You are on page 1of 182

ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Άβυσσος
Ών δείτε ότι κοιτάζετε σε μιαν άβυσσο, σημαίνει ότι θα
αντιμετωπίσετε απειλές κατάσχεσης ιδιοκτησίας, και ότι θα
υπάρξουν φιλονικίες και κατηγορίες προσωπικής φύσεως, που θα
σας δυσκολέψουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. Αια
μια γυναίκα που ονειρεύτηκε πως κοίταζε σε άβυσσο, σημαίνει ότι
θα φορτωθεί με ανεπιθύμητες φροντίδες. Ών δει πως πέφτει στην
άβυσσο, η απογοήτευση της θα είναι πλήρης" αν όμως δει πως
κατάφερε να την περάσει, ή να την αποφύγει, σημαίνει ότι θα
αποκατασταθεί.

Ώγάλματα
Ών δείτε αγάλματα στον ύπνο σας, σημαίνει απομάκρυνση
αγαπημένου προσώπου. Ώκόμα σημαίνει έλλειψη ενεργητικότητας,
που θα γίνει η αιτία να έχετε απογοητευτικά αποτελέσματα στις
προσπάθειές σας.

Ώγάπη
Ρο να δείτε ότι αγαπάτε οτιδήποτε, σημαίνει ικανοποίηση με το
περιβάλλον σας. Ών ονειρευτείτε ότι η αγάπη των άλλων σας γεμίζει
με ευτυχία, σημαίνει επιτυχία και απελευθέρωση από τις φροντίδες
της ζωής. Αια τους συζύγους, αγάπη στ' όνειρο τους προλέγει
μεγάλη ευτυχία και έξυπνα παιδιά που θα συντελέσουν στην
ομορφιά της οικογένειας. Ξατρική αγάπη στ' όνειρο σημαίνει
συνεχή πρόοδο για την απόκτηση κοινωνικής θέσης και ευημερίας.

Ώγγειοπλάστης
Ών ονειρευτείτε αγγειοπλάστη, σημαίνει συνεχή εργασία με
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αια μια νέα γυναίκα που θα
ονειρευτεί αγγειοπλάστη το όνειρο αυτό προλέγει ευχάριστες και
επιτυχημένες συναλλαγές.

Ώγγελία
Ών δείτε πως δημοσιεύατε αγγελίες, σημαίνει ότι θα χρειαστεί να
καταφύγετε σε σωματικό μόχθο για να βελτιώσετε την οικονομική
σας κατάσταση, ή να φτιάξετε την περιουσία σας. Ών δείτε πως
διαβάζατε αγγελίες, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα σας φτάσουν
και θα σας νικήσουν στον ανταγωνισμό.

Άγγελοι

2
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας αγγέλους, είναι προμήνυμα ότι κάποιες


επιδράσεις θα επιφέρουν διαταραχές στον ψυχικό σας κόσμο.
Ώυτές
οι διαταραχές θα έχουν ως συνέπεια να αλλάξει η μοίρα σας. Ών το
όνειρο είναι ασυνήθιστα ευχάριστο, θα ακούσετε νέα για την
υγεία φίλων, και θα λάβετε μια κληρονομιά από άγνωστους
συγγενείς. Ών το όνειρο ήρθε ως σημείο προειδοποίησης, εκείνος
που το είδε μπορεί να περιμένει απειλές για κάποιο ερωτικό ή
χρηματικό σκάνδαλο. Αια τους κακούς ανθρώπους είναι ένα είδος
υπόδειξης να «μετανοήσουν» για τους καλούς είναι μια παρηγοριά.

Ώγγελούδια
Ών δείτε στ’ όνειρό σας αγγελούδια, είναι προμήνυμα ότι θα έχετε
μία ξεχωριστή χαρά, που θ' αφήσει για πάντα στη ζωή σας τα
ευεργετικά της σημάδια. Ών τ' αγγελούδια που θα ονειρευτείτε
φαίνονται λυπημένα ή επιτιμητικά, σημαίνει πως θα δοκιμάσετε μια
απροσδόκητη στενοχώρια.

Ώγγούρι
Ρο όνειρο αυτό συμβολίζει την πληρότητα, σημαίνει υγεία και
ευημερία. Αια τον άρρωστο που θα δει στον ύπνο του αγγούρια,
είναι σημάδι ότι θα αναρρώσει πολύ γρήγορα. Αια τον παντρεμένο,
προμηνά ευχάριστη αλλαγή.

Ώγελάδα
Aν δεις αγελάδα να μπαίνει στο σπίτι σου και έχεις χωράφια
περίμενε πολύ καλή σοδειά. Ών όμως είσαι όμως έμπορος ή
επιχειρηματίας σημαίνει καταστροφή στις υποθέσεις σου. Ών
αρμέγεις αγελάδα κέρδος ή κληρονομιά θα έχεις, αν δεις αγελάδες
να κάνουν έρωτα θα περάσεις μεγάλο κίνδυνο. Ών τις σφάζεις,
κατέστρεψες μεγάλη ευκαιρία για κέρδη υλικά ή ηθικά με την
ανοησία σου.

Ώγιόκλημα
Ών ονειρευτείτε πως βλέπετε ή μαζεύετε αγιόκλημα, σημαίνει πως
θα έχετε ευημερία και πως ο γάμος σας θα είναι μοναδικά
ευτυχισμένος.

Ώγκάθια

3
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε αγκάθια στ’ όνειρό σας, είναι σημάδι ανικανοποίησης.


Ώκόμα, χρειάζεται προσοχή γιατί περιστοιχίζεστε από κακούς
συμβούλους.

Ώγκάλιασμα
Ών ονειρευτείτε αγκάλιασμα, σημαίνει πως θα απογοητευτείτε
στην αγάπη και τη δουλειά σας. Αια τη γυναίκα που θα ονειρευτεί
πως την αγκαλιάζει κάποιος άντρας, σημαίνει πως θα δεχτεί κριτικές
για το χαρακτήρα της. Αια την παντρεμένη γυναίκα που θα δει πως
την αγκαλιάζουν ξένοι άντρες, σημαίνει πως θα τραβήξει την
προσοχή ξένων αντρών κατά την απουσία του συζύγου της.

Άγκυρα
Αια τους ναυτικούς που είδαν στον ύπνο τους άγκυρα, το όνειρο
είναι καλός οιωνός, αν η θάλασσα ήταν γαλήνια. Αια τους άλλους
ανθρώπους σημαίνει χωρισμό από φίλους, αλλαγή διαμονής και
ταξίδια στο εξωτερικό. Νι ερωτευμένοι σύντομα θα τσακωθούν, αν
κάποιος τους δει στ' όνειρο του άγκυρα.

Ώγορά
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι βρίσκεστε στην αγορά, σημαίνει
οικονομία και δράση. Ρο να είναι η αγορά άδεια σημαίνει
κατάθλιψη και στέρηση. Ών υπάρχουν χαλασμένα φρούτα και
χορταρικά ή κρέατα, σημαίνει απώλεια στις επιχειρήσεις. Αια μια
νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί αγορά σημαίνει ευχάριστες αλλαγές.

Άγριο
Ών δείτε άγριο άνθρωπο στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι οι εχθροί σας
θα σας αντιταχθούν σε κάποια επιχείρηση. Ών δείτε ότι εσείς είσθε
άγριος, προλέγει ότι δυσμενείς προοπτικές θα σας προξενήσουν
αποτυχία και θλίψη.

Ώγρόκτημα
Ών ονειρευτείτε πως ζείτε σε αγρόκτημα, σημαίνει πως θα είστε
τυχεροί σε κάθε προσπάθεια. Ών ονειρευτείτε πως αγοράζετε
αγρόκτημα, σημαίνει για τον γεωργό μια καλή σοδειά για τον
επιχειρηματία κέρδος και για τους ταξιδιώτες και τους ναυτικούς
ασφαλές ταξίδι. Ών ονειρευτείτε πως κάνετε επίσκεψη σε
αγρόκτημα, σημαίνει ευχάριστες συναναστροφές.

4
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώγρύπνια
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι παραβρεθήκατε σε αγρυπνία, σημαίνει
ότι θα θυσιάσετε κάτι αξιόλογο για ευτελή πράγματα. Αια μια νέα
γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο εραστής της βρίσκεται σε
αγρυπνία, είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί
από παρακλήσεις γεμάτες πάθος και να διακινδυνεύσει την τιμή της
για χάρη του έρωτα.

Ώγχόνη
Ρο να ονειρευτείτε ένα φίλο στην αγχόνη, προλέγει πως σύντομα
θα πρέπει ν' αποφασίσετε για επείγοντα πράγματα, ή πως σύντομα
θα βρεθείτε μπροστά σε μεγάλη συμφορά.
Ών ονειρευτείτε πως εσείς βρισκόσαστε πάνω στη αγχόνη, σημαίνει
πως θα υποφέρετε από την κακία φίλων σας. Αια τη νέα γυναίκα που
θα ονειρευτεί πως ο αγαπημένος της βρίσκεται στην αγχόνη
σημαίνει πως θα παντρευτεί έναν υπέροχο και ταλαντούχο άντρα.
Ών δείτε πως σώζεστε από την αγχόνη, σημαίνει πως οι επιθυμίες
σας θα γίνουν πραγματικότητα. Ών ονειρευτείτε πως απαγχονίζετε
έναν εχθρό σας, σημαίνει πως θα είστε ο νικητής σε όλους τους
τομείς.

Ώγώνας
Ών ονειρευτείτε ότι αγωνίζεστε για οτιδήποτε, είναι προμήνυμα
δυσκολιών, αλλά αν δείτε πως νικάτε στον αγώνα, σημαίνει ότι θα
συναντήσετε πρόσκαιρα εμπόδια. Ών δείτε ότι παίρνετε μέρος σε
κάποιον αγώνα, σημαίνει πως άλλοι θα προσπαθήσουν ν'
αποκτήσουν αυτά τα οποία εσείς επιθυμείτε. Ών όμως κερδίσετε
στον αγώνα, σημαίνει πως θα ξεπεράσετε τους αντιπάλους σας.
Ώγωνία
Ώυτό δεν είναι καλό όνειρο. Ξροοιωνίζεται στενοχώρια και
ευχαρίστηση ανάμικτες, αλλά περισσότερη στενοχώρια παρά
ευχαρίστηση. Ών δείτε ότι είχατε αγωνία για την απώλεια χρημάτων
ή ιδιοκτησίας, σημαίνει ότι συνταρακτικοί φόβοι θα σας
βασανίσουν εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης υποθέσεων ή της
αρρώστιας κάποιου αγαπημένου συγγενή.

Ώδάμ και Γύα


Ών δείτε στ’ όνειρό σας τον Ώδάμ και την Γύα, σημαίνει ότι κάποιο
τυχαίο γεγονός θα σας στερήσει την ελπίδα της επιτυχίας στις
δουλειές σας. Ών τους δείτε στον Ξαράδεισο, τον Ώδάμ με φύλλο
συκής, αλλά την Γύα εντελώς γυμνή με μόνο ένα χρωματιστό όφη

5
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

να στολίζει τη μέση και το υπογάστριό της, σημαίνει ότι προδοσία


και κακοπιστία θα συμμαχήσουν για να καταστρέψουν την
περιουσία σας.
Ών δείτε ή ακούσετε την Γύα να συνομιλεί με τον όφη, σημαίνει ότι
επιτήδειες γυναίκες θα σας μπλέξουν, με αποτέλεσμα να χάσετε
την περιουσία και την καλή σας φήμη.

Ώδελφός
Ών δείτε στ’ όνειρό σας τους αδελφούς σας, γεμάτους
ενεργητικότητα, θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε γι' αυτούς, ή για
την καλή τους τύχη' αν όμως τους δείτε φτωχούς και λυπημένους, ή
να εκλιπαρούν για βοήθεια, σύντομα θα σας καλέσουν σε κάποια
επιθανάτια κλίνη, ή κάποια τρομερή απώλεια περιμένει εσάς ή
εκείνους.

Ώδιαφορία
Ών ονειρευτείτε καταστάσεις αδιαφορίας, σημαίνει πως θα έχετε
ευχάριστη συντροφιά για ένα σύντομο διάστημα. Αια τη νέα
γυναίκα που θα δει πως ο αγαπημένος της δείχνει αδιαφορία,
σημαίνει πως δεν της δείχνει την τρυφερότητα του κατά τον πιο
σωστό τρόπο.
Ών δει πως εκείνη του δείχνει αδιαφορία, σημαίνει πως θα του
φερθεί με προσποίηση.

Ώδύνατος
Ών ονειρευτείτε πως είστε αδύνατος, σημαίνει ανθυγιεινή
απασχόληση και πνευματική ανησυχία. Ξροσπαθήστε να
δημιουργήσετε μια αλλαγή για τον εαυτό σας μετά από αυτό το
όνειρο.

Ώέρας
Ώυτό το όνειρο σημαίνει μια αρρωστημένη κατάσταση πραγμάτων
που δεν προμηνύει τίποτα καλό για κείνον που το είδε.

Aερoπλάνο
Ρο να πετάτε σε αεροπλάνο σημαίνει αύξηση των οικονομικών σας.
Ών ονειρευτείτε ότι είστε πιλότος, υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας
σε μια νέα αρχή. Πε περίπτωση που το αεροπλάνο κάνει βουτιά προς
τα κάτω, θα υπάρξουν σύντομα ευχάριστες εμπειρίες με το
αντίθετο φύλλο.

6
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώερόστατο
Ών δείτε πως ανεβαίνετε σε αερόστατο, σημαίνει πως κάποιο ταξίδι
σας δεν θα έχει επιτυχία. θα συναντήσετε εχθρότητα και όχι τόσο
καλή εξέλιξη στις επιχειρήσεις σας.

Ώετός
Ών δείτε αετό να πετά από πάνω σας, σημαίνει ότι θα αγωνιστείτε
πολύ σκληρά για τις επιδιώξεις σας, οι οποίες τελικά θα
πραγματοποιηθούν. Ρο να δείτε αετό κουρνιασμένο ψηλά, σημαίνει
ότι θα αποκτήσετε φήμη, πλούτο και την υψηλότερη θέση στη χώρα
σας. Ών δείτε ότι σκοτώνετε αετό, είναι προμήνυμα ότι θα
υπερπηδήσετε όλα τα εμπόδια, θα κατανικήσετε τους εχθρούς σας
και θα αποκτήσετε αμύθητα πλούτη. Ών ονειρευτείτε πως τρώτε
κρέας αετού, σημαίνει ότι έχετε τέτοια δύναμη θελήσεως που δεν
σας σταματά ούτε ο θάνατος. Ξολύ σύντομα θα αποκτήσετε
πλούτη.

Ώθώωση
Ών δείτε πως αθωωθήκατε για κάποιο έγκλημα, σημαίνει ότι
πρόκειται να αποκτήσετε σημαντική ιδιοκτησία, αλλά υπάρχει
κίνδυνος δικαστικού αγώνα πριν από την απόκτηση της. Ών δείτε πως
αθωωθήκανε άλλοι, σημαίνει ότι κάποιοι φίλοι σας θα σας δώσουν
ευχαρίστηση βοηθώντας σας.

Ώίμα
Οούχα λεκιασμένα με αίμα στο όνειρο, είναι ένδειξη ότι εχθροί
επιδιώκουν να ματαιώσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία που
ανοίγεται μπροστά σας. ΋ποιος ονειρευτεί αίμα, θα πρέπει να
φυλάγεται από παράξενες φιλίες. Ών δείτε αίμα να τρέχει από
πληγή, θα πρέπει να περιμένετε σωματικούς πόνους και στενοχώρια.
Γπίσης, προμηνύονται κακές επιχειρήσεις από ατυχείς
διαπραγματεύσεις και συμπράξεις.
Ώίμα στα χέρια σας, σημαίνει άμεση κακοτυχία, αν δεν προσέξετε
τον εαυτό σας και τις υποθέσεις σας.

Ώιματίτης (λίθος)
Ών δείτε στ’ όνειρό σας αιματίτη λίθο, σημαίνει ότι θα είστε άτυχος
στις σχέσεις σας. Αια μια νέα γυναίκα που θα δει ότι δέχεται
αιματίτη σαν δώρο, σημαίνει ότι θα τα χαλάσει με κάποιο φίλο,

7
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αλλά αυτό θα γίνει αιτία να κερδίσει έναν άλλο περισσότερο


αντάξιό της.

Ώιμορραγία
Ών δείτε στ' όνειρό σας αιμορραγία, σημαίνει θάνατο από τρομερό
ατύχημα και κακόβουλες αναφορές σε βάρος σας. Ε τύχη θα
στραφεί εναντίον σας.

Ώιχμάλωτος
Ών δείτε στον ύπνο σας πως είστε αιχμάλωτος, σημαίνει ότι θα
έχετε ν' αντιμετωπίσετε κάποια προδοσία, και αν δεν μπορέσατε να
αποδράσετε, σας περιμένει ζημιά και κακοτυχία.
Ών ονειρευτείτε ότι αιχμαλωτίσατε κάποιον, θα έχετε ταπεινές
επιδιώξεις και δοσοληψίες με πρόσωπα χαμηλότατου επιπέδου. Αια
μια νέα γυναίκα που θα δει πως είναι αιχμάλωτη, το όνειρο προλέγει
πως ο σύζυγός της τη ζηλεύει για την εμπιστοσύνη της σε άλλους ή
μπορεί να επικριθεί για την απερισκεψία της.

Ώκαδημία
Ών δείτε πως επισκεφθήκατε μια ακαδημία, σημαίνει ότι θα
λυπηθείτε γιατί αφήσατε ευκαιρίες να πάνε χαμένες από τεμπελιά
και αδιαφορία. Ών δείτε πως είναι δική σας, ή πως είστε οικότροφος
σ' αυτήν, δύσκολα θα ικανοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας. θα
αποκτήσετε γνώσεις, αλλά θα είστε ανίκανος να τις αφομοιώσετε
σωστά και να τις εφαρμόσετε.
Ών μια γυναίκα και οποιοδήποτε πρόσωπο δει ότι επιστρέφει σε
ακαδημία, αφού την έχει τελειώσει, σημαίνει ότι θα βρεθεί
μπροστά σε απαιτήσεις που θα είναι ανίκανη/ος να αντιμετωπίσει.

Ώκαθαρσία
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι τα ρούχα σας είναι ακάθαρτα,
σημαίνει ότι θα αναγκαστείτε να εγκαταλείψετε το σπίτι σας
εξαιτίας κάποιας επιδημίας. Ών δείτε ότι κάποιος σας ρίχνει
βρωμιές, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα προσπαθήσουν να σας
πληγώσουν.

Ώκόνι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ακόνι, είναι προμήνυμα στενοχώριας και
χρειάζεται προσοχή στις ενέργειές σας, για ν' αποφύγετε

8
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

μπλεξίματα και δυσκολίες. Ίσως βρεθείτε στην ανάγκη να κάνετε


ένα ανεπιθύμητο ταξίδι, ύστερα από ένα τέτοιο όνειρο.

Ώκόντιο
Ρο να δείτε άλλους να κρατάνε ακόντιο σημαίνει ότι τα
συμφέροντα σας κινδυνεύουν. Ών κάποιος σας χτύπησε με ακόντιο,
οι εχθροί σας θα καταφέρουν να σας δώσουν θλίψεις.

Ώκρίδα
Ών ονειρευτείτε πως βλέπετε ακρίδες πάνω σε πράσινα φυτά,
σημαίνει πως οι εχθροί σας απειλούν τα πιο ζωτικά σας
συμφέροντα. Ών τις δείτε πάνω σε οποιαδήποτε άλλη πρασινάδα,
σημαίνει κακή υγεία και απογοητεύσεις στην εργασία. Ών δείτε
ακρίδες να σκιάζουν τον ήλιο, σημαίνει πως κάποιο ενοχλητικό
πρόβλημα θα παρεμβληθεί στις άμεσες επιχειρήσεις σας, αλλά με
την κατάλληλη διαχείριση τα πράγματα θα φτιάξουν. Αια τη γυναίκα
που θα ονειρευτεί ακρίδες, σημαίνει πως χάρισε την αγάπη και τη
γενναιοδωρία της σε ανάξια πρόσωπα.

Ώλάτι
Ρο να ονειρευτείτε αλάτι δεν είναι καλό. Πυνήθως, έπειτα από ένα
τέτοιο όνειρο, όλα πάνε στραβά και μέσα στην οικογένεια θα
δημιουργηθούν δυσαρέσκειες και διαφωνίες. Ών δείτε πως
αλατίζετε το φαγητό σας, σημαίνει χρέη και ενέχυρα. Αια μια νέα
γυναίκα, το να δει πως τρώει αλάτι σημαίνει εγκατάλειψη από τον
εραστή της για μια πιο θελκτική κοπέλα, πράγμα που θα της
προξενήσει μεγάλη θλίψη.

Ώλεύρι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας αλεύρι, σημαίνει πως θα κάνετε μια
μετρημένη, αλλά ευτυχισμένη ζωή. Ών μια νέα γυναίκα ονειρευτεί
πως είναι αλειμμένη με αλεύρι, σημαίνει πως ο σύζυγός της θα τη
φροντίζει και πως η ζωή της θα είναι γεμάτη από ευχάριστες
στιγμές. Ών ονειρευτείτε πως εμπορεύεστε αλεύρι, σημαίνει πως θα
κάνετε επικίνδυνες συναλλαγές.

Ώλεπού
Ών ονειρευτείτε πως κυνηγάτε αλεπού, σημαίνει πως
αρραβωνιάζεστε κάτω από ύποπτες συνθήκες και ανακατεύεστε σε
επικίνδυνες ερωτικές ιστορίες. Ών ονειρευτείτε αλεπού να μπαίνει
ύπουλα στην αυλή σας, πρέπει να προσέξετε ορισμένες σας φιλίες,

9
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ή η υπόληψή σας βρίσκεται σε κίνδυνο. Ών δείτε πως σκοτώνετε


αλεπού, σημαίνει πως θα επιτύχετε σε οποιαδήποτε επιχείρησή σας.

Άλογο
Ών ονειρευτείτε πως βλέπετε ή ιππεύετε ένα άσπρο άλογο, οι
ενδείξεις είναι ευνοϊκές για ευημερία και ευχάριστες συναντήσεις
με καλούς φίλους και έντιμες γυναίκες. Ών δείτε πως το άλογο είναι
βρώμικο και αδύνατο, η εμπιστοσύνη σας θα προδοθεί από ένα
ζηλιάρη φίλο ή κάποια γυναίκα. Ών το άλογο είναι μαύρο, σημαίνει
πως η τύχη θα σας ευνοήσει, αλλά θα απογοητευθείτε και θα
αισθάνεστε ένοχος για κάποιες απολαύσεις.
Αια μια γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως ο άντρας της είναι
άπιστος.
Ρο να ονειρευτείτε σκούρα άλογα, σημαίνει πως θα συναντήσετε
προσοδοφόρες καταστάσεις αλλά συγχρόνως και μεγάλη
απογοήτευση. Ξαροδικές ευχαριστήσεις ίσως ακολουθήσουν αυτό
το όνειρο.
Ών ονειρευτείτε πως ιππεύετε ένα όμορφο γυμνασμένο άλογο,
σημαίνει πως η τύχη σας ευνοεί και πως θα απολαύσετε τον έρωτά
σας. Αια μια γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως τελικά θα
ενδώσει σε συνεχείς παρακλήσεις. Γίναι σίγουρο πως θα
διασκεδάσετε με υλικές απολαύσεις.
Ών δείτε πως ιππεύετε ένα αφηνιασμένο άλογο, τα συμφέροντά
σας θα βλαφτούν από την αφροσύνη κάποιου φίλου ή υπαλλήλου.
Ών δείτε ένα άλογο να τρέχει μαζί με άλλα, σημαίνει πως θα
ακούσετε για την αρρώστια κάποιων φίλων σας.
Ών δείτε ωραία αρσενικά άλογα, είναι σημάδι επιτυχίας και ζωής
υψηλού επιπέδου. Πημαίνει ακόμη ότι θα σας επηρεάσουν άνομα
πάθη.
Ών δείτε φοράδες, σημαίνει συμφωνία και απουσία ζήλιας μεταξύ
συζύγων και ερωτευμένων.
Ών ιππεύετε άλογο και περάσετε ποτάμι, σύντομα θα έχετε καλή
τύχη και θα απολαύσετε πλούσιες διασκεδάσεις. Ών το ποτάμι είναι
ταραγμένο ή θολό, οι προβλεπόμενες χαρές θα είναι κατά κάποιον
τρόπο απογοητευτικές.
Ών δείτε πως κολυμπάτε καβάλα σε άλογο μέσα σε καθαρό νερό, η
προσδοκία σας για έναν έντονο έρωτα θα γίνει πραγματικότητα.
Αια έναν επιχειρηματία, αυτό το όνειρο σημαίνει μεγάλο κέρδος.
Ών δείτε πληγωμένο άλογο, σημαίνει πως οι φίλοι σας θα έχουν
προβλήματα.

10
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε νεκρό άλογο, σημαίνει απογοητεύσεις από διάφορες


πλευρές.
Ών ονειρευτείτε πως ιππεύετε ένα ατίθασο άλογο, σημαίνει πως οι
επιθυμίες σας θα γίνουν δύσκολα πραγματικότητα. Ών ονειρευτείτε
πως σας ρίχνει κάτω, θα έχετε έναν σκληρό αντίπαλο και οι
επιχειρήσεις σας θα υποφέρουν από ανταγωνισμό.
Ών ονειρευτείτε πως ένα άλογο σας κλωτσά, σημαίνει πως ο
σύντροφός σας θα σας διώξει και η τύχη σας θα αλλάξει λόγω
κακής υγείας.
Ών ονειρευτείτε πως πιάνετε και σελώνετε άλογο, σημαίνει πως θα
υπάρξει καλυτέρευση στις επιχειρήσεις σας και πως θα σας
πλησιάσουν πολλοί άνθρωποι. Ών αποτύχετε να πιάσετε το άλογο,
τότε η τύχη σας θα πάει στραβά.
Ών δείτε άλογα με βούλες, σημαίνει πως διάφορες επιχειρήσεις θα
σας αφήσουν κέρδος.
Ών ονειρευτείτε πως πεταλώνετε άλογο, η επιτυχία σας είναι
εξασφαλισμένη. Αια μια γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει ένα καλό
και πιστό σύζυγο.
Ών ονειρευτείτε άλογα κούρσας, σημαίνει πως ζείτε με έντονο
ρυθμό.
Αια τους γεωργούς, αυτό το όνειρο σημαίνει ευημερία. Ών δείτε
πως ιππεύετε άλογο κούρσας, θα έχετε μια όμορφη και χαρούμενη
ζωή.
Ών δείτε πως σκοτώνετε άλογο, πρόκειται να πληγώσετε τους φίλους
σας με τον εγωισμό σας.
Ών δείτε πως ιππεύετε ασέλωτο άλογο, σημαίνει πως θα κερδίσετε
πλούτη μετά από σκληρούς αγώνες. Ών δείτε πως έχετε μαζί σας κι
άλλους άντρες, σημαίνει πως θα έχετε γύρω σας έντιμους
ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν και η επιτυχία σας θα είναι
εξασφαλισμένη. Ών δείτε πως έχετε μαζί σας γυναίκες, οι επιθυμίες
σας θα είναι ανεξέλεγκτες και η αποδοτικότητά σας μειωμένη.
Ών οδηγείτε άλογο στ’ όνειρό σας, τα επιχειρησιακά σας ζητήματα
δεν θα παραμεληθούν για πρόσκαιρες απολαύσεις.
Ών δείτε πως περιποιείστε τη χαίτη ή την ουρά ενός αλόγου,
σημαίνει πως θα γίνετε καλός οικονομολόγος ή αγρότης. Αια τους
ανθρώπους των γραμμάτων σημαίνει ότι προσέχουν πολύ την
δουλειά τους και οι ανταγωνιστές σας νοιάζονται τις επιχειρήσεις
τους με άγχος.
Ών ονειρευτείτε πολλά άλογα μαζί, είναι σημάδι πλούτου και
μεγάλης ευτυχίας. Ών δείτε άλογα να σέρνουν οχήματα, σημαίνει
πως ο πλούτος και η αγάπη βρίσκονται πολύ κοντά, αλλά
αντιμετωπίζουν εμπόδια. Ών ανεβαίνετε ένα λόφο ιππεύοντας και το

11
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

άλογο πέσει αλλά εσείς φτάσετε στην κορυφή, σημαίνει πως θα


κάνετε περιουσία, αν και θα έχετε να παλέψετε με εχθρούς και με
το φθόνο. Ών εσείς και το άλογο φτάσετε στην κορυφή, σημαίνει
πως η κοινωνική και οικονομική σας άνοδος θα είναι μεγάλη και
σταθερή. Αια ένα νέο κορίτσι που θα δει πως ιππεύει ένα μαύρο
άλογο, σημαίνει πως πρέπει να ζητήσει τις συμβουλές κάποιου
σοφότερου. Ώκόμα, κάποιες επιθυμίες σας θα εκπληρωθούν σε
απρόσμενο χρόνο. Ρο μαύρο χρώμα στα άλογα σημαίνει αναβολή
αποφάσεων.
Ών δείτε ένα λεπτοκαμωμένο άλογο, σημαίνει πως κάποια
αναπάντεχη δυσαρέσκεια θα παρεμβληθεί στην ευτυχία σας. Ών
δείτε πως προσπαθείτε να πεταλώσετε άλογο με πέταλο μικρότερο
από το πόδι του, θα κατηγορηθείτε πως κάνατε επίβουλες
συμφωνίες με ανθρώπους υπεράνω υποψίας.
Ών δείτε πως κατεβαίνετε έφιππος λόφο, αναμφίβολα οι επιχειρήσεις
σας θα σας απογοητεύσουν.
Αια τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ιππεύει ένα άλογο
έχοντας πίσω της κάποιο φίλο, σημαίνει πως πολλοί επιτυχημένοι
άντρες θα την επιθυμήσουν. Ών δει πως ήταν φοβισμένη, σημαίνει
πως θα ξεσηκώσει πολλές αντιζηλίες. Ών, αφού ξεπεζέψει από το
άλογο, στραφεί προς ένα γουρούνι, σημαίνει πως θα αδιαφορήσει
για έναν πλούσιο γαμπρό και θα προτιμήσει την ελευθερία της.
Ών μια νέα γυναίκα δει πως ιππεύει ένα άσπρο άλογο που καλπάζει
και πως την ακολουθεί κάποιος με ένα μαύρο άλογο, σημαίνει πως
θα περάσει μια περίοδο ανάμικτων συναισθημάτων λύπης και
χαράς, κατά την οποία κάποιος θα προσπαθήσει να την
υπονομεύσει.

