You are on page 1of 2

MINGGU 1 HARI SELASA TARIKH

TARIKH 2.1.2018

TEMA Negara Malaysia

TAJUK Pembentukan Malaysia

SUBJEK Sejarah MASA: 12.00 – 12.30PM BILANGAN MURID : /

TAHUN 6 XENON

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

10.1 Pembentukan Malaysia 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan


Malaysia
10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap
pembentukan Malaysia.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF i. Menerangkan minimum 3 sebab-sebab pembentukan Malaysia.
ii. menzahirkan perasaan bangga terhadap pembentukan Malaysia dalam bentuk peta
bulatan.
AKTIVITI 1. Murid dalam kumpulan membentangkan sebab-sebab, cara-cara dan kesan
pembentukan Malaysia yang telah dibincangkan pada pdpc yang lalu.
2. Sesi soal jawab.
3. Murid melengkapkan pelbagai jenis peta minda yang berkaitan dengan
pembentukan Malaysia dan mempermbahkannya di sudut Sejarah kelas.
PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI

______________________________________________________________________________