You are on page 1of 20

APOLLOHOSP,20180625,09:20:00,1023.05,1027.35,1019.75,1027.

35,6272
APOLLOHOSP,20180625,09:25:00,1027.45,1034,1027.45,1030.3,9354
APOLLOHOSP,20180625,09:30:00,1030.9,1030.9,1029,1029,2047
APOLLOHOSP,20180625,09:35:00,1029.35,1030.3,1028,1030.3,3866
APOLLOHOSP,20180625,09:40:00,1028.05,1033.5,1028.05,1030.75,11209
APOLLOHOSP,20180625,09:45:00,1030.1,1031.1,1028.05,1029,5682
APOLLOHOSP,20180625,09:50:00,1028.9,1028.9,1025,1025,3380
APOLLOHOSP,20180625,09:55:00,1024.05,1026.9,1023.2,1024.1,2732
APOLLOHOSP,20180625,10:00:00,1024.1,1028.3,1024.1,1028,3373
APOLLOHOSP,20180625,10:05:00,1027.4,1028.6,1027.25,1028,2081
APOLLOHOSP,20180625,10:10:00,1028,1028.55,1024.6,1025.85,2301
APOLLOHOSP,20180625,10:15:00,1025,1026.45,1023.05,1025.4,3000
APOLLOHOSP,20180625,10:20:00,1025.45,1027.7,1023.45,1027.7,1363
APOLLOHOSP,20180625,10:25:00,1028.35,1029.75,1027.15,1029.65,3700
APOLLOHOSP,20180625,10:30:00,1029.65,1040.05,1029.65,1040.05,23573
APOLLOHOSP,20180625,10:35:00,1039.05,1046.1,1039.05,1044.7,29245
APOLLOHOSP,20180625,10:40:00,1045.5,1045.75,1040.1,1040.55,12408
APOLLOHOSP,20180625,10:45:00,1040.55,1042.3,1040.55,1041.15,7782
APOLLOHOSP,20180625,10:50:00,1041.45,1043,1040.55,1042.5,4422
APOLLOHOSP,20180625,10:55:00,1042.45,1042.75,1040.35,1040.5,2995
APOLLOHOSP,20180625,11:00:00,1040.55,1040.95,1035.05,1035.7,8617
APOLLOHOSP,20180625,11:05:00,1035.7,1041.05,1035.7,1038.3,5557
APOLLOHOSP,20180625,11:10:00,1038.8,1039.4,1036.05,1037.2,2546
APOLLOHOSP,20180625,11:15:00,1036.1,1036.85,1031.5,1034.65,11383
APOLLOHOSP,20180625,11:20:00,1034.65,1037,1034.2,1035.65,2574
APOLLOHOSP,20180625,11:25:00,1035.75,1038.3,1034.55,1038.3,1772
APOLLOHOSP,20180625,11:30:00,1038.4,1041,1037,1039.3,9732
APOLLOHOSP,20180625,11:35:00,1039.25,1039.65,1037.5,1039.5,3308
APOLLOHOSP,20180625,11:40:00,1039.45,1040.65,1039,1040.35,3257
APOLLOHOSP,20180625,11:45:00,1040.3,1040.65,1039.05,1040.2,875
APOLLOHOSP,20180625,11:50:00,1040.5,1040.5,1039,1039.05,959
APOLLOHOSP,20180625,11:55:00,1039.45,1040,1039,1039,651
APOLLOHOSP,20180625,12:00:00,1039.05,1040.8,1038.4,1040.65,1663
APOLLOHOSP,20180625,12:05:00,1040.65,1041.6,1040.05,1041.05,4006
APOLLOHOSP,20180625,12:10:00,1041.5,1047.7,1041.05,1043.8,25782
APOLLOHOSP,20180625,12:15:00,1044.45,1048.5,1043.1,1048.5,9862
APOLLOHOSP,20180625,12:20:00,1048.05,1049.7,1047.5,1049,10840
APOLLOHOSP,20180625,12:25:00,1048.2,1049.9,1048,1048.15,3973
APOLLOHOSP,20180625,12:30:00,1048.15,1048.4,1046.25,1046.6,3608
APOLLOHOSP,20180625,12:35:00,1046.6,1049,1046,1047.7,3138
APOLLOHOSP,20180625,12:40:00,1047.75,1052.55,1047.7,1051.7,12706
APOLLOHOSP,20180625,12:45:00,1051,1051.75,1048.4,1048.4,4942
APOLLOHOSP,20180625,12:50:00,1048.4,1049.75,1048,1048,3622
APOLLOHOSP,20180625,12:55:00,1048,1050.7,1048,1049.9,3612
APOLLOHOSP,20180625,13:00:00,1049.7,1050.8,1049.5,1050.3,2531
APOLLOHOSP,20180625,13:05:00,1050.5,1050.5,1046.85,1047.65,4913
APOLLOHOSP,20180625,13:10:00,1047.5,1047.8,1044.15,1045.7,5362
APOLLOHOSP,20180625,13:15:00,1045.4,1049,1045,1049,2418
APOLLOHOSP,20180625,13:20:00,1049,1049,1047.1,1047.8,1370
APOLLOHOSP,20180625,13:25:00,1047.55,1050.8,1047.55,1049.4,2549
APOLLOHOSP,20180625,13:30:00,1049.5,1050.55,1047.55,1048.6,1710
APOLLOHOSP,20180625,13:35:00,1049.1,1050,1048.55,1049,1807
APOLLOHOSP,20180625,13:40:00,1048.95,1050,1048.4,1049.5,1540
APOLLOHOSP,20180625,13:45:00,1049.45,1049.95,1047.55,1047.7,1567
APOLLOHOSP,20180625,13:50:00,1047.7,1048.7,1046,1047.25,4799
APOLLOHOSP,20180625,13:55:00,1047.25,1048,1046.45,1047.15,2133
APOLLOHOSP,20180625,14:00:00,1048.25,1050,1046.55,1047.8,3116
APOLLOHOSP,20180625,14:05:00,1047.5,1048.7,1046.9,1048.45,1107
APOLLOHOSP,20180625,14:10:00,1048.6,1049.05,1048.05,1048.95,921
APOLLOHOSP,20180625,14:15:00,1048.7,1048.95,1047.25,1047.65,1245
APOLLOHOSP,20180625,14:20:00,1047.2,1047.6,1038.75,1041.9,10745
APOLLOHOSP,20180625,14:25:00,1042.4,1043.2,1040,1040.9,4649
APOLLOHOSP,20180625,14:30:00,1041,1046.95,1040.25,1044.3,4085
APOLLOHOSP,20180625,14:35:00,1044.4,1044.5,1040.5,1043.2,4162
APOLLOHOSP,20180625,14:40:00,1043.2,1043.9,1041.6,1042.7,3932
APOLLOHOSP,20180625,14:45:00,1041.95,1042.35,1040,1041,6752
APOLLOHOSP,20180625,14:50:00,1041.55,1043.2,1038.5,1038.75,4890
APOLLOHOSP,20180625,14:55:00,1039.2,1040.2,1035.25,1038.5,7637
APOLLOHOSP,20180625,15:00:00,1038.1,1043.75,1038.1,1040,2595
APOLLOHOSP,20180625,15:05:00,1040.2,1040.2,1028.35,1031,9196
APOLLOHOSP,20180625,15:10:00,1031,1035,1030.35,1031.05,6078
APOLLOHOSP,20180625,15:15:00,1031.2,1033,1028,1032.95,10049
APOLLOHOSP,20180625,15:20:00,1033,1033,1029,1030.5,8646
APOLLOHOSP,20180625,15:25:00,1030.5,1034.8,1030,1031.35,6289
APOLLOHOSP,20180625,15:30:00,1031.35,1031.8,1028,1028,4769
APOLLOHOSP,20180626,09:20:00,1028,1039.35,1024.2,1037,14572
APOLLOHOSP,20180626,09:25:00,1037.5,1038.5,1029,1029.55,12068
APOLLOHOSP,20180626,09:30:00,1029.75,1034.75,1029.35,1033,6014
APOLLOHOSP,20180626,09:35:00,1032.9,1035.5,1032,1035.5,2507
APOLLOHOSP,20180626,09:40:00,1035.5,1041.5,1035.35,1040.25,10526
APOLLOHOSP,20180626,09:45:00,1040.35,1041.85,1037.9,1040.15,6938
APOLLOHOSP,20180626,09:50:00,1040,1040.5,1038,1038.3,3810
APOLLOHOSP,20180626,09:55:00,1038.9,1041.9,1038.45,1039.2,4212
APOLLOHOSP,20180626,10:00:00,1039.45,1042.95,1037,1037.8,15482
APOLLOHOSP,20180626,10:05:00,1038,1039.85,1030.2,1033.05,13329
APOLLOHOSP,20180626,10:10:00,1033,1035.75,1031.4,1032.8,6696
APOLLOHOSP,20180626,10:15:00,1032.5,1034.9,1030.1,1034.9,3273
APOLLOHOSP,20180626,10:20:00,1033.85,1035,1032.95,1033.4,1325
APOLLOHOSP,20180626,10:25:00,1033.55,1033.75,1031.2,1031.3,2408
APOLLOHOSP,20180626,10:30:00,1031.35,1034.95,1031.2,1033.95,1728
APOLLOHOSP,20180626,10:35:00,1033.95,1037.75,1033.95,1035.75,2673
APOLLOHOSP,20180626,10:40:00,1035,1038.8,1035,1037,2710
APOLLOHOSP,20180626,10:45:00,1036.55,1038,1035.75,1036,1961
APOLLOHOSP,20180626,10:50:00,1036,1037.75,1035.55,1037.75,1312
APOLLOHOSP,20180626,10:55:00,1037.1,1041.25,1036.9,1039.5,7313
APOLLOHOSP,20180626,11:00:00,1039.5,1041.55,1036.05,1036.75,3159
APOLLOHOSP,20180626,11:05:00,1036.75,1039.75,1036.45,1038.15,831
APOLLOHOSP,20180626,11:10:00,1038.05,1039,1036.75,1037.75,531
APOLLOHOSP,20180626,11:15:00,1037.75,1038.75,1037.3,1037.3,485
APOLLOHOSP,20180626,11:20:00,1037.3,1038.25,1037.3,1037.95,460
APOLLOHOSP,20180626,11:25:00,1037.5,1038.5,1037.5,1038.25,316
APOLLOHOSP,20180626,11:30:00,1038.25,1038.75,1037.55,1038.75,1596
APOLLOHOSP,20180626,11:35:00,1038.95,1041,1038.95,1039.5,1777
APOLLOHOSP,20180626,11:40:00,1039,1040.5,1039,1040.5,2812
APOLLOHOSP,20180626,11:45:00,1040.15,1040.15,1036.9,1036.9,1613
APOLLOHOSP,20180626,11:50:00,1036.9,1038.45,1036.8,1038.45,487
APOLLOHOSP,20180626,11:55:00,1038.9,1040.4,1038.8,1039.3,1730
APOLLOHOSP,20180626,12:00:00,1039.3,1040,1039.05,1039.8,1309
APOLLOHOSP,20180626,12:05:00,1039,1040,1038.6,1039,770
APOLLOHOSP,20180626,12:10:00,1038.5,1038.5,1037.2,1037.25,410
APOLLOHOSP,20180626,12:15:00,1037.3,1038.2,1036.5,1038.2,1771
APOLLOHOSP,20180626,12:20:00,1038.25,1042,1037.6,1041.25,5012
APOLLOHOSP,20180626,12:25:00,1041.6,1041.65,1039.35,1040.95,1167
APOLLOHOSP,20180626,12:30:00,1041,1041,1040.5,1040.5,368
APOLLOHOSP,20180626,12:35:00,1040.7,1040.9,1038.5,1038.5,498
APOLLOHOSP,20180626,12:40:00,1038.7,1040,1037.7,1037.7,350
APOLLOHOSP,20180626,12:45:00,1038.5,1039.5,1038.05,1039.35,742
APOLLOHOSP,20180626,12:50:00,1039.35,1039.35,1038.55,1038.75,744
APOLLOHOSP,20180626,12:55:00,1038.45,1039.35,1037.6,1039.25,988
APOLLOHOSP,20180626,13:00:00,1039.25,1039.5,1038.85,1038.9,707
APOLLOHOSP,20180626,13:05:00,1038.8,1040,1037.85,1039.95,597
APOLLOHOSP,20180626,13:10:00,1039.35,1040.35,1039.05,1040.35,678
APOLLOHOSP,20180626,13:15:00,1040,1040,1039.45,1039.5,336
APOLLOHOSP,20180626,13:20:00,1039.1,1040.25,1039.1,1039.7,1021
APOLLOHOSP,20180626,13:25:00,1039,1039.65,1034.75,1035,4498
APOLLOHOSP,20180626,13:30:00,1035,1035.95,1034.6,1035.35,769
APOLLOHOSP,20180626,13:35:00,1035.35,1036.7,1035.1,1035.1,891
APOLLOHOSP,20180626,13:40:00,1035.35,1036.4,1035.35,1036,441
APOLLOHOSP,20180626,13:45:00,1035.5,1036,1035.5,1036,329
APOLLOHOSP,20180626,13:50:00,1036.05,1038.3,1036.05,1038.15,1888
APOLLOHOSP,20180626,13:55:00,1038.15,1038.25,1037.4,1037.55,314
APOLLOHOSP,20180626,14:00:00,1037.9,1040,1037.5,1039.9,2132
APOLLOHOSP,20180626,14:05:00,1039.3,1039.75,1038.35,1038.5,1024
APOLLOHOSP,20180626,14:10:00,1040,1040.4,1038.1,1038.9,2189
APOLLOHOSP,20180626,14:15:00,1039.25,1039.5,1038,1038.6,919
APOLLOHOSP,20180626,14:20:00,1038.45,1039.5,1038.1,1039.45,250
APOLLOHOSP,20180626,14:25:00,1039.25,1039.5,1038,1038.95,941
APOLLOHOSP,20180626,14:30:00,1038.4,1043.1,1038.05,1041.3,11794
APOLLOHOSP,20180626,14:35:00,1041.95,1043.5,1038.2,1039.45,4297