Ώλοιφή
Ών δείτε αλοιφή στον ύπνο σας, σημαίνει ότι θα δημιουργήσετε
φιλίες που θα σας φανούν ευεργετικές. Ών μια γυναίκα ονειρευτεί
ότι φτιάχνει αλοιφή, σημαίνει ότι θα μπορέσει να επιβληθεί στον
ιδιωτικό και κοινωνικό της κύκλο.

Ώηδόνι
Ών ονειρευτείτε ότι ακούτε το θεσπέσιο κελάηδημα του αηδονιού,
είναι προμήνυμα ευχάριστης ύπαρξης, υγιεινού και ευτυχισμένου
περιβάλλοντος. Ρο να δει κανείς αηδόνια που δεν κελαηδούν
σημαίνει μικροπαρεξηγήσεις μεταξύ φίλων.

Ώκορντεόν

12
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε μουσική από ακορντεόν, σημαίνει


ότι θα έχετε κάποια διασκέδαση που θα σας βγάλει από την πίκρα
και το κλείσιμο στον εαυτό σας. Κε τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε
να διεξάγετε τον αγώνα της ζωής σας με περισσότερο κέφι και
αισιοδοξία. Αια μια νέα γυναίκα που είδε πως έπαιζε ακορντεόν,
σημαίνει ότι θα κερδίσει τον αγαπημένο της χάρη σε κάποιο
θλιβερό περιστατικό, πράγμα όμως που δε θα εμποδίσει την ένωσή
τους να είναι μακρόβια και ευτυχισμένη. Ών το ακορντεόν
ακούγεται σαν ξεκούρντιστο, θα πικραθεί από αρρώστια ή
στεναχώρια του αγαπημένου της.

Ώκροβάτης
Ών δείτε στον ύπνο σας ακροβάτες, σημαίνει ότι θα σας
εμποδίσουν στην εφαρμογή ριψοκίνδυνων σχεδίων, οι ανόητοι φόβοι
άλλων. Ών δείτε πως εσείς κάνατε ακροβασίες, θα έχετε ένα
αίσθημα ευθύνης, και η ζωή σας θα γίνει σχεδόν ανυπόφορη από
τον χλευασμό των εχθρών σας.
Ών δείτε ακροβάτες, σημαίνει ότι κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν το
όνομα σας με κακεντρεχή και συκοφαντικό τρόπο. Γπίσης, τα
συμφέροντά σας σε επιχειρήσεις θα υπονομευτούν. Αια μια νέα
γυναίκα που είδε στ' όνειρο της ακροβάτες σε σκοινιά, σημαίνει ότι
θα ερωτοτροπήσει με άντρες.

Ώκρωτηριασμός
Πυνηθισμένος ακρωτηριασμός μελών στ' όνειρο, σημαίνει την
απώλεια μικρών υπηρεσιών ή απώλεια ολόκληρων ποδιών ή χεριών
σημαίνει ασυνήθιστη ύφεση στο εμπόριο. Αια τους ναυτικούς,
σημαίνει θύελλα και απώλεια πραγμάτων. Ρα ψυχασθενή άτομα θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, ύστερα από αυτό το όνειρο.

Ώλάβαστρο
Ών δείτε στον ύπνο σας αλάβαστρο, σημαίνει επιτυχία στο γάμο και
σε κάθε νόμιμη δουλειά. Ών δείτε πως σπάσατε αλαβάστρινο
άγαλμα ή βάζο, σημαίνει λύπη και μεταμέλεια. Αια μια νέα γυναίκα,
το χάσιμο ενός αλαβάστρινου δοχείου που περιέχει θυμίαμα
σημαίνει ότι θα χάσει τον αγαπημένο της, ή κάποια ιδιοκτησία από
αδιαφορία για την υπόληψή της.

Άλμπουμ
Ών δείτε στ’ όνειρό σας άλμπουμ, σημαίνει ότι θα έχετε επιτυχία και
ότι θα γνωρίσετε αληθινούς φίλους. Αια μια νέα γυναίκα που θα
ονειρευτεί πως κοιτάζει φωτογραφίες σε άλμπουμ, σημαίνει ότι

13
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

σύντομα θα δημιουργήσει καινούργιο ερωτικό δεσμό που θα της


δώσει μεγάλη ευχαρίστηση.

Ώλιγάτορας (κροκόδειλος)
Ών δείτε στον ύπνο σας αλιγάτορα - εκτός και τον σκοτώσετε –
είναι κακός οιωνός για όλα τα πρόσωπα που έχουν σχέση με το
όνειρο. Πε κάθε περίπτωση, το όνειρο αυτό σημαίνει πως πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί.

Ώλουμίνιο
Ών δείτε στον ύπνο σας αλουμίνιο, σημαίνει ικανοποίηση με
οποιαδήποτε περιουσία, ας είναι και μικρή. Ών μια γυναίκα δει τα
αλουμινένια στολίδια ή σκεύη της μαυρισμένα, σημαίνει παράξενη
και απροσδόκητη λύπη, και θα της συμβεί κάποια απώλεια.

Ώλυσίδα
Ών ονειρευτείτε πως είστε δεμένος με αλυσίδες, σημαίνει ότι άδικα
βάρη πρόκειται να ριχτούν στους ώμους σας, μα αν δείτε πως
καταφέρατε να τις σπάσετε, θα απαλλαγείτε από κάποια
δυσάρεστη επιχείρηση ή κοινωνική υποχρέωση. Ών δείτε αλυσίδες,
είναι προμήνυμα ότι κάποιοι που σας φθονούν θα σας
συκοφαντήσουν και θα κάνουν προδοτικά σχέδια σε βάρος σας. Ών
δείτε αλυσίδες σε άλλους, σημαίνει κακοτυχία σ' αυτούς.

Ώλώνισμα
Ών ονειρευτείτε ότι αλωνίζετε σιτάρι, σημαίνει πρόοδο στις
επιχειρήσεις σας και οικογενειακή ευτυχία. Ών στη διάρκεια του
αλωνίσματος σας συμβεί κάποιο ατύχημα, σημαίνει ότι η ευτυχία
σας θα διαταραχθεί από θλιβερό επεισόδιο.

Άμαξα
Ών δείτε στον ύπνο σας άμαξα, σημαίνει πως θα δοκιμάσετε
ικανοποίηση, και ότι θα κάμετε επισκέψεις. Ών δείτε πως ταξιδεύετε
με άμαξα, θα πάθετε κάποια αρρώστια, που γρήγορα όμως θα
περάσει, και θα χαρείτε υγεία και πλεονεκτικές θέσεις. Ών
ονειρευτείτε πως ψάχνετε για άμαξα, θα χρειαστεί να εργαστείτε
σκληρά, αλλά τελικά θα λάβετε μια καλή ανταμοιβή.
Ών ονειρευτείτε πως τρέχετε ανεβασμένος πάνω σε άμαξα,
σημαίνει απώλειες και πτώση στις επιχειρήσεις. Ών δείτε πως
οδηγούσατε άμαξα, σημαίνει μετακόμιση ή αλλαγές στις
επιχειρήσεις. Ρο να δεις πως οδηγείς άμαξα σε κατηφόρα είναι

14
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

προμήνυμα δυσφορίας και ζημιάς. Ών δεις ότι προχωρείς με άμαξα


σε λόφο, σημαίνει βελτίωση των υποθέσεών σου. Κια
βαρυφορτωμένη άμαξα είναι προμήνυμα ότι το καθήκον θα σας
κρατήσει ψηλά το ηθικό παρ' όλες τις δυσκολίες.
Ών δείτε πως οδηγείτε άμαξα σε λασπωμένα νερά, είναι κακός
οιωνός, που σημαίνει ότι θα οδηγηθείτε σε ανεπιθύμητες
καταστάσεις. Κία σκεπασμένη άμαξα σημαίνει μυστηριώδη
περιπλοκή, που θα καθυστερήσει την πρόοδό σας.
Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι οδηγεί άμαξα σε
επικίνδυνα σημεία, σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε άσχημα
μπερδεμένες καταστάσεις που θα της προξενήσουν τρόμο. Ών δει
πως διασχίζει καθαρό ρυάκι με άμαξα, σύντομα θα απολαύσει
επιτυχίες.
Κια σπασμένη άμαξα σημαίνει απογοήτευση και αποτυχία.

Ώμάξι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως τρέχετε με αμάξι, σημαίνει ότι
ευχάριστες αναμνήσεις και ευημερία θα σας δώσουν χαρά. Ών
δείτε πως ταξιδεύετε με αμάξι νύχτα, συντροφιά με άλλους,
σημαίνει ότι θα έχετε κάποιο μυστικό που θα προσπαθήσετε να το
φυλάξετε από τους φίλους σας. Ών δείτε πως βρισκόσαστε σε αμάξι
με γυναίκα, κάποιο σκάνδαλο θα σμίξει το όνομα σας με το όνομα
άλλων που δεν έχουν καλή φήμη. Ών ονειρευτείτε πως οδηγείτε ένα
αγοραίο αμάξι, σημαίνει χειρωνακτική εργασία, με μικρή
πιθανότητα προόδου.

Άμβωνας
Ών ονειρευτείτε άμβωνα, σημαίνει θλίψη και αναστάτωση. Ών δείτε
στον ύπνο σας ότι είστε πάνω σε άμβωνα, προμηνύεται αρρώστια
και ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε εμπόριο.

Ώμέθυστος
Ν αμέθυστος σε όνειρο αντιπροσωπεύει ικανοποίηση και καλές
δουλειές. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί την απώλεια
αμέθυστου, σημαίνει διακοπή δεσμού και παραμέληση στον έρωτα.

Ώμερική
Νι ανώτεροι αξιωματούχοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με
τις κρατικές υποθέσεις, και οι άλλοι άνθρωποι καλά θα κάνουν να
προσέξουν ιδιαίτερα το άτομό τους, γιατί επίκειται κάποια
διαταραχή ύστερα από αυτό το όνειρο.

15
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Άμμος
Ρο να ονειρευτείτε άμμο, σημαίνει απώλεια και ανέχεια.

Ώμπέλι
Ών ονειρευτείτε αμπέλι, σημαίνει ευνοϊκές τοποθετήσεις και ύποπτο
έρωτα. Ών δείτε ότι το αμπέλι δεν είναι περιποιημένο και τα
σταφύλια είναι χαλασμένα και μυρίζουν άσχημα, σημαίνει
απογοητεύσεις που θα επισκιάσουν τις πιο αισιόδοξες προοπτικές
σας.

Ώμμωνία
Ε αμμωνία σ' ένα όνειρο σημαίνει δυσαρέσκεια για τη
συμπεριφορά φίλου. Σιλονικίες και διακοπή σχέσεων θα
ακολουθήσουν αυτό το όνειρο. Αια μια νέα γυναίκα που είδε
μπουκάλια αμμωνίας, σημαίνει πως θα απογοητευθεί από το
χαρακτήρα και τις προθέσεις κάποιου προσώπου που το θεωρούσε
φιλικό.

Ώμόνι
Ών δείτε στ' όνειρό σας πυρωμένο αμόνι να το χτυπούν και να
πετάει σπινθήρες, σημαίνει ευχάριστη εργασία για τον αγρότη,
σημαίνει άφθονη σοδειά* για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό
προμηνύει ευνοϊκές καταστάσεις. Νι άνθρωποι που βρίσκονται στην
εξουσία μπορούν να περιμένουν ψυχρότητα ή μικρές εύνοιες. Ρα
μέσα της επιτυχίας είναι στην εξουσία σας, αλλά για να την
κατακτήσετε, θα χρειαστεί να μοχθήσετε μέσα σε δυσκολίες. Ών
δείτε πως έσπασε το αμόνι, σημαίνει πως θα έχετε χάσει, από δική
σας αμέλεια, σπουδαίες ευκαιρίες που δεν ξανάρχονται.

Ώμύγδαλα
Ρο όνειρο που έχει σχέση με αμύγδαλα είναι καλός οιωνός.
Ξρολέγει πλούτο. 8στόσο, η λύπη δεν θα λείψει για ένα σύντομο
διάστημα. Ών τα αμύγδαλα είναι κούφια, η απογοήτευσή σας για
κάτι που επιθυμούσατε θα είναι πλήρης, ωσότου να έρθουν
καινούργιες συνθήκες.

Ώνάγκη - Ώνέχεια
Ών ονειρευτείτε ότι βρίσκεστε σε ανάγκη, σημαίνει ότι αγνοήσατε
τις ανάγκες της ζωής.

16
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε ότι ζείτε χωρίς δυσαρέσκεια στην κατάσταση της


ανέχειας, σημαίνει ότι θα ανεχθείτε κακοτυχίες που προϋποθέτουν
ηρωισμό και ότι θα δείτε τα σύννεφα να εξαφανίζονται.
Ρο να ανακουφίζετε ανάγκη στ’ όνειρό σας δείχνει ότι θα
εκτιμηθείτε για την καλοσύνη και την ανιδιοτέλειά σας.

Ώνανάς
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι κρατάτε ανανά, είναι σημάδι επιτυχίας.
Ών ονειρευτείτε ότι με τα αγκάθια του ανανά τρυπήσατε τα
δάχτυλά σας, ενώ τον ετοιμάζατε για το τραπέζι, σημαίνει ότι θα
δοκιμάσετε αποτυχίες σε ορισμένες υποθέσεις σας, τελικά όμως κι
αυτές θα έχουν καλά αποτελέσματα και θα σας δώσουν χαρά.

Ώνάπηρος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ανάπηρο και ακρωτηριασμένο, σημαίνει
πείνα και στενοχώρια μεταξύ των φτωχών, και θα πρέπει να
συμβάλετε στην ανακούφιση τους. Γπίσης, είναι σημάδι προσωρινής
κάμψης στο εμπόριο.

Ώναποδιά . Ώντιξοότητα
Ών δείτε στ' όνειρό σας ότι σας έτυχαν αναποδιές, σημαίνει ότι θα
έχετε αποτυχίες και συνεχείς άσχημες προοπτικές. Ών δείτε άλλους
σε αναποδιές, σημαίνει σκυθρωπά περιβάλλοντα και η αρρώστια
κάποιου προσώπου θα προκαλέσει σοβαρούς φόβους για την επιτυχή
λειτουργία σχεδίων.
Νι παλιοί ονειροκρίτες ερμηνεύουν το όνειρο αυτό ως σημάδι
ερχόμενης ευημερίας. Ε ερμηνεία αυτή δεν είναι σωστή. Πτον
άνθρωπο λειτουργούν δύο δυνάμεις, μία από τα μέσα και μία άλλη
από τα έξω. Ξηγάζουν από δύο ξεχωριστές σφαίρες, η ζωική
διάνοια επηρεασμένη από τον προσωπικό κόσμο των σαρκικών
ορέξεων και η πνευματική διάνοια επηρεασμένη από το βασίλειο
της οικουμενικής Ώδελφότητας, παρουσιάζουν ανταγωνιστικά
κίνητρα στην ονειρική συνείδηση. Ών αυτές οι δύο δυνάμεις είναι
σε αρμονία, το πνεύμα ή διανοητική εικόνα της ονειρικής διάνοιας
θα βρει μια κατά γράμμα εκπλήρωση στη ζωή του ονειρευόμενου.
Ρα ευχάριστα αισθήματα του σώματος προσκαλούν την πνευματική
αγωγή.

Ώναπνοή
Ών δείτε στ' όνειρό σας ότι κάποιο πρόσωπο με καθαρή και γλυκιά
ανάσα ήρθε κοντά σας, σημαίνει πως θα δείξετε αξιέπαινη

17
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

συμπεριφορά και θα επακολουθήσουν επιτυχίες εμπορικές και


διαπραγματεύσεις με σημαντικά οφέλη. Ών η ανάσα είναι δύσοσμη,
σημαίνει αρρώστια και παγίδες.
Ών δείτε πως σας κόπηκε η ανάσα, είναι προμήνυμα αποτυχίας εκεί
όπου η επιτυχία φαινόταν εξασφαλισμένη.

Ώναρρίχηση
Ών ονειρευτείτε ότι ανεβαίνετε σε λόφο ή βουνό και φτάνετε στην
κορυφή, θα υπερνικήσετε τα πιο φοβερά εμπόδια ανάμεσα σε σας
και σ' ένα ευτυχισμένο μέλλον, αν όμως δείτε πως δεν καταφέρατε
να φτάσετε στην κορυφή, τα πιο αγαπημένα σας σχέδια θα
γνωρίσουν την αποτυχία.
Ών δείτε πως ανεβαίνετε μια σκάλα ως το τελευταίο σκαλί, θα
επιτύχετε στις επιχειρήσεις, μα αν σπάσει η σκάλα, θα βυθιστείτε
σε απροσδόκητες στενοχώριες, και μπορεί να σας συμβούν
ατυχήματα. Ών ονειρευτείτε πως σκαρφαλώνετε στην πλευρά ενός
σπιτιού κατά μυστηριώδη τρόπο, και ξαφνικά ανοίγεται μπροστά
σας ένα παράθυρο για να μπείτε μέσα, είναι προμήνυμα ότι θα
κάμετε ή έχετε κάμει εξαιρετικά τολμήματα παρά την αντίθεση
των φίλων σας, αλλά επιτυχία τελικά θα στεφανώσει τις
προσπάθειές σας, αν και θα υπάρξουν στιγμές που θα σας
κυριεύσει σχεδόν η απελπισία.

Ώνάσταση
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι αναστηθήκατε από τους πεθαμένους
αυτό σημαίνει ότι έπειτα από τις δυσκολίες τελικά οι προσπάθειές
σας θα έχουν ευχάριστο τέλος. Ών ονειρευτείτε ότι άλλοι
αναστήθηκαν, είναι προμήνυμα πως θα έχετε φασαρίες και
στενοχώριες που θα ελαφρύνουν και θα ξεπεραστούν χάρη σε
καλούς φίλους σας.

Άνδρας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας έναν ωραίο άντρα, σημαίνει ότι θ'
αποκτήσετε πλούτη και θα ευχαριστηθείτε στη ζωή σας. Ών όμως ο
άνδρας είναι κακοκαμωμένος και κακός, σημαίνει ότι θα έχετε
απογοητεύσεις και προβλήματα. Αια μια γυναίκα, αν ονειρευτεί
ωραίο άνδρα, σημαίνει ότι θα διακριθεί. Ών ο άνδρας είναι άσχημος,
θα έχει μπερδέματα με πρόσωπα που τα θεωρούσε φίλους.

Ώνέκδοτο

18
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε πως διηγιόσαστε κάποιο ανέκδοτο, σημαίνει ότι θα


προτιμήσετε μια εύθυμη συντροφιά από μιαν άλλη που έχει
πνευματικά ενδιαφέροντα, και πως οι υποθέσεις σας θα είναι το
ίδιο ασταθείς με σας.
Αια μια νέα γυναίκα που ονειρεύτηκε πως άκουσε να της διηγούνται
ανέκδοτα, σημαίνει ότι θα βρεθεί με εύθυμη παρέα χαροκόπων.

Ώνεμόμυλος
Ών δείτε ανεμόμυλο να δουλεύει, σημαίνει πληθώρα από ευχάριστα
περιστατικά και ικανοποίηση. Ών δείτε ανεμόμυλο σπασμένο, είναι
προμήνυμα πως θα σας συμβούν τα αντίθετα.

Άνεμος
Ών ονειρευτείτε απαλό αέρα να σας φυσάει, σημαίνει ότι θ'
αποκτήσετε μεγάλη περιουσία, δημιουργημένη με στερήσεις και
κόπους, αν ονειρευτείτε πως ακούγατε αέρα να σφυρίζει, είναι
προμήνυμα οι αποξενωθείτε από κάποιον που η ζωή του είναι άδεια.
Ών δείτε πως περπατάτε ενάντια στον άνεμο, σημαίνει ότι θ'
αντισταθείτε θαρραλέα στον πειρασμό και μ' επιμονή πρωτοφανή
θα επιτύχετε το σκοπό σας. Ών ο αέρας σας σπρώχνει χωρίς να το
θέλετε, προμηνύονται εμπορικές αποτυχίες και απογοήτευση στον
έρωτα.

Ώνεμοστρόβιλος
Ών δείτε ότι πιαστήκατε μέσα σε ανεμοστρόβιλο, σημαίνει ότι
πιθανόν θ' αντιμετωπίσετε δυσάρεστα γεγονότα. Κια νέα γυναίκα
που θα ονειρευτεί ότι βρέθηκε σε ανεμοστρόβιλο και δεν μπορεί να
κρατήσει τα φουστάνια της, και πως της έχουν τυλίξει γύρω από τη
μέση, σημαίνει ότι θα μπερδευτεί σε δεσμούς που θα την
οδηγήσουν σε εξευτελισμό του ονόματός της και κοινωνική
απομόνωση.

Ώνεξάρτητος
Ών ονειρευτείτε πως έχετε μεγάλη ανεξαρτησία, σημαίνει πως
έχετε έναν εχθρό που θα σας αδικήσει. Ών ονειρευτείτε πως
κερδίζετε χρηματική ανεξαρτησία, ίσως δεν είστε τόσο τυχερός
προς το παρόν, αλλά τα καλά αποτελέσματα δεν αργήσουν να
έρθουν.

Άνεργος

19
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως είστε άνεργος, σημαίνει πως δεν θα


μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις επιθυμίες και τα σχέδια σας.
Ών δείτε πως οι φίλοι σας είναι άνεργοι, σημαίνει πως θα τους
περιμένουν προβλήματα. Κια νέα γυναίκα που θα δει πως ζει μια
τεμπέλικη ζωή, σημαίνει πώς θα αποκτήσει κακές συνήθειες και
είναι πιθανό να παντρευτεί ανέμελο άντρα.

Ώνιψιά
Κια γυναίκα δει στ' όνειρο της την ανεψιά της, είναι προμήνυμα ότι
θα της συμβούν αναπάντεχες δυσκολίες και άσκοπες στενοχώριες
στο προσεχές μέλλον.

Ώνησυχία- Άγχος
Ένα όνειρο αυτού του είδους μερικές φορές είναι καλός οιωνός και
σημαίνει, ύστερα από απειλητικές καταστάσεις, επιτυχία και
πνευματική αναζωογόνηση. Ών όμως ο ονειρευόμενος δει πως
ανησυχούσε για κάποια σημαντική υπόθεση, σημαίνει
καταστροφικό συνδυασμό επιχειρησιακών και κοινωνικών
καταστάσεων.

Άνθη
Ών δείτε στ' όνειρό σας δέντρα και θάμνους ανθισμένους, σημαίνει
πως όπου να ναι έρχεται για σας εποχή μεγάλης ευημερίας.

Ώνθοδέσμη
Ών ονειρευτείτε μιαν ανθοδέσμη με όμορφα και πλούσια χρώματα,
σημαίνει κληρονομιά από κάποιον άγνωστο και πλούσιο συγγενή,
επίσης σημαίνει ευχάριστες, εύθυμες συναθροίσεις νεαρών. Ών
δείτε μια μαραμένη ανθοδέσμη, σημαίνει αρρώστια και θάνατο.

Ώνθρακωρυχείο
Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σ' ένα ανθρακωρυχείο και είδατε
ανθρακωρύχους, είναι σημάδι πως κάποια κακή θέληση θα
ενεργήσει για την πτώση σας, μα αν δείτε πως έχετε μετοχή σε
ανθρακωρυχείο, σημαίνει πως θα κάνετε μια σίγουρη επένδυση σε
κάποια εμπορική δουλειά.
Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως εξορύσσει κάρβουνο,
είναι προμήνυμα ότι θα γίνει γυναίκα μεσίτη ακινήτων ή
οδοντίατρου.

20
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώνθρωποκτονία
Ών ονειρευτείτε πως διαπράττετε ανθρωποκτονία, σημαίνει πως θα
υποφέρετε από αγωνία και ταπείνωση λόγω της αδιαφορίας των
άλλων, και το ψυχρό περιβάλλον σας θα προκαλέσει προβλήματα
στους γύρω σας. Ών ονειρευτείτε πως ένας φίλος σας αυτοκτονεί,
σημαίνει πως θα πρέπει να πάρετε μία πολύ δύσκολη απόφαση.

Άνοδος
Ών δείτε πως φτάσατε στο ανώτατο σημείο ανόδου, ή στην κορυφή
μιας σκάλας, χωρίς να σκοντάψετε ή να τρεκλίσετε, είναι καλό
σήμα, αλλιώς θα έχετε εμπόδια να υπερνικήσετε, πριν επιτύχετε
κάτι.
Ών ονειρευτείτε ότι ανεβαίνετε σε υψηλές θέσεις, σημαίνει μελέτη
ή πρόοδο, που θα σας φέρουν την επιθυμητή ευημερία. Ών δείτε ότι
ανυψώνεστε στον αέρα, είναι προμήνυμα πως θ' αποκτήσετε
αναπάντεχα πλούτη και ευχαριστήσεις, αλλά χρειάζεται μεγάλη
προσοχή στις σχέσεις σας, για να μη σας συμβούν ανεπιθύμητες
καταστάσεις.
Άνοιξη
Ρο να ονειρευτείτε τον ερχομό της άνοιξης, σημαίνει επιτυχημένες
διαπραγματεύσεις και ευχάριστες συντροφιές. Ών η άνοιξη έρχεται
με αφύσικο τρόπο, σημαίνει για σας απώλειες ή δυσφορία.

