Вы находитесь на странице: 1из 28

Bestuur

Colofon Voorzitter
Jaargang 2006/2007 Albert Gerritsen
oktober, nummer 1 Tureluur 24
Verschijnt 5 maal per jaar 1452 VK Ilpendam

Leden van verdienste: Willem Augustin U,, W.P.M. Dirks U, Cees Lissenberg, Ted Vermeuelen, W.G. Vermeulen, Dirk Zuidert Sr, Bart Postma, Wim de Joode. Gerritt van leenders
Oplage 300 exemplaren atjesgerritsen@quicknet.nl

Penningmeester 020-6901668
Kopij voor Udo Meijer / Joke Wittenberg (adm)
15 nov 2006 A.Schweitzerstraat 53
111 KJ Diemen

Secretaris 020-6173179
Gerrie Hoejenbos
Grimbergenstraat 3
1066 JT Amsterdam
G.Hoejenbos@minvws.nl
Website Lid/TC 036-5325890
www.sv-hca.nl Rene van der Hauw
Korenbloemweg 119
1338 XV Almere
Redactie hauw@chello.nlL
Copy inleveradres
Marianne van Zuijlen Lid/Jeugdschaatsen 020-6961184
j.C. van Oostsanenhof 54 Wim Muller,
1506 JZ Zaandam Ophemerthof 64
Ereleden: H. BuyenU, J. Stoffels , H.W. Taconis, G. Witteveen, J.L. Smit

075-6145322 1106 VW Amsterdam


marianne@vanzuijlen.demon.nl jwmuller@xs4all.nl
Contactpersonen
Opmaak OUP Wedstrijdsecretariaat
Ans Gerritsen
Alex van den Outenaar 075- 6222379
+ Tureluur 24
a.outenaar@chello.nl
1452 VK Ilpendam
020-4361524 Abonnementen/Administratie
atjesgerritsen@ Bart Postma 0252-374586
quicknet.nl BartPostma@planet.nl
Secr. Jeugdschaatsen
Girorekening HCA Mieke Muller, Ophemerthof 64
Postgiro: 1882390 1106 VW Amsterdam 020-6961184
t.n.v. HCA, Ilpendam mieke_muller@xs4all.nl
Voor MÉÉR zekerheid
lage prijzen en .........

perfecte service.

Automobielbedrijf van Kooperen


Uw Dealer

Alexanderkade 17, Amsterdam


tel (020) 624 47 35

Voor een perfect passende fiets om naast het


schaatsen aan je conditie te werken moet je naar:

BRUIN BIEN
Plutostraat 40b
Volendam
( (0299) 364029

Ook kunt U voor een occasionracefiets bij ons terecht

Iedere middag, om kwart voor twaalf,


bent U welkom om in ons schoolrestaurant

er -
een door de leerlingen bereide

k
en geserveerde lunch van drie of
vier gangen te gebruiken.

e B
Reserveren noodzakelijk:

"D Maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur


( (020) 665 13 13

f "
De Berkhoff,
f
school voor Consumptieve Beroepen

ho
Wibautstraat 220
1097 DN AMSTERDAM
( (020) 665 13 13

2
TECHNISCHE COMMISSIE
• Rene van der Hauw

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Voorzitter
TRAINERS Contactpersoon leden

• Ans Gerritsen • Henk Veen


Tureluur 24 Contactpersoon selecties
1452 VK Ilpendam (020) 4361524 Gewest
• Wim de Joode TC JE baan
Grashof 39 KNSB
1511 XB Oostzaan (075)6841797
• Alex van den Outenaar
. Rene van der Hauw Opgave wedstrijden
Korenbloemweg 119 Jury
1338 XV Almere (036) 5325890 • Manon van Leenders
• Gerrit van Leenders Notulen
Amberboomstede 3 Correspondentie OUP
1112 GA Diemen (020) 6952128 Correspondentie extern
• Marja van Leenders
Amberboomstede 3 Inhoud
1112 GA Diemen (020) 6952128
• Cees Lissenberg Dansen op het ijs .............................. 5
Kolkgriend 26
Beste leden, ...................................... 6
1356 BB Almere-Haven (036)5316000
Afhalen Abonnementen en licenties 8
• Udo Meijer Weetjes en regels ............................. 8
A.Schweitzerstr. 53 Slijpen: hoe doe je dat ..................... 9
1111 KJ Diemen (020) 6901668 Jeugdschaatskrabbels .................. 10
Spiksplinternieuwe Jeugschaatsers10
* Herman v.d. Meulen
Karveel 55-25 06 52471711 Bosbaanloop ................................... 11
8242 XR Lelystad (0326) 223551 Komen en gaan .............................. 12
Het wedstrijdfront ............................ 12
Marathontoppers ............................ 14
• Herman Offerman
Reigerstr. 31
IJsbaan open en gesloten ............. 17
1131 LZ Volendam (0299)366256 Meer marathons op de buis ........... 18
Landelijke marathons in Adam ..... 18
*Alexander v.d. Outenaar Van finale jeugdmarathon tot NK ... 19
Cleij Weer 17 Moet je weten .................................. 19
1566LZ Assendelft (075) 222379 Klik-klak, klak-klik, klap-klik, ........ 19
De zomer van rustig aan ................ 20
*Henk Veen PR’s in juli ....................................... 21
Tamarindestraat 19
1115 BD Duivendrecht (020)6997370
? ! Zin en onzin ! ? .......................... 22
Oud ijs ............................................. 24
Van de Technische Commissie ..... 25
11 november is de dag .................. 27
Op Uw Plaatsen seizoen 2006-7 ... 27
De HCA Agenda ............................. 28

3
WWWBHVWINKEL.nl
Voor al u artikelen op het gebied
van bedrijfshulpverlening zoals:

§ Verbandtrommels
§ Portofoons
§ Hesjes en armban-
den
§ Pictogrammen
§ Megafoons
§ Brancards
§ Zaklantaarns
www.bhvwinkel.nl
Korenbloemweg 119
1338 XV Almere
telefoon: 036-5371416, fax: 036-5371519

Email:info@bhvwinkel.nl

ZE !
GH K T in ek e
ET OO
4
DANSEN OP HET IJS
Dansend over het ijs gaan is niet Mijn hooggespannen verwachtingen
mijn sterkste punt, mijn (oud)trainers heb ik moeten bijstellen, want niet
Gerrit, Wim, Udo en Alex zullen dat minder dan één (1), maar ook niet
beamen, maar of die Bekende meer dan één (1) HCA-er reageerde.
Nederlanders wel dansen in de twee Voor zijn uitgebreide relaas is dus
“ijsdansspektakels” op televisie is alle ruimte.
maar de vraag. De dames en heren Interessant is te lezen hoe Herman
hebben, gezien de berichten, ge- Offerman dankzij OUP niet de
merkt dat schaatsen heel wat kriebels, maar wel de prikkels heeft
training kost. Leontien van Moorsel gekregen om hartje zomer aan
had goed in de gaten dat wielrennen schaatsen te denken.
heel wat gemakkelijker is. Ze zegt
dat schaatsen veel meer techniek
vergt, dat als je er even niet bij bent
je onderuit gaat. Aan de andere kant
is het aardig als een “ster” bekent de
kriebels te krijgen als ze anderen
ziet schaatsen en zou willen dat ze
het ook kon.
Wij schaatsers hoeven niemand te
zien schaatsen om de kriebels te
krijgen. Zodra de R in de maand zit
is het schaatsvirus niet meer te
houden. De Gewone Schaatsers
hebben met een wekelijkse zomer-
training en/of fietsen, en een fijne
vakantie de kriebels kunnen onder-
drukken. De Minder Gewone Schaat-
sers en de Bekende Schaatsers Vier jonge HCA-ers leefden zich uit
moeten grovere middelen gebruiken. op (en met?) Duits zomerijs. waarbij
Meer en zwaardere schaats- en één van Minder Gewone Schaatsers
fietstrainingen, krachttraining, twee ongewone resultaten boekte.
zomerijs, skeeleren en andere De landelijke marathonrijders van
aktiviteiten zijn nodig om te “overzo- HCA zijn zulke Minder Gewone
meren”. Schaatsers dat ze het verdienen om
De respons op een mini-enquete per te laten zien wie ze zijn en met
e-mail onder een groep bekenden en welke plannen ze de winter in gaan.
onbekenden, oude en nieuwe leden, Zo kunnen ze vast wennen aan de
jongeren en ouderen had inzicht sterrenstatus die het gevolg zal zijn
moeten geven hoe de gemiddelde van het uitzenden van de marathon-
HCA-er het zomerseizoen, nota wedstrijden op televisie, of in goed
bene het langste seizoen, had Nederlands de “exposure”.
ervaren en welke verwachtingen zij De eerste OUP van het seizoen
van het schaatsseizoen hebben. geeft al jarenlang antwoord op
5
veelgestelde vragen: hoe krijg ik mijn voor iedereen leuk te laten zijn. De
abonnement, wanneer is de Jaap Gewone Schaatsers en de Minder
Edenbaan open, met wie schaats ik Gewone Schaatsers moeten toch
en wie is de trainer, hoe meld ik me samen kunnen trainen?
aan (en af) voor wedstrijden. Schaat- Tot ziens op het ijs
sers gooien niet zoals Lange Frans
met ijsklontjes, maar gooien wel Marianne van Zuijlen
regelmatig met de ijsmuts naar de
ijsbaanregels. Dus staan aan het
begin van het schaatsseizoen weer
eens op een rijtje wat een schaatser
moet doen en laten om trainingen
OP UW PLAATSEN: de PrivéStory van HCA