APOLLOHOSP,20180626,14:40:00,1039,1039,1037,1038.3,2312
APOLLOHOSP,20180626,14:45:00,1038.2,1038.9,1036,1036,2480
APOLLOHOSP,20180626,14:50:00,1036,1036.55,1031.25,1031.5,4565
APOLLOHOSP,20180626,14:55:00,1032,1037.95,1028.3,1037.5,11370
APOLLOHOSP,20180626,15:00:00,1037.35,1037.35,1030.1,1032.1,5089
APOLLOHOSP,20180626,15:05:00,1032.05,1032.4,1026.25,1026.65,11394
APOLLOHOSP,20180626,15:10:00,1026.65,1026.65,1020,1020.55,21266
APOLLOHOSP,20180626,15:15:00,1020.7,1025.2,1020,1022.1,19924
APOLLOHOSP,20180626,15:20:00,1022.1,1022.8,1019.2,1020.75,15750
APOLLOHOSP,20180626,15:25:00,1020.85,1022.3,1019.5,1020.45,12335
APOLLOHOSP,20180626,15:30:00,1020.4,1024.95,1020,1024.95,8164
APOLLOHOSP,20180627,09:20:00,1026,1027,1013.65,1017.5,11445
APOLLOHOSP,20180627,09:25:00,1017.05,1017.7,1012.8,1017.1,5796
APOLLOHOSP,20180627,09:30:00,1017.1,1017.1,1013.65,1014.2,3320
APOLLOHOSP,20180627,09:35:00,1013.65,1015.45,1012,1012.15,7640
APOLLOHOSP,20180627,09:40:00,1012.65,1014.4,1012,1012,2049
APOLLOHOSP,20180627,09:45:00,1012,1014.45,1012,1014,2438
APOLLOHOSP,20180627,09:50:00,1013.85,1013.85,1012,1013.6,1219
APOLLOHOSP,20180627,09:55:00,1013.65,1014.95,1012.5,1013.95,1695
APOLLOHOSP,20180627,10:00:00,1013.15,1014,1012.05,1012.85,901
APOLLOHOSP,20180627,10:05:00,1013.1,1013.15,1012,1012,3945
APOLLOHOSP,20180627,10:10:00,1012,1015.9,1012,1014.8,4363
APOLLOHOSP,20180627,10:15:00,1015,1017.1,1014.85,1016.3,4910
APOLLOHOSP,20180627,10:20:00,1016.4,1017.1,1015.6,1015.75,1390
APOLLOHOSP,20180627,10:25:00,1016,1016,1014.25,1014.7,358
APOLLOHOSP,20180627,10:30:00,1014.7,1014.9,1012,1014.9,3990
APOLLOHOSP,20180627,10:35:00,1014.75,1015,1013,1013.7,847
APOLLOHOSP,20180627,10:40:00,1013.2,1015,1012.75,1013.45,390
APOLLOHOSP,20180627,10:45:00,1013.45,1013.45,1012,1012,4423
APOLLOHOSP,20180627,10:50:00,1012,1012.65,1012,1012.6,3945
APOLLOHOSP,20180627,10:55:00,1012.55,1013,1012,1012.5,1011
APOLLOHOSP,20180627,11:00:00,1012.9,1014.6,1012.9,1014,1362
APOLLOHOSP,20180627,11:05:00,1013.55,1013.55,1012,1013.4,1055
APOLLOHOSP,20180627,11:10:00,1013.4,1016,1013,1014,1898
APOLLOHOSP,20180627,11:15:00,1013.2,1013.5,1012.05,1013.5,1291
APOLLOHOSP,20180627,11:20:00,1013,1013.45,1012,1012,899
APOLLOHOSP,20180627,11:25:00,1012,1012.7,1012,1012.05,10703
APOLLOHOSP,20180627,11:30:00,1012,1012.35,1012,1012.05,1773
APOLLOHOSP,20180627,11:35:00,1012,1013.05,1012,1013.05,23557
APOLLOHOSP,20180627,11:40:00,1013,1014,1012,1013.45,6040
APOLLOHOSP,20180627,11:45:00,1013,1014.4,1013,1014.4,990
APOLLOHOSP,20180627,11:50:00,1014,1015.95,1014,1015.35,4323
APOLLOHOSP,20180627,11:55:00,1014.65,1016.2,1014.5,1016.15,1404
APOLLOHOSP,20180627,12:00:00,1016.6,1024,1016.6,1020.4,15965
APOLLOHOSP,20180627,12:05:00,1019.65,1020,1018.2,1018.65,2173
APOLLOHOSP,20180627,12:10:00,1018.65,1019,1018,1018,450
APOLLOHOSP,20180627,12:15:00,1018,1018.9,1016.85,1017.65,2618
APOLLOHOSP,20180627,12:20:00,1017,1017,1014.5,1016.15,3726
APOLLOHOSP,20180627,12:25:00,1016.8,1017.05,1014.5,1015.85,2693
APOLLOHOSP,20180627,12:30:00,1015.55,1016.65,1015.55,1015.8,287
APOLLOHOSP,20180627,12:35:00,1015.9,1016.5,1015.9,1016.05,258
APOLLOHOSP,20180627,12:40:00,1016.05,1016.15,1015.05,1015.05,505
APOLLOHOSP,20180627,12:45:00,1015,1015.45,1014.5,1014.95,2084
APOLLOHOSP,20180627,12:50:00,1014.95,1015,1014.5,1014.65,318
APOLLOHOSP,20180627,12:55:00,1014.95,1014.95,1012.1,1012.8,4683
APOLLOHOSP,20180627,13:00:00,1012.8,1013.1,1012,1012.1,3790
APOLLOHOSP,20180627,13:05:00,1012.1,1013.95,1012,1012.5,2247
APOLLOHOSP,20180627,13:10:00,1012.5,1014,1012.45,1012.55,1680
APOLLOHOSP,20180627,13:15:00,1013.5,1013.5,1012.5,1012.5,967
APOLLOHOSP,20180627,13:20:00,1012.5,1014.25,1012.5,1014.25,407
APOLLOHOSP,20180627,13:25:00,1014.15,1014.4,1012.8,1013.7,1729
APOLLOHOSP,20180627,13:30:00,1013.2,1014.6,1012.95,1013.7,1881
APOLLOHOSP,20180627,13:35:00,1013.7,1014.45,1013.2,1014.05,571
APOLLOHOSP,20180627,13:40:00,1014.05,1014.05,1013.05,1013.35,469
APOLLOHOSP,20180627,13:45:00,1013.35,1014.6,1013,1013.75,456
APOLLOHOSP,20180627,13:50:00,1014,1014.7,1013.8,1014.3,534
APOLLOHOSP,20180627,13:55:00,1013.85,1016.6,1013.8,1014.95,1561
APOLLOHOSP,20180627,14:00:00,1015.15,1016,1013.5,1013.5,2047
APOLLOHOSP,20180627,14:05:00,1013.35,1014.4,1012.5,1013,1793
APOLLOHOSP,20180627,14:10:00,1012.95,1013.65,1012,1013.05,1489
APOLLOHOSP,20180627,14:15:00,1013.05,1013.55,1012.5,1013.15,322
APOLLOHOSP,20180627,14:20:00,1013.15,1014.25,1012,1014.15,2671
APOLLOHOSP,20180627,14:25:00,1014.15,1015,1013.6,1013.85,657
APOLLOHOSP,20180627,14:30:00,1014.7,1016.55,1014.7,1015.05,2417
APOLLOHOSP,20180627,14:35:00,1015.05,1017.95,1015.05,1015.3,2694
APOLLOHOSP,20180627,14:40:00,1015.3,1017.8,1015.3,1015.6,1375
APOLLOHOSP,20180627,14:45:00,1015.1,1017.8,1015.1,1016.85,2487
APOLLOHOSP,20180627,14:50:00,1017,1019.95,1017,1017.3,3617
APOLLOHOSP,20180627,14:55:00,1019.15,1019.85,1019,1019.7,1373
APOLLOHOSP,20180627,15:00:00,1019.7,1023.9,1019.7,1023.8,9650
APOLLOHOSP,20180627,15:05:00,1023.75,1027,1021.8,1021.8,10909
APOLLOHOSP,20180627,15:10:00,1022,1024.05,1021.45,1022.05,4651
APOLLOHOSP,20180627,15:15:00,1022.55,1022.55,1018,1019,4215
APOLLOHOSP,20180627,15:20:00,1019,1021.2,1018.05,1018.55,6825
APOLLOHOSP,20180627,15:25:00,1018.45,1018.45,1014,1015.7,5558
APOLLOHOSP,20180627,15:30:00,1015.75,1016,1013.35,1013.35,4231
APOLLOHOSP,20180628,09:20:00,1019.5,1019.5,1011.25,1012,17967
APOLLOHOSP,20180628,09:25:00,1012,1013.8,1011.15,1011.15,15001
APOLLOHOSP,20180628,09:30:00,1012.1,1012.7,1002.65,1002.65,15494
APOLLOHOSP,20180628,09:35:00,1002.4,1009.85,1000,1007.85,15901
APOLLOHOSP,20180628,09:40:00,1008.15,1018.55,1007.85,1013.35,9973
APOLLOHOSP,20180628,09:45:00,1013.35,1015,1011.55,1011.55,9195
APOLLOHOSP,20180628,09:50:00,1010.55,1010.55,1007.6,1008.9,2907
APOLLOHOSP,20180628,09:55:00,1009.35,1009.8,1008.5,1009.75,726
APOLLOHOSP,20180628,10:00:00,1009.7,1009.75,1006.15,1007.75,3226
APOLLOHOSP,20180628,10:05:00,1007.75,1009.8,1007,1008.55,1521
APOLLOHOSP,20180628,10:10:00,1009,1009.75,1008.35,1009,1259
APOLLOHOSP,20180628,10:15:00,1008.55,1010.55,1008.55,1010,3716
APOLLOHOSP,20180628,10:20:00,1010,1012.95,1009.4,1012.5,6177
APOLLOHOSP,20180628,10:25:00,1012.55,1016,1012.5,1013,2501
APOLLOHOSP,20180628,10:30:00,1013,1015.55,1012.9,1014,6030
APOLLOHOSP,20180628,10:35:00,1014.05,1016.3,1013,1014,8769
APOLLOHOSP,20180628,10:40:00,1014,1014.8,1012.6,1013.5,1468
APOLLOHOSP,20180628,10:45:00,1014.15,1014.15,1009.1,1010,1131
APOLLOHOSP,20180628,10:50:00,1009.55,1010.85,1006,1007,6172
APOLLOHOSP,20180628,10:55:00,1007,1009.9,1006.45,1009.25,2726
APOLLOHOSP,20180628,11:00:00,1009,1009.5,1008.45,1008.6,1022
APOLLOHOSP,20180628,11:05:00,1008.4,1009.8,1007,1008.75,1835
APOLLOHOSP,20180628,11:10:00,1008.65,1009.55,1005.9,1009.55,4077
APOLLOHOSP,20180628,11:15:00,1009.7,1009.7,1006.45,1007.8,5584
APOLLOHOSP,20180628,11:20:00,1007.8,1007.9,1006.95,1007.15,404
APOLLOHOSP,20180628,11:25:00,1007.15,1010,1005,1007.7,7531
APOLLOHOSP,20180628,11:30:00,1007.45,1009.45,1005,1005.1,16818
APOLLOHOSP,20180628,11:35:00,1005.1,1010.05,1004.4,1008.05,9594
APOLLOHOSP,20180628,11:40:00,1008.05,1008.6,1004.5,1006.1,2592
APOLLOHOSP,20180628,11:45:00,1006.1,1008,1005.5,1006.1,2161
APOLLOHOSP,20180628,11:50:00,1006.1,1010.75,1006,1010.75,7909
APOLLOHOSP,20180628,11:55:00,1010.65,1012.25,1010,1010.6,4620
APOLLOHOSP,20180628,12:00:00,1010,1010,1008.55,1009.8,638
APOLLOHOSP,20180628,12:05:00,1009.1,1012.7,1008.3,1012.4,5143
APOLLOHOSP,20180628,12:10:00,1011.2,1011.5,1009.55,1010,1395
APOLLOHOSP,20180628,12:15:00,1009.55,1011.45,1009.55,1010.55,2812
APOLLOHOSP,20180628,12:20:00,1011,1011.4,1010.15,1010.15,972
APOLLOHOSP,20180628,12:25:00,1010.1,1011.5,1010.1,1010.75,757
APOLLOHOSP,20180628,12:30:00,1011,1013.35,1011,1013,1616
APOLLOHOSP,20180628,12:35:00,1013,1015,1012.2,1014.15,2045
APOLLOHOSP,20180628,12:40:00,1014.3,1015,1012.3,1012.3,2164
APOLLOHOSP,20180628,12:45:00,1012.35,1012.35,1011,1011.3,1663
APOLLOHOSP,20180628,12:50:00,1011.95,1013.4,1011.1,1012.4,943
APOLLOHOSP,20180628,12:55:00,1012.45,1013,1012.2,1012.3,99
APOLLOHOSP,20180628,13:00:00,1012.45,1013.9,1012.4,1012.8,641
APOLLOHOSP,20180628,13:05:00,1012.8,1013.45,1012.35,1013,496
APOLLOHOSP,20180628,13:10:00,1012.45,1014,1012.4,1013.5,539
APOLLOHOSP,20180628,13:15:00,1014,1014.55,1012.9,1013.9,1901
APOLLOHOSP,20180628,13:20:00,1013.9,1014.4,1012.8,1013,928
APOLLOHOSP,20180628,13:25:00,1013.4,1013.9,1013,1013.3,764
APOLLOHOSP,20180628,13:30:00,1013.3,1013.7,1012.4,1012.4,396
APOLLOHOSP,20180628,13:35:00,1012.3,1014.25,1012.3,1012.85,1077
APOLLOHOSP,20180628,13:40:00,1012.85,1014.5,1012.85,1014.1,1495
APOLLOHOSP,20180628,13:45:00,1014,1014.5,1013.1,1013.1,1373
