Вы находитесь на странице: 1из 2

ATENŢIE!

Concursul de admitere 2018 pentru deţinătorii diplomei de


studii profesionale (colegiu) de medicină şi a diplomei de studii
superioare universitare/licenţă de medicină se va efectua în
baza următoarei formule:

MC = 0,2MEA + 0,8MAS, unde:


MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MEA – media examenelor de absolvire;
MAS – media ani de studii.

Formula de calcul este identică la toate facultăţile.


ВНИМАНИЕ!
Конкурс для обладателей диплома медицинского
колледжа и диплома о высшем медицинском образовании
в 2018 году будет проводиться по следующей формуле:

MC = 0,2MEA + 0,8MAS:
MC – средняя конкурсная оценка;
MEA – средняя оценка выпускных экзаменов;
MAS – средняя оценка за годы обучения.

Формула действительна для всех факультетов