717 980014098 4110000015 MEGHA GIRISH PARMAR 2 1.52
11718 980014677 4210000448 BALAJI SUBHASH KHARE 2 1.52
11719 980008118 4210000588 PRATIK RAJARAM SONAWANE 2 1.52
11720 980010626 4210001323 PAYAL DASHRATH PAWAR 2 1.52
11721 980001983 4510000002 RUTUJA AJAYRAO HIVARKAR 2 1.52
11722 980006269 4510000169 GORAKSHA ASHOK LAVHATE 2 1.52
11723 980013464 4510000203 SAHIL BALAM PATHAN 2 1.52
11724 980000064 4710000164 VAISHALI RAJESH JADHAV 2 1.52
11725 980003492 5010000006 ASHWIN SANTOSH VARMA 2 1.52
11726 980004115 1210000218 HEMA POPAT BORUDE 1.5 1.31
11727 980006952 1510000201 VISHAL HARIBHAU JAGDHANE 1.5 1.31
11728 980008989 1710000021 KARISHMA LILADHAR KUMBHARE 1.5 1.31
11729 980014506 1710000025 MENAKA GAJANAN BHURLE 1.5 1.31
11730 980013684 2210000059 SOPAN LOTAN DHOLE 1.5 1.31
11731 980011138 2210000264 SHWETA ATMARAM CHAUDHARI 1.5 1.31
11732 980000331 2410000042 ANKITA CHANDRAKUMAR AMBEDARE 1.5 1.31
11733 980010104 2810000418 ANJU GIRDHARILAL JANGID 1.5 1.31
11734 980013065 3310000139 ANKIT RADHESHYAM RATHORE 1.5 1.31
11735 980004091 3310000165 SHWETA ARUNJI BOKSE 1.5 1.31
11736 980006051 3310000239 AFRIN SHABIR ZEDIYA 1.5 1.31
11737 980011610 3410000058 SHRIKANT VAIJNATHRAO ANDGE 1.5 1.31
11738 980007367 3510000020 PRIYANKA BALIRAM SHISAV 1.5 1.31
11739 980008857 3610000355 MOHD DAWOOD ZAKI SHAIKH 1.5 1.31
11740 980003157 3710000289 RITU ARUN CHITODKAR 1.5 1.31
11741 980008644 4210000803 JYOTI AMBADAS GAIKWAD 1.5 1.31
11742 980011489 4210001240 SACHIN MURLIDHAR KATTE 1.5 1.31
11743 980002974 4210001847 PRATIK DIPAK MASKE 1.5 1.31
11744 980007390 4510000147 PRANOTI DILIP DESHMUKH 1.5 1.31
11745 980011885 4610000166 NIKITA VISHNU NAGARGOJE 1.5 1.31
11746 980011355 4610000192 PRAVIN BABAN BHOSALE 1.5 1.31
11747 980007672 4710000015 ABHISHEK SHIVAJI KHOT 1.5 1.31
11748 980009613 4810000150 AISHWARYA RAM HAJGUDE 1.5 1.31
11749 980013236 4910000610 RATNESH LAXMIKANT YADAV 1.5 1.31
11750 980003769 5210000017 RAKHI GULABRAO MUJMULE 1.5 1.31
11751 980009141 1410000489 MAYURI KAILAS GOLHAR 1 1.17
11752 980003520 1410000528 SHUBHAM SADASHIV TALOKAR 1 1.17
11753 980009846 1510000598 PRITI SUNIL GHARMODE 1 1.17
11754 980009597 1910000043 PRATIBHA MOHAN INGLE 1 1.17
11755 980007531 2210000112 VARSHA JIBHAU HIRAY 1 1.17
11756 980010983 2610000191 POOJA SANJAY JADHAV 1 1.17
11757 980005846 2810000111 NAMRATA NAGESH SALOKHE 1 1.17
11758 980004387 3310000541 ANIMESH SANJAY ASATKAR 1 1.17
11759 980013839 3410000032 ABHISHEK GAJANAN KANTHALE 1 1.17
11760 980002874 3410000162 POONAM SUBHASHRAO YEWALE 1 1.17

196/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11761 980007286 3410000191 NIKITA PRAKASH MEHETRE 1 1.17