BESTE LEDEN,
Wat een zomer hebben we toch er over want er waren maar liefst 2
weer gehad. Had je vakantie in juli ploegen met totaal 5 HCA leden.
dan zal iedereen dat beamen, had je Dat is niet gek toch. De Noord
vakantie in augustus dan was het Hollandse courant maakte er zelfs
niet slecht maar zullen de meeste melding van in zijn plaatselijke sport
toch wat minder enthousiast zijn om editie, ik moet daarbij zeggen dat de
een en ander te beamen. Een hete 4 Noordhollandse schaatsers zijn
zomer met wel 38 graden en in genoemd en Sicco als woner “onder
plaats dat ik dan lekker in mijn het IJ” niet genoemd is. Wij hebben
strandhuisje op het strand blijf ga ik dat dus iets aangepast.
even naar Erfurt daar hebben ze De 5 poseerden gewillig voor de
zoals u weet een ijsbaan. Gunda Nieman -Stirneman Halle.
38 graden ja en dan een schaats-
wedstrijd, met korte broek langs de De ijsbaan in Hoorn gaat open,
baan en af en toe even buiten sterker is al open. Willen we op
opwarmen zo ging dat daar. U leest onze oudste baan van Nederland

AA.N.W.B. Camping “Waddenzee”


Fam. Tijsen
Westerlanderweg 43
1778 Kl Westerland-Wieringen
tel: 0227-591431
www.camping-waddenzee.nl
Met stacaravan en
toeristisch gedeelte.
Rust – Vissen - Sporten
Amstelmeerstrand 200m. Waddenzee 500m. Noordzeestrand 18km.
fietsroutes, mountainbikeroute, skeeleren (bijv. over de afsluitdijk
6
schaatsen begin oktober? Dan zal hebben opzitten en zal ook daar op
er op het terrein toch nog het nodige een korte of (hopelijk) lange termijn
moeten gebeuren. vervanging nodig zijn.
De entree is weer veranderd en duo We zullen de komende tijd binnen de
sport heeft een nieuwe ruimte i.p.v. HCA moeten kijken of er leden zijn
een tent. De jurytoren staat nog die zich willen wagen aan of op het
steeds op zijn oude plek, de verhui- gladde ijs van het trainersvak.
zing is wegens langdurige Gemeen-
telijke formaliteiten en toestemming Goed met de herfst zullen er weer de
noodgedwongen een jaar uitgesteld. nodige clubs en selecties uitwaaie-
Ja en ook de baan in Haarlem heeft ren naar Berlijn, Inzell of Erfurt.
een “dakkie” zodat Amsterdam Voorbereiding op de eerste grote
samen met Geleen de enige 2 selectiewedstrijd van dit seizoen t.w.
onoverdekte banen zijn en ik denk het NK afstanden deze wedstrijd zal
ook zullen blijven. plaatsvinden in Assen op 3,4 en 5
november. Dat is dus zo en uiteraard
De marathonners, actief maar ook hopen we daar weer een aantal van
kijkend publiek, zullen dit jaar op onze HCA toppers te mogen zien
onze JE baan prima aan hun trek- rijden.
ken komen. Er worden veel mara-
thons verreden op de JE baan . Dit Daarvoor wordt een oude wedstrijd
houdt in dat jeugdschaatsen en het verreden en zeg maar “van stal “
zaterdag trainingsuur een paar keer gehaald, wie kent hem niet (of nog)
verschuift. Ik zeg met nadruk ver- de IJSSELCUP wel in een nieuw
schuift want er is gelukkig door jasje, niet meer met individuele
Gewest samen met de JE directie afstanden maar met de ploegenach-
compensatie op andere uren gevon- tervolging. Het kan dus best een
den en toegestaan, voor de rest spektakel worden.
vallen de feestdagen goed dus
waarschijnlijk weer een lekker jaar Tenslotte sprak ik Cees Lissenberg
met weinig uitval. en die wilde iedereen bedanken die
Bart heeft weer een hoop nieuwe aan de “actie”
leden erbij kunnen schrijven en stuur Cees een kaart vanwege 75
uiteraard zijn er ook weer een paar jaar” heeft meegedaan. Het heeft
gestopt, maar al met al blijven we hem wel wat gedaan al die belang-
groeien en dat is in de eerste plaats stelling.
te danken aan ons enthousiast
trainerskorps. We zijn blij met ze. Ik wens u een goed seizoen toe en
een behouden “glij” gedurende het
De groepen zijn weer samengesteld gehele seizoen.
en het is toch wel te merken dat
met de groei ook de vraag naar Uw voorzitter,
trainers wat toeneemt. Daarbij
hebben we een aantal trainers die er Albert Gerritsen
al de nodige jaren in training en
aanwezigheid op deze aardkloot
7
AFHALEN ABONNEMENTEN EN LICENTIES
Voor de oude leden hetzelfde verhaal schaatsen. We hopen zo in 2
als vorig jaar, voor de nieuwe leden weken tijd alles uit te kunnen
uiteraard een nog onbekende situatie. delen, want het is lastig om daarna
Abonnementen en licenties moeten nog iedere keer te kijken of iemand
afgehaald worden op de Jaap Eden- aanwezig is.
baan in de Skeve Skaes. De baan Uiteraard worden de abonnementen
gaat open op zaterdag 7 oktober en en licenties pas verstrekt als aan
vanaf dat moment zal er gedurende de alle financiele verplichtingen is
eerste 2 weken op iedere trainingsdag voldaan. Gelukkig heeft het meren-
een bestuurslid of trainer in de Skeve deel van de leden een incasso-
Skaes zijn om de abonnementen en machtiging afgegeven, maar met
licenties uit te delen. Meld bij de name de leden die dat niet hebben
kassa dat je van de HCA bent en dat gedaan, hebben zelf de verantwoor-
je je abonnement gaat ophalen in het delijkheid om aan de betaaloproep
restaurant. van de penningmeester gehoor te
geven.
We doen een dringend beroep op alle
leden om langs te komen, hetzij voor Ik wens iedereen veel schaatsple-
of na het trainingsuur. En loop niet zier.
meteen weg als er nog niemand is,
want ook deze bestuursleden willen Bart Postma

Schrijven voor OP UW PLAATSEN is cool

WEETJES EN REGELS
Gebruik van abonnement en *Pupillen die geen wedstrijden
licentie: rijden, Jeugdschaatsers en Toer-
* een abonnement mag je alleen zelf schaatsers hebben geen licentie
gebruiken nodig.
* zonder abonnement kom je ijsbaan
niet op Trainingen:
* een abonnement is alleen geldig op * voor trainingen die uitvallen kun je
de ijsbaan en op de trainingsuren geen aanspraak maken op terugga-
waarvoor een abonnement is aange- ve van abonnementsgeld of vervan-
vraagd gende trainingsuren
* je hebt een licentie nodig om te
mogen trainen Op het ijs:
* wedstrijden en marathons kun je * Het dragen van handschoenen
alleen rijden als je een abonnement en is verplicht. Als je geen hand-
een met LB en/of geoormerkte licentie schoenen draagt word je meteen
hebt van het ijs gehaald.
8
Iedereen wil het trainingsuur graag Wedstrijden:
optimaal benutten, houd dus rekening * opgeven voor een wedstrijd kan
met elkaar en een aantal zaken: telefonisch of per e-mail bij de
* uitrijden aan de buitenkant. Er wedstrijdsecretaris of bij je trainer,
zal streng op gelet worden! tot uiterlijk dinsdagavond voor de
* niet met z’n vieren of vijven naast wedstrijd
elkaar uitrijden * afmelden voor een wedstrijd kan
* werk de training niet in grote groe- bij de wedstrijdsecretaris of recht-
pen af streeks bij de jurytoren op de avond
* roep op tijd “hoger op” als je binnen- van de wedstrijd.
door wilt passeren Als je je niet afmeldt mag je
* kijk voor je van start gaat of je twee keer geen wedstrijd rijden.
anderen niet hindert * zorg voor wedstrijdbandjes
* geen mutsen aftrekken en andere * sta op tijd aan de start
spelletjes doen
* geen sneeuwballen maken én Een heel fijn schaatsseizoen 2006-
gooien 2007