APOLLOHOSP,20180628,13:50:00,1013.15,1013.15,1011.05,1011.2,2288
APOLLOHOSP,20180628,13:55:00,1011.15,1012.4,1011.05,1012.4,1027
APOLLOHOSP,20180628,14:00:00,1012.5,1012.5,1010.55,1010.7,1191
APOLLOHOSP,20180628,14:05:00,1010.55,1012.1,1010.55,1010.65,870
APOLLOHOSP,20180628,14:10:00,1010.65,1010.65,1008,1008.55,4795
APOLLOHOSP,20180628,14:15:00,1009.25,1010.1,1007.05,1008.2,4399
APOLLOHOSP,20180628,14:20:00,1008.35,1011.4,1008.2,1009.3,4092
APOLLOHOSP,20180628,14:25:00,1008.65,1009.3,1008,1008.3,2171
APOLLOHOSP,20180628,14:30:00,1008.7,1010,1008,1008.8,5603
APOLLOHOSP,20180628,14:35:00,1008.8,1009.45,1008,1008.75,697
APOLLOHOSP,20180628,14:40:00,1009,1009.5,1008.05,1008.8,1527
APOLLOHOSP,20180628,14:45:00,1008.25,1009.5,1008.15,1009.2,2132
APOLLOHOSP,20180628,14:50:00,1009.25,1013.4,1009,1010.65,3789
APOLLOHOSP,20180628,14:55:00,1010.05,1012.4,1010,1010.25,1610
APOLLOHOSP,20180628,15:00:00,1010.25,1011.5,1009.05,1010.7,3118
APOLLOHOSP,20180628,15:05:00,1011.25,1012.95,1010.55,1012.45,3535
APOLLOHOSP,20180628,15:10:00,1011.9,1011.9,1009,1009.7,4552
APOLLOHOSP,20180628,15:15:00,1009.7,1010.35,1009.1,1009.1,3297
APOLLOHOSP,20180628,15:20:00,1009.35,1010.35,1008,1009.2,8884
APOLLOHOSP,20180628,15:25:00,1009.25,1018.9,1008.05,1015,17595
APOLLOHOSP,20180628,15:30:00,1014.4,1022,1014.4,1020,10739
APOLLOHOSP,20180629,09:20:00,1014,1019,1009.2,1009.2,9150
APOLLOHOSP,20180629,09:25:00,1009.3,1014.25,1007,1012.65,5354
APOLLOHOSP,20180629,09:30:00,1012.65,1016.35,1008.5,1010.95,9860
APOLLOHOSP,20180629,09:35:00,1011.05,1014.7,1009.85,1010.25,3836
APOLLOHOSP,20180629,09:40:00,1010.1,1012,1010,1011.4,1703
APOLLOHOSP,20180629,09:45:00,1011.95,1014.5,1010.8,1012.1,3186
APOLLOHOSP,20180629,09:50:00,1010.9,1011.05,1007.15,1008.35,5814
APOLLOHOSP,20180629,09:55:00,1008.75,1010.7,1008,1008,4728
APOLLOHOSP,20180629,10:00:00,1008.05,1009,1007.75,1009,2083
APOLLOHOSP,20180629,10:05:00,1009,1009,1006.95,1007,5371
APOLLOHOSP,20180629,10:10:00,1007,1007.6,1007,1007.1,3208
APOLLOHOSP,20180629,10:15:00,1007.5,1012,1007.2,1010.35,4081
APOLLOHOSP,20180629,10:20:00,1010.1,1011,1010.05,1010.05,782
APOLLOHOSP,20180629,10:25:00,1010.15,1010.95,1010.05,1010.65,1006
APOLLOHOSP,20180629,10:30:00,1010.7,1010.95,1010.7,1010.7,1417
APOLLOHOSP,20180629,10:35:00,1010.95,1010.95,1007,1007.25,2505
APOLLOHOSP,20180629,10:40:00,1007.25,1007.9,1007,1007.7,2143
APOLLOHOSP,20180629,10:45:00,1007.7,1010,1007.6,1009.15,741
APOLLOHOSP,20180629,10:50:00,1009.3,1010.1,1009.3,1010.1,1428
APOLLOHOSP,20180629,10:55:00,1010.1,1010.95,1009.35,1010.15,1265
APOLLOHOSP,20180629,11:00:00,1010.4,1013,1010.4,1012.65,4612
APOLLOHOSP,20180629,11:05:00,1013,1017.95,1012.65,1014.2,7690
APOLLOHOSP,20180629,11:10:00,1014.15,1018,1014.15,1017.35,5263
APOLLOHOSP,20180629,11:15:00,1017.35,1017.4,1013.6,1014.55,2807
APOLLOHOSP,20180629,11:20:00,1014.35,1017,1014.35,1015.55,709
APOLLOHOSP,20180629,11:25:00,1015.5,1015.55,1013,1013.35,1370
APOLLOHOSP,20180629,11:30:00,1013.3,1016.15,1013.2,1015.75,982
APOLLOHOSP,20180629,11:35:00,1015.75,1016.25,1013.75,1014.2,1162
APOLLOHOSP,20180629,11:40:00,1014.55,1015.5,1013.5,1013.5,1079
APOLLOHOSP,20180629,11:45:00,1013.5,1014.2,1011.7,1012.45,2995
APOLLOHOSP,20180629,11:50:00,1012.2,1013,1011.65,1012.55,1399
APOLLOHOSP,20180629,11:55:00,1012.55,1015,1012.55,1014.3,1692
APOLLOHOSP,20180629,12:00:00,1014.3,1015.85,1012.05,1015.7,5555
APOLLOHOSP,20180629,12:05:00,1015.35,1018.8,1015.35,1017.65,5951
APOLLOHOSP,20180629,12:10:00,1017.65,1019,1016.65,1016.65,5007
APOLLOHOSP,20180629,12:15:00,1015.3,1017.9,1015.3,1017.05,1429
APOLLOHOSP,20180629,12:20:00,1017.1,1023,1017.1,1020.25,8942
APOLLOHOSP,20180629,12:25:00,1020.8,1033.4,1020.7,1030.7,27830
APOLLOHOSP,20180629,12:30:00,1030.85,1033.25,1025.2,1026.35,22195
APOLLOHOSP,20180629,12:35:00,1027.15,1030,1026.25,1028.15,7822
APOLLOHOSP,20180629,12:40:00,1028,1028.4,1024,1025.9,5593
APOLLOHOSP,20180629,12:45:00,1025.9,1026.95,1025.2,1025.5,1984
APOLLOHOSP,20180629,12:50:00,1025.3,1025.5,1021,1023.65,5643
APOLLOHOSP,20180629,12:55:00,1023.65,1023.65,1021,1021.95,3643
APOLLOHOSP,20180629,13:00:00,1021.5,1022.35,1021.5,1021.8,2201
APOLLOHOSP,20180629,13:05:00,1022,1023.35,1021.55,1022,2580
APOLLOHOSP,20180629,13:10:00,1021.7,1021.8,1015.75,1019.15,7110
APOLLOHOSP,20180629,13:15:00,1018.85,1019.9,1018.05,1018.45,1730
APOLLOHOSP,20180629,13:20:00,1018.05,1021,1018.05,1019.85,2699
APOLLOHOSP,20180629,13:25:00,1019.8,1020.5,1019.25,1019.25,1201
APOLLOHOSP,20180629,13:30:00,1019.85,1020.6,1018.85,1020,2003
APOLLOHOSP,20180629,13:35:00,1020.2,1021.5,1019.55,1020,2238
APOLLOHOSP,20180629,13:40:00,1020,1021.9,1020,1021.4,1134
APOLLOHOSP,20180629,13:45:00,1021.4,1021.8,1020.55,1021.75,731
APOLLOHOSP,20180629,13:50:00,1021.25,1025.25,1021.25,1024.95,5243
APOLLOHOSP,20180629,13:55:00,1024.9,1026,1022.95,1025.8,4801
APOLLOHOSP,20180629,14:00:00,1026,1032.7,1025,1032.5,30608
APOLLOHOSP,20180629,14:05:00,1032.6,1036,1032,1032.8,27462
APOLLOHOSP,20180629,14:10:00,1032.8,1034.95,1030.5,1032.9,9192
APOLLOHOSP,20180629,14:15:00,1032.1,1034,1032,1032.75,5699
APOLLOHOSP,20180629,14:20:00,1032,1034.8,1032,1034,5965
APOLLOHOSP,20180629,14:25:00,1034.05,1036,1033.6,1035.2,12197
APOLLOHOSP,20180629,14:30:00,1035.2,1036.4,1032,1034.15,6028
APOLLOHOSP,20180629,14:35:00,1034.95,1041,1033.65,1038.3,31363
APOLLOHOSP,20180629,14:40:00,1038.45,1038.85,1034,1035,10713
APOLLOHOSP,20180629,14:45:00,1035,1037,1032,1036.95,6730
APOLLOHOSP,20180629,14:50:00,1036.05,1037.5,1034.1,1037.2,7482
APOLLOHOSP,20180629,14:55:00,1037.25,1039.9,1037.25,1039,9632
APOLLOHOSP,20180629,15:00:00,1039,1044.8,1039,1044.35,22265
APOLLOHOSP,20180629,15:05:00,1044.2,1044.45,1042.45,1042.5,9456
APOLLOHOSP,20180629,15:10:00,1042.5,1042.55,1040.1,1040.1,11582
APOLLOHOSP,20180629,15:15:00,1040.85,1049.85,1040.5,1047.7,29310
APOLLOHOSP,20180629,15:20:00,1047.45,1048,1045.9,1046.85,15195
APOLLOHOSP,20180629,15:25:00,1046.55,1055.75,1046.2,1054.45,25951
APOLLOHOSP,20180629,15:30:00,1055,1055.6,1051.35,1053.85,9292
APOLLOHOSP,20180702,09:20:00,1064.95,1064.95,1051.65,1052.75,37783
APOLLOHOSP,20180702,09:25:00,1052.75,1053,1042.5,1044.95,27407
APOLLOHOSP,20180702,09:30:00,1044.5,1055.55,1043.75,1055,13950
APOLLOHOSP,20180702,09:35:00,1055,1056,1047.35,1048.35,13765
APOLLOHOSP,20180702,09:40:00,1048.3,1049,1045.4,1046.5,7625
APOLLOHOSP,20180702,09:45:00,1046.55,1052.95,1046.3,1051.4,5959
APOLLOHOSP,20180702,09:50:00,1052.15,1052.2,1047.2,1049.15,3765
APOLLOHOSP,20180702,09:55:00,1049.65,1050.35,1046.3,1050.35,10707
APOLLOHOSP,20180702,10:00:00,1050,1051.95,1048,1049.3,9059
APOLLOHOSP,20180702,10:05:00,1049,1051.5,1048.2,1050.7,6360
APOLLOHOSP,20180702,10:10:00,1050.7,1050.7,1049,1050.45,5761
APOLLOHOSP,20180702,10:15:00,1050.45,1051.45,1049,1049.35,6665
APOLLOHOSP,20180702,10:20:00,1049.35,1050.05,1045.95,1046.35,13711
APOLLOHOSP,20180702,10:25:00,1046.65,1049.65,1045.75,1048.9,2515
APOLLOHOSP,20180702,10:30:00,1048.85,1048.9,1041.2,1046.35,12906
APOLLOHOSP,20180702,10:35:00,1045.3,1046.75,1045,1045.65,4963
APOLLOHOSP,20180702,10:40:00,1045.65,1046,1042.55,1043.4,3627
APOLLOHOSP,20180702,10:45:00,1042.95,1044.4,1042,1042.8,5323
APOLLOHOSP,20180702,10:50:00,1043,1043,1040.55,1041,5923
APOLLOHOSP,20180702,10:55:00,1041.85,1042,1040.55,1041.35,1961
APOLLOHOSP,20180702,11:00:00,1040.5,1042.6,1040.5,1041,2609
APOLLOHOSP,20180702,11:05:00,1040.6,1040.85,1040.5,1040.5,559
APOLLOHOSP,20180702,11:10:00,1040.6,1041,1037.65,1038.65,12726
APOLLOHOSP,20180702,11:15:00,1038.55,1038.55,1036.3,1038.55,9780
APOLLOHOSP,20180702,11:20:00,1038.55,1043,1037,1041.75,5509
APOLLOHOSP,20180702,11:25:00,1041.3,1042.9,1037.35,1042,7253
APOLLOHOSP,20180702,11:30:00,1041.95,1049.65,1041,1048,13771
APOLLOHOSP,20180702,11:35:00,1047,1048.85,1043.15,1043.55,1486
APOLLOHOSP,20180702,11:40:00,1043.55,1048.85,1043.45,1048.85,7396
APOLLOHOSP,20180702,11:45:00,1048.75,1051,1047.55,1050.85,13691
APOLLOHOSP,20180702,11:50:00,1050.05,1051.9,1050,1050.35,12044
APOLLOHOSP,20180702,11:55:00,1050.1,1052.5,1050,1052.45,7379
APOLLOHOSP,20180702,12:00:00,1052.35,1063,1052.35,1062.25,32166
APOLLOHOSP,20180702,12:05:00,1062.5,1063.5,1052.5,1052.95,28466
APOLLOHOSP,20180702,12:10:00,1053,1057,1051.75,1052.45,9162
APOLLOHOSP,20180702,12:15:00,1053.15,1056,1053.15,1054,8983
APOLLOHOSP,20180702,12:20:00,1055,1055.5,1054,1054.9,10350
APOLLOHOSP,20180702,12:25:00,1054.9,1055.5,1054.1,1054.55,3110
APOLLOHOSP,20180702,12:30:00,1054.35,1060.95,1054.3,1059.3,14296
APOLLOHOSP,20180702,12:35:00,1059.65,1059.65,1057.3,1058.7,8003
APOLLOHOSP,20180702,12:40:00,1058.7,1058.7,1055.6,1056.2,4895
APOLLOHOSP,20180702,12:45:00,1056.25,1058,1055.5,1056,3519