11762 980008214 3910000012 SAGAR SHIVAJI KAULE 1 1.17
11763 980008967 4210000268 GAURAV VILAS PATIL 1 1.17
11764 980003671 4210001059 DEEPAK JANARDHAN GAWALI 1 1.17
11765 980007684 4510000175 VIKRAM DATTATRAY SONAWANE 1 1.17
11766 980008609 4710000226 NIKITA GULAB YADAV 1 1.17
11767 980007857 4910000317 RISHABH ANAND SINGH 1 1.17
11768 980006278 1210000155 SONALI BABASAHEB SAINDANE 0.5 1.06
11769 980008815 1410000352 GOURI MANOJRAO BODKHE 0.5 1.06
11770 980014948 1510000089 SHUBHAM BHARAT GHARMODE 0.5 1.06
11771 980013871 1510000435 YONUS RAFIQUE SHAIKH 0.5 1.06
11772 980001195 2210000088 RAJSHRI VILAS PATIL 0.5 1.06
11773 980000742 2210000206 BHARATI MAHARU BAHIRAM 0.5 1.06
11774 980011212 2810000105 DIPALI BHARAT JADHAV 0.5 1.06
11775 980011549 3010000167 SULOCHANA MANE 0.5 1.06
11776 980014967 3210000715 ARCHANA RAJU GHOLAP 0.5 1.06
11777 980009518 3310000423 SHEIKH MOHD SHAHAMIR 0.5 1.06
11778 980010605 4510000037 POOJA NAVNATH LANDGE 0.5 1.06
11779 980005790 4510000075 SONALI GOVIND BENDKULE 0.5 1.06
11780 980000062 4710000163 PRATHAMESH PRASAD PISAL 0.5 1.06
11781 980009791 1110000056 PARTH CHETANBHAI PAREKH 0 0.81
11782 980014111 1210000076 KALYAN BHAUSAHEB BORADE 0 0.81
11783 980006308 1210000225 PRASAD JANARDAN GADE 0 0.81
11784 980010498 1210000276 ARSHAD ASHPAK SHAIKH 0 0.81
11785 980012208 1410000058 ASMITA SUDAM KAMBLE 0 0.81
11786 980005899 1410000179 PUNAM PRAKASH INGOLE 0 0.81
11787 980012516 1510000134 GOPAL RATAN SAWANT 0 0.81
11788 980014529 1510000464 GAURAV SUDHAMRAO NAGARE 0 0.81
11789 980004227 1610000001 SAHIL BHIMASHANKAR BHOPLE 0 0.81
11790 980009704 2010000051 CHAITALI SANJAY LAKHAPATI 0 0.81
11791 980013603 2010000101 AMIT PRITAM MUDHAI 0 0.81
11792 980011004 2210000073 JAYASHRI ADHIKAR DEORE 0 0.81
11793 980011089 2610000032 DHANSHRI CHANDRAKANT MOHARKAR 0 0.81
11794 980002893 2810000157 GAURAV RAJIV BULE 0 0.81
11795 980003191 3210000529 KRISHNA SHIVRAJ MARIMUTTU 0 0.81
11796 980010639 3310000085 ASHWINKUMAR ANIL CHALKALWAR 0 0.81
11797 980004662 3610000070 VISHAKHA BAPUJI DEORE 0 0.81
11798 980014798 3610000087 RUSHIKESH AVINASH PATIL 0 0.81
11799 980013371 3610000332 HRUSHIKESH ANIL DASHMUKHE 0 0.81
11800 980001911 4210000456 AMIT ASHOK ABANAVE 0 0.81
11801 980007439 4210001288 SAGAR DATTATRAY RAUT 0 0.81
11802 980003215 4210001601 VIVEK VASANT SURYAWANSHI 0 0.81
11803 980015156 4210001685 RADHAKRUSHNA BALASAHEB MAHADIK 0 0.81
11804 980004153 4210001896 KISHLAY SWAPNIL 0 0.81
11805 980004021 4610000206 DINESH SURESH NARKHEDKAR 0 0.81
11806 980013470 4710000062 SUSHANT ASHOK TAMBARE 0 0.81
11807 980002875 4810000119 ADITYA DHANANJAY KSHIRSAGAR 0 0.81
11808 980013804 4910000100 SNEHA SUNIL JADHAV 0 0.81
11809 980012703 4910000431 VRUSHABH SUBHASH WALUNJ 0 0.81
11810 980002692 5210000057 AKSHAY NARAYANRAO MANKAR 0 0.81
11811 980008380 1310000015 NIKITA SANJAY KALE -0.5 0.72
11812 980013561 1510000433 SHAIKH ADNAN SHAIKH AFZAL -0.5 0.72
11813 980002486 2810000424 ASIM FIROJDAD KHAN -0.5 0.72
11814 980001866 3010000369 RAM SURAJ PAWAR -0.5 0.72
11815 980004218 3310000179 NIKITA ASHOK SARVE -0.5 0.72
11816 980007567 3310000278 KALYANI LAXMAN ITANKAR -0.5 0.72
11817 980007379 3510000032 NIKEETA RAVINDRA BORSE -0.5 0.72
11818 980001125 3610000170 DILIP GOVINDA WAGHMODE -0.5 0.72
11819 980002847 3910000022 SUNIL RAMCHANDRA JAGTAP -0.5 0.72
11820 980005435 4610000132 SWAPNALI RAJENDRA PAWAR -0.5 0.72

