You are on page 1of 4

Tingbogsattest

Udskrevet: 11.08.2018 23:32:35

Ejendom:
Adresse: Højmarken 19
5491 Blommenslyst

BFE-nummer: 2632579

Appr.dato: 14.09.1965
Landsejerlav: Vejrup By, Ubberud
Matrikelnummer: 0004aq
Areal: 1080 m2
Heraf vej: 0 m2

Adkomster
Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 12.03.2018-1009629230

Adkomsthavere:
Navn: Berith Emilie Bonnesen
Cpr-nr.: 170363-****
Ejerandel: 1/2

Navn: Steen Grønning


Cpr-nr.: 240258-****
Ejerandel: 1/2

Købesum:
Kontant købssum: 2.100.000 DKK
Købesummen omfatter beløb til
arv/gave: 0 DKK
Købesummen omfatter
overtagne restancer af skatter
og afgifter eller af andre
ydelser.: 0 DKK
Købesummen omfatter
servitutter, tinglyst på det
købte, der kan forlanges afløst
af en pengeydelse: 0 DKK
Købesummen omfatter beløb til
anlægsbidrag til vej mv., der er

11.08.2018 23:32:35 Side 1 af 4


forfaldent til betaling på
tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK
Købesum i alt: 2.100.000 DKK

Dato for overtagelse:


01.05.2018

Anmærkninger:
Dato/løbenummer: 03.07.1996-25483-34
Prioritet: 3
Dokumenttype: Ejerpantebrev
Hovedstol: 400.000 DKK
Kreditor: Steen Grønning
Kreditor: Berith Emilie Bonnesen

Hæftelser
Dokument:
Dato/løbenummer: 25.04.2018-1009742559
Prioritet: 2
Dokumenttype: Realkreditpantebrev
Hovedstol: 1.763.000 DKK
Rentesats: 1,5 %
Låntype: Obligationslån
Særlige lånevilkår: Mulighed for afdragsfrihed

Kreditorer:
Navn: TOTALKREDIT A/S
Cvr-nr.: 21832278

Debitorer:
Navn: Berith Emilie Bonnesen
Cpr-nr.: 170363-****

Navn: Steen Grønning


Cpr-nr.: 240258-****

Dokument:
Dato/løbenummer: 03.07.1996-25483-34
Prioritet: 3
Dokumenttype: Ejerpantebrev
Hovedstol: 400.000 DKK
Rente: var

11.08.2018 23:32:35 Side 2 af 4


Senest påtegnet:
Dato: 03.05.2018 13:01:10

Kreditorer:
Navn: Steen Grønning
Cpr-nr.: 240258-****

Navn: Berith Emilie Bonnesen


Cpr-nr.: 170363-****

Debitorer:
Navn: Steen Grønning
Cpr-nr.: 240258-****

Navn: Berith Emilie Bonnesen


Cpr-nr.: 170363-****

Meddelelseshavere:
Navn: FIONIA BANK A/S
Cvr-nr.: 31934745

Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn: SYDBANK A/S
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Cvr-nr.: 12626509

Tillægstekst:
Tillægstekst
Hovedstolen tilskrives rente

Underpant:
Dato/løbenummer: 03.05.2018-1009764407
Prioritet: 1
Underpantsbeløb: 400.000 DKK
Underpanthavere: SYDBANK A/S
12626509

Afgiftspantebrev:
Dato/løbenummer: 15.01.2016-1007013760
Prioritet: 4
Hovedstol: 181.000 DKK

11.08.2018 23:32:35 Side 3 af 4


Servitutter
Dokument:
Dato/løbenummer: 13.07.1966-9003-34
Prioritet: 1
Dokumenttype: Servitut

Også tinglyst på:


Antal: 20

Akt nr: 34_C-H_2

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om bebyggelse, benyttelse,

grundejerforening, udstykning mv, Resp lån i

off midler

Øvrige oplysninger
Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 1.650.000 DKK
Grundværdi: 527.500 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2017
Kommunekode: 0461
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 180094

Indskannet akt:
Akt nr: 34_AA-H_331

11.08.2018 23:32:35 Side 4 af 4