SLIJPEN: HOE DOE JE DAT


Om plezierig te kunnen schaatsen mensen belangstelling heeft, wordt
is het van belang dat je materiaal in in overleg een datum vastgesteld.
orde is. Goed onderhouden schaat- De lokatie is altijd “ergens” op de
sen bevorderen de snelheid en de Jaap Edenbaan.
techniek.
Sommige schaatsers slijpen na Hoe kun je je opgeven:
twee keer schaatsen en sommige - via www.sc-hca.nl, de website van
na tien keer. Het slijpen kost dan HCA
minder tijd als schaatsen niet super - telefonisch bij Udo Meijer of René
bot zijn. De scherpte van de ijzers van der Hauw (telefoonnummers
kun je controleren door met de staan voorin OUP)
nagel over de afzethoeken te
bewegen. Als er krulletjes van de
nagel afschaven, is het mes nog
scherp genoeg.
Om niet afhankelijk te zijn van een
fietsenmaker of een sleutelspecia-
list kun je beter je schaatsen zelf
slijpen.

Udo Meijer is, zoals elk jaar, bereid


te laten zien hoe je je schaatsen
het beste kunt slijpen.

Wanneer dat gaat gebeuren is niet


bekend, want pas als een groepje

9
Jeugdschaatskrabbels
Zaterdag 7 oktober is het weer Dit is om je handen te beschermen
zover. Dan gaat het jeugdschaatsen bij het vallen..
weer van start. De kinderen die voor het eerst
De lessen zijn iedere zaterdag van komen schaatsen krijgen een HCA
16.30 uur tot 17.30 uur op de Jaap muts. Dan kan jullie
Edenbaan in begeleider jullie makkelijk herken-
Amsterdam. nen.

De abonnementen kunnen vanaf Als schaatsen adviseren wij voor de


15.30 uur worden opgehaald in de beginners de Easy gliders van
Skeeve Skaes. Zandstra met daarop een stevige
Dit is het restaurant op de ijsbaan. rubberen laars. Beslist geen combi-
Bij mooi weer zit ik buiten, voor de noren. Daar leer je niet echt
Skeeve Skaes. mee schaatsen.

Vergeten jullie niet om hand- Tot slot wens ik jullie veel schaats-
schoenen mee te nemen. Die plezier. Tot ziens op de ijsbaan.
zijn op de ijsbaan verplicht.
Mieke Muller
SPIKSPLINTERNIEUWE JEUGSCHAATSERS
De 96 schaatsen die in oktober voor bergen, Dobbe Swijghuizen Reigers-
het eerst meedoen aan het Jeugd- bergen, Janna Uneputty, Pieter Vos,
schaatsen zijn van: Minze Vries, Rutger Vries, Yasmijn
Pepijn Achterberg, Liselot Bocxe, Wakker, Laura v.d. Wal, Sem Wes-
Julie Bocxe, Pien v.d. Bos, Max sels, Tara Yoro, Serge Yoro.
Burger, Nika Daalderop, Sarah
Daalderop, Brechje Gardenier, Sommige kinderen weten van een
Dianne Geesink, Laurens de Goede, broertje of een zusje al een beetje
Arnoud Griffioen, Daan de Groot, hoe het op de ijsbaan toegaat.
Margo de Groot, Bas v.d. Heijden, Jullie komen in een groep met een
Celine v.d. Heijden, Flavia Helmus, vaste meester of juf, die het erg leuk
Jennifer Hendriksen, Arjen de Hoop, vinden om jullie te leren schaatsen.
Joy Hoving, Rosa Hoving, Daniella Probeer wel elke zaterdag te komen,
Iyoyo, Jason Jolink, Maris Jolink, dan raak je niet achter. Als het hard
Lize Kop, Thijs de Kruif, Yorick regent gaan de lessen gewoon door.
Molenaar, Ginger Pinijbhuvadol, Alleen bij storm en heel veel sneeuw
Samuel van Rees, Mo Robertus, kan de directeur van de Jaap Eden-
Tessel van Ruitenbeek, Jonas baan de ijsbaan sluiten.
Rutgers, Annelin Schilder, Stijn
Willem Schutting, Nina Sluis, Mika Heel veel plezier bij de schaatsles-
Stam, Juan She Stelling, Myrthe van sen!
Stigt, IJsbrand Swijghuizen Reigers-
10
BOSBAANLOOP
Resultaten bosbaanloop maandag 11 september 2006
naam cat 5km 10km 15km
Tim Griffioen 0:19:56 0:38:33
Hans Griffioen 0:20:13 0:39:45
Rob Hoogendoorn HS 0:20:42 0:41:06
Gert Jan Eigenhuis jr HS 0:20:22 0:41:59
Cees Hoogeveen HS 0:20:50 0:43:20
Dennis Wolthuis HS 0:22:43 0:44:51
Bobby Haighton DB 0:21:53 0:44:58
Arie Griffioen HS 0:21:53 0:45:00
Han v Tol HS 0:22:10 0:46:53
Caspar v Dijk HA 0:22:33 0:47:23
Frans Huismans 0:23:04 0:47:45
Abel Schootemeijer HA 0:23:40 0:47:49
Udo Meijer HS 0:24:15 0:48:23
Jan v Dijk HS 0:23:00 0:48:49
Alex v Duin 0:20:56 0:51:21 1:19:24
Christiaan Grigoheit 0:25:10 0:51:36
Anke Hardebol DS 0:25:16 0:52:06
Gert Jan Eigenhuis sr HS 0:24:56 0:52:15
Linda Meiering DN 0:25:16 0:53:48
Jaap vd Spek HS 0:25:16 0:54:59
Maurits v Dijk HB 0:25:55 0:55:16
Aad Hekker HS 0:26:35 0:55:20
Henk Schippers HS 0:26:35 0:55:24
Maarten vd Hauw HC 0:28:08 0:56:57
Julie vd Post DC 0:28:08 0:56:57
Rene Eigenhuis HS 1:03:44
Erik Spronk HA 0:20:35
Marijn Koopman HN 0:21:25
Jip vd Bos DP 0:23:22
Miranda Dekker 0:23:35
Rick Cleas HS 0:23:36
Jan Dekker 0:23:42
Lisa vd Bos DP 0:24:21
Claartje Groot Roessink 0:24:56
Rogier Koopman HB 0:25:04
Wouter vd Hauw HP 0:26:30
Rene vd Hauw HS 0:27:15
Jasper vd Spek HP 0:27:40
Abel v Ruijtenbeek HP 0:28:06
Lianne Turkenburg DP 0:28:06
Mats Theeuwissen HP 0:28:06
Lisa vd Spek DP 0:28:10
Arnoud vd Hauw HP 0:32:50
Ingrid vd Hauw DS 0:34:08
Gaatha DS 0:35:35
11
KOMEN EN GAAN
Veertig nieuwe HCA-ers, waarvan Lizette van der Werff, Thijs van der
niet minder dan 17 junioren, zijn Werff, Julia van der Zande, Hans
heel benieuwd naar de ijstrainingen: Zwaal.
Marianda van Bergeijk, Romy Bos, Welkom!
Petra van Breevoort, Leandra Cree-
mers, René Dodeman, Robbert van
Driel, Yvette Eeltink, Charlee Flette- Geen HCA-ers meer:
man, Iris Gimpel, Christiaan Gri- Dick de Boer, Henk de Boer, Marjon
goleit, Arnoud van der Hauw, Jaimy Breed, Tim Bronkhorst, Kim Brood-
Hilbrands, Britt Hillaert, Jan Hubert, man, Jos Hoogerwerf, Sam de Jong,
Marco de Jong, Iris Kaptein, Cindy Derk Jan Koole, Elise Laan, Derk van
Kerzaan, Eddy van der Laan, Hans Laer, Dik van Leeuwen, Ilona Meiring,
Lauwers, Mark van der Linden, Isa Yara Mens, Paco Mens, Michiel
Manten, Jan Molenaar, Kees Muller, Jamie Rijff, Erik Ruiter, Wim
Mooijer, Danice Ofman, Johan Piet, Schilder, Bianca Schrijver, Jaap
Rijk van der Pijl, Erik Poortman, Smit, Linda Swaan, Ing Sioe Tan,
Femke Roemer, Simon Salomé, Cees Veerman, Asra Vestering,
Frerik Scheffer, Nico Schilder, Reint Charlotte Visser, Ton de Vos, Nicole
Schuring, Rolf Smeding, Randy Willemse.
Veldema, Coen Verlaan, David Vos,