197/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11821 980013697 1510000092 SHUBHAM ANNASAHEB DAUD -1 0.6


11822 980014250 1510000441 DNYANESHWAR DINKAR JAYBHAYE -1 0.6
11823 980011324 1510000500 VEDIKA KEDAR MINIYAR -1 0.6
11824 980015045 1510000519 SHUBHAM RAMESH GANRAJ -1 0.6
11825 980014450 1610000007 PRITI SANTRAM ALGUDE -1 0.6
11826 980002801 2210000032 PALLAVI DILIP DEORE -1 0.6
11827 980008193 2210000061 VARSHA NARAYAN VALAKE -1 0.6
11828 980010035 2610000436 TUSHAR DNYANESHWAR CHAUDHARI -1 0.6
11829 980010558 2810000312 RUPALI RAVASAHEB SHINDE -1 0.6
11830 980005848 2810000354 SWATI MACHHINDRA DHANAVE -1 0.6
11831 980014401 4210001579 SACHIN SANJAY LANDE -1 0.6
11832 980003450 4210001758 GANESH SHIVAJI JADHAV -1 0.6
11833 980014058 4510000116 PALLAVI ARJUN TALEKAR -1 0.6
11834 980011981 4710000178 AMRUTA PRAMOD ALATKAR -1 0.6
11835 980007292 4810000158 GANESH SUDHAKAR DANGE -1 0.6
11836 980006280 1210000190 JAYASHRI EKNATH GAWALI -1.5 0.52
11837 980000972 1310000046 RUCHITA RAVINDRASINGH GAHLOD -1.5 0.52
11838 980013316 1410000433 ANKOSH DATTA PAKHARE -1.5 0.52
11839 980014492 1510000003 RENUKA KASHINATH SAHANE -1.5 0.52
11840 980010592 1510000627 FAISAL KHAN SABIR KHAN -1.5 0.52
11841 980008663 2210000236 ASHWINI BHAGWAN PINGALE -1.5 0.52
11842 980014377 2610000244 YOGESHWARI PRAMOD YAWALKAR -1.5 0.52
11843 980008886 3210000057 KRUSHNAMURTI JAGDISHBHAI KONDA -1.5 0.52
11844 980014093 5210000074 SAMIKSHA ARUN YERAWAR -1.5 0.52
11845 980014952 1510000227 PRIYANKA SUBHASHCHANDRA MAGHAD -2 0.42
11846 980007535 1510000271 SANKET SANTOSH GOSAVI -2 0.42
11847 980012009 2210000107 GAURAV SANJAY KHAIRNAR -2 0.42
11848 980013366 2810000236 SARANG SURESH PATIL -2 0.42
11849 980011403 3310000440 TOSHVI KRISHNA CHICHMALKAR -2 0.42
11850 980010957 3310000681 BHUMESHWARI MATALE MAROTI MATA -2 0.42
11851 980006010 3410000133 SACHIN NAGORAO DEVNE -2 0.42
11852 980003049 3410000198 SANTOSH SHAMRAO DESHMUKH -2 0.42
11853 980015038 4210000943 AKSHAY MAHADU JAYGUDE -2 0.42
11854 980002386 4210001003 UDAYKUMAR ARUN NITHAVE -2 0.42
11855 980002378 4210001192 LAXMI DAGDU BIRAJDAR -2 0.42
11856 980004689 4310000025 HARSHADA DEVAJI KALE -2 0.42
11857 980001779 1210000181 VISHAL NAVNATH SHIRSAT -2.5 0.3
11858 980003565 1510000443 ASHWINI SANJAY CHANDRAHAS -2.5 0.3
11859 980003080 2410000025 NEHA PRAMOD BHADADE -2.5 0.3
11860 980010623 2810000178 ASHWINI RAGHUNATH PATIL -2.5 0.3
11861 980013057 2910000173 AVIRAJ KUMAR -2.5 0.3
11862 980000432 2910000200 PANKAJ SINGH -2.5 0.3
11863 980007424 3210000288 SONAM CHHOTELAL JAYSWAL -2.5 0.3
11864 980011664 3210000494 SAJIDA KHATOON ABDUL MABOOD KH -2.5 0.3
11865 980011229 3310000500 PURUSHOTTAM ANANDRAO DOMALE -2.5 0.3
11866 980006443 3410000250 SHITAL KALBA HAMBARDE -2.5 0.3
11867 980008491 3510000013 KARISHMA PARSHURAM MARATHE -2.5 0.3
11868 980001835 4210001307 SHUBHANGI NARAYAN KHANDAGALE -2.5 0.3
11869 980006751 4410000044 KUNAL DILIP GHAWALI -2.5 0.3
11870 980004813 4610000230 SHIVAM MILIND DHOK -2.5 0.3
11871 980001319 1210000004 PRATIKSHA KESHAV AMBHORE -3 0.25
11872 980011343 1410000048 SAKSHI VINODRAO UMAP -3 0.25
11873 980014792 2810000258 SALINA SATTAR MUJAWAR -3 0.25
11874 980007234 3210000332 ARUN RAMACHCHHAT YADAV -3 0.25
11875 980000596 3410000143 ASHWINI CHAMPAT SHINDE -3 0.25
11876 980012628 4910000377 AMRUTESH AVINASH SONULE -3 0.25
11877 980007386 2210000255 VARSHARANI RATILAL SALI -3.5 0.22
11878 980006025 2610000024 SNEHA DEEPAK PATIL -3.5 0.22
11879 980005298 3010000232 SIMRAN SALIM SHAIKH -3.5 0.22
11880 980007499 3310000191 DALJEET SINGH BAGGA -3.5 0.22