APOLLOHOSP,20180702,12:50:00,1055.85,1056.1,1054,1055.5,4793
APOLLOHOSP,20180702,12:55:00,1055.55,1057.25,1053.95,1054,12099
APOLLOHOSP,20180702,13:00:00,1054.1,1057,1054.1,1056.6,6924
APOLLOHOSP,20180702,13:05:00,1056.5,1057,1056,1056.35,5439
APOLLOHOSP,20180702,13:10:00,1056.4,1057.4,1056.05,1056.8,4670
APOLLOHOSP,20180702,13:15:00,1056.8,1057.75,1056.75,1057.75,2013
APOLLOHOSP,20180702,13:20:00,1057.25,1058.25,1056.55,1058,5423
APOLLOHOSP,20180702,13:25:00,1058.15,1059.3,1057.85,1059.15,8899
APOLLOHOSP,20180702,13:30:00,1059.3,1059.3,1057.15,1057.45,21097
APOLLOHOSP,20180702,13:35:00,1058,1058.85,1057.05,1058.25,1664
APOLLOHOSP,20180702,13:40:00,1058.55,1059,1058.2,1058.85,2259
APOLLOHOSP,20180702,13:45:00,1058.85,1060,1058.8,1059.3,6442
APOLLOHOSP,20180702,13:50:00,1059.5,1064,1059.05,1063,13553
APOLLOHOSP,20180702,13:55:00,1062.95,1063.5,1059.9,1059.95,7748
APOLLOHOSP,20180702,14:00:00,1059.7,1062,1059,1062,1636
APOLLOHOSP,20180702,14:05:00,1062,1062,1061.15,1062,8730
APOLLOHOSP,20180702,14:10:00,1061.95,1061.95,1060.15,1060.3,3139
APOLLOHOSP,20180702,14:15:00,1060.35,1062,1060.35,1060.5,3824
APOLLOHOSP,20180702,14:20:00,1060.5,1061.85,1060.15,1061.85,4316
APOLLOHOSP,20180702,14:25:00,1061.95,1062,1060.7,1062,9106
APOLLOHOSP,20180702,14:30:00,1062,1062.5,1061.95,1062.05,4299
APOLLOHOSP,20180702,14:35:00,1062.2,1069,1062.2,1064.55,22773
APOLLOHOSP,20180702,14:40:00,1064.65,1067,1064,1064.75,10749
APOLLOHOSP,20180702,14:45:00,1064.1,1068.9,1064,1065.4,14806
APOLLOHOSP,20180702,14:50:00,1066.5,1067.85,1065.85,1066.85,7319
APOLLOHOSP,20180702,14:55:00,1066.9,1066.9,1062.4,1064.4,10349
APOLLOHOSP,20180702,15:00:00,1063.6,1065,1063,1064.35,7204
APOLLOHOSP,20180702,15:05:00,1064.25,1064.85,1061.5,1063.35,7930
APOLLOHOSP,20180702,15:10:00,1063.35,1063.7,1062,1062.65,9451
APOLLOHOSP,20180702,15:15:00,1062.45,1064.95,1062.3,1064.7,11978
APOLLOHOSP,20180702,15:20:00,1064.95,1066.75,1063.8,1066.75,21739
APOLLOHOSP,20180702,15:25:00,1066.95,1068,1063.95,1064.8,22653
APOLLOHOSP,20180702,15:30:00,1064.2,1064.8,1061,1063,8791
APOLLOHOSP,20180703,09:15:00,1068.15,1068.15,1068.15,1068.15,1
APOLLOHOSP,20180703,09:20:00,1066,1073,1053.55,1056,59540
APOLLOHOSP,20180703,09:25:00,1055.35,1058,1051.5,1052.5,22598
APOLLOHOSP,20180703,09:30:00,1052.5,1054.4,1050.45,1053.85,13823
APOLLOHOSP,20180703,09:35:00,1053.35,1055.5,1051,1055.5,8281
APOLLOHOSP,20180703,09:40:00,1055.7,1058.05,1055.15,1057,9146
APOLLOHOSP,20180703,09:45:00,1056.95,1057.3,1055.35,1056.9,6764
APOLLOHOSP,20180703,09:50:00,1057,1059.95,1056.5,1058,6209
APOLLOHOSP,20180703,09:55:00,1057.85,1058.3,1055.25,1056.95,3508
APOLLOHOSP,20180703,10:00:00,1056.95,1057.25,1055.5,1056,1843
APOLLOHOSP,20180703,10:05:00,1056.8,1057,1053.1,1053.5,3432
APOLLOHOSP,20180703,10:10:00,1054.6,1056,1053.45,1054.05,1801
APOLLOHOSP,20180703,10:15:00,1053.55,1054.8,1053.45,1053.7,2106
APOLLOHOSP,20180703,10:20:00,1053.6,1056.45,1053.6,1054.45,2752
APOLLOHOSP,20180703,10:25:00,1054.05,1054.6,1052.15,1053,2685
APOLLOHOSP,20180703,10:30:00,1052.15,1053.35,1050.15,1050.45,7513
APOLLOHOSP,20180703,10:35:00,1050.45,1050.95,1048,1049.95,11306
APOLLOHOSP,20180703,10:40:00,1048.1,1052,1048.1,1051.9,2650
APOLLOHOSP,20180703,10:45:00,1051.35,1053.8,1049,1053.8,4553
APOLLOHOSP,20180703,10:50:00,1053.9,1060,1052.85,1058,15128
APOLLOHOSP,20180703,10:55:00,1058,1058.5,1055.5,1057.85,5951
APOLLOHOSP,20180703,11:00:00,1056.95,1058,1056.6,1057,2183
APOLLOHOSP,20180703,11:05:00,1057.75,1059,1057.45,1058.6,2369
APOLLOHOSP,20180703,11:10:00,1058.1,1058.6,1056.55,1056.55,1467
APOLLOHOSP,20180703,11:15:00,1056.55,1061.95,1054.25,1058.9,12482
APOLLOHOSP,20180703,11:20:00,1059.5,1062,1059.5,1061.35,2885
APOLLOHOSP,20180703,11:25:00,1060.45,1060.85,1058.1,1058.1,3311
APOLLOHOSP,20180703,11:30:00,1057.75,1058.2,1055,1057.1,3062
APOLLOHOSP,20180703,11:35:00,1057.4,1057.5,1053.55,1054.05,2729
APOLLOHOSP,20180703,11:40:00,1054,1054.8,1053,1053.15,3130
APOLLOHOSP,20180703,11:45:00,1053.15,1055.4,1053.1,1053.65,3097
APOLLOHOSP,20180703,11:50:00,1053.65,1055.2,1053.2,1053.7,2949
APOLLOHOSP,20180703,11:55:00,1054,1057.65,1054,1056.9,5452
APOLLOHOSP,20180703,12:00:00,1055.75,1062,1055.05,1058,14581
APOLLOHOSP,20180703,12:05:00,1058.9,1061.4,1057.75,1060.4,7053
APOLLOHOSP,20180703,12:10:00,1060.8,1061,1057.75,1058.2,4685
APOLLOHOSP,20180703,12:15:00,1058,1059.95,1057.6,1057.65,2734
APOLLOHOSP,20180703,12:20:00,1059.1,1059.8,1057.2,1057.6,1860
APOLLOHOSP,20180703,12:25:00,1057.75,1061.4,1057.6,1059.2,8512
APOLLOHOSP,20180703,12:30:00,1059.2,1060.5,1059,1059.45,2961
APOLLOHOSP,20180703,12:35:00,1059,1059.5,1056.25,1057,3434
APOLLOHOSP,20180703,12:40:00,1057,1058,1057,1057.95,1735
APOLLOHOSP,20180703,12:45:00,1057.05,1058.4,1057,1057.05,2088
APOLLOHOSP,20180703,12:50:00,1057.05,1058.8,1057,1057.85,2610
APOLLOHOSP,20180703,12:55:00,1057.75,1058.7,1057,1057.8,3064
APOLLOHOSP,20180703,13:00:00,1057.05,1057.85,1057,1057.5,3994
APOLLOHOSP,20180703,13:05:00,1057.55,1059,1056.55,1058.25,4881
APOLLOHOSP,20180703,13:10:00,1058.95,1059,1056.55,1057.65,4485
APOLLOHOSP,20180703,13:15:00,1057.05,1058.15,1057,1057.15,2334
APOLLOHOSP,20180703,13:20:00,1057.15,1058,1057,1057.9,4221
APOLLOHOSP,20180703,13:25:00,1057.05,1058.4,1056.7,1057,10358
APOLLOHOSP,20180703,13:30:00,1057,1059.9,1057,1059.9,5362
APOLLOHOSP,20180703,13:35:00,1059.9,1060,1057.1,1057.15,4274
APOLLOHOSP,20180703,13:40:00,1057.1,1061.65,1057.1,1060.25,11876
APOLLOHOSP,20180703,13:45:00,1060.25,1067.1,1060,1066.45,19776
APOLLOHOSP,20180703,13:50:00,1065.25,1066.15,1063,1064,5899
APOLLOHOSP,20180703,13:55:00,1063.2,1064,1061,1061.9,3980
APOLLOHOSP,20180703,14:00:00,1061.25,1063,1059,1060.4,4995
APOLLOHOSP,20180703,14:05:00,1060.45,1062,1060,1061.3,2597
APOLLOHOSP,20180703,14:10:00,1061.25,1063.45,1060.2,1062.55,7372
APOLLOHOSP,20180703,14:15:00,1061.65,1063.1,1061.6,1063.1,5011
APOLLOHOSP,20180703,14:20:00,1063.1,1063.45,1062,1063.05,2745
APOLLOHOSP,20180703,14:25:00,1063,1063.7,1062.85,1063.4,4521
APOLLOHOSP,20180703,14:30:00,1063.45,1063.7,1062.1,1063,6547
APOLLOHOSP,20180703,14:35:00,1063,1063.65,1063,1063.05,3592
APOLLOHOSP,20180703,14:40:00,1063,1063.65,1063,1063,5023
APOLLOHOSP,20180703,14:45:00,1063.5,1067.25,1063,1064,12783
APOLLOHOSP,20180703,14:50:00,1064.05,1066,1063,1063.2,5575
APOLLOHOSP,20180703,14:55:00,1063.5,1064.6,1063,1063.8,1072
APOLLOHOSP,20180703,15:00:00,1063.05,1064,1062.9,1063.45,4093
APOLLOHOSP,20180703,15:05:00,1063.35,1064.65,1063,1063,14219
APOLLOHOSP,20180703,15:10:00,1063,1064.45,1063,1064,10065
APOLLOHOSP,20180703,15:15:00,1064,1065,1060,1061.3,16225
APOLLOHOSP,20180703,15:20:00,1061.15,1067.15,1059.1,1066.25,27666
APOLLOHOSP,20180703,15:25:00,1066.3,1067.25,1064,1064.35,12766
APOLLOHOSP,20180703,15:30:00,1064.35,1070,1064,1069.95,8163
APOLLOHOSP,20180704,09:20:00,1053.05,1060,1053.05,1055.7,12305
APOLLOHOSP,20180704,09:25:00,1055.65,1059.25,1055.65,1059.25,5125
APOLLOHOSP,20180704,09:30:00,1059,1062.65,1057.55,1059.9,8431
APOLLOHOSP,20180704,09:35:00,1058.55,1060.75,1055.45,1058.4,5153
APOLLOHOSP,20180704,09:40:00,1058,1060.7,1058,1060.5,990
APOLLOHOSP,20180704,09:45:00,1060.5,1061.7,1058.05,1058.4,2463
APOLLOHOSP,20180704,09:50:00,1058.45,1059,1057.75,1058.85,2181
APOLLOHOSP,20180704,09:55:00,1058.85,1061.25,1058.85,1061.25,1146
APOLLOHOSP,20180704,10:00:00,1060.85,1070.3,1060.85,1068.45,9914
APOLLOHOSP,20180704,10:05:00,1068.6,1069.35,1067.05,1068,6315
APOLLOHOSP,20180704,10:10:00,1068.9,1068.9,1064.05,1066.9,4662
APOLLOHOSP,20180704,10:15:00,1066.8,1066.8,1065.25,1066,963
APOLLOHOSP,20180704,10:20:00,1066,1073.8,1066,1073,12840
APOLLOHOSP,20180704,10:25:00,1073.15,1074.75,1071.25,1071.9,21020
APOLLOHOSP,20180704,10:30:00,1071.5,1074,1066.55,1073.9,9881
APOLLOHOSP,20180704,10:35:00,1073.9,1074,1072,1074,7703
APOLLOHOSP,20180704,10:40:00,1074,1078.05,1073.5,1075,27103
APOLLOHOSP,20180704,10:45:00,1075.75,1080,1075.05,1078.5,13772
APOLLOHOSP,20180704,10:50:00,1078.5,1078.95,1075.25,1076.75,8847
APOLLOHOSP,20180704,10:55:00,1076.55,1076.9,1071.15,1072,12648
APOLLOHOSP,20180704,11:00:00,1071.75,1072.45,1067,1071.45,11456
APOLLOHOSP,20180704,11:05:00,1071.45,1072,1069.75,1069.75,2021
APOLLOHOSP,20180704,11:10:00,1069.5,1070.5,1069,1070,2069
APOLLOHOSP,20180704,11:15:00,1070,1070.5,1069.2,1070,3074
APOLLOHOSP,20180704,11:20:00,1070,1070,1068.5,1069.5,1757
APOLLOHOSP,20180704,11:25:00,1070,1070,1068.55,1070,2604
APOLLOHOSP,20180704,11:30:00,1069.9,1070,1067.55,1067.8,852
APOLLOHOSP,20180704,11:35:00,1068.55,1070,1067.7,1068.95,3002
APOLLOHOSP,20180704,11:40:00,1068.95,1069,1066.15,1068.75,3003
APOLLOHOSP,20180704,11:45:00,1068.85,1069,1067.35,1069,1215
APOLLOHOSP,20180704,11:50:00,1069,1069,1068.35,1069,1980