Ώντέρεισμα
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι ανεβαίνετε σ' ένα πέτρινο αντέρεισμα,
σημαίνει ραγδαία άνοδο στους επιχειρηματικούς κύκλους, και ότι
θα αποκτήσετε μεγάλη εκτίμηση από τους φίλους σας και το κοινό.
Αια τους ερωτευμένους που θα ονειρευτούν ότι ανεβαίνουν μαζί σ'
ένα αντέρεισμα, σημαίνει πρώιμο γάμο και αφοσίωση. Ών δείτε στ'
όνειρό σας ότι κατεβαίνετε ή πέφτετε από ένα πέτρινο
αντέρεισμα, οι τύχες σας θα αντιστραφούν.

Ώντιγραφή
Ών δείτε στον ύπνο σας πως αντιγράφετε, σημαίνει δυσμενή
αποτελέσματα από καλά δοκιμασμένα σχέδια. Αια μια νέα γυναίκα
που θα ονειρευτεί πως αντιγράφει μια επιστολή, σημαίνει ότι θα
προκαταληφθεί λαθεμένα από την αγάπη της για ορισμένη τάξη
ανθρώπων.

Ώντιλόπη

21
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στ’ όνειρό σας αντιλόπες, σημαίνει πως θα έχετε υψηλές


φιλοδοξίες, που όμως θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν με την
ανάπτυξη μεγάλης δραστηριότητας. Αια μια νέα γυναίκα που θα δει
αντιλόπη να παραπατάει και να πέσει από ψηλά, σημαίνει πως ο
έρωτας στον οποίο προσβλέπει θα αποδειχθεί η καταστροφή της.

Ώντίπαλος
Ών δείτε ότι συναντηθήκατε με έναν αντίπαλο, σημαίνει ότι θα
αποκρούσετε αμέσως οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των
συμφερόντων σας. Κπορεί επίσης να απειληθείτε από αρρώστια
μετά από αυτό το όνειρο. Ών είδατε πως κατανικήσατε αντίπαλο, θα
αποφύγετε σοβαρή καταστροφή.

Ώντλία
Ών ονειρευτείτε αντλία, σημαίνει δύναμη και επικερδές εμπόριο,
καθώς επίσης πλούτη, υγεία και εκπλήρωση ονείρων. Ρο να δείτε
σπασμένη αντλία σημαίνει ότι τα μέσα για πιο ευχάριστη ζωή θα
εξαντληθούν για άλλες ανάγκες. Ών δείτε πως δουλεύετε μιαν
αντλία, σημαίνει ότι η ζωή σας θα είναι γεμάτη από ευχάριστες και
επικερδείς τοποθετήσεις.

Ώξίνα
Ών δείτε αξίνα στον ύπνο σας, σημαίνει ότι θα πρέπει να
τελειώσετε εργασίες που έχετε αρχίσει και που σας είναι
ενοχλητικές.

Ώπαγωγή
Ρο να ονειρευτείτε απαγωγή δεν είναι καλό όνειρο. Αια τους
παντρεμένους σημαίνει ότι κρατούν θέσεις των οποίων τα
καθήκοντα είναι ανίκανοι να φέρουν σε πέρας, και ότι χρειάζεται
προσπάθεια για να μη ρεζιλευτούν. Αια τους ανύπαντρους προλέγει
απογοητεύσεις και απιστία από μέρους των ανδρών.

Ώπαίτηση
Ών ονειρευτείτε ότι κάποιος ζητά τη φιλανθρωπία σας, σημαίνει ότι
θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση, αλλά με την επιμονή σας θα τα
καταφέρετε ν' ανακτήσετε την υπόστασή σας. Ών η απαίτηση είναι
αδικαιολόγητη, ετοιμαστείτε να γίνετε αρχηγός στον κύκλο σας ή
στην επιστήμη σας. Αια τους εραστές, επίμονες απαιτήσεις
σημαίνουν επιείκεια και από τα δύο μέρη.

22
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώπάτη
Ών ονειρευτείτε πως εξαπατήσατε ένα πρόσωπο, σημαίνει πως θα
εξαπατήσετε τον υπάλληλό σας με σκοπό να κερδίσετε, πως θα
ενδώσετε σε απρεπείς διασκεδάσεις και πως θα χάσετε την
υπόληψή σας.
Ών δείτε πως είστε εσείς ο απατημένος, σημαίνει πως η απόπειρα
των εχθρών σας να σας δυσφημίσουν και να σας μειώσουν θα
αποτύχει. Ών δείτε πως κατηγορείτε κάποιον για απάτη, σημαίνει
πως θα σας προσφερθεί θέση με μεγάλες απολαβές.
Ών ονειρευτείτε πως σας εξαπάτησαν στη δουλειά, θα
συναντήσετε ανθρώπους πανούργους που επιδιώκουν να σας
κόψουν την τύχη. Αια ένα νεαρό άτομο που θα ονειρευτεί πως
έπεσε θύμα απάτης σε τυχερά παιχνίδια, είναι προμήνυμα ότι θα
χάσει την αγαπημένη του ή τον αγαπημένο της εξαιτίας καυγάδων
και παρεξηγήσεων.

Ώπέχθεια
Ών δείτε ότι απεχθάνεστε ένα πρόσωπο, σημαίνει ότι θα νιώσετε
αρέσκεια για κάποιον, και ότι η υποψία σας για την τιμιότητά του θα
αποδειχτεί βάσιμη. Ών δείτε ότι σας απεχθάνονται άλλοι, αυτό
προμηνύει ότι οι καλές προθέσεις σας για άλλους θα υποχωρήσουν
στην ιδιοτέλεια. Ών μια νέα γυναίκα ονειρευτεί πως την
απεχθάνεται ο εραστής της, σημαίνει πως θα αγαπήσει έναν
άνθρωπο που με κανένα τρόπο δεν της ταιριάζει.

Άπιστος
Ών ονειρευτείτε ότι οι φίλοι σας είναι άπιστοι, σημαίνει ότι έχουν
μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό σας.
Ών ένας ερωτευμένος ονειρευτεί ότι ο σύντροφός του είναι
άπιστος, σημαίνει έναν ευτυχισμένο γάμο.

Ώποβάθρα
Ών δείτε ότι βρίσκεστε σε αποβάθρα, σημαίνει ότι σχεδιάζετε να
κάνετε δυσάρεστα ταξίδια, και υπάρχουν πιθανότητες να έχετε
ατυχήματα. Ών ονειρευτείτε πως περιπλανιέστε μόνος στα
σκοτεινά, σημαίνει εχθρούς, αλλά αν ο ήλιος λάμπει, είναι ένδειξη
ότι θα μπορείτε να αποφύγετε επικίνδυνους εχθρούς.
Ρο να δείτε ότι στέκεστε σε αποβάθρα σημαίνει πως οι αγώνες
σας για αναγνώριση και ευημερία θα σας εξασφαλίσουν τιμές και
υψηλές θέσεις.

23
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώπόγευμα
Ών μια γυναίκα δει στον ύπνο της ένα απόγευμα, σημαίνει ότι θα
πιάσει φιλίες που θα διαρκέσουν και θα είναι καλές. Ών το απόγευμα
είναι συννεφιασμένο ή βροχερό, σημαίνει απογοήτευση και
δυσαρέσκεια.

Ώπόγνωση
Ών ονειρευτείτε ότι βρίσκεστε σε απόγνωση, σημαίνει ότι θα
συναντήσετε πολλές αντιξοότητες στο περιβάλλον της εργασίας
σας. Ρο να δείτε άλλους να βρίσκονται σε απόγνωση σημαίνει
δύσκολη και θλιβερή κατάσταση κάποιου φίλου ή συγγενή.

Ώποδοχή
Αια ένα επιχειρηματία που ονειρεύτηκε πως έγινε δεκτή πρότασή
του, σημαίνει ότι θα επιτύχει σε κάποιο εμπόριο του που μέχρι τώρα
φαινόταν καταδικασμένο σε αποτυχία.
Αια έναν ερωτευμένο που είδε πως έγινε δεκτός από την
αγαπημένη του, σημαίνει ότι σύντομα θα παντρευτεί το
αντικείμενο του θαυμασμού του.
Ών αυτό το όνειρο προκλήθηκε από υπερβολική αγωνία και
αδυναμία, θα πρέπει να αναμένεται το αντίθετο. Νι στοιχειώδεις
επιδράσεις συχνά παίζουν παιχνίδια, σε ασθενείς και εύπιστες
διάνοιες, με ψεύτικες και απατηλές υποβολές. Ε κανονική λοιπόν
ερμηνεία του ονείρου προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος που είδε το
όνειρο ζούσε σε μια ζωή αγνή, ενισχυμένη από μια ισχυρή θέληση,
ελέγχοντας έτσι τη μοίρα του με την εκδίωξη από αυτήν αθέλητων
διεισδύσεων.

Ώποθήκη
Ών ονειρευτείτε αποθήκη, σημαίνει επιτυχία. Ρο να δείτε άδεια
αποθήκη είναι ένδειξη ότι θα σας εξαπατήσουν και θα
απογοητευθείτε από κάποιο σχέδιό σας για το οποίο έχετε
προσπαθήσει και κουραστεί.

Ώποκεφαλισμός
Ών ονειρευτείτε πως σας αποκεφάλισαν, συντριπτική ήττα ή
αποτυχία σε κάποιο εγχείρημα θα επακολουθήσει σύντομα. Ών
δείτε άλλους αποκεφαλισμένους, αλλά συνάμα να τρέχουν αίματα,
είναι προμήνυμα θανάτου ή εξορίας.

24
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώποκλήρωση
Ών δείτε ότι αποκληρωθήκατε, είναι προειδοποίηση για να
προσέξετε καλά την επιχείρησή σας και την κοινωνική σας
υπόσταση. Αια ένα νέο άνδρα, το να ονειρευτεί ότι χάνει την
κληρονομιά του εξ αιτίας ανυπακοής του, είναι προμήνυμα ότι θα
κερδίσει την εύνοια των γονέων του για τη σύναψη ταιριαστού
γάμου. Αια μια γυναίκα, σημαίνει πως πρέπει να προσέχει τη
συμπεριφορά της.

Ώποπάνω
Ών δείτε πως κάτι κρέμεται από πάνω σας και είναι έτοιμο να πέσει,
σημαίνει κίνδυνο αν πέσει επάνω σας, σημαίνει καταστροφή ή
ξαφνική απογοήτευση. Ών πέσει κοντά σας, αλλά δε σας πετύχει,
είναι σημάδι πως θα αποφύγετε «παρά τρίχα» την απώλεια
χρημάτων, ή άλλες κακοτυχίες που μπορεί να ακολουθούσαν. Ών
δείτε πως κάτι κρέμεται από πάνω σας, αλλά είναι καλά
στερεωμένο, ώστε να μη συνεπάγεται κίνδυνο, η κατάσταση σας
θα βελτιωθεί μετά την απειλή της απώλειας.
Ώποπεράτωση
Ών δείτε στο ύπνο σας ότι αποτελειώσατε ένα έργο ή μέρος έργου,
σημαίνει ότι θα αποκτήσετε πρώιμα στη ζωή μια καταλληλότητα, και
ότι θα μπορέσετε να περάσετε τις μέρες σας όπως και όπου σας
αρέσει. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι αποτελείωσε ένα
ρούχο, σημαίνει ότι σύντομα θ' αποφασίσει να παντρευτεί ένα
ορισμένο πρόσωπο. Ών ονειρευτείτε πως τελειώσατε ταξίδι, θα
έχετε τα μέσα να ραγματοποιήσετε ένα όποτε σας αρέσει.
Ώποπλάνηση
Ών μια νέα κοπέλα ονειρευτεί ότι αποπλανιέται, σημαίνει ότι εύκολα
μπορεί να επηρεαστεί από ανήθικα πρόσωπα. Αια έναν άνδρα, το
να ονειρευτεί ότι αποπλανιέται από κάποιο κορίτσι είναι
προειδοποίηση να προσέχει, γιατί μπορεί να κατηγορηθεί άδικα.
Ώποσκευές
Ρο να δείτε αποσκευές, σημαίνει δυσάρεστα καθήκοντα. Ών δείτε
ότι μεταφέρατε μόνος σας τις αποσκευές σας, σημαίνει οι σας
απασχολούν τόσο πολύ τα δικά σας προβλήματα ώστε δεν μπορείτε
να δείτε τις στενοχώριες των άλλων. Ών ονειρευτείτε ότι χάσατε τις
αποσκευές σας, σημαίνει λανθασμένες αποφάσεις σχετικά με τα
οικογενειακά προβλήματα.

25
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώπόσταση
Ρο να δείτε ότι βρίσκεστε σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι σας,
σημαίνει ότι σύντομα θα πραγματοποιήσετε ταξίδι, όπου θα
συναντήσετε πρόσωπα που θα συντελέσουν ώστε ν' αλλάξει η ζωή
σας από το καλό στο κακό. Ών ονειρευτείτε φίλους που βρίσκονται
μακριά, σημαίνει μικρή απογοήτευση. Ρο να ονειρευτείτε ότι
άνδρες οργώνουν τη γη, σε απόμακρο χωράφι, σημαίνει ευημερία
και τιμή.
Ώπόστημα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας απόστημα από όπου τρέχει πύο και αίμα, θα
έχετε δυσάρεστα πράγματα ν' αντιμετωπίσετε στο άμεσο μέλλον.
Ίσως η ανειλικρίνεια φίλων να σας δημιουργήσει άσχημη
κατάσταση. Ών δείτε πως έχετε αποστήματα στο μέτωπο, είναι
σημάδι αρρώστιας κάποιου δικού σας. Ών δείτε πως το απόστημα
που έχετε, πάει να γίνει χρόνιο, κάποια κακοτυχία θα σας κάνει τη
ζωή μαύρη. Ραυτόχρονα, οι πιο βαθιές σας συμπάθειες θα
προξενήσουν μεγάλη λύπη σε άλλους.
Ώπουσία
Ών δείτε ότι λυπηθήκατε για την απουσία κάποιου προσώπου,
σημαίνει ότι η μεταμέλεια για κάποια βιαστική ενέργεια θα είναι το
μέσον για την εξασφάλιση μακρόχρονης φιλίας. Ών χαρείτε στ’
όνειρό σας για την απουσία φίλων, σημαίνει ότι σύντομα θα
απαλλαγείτε από κάποιον εχθρό.
Ώποχαιρετισμός
Ών δείτε ότι αποχαιρετάτε ανθρώπους με χαρά, σημαίνει ότι θα
κάμετε ευχάριστες επισκέψεις και θα χαρείτε σε κοινωνικές
συναναστροφές, αν όμως ο αποχαιρετισμός γίνεται μέσα σε
κατήφεια και λύπη, θα υποστείτε κάποια απώλεια και θα πονέσετε
πολύ. Ών δείτε πως αποχαιρετάτε το σπίτι και την πατρίδα σας, θα
ταξιδέψετε μακριά από την περιουσία σας και από αγαπημένα
πρόσωπα. Ών δείτε πως δίνετε αποχαιρετιστήρια φιλιά σε
αγαπημένους, ή σε παιδιά, σημαίνει ότι σύντομα θα κάμετε κάποιο
ταξίδι, αλλά δε θα υπάρξουν σ' αυτό δυσάρεστα περιστατικά.
Ώπρίλης
Ών στ’ όνειρό σας δείτε το μήνα Ώπρίλη, σημαίνει ότι σας περιμένει
μεγάλη ευχαρίστηση και κέρδος. Ών ο καιρός ήταν άθλιος, είναι
σημάδι πως σας περιμένει κάποια κακοτυχία.

26
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώράχνη
Ών ονειρευτείτε αράχνη, είναι ένδειξη εργατικότητας και προσοχής
που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία περιουσίας. Ρο να δείτε
αράχνη να υφαίνει τον ιστό της, είναι προμήνυμα ευτυχίας και
ασφάλειας στο σπίτι σας. Ών δείτε πως σκοτώσατε αράχνη,
σημαίνει οικογενειακούς καυγάδες. Ρο να δείτε ότι σας δαγκώνει
αράχνη σημαίνει ότι θα γίνετε θύμα των εχθρών σας και οι
επιχειρήσεις σας θα πάθουν ζημιές. Ών δείτε στ’ όνειρό σας
αράχνες κρεμασμένες στους ιστούς τους, σημαίνει ευνοϊκές
περιστάσεις για καλή υγεία και περιουσία. Κια μεγάλη αράχνη, που
τη φοβηθήκατε, σημαίνει αύξηση του πλούτου, αλλά με κίνδυνο να
τον χάσετε αν δεν προσέξετε.
Ών η αράχνη είναι το είδος ταραντούλας, σημαίνει ότι οι εχθροί
σας θα σας κατατροπώσουν. Ρο να σκοτώσετε μια ταραντούλα
σημαίνει επιτυχία ύστερα από ατυχίες. Ηστός αράχνης στ' όνειρο
είναι προμήνυμα επιτυχίας και καλών σχέσεων.
Ώργαλειός
Ρο να ονειρευτείτε ότι στέκεστε και βλέπετε κάποιον άγνωστο να
υφαίνει σημαίνει ενόχληση από τους γύρω σας. Ών δείτε όμορφες
γυναίκες να υφαίνουν, σημαίνει επιτυχία στον έρωτα. Αια μια
γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι υφαίνει σε έναν αργαλειό του παλιού
καιρού σημαίνει καλό σύζυγο και όμορφα παιδιά. Ών δείτε αργαλειό
που είναι ακίνητος, χωρίς κανέναν να τον δουλεύει, σημαίνει
πεισματάρη άνθρωπο που θα σας προξενήσει αρκετή στενοχώρια.
Ώρραβώνας
Αια νέους ανθρώπους, το να ονειρευτούν ότι αρραβωνιάζονται
σημαίνει ότι δεν θα θαυμαστούν. Ών δείτε ότι διαλύεται
αρραβώνας, σημαίνει βιαστική και άσκοπη ενέργεια για κάποιο
ζήτημα και το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό.
Ώρκούδα
Ώρκούδα στ' όνειρο μας σημαίνει συντριπτικό ανταγωνισμό σε
κάθε είδους επιδίωξη. Ών δείτε πως σκοτώσατε αρκούδα, είναι
σημάδι πως θα απαλλαγείτε από προηγούμενα μπλεξίματα. Κια νέα
γυναίκα που ονειρεύτηκε αρκούδα θα έχει μιαν απειλητική αντίζηλο
ή κάποια ατυχία.
Άρμα

27
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως τρέχατε ανεβασμένος, πάνω σ' ένα δίτροχο


ιππήλατο άρμα, σαν εκείνα των αρχαίων, είναι προμήνυμα ότι θα
σας παρουσιαστούν ευνοϊκές ευκαιρίες, που θα έχουν καλό
αποτέλεσμα για σας, αν τις χρησιμοποιήσετε σωστά. Ών δείτε πως
πέσατε εσείς ή άλλοι από άρμα, σημαίνει εκτόπιση από υψηλή θέση.
Άρμεγμα
Ών ονειρευτείτε ότι αρμέγετε κατοικίδιο ζώο και το γάλα τρέχει
αρκετό, ενώ το ζώο είναι ανήσυχο και εχθρικό, σημαίνει ότι πολλές
ευκαιρίες θα εμποδιστούν, αλλά παρ’ όλες τις δυσκολίες τ'
αποτελέσματα θα είναι ευνοϊκά για σας.
Ώρνί
Ρο να δείτε αρνιά να βόσκουν σε πράσινο λιβάδι είναι προμήνυμα
χαράς και πιστής φιλίας. Κπορείτε, ύστερα από αυτό το όνειρο, να
περιμένετε αφθονία και κέρδη, αν είστε αγρότης, και αύξηση
αγαθών με οτιδήποτε κι αν ασχολείστε. Ταμένο αρνί, στ’ όνειρό
σας, είναι προειδοποίηση για να προσέξετε την συμπεριφορά σας.
Ρο να δείτε προβιές αρνιού σημαίνει ότι θα έχετε άνεση και
ευχαρίστηση από τους άλλους. Ών ονειρευτείτε ότι σφάξατε αρνί,
σημαίνει ότι θ' αποκτήσετε ευημερία έπειτα από θυσίες και
συμβιβασμούς. Ών δείτε πως τρώτε παϊδάκια αρνίσια, σημαίνει
αγωνία και παιδικές αρρώστιες. Ών ονειρευτείτε αρνάκια που
θηλάζουν, σημαίνει ευχάριστο και καλλιεργημένο οικογενειακό
περιβάλλον με αξιαγάπητα παιδιά. Ών δείτε πως σηκώνατε αρνί στην
αγκαλιά σας, σημαίνει ευχάριστο και εύπορο περιβάλλον.
Άροτρο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας άροτρο, σημαίνει ασυνήθιστη επιτυχία στις
υποθέσεις σας. Ρο να δείτε ανθρώπους να οργώνουν σημαίνει
δραστηριότητα και ροπή στη μάθηση. Αια μια νέα γυναίκα, το να
ονειρευτεί τον αγαπημένο της ότι οργώνει, προλέγει πιστό και
πλούσιο σύζυγο. Ών δείτε ότι οργώνετε μόνος σας, σημαίνει
γρήγορη αύξηση της περιουσίας σας και χαρές.
Άρπα
Ρο να ακούσετε στ' όνειρό σας τους λυπητερούς και γλυκούς ήχους
της άρπας σημαίνει πως κάποια υπόθεση, που φαινόταν πως θα είχε
καλή έκβαση, θα τελειώσει άσχημα. Ών δείτε μια σπασμένη άρπα,
σημαίνει πως πλησιάζει αρρώστια ή χωρισμός ερωτευμένων. Ών
δείτε πως παίζετε άρπα, σημαίνει πως, λόγω χαρακτήρα,
εμπιστεύεστε τους ανθρώπους και θα πρέπει να είστε πιο

28
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

προσεκτικός στις σχέσεις σας. Ών απλώς δείτε άρπα, σημαίνει πως


οι μεγαλύτερες επιθυμίες της ζωής σας θα πραγματοποιηθούν.
Ώρρώστια
Ρο να ονειρευτείτε ότι είστε άρρωστος σημαίνει μικροαρρώστιες ή
δυσάρεστες συναλλαγές με συγγενείς. Αια μια νέα γυναίκα, το να
ονειρευτεί ότι έχει μιαν ανίατη ασθένεια, σημαίνει ότι θα ζήσει
ζωή μοναχική. Ών μια γυναίκα ονειρευτεί πως είναι άρρωστη, είναι
προμήνυμα πως κάποιο απρόβλεπτο γεγονός θα τη ρίξει στη δίνη
της απογοήτευσης, κάνοντάς την να χάσει κάποια
προγραμματισμένη διασκέδαση.
Ώρτοποιείο
Ών δείτε στον ύπνο σας αρτοποιείο, απαιτείται προσοχή σ' ό,τι
αφορά τις αλλαγές στην καριέρα σας. Ξαγίδες μπορεί να
αποκαλυφθούν σε κάθε κατεύθυνση. Αια μια νέα γυναίκα που θα
ονειρευτεί πως είναι σε αρτοποιείο, σημαίνει ότι θα γίνουν
επιθέσεις εναντίον της υπόληψής της. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεχτική στις κοινωνικές της υποθέσεις.
Ώρχιεπίσκοπος
Ών δείτε στον ύπνο σας αρχιεπίσκοπο, είναι σημάδι πως θα
συναντήσετε πολλά εμπόδια στην προσπάθεια σας να δαμάσετε
την τύχη σας και να ανεβείτε στη δημόσια εκτίμηση. Ών τον δείτε
με το καθημερινό ένδυμα κοινού πολίτη, σημαίνει ότι θα έχετε
βοήθεια και ενθάρρυνση από ανθρώπους που κατέχουν εξέχουσες
θέσεις, και θα επιτύχετε στις επιχειρήσεις σας. Αια μια νέα γυναίκα
που θα δει αρχιεπίσκοπο να την συμβουλεύει με καλοσύνη,
σημαίνει ότι θα είναι τυχερή στις φιλίες της.
Ώρχιτέκτονας
Ώρχιτέκτονες που εκπονούν σχέδια, στα όνειρα σας, σημαίνουν
αλλαγές στις επιχειρήσεις σας, που πιθανόν να καταλήξουν σε
χασούρα για σας. Αια μια νέα γυναίκα που θα δει αρχιτέκτονα,
σημαίνει πως θα απογοητευθεί στις φιλοδοξίες και τις προσπάθειες
της για έναν ευνοϊκό γάμο.
Άρωμα
Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ένα γλυκό άρωμα, σημαίνει
πως σύντομα την περιμένει κάποια ευχαρίστηση ή δώρο.
Ώσανσέρ

29
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ρο να δείτε ότι ανεβαίνετε με ασανσέρ σημαίνει ότι γρήγορα θ'


αποκτήσετε καλή θέση και πλούτη, αλλά αν δείτε πως κατεβαίνετε,
αυτό σημαίνει κακοτυχίες. Ών δείτε ότι έφυγε το ασανσέρ και εσείς
μείνατε έξω, σημαίνει ότι παρά λίγο να εμπλακείτε σε
απογοητευτικές διαπραγματεύσεις. Ώσανσέρ ακινητοποιημένο
προλέγει κίνδυνο.
Ώσάφεια
Ών στο όνειρο σας δείτε ασαφή αντικείμενα, σημαίνει απιστία στις
φιλικές σας σχέσεις και καθόλου σίγουρες συμφωνίες.
Ώσήμι
Ών ονειρευτείτε ασήμι, σημαίνει ότι δίνετε μεγάλη σημασία στο
χρήμα και εξαρτάτε την ευτυχία σας και την ικανοποίησή σας από
αυτό. Ρο να δείτε πως βρήκατε ασημένια νομίσματα σημαίνει ότι
συχνά βγάζετε άσχημα συμπεράσματα για τους άλλους. Ών
ονειρευτείτε ασημικά, σημαίνει στενοχώριες και ανικανοποίητες
επιθυμίες.
Ώσία Ών δείτε πως επισκέπτεστε την Ώσία, είναι βέβαιο πως κάποια
αλλαγή θα συμβεί, αλλά δε θα επακολουθήσουν υλικά οφέλη.
Ώσκητισμός
Ών ονειρευτείτε ασκητισμό, σημαίνει ότι θα καλλιεργήσετε
παράξενες αρχές και απόψεις, κάνοντας τον εαυτό σας γοητευτικό
στους ξένους, αλλά απωθητικό στους φίλους.
Ώστακός
Ών δείτε στ' όνειρό σας αστακό, σημαίνει μεγάλη εύνοια και
πλούτο. Ών δείτε ότι τρώτε αστακούς, σημαίνει ότι οι αρχές σας
κινδυνεύουν να χαλάσουν από επιπόλαιες συντροφιές. Ών ο
αστακός είναι σερβιρισμένος με σαλάτα, σημαίνει ότι η επιτυχία
και η άνοδός σας δε θα επηρεάσει τον καλό σας χαρακτήρα και θα
μπορέσετε να χαρείτε τις ιδέες σας σε όλη τους την έκταση.
Ώστέρια
Ών ονειρευτείτε καθαρό ουρανό με λαμπερά αστέρια, σημαίνει
ευημερία και θαυμάσια υγεία. Ών τ' αστέρια είναι θαμπά ή
κοκκινωπά, είναι προμήνυμα κακοτυχίας και στενοχώριας. Ών
ονειρευτείτε πεφταστέρι, είναι σημάδι μελαγχολίας και θλίψης. Ρο
να δείτε αστέρια να παρουσιάζονται και να χάνονται σημαίνει
περίεργες αλλαγές στο κοντινό μέλλον. Ών δείτε αστέρι να πέσει
επάνω σας, σημαίνει πως θα πεθάνει κάποιος στην οικογένεια.