198/199 Result Declared on 03/04/2018


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MAH-MCA-CET 2018
STATE COMMON ENTRANCE TEST CELL RESULT
305, Government Polytechnic Building,
49, Kherwadi, Bandra (E),
Date of CET-24th March 2018
Mumbai – 400 051. (M.S.)

Sr.No Registration Number Roll Number Name of the Candidate CET Score/200 CET Percentile

11881 980013718 1210000261 SANTOSH SHRIRANG LABADE -4 0.19


11882 980003689 3310000534 MANISHA PRABHAKAR CHAVHAN -4 0.19
11883 980014775 4210001188 SONAL RAMDAS SURYAWNSHI -4 0.19
11884 980014024 1510000363 SHARAD PARMESHWAR KALE -4.5 0.15
11885 980009709 2610000125 ARATI PRALHAD PATIL -4.5 0.15
11886 980011373 2810000050 MEGHA MARUTI TONAPE -4.5 0.15
11887 980007570 3310000671 DIVYA RUPESH AMBULE -4.5 0.15
11888 980010107 3610000308 PRIYANKA RAJENDRA JADHAV -4.5 0.15
11889 980003639 1210000013 RAMESH BHANUDAS MANE -5 0.11
11890 980006600 2210000025 MANJUSHA RAJENDRA BAVISKAR -5 0.11
11891 980012526 3010000397 ABHIJEET DHANANJAY PATIL -5 0.11
11892 980004394 3310000008 SIDDESH PRADIP PETKAR -5 0.11
11893 980007383 3510000047 DAKSHATA RAGHU PAWAR -5 0.11
11894 980013349 3910000056 CHAITANYA ARJUN BHOSALE -5.5 0.1
11895 980007224 3010000033 PRATIBHA RANJIT SHINDEPATIL -6 0.08
11896 980011108 4210001089 HARSHADA BANDU MUNGASE -6 0.08
11897 980009390 1210000136 VIKAS GORAKH BADE -7 0.07
11898 980014109 4510000182 PRAKASH DASHARATH NILE -7 0.07
11899 980013264 1210000146 PRADIP SUNIL TODKAR -7.5 0.05
11900 980006508 5210000089 PRATIKSHA CHANDU CHOUKADE -7.5 0.05
11901 980007813 3410000180 RUSHIKESH PRADIP BELKONIKAR -9 0.04
11902 980003308 3010000072 CHAITALI ARUN SHELKE -10 0.02
11903 980000953 3710000357 YADNESH RAJU PAWAR -10 0.02
11904 980008947 4210001784 ATUL PANDURANG DHAVALE -10 0.02
11905 980000455 1210000197 PRATIK HARIKISAN CHANDAK -12.5 0.01
11906 980006574 3010000120 GANGASAGAR VASANT HOLKAR -15 0

Result of following candidates is Withheld

Sr.No Registration Number Roll No Name


1 980009616 3010000048 KAVITA BABURAO LOKARE
2 980007246 4910000103 NETRA NAGESH RANE
3 980004789 4910000104 PRIYANKA SHIVAJI PATIL
4 980005672 3010000047 RADHA TUKARAM BAWALGE

199/199 Result Declared on 03/04/2018

Похожие интересы