APOLLOHOSP,20180704,11:55:00,1068.5,1069,1068.3,1069,1020
APOLLOHOSP,20180704,12:00:00,1068.9,1069,1068.15,1069,909
APOLLOHOSP,20180704,12:05:00,1069,1069,1068,1068.6,2676
APOLLOHOSP,20180704,12:10:00,1068.8,1072.05,1068.25,1072.05,5137
APOLLOHOSP,20180704,12:15:00,1072.05,1074.7,1070.9,1073.75,3654
APOLLOHOSP,20180704,12:20:00,1073.55,1074.6,1072.3,1073.8,1252
APOLLOHOSP,20180704,12:25:00,1071.75,1072.8,1071.5,1072.55,1805
APOLLOHOSP,20180704,12:30:00,1072.55,1073.9,1071.75,1071.75,2810
APOLLOHOSP,20180704,12:35:00,1072,1073.5,1071.45,1073.5,1254
APOLLOHOSP,20180704,12:40:00,1073,1078.05,1072.75,1075.2,11445
APOLLOHOSP,20180704,12:45:00,1074.9,1077.95,1073.95,1076.35,4371
APOLLOHOSP,20180704,12:50:00,1075.35,1077,1075,1075.8,2581
APOLLOHOSP,20180704,12:55:00,1076.2,1076.25,1074.55,1075,2910
APOLLOHOSP,20180704,13:00:00,1075.5,1078.5,1075.45,1078.5,14802
APOLLOHOSP,20180704,13:05:00,1078.85,1079.5,1077.5,1078.45,6707
APOLLOHOSP,20180704,13:10:00,1078,1078.45,1076.5,1077,8548
APOLLOHOSP,20180704,13:15:00,1076.5,1077.85,1074.5,1077.05,2892
APOLLOHOSP,20180704,13:20:00,1077.05,1077.6,1075.3,1075.35,2022
APOLLOHOSP,20180704,13:25:00,1075.95,1077,1074.55,1076.15,2345
APOLLOHOSP,20180704,13:30:00,1076.15,1078.6,1076.15,1078.45,3064
APOLLOHOSP,20180704,13:35:00,1078.45,1079,1076.9,1078.65,1703
APOLLOHOSP,20180704,13:40:00,1077.7,1079,1075.4,1076.75,1426
APOLLOHOSP,20180704,13:45:00,1076.7,1078.6,1075.6,1078,4336
APOLLOHOSP,20180704,13:50:00,1078,1078.65,1077.75,1078.5,1229
APOLLOHOSP,20180704,13:55:00,1078.5,1078.6,1077.75,1077.9,1357
APOLLOHOSP,20180704,14:00:00,1077.9,1083,1077.45,1079.6,21956
APOLLOHOSP,20180704,14:05:00,1079.5,1083,1079.5,1082.7,16034
APOLLOHOSP,20180704,14:10:00,1082,1082.35,1081,1081,1551
APOLLOHOSP,20180704,14:15:00,1081,1081.45,1079.8,1080.95,5390
APOLLOHOSP,20180704,14:20:00,1080.95,1080.95,1079.5,1080.85,4310
APOLLOHOSP,20180704,14:25:00,1080.1,1080.85,1080,1080,4458
APOLLOHOSP,20180704,14:30:00,1080.3,1081.8,1080.05,1081.1,6279
APOLLOHOSP,20180704,14:35:00,1081,1081,1078,1078.5,1783
APOLLOHOSP,20180704,14:40:00,1078.9,1080.95,1078.05,1080.95,1318
APOLLOHOSP,20180704,14:45:00,1080.45,1081,1079,1080,2498
APOLLOHOSP,20180704,14:50:00,1080.2,1080.65,1078.9,1080,26455
APOLLOHOSP,20180704,14:55:00,1080.45,1080.9,1079.5,1080.4,4157
APOLLOHOSP,20180704,15:00:00,1080.4,1081.95,1079.95,1081.15,4513
APOLLOHOSP,20180704,15:05:00,1081.15,1085,1080.75,1082.2,11076
APOLLOHOSP,20180704,15:10:00,1083.1,1084,1081,1082.5,7157
APOLLOHOSP,20180704,15:15:00,1082.85,1083.7,1081.5,1081.5,7781
APOLLOHOSP,20180704,15:20:00,1081.95,1082,1080,1080,12808
APOLLOHOSP,20180704,15:25:00,1079.6,1084.95,1078.25,1082.2,8917
APOLLOHOSP,20180704,15:30:00,1082.75,1082.75,1077.6,1080.5,1614
APOLLOHOSP,20180705,09:20:00,1082,1084,1077.8,1078.1,7953
APOLLOHOSP,20180705,09:25:00,1078.15,1079.1,1072.8,1073.9,7248
APOLLOHOSP,20180705,09:30:00,1073.8,1077.3,1073.1,1075.9,4021
APOLLOHOSP,20180705,09:35:00,1075.45,1076.9,1075,1075,4296
APOLLOHOSP,20180705,09:40:00,1075,1079.95,1074.55,1078.5,3549
APOLLOHOSP,20180705,09:45:00,1079.95,1087,1079.1,1087,19687
APOLLOHOSP,20180705,09:50:00,1086.55,1088.8,1084.75,1087.6,18899
APOLLOHOSP,20180705,09:55:00,1087.75,1089.5,1086.8,1088,17610
APOLLOHOSP,20180705,10:00:00,1089,1089.5,1085.6,1087.5,10622
APOLLOHOSP,20180705,10:05:00,1087.5,1088,1085.05,1085.85,9995
APOLLOHOSP,20180705,10:10:00,1085.85,1086.6,1084.15,1084.5,9655
APOLLOHOSP,20180705,10:15:00,1084.5,1085.1,1078.75,1078.75,11626
APOLLOHOSP,20180705,10:20:00,1079,1080.5,1077.45,1079.9,9798
APOLLOHOSP,20180705,10:25:00,1079.9,1083.8,1079.9,1083,3868
APOLLOHOSP,20180705,10:30:00,1082.65,1084,1081.65,1083.7,5000
APOLLOHOSP,20180705,10:35:00,1084,1084.5,1081.55,1084.5,6717
APOLLOHOSP,20180705,10:40:00,1084.35,1084.4,1080.5,1080.55,3438
APOLLOHOSP,20180705,10:45:00,1080.5,1082.1,1079.7,1080.55,6103
APOLLOHOSP,20180705,10:50:00,1080.55,1081.4,1079,1079.15,3958
APOLLOHOSP,20180705,10:55:00,1079.35,1081.3,1079.35,1079.75,2473
APOLLOHOSP,20180705,11:00:00,1080,1081.4,1079.6,1080,2038
APOLLOHOSP,20180705,11:05:00,1080,1080.95,1079.35,1079.4,4055
APOLLOHOSP,20180705,11:10:00,1079.4,1080.5,1077.3,1078.9,8173
APOLLOHOSP,20180705,11:15:00,1078.85,1079,1075.15,1078.2,16069
APOLLOHOSP,20180705,11:20:00,1078.2,1078.65,1075.85,1077.55,8653
APOLLOHOSP,20180705,11:25:00,1077.55,1077.6,1074.7,1075,3287
APOLLOHOSP,20180705,11:30:00,1075,1077,1075,1075.5,1944
APOLLOHOSP,20180705,11:35:00,1075.5,1077.65,1075.4,1076.5,132556
APOLLOHOSP,20180705,11:40:00,1076.95,1080.25,1076.95,1078.2,6764
APOLLOHOSP,20180705,11:45:00,1078.2,1079.5,1078,1078.5,6561
APOLLOHOSP,20180705,11:50:00,1078.5,1079.5,1078.5,1078.55,2418
APOLLOHOSP,20180705,11:55:00,1078.55,1080.1,1078.5,1079.5,6308
APOLLOHOSP,20180705,12:00:00,1080,1080.95,1079.05,1079.2,5993
APOLLOHOSP,20180705,12:05:00,1079.2,1079.7,1079.15,1079.25,2530
APOLLOHOSP,20180705,12:10:00,1079.25,1080,1079.1,1079.1,3870
APOLLOHOSP,20180705,12:15:00,1079.1,1080,1079,1079.1,2094
APOLLOHOSP,20180705,12:20:00,1079.1,1079.9,1078.85,1079,7506
APOLLOHOSP,20180705,12:25:00,1079.25,1081,1079.15,1079.5,3276
APOLLOHOSP,20180705,12:30:00,1079.5,1080.2,1079.45,1079.5,1074
APOLLOHOSP,20180705,12:35:00,1079.5,1081,1079.5,1080,849
APOLLOHOSP,20180705,12:40:00,1080,1081.5,1079.5,1080.1,1977
APOLLOHOSP,20180705,12:45:00,1080.1,1082,1079.95,1080.5,2451
APOLLOHOSP,20180705,12:50:00,1080.5,1081.1,1080,1080,6054
APOLLOHOSP,20180705,12:55:00,1080,1082,1079.8,1080.5,8284
APOLLOHOSP,20180705,13:00:00,1080.85,1081.85,1080.1,1080.9,9441
APOLLOHOSP,20180705,13:05:00,1080.75,1081.5,1080.15,1080.35,6438
APOLLOHOSP,20180705,13:10:00,1080.3,1081.3,1080.2,1080.25,1759
APOLLOHOSP,20180705,13:15:00,1080.25,1081.3,1080.25,1080.35,3868
APOLLOHOSP,20180705,13:20:00,1080.3,1081.05,1080.05,1080.25,8802
APOLLOHOSP,20180705,13:25:00,1081,1081,1080,1080.05,13105
APOLLOHOSP,20180705,13:30:00,1080.05,1080.35,1073.55,1076.15,12628
APOLLOHOSP,20180705,13:35:00,1076.8,1077,1073.5,1073.55,6678
APOLLOHOSP,20180705,13:40:00,1073.55,1073.55,1063.3,1065.8,22251
APOLLOHOSP,20180705,13:45:00,1065.3,1067.45,1065.3,1065.7,7048
APOLLOHOSP,20180705,13:50:00,1066.15,1069.45,1064.8,1068.7,12595
APOLLOHOSP,20180705,13:55:00,1068.7,1069.5,1068,1068.1,13675
APOLLOHOSP,20180705,14:00:00,1068.1,1070.8,1068,1070.05,11174
APOLLOHOSP,20180705,14:05:00,1070,1071.5,1069.95,1070.75,12037
APOLLOHOSP,20180705,14:10:00,1070.95,1071,1070,1070.35,4946
APOLLOHOSP,20180705,14:15:00,1070.35,1070.75,1070,1070.05,3171
APOLLOHOSP,20180705,14:20:00,1070.25,1070.55,1070,1070.15,3720
APOLLOHOSP,20180705,14:25:00,1070.15,1071.5,1069.5,1070,8928
APOLLOHOSP,20180705,14:30:00,1070,1071.05,1069.5,1070,4898
APOLLOHOSP,20180705,14:35:00,1070,1070.4,1070,1070,2640
APOLLOHOSP,20180705,14:40:00,1070,1070.4,1064.25,1064.25,20435
APOLLOHOSP,20180705,14:45:00,1064,1064,1054.15,1055.35,20932
APOLLOHOSP,20180705,14:50:00,1055.4,1058.25,1054,1058,6700
APOLLOHOSP,20180705,14:55:00,1057.75,1057.85,1054,1057.85,8826
APOLLOHOSP,20180705,15:00:00,1057.5,1058.55,1055.45,1057.2,10618
APOLLOHOSP,20180705,15:05:00,1057.25,1058,1056,1057,9317
APOLLOHOSP,20180705,15:10:00,1057,1057.9,1048.25,1049.75,19837
APOLLOHOSP,20180705,15:15:00,1049.4,1050.4,1048.25,1048.5,9555
APOLLOHOSP,20180705,15:20:00,1049,1049,1044,1044,16855
APOLLOHOSP,20180705,15:25:00,1044.1,1044.15,1037.2,1039.15,18887
APOLLOHOSP,20180705,15:30:00,1039.7,1052.1,1039.7,1047.55,11681
APOLLOHOSP,20180706,09:20:00,1056,1062.8,1053.45,1060.8,43572
APOLLOHOSP,20180706,09:25:00,1060.5,1063.95,1060,1060.5,34948
APOLLOHOSP,20180706,09:30:00,1060.5,1060.5,1045.3,1048.3,36292
APOLLOHOSP,20180706,09:35:00,1048.35,1051.45,1047.25,1049.95,17621
APOLLOHOSP,20180706,09:40:00,1049.9,1049.95,1041.5,1042.8,21411
APOLLOHOSP,20180706,09:45:00,1043,1049.7,1042,1047.8,12653
APOLLOHOSP,20180706,09:50:00,1047.9,1048.6,1047,1048.1,6687
APOLLOHOSP,20180706,09:55:00,1048,1049.95,1047.95,1049.5,7946
APOLLOHOSP,20180706,10:00:00,1049.5,1054.5,1049.35,1053.75,18081
APOLLOHOSP,20180706,10:05:00,1053,1054,1046.15,1046.15,12504
APOLLOHOSP,20180706,10:10:00,1046.35,1048,1046.1,1047.35,6349
APOLLOHOSP,20180706,10:15:00,1047.3,1047.3,1042.45,1046,8946
APOLLOHOSP,20180706,10:20:00,1046,1046.5,1043.05,1046,5785
APOLLOHOSP,20180706,10:25:00,1046,1046,1043.75,1045.2,4458
APOLLOHOSP,20180706,10:30:00,1045.2,1046.5,1045.2,1046.5,3547
APOLLOHOSP,20180706,10:35:00,1046,1046.45,1042.5,1042.5,5083
APOLLOHOSP,20180706,10:40:00,1043,1047.05,1043,1046.25,8008
APOLLOHOSP,20180706,10:45:00,1046.2,1046.2,1042.7,1042.95,5530
APOLLOHOSP,20180706,10:50:00,1042.7,1042.95,1033.4,1037.1,25930
APOLLOHOSP,20180706,10:55:00,1037.1,1038.45,1030.7,1031.8,20243
APOLLOHOSP,20180706,11:00:00,1032.05,1034,1030.2,1030.95,20934