30
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώστρική σφαίρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας την αστρική σφαίρα, σημαίνει ότι οι
προσπάθειες και τα σχέδια σας θα κορυφωθούν σε παγκόσμια
επιτυχία και διάκριση. Ένα φάσμα ή εικόνα του αστρικού σας εγώ
φέρει σπαραξικάρδιες δοκιμασίες.
Ώστυνομία
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι αστυνομικοί προσπαθούν να σας
συλλάβουν για κάποιο έγκλημα, ενώ είσθε αθώος, είναι προμήνυμα
ότι θα κατανικήσετε τους εχθρούς σας. Ρο να ονειρευτείτε
αστυνομική περιπολία σημαίνει περίεργη τροπή υποθέσεων.
Ώστυνομικός
Ών δείτε στον ύπνο σας αστυνομικό, σημαίνει καταπίεση από
κάποιους που έχουν ανώτερο πόστο από σας.
Άσυλο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας άσυλο, σημαίνει αρρώστια και δύσκολες
διαπραγματεύσεις, που δε θα μπορέσετε να τις κερδίσετε παρά
μόνο με μεγάλο διανοητικά αγώνα.
Ώσχήμια
Ρο να ονειρευτείτε ότι είστε άσχημος σημαίνει δυσκολία στις
ερωτικές σχέσεις και διάψευση ελπίδων. Ών μια νέα κοπέλα δει στον
ύπνο της ότι είναι άσχημη, είναι προμήνυμα ότι η αμυντική στάση
της απέναντι στον αγαπημένο της θα προκαλέσει άσχημη
ατμόσφαιρα και θα δημιουργήσει προστριβές και δυσαρέσκεια.
Ώτμόλουτρο
Ρο να ονειρευτείτε ατμόλουτρο σημαίνει δύστροπους συντρόφους,
εκτός αν δείτε ότι βγαίνετε μέσα από τους ατμούς, οπότε σημαίνει
ότι οι δυσφορίες και τα προβλήματα θα είναι παροδικά.
Άτλας
Ών δείτε στ' όνειρό σας πως κοιτάζατε σ' έναν άτλαντα, σημαίνει
ότι θα μελετήσετε προσεχτικά το συμφέρον σας πριν κάμετε
αλλαγές ή ταξίδια.
Ώτύχημα
Ών δείτε στο όνειρό σας ατύχημα, τούτο αποτελεί μια
προειδοποίηση πως πρέπει να αποφύγετε κάθε τρόπο ταξιδιού για
ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι απειλείται η ζωή σας. Ών το
ατύχημα που είδατε είναι οικονομικής φύσεως, σημαίνει ότι θα

31
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αγωνιστείτε με όλες σας τις δυνάμεις για να κερδίσετε κάποιο


αντικείμενο και έπειτα θα ιδείτε κάποιο φίλο να χάνει ιδιοκτησία
της ίδιας αξίας βοηθώντας την υπόθεσή σας.
Ώυγά
Ρο να δείτε ότι βρίσκετε φωλιές με αυγά σημαίνει πλούτο και
ευτυχία για τους παντρεμένους και πολλά παιδιά. Ών δείτε πως
τρώτε αυγά, σημαίνει ταραχές στο σπίτι. Ρα σπασμένα αυγά, αν
είναι φρέσκα, σημαίνουν ότι θα λάβετε πλούσια δώρα. Ν κόσμος θα
σας αγαπήσει. Ένα καλάθι με αυγά, στο όνειρό σας, προλέγει
επικερδείς τοποθετήσεις.
Ώυγή
Ών δείτε στ’ όνειρό σας την αυγή, είναι προμήνυμα πως θα
επιτύχουν τα εγχειρήματά σας, εκτός αν η σκηνή είναι δυσδιάκριτη
και εξωτική τότε το όνειρό σας μπορεί να συνεπάγεται
απογοήτευση στη δουλειά ή στον έρωτα, μόλο που η επιτυχία
φαινόταν εξασφαλισμένη.
Ώύγουστος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας το μήνα Ώύγουστο, σημαίνει ατυχείς
διαπραγματεύσεις, και ασυνεννοησία στις ερωτικές υποθέσεις. Αια
μια γυναίκα νέα που θα δει στον ύπνο της ότι πρόκειται να
παντρευτεί τον Ώύγουστο, είναι κακός οιωνός: προλέγει ότι θα
δοκιμάσει λύπη στην αρχή του έγγαμου βίου της.
Ώυλός
Ών ονειρευτείτε πως ακούτε αυλό, σημαίνει πως σύντομα θα
κληθείτε να υπερασπίσετε την τιμή σας, ή την τιμή κάποιου
αγαπητού σας προσώπου. Ών ονειρευτείτε ότι παίζετε αυλό,
σημαίνει πως όσο κι αν σας κατηγορήσουν μερικοί, η εκτίμηση που
υπάρχει για το πρόσωπό σας δεν θα διαταραχτεί. Ών μια γυναίκα
δει αυτό το όνειρο, σημαίνει πως ο σύζυγός της θα είναι
στρατιωτικός.
Ώύρα
Ών δείτε στον ύπνο σας πως συζητούσατε οποιοδήποτε θέμα που
έχει σχέση με την αύρα, σημαίνει ότι θα περάσετε από
καταστάσεις διανοητικής ανησυχίας και θα προσπαθήσετε να
ανακαλύψετε τη δύναμη που σας επηρεάζει από τα μέσα.
Ώυτιά

32
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε αυτιά στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι κάποιο κακόβουλο


πρόσωπο σας προσέχει, προσπαθεί ν' ακούσει συζητήσεις σας για
να μπορέσει να σας βλάψει.
Ώυτοκίνητα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας αυτοκίνητα, σημαίνει γρήγορες διαδοχικές
αλλαγές.
Ών δείτε πως είστε πάνω σε αυτοκίνητο, είναι σημάδι πως το ταξίδι
που σχεδιάζετε θα γίνει κάτω από οιωνούς διαφορετικούς απ'
αυτούς που υπολογίζατε.
Ών δείτε πως δεν προλάβατε αυτοκίνητο, είναι προμήνυμα ότι θα
παρεμποδιστείτε σε μιαν απόπειρα να προωθήσετε τις προοπτικές
σας.
Ών δείτε πως κατεβαίνετε από αυτοκίνητο, σημαίνει ότι θα
επιτύχουν κάποια ενδιαφέροντα σχέδια σας, που θα σας γεμίσουν
με ικανοποίηση και ενθουσιασμό.
Ών δείτε αυτοκίνητα-βαγόνια ύπνου, είναι ένδειξη ότι ο αγώνας σας
για τη συγκέντρωση πλούτου εμψυχώνεται από την επιθυμία της
ικανοποίησης του εγωισμού και λάγνων αρχών, οι οποίες θα πρέπει
να δαμαστούν και να ελεγχθούν.
Ών δείτε στ' όνειρό σας τραμ ή τρόλεϊ, είναι σημάδι ότι κάποιο
πρόσωπο ενδιαφέρεται ζωηρά να σας δημιουργήσει άσχημες
καταστάσεις και ανησυχία.
Ών ονειρευτείτε πως οδηγείτε αυτοκίνητο, είναι προμήνυμα ότι ο
ανταγωνισμός και η ζήλια θα δηλητηριάσουν την ευτυχία σας. Ών
δείτε πως στέκεστε πάνω σε πλατφόρμα αυτοκινήτου, ενώ τρέχει,
σημαίνει ότι θα αποπειραθείτε να διεξαγάγετε μιαν επιχείρηση που
θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά αν η πορεία σας είναι χωρίς
ατύχημα, θα επιτύχετε. Ών η πλατφόρμα είναι πολύ ψηλή, ο κίνδυνος
που θα διατρέξετε θα είναι περισσότερο φανερός' αν είναι χαμηλή,
θα φτάσετε ομαλά στο σκοπό σας.
Ών δείτε πως τρέχετε με αυτοκίνητο, σημαίνει πως θα είστε
ανήσυχος κάτω από ευχάριστες συνθήκες, και θα κάμετε μια
αλλαγή στις υποθέσεις σας. ΢πάρχει σοβαρός κίνδυνος άπρεπης
συμπεριφοράς, αν δείτε τέτοιο όνειρο.
Ών είδατε πως σας τράκαρε κάποιος, η ευχαρίστηση που περιμένατε
δε θα φτάσει στο αναμενόμενο ύψος. Ών δείτε πως γλιτώσατε από

33
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

το αυτοκίνητο άλλου, σημαίνει ότι θα κάμετε καλά να αποφύγετε


κάποιον αντίπαλο όσο πιο έντιμα μπορείτε.
Ώυτοκράτειρα
Ρο να δείτε αυτοκράτειρα σημαίνει ότι θα σας γίνουν πολλές τιμές,
αλλά η δημοτικότητα σας θα υποφέρει, γιατί ο πολύς εγωισμός σας
θα σας παρασύρει εκεί που δεν πρέπει. Ών δείτε αυτοκράτορα και
αυτοκράτειρα μαζί, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό.
Ώυτοκράτορας
Ών δείτε ότι ταξιδεύετε σε μακρινά μέρη για να επισκεφθείτε
αυτοκράτορα, σημαίνει άσκοπα ταξίδια απ' όπου δεν θ' αποκτήσετε
ούτε πλούτη ούτε γνώση.
Ώυτοκτονία
Ρο να ονειρευτείτε ότι αυτοκτονείτε είναι προμήνυμα ότι σας
περιμένουν κακοτυχίες. Ών δείτε άλλους ν' αυτοκτονούν, σημαίνει
ότι οι αποτυχίες τους θα έχουν επίδραση και σε σας. Αια μια νέα
γυναίκα που θ' ακούσει στ' όνειρό της ότι ο αγαπημένος της
αυτοκτόνησε, είναι προμήνυμα ότι θ' απογοητευθεί από την απιστία
του.
Ώφιέρωση
Ών ονειρευτείτε πως βλέπετε μια αφιέρωση, σημαίνει πως σύντομα
θα λάβετε δυσάρεστα νέα. Ών την διαβάζετε πάνω σε τάφο,
σημαίνει πως θα υποφέρετε από βαριά αρρώστια. Ών ονειρευτείτε
μια αφιέρωση, σημαίνει πως θα χάσετε έναν καλό φίλο.
Ώφίσες
Ών ονειρευτείτε ότι βλέπετε αφίσες, είναι προμήνυμα διαφωνίας και
ασυνεννοησίας ακόμα, σημαίνει δυσάρεστα νέα. Ρο να δείτε ότι
εσείς είστε στις αφίσες, σημαίνει ότι θ' αναλάβετε δυσάρεστα και
επιζήμια καθήκοντα.
Ώφθονία
Ών δείτε στ' όνειρό σας ότι βρίσκεστε μέσα στην αφθονία, είναι
προμήνυμα ότι θα συνδεθείτε ευχαρίστως με πλούσιους ανθρώπους
και ότι θα κάνετε επιτυχημένα εγχειρήματα.
Αια μια νέα γυναίκα, το όραμα, στον ύπνο της, μιας εξωτικής και
παραμυθένιας αφθονίας είναι προάγγελος απατηλής και φευγαλέας
απόλαυσης, θα πρέπει να εξετάσει πιο προσεχτικά το καθήκον της
απέναντι στους φίλους και τους συγγενείς. ΋νειρα τέτοιου είδους

34
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αποτελούν προειδοποίηση πως πρέπει να καλλιεργήσει μια αγάπη για


την οικογενειακή ζωή.
Ών ονειρευτείτε πως διαθέτετε κάποια αφθονία, σημαίνει πως στο
μέλλον η τύχη θα σας τα φέρνει όλα ευνοϊκά, αλλά η οικογενειακή
σας ευτυχία μπορεί να καταρρεύσει εξαιτίας της απιστίας σας.
Ώφοσίωση
Αια τον αγρότη που θα ονειρευτεί πως δείχνει αφοσίωση στο θεό ή
στην οικογένεια του, σημαίνει ότι οι εσοδείες του θα είναι
άφθονες και οι γείτονες του θα είναι καλοί και συνεργάσιμοι. Αια
τους εμπορευόμενους, είναι μια προειδοποίηση πως τίποτα δεν θα
αποκτηθεί με δόλο. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί έναν
αφοσιωμένο σύζυγο σημαίνει αγνότητα και σύζυγο που θα την
λατρεύει.
Ώφρική
Ών δείτε ότι είσαστε στην Ώφρική ανάμεσα σε κανίβαλους,
σημαίνει ότι θα καταπιεστείτε από εχθρούς και φιλόνικα άτομα. Αια
μια γυναίκα που ονειρεύτηκε αφρικανικές σκηνές, το όνειρο
σημαίνει ότι θα κάνει ταξίδια που θα αποδειχθούν μοναχικά και
χωρίς ευχαρίστηση ή κέρδος.
Ώφρόγαλα
Ών δείτε στ' όνειρό σας σερβιρισμένο αφρόγαλα, σημαίνει ότι θα
πλουτίσετε αν επιδοθείτε σε επιχειρήσεις, οποιεσδήποτε άλλες
εκτός από αγροτικές. Αια ένα αγρότη, το όνειρο αυτό προμηνά
καλές σοδειές και ευχάριστες οικογενειακές σχέσεις. Ών δείτε πως
πίνατε αφρόγαλα σεις ο ίδιος, σημαίνει καλοτυχία στο άμεσο
μέλλον. Αια τους ερωτευμένους, αυτό το όνειρο είναι καλός οιωνός:
σύντομα θα ενωθούν.
Ώχάτης
Ών δείτε στον ύπνο σας αχάτη λίθο, σημαίνει ελαφρά πρόοδο στις
επιχειρήσεις σας και στις δουλειές σας γενικότερα.
Ώχθοφόρος
Ρο να δείτε αχθοφόρο στ' όνειρό σας σημαίνει κακοτυχία. Ών
ονειρευτείτε ότι είστε ο ίδιος αχθοφόρος, σημαίνει ταπείνωση. Ών
δείτε ότι χρησιμοποιήσατε κάποιον αχθοφόρο, σημαίνει ότι θα
μπορέσετε να χαρείτε την επιτυχία που θα κατακτήσετε.
Ώχλάδια

35
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε ότι τρώτε αχλάδια, σημαίνει αποτυχία και


εξασθενημένη υγεία. Ρο να δείτε στον ύπνο σας ότι θαυμάζετε
αχλαδιές με τα όμορφα φρούτα τους, σημαίνει ότι η ευημερία είναι
πολύ κοντά σας. Ών δείτε πως μαζεύετε αχλάδια, είναι προμήνυμα
ότι ευχάριστες εκπλήξεις θ' ακολουθήσουν τις απογοητεύσεις. Ών
δείτε ότι φτιάχνετε γλυκό από αχλάδια, σημαίνει ότι παίρνετε τα
πράγματα πολύ φιλοσοφικά.
Άχυρο
Ών δείτε στ' όνειρό σας άχυρο, σημαίνει μια άκαρπη επιχείρηση και
κακή υγεία που θα δημιουργήσουν μεγάλη στενοχώρια. Αια τις
γυναίκες που θα ονειρευτούν σωρούς από άχυρα, σημαίνει πολλές
ώρες ξοδεμένες σε μάταιες ασχολίες και φλυαρίες, που θα γίνουν
αιτία να δυσφημιστούν και να χάσουν συζύγους που θα τις ζούσαν
και θα τις πρόσεχαν. Άχυρα στ' όνειρο προλέγουν αποτυχίες και
κενή, χωρίς ενδιαφέροντα ζωή. Ών ονειρευτείτε δεμάτια από άχυρα
να καίγονται, είναι σημάδι ευημερίας. Ρο να ταΎζετε με άχυρο τα
ζώα προμηνά ότι οι φροντίδες σας για κείνους που εξαρτώνται από
σας θα είναι ανελλιπείς.
Ώψέντι
Ών δείτε ότι μεθύσατε με αψέντι, σημαίνει ότι θα το ρίξετε έξω με
τρελοπαρέες και θα σπαταλήσετε την κληρονομιά σας σε
ασωτείες. Ών μια γυναίκα δει ότι πίνει αψέντι με τον εραστή της,
είναι μια προειδοποίηση πως πρέπει να αντισταθεί στις προσπάθειες
του να την πείσει για παράνομη ερωτική συμβίωση. Ών ονειρευτεί
πως είναι μεθυσμένη, θα υποχωρήσει χωρίς ισχυρή πειθώ. (Ώυτό το
όνειρο μπορεί να ερμηνευθεί γενικά σαν μια πιθανότητα να
σπαταλήσετε τη δραστηριότητα σας σε τέρψεις).
Ώψίδα
Κια αψίδα στο όνειρο σημαίνει ότι θα διακριθείτε και θα κερδίσετε
πλούτο με επίμονη προσπάθεια. Ών δείτε πως περνούσατε κάτω από
αψίδα, σημαίνει ότι θα σας ζητήσουν πολλοί που πρώτα σας
αγνοούσαν. Αια μια νέα γυναίκα που θα δει πεσμένη αψίδα,
σημαίνει καταστροφή των ελπίδων της, και ότι η νέα της
κατάσταση δεν θα είναι ευχάριστη.
ΐάγια
ΐάγιες στα όνειρα, είναι ειδήσεις ότι θα υπάρξουν ευτυχισμένες
καταστάσεις. Αια μία νέα γυναίκα που θα δει στον ύπνο της ότι
περνά ανάμεσα από δρόμο φυτεμένο με βάγιες, το όνειρο προλέγει

36
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

πιστό σύζυγο και ευχάριστο σπιτικό. Ών οι βάγιες είναι μαραμένες,


σημαίνει ότι κάποιο θλιβερό περιστατικό θα χαλάσει την ηρεμία
της.
ΐάζο
Ρο να ονειρευτείτε βάζο σημαίνει ότι θ' απολαύσετε ευχάριστη και
ήσυχη οικογενειακή ζωή. Ών δείτε ότι πίνετε από βάζο, σύντομα θα
ενθουσιαστείτε από κάποια κλεμμένη αγάπη. Ένα σπασμένο βάζο
προλέγει θλίψη. Αια τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι της δίνουν
βάζο, είναι προμήνυμα ότι σύντομα θα εκπληρωθεί η πιο τολμηρή
της επιθυμία.
ΐαθύφωνος
Ών δείτε στον ύπνο σας πως έχετε βαθιά φωνή, σημαίνει ότι θα
ανακαλύψετε κάποια ανωμαλία στην επιχείρησή σας, οφειλόμενη
σε απάτη κάποιου υπαλλήλου σας. Αια τους ερωτευμένους, σημαίνει
προστριβές και καυγάδες.
ΐαλς
Ών δείτε να χορεύουν βαλς, σημαίνει ευχάριστες σχέσεις με
ενδιαφέρον πρόσωπο. Αια μια νέα γυναίκα, το να δει πως χορεύει
βαλς με τον αγαπημένο της, σημαίνει ότι θα γίνει αντικείμενο
θαυμασμού, αλλά κανείς δεν θα επιθυμεί να την παντρευτεί. Ών δει
τον εραστή της να χορεύει με αντεράστρια, θα ξεπεράσει εμπόδια
και θα επιτύχει στη στρατηγική της. Ών χορεύει βαλς με γυναίκα, θα
αγαπηθεί για την ευθύτητα και τους εύστοχους τρόπους της. Ών
ονειρευτεί κάποιον να στροβιλίζεται σα να χορεύει βαλς, είναι
προμήνυμα πως θα παρασυρθεί από επιθυμίες και απολαύσεις και
θα είναι αξιοθαύμαστη αν μπορέσει ν' αντισταθεί στις απαιτήσεις
εραστών και γνωστών της.
ΐαλσάμωμα
Ρο να δείτε στον ύπνο σας τη διαδικασία βαλσαμώματος, σημαίνει
αλλαγές θέσεων, αστάθεια κοινωνικής θέσεως και κακοτυχία.
ΐάλτος
Ρο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι περπατάτε ανάμεσα σε βαλτώδεις
περιοχές σημαίνει αρρώστιες από κούραση και στενοχώρια, θα
υποφέρετε από δυσφορία για κακή συμπεριφορά συγγενών σας.
Γπίσης, το όνειρο αυτό προμηνά ευθύνες που δεν αξίζει τον κόπο ν'
αναλάβετε.
ΐαμβακερός Πκούφος

37
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Γίναι καλό όνειρο σημαίνει πολλούς ειλικρινείς φίλους.


ΐαμβακερό Όφασμα
Ών δείτε στ' όνειρό σας βαμβακερό ύφασμα, σημαίνει άνετες
περιστάσεις. Βε θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ύστερα από αυτό
το όνειρο. Αια μια νέα κοπέλα που θα ονειρευτεί ότι υφαίνει
βαμβακερό ύφασμα, σημαίνει ότι θα έχει νοικοκυρεμένο και
επιχειρηματικό σύζυγο. Αια την παντρεμένη σημαίνει ένα
ευχάριστο, αλλά ταπεινό σπιτικό.
ΐαμβάκι
Ών ονειρευτείτε βαμβακοχώραφα με νεαρά φυτά, σημαίνει μεγάλη
επιχείρηση και ευημερία. Ών είστε αγρότης και δείτε στον ύπνο σας
βαμβάκι έτοιμο για συλλογή, σημαίνει υγεία και αφθονία. Αια τους
βιομηχάνους που θα ονειρευτούν βαμβάκι, σημαίνει ότι θα
ευεργετηθούν από την προώθηση αυτού του προϊόντος. Αια τους
εμπόρους, σημαίνει αλλαγή προς το καλύτερο στον τομέα της
επιχείρησής τους. Ών δείτε βαμβάκι σε μπάλες, είναι ευοίωνο
σημάδι για καλύτερες μέρες. Ών ονειρευτείτε ότι το βαμβάκι
προωθείται στην αγορά, σημαίνει άμεση αλλαγή από χαμηλές σε
υψηλές τιμές, και όλα θα εξελιχθούν προς το καλύτερο.
ΐάρκα
Ών ονειρευτείτε ότι βρίσκεστε σε βάρκα με άλλους, σημαίνει ότι θα
δοκιμάσετε απολαύσεις με τη συντροφιά καλών φίλων. Ών η βάρκα
αναποδογυρίσει, είναι σημάδι οικονομικής απώλειας. Ών
ονειρευτείτε ότι νικηθήκατε σε κωπηλασία, είναι σημάδι ότι θα
αδικηθείτε. Ών είσθε ο νικητής, σημαίνει υπεροχή στον έρωτα και
στις υπόλοιπες υποθέσεις σας.
ΐαρόμετρο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας βαρόμετρο, είναι προάγγελμα σύντομης
αλλαγής στις υποθέσεις σας, που θα αποδειχτεί επωφελής για σας.
Ών είναι σπασμένο, θα συμβούν δυσάρεστα περιστατικά στις
δουλειές σας, που θα προκύψουν απροσδόκητα.
ΐασανιστήριο
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι σας βασανίζουν, σημαίνει ότι θ'
απογοητευτείτε από μηχανορραφίας ψεύτικων φίλων. Ών δείτε ότι
εσείς βασανίζετε άλλους, θ' αποτύχετε στο να προγραμματίσετε τα
σχέδια σας για ν' αυξήσετε την περιουσία σας.
ΐατικανό

38
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στ’ όνειρό σας το ΐατικανό, σημαίνει αναπάντεχη εύνοια,


θα κάνετε τη γνωριμία διακεκριμένων προσώπων, αν δείτε
προσωπικότητες να μιλάνε στον πάπα.
ΐατόμουρα
Ών δείτε στον ύπνο σας βατόμουρα, θα πρέπει να περιμένετε πολλά
κακά. Ών δείτε πως τα μαζεύετε, είναι ατυχία. Ών δείτε πως τα
τρώτε, σημαίνει πως κάτι θα χάσετε.
ΐάτος
Ών δείτε πως μπερδευτήκατε σε βάτους, είναι προμήνυμα κακού.
Θάποιοι θα σας σύρουν στα δικαστήρια και κακοήθεις αρρώστιες
θα προσβάλουν εσάς ή κάποιους από την οικογένεια σας.
ΐάτραχος
Ών ονειρευτείτε πως πιάνετε βατράχια, σημαίνει πως θα δείξετε
απροσεξία σε θέματα υγείας, τα οποία θα δημιουργήσουν
προβλήματα στην οικογένειά σας. Ών δείτε βατράχια πάνω σε
γρασίδι, σημαίνει πως θα έχετε έναν ευχάριστο και καλού
χαρακτήρα φίλο σαν έμπιστο και συμβουλάτορά.
Ών μια γυναίκα ονειρευτεί ένα μεγάλο βάτραχο, σημαίνει πως θα
παντρευτεί έναν πλούσιο χήρο, αλλά θα υπάρχουν παιδιά από τον
προηγούμενο γάμο.
Ών δείτε βατράχια σε ελώδη μέρη, σημαίνει πως θα έχετε φασαρίες
που θα τις ξεπεράσετε χάρη στην ευγένεια των άλλων.
Ών ονειρευτείτε πως τρώτε βατράχια, σημαίνει πως θα πάρετε
παροδικές χαρές και θα έχετε μικρό κέρδος από συναντήσεις με
άλλους. Ών ακούσατε στ’ όνειρό σας βατράχια, σημαίνει πως θα
επισκεφθείτε φίλους σας, αλλά τελικά η επίσκεψη θα αποβεί
άκαρπη.
ΐαφή
Ών δείτε ότι βάφετε ρούχα, το καλό ή κακό νόημα του ονείρου
εξαρτάται από το χρώμα. Κπλε, κόκκινο και χρυσό σημαίνει ευτυχία
και ευημερία, μαύρο και άσπρο φανερώνει θλίψη.
ΐαφτίσια
Ών ονειρευτείτε βαφτίσια, σημαίνει πως πρέπει να διορθώσετε το
χαρακτήρα σας με τον αυτοέλεγχο, όταν υποστηρίζετε τις γνώμες
σας, και να μην υποτιμάτε τους φίλους σας. Ών ονειρευτείτε πως
εσείς κάνετε βάφτιση, σημαίνει ότι θα ταπεινώσετε το εσώτερο

39
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

εγώ σας για την κοινή εύνοια. Ών ονειρευτείτε τον Ηωάννη το


ΐαπτιστή να βαφτίζει το Τριστό στον Ηορδάνη, σημαίνει ότι θα
έχετε ένα τρομερό δίλημμα: να δεχθείτε μια πενιχρή θέση για να
υποστηρίξετε άλλους, ή να ακολουθήσετε επιθυμίες που θα
μπορούσαν να σας οδηγήσουν στον πλούτο και στη διάκριση. Ών
δείτε το Άγιο Ξνεύμα να κατεβαίνει πάνω στο Τριστό, σημαίνει
υποταγή στο καθήκον και αυταπάρνηση. Ών δείτε πως
βαφτιζόσασταν ο ίδιος με το Άγιο Ξνεύμα και φωτιά, σημαίνει ότι
θα πέσετε σε μια κατάσταση τρόμου, ανακαλύπτοντας πως είστε
μπλεγμένος σ' έναν ακόλαστο δεσμό.
ΐδέλλες
Ών δείτε βδέλλες στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα
προσπαθήσουν να σας ζημιώσουν. Ών δείτε πως βάζουν επάνω σας
βδέλλες για θεραπευτικούς σκοπούς, προμηνύεται σοβαρή
ασθένεια στην οικογένεια και υπάρχει φόβος να μην την
αποφύγετε ούτε εσείς. Ών δείτε ότι τις βάζουν πάνω σε άλλους,
σημαίνει ατυχία για τους φίλους σας. Ών σας δαγκώσουν βδέλλες,
σημαίνει κίνδυνο σε αναπάντεχα μέρη, γι' αυτό χρειάζεται να
προσέξετε πολύ.
ΐελανίδι
Ών δείτε στον ύπνο σας βελανίδι, σημαίνει πως σας περιμένουν
ευχάριστα πράγματα, και θα πρέπει να περιμένετε πολλά κέρδη. Ών
δείτε πως μαζεύατε βελανίδια από το έδαφος, σημαίνει επιτυχία
ύστερα από σκληρό μόχθο. Αια μια γυναίκα που είδε πως έτρωγε
βελανίδια, σημαίνει ότι θα ανεβεί από μια κουραστική θέση σε μια
θέση άνετη και ευχάριστη. Ών δείτε πως τινάζατε βελανίδια από το
δέντρο, σημαίνει πως γρήγορα θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας
στην εργασία σας ή στον έρωτα. Ών δείτε άγουρα βελανίδια, ή
σκόρπια στο έδαφος, οι δουλειές σας θ' αλλάξουν προς το
καλύτερο. Παπισμένα ή σκασμένα βελανίδια προοιωνίζονται
απογοητεύσεις και αναποδιές. Ών δείτε πως κόβατε άγουρα
βελανίδια από το δέντρο, θα βλάψετε τα συμφέροντά σας από
βιασύνη και απερισκεψία.
ΐελανιδιά
Ών ονειρευτείτε δάσος από βελανιδιές, είναι σημάδι μεγάλης
ευτυχίας σε όλους του τομείς της ζωής σας. ΐελανιδιά γεμάτη
βελανίδια σημαίνει προαγωγή. Αια τους ερωτευμένους, το όνειρο με
βελανιδιές είναι σημάδι ότι θ' αρχίσουν μαζί τη ζωή τους και όλες οι
συνθήκες θα είναι ευνοϊκές.