HET WEDSTRIJDFRONT
Welkom sporters bij een nieuw Zijn er dit seizoen veranderingen
seizoen. Wat een zomer, bloedheet binnen het wedstrijdrooster?
maar ook kletsnat. Laat dit mis- Ten tijde van het schrijven van dit
schien een voorbode zijn voor een stukje heb ik een blik mogen werpen
echte winter, ijskoud met meters op een concept wedstrijdrooster. Het
sneeuw. Dat lijkt deze wedstrijdse- rooster zal grotendeels gelijk zijn aan
cretaris wel weer eens mooi. Een voorgaande seizoenen. Pupillen,
echte winter met natuurijs, korte- junioren en de bekende combinatie-
baanwedstrijden, toertochten en de wedstrijden staan weer op de kalen-
echte marathonklassiekers op der. Uiteraard staan onze HCA
natuurijs. Of dit waarheid zal avonden ook weer op de kalender.
worden wordt duidelijk gedurende Aan deze wedstrijden mogen alle
het seizoen. We staan aan de leden van HCA deelnemen en wordt
vooravond van een nieuw wedstrijd- 5 x per jaar op een zaterdagavond
seizoen. Een blik op de ledenlijst gehouden. Onze interclub, de 2e
gaf te kennen dat er ondanks de Willem Augustin Bokaal wordt op 27
matige winters er weer een hoop januari gehouden.
nieuwe wedstrijdschaatsers zijn Ook gaan we weer naar Heerenveen.
bijgekomen bij HCA. Dit is een Op dit moment zijn de data nog niet
goede zaak. bekend maar het is de bedoeling dat
we net als voorgaande seizoenen
12
weer in november en in februari naar Verder:
de ijstempel van Thialf gaan. Denk eraan, indien je bent opgege-
ven en je kunt om wat voor reden niet
Opgave wedstrijden: aan de wedstrijd deelnemen, meld je
Om deel te nemen aan de wedstrij- dan af. Afmelden dient ook bij mij te
den dien je je voor iedere wedstrijd gebeuren of in uiterste geval bij de
apart bij mij op te geven. jurytoren. Afmeldingen omdat het
De meest makkelijke manier is om regent of hard waait worden niet
dit te doen per e-mail. Ik verstuur geaccepteerd. Bij het
wekelijks aan iedereen de wedstrij- wel opgegeven voor een wedstrijd
den en daarbij de uiterste inschrijf- maar zonder afmelding wegblijven
datum. Beantwoord deze e-mail en betekend dat er sancties aan vast
je staat op de lijst voor de wedstrijd. kunnen zitten (schorsingen voor
Krijg je geen e-mail dan sta je volgende wedstrijden).
vermoedelijk nog niet in het bestand.
Mail mij dan even en ik voeg je toe,
mijn e-mail: a.outenaar@chello.nl Aanvangstijden wedstrijden:
Natuurlijk kan opgeven ook telefo- woensdag : 16.30 – 17.45 uur
nisch. Ik ben te bereiken onder
nummer 075-6222379. Iedere vrijdag : 21.15 – 23.15 uur
dinsdagavond na het tweede trai- (marathon)
ningsuur ben ik in het restaurant van
de Jaap Edenbaan. Hier kan je zaterdag : 19.15 – 21.00uur
terecht voor vragen. Uiterlijk dins- (blok 1)
dagavond dien ik alle opgaven in 21.00 – 23.00uur
mijn bezit te hebben. Dus indien je (blok2)
wilt meedoen aan een wedstrijd op
zaterdag dan moet ik de opgave zondag : 07.20 – 09.30 uur
uiterlijk dinsdagavond in mijn bezit 19.30 – 21.00 uur
hebben. Voor een wedstrijd op (blok 1)
woensdag geldt dit de dinsdag, de 21.00 – 23.00 uur
week ervoor!!! (blok 2)
Opgeven voor marathonwedstrijden
kan voorafgaande aan de wedstrijd Indien er na het lezen van dit stukje
in het restaurant, hier ontvang je dan nog vragen zijn op wedstrijdgebied
een wedstrijdnummer. Dit hoeft dus schroom dan niet om mij te bellen of
niet bij mij. te mailen. Je kan natuurlijk ook altijd
je vragen kwijt bij je trainer.
Denk ook aan de wedstrijdbandjes,
want zonder bandje kun je niet Rest mij een ieder een goed seizoen
meedoen aan de wedstrijd. De te wensen.
kleuren die nodig zijn:
Rood = 1e paar buitenbaan De wedstrijdsecretaris,
groen = 2e paar buitenbaan Alexander vd Outenaar
Wit = 1e paar binnenbaan 075-6222379 of a.outenaar@chello.nl
geel = 2e paar binnenbaan
13
MARATHONTOPPERS
Natùùrlijk is Bram Biesterveld nog van nieuwe leven kost energie maar het
de partij in de landelijke marathon. geeft je ook heel veel energie”. Al
Het heeft geen zin om hem te vragen met al heeft hij een prima zomer
wanneer hij gaat stoppen. In de ploeg gedraaid met meer duurloopjes en
Biesterveld Diamantairs kan hij Luis meer intensief fietsen.
Veen de kneepjes van het vak leren. Dit jaar is Tonny opgenomen in de
Charly Landman rijdt voor Stoeterij gewestelijk selectie en traint onder
Veenoord. Jouke Hoogeveen is de Frits
nieuwkomer. Hij zal zich vast op zijn Schalij jr. Iedere zondag zijn er de
gemak voelen in het gezelschap van fietstrainingen op Sloten waarbij
schaatsers die geen probleem alleen
hebben met afzien. Yoeri Lissenberg, interval wordt getraind.
gewoon bij InterCarParts gebleven, Het is zijn het tweede jaar bij de A-
hoopt dat na de liesoperaties van rijders. Om de drie à vier weken is
deze zomer zijn fysieke belemmerin- er met het team Viks Parket een
gen verleden tijd zijn. Dan gloren er centrale training. Deze zomer is
weer korte uitslagen en misschien met de ploeg in de Ardennen de
zelfs overwinningen. Yoeri Takken (V/ Velomediane C. Criquielion gere-
d Hoogen tegels & sanitair) is ook den. Dit seizoen is heel interes-
weer van de partij. Na een “leerjaar” sant, want in de Viks-ploeg zitten
bij de A-rijders in het seizoen 2005- drie buitenlanders, een Fin, een
2006 zal Tonny van Vliet, trouw aan Canadees en een Rus.
Viks, vast de lat hoger leggen.