APOLLOHOSP,20180706,11:05:00,1030.85,1034.8,1030.5,1033.5,8765
APOLLOHOSP,20180706,11:10:00,1033.85,1034.9,1033,1034.05,5674
APOLLOHOSP,20180706,11:15:00,1034.05,1034.7,1033,1034.2,5979
APOLLOHOSP,20180706,11:20:00,1034.2,1037.15,1034.2,1036.1,5156
APOLLOHOSP,20180706,11:25:00,1035.25,1035.7,1034,1035.7,5491
APOLLOHOSP,20180706,11:30:00,1035.3,1035.65,1034,1034,2790
APOLLOHOSP,20180706,11:35:00,1034,1034.5,1034,1034.3,4776
APOLLOHOSP,20180706,11:40:00,1034.3,1034.3,1033.8,1033.8,5366
APOLLOHOSP,20180706,11:45:00,1033.8,1034.4,1033.8,1034,6437
APOLLOHOSP,20180706,11:50:00,1034,1034.1,1034,1034,9348
APOLLOHOSP,20180706,11:55:00,1034.15,1034.15,1034,1034,546
APOLLOHOSP,20180706,12:00:00,1034.15,1034.95,1034,1034.95,4976
APOLLOHOSP,20180706,12:05:00,1034.9,1036.75,1034,1034.05,10252
APOLLOHOSP,20180706,12:10:00,1034.05,1034.3,1034,1034.05,3708
APOLLOHOSP,20180706,12:15:00,1034.1,1034.2,1034,1034.05,10454
APOLLOHOSP,20180706,12:20:00,1034,1034.55,1034,1034.35,4908
APOLLOHOSP,20180706,12:25:00,1034.1,1034.4,1034,1034.05,4348
APOLLOHOSP,20180706,12:30:00,1034.05,1034.35,1034,1034,6192
APOLLOHOSP,20180706,12:35:00,1034,1034.3,1034,1034.3,5816
APOLLOHOSP,20180706,12:40:00,1034.25,1034.5,1034,1034,3669
APOLLOHOSP,20180706,12:45:00,1034,1034.3,1034,1034,2760
APOLLOHOSP,20180706,12:50:00,1034,1036.5,1034,1035,6540
APOLLOHOSP,20180706,12:55:00,1035,1035.3,1034,1034,2504
APOLLOHOSP,20180706,13:00:00,1034,1035.65,1034,1035.65,12937
APOLLOHOSP,20180706,13:05:00,1035,1035.2,1034.3,1034.3,1904
APOLLOHOSP,20180706,13:10:00,1034.65,1034.65,1034,1034,2634
APOLLOHOSP,20180706,13:15:00,1034,1034.3,1034,1034.1,2601
APOLLOHOSP,20180706,13:20:00,1034.1,1035.05,1034.1,1035.05,2861
APOLLOHOSP,20180706,13:25:00,1034.75,1034.75,1032.3,1032.35,8577
APOLLOHOSP,20180706,13:30:00,1032.25,1035.9,1032,1033.7,9371
APOLLOHOSP,20180706,13:35:00,1033.45,1033.55,1026.95,1028,21263
APOLLOHOSP,20180706,13:40:00,1028,1030.15,1028,1028.75,7132
APOLLOHOSP,20180706,13:45:00,1028.75,1028.9,1024.45,1027.05,25380
APOLLOHOSP,20180706,13:50:00,1027.35,1027.7,1022.05,1022.3,13264
APOLLOHOSP,20180706,13:55:00,1022.15,1025.95,1022.15,1025.95,6775
APOLLOHOSP,20180706,14:00:00,1025.3,1027.65,1025.3,1027.25,10557
APOLLOHOSP,20180706,14:05:00,1027.25,1029.5,1026.7,1027,6787
APOLLOHOSP,20180706,14:10:00,1027.2,1027.5,1026.7,1027.1,6543
APOLLOHOSP,20180706,14:15:00,1027,1028.35,1026.95,1027,3636
APOLLOHOSP,20180706,14:20:00,1027.25,1027.9,1027,1027.85,3816
APOLLOHOSP,20180706,14:25:00,1027.75,1027.85,1023.2,1023.2,5547
APOLLOHOSP,20180706,14:30:00,1023.05,1024.8,1022.5,1023,9269
APOLLOHOSP,20180706,14:35:00,1023,1024.9,1023,1024.6,4409
APOLLOHOSP,20180706,14:40:00,1024.2,1024.75,1023.1,1024.25,3624
APOLLOHOSP,20180706,14:45:00,1024.3,1025.7,1023.65,1025,4767
APOLLOHOSP,20180706,14:50:00,1025,1025.05,1024.9,1025.05,10654
APOLLOHOSP,20180706,14:55:00,1025.05,1026.3,1024.9,1025.75,9132
APOLLOHOSP,20180706,15:00:00,1025.05,1028.65,1025,1025.3,10842
APOLLOHOSP,20180706,15:05:00,1025.05,1026,1023.05,1023.95,13464
APOLLOHOSP,20180706,15:10:00,1023.95,1024.1,1017.15,1017.45,21012
APOLLOHOSP,20180706,15:15:00,1017,1019.95,1014.4,1015.55,25750
APOLLOHOSP,20180706,15:20:00,1014.6,1014.6,1009.05,1012.45,23001
APOLLOHOSP,20180706,15:25:00,1012.75,1020,1012,1013.6,19410
APOLLOHOSP,20180706,15:30:00,1014.05,1018,1011.2,1018,11020
APOLLOHOSP,20180709,09:20:00,1025,1027.95,1003.7,1008.25,56222
APOLLOHOSP,20180709,09:25:00,1007.7,1010,1006,1009.2,26095
APOLLOHOSP,20180709,09:30:00,1009.45,1013,1008,1010.2,31040
APOLLOHOSP,20180709,09:35:00,1010.35,1011,1006.3,1007.95,25438
APOLLOHOSP,20180709,09:40:00,1007,1010,1007,1009.15,14596
APOLLOHOSP,20180709,09:45:00,1009.35,1010,1008.05,1009,18048
APOLLOHOSP,20180709,09:50:00,1009,1009.15,1005.05,1008.55,17809
APOLLOHOSP,20180709,09:55:00,1007.5,1008.85,1007.05,1007.5,4419
APOLLOHOSP,20180709,10:00:00,1007.2,1007.2,997.75,999.7,42409
APOLLOHOSP,20180709,10:05:00,999.75,999.95,995.3,999.55,22477
APOLLOHOSP,20180709,10:10:00,999.5,999.55,993.25,995.25,14750
APOLLOHOSP,20180709,10:15:00,996,996.75,993.1,993.1,15927
APOLLOHOSP,20180709,10:20:00,993.15,994.25,989.55,993.1,20949
APOLLOHOSP,20180709,10:25:00,993.8,994.4,991,991.2,11102
APOLLOHOSP,20180709,10:30:00,991.35,994,991,993.55,8925
APOLLOHOSP,20180709,10:35:00,993.9,994.95,993,994.5,8235
APOLLOHOSP,20180709,10:40:00,994.5,996.25,993.65,995.75,9299
APOLLOHOSP,20180709,10:45:00,995.75,996.5,994.4,994.8,6992
APOLLOHOSP,20180709,10:50:00,994.8,994.8,991.1,992.4,8285
APOLLOHOSP,20180709,10:55:00,992.75,994.5,991.5,994,3838
APOLLOHOSP,20180709,11:00:00,994.1,994.4,992.2,994,3000
APOLLOHOSP,20180709,11:05:00,994,995.65,993.7,994.15,4539
APOLLOHOSP,20180709,11:10:00,994.55,995.8,993.15,994.5,4752
APOLLOHOSP,20180709,11:15:00,994,994.95,993.55,994.85,2597
APOLLOHOSP,20180709,11:20:00,994.85,997.7,994.5,997.7,5761
APOLLOHOSP,20180709,11:25:00,997.15,1001.7,996.4,1001.6,16501
APOLLOHOSP,20180709,11:30:00,1001.8,1002.15,1000,1001,9734
APOLLOHOSP,20180709,11:35:00,1000.7,1001.85,998.2,1001.05,18900
APOLLOHOSP,20180709,11:40:00,1001,1002.25,1000.05,1000.15,9884
APOLLOHOSP,20180709,11:45:00,1000.7,1000.7,996,998.6,22748
APOLLOHOSP,20180709,11:50:00,999.5,1002.5,999.5,1001.2,4924
APOLLOHOSP,20180709,11:55:00,1000.9,1001,999,1000,13699
APOLLOHOSP,20180709,12:00:00,1000,1001.45,999.95,1000,6853
APOLLOHOSP,20180709,12:05:00,1000.6,1001.9,1000,1000.75,46717
APOLLOHOSP,20180709,12:10:00,1000.05,1005.9,1000,1003.55,15296
APOLLOHOSP,20180709,12:15:00,1003.4,1003.4,1000.25,1001.1,8684
APOLLOHOSP,20180709,12:20:00,1001.35,1003.75,1001.1,1002.4,4386
APOLLOHOSP,20180709,12:25:00,1002.4,1002.5,1000.2,1000.25,4537
APOLLOHOSP,20180709,12:30:00,1000.15,1000.75,1000,1000.4,2902
APOLLOHOSP,20180709,12:35:00,1000.4,1002.6,1000.4,1001.15,1630
APOLLOHOSP,20180709,12:40:00,1001,1001.05,1000,1000.25,2245
APOLLOHOSP,20180709,12:45:00,1000.25,1001,1000,1000.55,6892
APOLLOHOSP,20180709,12:50:00,1000.55,1001.35,1000,1001,1577
APOLLOHOSP,20180709,12:55:00,1001,1003,1000.5,1001.65,4154
APOLLOHOSP,20180709,13:00:00,1001.75,1003,1001.55,1002.35,3782
APOLLOHOSP,20180709,13:05:00,1002.4,1002.4,1001,1001.55,2276
APOLLOHOSP,20180709,13:10:00,1001.1,1001.45,1000.15,1001.45,2896
APOLLOHOSP,20180709,13:15:00,1001.65,1001.65,1000,1000,2926
APOLLOHOSP,20180709,13:20:00,1000,1000,997.15,997.6,9372
APOLLOHOSP,20180709,13:25:00,997.7,1000,997.6,998.05,2650
APOLLOHOSP,20180709,13:30:00,998.7,999.55,997.6,998.8,2671
APOLLOHOSP,20180709,13:35:00,998.8,998.8,997.6,998,1165
APOLLOHOSP,20180709,13:40:00,997.65,1000,997.65,1000,4114
APOLLOHOSP,20180709,13:45:00,999.5,1001.65,998.45,1001,3639
APOLLOHOSP,20180709,13:50:00,1001,1003.55,998,998.95,10843
APOLLOHOSP,20180709,13:55:00,998.95,999.95,998.3,998.75,3831
APOLLOHOSP,20180709,14:00:00,998.55,999.7,998,999.05,2728
APOLLOHOSP,20180709,14:05:00,999.95,1000.45,998.5,1000.45,7355
APOLLOHOSP,20180709,14:10:00,1000.15,1000.6,998.5,998.9,15947
APOLLOHOSP,20180709,14:15:00,998.5,999.5,998.5,999.4,1258
APOLLOHOSP,20180709,14:20:00,999.7,1000,997.6,999.55,5616
APOLLOHOSP,20180709,14:25:00,999.55,1000.95,999.25,999.5,6102
APOLLOHOSP,20180709,14:30:00,999.4,999.8,998.05,998.75,1564
APOLLOHOSP,20180709,14:35:00,998,1001,998,1001,4206
APOLLOHOSP,20180709,14:40:00,1001,1002,1000,1000.3,2370
APOLLOHOSP,20180709,14:45:00,1000.3,1002.1,999.4,1002,8277
APOLLOHOSP,20180709,14:50:00,1001.55,1001.8,1000.1,1001,2613
APOLLOHOSP,20180709,14:55:00,1000.1,1001,999.4,999.65,5081
APOLLOHOSP,20180709,15:00:00,999.7,1001.3,999.65,1000.75,8948
APOLLOHOSP,20180709,15:05:00,1000.25,1001,997.7,997.7,12248
APOLLOHOSP,20180709,15:10:00,997.7,999.3,997.1,998,10985
APOLLOHOSP,20180709,15:15:00,997.4,999.9,997.4,998.8,11399
APOLLOHOSP,20180709,15:20:00,998.8,1001.15,998.25,999.55,29761
APOLLOHOSP,20180709,15:25:00,1000.3,1002,999.05,1000.4,25930
APOLLOHOSP,20180709,15:30:00,1000.6,1005,1000.1,1004,21127
APOLLOHOSP,20180710,09:15:00,1004.1,1004.1,1004.1,1004.1,25
APOLLOHOSP,20180710,09:20:00,1004.15,1015.95,1000.35,1012.9,32581
APOLLOHOSP,20180710,09:25:00,1012,1013,1007.3,1010.7,11453
APOLLOHOSP,20180710,09:30:00,1011.95,1012.7,1006.8,1006.8,6764
APOLLOHOSP,20180710,09:35:00,1006.85,1007.15,1003.45,1004.65,9884
APOLLOHOSP,20180710,09:40:00,1004.65,1006.45,997.95,1000,16518
APOLLOHOSP,20180710,09:45:00,1000,1001.85,991.6,996.65,22633
APOLLOHOSP,20180710,09:50:00,997,997.95,995.1,997.2,5770
APOLLOHOSP,20180710,09:55:00,997,997.7,993.9,995.3,5935
APOLLOHOSP,20180710,10:00:00,995.05,998.5,995,996.25,6205
APOLLOHOSP,20180710,10:05:00,996.2,996.75,993.2,993.2,6715
APOLLOHOSP,20180710,10:10:00,993.5,996.65,993,996.25,3545
APOLLOHOSP,20180710,10:15:00,996.5,998.75,996.3,996.9,4685