40
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ΐέλασμα Ών ακούσετε ζώα που βελάζουν στ' όνειρό σας, είναι


προμήνυμα ότι θα έχετε καινούργια καθήκοντα και φροντίδες, όχι
όμως κατ' ανάγκη δυσάρεστα.
ΐελόνα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως χρησιμοποιείτε βελόνα, είναι
προειδοποίηση πως πλησιάζουν οδυνηρές καταστάσεις, που εξαιτίας
τους θα υποφέρετε πολύ επειδή θα χάσετε τη συμπάθεια προς το
πρόσωπό σας, που δικαιωματικά σας ανήκει. Ών ονειρευτείτε πως
περνάτε κλωστή σε βελόνα, σημαίνει πως θα επιβαρυνθείτε με τις
ευθύνες των άλλων περισσότερο από ότι με τις δικές σας.
Ών ονειρευτείτε πως κοιτάζετε βελόνα, σημαίνει ανώφελες
στενοχώριες. Ών δείτε πως βρήκατε βελόνα, σημαίνει πως θ'
αποκτήσετε φίλους που θα σας εκτιμούν. Ών δείτε πως σπάσατε
βελόνα, είναι προμήνυμα μοναξιάς και φτώχειας.
ΐέλος
Ρο όνειρο αυτό ακολουθείται από ευχαρίστηση. Κπορείτε να
περιμένετε περιποιήσεις, γιορτές και ευχάριστα ταξίδια, θα πάψετε
να υποφέρετε. Ένα παλιό ή σπασμένο βέλος σημαίνει
απογοητεύσεις στον έρωτα ή στις επιχειρήσεις, και ότι οι
προσδοκίες σας θα επισκιασθούν από αποτυχίες.
ΐελούδο
Ών δείτε στ' όνειρό σας ότι φοράτε βελούδο, σημαίνει μεγάλη
επιτυχία. Ξαλιό βελούδο προλέγει ότι η ευημερία σας θα ζημιωθεί
από την υπεροψία σας. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι
είναι ντυμένη στα βελούδα, σημαίνει ότι θα της γίνουν τιμές και θα
έχει μεγάλη δυνατότητα εκλογής ανάμεσα σε πλούσιους εραστές.
ΐεντάλια
Ών δείτε βεντάλια στ’ όνειρό σας, σας περιμένουν ευχάριστα νέα
και εκπλήξεις στο άμεσο μέλλον. Αια μια νέα γυναίκα που θα
ονειρευτεί πως κάνει αέρα στον εαυτό της, ή πως της κάνουν άλλοι
αέρα με βεντάλια, είναι προμήνυμα για καινούργιες και ευχάριστες
γνωριμίες. Ών ονειρευτεί πως χάνει μια παλιά βεντάλια, σημαίνει
πως ένας καλός φίλος θα χάσει το ενδιαφέρον του για εκείνη και
θα ενδιαφερθεί για άλλη γυναίκα.
ΐέρα
Αια μια γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι η βέρα της είναι λαμπερή,
σημαίνει ασφάλεια και γαλήνη. Ών δείτε πως η βέρα σας χάθηκε ή

41
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

έσπασε, θα δοκιμάσετε θλίψη που θα προέρχεται από αχαριστία ή


πιο σοβαρές αιτίες.
Ρο να δείτε βέρα σε χέρι φίλου ή άλλου προσώπου, φανερώνει ότι
δεν θα πάρετε στα σοβαρά τους όρκους σας και θα ριχτείτε σε
απαγορευμένες σχέσεις.
ΐεράντα
Ών δείτε στ' όνειρό σας βεράντα, σημαίνει ότι θα μπλεχτείτε με
νέα καθήκοντα και το μέλλον θα γεμίσει αβεβαιότητα. Αια μια νέα
κοπέλα, το να ονειρευτεί ότι ο αγαπημένος της κάθεται κοντά της
σε βεράντα είναι σημάδι αμφιβολίας για τις διαθέσεις τρίτων. Ών
δείτε ότι χτίζετε βεράντα, σημαίνει ότι θ' αναλάβετε καινούργια
καθήκοντα.
ΐερίκοκο
Ών δείτε βερίκοκα, σημαίνει ότι το μέλλον, αν και φαινομενικά
ρόδινο, κρύβει πίκρα και λύπη για σας. Ών δείτε πως τρώγατε
βερίκοκα, σημαίνει ότι επίκεινται ολέθριες επιδράσεις. Ών δείτε πως
τα προσφέρατε σε άλλους να τα φάνε, θα έχετε δυσάρεστο
περιβάλλον. Ένας φίλος λέει: «Ρα βερίκοκα σημαίνουν ότι θα
σπαταλήσετε χρόνο σε ασήμαντα ζητήματα και σε μικροπράγματα
χωρίς αξία».
ΐήχας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι υποφέρατε από επίμονο βήχα, είναι
ένδειξη ότι η υγεία σας βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη, ωστόσο θα
μπορέσετε να ξαναβρείτε μια τέλεια υγεία, αν προσέξετε
περισσότερο τις συνήθειές σας. Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε
άλλους να βήχουν, είναι ένδειξη δυσάρεστου περιβάλλοντος από το
οποίο τελικά θα ξεφύγετε.
ΐιασμός
Ρο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι έγινε κάποιος βιασμός στο
περιβάλλον σας, σημαίνει ότι θα εκπλαγείτε δυσάρεστα στο
άκουσμα συμφοράς κάποιου φίλου σας. Αια μια νέα γυναίκα, το να
ονειρευτεί ότι κάποιος τη βίασε είναι προάγγελμα ότι θα έχει πολλά
προβλήματα που θα της πληγώσουν την υπερηφάνεια και θα κάνουν
τον εραστή της να την εγκαταλείψει.
ΐιβλία
Γυχάριστες επιδιώξεις, τιμές και πλούτη σας περιμένουν αν
ονειρευτείτε πως μελετάτε βιβλία. Αια ένα συγγραφέα που θα δει

42
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

στον ύπνο του έργα του να πηγαίνουν στο τυπογραφείο, είναι ένα
όνειρο που τον ειδοποιεί πως πρέπει να είναι προσεχτικός, θα έχει
μεγάλους μπελάδες φέροντάς τα στη δημοσιότητα. Ών ονειρευτείτε
πως ξοδεύετε πολλή μελέτη και χρόνο στο ξεδιάλυμα κάποιων
μπερδεμένων θεμάτων, ή στην κατανόηση της κρυφής σημασίας
των βιβλίων που διαβάσατε, είναι σημάδι τιμών που θα τις κερδίσετε
με το σπαθί σας. Ών δείτε παιδιά σκυμμένα στα βιβλία τους,
σημαίνει επιμέλεια και καλή διαγωγή των νέων. Ών δείτε παλιά
βιβλία, είναι μια προειδοποίηση ν' αποφύγετε το κακό σε
οποιαδήποτε μορφή του.
ΐιβλιοθήκη
Ών ονειρευτείτε ότι βρίσκεστε σε βιβλιοθήκη, σημαίνει ότι το
περιβάλλον σας και οι συντροφιές σας έχουν πάψει να σας
ικανοποιούν. Ών είστε σε βιβλιοθήκη για άλλους σκοπούς, εκτός από
τη μελέτη, σημαίνει ότι η συμπεριφορά σας είναι γεμάτη
προσποίηση. Άδεια βιβλιοθήκη στ' όνειρο σημαίνει ότι θα σας
διώξουν από τη δουλειά σας για έλλειψη ικανοτήτων ή γιατί δεν
έχετε κάποιον να σας υποστηρίξει.
ΐιβλιοπωλείο
Ών δείτε στον ύπνο σας πως επισκεφθήκατε βιβλιοπωλείο, είναι
προμήνυμα πως θα γεμίσετε με λογοτεχνικές φιλοδοξίες, που θα
έρθουν σε σύγκρουση με τις άλλες σας εργασίες και ασχολίες.
ΐίβλος
Ών δείτε στον ύπνο σας τη ΐίβλο, σημαίνει ότι θα σας προσφερθεί
αφελής και απογοητευτική απόλαυση. Ών δείτε πως χλευάζετε τα
διδάγματα της ΐίβλου, είναι προειδοποίηση ότι πρόκειται να
υποκύψετε σε πειρασμούς, δίνοντας πίστη στα γοητευτικά λόγια
φίλου.
ΐιολέτες
Ών δείτε απλώς βιολέτες στον ύπνο σας, ή αν δείτε ότι τις μαζεύετε,
σημαίνει ότι θα σας δοθούν ευκαιρίες από όπου θα ευεργετηθείτε
και θα προοδεύσετε. Αια μια νέα γυναίκα, το να δει πως μαζεύει
βιολέτες σημαίνει ότι σύντομα θα συναντήσει τον μελλοντικό της
σύζυγο. Ών τις δείτε μαραμένες, σημαίνει ότι ο ερωτάς σας θα
περιφρονηθεί και θ' αγνοηθεί.
ΐιολί

43
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε ένα βιολί, είναι προμήνυμα αρμονικών σχέσεων


μέσα στην οικογένεια και πολλών χαρούμενων εκδηλώσεων στις
οποίες θα πάρετε μέρος.
ΐιομηχανία
Ών ονειρευτείτε πως δουλεύετε σε κάποια βιομηχανία, σημαίνει πως
θα έχετε ασυνήθιστη ενεργητικότητα στο να καταστρώνετε
σχέδια και πως θα επιτύχετε στις επιχειρήσεις σας. Αια έναν
ερωτευμένο που θα ονειρευτεί πως είναι παραγωγικός στη δουλειά
του, σημαίνει πως θα πετύχει στις επιχειρήσεις του με τη βοήθεια
του συντρόφου του. Ρο να δείτε άλλους απασχολημένους είναι ένα
πολύ καλό όνειρο.
ΐιτριόλι
Ών δείτε βιτριόλι στ' όνειρό σας, είναι προειδοποίηση ότι
καταπιέζετε κάποιο αθώο πρόσωπο. Ών δείτε πως το ρίχνετε πάνω
σε ανθρώπους, σημαίνει ότι έχετε μίσος γι' αυτούς που σας
βοήθησαν. Αια μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι ο εραστής της
ρίχνει βιτριόλι στο πρόσωπο της σημαίνει ότι θα γίνει αντικείμενο
μίσους χωρίς να φταίει. Αια τους εμπορευόμενους, αυτό το όνειρο
σημαίνει εχθρούς και πολλές δοκιμασίες.
ΐλάβη
Ών ονειρευτείτε πως βλάπτετε κάποιον, σημαίνει πως θα κάνετε
άσχημες δουλειές, θα εκδικηθείτε και θα πληγώσετε ένα
συνάνθρωπο σας. Ών δείτε πως κάποιος έβλαψε εσάς, σημαίνει πως
έχετε εχθρούς που θα σας νικήσουν.
ΐλαστήμια
Ών ονειρευτείτε ότι ακούτε βλαστήμιες, σημαίνει ότι καλλιεργείτε
τάσεις που δεν δείχνουν ευαισθησία και συμπαράσταση για τους
συνανθρώπους σας. Ών ονειρευτείτε ότι άλλοι βλαστημούν, είναι
ένδειξη ότι θα πληγωθείτε και θα προσβληθείτε από τρίτους. Ών
ονειρευτείτε ότι βλαστημάτε εσείς, σημαίνει εμπόδια στις
επιχειρήσεις. Νι εραστές θα έχουν λόγους να υποψιαστούν το ταίρι
τους. Ών δείτε πως σας βλαστημάει ή σας καταριέται κάποιος,
σημαίνει ανακούφιση χάρη στην αγάπη και την ευημερία που θα
συναντήσετε.
ΐόας
Ών δείτε βόα στ’ όνειρό σας, είναι σχεδόν το ίδιο σα να είδατε το
διάβολο: σημαίνει θυελλώδεις καιρούς και μεγάλη κακοτυχία, θ'

44
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ακολουθήσει απογοήτευση από τους ανθρώπους. Ών δείτε όμως πως


σκοτώσατε βόα, είναι καλό.
ΐογκητό
Ών ονειρευτείτε πως ακούτε βογκητά, σημαίνει πως πρέπει γρήγορα
να πάρετε αποφάσεις, γιατί οι εχθροί σας υπονομεύουν τις
επιχειρήσεις σας. Ών ονειρευτείτε ότι εσείς βογκάτε από φόβο,
σημαίνει πως θα εκπλαγείτε από την ευχάριστη τροπή που θα
πάρουν τα πράγματα στη δουλειά σας και πως μπορείτε να
περιμένετε ευχάριστες επισκέψεις από φίλους.
ΐόδι
Ών ονειρευτείτε πως είδατε όμορφα και καλοθρεμμένα βόδια να
βόσκουν μακάρια σε πράσινο λιβάδι, σημαίνει ευημερία κι ευτυχία
πλάι σ' έναν συμπαθητικό κι ευχάριστο σύντροφο. Ών ονειρευτείτε
βόδια ισχνά και μαλλιαρά να τρώνε φτωχά, είναι πιθανό να
μοχθείτε σ' όλη σας τη ζωή εξαιτίας σπαταλημένης άστοχα
ενέργειας και αποστροφής στη μεθοδική εργασία, θα πρέπει να
διορθώσετε τις συνήθειές σας ύστερα απ' αυτό το όνειρο.
Ών δείτε στ’ όνειρό σας βόδια να τρέχουν πανικόβλητα, σημαίνει ότι
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα που διαθέτετε για να
διατηρήσετε την καριέρα σας σ' ένα επωφελές κανάλι. Ών δείτε ένα
κοπάδι αγελάδες την ώρα που τις αρμέγουν, είναι σημάδι ότι θα
γίνετε κάτοχος πλούτου που πολλοί εργάστηκαν γι' αυτόν.
Αια μια νέα γυναίκα, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι οι συμπάθειές της
δε θα επηρεαστούν από το γεγονός ότι θα δείξει τη δύναμή της σ'
ένα πρόσωπο.
Ών ονειρευτείτε πως αρμέγατε αγελάδες με φουσκωμένα χέρια,
σας αναμένει μεγάλη καλοτυχία. Ών το μοσχάρι έχει κλέψει το
γάλα, είναι σημάδι ότι πρόκειται να χάσετε την αγαπημένη σας από
αργοπορία στο να δείξετε την αμοιβαιότητα σας, ή την περιουσία
σας από παραμέληση της δουλειάς σας. Ών δείτε νεαρά μοσχάρια
στ' όνειρό σας, θα αποκτήσετε μεγάλη εύνοια στην κοινωνία και θα
κερδίσετε την καρδιά ενός τίμιου προσώπου.
Αια έναν επιχειρηματία, αυτό το όνειρο είναι ένδειξη κέρδους από
πωλήσεις.
Αια έναν ερωτευμένο, σημαίνει τη δημιουργία ενός δεσμού που θα
γίνει σεβαστός.

45
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών τα μοσχάρια είναι αδύνατα, οι προσδοκίες σας θα


πραγματοποιηθούν, αλλά θα απαιτηθεί σκληρή προσπάθεια. ΐόδια
σκουρόχρωμα με μακριά κέρατα και ιδιότροπα, σημαίνουν εχθρούς.
ΐοδινό Θρέας
Ών το βοδινό κρέας που θα δείτε στον ύπνο σας είναι ωμό και έχει
αίμα, καρκίνοι και κακοήθεις όγκοι σας απειλούν. Συλαχτείτε από
γδαρσίματα και τραυματισμούς κάθε είδους. ΐλέπε και Κοσχάρι. Ών
ονειρευτείτε πως είδατε ή πως τρώγατε ψημένο βοδινό, αγωνία,
στην οποία κανείς δε θα μπορεί να σας βοηθήσει, σας περιμένει.
Ώπώλεια ζωής με φριχτό τρόπο θα συμβεί. ΐοδινό σερβιρισμένο
κατάλληλα σε ευχάριστο περιβάλλον σημαίνει αρμονικές
καταστάσεις στον έρωτα και στις επιχειρήσεις, αλλιώς προμηνύεται
κακό, αν και μπορεί να είναι ασήμαντο.
ΐοσκός
Ών δείτε στ’ όνειρό σας βοσκούς που προσέχουν τα κοπάδια τους,
προβλέπονται ευημερία, ευτυχία και διασκέδαση. Ών δείτε τους
βοσκούς να τεμπελιάζουν, προβλέπονται αρρώστια και στερήσεις.
ΐότανα
Ών ονειρευτείτε βότανα, σημαίνει πως θα έχετε στενόχωρες
απασχολήσεις, αν και θα παρεμβληθούν και μερικές χαρές. Ών
ονειρευτείτε δηλητηριώδη βότανα, πρέπει να προσέξετε τους
εχθρούς σας. Ρα ωφέλιμα βότανα στ' όνειρο προλέγουν
ικανοποίηση και θερμές φιλίες.
ΐουβάλι
Ών μια γυναίκα δει στον ύπνο της πως σκοτώνει βουβάλια, θα
αναλάβει μια καταπληκτική επιχείρηση, αλλά, βάζοντας όλες της τις
δυνάμεις και αφήνοντας κατά μέρος τις υλικές απολαύσεις, θα
κερδίσει τη διεύθυνση από τους άντρες, και μπορεί να αποκτήσει
εύνοιες που τις επιθυμούσε από καιρό. Ρο βουβάλι, στο όνειρο,
προοιωνίζει πεισματάρηδες και ισχυρούς, αλλά βλακώδεις εχθρούς,
θα σας κηρύξουν τολμηρά τον πόλεμο, αλλά με τη διπλωματία θα
αποφύγετε πολλές κακοτοπιές.
ΐουβός
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι προσπαθούσατε να επικοινωνήσετε με
βουβό πρόσωπο, είναι προμήνυμα ασυνήθιστων περιστατικών στη
ζωή σας, που θα συντελέσουν στην άνοδό σας. Ών δείτε ότι

46
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ήσασταν εσείς βουβός, σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε


καλοτυχίες και άδικες κατηγορίες.
ΐουλή
Ρο να δείτε στ' όνειρό σας ότι είσθε βουλευτής σημαίνει ότι είστε
ματαιόδοξος και ότι μεταχειρίζεστε τα μέλη της οικογενείας σας
χωρίς καλοσύνη. Βεν θα επιτύχετε καμιά άνοδο.
ΐουνό
Ών ονειρευτείτε ότι ανεβαίνετε βουνό, ο δρόμος είναι ευχάριστος
και περιβάλλεται από βλάστηση, είναι προάγγελμα γρήγορης
ανόδου κοινωνικής και οικονομικής. Ών το βουνό είναι δύσβατο και
δείτε ότι δεν μπορέσατε να φτάσετε στην κορυφή, να περιμένετε
αντιθέσεις στη ζωή σας και να προσπαθήσετε να ξεπεράσετε τις
αδυναμίες του χαρακτήρα σας. Ών δείτε πως ξυπνήσατε ενώ
βρισκόσαστε σε επικίνδυνο σημείο, σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας
θα πάρουν ευνοϊκή τροπή, μολονότι δεν το περιμένατε.

ΐούρτσα
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι χρησιμοποιείτε βούρτσα των μαλλιών,
σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε κακοτυχία από δικό σας κακό χειρισμό
των υποθέσεων σας. Ών δείτε παλιές βούρτσες των μαλλιών,
σημαίνει αρρώστια και κακή υγεία. Ών δείτε βούρτσες των ρούχων,
είναι σημάδι πως σας αναμένει βαρύ έργο. Ών δείτε πως
καταγίνεστε με το βούρτσισμα των ρούχων σας, σύντομα θα
ανταμειφθείτε για επίπονη εργασία σας. Ών δείτε διάφορες
βούρτσες, είναι προμήνυμα ότι θα έχετε ποικίλη εργασία, αλλά
μάλλον ευχάριστη και καλοπληρωμένη.

ΐουτιά
Ών δείτε ότι βουτάτε σε καθαρό νερό, σημαίνει ευνοϊκό τέλος
κάποιας προσβολής. Ών το νερό είναι θολό, θα δοκιμάσετε άγχος
κατά τη διεξαγωγή των υποθέσεών σας. Ών ονειρευτείτε ότι άλλοι
βουτάνε, σημαίνει ευχάριστες συντροφιές. Αια τους ερωτευμένους,
σημαίνει πραγματοποίηση των ονείρων τους.

ΐούτυρο

47
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως τρώτε φρέσκο, κιτρινωπό βούτυρο, είναι σημάδι


καλής υγείας και καλής εκτέλεσης σχεδίων, θα σας φέρει
περιουσία, πλούτο και γνώση. Ών δείτε πως τρώτε ταγισμένο
βούτυρο, σημαίνει αξιοσύνη αποχτημένη μέσα από αγώνες
χειρωνακτικής εργασίας. Ών δείτε πως πουλάτε βούτυρο, σημαίνει
μικρό κέρδος.

ΐουτυροκομία Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι παρασκευάζετε βούτυρο


(δέρνοντας το γάλα), θα σας ανατεθεί δύσκολο έργο, αλλά με την
ευφυΎα και τη φιλοπονία σας θα το φέρετε σε πέρας και θα
ευημερήσετε πολύ. Αια τον αγρότη, το όνειρο αυτό προοιωνίζεται
καλή σοδειά, για μια νέα γυναίκα, σημαίνει έναν οικονόμο και
δραστήριο σύζυγο.

ΐραχίονας
Ών δείτε στον ύπνο σας ένα κομμένο μπράτσο, σημαίνει χωρισμό ή
διαζύγιο. Ώμοιβαία δυσαρέσκεια θα επέλθει ανάμεσα στο σύζυγο
και τη σύζυγο. Γίναι ένα όνειρο με δυσοίωνη σημασία. Ξροσέχετε,
γιατί μπορεί να πέσετε θύμα δόλου ή απάτης.

ΐρεγμένος
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι είστε βρεγμένος, υπάρχει πιθανότητα
να αναζητήσετε ευχαριστήσεις που θα σας φέρουν κοντά σε
επιζήμιες καταστάσεις και αρρώστιες. Γίναι μια προειδοποίηση για
ν' αποφύγετε γνωριμίες προσώπων που φορούν τη μάσκα της
καλοσύνης. Γπίσης, προειδοποιεί ν' αποφύγετε κολακείες από
«ευνοούμενα» πρόσωπα. Ών μια νέα γυναίκα δει ότι είναι βρεγμένη,
χρειάζεται να προσέξει για να μη εμπλακεί σε περιπέτειες με
παντρεμένους άντρες.

ΐρέφος
Ών ονειρευτείτε ένα νεογέννητο μωρό, σημαίνει πως έρχονται
ευχάριστες μέρες. Αια μια νέα γυναίκα που θα δει πως έχει μωρό,
σημαίνει πως θα κατηγορηθεί για ανήθικο παρελθόν. Ών δείτε ένα
μωρό να κολυμπά, σημαίνει πως θα επιτύχετε να ξεφύγετε από
κάποια παγίδα.

48
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ΐρογχίτιδα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι προσβληθήκατε από βρογχίτιδα,
σημαίνει ότι θα εμποδιστείτε στην επιδίωξη των σκοπών σας και
την εφαρμογή των σχεδίων σας από δυσάρεστες καταστάσεις
ασθένειας στο σπίτι σας. Ών δείτε πως υποφέρατε από βρογχίτιδα,
σημαίνει ότι σύντομα θα βρεθείτε μπροστά σε προοπτικές
αποθαρρυντικές για την απόκτηση επιθυμητών αντικειμένων.

ΐροχή
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καθαρή βροχή, σημαίνει ότι ευημερία κι
ευχαρίστηση βρίσκονται πολύ κοντά σας. Ών η βροχή πέφτει από
μαύρα σύννεφα, θα τρομάξετε από τη σοβαρότητα των
προβλημάτων σας. Ών δείτε πως προφυλαχτήκατε από τη βροχή για
να μη βραχούν τα ρούχα σας, σημαίνει ότι τα σχέδια σας θα
πετύχουν και σύντομα θα ολοκληρωθούν.
Ών ονειρευτείτε ότι καθόσαστε μέσα στο σπίτι και βλέπετε έξω να
βρέχει, είναι προμήνυμα ευημερίας και ερωτικού πάθους. Ών δείτε
ότι το ταβάνι στάζει από νερά της βροχής αλλά καθαρά, σημαίνει
ότι σύντομα θ' απολαύσετε απαγορευμένες ευχαριστήσεις. Ών
δείτε στον ύπνο σας ότι άλλοι βρέχονται από βροχή, σημαίνει ότι θα
ξεδιαλέξετε τους φίλους σας και θα κρίνετε ότι πολλοί δεν αξίζουν
την εμπιστοσύνη σας. ΐροχή με καταιγίδες είναι πάντα σημάδι
ατυχίας.

ΐυρσοδεψία
Ών δείτε στ’ όνειρό σας βυρσοδεψείο είναι σημάδι κακής υγείας και
απώλειας εργασίας. Ών ονειρευτείτε ότι είστε βυρσοδέψης,
σημαίνει ότι θ' ασχοληθείτε με δουλειές που δεν είναι του γούστου
σας, αλλά είστε αναγκασμένος να τις κάνετε γιατί έχετε
υποχρεώσεις απέναντι άλλων. Ών ονειρευτείτε πως αγοράσατε
δέρματα από βυρσοδεψείο, σημαίνει ότι θα είστε επιτυχημένος
επιχειρηματίας, αλλά δεν θα κάνετε πολλούς φίλους.

ΐυτίο

49
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας ένα γεμάτο βυτίο, σημαίνει χρόνια


ευημερίας και γλεντιών. Ών το βυτίο είναι άδειο, η ζωή σας θα είναι
στερημένη από κάθε είδους χαρά εξαιτίας εξωτερικών επιδράσεων.

ΐωμός (Ώγία Ρράπεζα)


Ών ονειρευτείτε πως είδατε έναν ιερέα μπρος στην Ώγ. Ρράπεζα,
σημαίνει φιλονικίες και δυσάρεστες καταστάσεις στις επιχειρήσεις
και στο σπίτι σας. Ών δείτε γάμο εμπρός σε Ώγ. Ρράπεζα, σημαίνει
λύπη σε φίλους και θάνατο ηλικιωμένου. Ππάνια θα ιδείτε στ’ όνειρό
σας να σας δείχνουν Ώγ. Ρράπεζα, στην περίπτωση αυτή
προειδοποιείστε για τη διάπραξη κάποιου λάθους. Πημαίνει ακόμη
ότι θα μεταμεληθείτε για κάποιες πράξεις σας.