HCA-ers in de A- en B-divisie:
A-divisie: Yoeri Lissenberg, Yoeri
Takken, Tonny van Vliet
B-divisie: Bram Biesterveld,
Charly Landman, Luis Veen,
Jouke Hoogeveen

De vraag aan de heren was hoe


zij de zomer doorgekomen zijn en
wat hun verwachtingen zijn van
het nieuwe seizoen, ook gezien
de nieuwe wedstrijdopzet.
Voor Tonny van Vliet was de
zomer van 2006 natuurlijk een
hele andere dan normaal vanwege
de geboorte op 21 maart van zijn
dochter Rosalie. Hij schrijft:“Dit Jouke in het midden

14
Tonny hoopt dat de ploeg zich via de oog had gelopen vond hij het tijd
selectiewedstrijden weet te plaatsen om maar eens naar een dokter te
voor de nieuwe topcompetitie. Hij is heel gaan. Diagnose: een gescheurd
benieuwd hoe alles gaat verlopen, want netvlies. Na twee operaties en de
hij vindt dat de veranderingen die de herstelperiode, kon hij in juni, 2
KNSB heeft doorgevoerd absoluut niet maandjes later, weer gaan
conform de reglementen zijn. trainen. Door iets te fanatiek te
Yoeri Lissenberg laat weten:“Dit wordt beginnen raakten na een week
denk ik het jaar van mijn wederopstan- zijn beide achillespezen ontsto-
ding”. ken, waardoor hij in juli pas echt
Na vier jaren achtereen bij de eerste tien kon beginnen. Inmiddels is hij
van het Cup- klassement bij de A-rijders beter getraind dan ooit tevoren en
gereden te hebben, leek het afgelopen 7 kilo lichter. Op het strand heeft
seizoen opeens over voor Yoeri. Na veel hij daarmee al de blits gemaakt,
onderzoeken bleek dat het bekkenslag- want volgens eigen zeggen werd
ader, de ader die benen van bloed hij daar op geweldige, licht
moeten voorzien, in zijn linkerbeen erotisch getinte, reacties getrak-
dusdanig verlengd was, dat de ader ging teerd. Het voornaamste is echter
knikken als Yoeri met hoge inspanning dat al zijn training ook wat voor
fietste of schaatste. In overleg met zijn het schaatsen zal opleveren.
ploegleider en een arts besloot hij om Voor het komende seizoen
het seizoen 2005/2006 met deze verwacht hij heel wat meer
blesure gewoon uit te rijden en dan Amsterdamse B-rijders vooraan
meteen begin maart onder het mes te in het peloton. Charly meent dat
gaan. Al met al viel het met de hinder alle rijders een grote stap voor-
van de blessure nog wel mee, want hij waarts gezet hebben. Als alles
reed gemiddeld zo rond de 15e plaats. goed gaat, zal dat te zien zijn in
Na de operatie en revalidatie bleek de de eindklasseringen. In de B-
operatie zeer goed gelukt was, en dat categorie zal er niet veel verande-
deed veel met zijn motivatie die al niet ren, de puntentelling en het
slecht was. aantal rijders blijft hetzelfde. Hij
Vanaf eind april heeft Yoeri de trainingen gelooft wel dat er mogelijkheden
elke dag weer volledig op kunnen zijn om tijdens het seizoen vanuit
pakken. Daardoor heeft hij geen enkele de B-categorie naar de A-
achterstand op trainingsgebied. Zijn categorie te promoveren.
doelstelling voor het komende marathon- Bij de top-competitie verwacht hij
seizoen: weer met de besten meedoen. snelle wedstrijden met weinig
Hij is er helemaal klaar voor, net als zijn echte ontsnappingen. Alleen de
ploeg die weer onder de vlag van eerste 8 krijgen punten wat ertoe
“InterCarParts.nl” rijdt. zal leiden dat hele ploegen er
De zomer begon niet goed voor Charly alles aan doen om een puntje te
Landman. Nadat hij ongeveer twee pakken. Charly denkt dat dit
maanden met lichtflitsen in z’n rechter- redelijk agressieve en waar-

15
Dit betekent bijna dagelijks trainen,
zowel op de fiets als op skeelers, en
elke week een wedstrijd. Hij heeft
getraind samen met zijn team, het
Tegui snelrol skeelerteam.
Tijdens de trainingen en wedstrijden
is hij eigenlijk niet met schaatsen
bezig geweest, zijn doelen lagen in
de zomer zelf, met name in het
winnen van wedstrijden van de
Holland Inline Cup. Stiekem
hoopt hij natuurlijk dat hij door het
vele trainen in een met schaatsen
vergelijkbare beweging toch weer
een stuk sterker voor de dag komt
dan de vorige winter.
De discussie die er bestaat over het
kiezen tussen skeeleren en
Tonnie van Vliet
schaatsen vindt hijt overbodig:“Met
mannen als Arjan Smit, Cedric
schijnlijk ook gevaarlijke laatste Michaud, Alexis Contin en Ingmar
rondjes zal opleveren:“Alles zal met Berga die zowel het schaats-, als
5 camera’s worden gefilmd door het skeelerpeloton domineren denk
SBS6, dus dat kan dan een lekkere ik argumenten genoeg te hebben om
opwarmer zijn voor de actiefilm later deze twee sporten te combineren.”
op de avond.” Toch heeft hij geen hoge verwachtin-
Jouke Hoogeveen vindt dat hij deze gen bij het eerste jaar B-schaatsen.
zomer eigenwijs is geweest. Hij “Ik zit in een ploegje met rijders uit
heeft niet deelgenomen aan de fiets- het Gewest Zuid-Holland. Met hen
en techniektrainingen die er voor de ben ik dit jaar ook op zomertrai-
marathonselectie worden georgani- ningskamp geweest. Lekker hard
seerd. Dit was een moeilijke keuze, fietsen in de bergjes rondom Winter-
want zowel over de groep als de berg. Van jongens die al een tijdje
leermeersters Hans Pieterse en meerijden kreeg ik te horen dat het
Cees Lissenberg is hij zeer te in het eerste seizoen vooral uitrijden
spreken. het doel moet zijn. Valpartijen
Hij meent dat hun (ongetwijfeld schijnen zeer vaak voor te komen,
uitputtende) trainingen echter niet te en aangezien ik vorig seizoen al
combineren waren met zijn ambities ongeveer de helft van de wedstrijden
in het wedstrijdskeeleren. Dit jaar onderuit ging maakt deze
was hij voor het eerst ook landelijk informatie mij best zenuwachtig.”
B-skeeleraar. Omdat hij al iets Wanneer hij het tempo aan kan, en
ouder is dan de gemiddelde sport- een beetje gewend is aan alle
man, wilde hij dit jaar direct scoren.
16
drukte, wil Jouke toch trachten aan Nijgh, die afgelopen jaar een aantal
te vallen. Dat vind hij het mooiste keren top 10 reed. Ten slotte:“In elk
wat er is. Met in het achterhoofd dat geval heb ik er veel zin in!”
de betere B-rijders bij de wedstrijdrij-
ders in een eventuele elfstedentocht
mogen starten, zal hij tot het uiter-
ste gaan. Jouke:“Ik hoop op zware
wedstrijden, met vijf keer rijden in
Amsterdam zal dit vast wel een keer
voorkomen. Aanvallen en volhouden
in regen en wind, dat lijkt me wel
wat.”
Stiekem denkt hij aan een
podiumplaats bij de Alternatieve
elfstedentocht. Bij wat men wel de
elfstedentocht voor het wedstrijds-
keeleren noemt, de Bartlehiem
skeelertocht te Hallum, wist hij de
B-wedstrijd te winnen en 12e te
worden tussen de profs. Verder
wordt het op de schaats werk
Charly Landman
opknappen voor sprinter Gerard

Blijf je verbazen wat er allemaal bij HCA gebeurt, surf naar


http://www.sv-hca.nl

IJSBAAN OPEN EN GESLOTEN


De Jaap Edenbaan gaat op zaterdag 7 oktober 2006 open. De trainingen
beginnen op zaterdag 7 oktober. Je kunt ‘s avonds ook meteen een wedstrijd
rijden... Om al heel ver vooruit te denken: de baan sluit op zondag 11 maart
2007.

Tijdens/rond de feestdagen in december moet je opletten, want de openings-


tijden zijn anders:
* 5 december: hele dag open
* 24 december: gesloten na 16.00 uur
* 25 december: gesloten tot 11.00 uur en na 16.00 uur
* 26 december: hele dag open
* 31 december: gesloten na 16.00 uur
* 1 januari: gesloten tot 11.00 uur

Kijk voor actuele informatie op de website van de Jaap Edenbaan.


