Вы находитесь на странице: 1из 5

LAPORAN PELAKSANAAN

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)


PERINGKAT SEKOLAH

BUTIRAN KURSUS DALAMAN :


Sekolah Sekolah Kebangsaan Abok
Pelaksanaan Latihan Penataran On Site Pentaksiran
Formatif Sejajar CEFR Di Bawah Program Usaha sama
Nama Kursus Kementerian Pendidikan Malaysia Dengan Cambridge
English Untuk Meningkatkan Pendidikan Bahasa inggeris
Di Malaysia Daerah Sri Aman Tahun 2018
Tempat Pusat Sumber Sekolah SK Abok
Bidang / Panitia Yang
Akademik / Bahasa Inggeris
Menganjurkan Kursus
Tarikh / Tempoh 27 – 28.06.2018 / 2 hari

Butiran Penceramah Pn. Malia Judy Anak Samson

Kumpulan Sasaran Semua guru

ATUR CARA KURSUS :


Bil Perkara Tarikh Masa
Session 1: What is formative assessment
1 and how does it improve teaching and 27.06.2018 30 minit
learning?
Session 2: The use of activities that
2 provide evidence for formative assessment 27.06.2018 15 minit
(1)
Session 3: The use of activities that
3 provide evidence for formative assessment 27.06.2018 15 minit
(2)
4 Session 4: Collecting and analyzing 30 minit
evidence and introduction on giving 27.06.2018
feedback

Session 5: Overview of CEFR-aligned


5 curriculum documentation and 'can do' 27.06.2018 30 minit
orientation
Session 6: Planning objective focused
6 27.06.2018 30 minit
lessons and identify success criteria (1)
Session 7: Integrating formative
7 assessment into teaching and learning the 27.06.2018 30 minit
new CEFR-aligned curriculum
Session 8: Planning objective focused
8 27.06.2018 30 minit
lessons and identify success criteria (2)
Session 9: Reviewing and developing
9 formative assessment techniques in 28.06,2018 30 minit
receptive and productive skills
Session 10: Reviewing and developing
10 formative assessment techniques to 28.06.2018 30 minit
support independent learning
Session 11: What is feedback? A model
11 28.06.2018 30 minit
for giving feedback
Session 12: Using differentiation
12 28.06.2018 30 minit
effectively in planning activities
Session 13: Feedback and recall main
13 28.06.2018 15 minit
principles of formative assessment (1)
Session 14: Feedback and recall main
14 28.06.2018 15 minit
principles of formative assessment (2)
Session 15: Feedback and recall main
15 28.06.2018 15 minit
principles of formative assessment (3)

16 Session 16: Reflection and action planning 28.06.2018 15 minit

URUS SETIA SEMASA PELAKSANAAN KURSUS :

Penyelaras Kursus Pn. Malia Judy Anak Samson

Pencatat Kehadiran Sesi Kursus Pn Teresa Zubulun

Makanan dan Minuman Pn Mas Ramdiah

Rakaman (Foto / Video) En. Micheal James Batang

Penyediaan Laporan Selepas


Pn. Malia Judy Anak Samson
Kursus
SENARAI SEMAK DOKUMEN PELAKSANAAN KURSUS

Senarai Kehadiran (Gunakan borang yang terdapat di


1
sekolah)

2 Foto Semasa Kursus

1.What is formative
assessment and how does
it improve teaching and
learning?
2.The use of activities that
provide evidence for
formative assessment
3.Collecting and analysing
evidence and introduction
on giving feedback.
4.Over view of CEFR
aligned curriculum
documentation and ‘can do’
orientation.
5.Intergrating formative
assessment into teaching
and learning the new
CEFR aligned curriculum.
3. Salinan Bahan Kursus
6.Planning objective
focused lessons and
identifying success criteria.
7.Reviewing and
developing formative
assessment techniques in
receptive skills. In planning
activities.
8.What is effective
feedback? A model for
giving feedback.
9. Using differentiation
effectively.
10.Feedback and recall
main principles of formative
assessment.
11.Reflection and action
planning.

ISU (JIKA ADA) :


Capaian Internet tidak memuaskan

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Pengajaran Bahasa Inggeris di sekolah luar


bandar seperti SK Abok akan menjadi lebih berkesan jika guru mempunyai
lebih waktu untuk menyediakan pengajaran secara lebih menyeronokkan
(fun-learning) dengan sokongan kemudahan internet dan BBM yang selari
dengan kehendak CEFR Formatif Assessment.

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

NAMA: MALIA JUDY ANAK SAMSON NAMA: JOHNSON ANAK LABANG

JAWATAN: GURU JAWATAN: GURU BESAR

TARIKH : 03.07.2018 TARIKH: 03.07.2018


PERHATIAN:
Mohon jasa baik dan kerjasama pihak tuan untuk menghantar laporan LDP ke Unit
Pengurusan Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah, untuk perhatian penyelia Bahasa
Inggeris Daerah seminggu (1 minggu) selepas tamat kursus di peringkat sekolah iaitu
pada atau sebelum 6 Julai 2018. Mohon diisi bersama laporan secara dalam talian
melalaui pautan berikut http://gg.gg/LDP-FA-2018 Terima kasih.