Αάγγραινα
Ών ονειρευτείτε κάποιον να έχει προσβληθεί από γάγγραινα,
προμηνύεται ο θάνατος ενός γονιού ή κοντινού συγγενή.

Αάζα
Ών ονειρευτείτε πως είστε τυλιγμένος σε γάζα, σημαίνει ασταθή
τύχη. Αια τον εραστή που θα δει την αγαπημένη του τυλιγμένη με
γάζα, σημαίνει πως έχει μεγάλη επιρροή επάνω της.

Αάιδαρος
Ών ονειρευτείτε ότι ακούτε γάιδαρο να γκαρίζει στ’ όνειρό σας,
σημαίνει ότι θα πάρετε κληρονομιά και θα απαλλαγείτε από
υποχρεώσεις. Ών δείτε πως σας κλώτσησε γάιδαρος, σημαίνει ότι
υποφέρετε από πολύ άγχος και φόβο μήπως εκτεθείτε για κάτι που
κάνατε και δεν ήταν τίμιο. Ών δείτε πως τραβούσατε γάιδαρο από
το χαλινάρι, είναι ένδειξη πως θα κυριαρχήσετε σε κάθε υπόθεση.
Ών δείτε πως σας πέταξε από πάνω του, σημαίνει κακοτυχία και
απογοήτευση.
Νι εραστές θα μαλώσουν και θα χωρίσουν. Ών δείτε πως πίνατε
γαϊδουρινό γάλα, σημαίνει ότι μικροευχαριστήσεις θα
ικανοποιηθούν σε βάρος σοβαρών υποθέσεων. Ών δείτε γάιδαρο στ’
όνειρό σας, θα συναντήσετε πολλές στενοχώριες και θα αυξάνουν
οι αναβολές στη λήψη ειδήσεων ή πραγμάτων. Ών δείτε γάιδαρο

50
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

φορτωμένο, σημαίνει ότι θα επιτύχετε σ' ό,τι επιχειρείτε, είτε


πρόκειται για ταξίδι είτε για έρωτα, αλλά ύστερα από υπομονή και
κόπο. Ών δείτε πως σας κυνηγάει γάιδαρος, και τον φοβηθήκατε, θα
πέσετε θύμα σκανδάλου ή άλλων δυσάρεστων ενεργειών. Ών δείτε
πως καβαλικεύετε γάιδαρο απρόθυμα, ή ως τζόκεϊ, μπορεί να
επακολουθήσουν αδικαιολόγητες φιλονικίες. Γπίσης, θα
επισκεφτείτε μέρη στα οποία η είσοδος δεν είναι εύκολη.

Αάλα
Ρο να δείτε ότι πίνετε γάλα, σημαίνει μεγάλη εσοδεία για τους
αγρότες και ευτυχία για τις οικογένειες. Αια τους ναυτικούς
προλέγει καλότυχα ταξίδια. Ών δείτε πολύ γάλα στ’ όνειρό σας,
σημαίνει υγεία και πλούτη. Ών ονειρευτείτε πως εμπορεύεστε γάλα,
είναι ένδειξη μεγάλης τύχης. Ών δείτε ότι δίνετε γάλα, σημαίνει ότι
η υπερβολική καλοσύνη σας για τους άλλους θα σας ζημιώσει. Ών
δείτε πως χύσατε γάλα, είναι προγνωστικό προσωρινής δυστυχίας
που θα υποστείτε εξ αιτίας φίλου σας. Ών δείτε γάλα που δεν ήταν
καθαρό, θα ενοχληθείτε από μη σοβαρούς λόγους. Μινό γάλα
σημαίνει ενόχληση και λύπη για τη δυστυχία φίλων. Θαυτό γάλα στ'
όνειρο προλέγει αγώνες, αλλά και τελική νίκη με πλούτη και ευτυχία.

Ααλατόπιτα
Αια μια παντρεμένη γυναίκα που θα ιδεί ότι φτιάχνει ή τρώει
γαλατόπιτα, είναι σημάδι πως σύντομα θα περιποιηθεί έναν
απρόσμενο φιλοξενούμενο. Αια μια κοπέλα, το όνειρο αυτό
σημαίνει ότι θα συναντήσει έναν ξένο που με τον καιρό θα γίνει
θερμός φίλος. Ών η γαλατόπιτα έχει υπερβολικά γλυκιά γεύση, ή
είναι άνοστη, θα δοκιμάσετε λύπη και στενοχώρια εκεί που
περιμένατε μιαν ευχάριστη εμπειρία.

Ααλήνη
Ών δείτε στον ύπνο σας γαλήνιες θάλασσες, σημαίνει επιτυχή
κατάληξη αμφίβολου εγχειρήματος. Ών ονειρευτείτε πως είσαστε
γαλήνιος κι ευτυχισμένος, είναι σημάδι μακροζωίας, σωστής ζωής
και ρωμαλέων γηρατειών. Ών δείτε ότι γαληνεύετε αυτούς που
υποφέρουν, σημαίνει ότι θα αγαπηθείτε για τον ανθρώπινο και καλό
χαρακτήρα σας. Ών ονειρευτείτε ότι γαληνεύετε την οργή άλλων

51
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

είναι σημάδι ότι ο αγώνας σας θα χρησιμοποιηθεί για την πρόοδο


τρίτων.

Ααλοπούλα
Ρο όνειρο με γαλοπούλες σημαίνει αφθονία στα εισοδήματα για
τον αγρότη και κέρδη για τους εμπορευόμενους. Ών δείτε
άρρωστη γαλοπούλα ή ψόφια, είναι προμήνυμα δύσκολων καιρών και
ταπείνωσης. Ών δείτε πως τρώτε γαλοπούλα, σημαίνει ότι έρχονται
όμορφες εποχές.

Αάμος
Ρο να δει κανείς ότι παρευρίσκεται σε γάμο, είναι προμήνυμα ότι
σύντομα θα βρεθεί σε περίπτωση τέτοια που θα του προξενήσει
θλίψη και καθυστέρηση στην πρόοδο. Ξα μια νέα γυναίκα που θα
ονειρευτεί ότι ο γάμος της γίνεται κρυφά, σημαίνει ανεπιθύμητα
γεγονότα και αποτυχίες. Ών δει πως ετοιμάζει ανοιχτό γάμο, θα
πρέπει σίγουρα να περιμένει επιτυχία και εκτίμηση από το
περιβάλλον της. Ών ονειρευτεί ότι υπάρχει διαφωνία γονέων για το
γάμο, θα ανακαλύψει ότι μεταξύ των συγγενών της υπάρχουν
παρεξηγήσεις. Ών δει ότι ο αγαπημένος της παντρεύεται μιαν άλλη,
σημαίνει πως άδικα αγωνιά, γιατί ο εραστής της θα της είναι
πιστός.
Ών κάποιος δει ότι παντρεύεται, είναι κακός οιωνός. Ών ο γάμος
είναι χαρούμενος, και οι παπάδες δε φοράνε μαύρα ράσα, τότε
σημαίνει το αντίθετο.
Αια μια νέα γυναίκα, το να δει ότι κάποιος φοράει πένθιμα ρούχα
στο γάμο της είναι προμήνυμα δυστυχίας και άσχημης έγγαμης
ζωής. Ών δει πως βρίσκεται σε γάμο κάποιου άλλου, θα λυπηθεί για
την κακοτυχία φίλου ή συγγενή. Ώκόμα, ίσως να δοκιμάσει
στενοχώρια εκεί όπου περίμενε ευτυχία και υγεία. Ρα ταξίδια
αναψυχής, τα δικά της και των άλλων, ίσως διαταραχθούν από
δυσάρεστες εκπλήξεις.

Αάντια
Ών ονειρευτείτε πως φοράτε καινούργια γάντια, σημαίνει πως θα
είστε προσεκτικός στις συναλλαγές σας με τους άλλους. Ίσως
αντιμετωπίσετε μηνύσεις ή προβλήματα στη δουλειά σας, τα οποία

52
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

όμως θα ξεπεράσετε με επιτυχία. Ών δείτε πως φοράτε παλιά ή


κουρελιασμένα γάντια, θα σας προδώσουν και θα έχετε απώλειες.
Ών δείτε πως χάσατε τα γάντια σας, σημαίνει πως θα σας
εγκαταλείψουν και θα πρέπει να κερδίσετε μόνος το ψωμί σας. Ών
δείτε πως βρήκατε ένα ζευγάρι γάντια, σημαίνει πως θα
παντρευτείτε ή θα αρχίσετε καινούργια ιστορία αγάπης. Αια τον
άντρα που θα ονειρευτεί πως βοηθά μια κυρία να βάλει τα γάντια
της, σημαίνει πως η σύντροφος του θα τον εκθέσει. Ών δείτε πως
βγάζετε τα γάντια σας, σημαίνει πως η τύχη δε θα σας βοηθήσει
στην αγάπη και στις επιχειρήσεις.

Ακαρνταρόμπα
Ών ονειρευτείτε τη γκαρνταρόμπα σας, είναι μια ονειρική
προειδοποίηση ότι η περιουσία σας βρίσκεται σε κίνδυνο, γιατί
προσπαθείτε να επιδειχθείτε και να προβληθείτε πολύ περισσότερο
από ότι σας επιτρέπουν τα οικονομικά σας. Ών δείτε ότι η
γκαρνταρόμπα σας είναι ελλιπής, θα ζητήσετε σχέσεις με
αγνώστους.

Αάτα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας γάτα, σημαίνει κακοτυχία, αν δεν
καταφέρετε να τη σκοτώσετε, ή να τη διώξετε από τα μάτια σας.
Ών δείτε πώς η γάτα σας επιτέθηκε, θα έχετε εχθρούς που θα
φτάσουν ως τα άκρα για να αμαυρώσουν τη φήμη σας και να
προκαλέσουν την καταστροφή της περιουσίας σας. Ών όμως είδατε
πως πετύχατε να την αποκρούσετε, θα υπερνικήσετε μεγάλα
εμπόδια και θα αυξήσετε την περιουσία σας και το κύρος σας στην
κοινωνία. Ών δείτε πως συναντήσατε μια λεπτή, μικρόσωμη και
βρώμικη γατούλα, θα λάβετε δυσάρεστα νέα από κάποιον που
λείπει. Θάποιος φίλος βρίσκεται στο κατώφλι του θανάτου, μα αν
είδατε πως τη διώξατε από μπροστά σας, ο φίλος σας θα
αναρρώσει ύστερα από μια μακριά και δυσθεράπευτη αρρώστια. Ών
ακούσετε στον ύπνο σας γάτα να σκούζει ή να νιαουρίζει, κάποιος
ψεύτικος φίλος χρησιμοποιεί κάθε λέξη και πράξη που μπορεί για να
σας βλάψει. Ών ονειρευτείτε πως η γάτα σας γρατζούνισε, ένας
εχθρός θα πετύχει να αποσπάσει τα οφέλη μιας διαπραγμάτευσης
που σας έφαγε πολλές μέρες.

53
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών μια γυναίκα ονειρευτεί ότι κρατά γάτα, ή γατάκι, θα επηρεαστεί


και θα διαπράξει κάποια απρέπεια εξαιτίας της προδοσίας άλλων. Ών
δείτε μια καθαρή ή άσπρη γάτα, σημαίνει μπερδέματα, που ενώ θα
φαίνονται ανώδυνα, θα αποδειχτούν πηγή στενοχώριας και
απώλειας πολλών χρημάτων. ΋ταν ένας έμπορος ονειρευτεί γάτα,
θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί στο έπακρο, γιατί οι ανταγωνιστές
του πρόκειται να του «κόψουν» τη δουλειά, και θα αναγκαστεί να
λάβει άλλα μέτρα, πέρα από τη μείωση των τιμών. Ών ονειρευτείτε
πως είδατε μια γάτα να τρίβεται πάνω σας φιλικά, σημαίνει την
έναρξη ενός οργισμένου αγώνα. Πημαίνει ότι καλοπιάνετε κάποιον
εχθρό με την πρόθεση να τον χρησιμοποιήσετε για να μάθετε ένα
μυστικό που πιστεύετε ότι σας αφορά, ανησυχώντας για το
ενδεχόμενο να κοινολογήσει πράγματα που αφορούν την ιδιωτική
σας ζωή, θα προσποιηθείτε πως αγνοείτε όλες τις εναντίον σας
ενέργειές του.

Αατάκια ΋ταν μια γυναίκα δει στον ύπνο της όμορφα παχουλά και
άσπρα γατάκια, σημαίνει ότι κάποιοι προσπαθούν να τη διαβάλλουν
με σκοπό να την καταστρέψουν, αλλά η σωστή κρίση της θα τη
βοηθήσει να ξεπεράσει αυτές τις επίβουλες ενέργειες. ΋νειρο με
γατάκια σημαίνει μικροφασαρίες και απώλειες, εκτός και
ονειρευτείτε ότι τα σκοτώνετε, οπότε είναι ένδειξη ότι θα
γλιτώσετε από τις στενοχώριες. Ών δείτε φίδια να σκοτώνουν
γατάκια, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα πληγωθούν μόνοι τους στην
προσπάθεια τους να πληγώσουν εσάς.

Αείτονας (-ισσα)
Ών δείτε στ’ όνειρό σας τους γείτονές σας, σημαίνει ότι θα χάσετε
πολλές χρήσιμες ώρες κουτσομπολεύοντας. Ών ονειρευτείτε ότι
φαίνονται οι γείτονες σας θλιμμένοι ή οργισμένοι, προμηνύονται
διαφωνίες και παρεξηγήσεις.

Αέλιο
Ών ονειρευτείτε ότι γελάτε και είστε εύθυμος, σημαίνει επιτυχία σε
ό,τι καταπιαστείτε και χαρούμενες συντροφιές. Ρο άκουσμα στ'
όνειρο χαρούμενων παιδικών γέλιων σημαίνει χαρά και υγεία γι'
αυτόν που το βλέπει. Ών δείτε στον ύπνο σας ότι γελάτε

54
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

κοροϊδευτικά για κάποια δυσμορφία ανθρώπων, σημαίνει ότι θα


πληγώσετε φίλους σας για να ικανοποιήσετε τη δική σας φιλαυτία.

Αελωτοποιός
Ών δείτε στον ύπνο σας γελωτοποιό, σημαίνει ότι θα αγνοήσετε
βασικά καθήκοντα λόγω ασήμαντων και γελοίων περιστατικών.

Αενέθλια
Ών ένας νέος δει στ' όνειρό του γενέθλια, είναι σημάδι ευτυχίας,
για ένα γέρο, αυτό το όνειρο σημαίνει μακρόχρονη ταλαιπωρία και
λύπη.

Αενέθλια Βώρα
Ών δείτε πως πήρατε γενέθλια δώρα, σημαίνει ότι θα εκπληρωθούν
πάρα πολλές επιθυμίες σας. Αια έναν εργαζόμενο, σημαίνει πρόοδο
στη δουλειά του. Ών δείτε πως δίνατε γενέθλια δώρα, σε γιορτή ή
δεξίωση, σημαίνει πως θα κάμετε κάποιες υποχωρήσεις, όχι
μεγάλες.

Αένι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας γένι, σημαίνει ότι κάποιο αντιπαθητικό
πρόσωπο θα σας πάει κόντρα και θα διεξαχθεί άγρια πάλη για το
ποιος θα επικρατήσει, και υπάρχει πιθανότητα να χάσετε μερικά
χρήματα στη μάχη. Ακρίζο γένι σημαίνει γρουσουζιά και φιλονικίες.
Ών δείτε γυναίκα με γένια, είναι προμήνυμα δυσάρεστων σχέσεων
ή συμπράξεων και χρόνια αρρώστια. Ών δείτε πως κάποιος σας
τραβάει τα γένια, σημαίνει ότι θα διατρέξετε σοβαρό κίνδυνο ή θα
χάσετε περιουσία. Ών δείτε πως χτενίζετε και θαυμάζετε γένια,
είναι σημάδι πως η ματαιοδοξία σας θα μεγαλώνει με την
ευημερία, και θα σας κάνει αντιπαθητικό στα μάτια των πρώην
συντρόφων σας. Αια μια νέα γυναίκα που ονειρεύτηκε πως θαύμαζε
ένα γένι, είναι υπαινιγμός ότι επιθυμεί να εγκαταλείψει την άγαμη
ζωή, όμως απειλείται με έναν άτυχο γάμο.

Αέννηση

55
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αια μια παντρεμένη γυναίκα που θα δει πως γέννησε, είναι σημάδι
μεγάλης χαράς και προμήνυμα καλής κληρονομιάς. Αια μια μοναχική
γυναίκα, σημαίνει απώλεια αρετής και εγκατάλειψη από τον εραστή
της.

Αεράκι
Ών ονειρευτείτε γεράκι, σημαίνει πως αναξιόπιστα πρόσωπα θα σας
κοροϊδέψουν. Ών το πυροβολήσατε στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα
υπερνικήσετε εμπόδια μετά από σκληρό αγώνα. Αια τη νέα γυναίκα
που θα δει πως διώχνει γεράκια μακριά από τα κοτόπουλά της,
σημαίνει πως με επιμονή θα φτάσει στους στόχους της. Ώυτό το
όνειρο δείχνει επίσης πως κοντά σας βρίσκονται εχθροί που
προσπαθούν να επωφεληθούν από το παραμικρό σας λάθος. Ών
δείτε όμως πως καταφέρατε να τα διώξετε από κοντά σας, χωρίς να
πληγωθεί κανείς, σημαίνει πως θα έχετε την τύχη με το μέρος σας.
Ών δείτε ένα ψόφιο γεράκι, σημαίνει πως οι εχθροί σας θα
εκλείψουν. Ών ονειρευτείτε πως πυροβολήσατε γεράκι, σημαίνει πως
θα δώσετε μάχη με τους εχθρούς σας και κατά πάσα πιθανότητα
θα νικήσετε. Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα γεράκι να μιλά, είναι
προμήνυμα ότι κάποιο παλιό σκάνδαλο θα βγει στη μέση και η
σύνδεση του με το πρόσωπο σας θα σας βλάψει. Ών δείτε γεράκι να
κάθεται σε σιδηροτροχιά, σημαίνει πως κάποιο δυστύχημα και
απώλεια θα σας βρει. Ών το δείτε να πετά καθώς πλησιάζετε, είναι
προμήνυμα ότι θα καταφέρετε να εξομαλύνετε κάποια
σκανδαλώδη διαφωνία ανάμεσα στους φίλους σας, ή ακόμα και δική
σας. Ών δείτε πολλά γεράκια στον ύπνο σας, σημαίνει γενικά λάγνα
φλυαρία, ή ότι κάποιο ασυνήθιστο σκάνδαλο θα σας ταράξει.

Αερανός (ΐίντσι)
Αερανός στο όνειρο φανερώνει δυσκολίες και εμπόδια στο δρόμο
σας προς την επιτυχία.

Αερανός (Ξουλί)
Ών ονειρευτείτε πως είδατε ένα σμήνος γερανών να ταξιδεύουν
προς το βορρά, είναι σημάδι σκοτεινών προοπτικών για τις
επιχειρήσεις. Αια μια γυναίκα, σημαίνει απογοήτευση, μα αν τους
δείτε να πετούν προς το νότο, προμηνύεται μια χαρούμενη
συνάντηση φίλων που απουσιάζουν, και ότι οι ερωτευμένοι θα

56
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

παραμείνουν πιστοί. Ών τους δείτε να πετούν προς το έδαφος,


επίκεινται ασυνήθιστα σοβαρά γεγονότα.

Αεύμα
Ών ονειρευτείτε ότι τρώτε μόνοι σας, σημαίνει ότι θα πρέπει να
σκεφθείτε σοβαρά για τις ανάγκες της ζωής. Αια μια νέα κοπέλα, το
να ονειρευτεί ότι γευματίζει με τον εραστή της σημαίνει ότι θα
έχουν διαφωνίες, εκτός αν το γεύμα γίνεται σε ευχάριστη
ατμόσφαιρα, οπότε αληθεύει το αντίθετο. Ών δείτε πως είσθε
καλεσμένος, μαζί με άλλους πολλούς επισκέπτες σε γεύμα,
σημαίνει ότι θα φιλοξενηθείτε από πρόσωπα που θα σας
προσφέρουν πολλές εξυπηρετήσεις.

Αέφυρα
Ών δείτε στον ύπνο σας μια μακριά γέφυρα γκρεμισμένη και
τυλιγμένη σε μυστηριώδες σκοτάδι, βαθιά μελαγχολία για την
απώλεια πολύτιμων κτημάτων και θλιβερές καταστάσεις σας
αναμένουν. Αια τους νέους και τους ερωτευμένους, προμηνύεται
διάψευση των πιο ακριβών ελπίδων τους, καθώς το αντικείμενο της
αγάπης τους θα αποδειχτεί κατώτερο του ιδανικού τους. Ών δείτε
πως περάσατε γέφυρα ασφαλείς, σημαίνει ότι τελικά θα
υπερνικήσετε τις δυσκολίες που ορθώνονται μπροστά σας, μολονότι
τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε δε θα φαίνονται και πολύ ασφαλή.
Νποιαδήποτε αναβολή ή εμπόδιο σημαίνει καταστροφή. Ών δείτε
γέφυρα να καταρρέει μπροστά σας, φυλαχτείτε από την προδοσία
και από ψεύτικους θαυμαστές. Ών κάτω από τη γέφυρα δείτε να
κυλούν ξάστερα νερά, έρχεται αφθονία. Ών όμως τα νερά είναι
θολά και ταραγμένα, τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας θα
είναι απογοητευτικά.

Αυάρδα - Κέτρο
Ών δείτε στον ύπνο σας μέτρο, σημαίνει αγωνία από μια
ασυνήθιστα εντατική προσπάθεια για κάποια εργασία.

Αιασεμί
Ών δείτε στον ύπνο σας γιασεμί, σημαίνει ότι σύντομα θα
απολαύσετε μεγάλες ευχαριστήσεις, αλλά που θα είναι φευγαλέες.

57
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αιατρός
Ών ονειρευτείτε γιατρό, σημαίνει καλή υγεία και ευημερία. Αια μια
νέα κοπέλα που θα δει πως ετοιμάζεται να παντρευτεί γιατρό,
σημαίνει πως θα εξαπατηθεί.

Αίγαντας
Ών ονειρευτείτε πως ένας γίγαντας παρουσιάζεται ξαφνικά
μπροστά σας, σημαίνει πως θα υπάρξει μεγάλος συναγωνισμός
ανάμεσα σε σας και στους αντιπάλους σας. Ών ο γίγαντας
κατορθώσει να σταματήσει το ταξίδι σας, σημαίνει πως κάποιος
εχθρός σας θα σας καταβάλει. Ών όμως δείτε πως απομακρύνθηκε
από σας, σημαίνει πως σας περιμένει ευημερία και υγεία.

Αίδα
Ών ονειρευτείτε γίδες να περιφέρονται σ' ένα αγρόκτημα, είναι
σημάδι καλού καιρού και πλούσιας σοδειάς. Ών τις δείτε
διαφορετικά, σημαίνει προσεκτικές συναλλαγές και αύξηση της
περιουσίας σας. Ών δείτε έναν τράγο να σας ορμά, πρέπει να
προσέξετε τους εχθρούς σας που θα προσπαθήσουν να μάθουν
απόρρητα σχέδια της δουλειάς σας. Αια τη γυναίκα που θα
ονειρευτεί πως βρίσκεται πάνω σε τράγο, σημαίνει πως θα χάσει
την υπόληψη της λόγω της κακής διαγωγής της. Ών μια γυναίκα
ονειρευτεί πως πίνει κατσικίσιο γάλα, σημαίνει πως θα παντρευτεί
για λεφτά και δεν θα απογοητευτεί.

Αιορτή
Ών ονειρευτείτε κάποια γιορτή, σημαίνει πως ευχάριστοι και
ενδιαφέροντες ξένοι θα δεχτούν τη φιλοξενία σας. Αια μια νέα
γυναίκα που θα ονειρευτεί πως δυσαρεστήθηκε στη διάρκεια μιας
γιορτής, σημαίνει πως δεν είναι σίγουρη για το αν με τα προσόντα
της θα μπορέσει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη ενός παλιού
φίλου.

Αιος

58
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ρο να ονειρευτείτε το γιο σας, αν έχετε, πως είναι όμορφος και


αφοσιωμένος στο καθήκον, σημαίνει ότι θα σας δώσει μεγάλη
ικανοποίηση και ο ίδιος θα ανεβεί σε υψηλά αξιώματα. Ών τον δείτε
άσχημο και να υποφέρει από κακή υγεία, προμηνύονται κακοτυχίες.

Ακαζόν
Ών δείτε ότι περπατάτε πάνω σε περιποιημένο γκαζόν, σημαίνει
χαρά και μεγάλη ευημερία. Ών το χόρτο είναι ξερό, σημαίνει
διαφωνίες και χωρισμό. Ών ονειρευτείτε φίδια να σέρνονται στο
χόρτο μπροστά σας, προμηνύονται προδοσίες και άσχημα
φερσίματα των άλλων, που θα σας γεμίσουν απόγνωση. Ών δείτε
πως περπατάτε σε μαραμένο γκαζόν, σημαίνει πως θα έχετε
προβλήματα υγείας και οικονομικά. Ώυτό το όνειρο είναι από τα
καλύτερα, αν το γκαζόν που θα δείτε είναι φρέσκο και
περιποιημένο.

Ακάιντα
Ρο όνειρο αυτό δεν είναι κακό, εκτός αν η μουσική είναι τραχιά και
οι παίκτες κουρελήδες.

Ακαλερί Ρέχνης
Ών δείτε πως επισκεφθήκατε μια γκαλερί Ρέχνης, σημαίνει άτυχο
οικογενειακό δεσμό, θα προσπαθείτε να παρουσιάζετε μιαν
εμφάνιση ευτυχίας, αλλά κρυφά θα φροντίζετε για άλλους δεσμούς.

Ακάρισμα
Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε γκάρισμα γαϊδάρου, σημαίνει ότι θα
λάβετε δυσάρεστα νέα ή θα έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Ακαρσόν
Νι φίλοι σας, μετά από αυτό το όνειρο, θα σας περιποιηθούν και με
εγκαρδιότητα. Ών ονειρευτείτε γκαρσόνι με σχισμένα και βρώμικα
ρούχα, αυτό σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι θα επωφεληθούν και
θα κάνουν κακή χρήση της φιλοξενίας σας.

59
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ακέμια
Ών δείτε πως έχετε καινούργια γκέμια, σημαίνει πως γρήγορα θα
κάνετε ένα ευχάριστο ταξίδι.

Ακέτα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας γκέτες, μπορείτε να περιμένετε
διασκεδάσεις και αντιζηλίες.

Ακυ (Συτό)
Ών ονειρευτείτε γκυ, είναι σημάδι ερχόμενης ευτυχίας και
ευφορίας. Αια τους νέους, το γκυ στο όνειρο σημαίνει ευχάριστες
διασκεδάσεις. Ών το δείτε όμως μέσα σε άσχημο όνειρο, σημαίνει
ότι θα απογοητευθείτε από κάτι.

Αλάρος
Ών ονειρευτείτε γλάρους, είναι προμήνυμα για ειρηνικές συμφωνίες
με μη γενναιόδωρους ανθρώπους. Ρο να δείτε ψόφιους γλάρους
σημαίνει χωρισμό από φίλους για πολύ καιρό.

Αλύκισμα
Ών ονειρευτείτε γλυκίσματα, είναι σημάδι ότι θα εξαπατηθείτε από
πονηρά πρόσωπα. Ών δείτε ότι τρώτε γλυκά, προβλέπονται εγκάρδιες
φιλίες. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι ψήνει γλυκά,
σημαίνει ότι θα αποτύχει στην επιδίωξη της να ξεγελάσει τους
άλλους.