17
MEER MARATHONS OP DE BUIS EN SPANNENDER (!?)
Het lijkt alsof de KNSB schaatsers topcompetitie van 16 wedstrijden op
het liefst voor de buis ziet in plaats het programma. Per wedstrijd starten
van op de ijsbaan. Voor maar liefst 18 teams van maximaal vier rijders.
drie seizoenen heeft de bond met Elke twee weken gaat het team met
SBS de afspraak gemaakt voor de laagste score in het ploegenklas-
wekelijkse rechtstreekse verslagen sement terug naar de A-divisie. Met
van de wedstrijden voor topteams om dit systeem blijven de sterkste 12
het Open Nederlands Kampioen- teams over voor de laatste vier
schap Marathonschaatsen. Dat is wedstrijden. Eén is dus niet meer
echter een foute gedachte van me één ... De leider in het algemeen
want uit een persbericht blijkt dat de klassement rijdt in het oranje en
KNSB het belangrijk vindt dat het degene die het sprintklassement
marathonschaatsen meer bekend- aanvoert draagt een groen pak. Het
heid krijgt. En, heel belangrijk, de witte pak is voor de beste jongeling
televisie-verslagen dragen bij aan het in het deelnemersveld.
“positioneren van Nederland De wedstrijden in de topcompetitie
Schaatsland.” Eerlijk gezegd dacht worden op zaterdagen tussen 18.00
ik dat Nederland al lang Schaatsland en 19.00 uur verreden. Ze worden
was. steeds voorafgegaan door de mara-
SBS denkt met het marathonschaat- thoncompetitie voor dames, waarvan
sen een groot publiek aan te spre- SBS een samenvatting uitzendt.
ken. Schaatsen en dan met name Aansluitend aan de topcompetitie
marathonschaatsen is volgens SBS rijden de heren in de A- en de B-
een typisch Nederlandse sport die divisie.
dus uitstekend past bij dé Hollandse De eerste 12 wedstrijden staan in het
tv-zender SBS 6. laatste kwartaal van dit najaar op het
Bij televisie hoort spanning en programma, te beginnen op zaterdag
sensatie, dus vervangt een “passen- 7 oktober. De laatste vier volgen in
de” wedstrijdformule het simpele februari 2007 met de finale op zater-
rondjesrijden. dag 3 maart.
Naast de bestaande A- en B-divisie
en Dames competitie staat een extra

LANDELIJKE MARATHONS IN AMSTERDAM


Landelijke marathons in Amsterdam
zondag 7 januari op de Jaap Eden-
Op de Jaap Edenbaan worden dit
baan gehouden.
jaar niet minder dan vijf landelijke
marathons gereden.
Kom kijken, en Luis Veen, Bram
Het gaat om vier cup-wedstrijden, op
Biesterveld, Yoeri Lissenberg, Yoeri
28 oktober, 11 november, 23 decem-
Takken, Jouke Hoogeveen en Tonny
ber 2006 en 10 februari 2007.
van Vliet aanmoedigen.
Als klap op de vuurpijl wordt het
Nederlands Kampioenschap op
18
VAN FINALE JEUGDMARATHON TOT NK MARATHON JEUGD
Na acht jaar krijgt de finale van de officieel Nederlands kampioenschap
jeugdmarathon, ook wel het officieu- marathon jeugd te maken. De
ze NK marathon jeugd genoemd, Haagse ijsbaan De Uithof mag het
een officieel karakter. De KNSB eerste NK marathon voor de jeugd op
heeft besloten van de finale een 24 februari organiseren.

MOET JE WETEN
Welkom op de wereld Sterkte
Nèt geen winterkindje, want Rosalie, Ook al heeft Simon Salomé veel
dochter van Tonny en Miranda van vooruitgang gemaakt in het revalida-
Vliet-van der Haring kwam op de tieproces na het ongeluk dat hem dit
eerste lentedag van 2006, 21 maart, voorjaar overkwam, toch moet hij nog
ter wereld. langere tijd revalideren. Hij is wel van
plan om dit winterseizoen te gaan
* schaatsen.
*
Welkom Vera Helena! Annemieke Verkast
Sonneveld en Ruben Heikoop zijn op Albert Jan Gerritsen en Henk Paul
8 augustus 2006 verblijd met de Mühren maken al enige maanden
geboorte van een dochter die de deel uit van Team De Wit, een kleine
namen Vera Helena kreeg. commerciële ploeg met regionale
talenten.

KLIK-KLAK, KLAK-KLIK, KLAP-KLIK, KLIK-KLAP


Of de knutselboys Marnix ten teem uitgerust. Daardoor kunnen de
Kortenaar en Jan Maarten Heideman ijzers binnen enkele seconden
met hun samenwerking de gevestig- worden gewisseld. Voor een wed-
de namen de stuipen op het lijf strijd kunnen de schaatsers met een
hebben gejaagd is te betwijfelen. simpel draagbaar duwapparaat
Leuk zijn ze wel die experimenten. testen welke ijzers het beste op het
Op het zomerijs van Heerenveen ijs glijden.
testte Heideman op advies van ten
Kortenaar heel dunne ijzers, met Klap-klap, klik-klap,klip-klap, klip-klip
dikten tot maar liefst 0,65 mm.
Met dunnere ijzers zou je minder
glijweerstand ondervinden dan de
klassieke “dikke”. Volgens ten
Kortenaar verliep de test met
succes.
De nieuwe versie van de door
Heideman ontwikkelde wissel-
schaats is met een klik-klapsys-

19
DE ZOMER VAN RUSTIG AAN
De zomer is voor velen de tijd van
vakantie, uitrusten,
chillen zo u wilt. Dat
geldt zeker ook voor
schaatsers, die in de
zomer van hun ijs
verstoken zijn en dus op
zoek moeten naar
andere activiteiten en
sporten. Een van de
beste activiteiten om te
doen is wielrennen. Dat
hebben velen al bewe-
zen, Jaap Eden toonde
het al aan, en in onze
tijd Jan Bos.
Bij aanvang van het
wielerseizoen in maart
was ik vast besloten om
heel fanatiek te worden.
Na 5 maanden ijs was ik
weer aan iets anders toe. Dus eerst discipline die ik toch wel het leukste
twee weken rust genomen, en toen van het wielrennen vind.
met de trainingen begonnen. Zoals Daarna konden de trainingen weer
ieder jaar was ik dus te laat met de beginnen; de examens waren ge-
interclubs rondom Amsterdam, de haald en zeeën van tijd dienden zich
bekende voorjaarskampioenschap- aan. Het was inmiddels juni en het
pen. Wel kon ik naar de eerste rit leek erop dat de doelstellingen voor
van de landelijke tijdritcompetitie en mij dit seizoen moesten worden
natuurlijk naar de voorjaarscompeti- aangepast: een goed einde van het
tie van mijn eigen wielerclub, WTC seizoen en dan met die vorm weer
De Amstel. het ijs op, want voor dat ijs is het
Op het moment dat ik weer een tenslotte allemaal te doen.
beetje redelijk in vorm begon te Juni en juli gingen al trainend voorbij,
komen, eind april, diende zich een ik voelde me elke week weer sterker
eerste trainingsobstakel aan: de en kon niet wachten om mezelf een
eindexamens: voor menigeen vier keer goed te testen. Die mogelijkheid
weken boven het bureau hangen en kwam er in de vorm van een drie-
stampen. Nou viel dat bij mij wel daagse, de West-Brabantse Pijl eind
mee, maar tijd voor trainingen was augustus. Augustus was echter de
er nauwelijks. Tot mijn grote spijt maand van de tweeweekse vakantie
kon ik daardoor niet meedoen aan naar Ierland, zonder de fiets. Nou
het clubkampioenschap tijdrijden, de raak je je conditie niet binnen twee
weken totaal kwijt en na de vakantie

20
had ik nog anderhalve week om te natter en iets gladder dan verwacht,
trainen, maar die vielen in het water wat resulteerde in een ‘Bobby Julich-
omdat ik twee dagen na terugkomst je’ (een schuifpartij in de bocht, red).
uit Ierland een zeurende keelontste- Balen, en dan bedoel ik niet dat
king kreeg. Dat hakt er wel in, maar dorpje van Tom Boonen.
ik liet mij niet kennen en ik startte Voor het seizoenseinde, dient zich
toch. Mede door een ‘chute massive’ echter nog een groot evenement aan:
waar ik gelukkig niet bij lag, maar het Nederlands Club Kampioenschap
wel achter stond, kwam de eerste in Hoogezand-Sappemeer. Het NK
etappe al tot een vroegtijdig einde en tijdrijden voor verenigingsteams. Op
daarmee de driedaagse. Dat kon ik het moment van schrijven is onderge-
niet over mijn kam laten gaan, dus tekende druk bezig zich te plaatsen
voor een volgende klassieker, een voor het juniorenteam van De Am-
week later, weer volop in training, tot stel... Tot op het ijs.
de avond van de klassieker, want
toen ik in Ouderkerk aan de Amstel Erik Spronk
een bocht wilde nemen bleek die iets