APOLLOHOSP,20180710,10:20:00,996.4,998,995.1,997.55,4771
APOLLOHOSP,20180710,10:25:00,997.9,998,997,997.1,3638
APOLLOHOSP,20180710,10:30:00,997.35,1004.8,997,1003.2,15638
APOLLOHOSP,20180710,10:35:00,1003.2,1006,1001.3,1004.3,13248
APOLLOHOSP,20180710,10:40:00,1004.3,1004.95,999.85,1001,7350
APOLLOHOSP,20180710,10:45:00,1000.8,1002.8,1000.65,1002,3785
APOLLOHOSP,20180710,10:50:00,1002.05,1004.4,1002.05,1003.9,2923
APOLLOHOSP,20180710,10:55:00,1003.7,1003.7,1001.85,1002.7,2497
APOLLOHOSP,20180710,11:00:00,1002.7,1003,1000,1001.1,3467
APOLLOHOSP,20180710,11:05:00,1000.75,1001.35,997,997.7,6541
APOLLOHOSP,20180710,11:10:00,997.55,998.3,997,997.65,2076
APOLLOHOSP,20180710,11:15:00,997.55,998.5,997.55,997.85,1857
APOLLOHOSP,20180710,11:20:00,998.25,999.15,997.2,997.4,3661
APOLLOHOSP,20180710,11:25:00,997.2,1002,997.2,998.35,3410
APOLLOHOSP,20180710,11:30:00,998.25,1000.8,998,998.2,2995
APOLLOHOSP,20180710,11:35:00,998.15,1000,997.2,997.25,5414
APOLLOHOSP,20180710,11:40:00,997.2,998,997.2,997.3,1490
APOLLOHOSP,20180710,11:45:00,997.25,998.35,997.25,998,795
APOLLOHOSP,20180710,11:50:00,998.5,999.7,998,999.05,1588
APOLLOHOSP,20180710,11:55:00,999.05,999.7,998.5,999.1,2292
APOLLOHOSP,20180710,12:00:00,999.7,1001,999,1001,6936
APOLLOHOSP,20180710,12:05:00,1000.25,1004.5,1000.25,1002.65,6636
APOLLOHOSP,20180710,12:10:00,1004.1,1004.2,1002.3,1002.8,2242
APOLLOHOSP,20180710,12:15:00,1002.45,1002.45,1000,1000,2844
APOLLOHOSP,20180710,12:20:00,1000.75,1001.4,1000.75,1001.4,2118
APOLLOHOSP,20180710,12:25:00,1001,1001.95,1001,1001.2,1821
APOLLOHOSP,20180710,12:30:00,1001.05,1002.15,1001.05,1001.5,1220
APOLLOHOSP,20180710,12:35:00,1001.6,1003.25,1001.6,1002.1,2242
APOLLOHOSP,20180710,12:40:00,1001.9,1002.6,1001.9,1002.25,3108
APOLLOHOSP,20180710,12:45:00,1002.25,1003.4,1002.2,1003.15,1975
APOLLOHOSP,20180710,12:50:00,1003.3,1003.75,1002.65,1003,3243
APOLLOHOSP,20180710,12:55:00,1003.2,1003.35,1003,1003.2,1273
APOLLOHOSP,20180710,13:00:00,1003.05,1003.7,1003,1003.7,1255
APOLLOHOSP,20180710,13:05:00,1003.5,1003.95,1003,1003.35,2487
APOLLOHOSP,20180710,13:10:00,1003.5,1003.55,1003,1003.55,1633
APOLLOHOSP,20180710,13:15:00,1003.55,1003.55,1003,1003.1,1927
APOLLOHOSP,20180710,13:20:00,1003.5,1003.55,1003,1003,1522
APOLLOHOSP,20180710,13:25:00,1003.35,1003.35,1003,1003.3,619
APOLLOHOSP,20180710,13:30:00,1003.3,1008.1,1003.3,1008.1,7779
APOLLOHOSP,20180710,13:35:00,1008.3,1008.45,1003.45,1004,3952
APOLLOHOSP,20180710,13:40:00,1004,1006,1004,1005.5,997
APOLLOHOSP,20180710,13:45:00,1005,1008,1005,1008,3889
APOLLOHOSP,20180710,13:50:00,1007.3,1008,1006.5,1007,1686
APOLLOHOSP,20180710,13:55:00,1006.1,1006.8,1006,1006,1144
APOLLOHOSP,20180710,14:00:00,1006.45,1006.45,1006,1006,665
APOLLOHOSP,20180710,14:05:00,1006,1006.3,1005,1006,1801
APOLLOHOSP,20180710,14:10:00,1006,1006.5,1005,1006.5,1689
APOLLOHOSP,20180710,14:15:00,1006.5,1006.8,1005.75,1006.15,2049
APOLLOHOSP,20180710,14:20:00,1006.15,1006.15,1005,1005,974
APOLLOHOSP,20180710,14:25:00,1005,1005.7,1005,1005.7,1659
APOLLOHOSP,20180710,14:30:00,1005.05,1005.65,1005,1005.3,4813
APOLLOHOSP,20180710,14:35:00,1005,1005.4,1005,1005.4,3058
APOLLOHOSP,20180710,14:40:00,1005.3,1006,1005,1006,1115
APOLLOHOSP,20180710,14:45:00,1006.15,1006.75,1005.8,1006.4,1111
APOLLOHOSP,20180710,14:50:00,1006.2,1006.5,1005.45,1006,3011
APOLLOHOSP,20180710,14:55:00,1006.2,1006.8,1005.65,1005.8,2129
APOLLOHOSP,20180710,15:00:00,1006.4,1007.5,1006,1007.4,3337
APOLLOHOSP,20180710,15:05:00,1007.3,1009.8,1006,1009.2,11990
APOLLOHOSP,20180710,15:10:00,1008.75,1009.6,1007,1009.6,9964
APOLLOHOSP,20180710,15:15:00,1009.9,1009.9,1008.05,1009.1,8290
APOLLOHOSP,20180710,15:20:00,1009.1,1009.5,1008.5,1009.1,10212
APOLLOHOSP,20180710,15:25:00,1009.1,1009.7,1007,1007.9,14838
APOLLOHOSP,20180710,15:30:00,1008,1012.65,1007.2,1012.5,12008
APOLLOHOSP,20180711,09:15:00,1013.25,1013.25,1013.25,1013.25,342
APOLLOHOSP,20180711,09:20:00,1013.8,1013.8,1002.8,1004,9739
APOLLOHOSP,20180711,09:25:00,1004,1005.55,1001.7,1003.7,9250
APOLLOHOSP,20180711,09:30:00,1003,1005.4,1002.5,1003.9,3687
APOLLOHOSP,20180711,09:35:00,1003,1004.3,1002.35,1003.85,2473
APOLLOHOSP,20180711,09:40:00,1003.85,1005.3,1002.2,1004.75,3332
APOLLOHOSP,20180711,09:45:00,1004.7,1008.05,1004.7,1007,6421
APOLLOHOSP,20180711,09:50:00,1006.3,1006.3,1002.3,1003.75,4051
APOLLOHOSP,20180711,09:55:00,1003.4,1005.4,1003,1003.1,1091
APOLLOHOSP,20180711,10:00:00,1003,1003.25,997.25,997.6,14588
APOLLOHOSP,20180711,10:05:00,998.2,1000.65,997.55,999.3,3807
APOLLOHOSP,20180711,10:10:00,1000.1,1000.65,997.4,998,3226
APOLLOHOSP,20180711,10:15:00,997.4,999.6,997.4,998.65,2679
APOLLOHOSP,20180711,10:20:00,998.6,1000.5,998.6,999.3,4658
APOLLOHOSP,20180711,10:25:00,999.25,1000,992.75,998.8,15357
APOLLOHOSP,20180711,10:30:00,998.45,1000.2,996.85,998.8,5680
APOLLOHOSP,20180711,10:35:00,998.8,999.9,997.45,998.9,3326
APOLLOHOSP,20180711,10:40:00,998.8,999.15,998,998,973
APOLLOHOSP,20180711,10:45:00,998.1,999.5,997.85,998.95,1185
APOLLOHOSP,20180711,10:50:00,998.95,999.25,997.9,999,1247
APOLLOHOSP,20180711,10:55:00,998.2,998.2,998.15,998.15,88
APOLLOHOSP,20180711,11:00:00,998.2,999.85,998.05,998.4,3646
APOLLOHOSP,20180711,11:05:00,998.25,998.95,998.05,998.45,488
APOLLOHOSP,20180711,11:10:00,998.45,998.45,995,997.6,4559
APOLLOHOSP,20180711,11:15:00,998,998,994,996.55,2677
APOLLOHOSP,20180711,11:20:00,998,999,997.15,999,1986
APOLLOHOSP,20180711,11:25:00,997.65,999.5,997.65,998.3,3054
APOLLOHOSP,20180711,11:30:00,998,999.05,997.65,998.4,1665
APOLLOHOSP,20180711,11:35:00,998.1,998.85,997.75,998,1333
APOLLOHOSP,20180711,11:40:00,998.1,998.85,998,998.5,1198
APOLLOHOSP,20180711,11:45:00,998.55,998.85,997.6,998.25,2614
APOLLOHOSP,20180711,11:50:00,998.25,999.25,998.25,999.25,1713
APOLLOHOSP,20180711,11:55:00,999,1001.25,998.85,1000.05,10668
APOLLOHOSP,20180711,12:00:00,1000.05,1001.3,999.05,999.5,4275
APOLLOHOSP,20180711,12:05:00,999.45,1000.25,999.15,1000,2781
APOLLOHOSP,20180711,12:10:00,1000,1000,998.7,999.4,2030
APOLLOHOSP,20180711,12:15:00,999.4,999.4,998.5,998.7,1145
APOLLOHOSP,20180711,12:20:00,998.7,999.15,998.5,999,1798
APOLLOHOSP,20180711,12:25:00,999,999.45,998.35,999.3,2117
APOLLOHOSP,20180711,12:30:00,999.35,1000.55,998.5,1000,4137
APOLLOHOSP,20180711,12:35:00,1000,1000.6,999.95,1000.6,3193
APOLLOHOSP,20180711,12:40:00,1000.55,1001.9,1000,1000,1692
APOLLOHOSP,20180711,12:45:00,1000.1,1001,999.25,1000,5450
APOLLOHOSP,20180711,12:50:00,1000.3,1000.35,999.5,1000.05,1405
APOLLOHOSP,20180711,12:55:00,1000.1,1000.55,999.25,1000.4,3655
APOLLOHOSP,20180711,13:00:00,1000,1001.05,999.7,1000,1295
APOLLOHOSP,20180711,13:05:00,1000,1000.65,999.8,999.8,1244
APOLLOHOSP,20180711,13:10:00,1000,1000.35,999.1,999.95,2077
APOLLOHOSP,20180711,13:15:00,999.7,1000.3,999.3,999.6,1897
APOLLOHOSP,20180711,13:20:00,999.45,1000,998.5,999.15,3610
APOLLOHOSP,20180711,13:25:00,999.2,1000.15,998.35,1000.1,3925
APOLLOHOSP,20180711,13:30:00,1000.15,1001.9,999.9,1001,2718
APOLLOHOSP,20180711,13:35:00,1001,1001.55,1000.15,1001,1607
APOLLOHOSP,20180711,13:40:00,1001,1001.05,1000,1000,1247
APOLLOHOSP,20180711,13:45:00,1000.75,1000.75,1000,1000,600
APOLLOHOSP,20180711,13:50:00,1000,1000.25,1000,1000.15,814
APOLLOHOSP,20180711,13:55:00,1000,1000.2,999.95,1000,2007
APOLLOHOSP,20180711,14:00:00,1000,1000.85,999.95,1000,1305
APOLLOHOSP,20180711,14:05:00,1000.75,1000.95,999.6,1000,1138
APOLLOHOSP,20180711,14:10:00,1000,1000.9,999.65,1000.9,1217
APOLLOHOSP,20180711,14:15:00,1000.1,1001.55,1000,1000.3,1397
APOLLOHOSP,20180711,14:20:00,1000.3,1000.75,999.6,1000,6647
APOLLOHOSP,20180711,14:25:00,1000,1000.95,1000,1000.25,820
APOLLOHOSP,20180711,14:30:00,1000.5,1005.2,1000.45,1002.2,8292
APOLLOHOSP,20180711,14:35:00,1002,1003.3,1001.15,1001.75,2409
APOLLOHOSP,20180711,14:40:00,1002.2,1002.7,1001.1,1001.85,2046
APOLLOHOSP,20180711,14:45:00,1001.35,1001.7,1000,1000.05,6218
APOLLOHOSP,20180711,14:50:00,1000.1,1001.4,1000.05,1000.15,9634
APOLLOHOSP,20180711,14:55:00,1001,1001,998.35,998.35,3703
APOLLOHOSP,20180711,15:00:00,998.4,998.4,993.75,995.15,8892
APOLLOHOSP,20180711,15:05:00,995.25,997.85,994.8,997.2,4386
APOLLOHOSP,20180711,15:10:00,997.25,998.65,996.65,998.65,3740
APOLLOHOSP,20180711,15:15:00,998.05,1001,997.4,1001,16072
APOLLOHOSP,20180711,15:20:00,1000.65,1001.45,1000,1000.5,21637
APOLLOHOSP,20180711,15:25:00,1000,1001.25,995,996.6,17215
APOLLOHOSP,20180711,15:30:00,997.05,997.25,994.1,997,5160
APOLLOHOSP,20180712,09:20:00,999.95,1004.9,998,1003.55,9042
APOLLOHOSP,20180712,09:25:00,1003.75,1005,1001.15,1002.65,4460
APOLLOHOSP,20180712,09:30:00,1003.3,1006.5,1002,1004.35,4839
APOLLOHOSP,20180712,09:35:00,1004,1005.95,1002.1,1004.2,3175
APOLLOHOSP,20180712,09:40:00,1004.2,1004.2,1001,1002.9,2496
