You are on page 1of 2

PEMBAHASAN DAN KUNCI 43.

B
JAWABAN SIMULASI UN SMP PAKET 44. D
1 bAHASA INDONESIA 45. A
46. C
47. A
48. D
1. C
49. A
2. A
50. D
3. B
4. D PEMBAHASAN DAN KUNCI
5. A JAWABAN SIMULASI UN SMP
6. B PAKET 2
7. D
8. A 1. B
9. D 2. A
10. D 3. C
11. B 4. A
12. D 5. B
13. A 6. D
14. B 7. A
15. A 8. A
16. B 9. D
17. A 10. B
18. D 11. B
19. D 12. C
20. A 13. A
21. D 14. B
22. B 15. B
23. D 16. B
24. C 17. A
25. A 18. C
26. D 19. B
27. A 20. A
28. C 21. C
29. A 22. B
30. B 23. A
31. A 24. B
32. D 25. B
33. C 26. A
34. A 27. D
35. B 28. C
36. B 29. D
37. A 30. B
38. C 31. C
39. C 32. B
40. B 33. C
41. D 34. B
42. B 35. A
36. D 27. B
37. C 28. C
38. A 29. A
39. A 30. A
40. B 31. D
41. A 32. B
42. B 33. C
43. A 34. B
44. C 35. C
45. B 36. D
46. B 37. C
47. D 38. A
48. C 39. D
49. B 40. D
50. D 41. A
42. D
43. B
PEMBAHASAN DAN KUNCI 44. D
JAWABAN SIMULASI UN SMP 45. D
PAKET 3 46. C
47. B
1. C 48. C
2. B 49. D
3. A 50. A
4. A
5. D
6. B
7. B
8. A
9. A
10. C
11. A
12. B
13. B
14. B
15. D
16. B
17. C
18. D
19. A
20. B
21. A
22. A
23. A
24. C
25. D
26. D