Αλυκό Θουταλιού
Ρο να δείτε ότι τρώτε γλυκό κουταλιού σημαίνει ευχάριστες
εκπλήξεις και ταξίδια. Ών μια γυναίκα δει ότι φτιάχνει γλυκό, είναι
καλός οιωνός: θα έχει καλούς φίλους και ευχάριστο σπιτικό.

Αλύπτης
Ών δείτε στ’ όνειρό σας γλύπτη, είναι προμήνυμα ότι σύντομα η
θέση σας θα αλλάξει και από υποδεέστερη θα γίνει πιο

60
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

διακεκριμένη και προσοδοφόρα. Αια γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι ο


σύζυγος ή ο εραστής της είναι γλύπτης, σημαίνει ότι θα ευνοηθεί
από πρόσωπα με υψηλές θέσεις.

Αλίστρημα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι γλιστράτε, σημαίνει απογοητευτικές
διαπραγματεύσεις, και για τους ερωτευμένους προμηνύεται
χωρισμός. Ρο να δείτε ότι γλιστρήσατε από λόφο σκεπασμένο με
πρασινάδα σημαίνει ότι θα καταστραφείτε από απατηλές
υποσχέσεις.

Ανωριμία
Ών δείτε πως συναντήσατε κάποιο γνωστό και συνομιλήσατε
ευχάριστα μαζί του, σημαίνει πως οι δουλειές σας θα κυλήσουν
ομαλά, και πως θα υπάρξει κάποια ασυμφωνία στις οικογενειακές
σας υποθέσεις, αλλά μικρή. Ών δείτε πως φιλονικούσατε ή
μιλούσατε σε έντονο ύφος με γνωστό, θα πρέπει να περιμένετε
ταπεινώσεις και μπλεξίματα στο περιβάλλον σας. Ών δείτε πως
νιώσατε ντροπή από τη συνάντηση γνωστού προσώπου, ή το
συναντήσατε σε ακατάλληλο χρόνο, σημαίνει ότι θα
κατηγορηθείτε για αθέμιτη διαγωγή και πως κάποιοι άλλοι θα
προδώσουν το μυστικό. Αια μια νέα γυναίκα που είδε στον ύπνο της
πολλές γνωριμίες σημαίνει ότι οι δουλειές της θα πάνε καλά και ότι
ο ερωτάς της αξίζει τον κόπο. Ών δει ότι ο κύκλος των γνωριμιών της
ήταν μικρός, θα σταθεί άτυχη στην απόκτηση κοινωνικών ευνοιών. *
΋ταν δείτε γνωστούς στον ύπνο σας, μπορεί να τους δείτε ή να
τους ακούσετε σύντομα και στον ξύπνιο σας. ενδιαφέρον σε
πολλούς τομείς.

Αόνατα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι κάθεστε σε κάποιου προσώπου τα
γόνατα, σημαίνει ευχαρίστηση και ασφάλεια. Αια μια νέα κοπέλα,
το να ονειρευτεί ότι κρατάει κάποιον στα γόνατα της σημαίνει ότι
θα εκτεθεί στα μάτια των φίλων της. Ρο να δει ένα φίδι στα γόνατά
της, είναι προμήνυμα ότι θα ντροπιαστεί από τους εχθρούς της. Ών
δει μια γάτα στα γόνατα της, αυτό προοιωνίζεται κινδύνους και
χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις συναναστροφές της.

61
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αονείς
Ών ονειρευτείτε τους γονείς σας ευχαριστημένους, σημαίνει
αρμονία και ευχάριστες συναναστροφές. Ών ονειρευτείτε τους
γονείς σας, ενώ είναι πεθαμένοι, είναι προειδοποιητικό σημάδι για
προβλήματα που έρχονται και πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα
προσεχτικοί. Ών τους δείτε - ενώ είναι ζωντανοί και βρίσκονται στο
σπίτι σας - χαρούμενους, σημαίνει ευχάριστες αλλαγές στην
οικογένεια. Αια τη νέα γυναίκα, συνήθως σημαίνει γάμο και
ευημερία. Ών τους δείτε ντυμένους στα μαύρα, σημαίνει
απογοήτευση. Ρο να ονειρευτείτε τους γονείς σας δυνατούς και
ικανοποιημένους σημαίνει ότι βρίσκεστε σε ευνοϊκό περιβάλλον, οι
επιχειρήσεις σας και οι σχέσεις σας θα ευημερήσουν. Ρα αντίθετα
θα συμβούν, αν δείτε τους γονείς σας θλιμμένους και αδύναμους.

Αούνα
Ών ονειρευτείτε πως εμπορεύεστε γούνες, σημαίνει ευημερία και
Ών ονειρευτείτε πως είστε ντυμένος με γούνα, σημαίνει πως δεν
κινδυνεύετε από φτώχεια. Ών δείτε μιαν ακριβή γούνα, προβλέπονται
τιμές και πλούτη. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως φοράει
ακριβή γούνα, σημαίνει πως θα παντρευτεί σοφό άντρα.

Αουρούνια
Ρο να ονειρευτείτε παχιά, καλοθρεμμένα γουρούνια σημαίνει
απότομες αλλαγές στις επιχειρήσεις και ασφαλείς συμφωνίες. Ρα
ισχνά γουρούνια, στ' όνειρο, προμηνύουν ενοχλητικές υποθέσεις και
προβλήματα με υπαλλήλους και παιδιά. Ών δείτε ένα θηλυκό
γουρούνι και τα μικρά του, σημαίνει άφθονη σοδειά για τον αγρότη
και προκοπή για τους άλλους. Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε φωνές
γουρουνιών, σημαίνει πως θα έχετε άσχημα νέα από φίλους που
λείπουν και θα λυπηθείτε από κάποιο θάνατο ή από τις
λανθασμένες προβλέψεις σας. Ών ονειρευτείτε πως ταΎζετε δικά
σας γουρούνια, σημαίνει πως θ' αυξηθεί η ιδιοκτησία σας. Ών δείτε
πως διαπραγματεύεστε γουρούνια, σημαίνει πως θα κάνετε μεγάλη
περιουσία μετά από σκληρή δουλειά.

Αράμμα

62
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας συστημένο γράμμα, είναι σημάδι ότι


χρηματικά ζητήματα θα γίνουν αφορμή για να χαλάσουν σχέσεις
πολλών χρόνων. Ών δείτε ότι γράψατε γράμμα, σημαίνει ότι θα
ζηλέψετε πρόσωπο που πραγματικά είναι ανώτερο σας. Ών
ονειρευτείτε πως λάβατε ανώνυμο γράμμα, σημαίνει ότι θα
πληγωθείτε από πρόσωπο που δεν το υποψιάζεστε. Ρο να δείτε στον
ύπνο σας ότι δεν μπορείτε να διαβάσετε ένα γράμμα, είναι ένδειξη
ότι θα χάσετε κάτι στις επιχειρήσεις ή στον κοινωνικό τομέα.
Πυνήθως τα γράμματα στ' όνειρο σημαίνουν στενοχώρια. Ένα
σχισμένο γράμμα είναι προμήνυμα ότι τα λάθη σας τείνουν να
χαλάσουν την υπόληψή σας.

Αραμματόσημο
Ών ονειρευτείτε γραμματόσημα, σημαίνει πως έχετε καλό σύστημα
στη διαχείριση των επιχειρήσεών σας και πως θα ανταμειφθείτε για
τους κόπους σας. Ών δείτε πως δέχεστε γραμματόσημα σαν δώρο,
σημαίνει πως σύντομα θα διακριθείτε σε κάποιον τομέα. Ρα
σχισμένα γραμματόσημα προμηνούν εμπόδια στην πρόοδό σας.

Αραμμόφωνο
Ών ονειρευτείτε πως ακούατε γραμμόφωνο, σημαίνει πως κάποιος
καινούργιος και ευχάριστος φίλος θα κάνει τα πάντα για να σας
διασκεδάσει. Ών το γραμμόφωνο ήταν χαλασμένο, σημαίνει πως
ένα γύρισμα της τύχης θα εμποδίσει προγραμματισμένες
διασκεδάσεις.

Αραφείο
Ρο να ονειρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε γραφείο, σημαίνει
απροσδόκητη κακοτυχία. Ών δείτε χρήματα επάνω σε γραφείο, είναι
σημάδι ξαφνικής απαλλαγής από ιδιωτικές δυσκολίες.

Αράψιμο
Ών δείτε ότι γράφετε, είναι προμήνυμα ότι θα κάνετε λάθη. Ών δείτε
γράψιμο, σημαίνει ότι θα σας μαλώσουν για κακή συμπεριφορά και
ίσως σας καταγγείλουν. Ών δείτε ότι προσπαθούσατε να διαβάσετε
περίεργη γραφή, σημαίνει ότι θα αποφύγετε κακόβουλα σχέδια
εχθρών χωρίς νέες προσπάθειες από μέρους σας.

63
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αροθιά
Ρο να ονειρευτείτε γροθιά σημαίνει καυγάδες και ερεθιστικό
περιβάλλον. Γίναι μια ονειρική προειδοποίηση για προσπάθεια
καλύτερων σχέσεων με τους συνεργάτες σας και τα μέλη της
οικογένειάς σας.

Αρύλος
Ών ακούσετε γρύλο στ’ όνειρό σας, είναι προμήνυμα δυσάρεστων
νέων, ίσως πληροφορηθείτε το θάνατο κάποιου φίλου που μένει
μακριά. Ών ονειρευτείτε πως είδατε γρύλο, είναι σημάδι σκληρού
αγώνα με τη φτώχεια. Αια τη γυναίκα που θα ονειρευτεί γρύλο
σημαίνει πως έχει νευρικό και εριστικό σύζυγο.

Αυάλες
Ών δείτε άδειες γυάλες, σημαίνει φτώχεια και απόγνωση. Ών δείτε
γυάλες γεμάτες, θα έχετε επιτυχίες. Ών αγοράσετε γυάλες στ'
όνειρό σας, η επιτυχία σας θα είναι αβέβαιη και τα βάρη σας θα
είναι ασήκωτα. Ών δείτε σπασμένες γυάλες, αρρώστιες και βαθιές
απογοητεύσεις σας περιμένουν.

Αυάλισμα
Ρο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι γυαλίζετε οποιοδήποτε αντικείμενο
σημαίνει ότι τα πολλά προσόντα σας θα σας τοποθετήσουν σε
αξιοζήλευτες θέσεις.

Αυλιός
Ών δείτε γυλιό στον ύπνο σας, σημαίνει ότι τις μεγάλες
ευχαριστήσεις θα τις βρείτε μακριά από τις γνωριμίες σας και τους
φίλους σας.

Αύμνια
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι δεν φοράτε ρούχα, είναι προμήνυμα για
σκάνδαλα και επιπόλαιες συναλλαγές. Ών ονειρευτείτε τους άλλους
γυμνούς, σημαίνει ότι κάποιος θα προσπαθήσει να σας πείσει να

64
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

εγκαταλείψετε το σωστό δρόμο του καθήκοντος. Ώσθένειες θα


συμβάλουν στην αποτυχία. Ών ονειρευτείτε ότι είστε ξαφνικά χωρίς
ρούχα και προσπαθείτε να σκεπάσετε τη γύμνια σας, σημαίνει ότι
επιδιώξατε απαγορευμένες απολαύσεις, αντίθετες με τα ευγενικά
σας αισθήματα, και προσπαθείτε τώρα να επανορθώσετε. ΋ταν μια
νέα κοπέλα ονειρευτεί ότι θαυμάζει τα κάλλη της, είναι σημάδι ότι
παρόλες τις νίκες που θα της δώσει η ομορφιά της, δεν θα μπορέσει
να κερδίσει την εκτίμηση των θαυμαστών της. Ών ονειρευτεί ότι
είναι κακοφτιαγμένη, σημαίνει ότι σκάνδαλα θα της χαλάσουν την
υπόληψη της. Ών δει ότι κολυμπά γυμνή σε καθαρά νερά, η φύση θα
την εκδικηθεί με αρρώστια και απώλεια ομορφιάς. Ών δει άντρες να
κολυμπούν γυμνοί, σημαίνει πολλούς θαυμαστές.

Αυναίκα
Ών δείτε γυναίκες στον ύπνο σας, σημαίνει ραδιουργία. Ρο να
ονειρευτείτε μια διαφωνία με γυναίκα, σημαίνει ότι θα σας
ξεγελάσουν. Ών ονειρευτείτε γυναίκα μελαχρινή με πράσινα μάτια,
σημαίνει απομάκρυνση από αγώνες όπου η νίκη ήτανε σίγουρη. Ών
έχει μάτια καστανά και ρωμαϊκή μύτη, σημαίνει ότι θα εμπλακείτε
σε ασύμφορες συναλλαγές. Ών είναι κοκκινομάλλα, σημαίνει
αγωνία και άγχος. Ών ονειρευτείτε ξανθή, είναι σημάδι ότι όλες οι
επιχειρήσεις σας θα έχουν αίσιο τέλος.

Αύπας
Ρο να δείτε γύπα στ’ όνειρό σας σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί με
πανουργία να σας καταστρέψει - εκτός αν δείτε ότι ο γύπας
πληγώνεται ή είναι σκοτωμένος. ΋ταν μια γυναίκα ονειρευτεί γύπα,
σημαίνει ότι θα κατηγορηθεί και θα υποτιμηθεί.

Αύφτος
Ών ονειρευτείτε πως επισκέπτεστε κατασκήνωση γύφτων, είναι
σίγουρο πως θα σας κάνουν μια σημαντική πρόταση και εσείς θα
ερευνήσετε τη θέση των άλλων απέναντι σας και θα λάβετε τα
μέτρα σας. Αια τη γυναίκα που θα δει πως ένας γύφτος ή γύφτισσα
της λέει τη μοίρα της, είναι προμήνυμα βιαστικού και απερίσκεπτου
γάμου. Ών είναι ήδη παντρεμένη, θα κάνει μια άδικη σκηνή
ζηλοτυπίας στον άντρα της. Αια τον άντρα που θα δει πως μιλά με

65
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

γύφτο, προβλέπεται σημαντική απώλεια της περιουσίας του. Ών δείτε


πως κάνετε συναλλαγές με γύφτους, σημαίνει πως θα χάσετε
λεφτά εν γνώσει σας. Ώυτό το όνειρο δείχνει πως τα υλικά
πράγματα έχουν την πρώτη θέση στην ζωή σας.

Αωνία
Ών κάποιος δει στ' όνειρό του πως κρύφτηκε φοβισμένος σε μια
γωνία, μπορεί να περιμένει να του συμβούν δυσάρεστα πράγματα.
Ών δείτε στον ύπνο σας κάποιους να σιγομιλούν σε μια γωνιά,
σημαίνει πως εχθροί επιδιώκουν να σας καταστρέψουν. Γίναι πιθανό
πως κάποιος που τον θεωρούσατε φίλο να αποδειχθεί προδότης των
συμφερόντων σας.

Βάγκωμα
Ώυτό το όνειρο προοιωνίζεται κακό. Πυνεπάγεται μια επιθυμία
ανατροπής έργου που έχει δημιουργήσει κακό προηγούμενο. Γίναι
επίσης πιθανό να υποστείτε απώλειες εξαιτίας κάποιου εχθρού.

Βάκρυα
Ών ονειρευτείτε ότι κλαίτε, σημαίνει ότι κάποια οδύνη σας
πλησιάζει. Ών δείτε άλλους να κλαίνε, είναι προμήνυμα ότι η θλίψη η
δική σας θα επηρεάσει την ευτυχία των άλλων.

Βακτυλήθρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι χρησιμοποιείτε δαχτυλήθρα, θα πρέπει
να ετοιμαστείτε να ευχαριστήσετε εκτός από τον εαυτό σας και
πολλούς άλλους. Ών είστε γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως
χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιβληθείτε. Ρο να
ονειρευτείτε ότι χάσατε τη δαχτυλήθρα σας, είναι σημάδι πως θα
έχετε φασαρίες. Ξαλιά ή σπασμένη δακτυλήθρα σημαίνει ότι είστε
έτοιμοι να κάνετε επιπολαιότητες. Ών δείτε ότι αγοράσατε ή ότι
σας έδωσαν καινούργια δαχτυλήθρα, μπορείτε να περιμένετε νέες
συναναστροφές που θα σας εξασφαλίσουν ηρεμία και
ικανοποίηση.

Βαμάσκηνα

66
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε άγουρα δαμάσκηνα (εκτός και είναι πάνω στα


δένδρα), είναι σημάδι δυσφορίας, δικής σας και των συγγενών σας.
Ών είναι ώριμα, σημαίνει ευχαρίστηση, όχι όμως μεγάλης διάρκειας.
Ών δείτε ότι τα τρώτε, σημαίνει απολαύσεις που θα εξαφανιστούν
γρήγορα. Ών δείτε πως μαζεύετε δαμάσκηνα που είναι πεσμένα στη
γη και μέσα στα καλά υπάρχουν και μερικά χαλασμένα, σημαίνει
ότι θα χρειαστεί να παραδεχτείτε πως δε γίνεται η ζωή να είναι
γεμάτη μόνο με ευχάριστα γεγονότα.

Βαμασκηνιά
Γίναι ιδιαίτερα καλό όνειρο αν δείτε δαμασκηνιά με πλούσιο
φύλλωμα και μπόλικους καρπούς: μπορείτε να περιμένετε πλούτη σε
σύγκριση με την τωρινή σας κατάσταση.

Βάνειο
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι δανείζεστε χρήματα, είναι σημάδι
χασούρας και πενιχρής υποστήριξης. Αια έναν τραπεζίτη που θα
ονειρευτεί ότι δανείζεται από μιαν άλλη τράπεζα, σημαίνει πως αν
δε λάβει υπόψη του αυτή την προειδοποίηση, θα φτάσει σε
κατάσταση κατάρρευσης. Ών κάποιος άλλος δανειστεί από σας,
σημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης θα σας προσφερθεί έγκαιρα
βοήθεια. Ώληθινοί φίλοι θα σας συμπαρασταθούν. Ών δείτε πως
δανείζετε διάφορα αντικείμενα, προβλέπεται βελτίωση σε όλους
τους τομείς. Ών δείτε πως αρνιέστε να δανείσετε οτιδήποτε,
σημαίνει πως θα συνειδητοποιήσετε τα συμφέροντά σας και θα
κερδίσετε την εμπιστοσύνη την φίλων σας.

Βαντέλα
Ών είστε ερωτευμένος και ονειρευτείτε πως η αγαπημένη σας
φοράει δαντέλες, είναι προμήνυμα πίστης στον έρωτα και
προαγωγής. Ών μια γυναίκα ονειρευτεί ότι φοράει δαντέλες,
σημαίνει ότι θα ικανοποιηθούν όλες της οι επιθυμίες και οι εραστές
και θαυμαστές της θα υποταχθούν χωρίς όρους και απαιτήσεις. Ρο
να δείτε πως αγοράζατε δαντέλες σημαίνει ότι θα
διαπραγματευτείτε κάτι πολύ ακριβό, και ο πλούτος θα είναι ο
καλύτερος φίλος σας. Ών δείτε πως πουλούσατε δαντέλες, σημαίνει
ότι οι επιθυμίες σας θα ξεπεράσουν τις δυνατότητές σας. Αια ένα

67
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

νέο κορίτσι που θα ονειρευτεί ότι φτιάχνει δαντέλα, σημαίνει ωραίο


και πλούσιο άνδρα. Ών δει ότι στολίζει το νυφικό της με δαντέλα,
σημαίνει ότι θα έχει πολλούς εραστές αλλά όχι σύζυγο.

Βαρτόγαλα
Ών δείτε πως πίνετε δαρτόγαλα, σημαίνει ότι λύπη θα ακολουθήσει
μια κοσμική ευχαρίστηση, και κάποια απερισκεψία θα βλάψει τη
γενική σας υγεία. Ών δείτε πως το χύσατε ή ότι το δώσατε στα
γουρούνια, είναι επίσης κακό. Ών δείτε πως πίνετε δαρτόγαλα σε
σούπα στρειδιών, σημαίνει ότι θα σας ζητήσουν να κάμετε κάτι
πολύ αποκρουστικό, και θα αντιμετωπίσετε κακοτυχία. Ξροβλέπονται
ακόμη φιλονικίες και κίνδυνος να διαλυθούν φιλίες. Ών ξυπνήσετε τη
στιγμή που το κάνατε, με ένα διακριτικό ελιγμό θα μπορέσετε να
συμβιβάσετε τα πράγματα.

Βάσκαλος Ών ονειρευτείτε δάσκαλο, σημαίνει ότι σας ευχαριστεί η


μάθηση και η προσπάθεια για βελτίωση του εαυτού σας. Ών δείτε
ότι ο ίδιος είστε δάσκαλος, σημαίνει ότι έχετε πολλές πιθανότητες
να φτάσετε τους στόχους σας και να επιτύχετε στα γράμματα.

Βάσος
Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σε ένα πυκνό δάσος, σημαίνει
πως θα έχετε προβλήματα στις επιχειρήσεις και καυγάδες στην
οικογένεια. Ών ονειρευτείτε ένα πλούσιο σε φύλλα και πρασινάδα
δάσος, σημαίνει ευημερία και απολαύσεις. Αια τους ανθρώπους
των γραμμάτων, αυτό το όνειρο προλέγει φήμη και εκτίμηση από το
κοινό.

Βαυλός αναμμένος
Ών ονειρευτείτε αναμμένο δαυλό, να περιμένετε την εύνοια της
τύχης, με την προϋπόθεση πως στο όνειρο δεν καίγεστε από τη
φωτιά του δαυλού.

Βάφνη
Κακάρια σχολή σας περιμένει με πολλές και ποικίλες ευχάριστες
διασκεδάσεις, θα σοδιάσετε πολλές γνώσεις κατά τη διάρκεια των

68
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

διακοπών σας. Γπίσης σας περιμένουν επιτυχίες και φήμη. Ζ'


αποκτήσετε νέες κατακτήσεις στον έρωτα. Νι επιχειρήσεις σας θα
έχουν κέρδη. Ε κοπέλα που θα δει πως βάζει ένα δάφνινο στεφάνι
στον αγαπημένο της θα έχει ένα πιστό και αφοσιωμένο σύζυγο.

Βάχτυλα
Ών ονειρευτείτε πως βλέπετε τα δάχτυλά σας σε άσχημη
κατάσταση, σημαίνει πως θα έχετε φασαρίες από τις οποίες θα
υποφέρετε και θα απογοητευτείτε στην προσπάθειά σας να βρείτε
ένα δρόμο για να τον ακολουθήσετε στη ζωή σας. Ών ονειρευτείτε
όμορφα, άσπρα χέρια με καλοφτιαγμένα νύχια, σημαίνει πως η
αγάπη σας θα βρει ανταπόδοση και πως θα γίνετε γνωστός για τις
αγαθοεργίες σας. Ών δείτε πως τα δάχτυλά σας είναι εντελώς
κομμένα, σημαίνει πως θα χάσετε μέρος της περιουσίας σας
εξαιτίας των εχθρών σας.

Βαχτυλίδι
Ών δείτε ότι φοράτε δαχτυλίδι, είναι σημάδι επιτυχίας σε νέες
επιχειρήσεις. Ένα σπασμένο δαχτυλίδι σημαίνει διαφωνίες και
προστριβές για τους παντρεμένους και χωρισμό για τους
ερωτευμένους. Αια μια νέα γυναίκα, το να δει πως δέχτηκε
δαχτυλίδι σημαίνει ότι οι στενοχώριες της για τη συμπεριφορά του
αγαπημένου της θα περάσουν, γιατί εκείνος θ' αφοσιωθεί τελικά σ'
αυτήν και στα ενδιαφέροντά της. Ών δείτε άλλους να φοράνε
δαχτυλίδια, σημαίνει αύξηση πλούτου και πολλούς καινούργιους
φίλους.

Βεκανίκια
Ών ονειρευτείτε πως περπατάτε με δεκανίκια, σημαίνει ότι θα
στηριχτείτε σε μεγάλο βαθμό σε άλλους για να ορθοποδήσετε και
προχωρήσετε. Ών δείτε άλλους να περπατούν με δεκανίκια, σημαίνει
ότι δε θα έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα από το μόχθο σας.

Βεκέμβρης
Ών κατά κάποιο τρόπο δείτε στ’ όνειρό σας το μήνα Βεκέμβρη, είναι
προμήνυμα ότι θα συσσωρεύσετε πλούτο, αλλά θα χάσετε φιλία.

69
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Μένοι θα καταλάβουν τη θέση που εσείς είχατε πριν στην καρδιά


κάποιου φίλου.

Βελφίνι
Ών δείτε δελφίνι στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι εχθροί βλάπτουν τα
συμφέροντά σας εξαιτίας της αδυναμίας σας να κάνετε τους
άλλους να σας προσέξουν.

Βενδρολίβανο
Βενδρολίβανο στ' όνειρο σημαίνει ότι μελαγχολία και αδιαφορία θα
προξενήσουν δυστυχία σε οικογένειες που έχουν κάθε δυνατότητα
ευτυχίας και ευημερίας.

Βεντροστοιχία
Ών δείτε στ’ όνειρό σας δεντροστοιχία, θα πρέπει να περιμένετε ότι
η τύχη σας δε θα είναι τόσο ευχάριστη και ελπιδοφόρα όπως πριν.
Ξολλές ενοχλητικές φροντίδες θα σας παρουσιαστούν. Ών μια νέα
γυναίκα δει πως περιπλανιέται μέσα από μια δεντροστοιχία σε
νυχτερινή ώρα, είναι προειδοποίηση για κακόφημες φιλίες και
κηλίδωνα της υπόληψης της.

Βεξαμενή
Ών ονειρευτείτε δεξαμενή, είναι προμήνυμα ότι κινδυνεύετε να
καταστρέψετε την ευχαρίστηση και να παραβιάσετε τα δικαιώματα
φίλων σας. Ών δείτε πως αντλείτε νερό από δεξαμενή, είναι σημάδι
ότι θα σπαταλήσετε το χρόνο σας και θα διασκεδάσετε κατά
τρόπο που θα ξεφύγει από τα όρια της ευπρέπειας. Ών δείτε άδεια
δεξαμενή, είναι προμήνυμα δυσάρεστης αλλαγής από την ευτυχία
στη λύπη.

Βέρμα
Ών δείτε στον ύπνο σας δέρμα, σημαίνει επιτυχημένες επιχειρήσεις
και ευνοϊκές συνθήκες για τους ερωτευμένους. Ών δείτε ότι είστε
ντυμένοι με δέρμα, σημαίνει ότι όλες οι προσδοκίες σας θα
πραγματοποιηθούν. Πτοιβαγμένα δέρματα προοιωνίζονται ευτυχία
και μεγάλη περιουσία.

70
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Βηλητήριο
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι κρατάτε δηλητήριο εσείς ή άλλος,
σημαίνει ότι θα έρθουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ών
προσπαθείτε να δηλητηριάσετε κάποιον, είναι προμήνυμα ότι πολλά
πράγματα στη ζωή σας δε θα πάνε καλά. Αια μια νέα κοπέλα, το να
ονειρευτεί ότι προσπαθεί να ξεφορτωθεί τον εραστή της μ' αυτό
τον τρόπο, είναι σημάδι πως θα δυσκολευτεί πολύ να βρει ταίρι. Ών
δείτε πως πετάξατε το δηλητήριο, σημαίνει ότι με τις δυνάμεις σας
θα καταφέρετε να ξεπεράσετε δυσάρεστες καταστάσεις. Ών
ονειρευτείτε ότι συγγενείς ή παιδιά σας δηλητηριάστηκαν, σημαίνει
ότι θα πληγωθείτε από αυτούς που δεν υποψιαζόσαστε. Ών δείτε ότι
δηλητηριάστηκε εχθρός σας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα
ξεπεράσετε πολλά εμπόδια. Ών δείτε πως αναρρώσατε από
δηλητηρίαση, είναι ενδεικτικό επιτυχίας έπειτα από μεγάλη
στενοχώρια.