PR’S IN JULI
Het moet niet gekker worden, je sen en Boris Kucsmirak was name-
tijden op het ijs in juli verbeteren. lijk ook present.
Het is Albert Jan Gerritsen tijdens
bij een heus internationaal zomer- Henk-Paul reed twee maal een 500
schaatstoernooi gelukt. Met Team- meter en twee maal een 1000 meter:
dewit, de ploeg waar ook Henk-Paul 38.93 / 1.16.56 / 38.45 /1.16.00.
Mühren in zit, was hij van 15 tot 29
juli in Erfurt op trainingskamp. Voor Boris kwam de wedstrijd op een
Naast ijstrainingen, want dit jaar verkeerd moment, hij was grieperig.
was Erfurt aan de beurt voor “zomer- Zijn 1000 meter liep slecht, de 3000
ijs”, waren er krachttrainingen en meter liet hij schieten.
fietstrainingen. Het was wel vreemd
om met temperaturen van rond de Albert Jan en Annette reden een
35 graden te gaan schaatsen. Het kleine vierkamp (500, 1000, 1500 en
was wel wennen om in de koude 3000 meter). De eerste dag, na een
ijshal snel warme kleren aan te goede 500 meter in 39.11, verraste
moeten doen. Albert Jan op de 1500 meter met een
tijd van 1.57.27. Op de tweede dag
De laatste twee dagen van de ging het nog beter, hij reed twee
trainingsstage was er een wedstrijd, persoonlijke records. De 1000 meter
de Cool Runnings. Naast Duitsers, raffelde hij af in 1.16.92, na 4.10.04
Noren, Tsjechen zagen Albert Jan passeerde hij de finish van de 3000
en Henk-Paul twee wel heel beken- meter.
de gezichten onder de deelnemers.
De DSB ploeg met Annette Gerrit-
21
Albert Jan - Annette Gerritsen/ Sicco Janmaat/ Boris kucsmirak/ Henk-Paul Mühren
Annette reed na lange tijd weer eens Sicco Janmaat was ook in Erfurt en
een kleine vierkamp. Haar tijden: reed 500m/ 3000m/ 1000m/ 5000m.
39.91 / 2.03.25 / 1.19.03 / 4.18.67. Zijn tijden:
Met dank aan de speciale schaats- 37.97 / 3.48.11 / 1.13.50 / 6.40.11
verslaggever van het Noordhollands
Dagblad/ Dagblad Waterland.
? ! ZIN EN ONZIN ! ?
De hevig transpirerende postbode gelul over… ja waarover ging deze
stopt, met stomheid geslagen, een laatste ‘Op Uw Plaatsen’ eigenlijk?
boekje met de afbeelding van een Natuurlijk niet over het fantastische
schaatsenrijder in mijn brievenbus. W.K. voetbal, waar ik als een kind
Met evenveel verbazing tracht ik het zo blij, een kaartje kreeg van vriend
te lezen. Moeder wat is het heet! ‘Op Aron Winter. Voor de wedstrijd
Uw Plaatsen’ is weer uit? De vogels Nederland-Argentinië in Frankfurt.
vallen gebraden uit de boom, maar Met 60.000 mensen in het stadion
de HCA presteert het mij iets te en miljoenen mensen over de hele
vertellen over schaatsen in Heeren- wereld aan de buis gekluisterd. Ook
veen. Zijn ze God-verde-Godver… al niet over de magnifieke Tour de
besodemieterd bij die club… Geef France, waar ik de 16e etappe over
ons in de wintermaanden een extra, col Le Galibier met een volgauto van
super extra, dubbel extra supernum- de fotografen mee kon rijden. Door
mer, geachte redaktie, maar met dorpjes met duizenden mensen
deze bloedmooie zomer niet dat langs de winkelstraatjes. Met als

22
apotheose de top van deze imposante op te volgen in het geven van HCA
berg. Voor de renners als beloning rondjes aan de bar. (uitgeverij De
een emotionele uitzinnige mensen- Bezige Bij ‘Lachen bij Ome Bram’
massa. Toppers die hier naar boven 1970). We zullen er zijn!
klimmen zullen dit hun hele leven niet Ook weer veel bloed, zweet en tranen
meer vergeten. bij deze temperaturen. Ja juist, bij
Dan ga ik ineens begrijpen waarom jullie hard trainende schaatsenrijders.
Ilona Meiring haar schaatsen gaat Buffelend door het bos en schaats-
verruilen voor de racefiets. Want wat sprongen makend door het mulle
is, vergeleken bij deze mondiale zand. Zo af en toe nagelachen door
evenementen, het schaatsen toch wandelaars en zonaanbidders, die wij
eigenlijk een stiefkindje. Het is dan weer in november schaterend
heerlijk om je als toprijder te manifes- voorbij stuiven op de ijsbaan. Want
teren in een tempel als Heerenveen. wat moet er toch veel voor worden
Tribunes vol met enthousiaste Hollan- afgezien om op het ijs weer een
ders, maar wat lijkt het toch frustre- beetje harder te gaan. We gaan het
rend om je een paar dagen later te zeker zien in het komende seizoen.
moeten opfokken voor een belangrijke In de afgelopen weken is de zon
wedstrijd in bijvoorbeeld Piné. Hooguit ingeruild voor veel regen en wind, de
drie man en een paardenkop langs de zomerse sferen lossen langzaam op.
baan… het blijft een passie dat rijden Naar achteraf blijkt heeft de zomeredi-
op die dunne ijzertjes. Voor ons tie van ons clubblad zijn uitwerking op
HCA’ers is het verslavend ook. We mij gehad. Ik begin zowaar weer aan
kunnen er absoluut niet meer buiten! schaatsen te denken. Misschien is
Over passie gesproken! Leuk om te het toch niet zo’n gek idee om met
vernemen dat Udo Meijer, Joke tropische hitte de ‘schaatsprikkels’
Wittenberg en Gerrie Hoejenbos tot weer even op te roepen. Er is vast
ons aller bestuur zijn toegetreden. over nagedacht door de redaktie.
Deze fijne mensen, die onze club al Sorry daarom lieve Marianne voor de
jaren trouw zijn, gaan nu mede aan heftige intro. Alles heeft gewoon aan
de touwtjes trekken. Dat is alleen het weer gelegen. Met een strenge
maar positief voor de club. winter kun je nog wat beleven! Wat
Voor Udo gaat nu eindelijk zijn mij betreft: TOT ZIENS OP HET IJS
kinderwens in vervulling om oud en succes allemaal !!
penningmeester, wijlen de heer Dirks, Herman Offerman

