Вы находитесь на странице: 1из 1

Adjectivele cu tema tare (“-ый”, “-ой”, “-ий” (dar nu “-ний”))

Sunt cele mai commune. Terminațiile “-ый” “-ой”, sau “-ий” se înlocuiesc cu terminațiile de
mai jos, dupǎ caz.

Masculin Feminin Neutru Plural


Nominativ нов-ый нов-ая нов-ое нов-ые
нов-ый нов-ые
Acuzativ нов-ую нов-ое
нов-ого (anim.) нов-ых (anim.)
Genitiv нов-ого нов-ой нов-ого нов-ых
Dativ нов-ому нов-ой нов-ому нов-ым
Instrumental нов-ым нов-ой нов-ым нов-ыми
Prepositional нов-ом нов-ой нов-ом нов-ых

Dupǎ același model se declinǎ adjectivele terminate la masculin singular în “-ой”, “-


ий”(большой, горкий)

Adjectivele cu temǎ moale (“-ний”)


Adjectivele în temǎ moale, sunt cele care la masculin singular se terminǎ în “-ний”.

Masculin Feminin Neutru Plural


Nominativ син-ий син-яя син-ее син-ие
син-ий син-ие
Acuzativ син-юю син-ее
син-его (anim.) син-их (anim.)
Genitiv син-его син-ей син-его син-их
Dativ син-ему син-ей син-ему син-им
Instrumental син-им син-ей (or -ею) син-им син-ими
Prepositional син-ем син-ей син-ем син-их

La forma "его" și "ого", litera "г" se pronunțǎ precum "v" în limba românǎ.

Вам также может понравиться