You are on page 1of 1

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU MINGGU : 16

KELAS 1 KEHADIRAN /21


TARIKH/ HARI 25.4.2018 RABU MASA 12.05-1.05
TEMA HIDUP HARMONI UNIT Taman Permainan
STANDARD 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut
KANDUNGAN konteks.
STANDARD 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
PEMBELAJARAN mengikut konteks; i) kata nama am
OBJEKTIF Pada akhir sesi pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menulis 6 kata nama am berdasarkan gambar dengan betul.
2. Memadankan 6 kata nama am berdasarkan gambar dengan betul.
AKTIVITI 1) Murid mendengar bunyi kenderaan dan menyebut jenis kenderaan.
PEMBELAJARAN & 2) Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
PEMUDAHCARAAN dengan tajuk pelajaran.
3) Murid dipaparkan dengan gambar kenderaan dan dimaklumkan tentang jenis
(PdPC)
kenderaan.
4) Murid menyebut jenis kenderaan yang terdapat dalam gambar.
5) Murid menulis jenis kenderaan berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh
guru.
6) Murid melengkapkan latihan memadankan perkataan dengan gambar yang
diberi.
7) Murid menyenaraikan kata nama am berdasarkan gambar dalm peta buih.
8) Murid membuat kesimpulan tentang isi pelajaran dengan bimbingan guru.
SISTEM BAHASA PETA
 Tatabahasa  Peta bulatan  Peta dakap
PEMIKIRAN
 Sistem Ejaan  Peta pokok  Peta alir
(i-Think) /  Peta pelbagai alir
 Kosa Kata  Peta buih ganda
 Peribahasa KBAT  Peta buih  Peta titi

BAHAN BANTU buku teks, buku aktiviti, buku kerja, kad imbasan KEMAHIRAN BAHASA:
MENGAJAR perkataan, kad imbasan gambar
Tatabahasa (Kata Nama
Am)
ELEMEN MERENTASI  Keusahawanan  TMK NILAI MURNI:
KURIKULUM (EMK)  Nilai Murni  Bahasa
Waspada, berhati-hati
 Sains & Teknologi  Patriotisme
 Kreativiti dan inovasi KBT:
 Pend. Alam Sekitar
 PKJR- HP: 1.1.1 KB: Mengecam
KP: Verbal-linguistik
PENILAIAN PdPC Murid menulis dan memadankan 6 jenis kenderaan berdasarkan gambar
dengan betul.
REFLEKSI ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..