23
OUD IJS
In Stoett’s boek over spreekwoorden werden tweede. Nederland, met de
en gezegden vind je onder Op oude rijders Henk van der Grift, Gerben
ijs vriest het licht als verklaring “dat Karstens, Rudie Liebrechts, Wim de
wil zeggen, daar noch eenig over- Graaff, Chris Meeuwisse en Arie Zee,
blyfzel, en geschiktheid tot iets is, werd afgetekend laatste.
kan dat lichtelyk weder opgewekt en Het merkwaardige en grappige is wat
hervat worden.” Heel vrij vertaald Grootes opneemt van het verslag in
“iets uit de oude doos weer naar het Handelsblad. Van het publiek -
boven halen.” Dat is de bedoeling op beide dagen wel zo’n 7000
van Oud ijs: naar boven halen van toeschouwers - wordt gezegd dat het
alles uit de schaatswereld van nog aan veel dingen moest wennen.
vroeger (en nu) dat markant, gek, Waar moest het publiek aan wen-
ontroerend, merkwaardig, of wat dan nen? Welnu, om bijvoorbeeld geen
ook is. snoeppapiertjes weg te gooien,
Bijdragen van jullie zijn uiteraard omdat als die op het ijs terechtkwa-
welkom! men, vastvroren in het ijs en zo de
rijders hinderden.
Vanaf 1928/1929 tot 1978/1979
maakte de Zaankanter Niek Groot- Heel merkwaardig was ook het
es, een hartstochtelijk schaatsenrij- verloop van het NK van het seizoen
der, winter-aantekeningen. Grootes 1961/1962. Na de eerste dag van het
noteerde niet alleen gegevens over NK op 29 december 1961 Assen
het weer, maar schreef ook over zijn begon het te dooien ... Het aantal
schaatstochten en andere “ijsgenoe- deelnemers was bij die eerste poging
gens”. ook minimaal: de kernploeg ontbrak,
Zijn waarnemingen over het weer op de Friezen wilden zich sparen voor
25 februari 1962 zijn heus wel een Elfstedentocht en een aantal
interessant, maar merkwaardiger deelnemers kon vanwege de gladheid
zaken zijn te vinden in wat hij schrijft Assen niet bereiken. De tweede
over de eerste internationale hardrij- poging werd op 11 maart 1962 op het
derswedstrijden die op de Jaap kunstijs van de Jaap Eden-baan
Eden-baan werden gehouden. Dat gehouden. De KNSB had natuurlijk
de laatste drielandenstrijd van niet kunnen voorzien dat half maart
Zweden, Noren en Nederlanders op de winter nog volop aanwezig was.
Nederlands ijs in de tijd van Jaap De toppers konden nu wel rijden, een
Eden werd gehouden neem ik voor tegenslag voor de subtoppers die in
kennisgeving aan. Opmerkelijk is Assen nog alle kansen hadden
dat Nederland geen potten konden gehad om Nederlands kampioen te
breken in een wedstrijd met Noorse worden. In Amsterdam werd Henk
en Zweedse schaatsers. De Zweden van der Grift met vier afstandsover-
wonnen de driekamp, de Noren winningen de onbetwiste kampioen.
Marianne van Zuijlen
24
VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Nog een paar dagen en de ijsbaan maar het beschermd ook iets bij het
gaat weer open. Iedereen is weer vallen.
begonnen met zijn schaatsen uit de De HCA trainers staan bij aanvang
kast te halen en na te kijken of alles van de training bij de boarding van de
in orde is. Ook de diverse bestuurs- krabbelbaan en hebben een HCA
leden, commissieleden en trainers jasje aan. Als je niet weet hoe je
zijn weer druk in de weer geweest. trainer eruit ziet kun je daar vragen.
Hieronder is het een en ander Het is de gewoonte om voordat je
weergegeven wat naar voren is gaat schaatsen er een à twee rondjes
gekomen. warm wordt gelopen rond de ijsbaan.

De trainingsgroep indeling De training


In deze OUP is nog geen lijst Ook dit seizoen geldt dat bij het
opgenomen met de trainingsgroep schaatsen op de Jaap Edenbaan de
indeling. In de afgelopen periode mensen die uitrijden dit doen aan de
heeft Bart Postma net als alle buitenkant van de ijsbaan. Dit bete-
andere jaren van jullie de diverse kent niet dat dit in rijen van 4 tot meer
abonnementsaanvragen mogen personen gebeurd. De uitrijbaan dient
ontvangen. Op basis hiervan heeft zo smal mogelijk en zoveel mogelijk
Alex Outenaar een eerste indeling aan de buitenkant te worden gehou-
gemaakt. Hoewel dit reeds is den (max. 2 personen naast elkaar).
besproken binnen de Technische Hierdoor hebben ook de technische/
Commissie, is dit nog geen definitie- duur rijders de gelegenheid om
ve indeling. Dit heeft te maken met middendoor te komen waardoor de
het feit dat de indeling nog niet baan voor de snelle rijders vrij blijft
volledig is en nog met de trainers aan de binnenzijde. Daarnaast
besproken dient te worden. De ontstaat er ook een betere gelegen-
definitieve lijst zal vlak voor de heid om startjes te oefenen. Dus: rij
opening van de baan op de HCA uit aan de buitenkant en houdt de
website worden gepubliceerd. uitrijbaan zo smal mogelijk.

De eerste keer HCA kleding


Ben je er de eerste keer dan kun je Bij het trainersoverleg is naar voren
(na het halen van je abonnement) gekomen dat met de komst van
direct door naar de kleedkamer. Dit steeds meer HCA kleding het steeds
is het stenen gebouw bij de krabbel- beter is geworden om de trainings-
baan. Daar kun je je omkleden en groep in de gaten te hebben. Wil je
vervolgens het ijs op. Let erop dat dus goede aanwijzingen krijgen en
handschoenen verplicht zijn en we dat de trainer je ziet, zorg er dan voor
raden tevens sterk aan om een muts dat je minimaal een HCA jasje aan
te dragen. Niet alleen voor afkoeling,

25
hebt. Heb je deze nog niet kun je zijn we blij dat de familie vd Bos en
deze bestellen via de HCA website Anja Gerritsen de cursus voor
www.sv-hca.nl of via een emailtje Jeugdschaatsleider zijn gaan volgen.
naar hauw@chello.nl. Mochten er mensen zijn die meer
informatie willen of zich willen opge-
HCA kader ven voor deze opleidingen neem dan
Ook het afgelopen jaar zijn we weer contact met ons op.
gegroeid qua leden. Dit heeft tot Wij wensen iedereen een fijn, snel en
gevolg dat wij sterk op zoek zijn veilig schaatsseizoen toe.
naar meer vrijwilligers voor het
technisch kader. Derhalve hebben Rene van der Hauw,
Dhr Ruitenbeek en Erik Spronk zich namens de Technische Commissie
gemeld voor de Jury 1 opleiding en HCA
Ingrid vd Hauw voor de Jury 2
opleiding. Ook op het trainersvlak

Snel op schaatsen moet in OP UW PLAATSEN


HCA heeft trouwe en ervaren klokkers, anders zouden de HCA-avonden niet
te realiseren zijn. Ook zij zijn blij met de uitbreiding van de nieuwe klokkers.

Mieke Muller - Kees Hardebol - Janie Bon - Dini Hardebol - Albert Gerritsen - Moeder Heikoop

Minder snel op schaatsen moet ook in OP UW PLAATSEN

26
11 NOVEMBER IS DE DAG
De 111 ronden van de HCA. De 111 ronden mag je eigenlijk wel
beschouwen als een voorloper van de
Ja op deze datum gaat ook de huidige Marathon.
marathon in Amsterdam rijden, maar
als HCA proberen wij (erna) toch Het is te hopen dat we een beetje
een gaatje te vinden voor deze mooi weer aantreffen dan kunnen we
wedstrijd . Tradities zijn er tenslotte gerust een gezellige avond tegemoet
om te handhaven en niet om op te zien.
heffen.
Noteer vast de datum.
Ja, Udo kan zeker wel vast zijn
vaste koppel meiden op trommelen Hou wel de HCA site in de gaten
om hem te helpen zodat mocht er een wijziging in de
bij de wedstrijd, vorig jaar hadden we datum komen u op de hoogte bent.
een volle baan en natuurlijk hopen
we het dit jaar niet slechter te doen. Albert Gerritsen.

OP UW PLAATSEN SEIZOEN 2006-2007


Nr. sluitingsdatum kopij in de bus

2 15 november 2006 1 december 2006


3 15 januari 2007 1 februari 2007
4 15 maart 2007 1 april 2007
5 bevat de stukken voor de jarvergadering
6 15 mei 2007 1 juni 2007
27
DE HCA AGENDA

* zaterdag 11 november 2006, ‘s avonds om 11.1: HCA 111


ronden

* zaterdag 4 november, 19.40-21.00 uur: HCA avond (onder


voorbehoud)

* zaterdag 2 december, 19.40-21.00 uur: HCA avond (onder voorbehoud)

Kijk voor de Combinatiewedstrijden seizoen 2006-2007 op de website van


HCA.

* landelijke marathon, zaterdag 28 oktober 2006, 17.00-20.00


* landelijke marathon, zaterdag 11 november 2006, 17.00-20.00

http://www.sv-hca.nl

Fietsen ???
Wielersport vereniging Volen-
dam biedt de mogelijkheid voor
jeugdleden van 8 t/m 14 jaar om lid te
worden van de vereniging en daar zijn
verschillende fietsen voor beschik-
baar, die tegen een kleine vergoeding
een seizoen in wedstrijd-verband ge-
bruikt kunnen worden. Ook bestaat Hèt adres voor:
de mogelijkheid om voor oudere le-
• tafelkleden
den in het zomerseizoen de wieler-
sport actief te beleven. • vitrage
Voor inlichtingen en vragen kunt U te- • dekbedovertrekken
recht bij: • 1001 soorten kussenhoezen
Bruin Bien, Plutostraat 40b,
Volendam, ( (0299) 364029 of Haven 28 . 1131 ER Volendam
364316 en Telefoon 0299 366937
Jan Tol, Oostwal 7, Volendam, ( Fax 0299 367151
(0299) 367107.
28

Похожие интересы