You are on page 1of 1

Constela?

iile sunt grup�ri doar aparente de stele

Vederea omeneasc� nu permite aprecierea adev�ratelor distan?e dintre stelele


vizibile de pe cer. Ele ne apar ca ?i c�nd s-ar afla toate la aceea?i distan?� fa?�
de noi, fixate cumva pe o �bolt� cereasc�" sferic� (�ns� doar imaginar�). Astfel,
stelele unei constela?ii ne pot ap�rea ca fiind apropiate unele de altele, duc�nd
la percep?ia unei anumite figuri pe cer (?arpele, Microscopul ?.a.m.d.). Totu?i, �n
realitate, fiecare din acestea se afl� la o alt� dep�rtare fa?� de P�m�nt: stelele
oric�rei constela?ii sunt dispersate pe ad�ncurile imense ale Universului la cele
mai diverse distan?e �ntre ele, nefiind grupate spa?ial �n niciun fel.
Istoric

Sistemul de constela?ii pe care �l folosim �n prezent se bazeaz� pe cele 48 de


constela?ii descrise de renumitul astronom grec din Alexandria, Ptolemeu, �n
lucrarea sa cunoscut� mai ales sub titlul ei arab Almagest. �n aceast� lucrare
ap�rut� �n anul circa 150 �.H., Ptolemeu face o sintez� a cuno?tin?elor din
domeniul astronomiei din acea vreme, majoritatea datelor provenind de la observa?
iile f�cute de c�tre Hiparh cu 300 de ani mai devreme. Catalogul cuprinde 1.022 de
stele care sunt grupate �n 48 de constela?ii, dintre care 47 mai exist� ?i azi; a
48-a, Nava Argonau?ilor (Argo Navis ), a fost �mp�r?it� �n 4 constela?ii: Carina,
Puppis, Pyxis, Vela. Nu este cunoscut exact locul unde s-au aflat pe cer aceste
figuri, �ns� exist� o particularitate a reprezent�rilor care ne ajut�: por?iunea de
forma unui cerc �n jurul polului sud ceresc, �n care nu au existat constela?ii. De
aici se poate deduce c� locul trebuie s� se afle undeva pe la 36 � latitudine
nordic�. De asemenea, pozi?ia centrului acestui cerc fa?� de polul sud de ast�zi s-
a schimbat datorit� precesiei; acest fapt ne indic� timpul care a trecut de atunci:
circa 4.500 ani. �n acea perioad� existau civiliza?ii �naintate at�t �n Babilonia
c�t ?i pe insula Creta. �n favoarea insulei Creta ar fi observarea constela?iilor
pentru scopurile naviga?iei pe mare, �ns� pentru aceasta nu exist� nici o dovad�,
poate ?i din cauza catastrofei declan?ate de erup?ia vulcanului de pe insula Thera
(Santorini) acum aproape 4.000 de ani, care a avut un efect dezastruos asupra
civiliza?iei minoice.
Constela?iile �n prezent

La congresul Uniunii Astronomice Interna?ionale din 1922 s-a stabilit ca cerul s�


fie �mp�r?it �n 88 de constela?ii. Una dintre ele, constela?ia ?arpele (Serpens),
este alc�tuit� din dou� p�r?i separate pe cer: Capul ?i Coada ?arpelui (Serpens
Caput ?i Serpens Cauda).
Bibliografie

Ian Ridpath, Star Tales, Lutterworth Press, Cambridge, 1988: �n traducere


german�: Die gro�en Sternbilder - 88 Konstellationen und ihre Geschichte (Marile
constela?ii - 88 de constela?ii ?i istoria lor), Patmos, D�sseldorf, 2004, ISBN 3-
491-69112-5
Gerhard Fasching, Sternbilder und ihre Mythen (Constela?iile ?i miturile lor),
Editura Springer, Viena; New York, 1994, ISBN 3-211-82552-5
Martin Rees, Universul, ghid vizual complet, coordonator [...], Traducere din
limba englez� de Ana-Maria Negril�-Chisega, Liana Stan, Enciclopedia RAO 2008,
Bucure?ti, 512 de pagini. ISBN 978-973-717-319-5
Marcel Jinca, Aurelia Idita, Stele ?i constela?ii, Ghid pentru observarea
stelelor ?i a corpurilor de cer profund, Bumbe?ti-Jiu, 2014, 216 pagini + Atlas
stelar + CD ISBN 978-973-0-16848-8