APOLLOHOSP,20180712,09:45:00,1002.7,1015.45,1002,1015.45,37008
APOLLOHOSP,20180712,09:50:00,1015,1019.9,1014.55,1019,34938
APOLLOHOSP,20180712,09:55:00,1018.3,1025.9,1017.35,1025.9,44643
APOLLOHOSP,20180712,10:00:00,1025.6,1026.2,1021.95,1024.85,24481
APOLLOHOSP,20180712,10:05:00,1023.55,1024.75,1019.15,1020.2,11545
APOLLOHOSP,20180712,10:10:00,1019.95,1025.9,1019.2,1025.5,13822
APOLLOHOSP,20180712,10:15:00,1026,1028.1,1024.8,1027,30627
APOLLOHOSP,20180712,10:20:00,1026.55,1027.85,1020.2,1022,19843
APOLLOHOSP,20180712,10:25:00,1022,1022.35,1018.95,1019.95,12815
APOLLOHOSP,20180712,10:30:00,1019.25,1019.9,1015.05,1016.45,15936
APOLLOHOSP,20180712,10:35:00,1016.45,1019.25,1016,1017.35,9822
APOLLOHOSP,20180712,10:40:00,1017.3,1017.3,1015.6,1015.6,4167
APOLLOHOSP,20180712,10:45:00,1015.6,1016,1007.5,1009,16473
APOLLOHOSP,20180712,10:50:00,1009.85,1010,1008.55,1010,5538
APOLLOHOSP,20180712,10:55:00,1010,1010,1009.4,1009.95,4341
APOLLOHOSP,20180712,11:00:00,1009.6,1010.6,1009.05,1009.6,7039
APOLLOHOSP,20180712,11:05:00,1009.1,1011.95,1009,1011.55,10294
APOLLOHOSP,20180712,11:10:00,1011.55,1011.9,1008.85,1009,11247
APOLLOHOSP,20180712,11:15:00,1009.45,1010.45,1007,1008.25,6545
APOLLOHOSP,20180712,11:20:00,1007.75,1012.9,1007.75,1011.9,5822
APOLLOHOSP,20180712,11:25:00,1011.85,1014.6,1011.85,1012.7,4925
APOLLOHOSP,20180712,11:30:00,1012.35,1013,1012.15,1012.55,2778
APOLLOHOSP,20180712,11:35:00,1012.85,1013.45,1012,1012,2465
APOLLOHOSP,20180712,11:40:00,1012.15,1013.1,1012.15,1012.95,547
APOLLOHOSP,20180712,11:45:00,1012.95,1013.25,1012,1012.15,5809
APOLLOHOSP,20180712,11:50:00,1012.05,1012.55,1011.8,1011.8,1861
APOLLOHOSP,20180712,11:55:00,1011.25,1012.4,1011,1011.8,3320
APOLLOHOSP,20180712,12:00:00,1011.6,1011.6,1011.1,1011.1,1428
APOLLOHOSP,20180712,12:05:00,1011.1,1011.3,1011.05,1011.1,1782
APOLLOHOSP,20180712,12:10:00,1011.1,1011.2,1009.95,1009.95,4536
APOLLOHOSP,20180712,12:15:00,1009.5,1009.5,1007,1008.4,7112
APOLLOHOSP,20180712,12:20:00,1008.3,1010.65,1008.3,1009.1,4304
APOLLOHOSP,20180712,12:25:00,1008.85,1011.2,1008.85,1011.2,1518
APOLLOHOSP,20180712,12:30:00,1012,1012.5,1010.5,1010.5,1550
APOLLOHOSP,20180712,12:35:00,1011,1011,1010,1010,829
APOLLOHOSP,20180712,12:40:00,1010.1,1010.1,1009,1009.6,1453
APOLLOHOSP,20180712,12:45:00,1010.1,1011,1010,1010,2365
APOLLOHOSP,20180712,12:50:00,1010,1010,1007.15,1007.9,4210
APOLLOHOSP,20180712,12:55:00,1008.5,1008.75,1008.5,1008.5,257
APOLLOHOSP,20180712,13:00:00,1008.6,1009.35,1007.8,1008.35,4465
APOLLOHOSP,20180712,13:05:00,1008.75,1009,1008,1008,368
APOLLOHOSP,20180712,13:10:00,1008,1008.7,1008,1008,6709
APOLLOHOSP,20180712,13:15:00,1008,1008.65,1008,1008.65,1769
APOLLOHOSP,20180712,13:20:00,1008.65,1008.9,1008,1008.25,2085
APOLLOHOSP,20180712,13:25:00,1008.15,1008.15,1007.2,1007.2,3004
APOLLOHOSP,20180712,13:30:00,1007,1007.15,1002.15,1003.85,8778
APOLLOHOSP,20180712,13:35:00,1003.8,1004,997,1000,15764
APOLLOHOSP,20180712,13:40:00,1000,1000.3,998.5,999.45,9461
APOLLOHOSP,20180712,13:45:00,1000,1002.65,999.35,1001.25,5787
APOLLOHOSP,20180712,13:50:00,1001.05,1001.4,1000,1000,6964
APOLLOHOSP,20180712,13:55:00,1000.15,1004.9,1000.15,1003.9,8586
APOLLOHOSP,20180712,14:00:00,1004.2,1005.1,1003.4,1005,5205
APOLLOHOSP,20180712,14:05:00,1005.1,1005.1,1002,1002,1945
APOLLOHOSP,20180712,14:10:00,1001.25,1001.9,1001.1,1001.1,1551
APOLLOHOSP,20180712,14:15:00,1001,1001,1000,1000.6,2346
APOLLOHOSP,20180712,14:20:00,1000.6,1003,1000.6,1002.05,2418
APOLLOHOSP,20180712,14:25:00,1002.45,1003.5,1001.8,1001.8,792
APOLLOHOSP,20180712,14:30:00,1001.85,1003,1001.6,1002.05,1601
APOLLOHOSP,20180712,14:35:00,1002.9,1003,1002,1002.25,2475
APOLLOHOSP,20180712,14:40:00,1002.55,1003.1,1002.05,1003,1115
APOLLOHOSP,20180712,14:45:00,1002.9,1002.9,1001.65,1002,927
APOLLOHOSP,20180712,14:50:00,1002,1007.9,1002,1006.05,8973
APOLLOHOSP,20180712,14:55:00,1005.65,1005.85,1004.1,1005,1227
APOLLOHOSP,20180712,15:00:00,1004.55,1005.55,1004,1004.15,2333
APOLLOHOSP,20180712,15:05:00,1004.05,1004.9,1002.9,1003,2551
APOLLOHOSP,20180712,15:10:00,1003.45,1004.9,1001.5,1001.55,6665
APOLLOHOSP,20180712,15:15:00,1001.8,1002.25,1000.05,1001.45,7080
APOLLOHOSP,20180712,15:20:00,1001.6,1001.65,999,1000.05,17221
APOLLOHOSP,20180712,15:25:00,1000.1,1001.7,999.5,999.8,10162
APOLLOHOSP,20180712,15:30:00,999.8,1002.2,999.1,999.1,9314
APOLLOHOSP,20180713,09:20:00,1007.75,1008,994.2,997.45,20355
APOLLOHOSP,20180713,09:25:00,998.1,999.5,993.4,993.8,14076
APOLLOHOSP,20180713,09:30:00,994.5,995.95,992,992,9411
APOLLOHOSP,20180713,09:35:00,992,992.2,971.95,978,70701
APOLLOHOSP,20180713,09:40:00,978,980.75,976.55,979.3,19223
APOLLOHOSP,20180713,09:45:00,979.35,981.05,978,979.75,13800
APOLLOHOSP,20180713,09:50:00,979.15,980.55,978,980,5808
APOLLOHOSP,20180713,09:55:00,980,980.1,977.8,978.1,9713
APOLLOHOSP,20180713,10:00:00,978.6,980,978.25,978.7,4589
APOLLOHOSP,20180713,10:05:00,978.7,979.35,978,978.05,8746
APOLLOHOSP,20180713,10:10:00,978.05,979.9,977.8,978.5,9709
APOLLOHOSP,20180713,10:15:00,978.1,979,978,979,3857
APOLLOHOSP,20180713,10:20:00,979,980,978,980,4626
APOLLOHOSP,20180713,10:25:00,979,982,979,981.2,6421
APOLLOHOSP,20180713,10:30:00,981,982.95,980.5,981.5,6152
APOLLOHOSP,20180713,10:35:00,981.5,982.5,981.5,982.5,2347
APOLLOHOSP,20180713,10:40:00,982.35,982.5,980.15,980.55,2471
APOLLOHOSP,20180713,10:45:00,980.9,980.9,978.5,979,3818
APOLLOHOSP,20180713,10:50:00,979.4,979.4,977.8,978.5,6046
APOLLOHOSP,20180713,10:55:00,978.7,979.9,978,978.3,2640
APOLLOHOSP,20180713,11:00:00,978.1,979.85,978.1,979.85,1224
APOLLOHOSP,20180713,11:05:00,980.45,982,978.9,981.5,3788
APOLLOHOSP,20180713,11:10:00,981.5,981.5,980.05,980.65,2077
APOLLOHOSP,20180713,11:15:00,979.7,982.5,979.45,980.95,2202
APOLLOHOSP,20180713,11:20:00,980.45,980.8,979,979,862
APOLLOHOSP,20180713,11:25:00,979,980.1,978.15,979.6,1204
APOLLOHOSP,20180713,11:30:00,979.75,982.35,979.75,981.2,2135
APOLLOHOSP,20180713,11:35:00,981.15,981.75,980.5,981,1260
APOLLOHOSP,20180713,11:40:00,980.95,981,980,980.9,920
APOLLOHOSP,20180713,11:45:00,980.25,980.25,978.95,979.2,65184
APOLLOHOSP,20180713,11:50:00,979.4,980.1,978.6,979,495
APOLLOHOSP,20180713,11:55:00,978.95,979,978,978.5,2333
APOLLOHOSP,20180713,12:00:00,978.6,979.95,978.6,979.9,770
APOLLOHOSP,20180713,12:05:00,979.3,980,978.7,979.65,1248
APOLLOHOSP,20180713,12:10:00,980,980,978.75,979,401
APOLLOHOSP,20180713,12:15:00,979.5,980,979,979.85,922
APOLLOHOSP,20180713,12:20:00,979.8,979.8,979,979.55,1438
APOLLOHOSP,20180713,12:25:00,979.55,980.95,979.55,980.95,3557
APOLLOHOSP,20180713,12:30:00,980.85,980.95,979,979.05,3929
APOLLOHOSP,20180713,12:35:00,979,980.9,979,979.6,1175
APOLLOHOSP,20180713,12:40:00,980,981.55,979,979.5,1556
APOLLOHOSP,20180713,12:45:00,979.85,980,979.25,979.25,475
APOLLOHOSP,20180713,12:50:00,979.1,979.75,978.7,978.7,13149
APOLLOHOSP,20180713,12:55:00,979,979.65,978.7,979.65,4931
APOLLOHOSP,20180713,13:00:00,979.6,979.6,979,979,4875
APOLLOHOSP,20180713,13:05:00,979.1,979.35,978,978.85,3298
APOLLOHOSP,20180713,13:10:00,978.85,979,978.7,979,620
APOLLOHOSP,20180713,13:15:00,979,979,978.6,978.75,1377
APOLLOHOSP,20180713,13:20:00,979,979,978.15,978.95,1271
APOLLOHOSP,20180713,13:25:00,978.95,978.95,974.15,976,16149
APOLLOHOSP,20180713,13:30:00,976,976,973.25,975.3,8856
APOLLOHOSP,20180713,13:35:00,974.65,974.65,970.5,971.65,17116
APOLLOHOSP,20180713,13:40:00,971.65,972.3,967.75,968.5,14035
APOLLOHOSP,20180713,13:45:00,968.5,970,968.3,970,4596
APOLLOHOSP,20180713,13:50:00,970,972,969.45,970.8,3532
APOLLOHOSP,20180713,13:55:00,971.2,974.5,970.8,971.4,5699
APOLLOHOSP,20180713,14:00:00,971.2,971.4,970.1,971.35,2200
APOLLOHOSP,20180713,14:05:00,971.85,972,970.1,971.05,2681
APOLLOHOSP,20180713,14:10:00,972.5,972.5,971.05,971.75,1203
APOLLOHOSP,20180713,14:15:00,971.7,973.4,970.7,973,8015
APOLLOHOSP,20180713,14:20:00,973,973,971.5,972.9,5918
APOLLOHOSP,20180713,14:25:00,972.75,972.85,972,972.85,2981
APOLLOHOSP,20180713,14:30:00,972.2,972.95,972,972.1,1194
APOLLOHOSP,20180713,14:35:00,972.2,972.9,972.15,972.75,1173
APOLLOHOSP,20180713,14:40:00,972.75,974.45,972.65,973.35,1669
APOLLOHOSP,20180713,14:45:00,973.25,973.5,972.4,972.9,1330
APOLLOHOSP,20180713,14:50:00,972.45,972.95,972.45,972.85,1816
APOLLOHOSP,20180713,14:55:00,972.55,972.75,972.1,972.1,2034
APOLLOHOSP,20180713,15:00:00,972.1,976.25,972,976,8750
APOLLOHOSP,20180713,15:05:00,976,978.95,976,978,10236
APOLLOHOSP,20180713,15:10:00,977.65,978.15,977,977.65,6933
APOLLOHOSP,20180713,15:15:00,977.65,977.9,972.45,973.35,13437
APOLLOHOSP,20180713,15:20:00,973.35,977,972.5,976.5,18610
APOLLOHOSP,20180713,15:25:00,976.5,976.75,971.3,972,15355
APOLLOHOSP,20180713,15:30:00,972.2,976,970.1,972.35,9778