Вы находитесь на странице: 1из 1

Primavera

Thord Gummerson/Alcides Lisboa

4 « ««
A

4 « « « « « « «
« «
« ˆ«
˙« «˙« l #_««˙ _««ˆ _««ˆ ««ˆ «ˆ l ˙« .
===========================
& l w =l
Pri- ma- ve- ra já che- gou, flo- riu!

«« «« «««ˆ
B
«« «« ««˙ «« «« « «« « «« œ
» «
« «
«
& ˙« #˙« l « ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ«« l «ˆ ˙«
=========================== »» l ˙« ˆ« ˆ« ˆ« =l
«
Só vo- cê não viu que_a flor já se_a- briu. Vei- o_o ve-

«« «« «« «« «« «« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« ˆ««« œ»» œ»»


C
˙»» ˙
»
» «
ˆ «
ˆ « «
ˆ ˆ
« . #ˆj
« » l w
& »
===========================
» l «ˆ l » =”
rão tão che- io de luz. Poe- si- a é_o que me con- duz!

- 10 -