Βημαρχείο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας δημαρχείο, σημαίνει διαμάχες και
δικαστήρια. Αια μια νέα γυναίκα, το όνειρο αυτό είναι προάγγελμα
πως θα χάσει τον αγαπημένο της, διότι δεν κατάφερε να
διαφυλάξει την αρετή της.

Βημοτικό Πυμβούλιο
Ών δείτε στον ύπνο σας ένα δημοτικό συμβούλιο, είναι προμήνυμα
ότι τα συμφέροντά σας θα συγκρουστούν με δημόσια ιδρύματα και
θα υπάρξουν αποθαρρυντικές προοπτικές για σας.

Βιάβασμα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι διαβάζετε, σημαίνει πως θα διαπρέψετε
σε κάποια δουλειά που είναι δύσκολη. Ών δείτε άλλους να διαβάζουν,
σημαίνει πως οι φίλοι σας είναι ευγενικοί και έχουν καλές θέσεις.
Ών δείτε πως διαβάζετε για κάποιον άλλον ή πως συζητάτε για το
διάβασμα, σημαίνει πως θα καλλιεργήσετε την ικανότητά σας για
μάθηση. Βιάβασμα ασαφές και χωρίς νόημα είναι προάγγελος
ανησυχίας και απογοητεύσεων.

71
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Βιάβολος
Αια ένα αγρότη, το να ονειρευτεί το διάβολο σημαίνει κακή
εσοδεία και απώλεια ζώων. Ώκόμα, υπάρχει κίνδυνος αρρώστιας
συγγενών του. Νι άνθρωποι των σπορ πρέπει να προσέχουν. Αια
έναν ιεροκήρυκα, αυτό το όνειρο σημαίνει ζηλοφθονία. Ών
ονειρευτείτε διάβολο με πολλά στολίδια και χρυσαφικά, σημαίνει
πως κάποιο πρόσωπο προσπαθεί να σας καταστρέψει
χρησιμοποιώντας κολακείες. Ρα νέα και αθώα κορίτσια πρέπει να
ζητήσουν προστασία ύστερα από ένα τέτοιο όνειρο. Ξροσοχή στα
όνειρα με διαβόλους, γιατί προλέγουν κακοτυχία και απογοητεύσεις.

Βιάδημα
Ρο διάδημα, στ' όνειρο, σημαίνει ότι θα σας γίνουν μεγάλες τιμές.

Βιαζύγιο
Ών δείτε ότι είστε χωρισμένος, σημαίνει ότι δεν είστε
ικανοποιημένος με το σύντροφό σας και θα πρέπει να
προσπαθήσετε να δημιουργήσετε πιο εγκάρδια ατμόσφαιρα στο
σπίτι σας. Γίναι ένα όνειρο προειδοποιητικό.

Βιαθήκη
Ών δείτε ότι κάνετε τη διαθήκη σας, σημαίνει στιγμιαία
κερδοσκοπία. Αια τη σύζυγο ή για οποιονδήποτε άλλον, το να
σκεφτεί στ' όνειρό του διαθήκη είναι δυσοίωνο σημάδι και δεν
προμηνά ευχάριστα γεγονότα. Ών ονειρευτείτε ότι αποτύχατε να
αποδείξετε μια διαθήκη, υπάρχει κίνδυνος να συκοφαντηθείτε. Ών
δείτε πως χάσατε διαθήκη, είναι προμήνυμα εμπορικής ζημιάς. Ών
δείτε πως καταστρέψατε μια, είναι προειδοποίηση ότι ετοιμάζεται
απάτη σε βάρος σας.

Βιακόσμηση
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι διακοσμείτε ένα μέρος με
λαμπρόχρωμα άνθη για κάποια γιορτή, είναι σημάδι ευνοϊκής
τροπής στις επιχειρήσεις. Αια τους νέους, είναι σημάδι
διασκεδάσεων, αλλά και καρποφόρας μελέτης. Ών δείτε τάφο ή

72
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

φέρετρο νεκρού στολισμένο με λευκά άνθη, είναι κακό σημάδι για


τις διασκεδάσεις και τις κοσμικές επιδιώξεις σας.

Βιαμάντια
Ών ονειρευτείτε πως έχετε διαμάντια στην κατοχή σας,
προμηνύονται τιμές και αναγνώριση από υψηλά πρόσωπα. Αια μια
γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι ο αγαπημένος της της προσφέρει
διαμάντια σημαίνει ότι θα συνάψει γάμο που θα γεμίσει τους
δικούς της με υπερηφάνεια και ευχαρίστηση. Ών όμως δει πως
χάθηκαν τα διαμάντια, είναι πολύ κακό όνειρο και προοιωνίζεται
ανέχεια, ταπείνωση, ακόμα και θάνατο. Αια μια αθλήτρια, που θα
ονειρευτεί διαμάντια, προβλέπονται επιτυχίες και θαυμάσια δώρα.
Αια έναν εμπορευόμενο, σημαίνει θαυμάσιες τοποθετήσεις. Ρα
διαμάντια γενικά είναι σημάδι καλής τύχης.

Βιάσωση Ών ονειρευτείτε ότι διασωθήκατε από κάποιον κίνδυνο,


είναι προειδοποίηση ότι η περιουσία σας κινδυνεύει και ότι θα
ξεφύγετε το κακό με απώλεια. Ών δείτε ότι διασώσατε άλλους,
σημαίνει ότι θα εκτιμηθείτε για κάποια καλή πράξη σας.

Βιαταγή
Ών ονειρευτείτε πως δεχόσασταν διαταγές σημαίνει ότι θα
ταπεινωθείτε κατά κάποιον τρόπο από τους συντρόφους σας για
περιφρόνηση που δείξατε προς του ανωτέρους σας. Ών ονειρευτείτε
πως διατάσσατε, θα σας απονεμηθεί κάποια τιμή. Ών αυτό έγινε
κατά τρόπο τυραννικό ή κομπαστικό, θα ακολουθήσουν
απογοητεύσεις.

Βιγαμία
Ών ένας άντρας δει στον ύπνο του ότι διέπραξε διγαμία, σημαίνει
απώλεια ανδρισμού και μείωση νοημοσύνης. Αια μια γυναίκα, αυτό
το όνειρο προλέγει ότι θα βλάψει την υπόληψή της αν δεν προσέξει
πολύ.

Βίδυμος

73
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στ’ όνειρό σας δίδυμα, σημαίνει ότι θα έχετε οικονομική


ασφάλεια και αρμονική οικογένεια. Ών ονειρευτείτε ότι τα δίδυμα
είναι ασθενικά, θα πρέπει να περιμένετε απογοήτευση και θλίψη.

Βιερμηνέας
Ών ονειρευτείτε διερμηνέα, σημαίνει πως θ' αναλάβετε
επιχειρήσεις που δεν θα σας αφήσουν κέρδος.

Βικαιοσύνη
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι ζητάτε δικαιοσύνη από κάποιον,
σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να ενοχοποιηθείτε με ψεύτικες
κατηγορίες. Γχθρικά πρόσωπα προσπαθούν να σας καταστρέψουν.
Ών δείτε πως άλλοι ζητούν δικαιοσύνη από σας, σημαίνει ότι η
συμπεριφορά και η υπόληψή σας θα σπιλωθούν σε σημείο που θα
είναι δύσκολο να διαψεύσετε τις κατηγορίες και να ανακτήσετε
την υπόληψη σας.

Βικαστής
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι έρχεστε μπρος σε δικαστή, σημαίνει ότι
οι διαφορές σας θα ταχτοποιηθούν με νομικές διαδικασίες.
Γπιχειρήσεις ή διαζύγιο θα πάρουν γιγαντιαίες διαστάσεις. Ών δείτε
πως η δίκη έγινε και την κερδίσατε, σημαίνει επιτυχία, δίκη χαμένη
σημαίνει το αντίθετο. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι
βρίσκεται στο δικαστήριο και ακούει τη λέξη «ενοχή», σημαίνει ότι
θα προξενήσει μεγάλο άγχος στους δικούς της εξ' αιτίας της
φιλαυτίας και της συμπεριφοράς της.

Βικηγόρος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας δικηγόρο στο δικαστήριο, σημαίνει ότι θα
προκύψουν φιλονικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται
για κοσμικά ζητήματα. Γχθροί σας κλέβουν με ψεύτικες απαιτήσεις.
Ών δείτε δικηγόρο να σας υπερασπίζεται, θα έχετε τη
συμπαράσταση φίλων σας σε κάποιο μπλέξιμο, που θα σας κάμουν
όμως περισσότερο κακό από τους εχθρούς.

Βίνη

74
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε δίνη, σημαίνει μεγάλο κίνδυνο στα οικονομικά σας,


αν δεν προσέξετε πάρα πολύ. Γπίσης, η υπόληψή σας διατρέχει
μεγάλο κίνδυνο να κηλιδωθεί από δολοπλοκίες ανθρώπων που
ευεργετήσατε.

Βίσκος
Ν δίσκος στ' όνειρο είναι σημάδι ότι ο πλούτος σας θα σπαταληθεί
από απερίσκεπτες ενέργειες. Ών δείτε δίσκους γεμάτους με
πράγματα αξίας, είναι προμήνυμα ότι σας περιμένουν αναπάντεχα
ευχάριστα περιστατικά και καλή τύχη.

Βίχτυ
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι έχετε μπερδευτεί σε δίχτυ ή κάτι
παρόμοιο, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα σας καταπιέσουν και θα
προσπαθήσουν να χαλάσουν την ευτυχία σας. Αια μια νέα γυναίκα,
αυτό το όνειρο προλέγει ότι το περιβάλλον της θα της δημιουργήσει
άσχημες καταστάσεις με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη. Ών δει ότι
μπόρεσε ν' αποδεσμευτεί από τα δίχτυα, σημαίνει ότι δεν θα
υποστεί συκοφαντίες. Ών ονειρευτείτε παλιό και τρυπημένο δίχτυ,
θα πρέπει να προσέξετε τις συναλλαγές και τα χρέη σας, καθώς και
τους κοινωνικούς δεσμούς σας, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας
φέρουν στενοχώριες.

Βίψα
Ών ονειρευτείτε πως διψάτε, είναι μια ένδειξη ότι οι επιδιώξεις σας
ξεπερνούν τις δυνάμεις σας. Ών όμως δείτε ότι η δίψα σας
σβήστηκε με δροσιστικά ποτά, αυτό σημαίνει ότι οι ευχές και οι
επιθυμίες σας θα πραγματοποιηθούν.

Βολοφόνος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως δεχθήκατε επίθεση δολοφόνου,
σημαίνει ότι δε θα βγείτε νικητής σ' όλες σας τις δοκιμασίες. Ών
δείτε άλλον, με το δολοφόνο να στέκει από πάνω του γεμάτος
αίματα, σημαίνει πως σας αναμένει κακοτυχία. Ών δείτε δολοφόνο
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι μια προειδοποίηση ότι
μπορεί να πάθετε ζημιές από κρυφούς εχθρούς.

75
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Βόντια
Πυνήθως, τα όνειρα όπου βλέπει κανείς δόντια δεν προμηνούν
ευχάριστα πράγματα. Ών δείτε στον ύπνο σας ότι κουνιούνται τα
δόντια σας, είναι προμήνυμα αποτυχίας. Ών δείτε γιατρό να σας
βγάζει δόντι, σημαίνει ασθένεια ίσως και θανατηφόρα. Ρο να δείτε
ότι τα σφραγίζετε είναι ενδεικτικό ότι σύντομα θα βρείτε χαμένα
αντικείμενα. Ών δείτε ότι καθαρίζετε τα δόντια σας, προμηνύονται
αγώνες για να μπορέσετε να διατηρήσετε την περιουσία σας. Ών
δείτε ότι σας φτιάχνουν μασέλες, σημαίνει ότι πολλά βάρη θα
πέσουν επάνω σας και θα τ' αντιμετωπίσετε με μεγάλη δυσκολία.
Ών χάσατε δόντια με οποιοδήποτε τρόπο, σημαίνει ξαφνική
κακοτυχία στις επιχειρήσεις και στις ιδιωτικές και οικογενειακές
υποθέσεις σας.
Ών δείτε ότι εξετάζετε τα δόντια σας, είναι μια προειδοποίηση ότι
σας περιτριγυρίζουν εχθροί. Ών ονειρευτείτε πως φτύνετε δόντια,
προμηνύεται αρρώστια δική σας, ή της οικογένειας σας. Ένα από
τα πιο δυσοίωνα όνειρα είναι να δει κανείς δόντια κακοφτιαγμένα.
Αι' αυτόν που θα δει ένα τέτοιο όνειρο προμηνύονται πολλές
κακοτυχίες: απώλεια περιουσίας, αποτυχία σε προσπάθειες, κακή
υγεία, εκνευρισμοί και νευρικές διαταραχές ακόμα και γι' αυτούς
που διαθέτουν γερό νευρικό σύστημα. Ών ονειρευτείτε ότι
θαυμάζατε τα δόντια σας για τη συμμετρία και τη λευκότητά τους,
προμηνύονται ευχάριστες απασχολήσεις, ευτυχία και ευχαρίστηση
μετά την εκπλήρωση των επιθυμιών σας.

Βράκος
Ών ονειρευτείτε δράκο, σημαίνει ότι θα επιτρέψετε στον εαυτό σας
να παρασυρθεί από πάθη και ότι θ' αφεθείτε στα χέρια των εχθρών
σας. Ρο όνειρο αυτό σας προειδοποιεί ώστε να προσπαθήσετε να
δείξετε εγκράτεια.

Βράμα
Ών ονειρευτείτε ότι παρακολουθείτε ένα δράμα (θεατρικό),
σημαίνει επανασύνδεση με φίλους που έλειπαν. Ών δείτε πως
γράφατε ένα δράμα, σημαίνει ότι θα μπείτε σε χρέη και θα
δοκιμάσετε απογοητεύσεις που θα είναι θαύμα αν μπορέσετε να
τις ξεπεράσετε.

76
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Βραπέτευση
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι δραπετεύετε από κρατητήριο ή από
κάπου όπου σας κρατάνε δέσμιο, σημαίνει ότι θ' ανέλθετε στον
κύκλο των επιχειρήσεων. Ρο όνειρο με απόδραση από οποιαδήποτε
δεσμά σημαίνει καλή υγεία και ευημερία. Ών δείτε πως
προσπαθήσατε να δραπετεύσετε και αποτύχατε, θα υποφέρετε από
κακόβουλους εχθρούς που σχεδιάζουν να σας δυσφημίσουν.

Βρεπάνι
Ρο δρεπάνι, στ' όνειρο, προμηνά ατυχήματα και αρρώστιες, που θα
γίνουν εμπόδιο στις επιχειρήσεις και στα ταξίδια σας. Ξαλιό και
σπασμένο δρεπάνι σημαίνει χωρισμό από αγαπημένα πρόσωπα και
φίλους, ή αποτυχία σε κάποια εμπορική συναλλαγή.

Βρόμος
Ών ονειρευτείτε ότι χάσατε το δρόμο, είναι προειδοποίηση για να
σταματήσετε να βαυκαλίζεστε με αίσιες προοπτικές, γιατί οι
υποθέσεις σας κινδυνεύουν ν' αποτύχουν, εκτός και προσπαθήσετε
πολύ σκληρά να διατηρήσετε τη διεύθυνση των επιχειρήσεών σας.
Ών δείτε ότι περπατάτε σε δρόμο, είναι προμήνυμα ατυχίας και
στενοχώριας. Πχεδόν θα σας πιάσει απογοήτευση όταν φτάσετε
στο τέρμα του σκοπού σας και ανακαλύψετε αποτελέσματα που
δεν ήταν σύμφωνα με τις επιδιώξεις σας. Ών δείτε ότι περπατάτε σε
φωτισμένο δρόμο, σημαίνει ότι οι ευχαριστήσεις σας θα είναι
παροδικές και θα σας γεμίσουν δυσφορία. Ών ονειρευτείτε ότι
περπατάτε σε δρόμο άγνωστο γεμάτο εμπόδια, προοιωνίζονται
αγώνες που δεν θα καταλήξουν σε τίποτα άλλο εκτός από
στενοχώριες. Ών ο δρόμος είναι φαρδύς και δενδροφυτεμένος,
σημαίνει ευχαρίστηση και αναπάντεχη χαρά.

Βροσοσταλίδα
Ών ονειρευτείτε δροσοσταλίδες να πέφτουν επάνω σας,
προβλέπεται πυρετός από κάποια σοβαρή ασθένεια. Ών δείτε όμως
δροσοσταλίδες να λάμπουν πάνω σε γρασίδι που το φωτίζει ο ήλιος,
είναι προάγγελμα μεγάλων τιμών και σύντομης απόκτησης πλούτου.
Αια τους ανύπανδρους, προβλέπεται πλούσιος γάμος.

77
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Βυναμίτης
Ών δείτε δυναμίτη στ’ όνειρό σας, είναι ένδειξη αλλαγής και
επέκτασης επιχειρήσεων. Ών δείτε πως φοβηθήκατε απ' αυτόν,
σημαίνει ότι κάποιος κρυφός εχθρός δουλεύει εναντίον σας και αν
δεν προσέξετε τη συμπεριφορά σας, θα διαπιστώσετε ότι είστε
ανίκανος να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.

Βυσκολία
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι αντιμετωπίζετε οποιεσδήποτε δυσκολίες,
σημαίνει παροδικές αναποδιές για τους κάθε είδους
εμπορευόμενους, γι' αυτούς που είναι στο στρατό, ακόμα και για
τους συγγραφείς. Ών όμως δείτε ότι απαλλαγήκατε από τις
δυσκολίες, σημαίνει ευημερία. Αια μια γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι
βρίσκεται σε δύσκολη θέση σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος
αρρώστιας και εχθρικότητας στο περιβάλλον της. Αια τους
ερωτευμένους, σημαίνει καλές σχέσεις.

Βυσπεψία
Ών ονειρευτείτε πως έχετε δυσπεψία, σημαίνει ανθυγιεινό και
ζοφερό περιβάλλον.
Βωμάτιο
Ών δείτε πως βρεθήκατε σ' ένα ωραίο και πλούσια επιπλωμένο
δωμάτιο, σημαίνει ξαφνική απόκτηση περιουσίας, είτε από
κληρονομιά από άγνωστους συγγενείς, είτε από κάποια
κερδοσκοπία. Αια μια νέα γυναίκα, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι
κάποιος πλούσιος ξένος θα της προτείνει γάμο και θα της
προσφέρει ένα όμορφο σπίτι. Ών το δωμάτιο είναι απλά επιπλωμένο,
σημαίνει πως την περιμένει μια μέτρια και μάλλον φτωχική ζωή.

Βώρο
Ών ονειρευτείτε πως παίρνετε δώρα από κάποιον, σημαίνει πως θα
πάρετε χρήματα από αυτούς που σας οφείλουν και πως θα έχετε
ασυνήθιστη τύχη σε προβλέψεις και σε θέματα αγάπης. Ών δείτε
πως στέλνετε κάποιο δώρο, σημαίνει ότι θα δυσαρεστηθείτε και ότι
οι προσπάθειές σας θα καταλήξουν σε αποτυχία. Αια τη νέα

78
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο αγαπημένος της της στέλνει


πλούσια δώρα, είναι προμήνυμα ότι θα κάνει έναν πλούσιο και
ευτυχισμένο γάμο.

Έβενος
Ών ονειρευτείτε έπιπλα ή άλλα αντικείμενα από έβενο, θα έχετε
διαφωνίες και φασαρίες στο σπίτι σας.

Έγγραφα
Ών ονειρευτείτε ότι κρατάτε έγγραφο, σημαίνει πως η διεξαγωγή
κάποιας επιχείρησης σας δεν θα έχει ικανοποιητική κατάληξη. Ών
δείτε πως αποθηκεύατε φακέλους, λογαριασμούς ή άλλα σημαντικά
χαρτιά, προβλέπεται πως θα λάβετε μέρος σε ζωηρές συζητήσεις
γύρω από θέματα με ουσιαστικό περιεχόμενο, οι οποίες θα σας
ενοχλήσουν κατά κάποιον τρόπο. Ξάντως, αυτό το όνειρο μπορεί να
προμηνά ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Ών δείτε πως υπογράφατε έγγραφα, προμηνύεται δικαστικός
αγώνας, που για να τον κερδίσετε θα πρέπει να προσέξετε την
εκλογή του δικηγόρου σας. Ών δείτε πως υπογράφατε οποιοδήποτε
χαρτί, είναι κακός οιωνός.

Γγγύηση
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι ζητούσατε εγγύηση, σας περιμένουν
απρόβλεπτες φασαρίες, πιθανόν να σας συμβούν ατυχήματα,
μπορεί ακόμα να κάνετε ατυχή συμπεθεριάσματα. Ών ονειρευτείτε
πως δώσατε εγγύηση για κάποιον άλλον, θα σας συμβούν περίπου
τα ίδια, όχι όμως τόσο οδυνηρά.

Γγκατάλειψη
Ών δείτε στον ύπνο σας πως είστε εγκαταλειμμένος, σημαίνει ότι
θα έχετε δυσκολίες στην κατάστρωση των σχεδίων σας για
μελλοντική επιτυχία. Ών δείτε ότι εγκαταλείπετε άλλους, θα
βρεθείτε μέσα σ' ένα πλήθος δυσάρεστες συνθήκες, που θα σας
αφήνουν ελάχιστες ελπίδες ότι θα τις υπερνικήσετε. Ών δείτε πως
εγκαταλείπετε το σπίτι σας, σύντομα θα λυπηθείτε δοκιμάζοντας
την τύχη σας. Ών δείτε πως εγκαταλείπετε τον αγαπημένο ή την

79
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αγαπημένη σας, δε θα καταφέρετε να ανακτήσετε πολύτιμα


πράγματα που έχετε χάσει, και θα αποσύρετε την εύνοιά σας από
ορισμένους φίλους. Ών δείτε πως εγκαταλείπετε ερωμένη, θα σας
πέσει ανεπάντεχα μια καλή κληρονομιά. Ών δείτε πως
εγκαταλείπετε θρησκεία, θα δοκιμάσετε θλίψη από επιθέσεις σας
σε εξέχοντα άνθρωπο.
Ε εγκατάλειψη παιδιού σημαίνει ότι θα χάσετε την περιουσία σας
από έλλειψη νηφαλιότητας και κρίσης. Ε εγκατάλειψη της δουλειάς
σας σημαίνει δυσάρεστα περιστατικά με καυγάδες και υποψία.
(Ώυτό το όνειρο μπορεί να εκπληρωθεί κατά γράμμα, αν έχει
εντυπωθεί στην ξυπνητή σας διάνοια, είτε με εγκατάλειψη κάποιου
προσώπου είτε με εγκατάλειψη δική σας από αυτό το πρόσωπο, ή,
όπως υποδείξαμε, σημαίνει άλλες στενοχώριες). Ών δείτε πως εσείς
ή κάποιος φίλος σας εγκαταλείπει πλοίο, σημαίνει ότι υπάρχει
πιθανότητα να μπλεχτείτε σε κάποια αποτυχημένη επιχείρηση. αν
όμως δείτε συνάμα πως βγαίνετε στην ακτή, τα συμφέροντα σας
θα παραμείνουν ασφαλή.

Γγκληματίας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι ήταν μαζί σας ένα πρόσωπο που είχε
διαπράξει έγκλημα, σημαίνει ότι θα υποφέρετε από ασυνείδητα
άτομα, που θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη φιλία σας για
την προώθησή τους. Ών δείτε έναν εγκληματία να ξεφεύγει από τη
δικαιοσύνη, σημαίνει ότι θα γίνετε κάτοχος ξένων μυστικών και για
το λόγο αυτό θα κινδυνεύσετε, επειδή οι ενδιαφερόμενοι,
φοβούμενοι μήπως τους προδώσετε, θα επιδιώξουν την εκτόπισή
σας.

Γγκυκλοπαίδεια
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι ψάχνετε σ' εγκυκλοπαίδεια, σημαίνει ότι
θα προτιμήσετε τη διανοητική άνοδο από την ασφάλεια της
περιουσίας και της άνεσης.

Γγκυμοσύνη
Ών μια γυναίκα ονειρευτεί πως είναι έγκυος, σημαίνει ότι δεν θα
είναι ευτυχισμένη με το σύζυγο της, και τα παιδιά της δεν θα είναι
αξιαγάπητα. Αια μια παρθένα, ένα τέτοιο όνειρο σημαίνει

80
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

σκάνδαλα και εναντιότητας. Αια τη γυναίκα που βλέπει ότι είναι


έγκυος, και αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα, προβλέπεται
καλή γέννα και γρήγορη αποκατάσταση των δυνάμεών της.

Γίδη παντοπωλείου
Ών ονειρευτείτε είδη παντοπωλείου που είναι φρέσκα και καθαρά,
είναι σημάδι άνεσης και καλοπέρασης.

Γισόδημα
Ών ονειρευτείτε πως παίρνετε το εισόδημά σας, σημαίνει πως ίσως
απατήσετε κάποιον και θα έχετε προβλήματα με την οικογένεια και
τους φίλους σας. Ών δείτε πως κάποιος από την οικογένεια σας
κληρονομεί κάποιο εισόδημα, προμηνύεται επιτυχία για σας. Αια τη
γυναίκα που θα ονειρευτεί πως χάνει κάποιο εισόδημα, σημαίνει
απογοητεύσεις στη ζωή. Ών δείτε πως το εισόδημα σας είναι
ανεπαρκές, σημαίνει προβλήματα για φίλους και συγγενείς. Ών
ονειρευτείτε πως ένα μέρος του εισοδήματος σας περισσεύει,
σημαίνει πως θα έχετε επιτυχίες για ένα σύντομο διάστημα,
μπορείτε να περιμένετε αρκετές απολαβές.

Γκδότης
Ών δείτε στον ύπνο σας εκδότη, σημαίνει μακρινό ταξίδι και
φιλοδοξίες για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα γράμματα
και τις επιστήμες. Αια τη γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι ο άνδρας
της είναι εκδότης, σημαίνει ότι θα υπάρξουν βάσιμοι λόγοι για να
ζηλεύει πολλές γυναίκες του περιβάλλοντός του και αυτό θα έχει
σαν αποτέλεσμα συζυγικές σκηνές. Ών ονειρευτείτε ότι ένας
εκδότης απορρίπτει τα χειρόγραφά σας, είναι σημάδι
απογοήτευσης για την αποτυχία σχεδίων σας. Ών τα δέχτηκε,
σημαίνει χαρά και ικανοποίηση για την εκπλήρωση του σκοπού σας.
Πε περίπτωση που θα ονειρευτείτε ότι τα χειρόγραφα σας
χάνονται, είναι σημάδι ότι θα υποφέρετε από ενέργειες αγνώστων
σε σας προσώπων.

Γκδρομή
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι βρίσκεστε σε εκδρομή, είναι σημάδι
επιτυχίας και πραγματικής ευτυχίας. Ών δείτε ότι κακοκαιρία χάλασε

81
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

την εκδρομή, προμηνύονται παροδικές απογοητεύσεις και


καθυστέρηση για σίγουρα κέρδη, απόλαυση στον έρωτα και στις
συναλλαγές.

Γκκλησία
ΐλέπε και Ξαρεκκλήσι
Ών ονειρευτείτε πως είδατε εκκλησία σε απόσταση, σημαίνει
απογοήτευση σε τέρψεις που τις σχεδιάζατε από καιρό. Ών δείτε
πως μπήκατε σε εκκλησία σκυθρωπός, θα παραβρεθείτε σε κηδεία.
Γπίσης, είναι σημάδι σκοτεινών προοπτικών για καλύτερες μέρες.

Γκκοκκιστική μηχανή
Ών δείτε στ’ όνειρό σας εκκοκκιστική μηχανή βαμβακιού, είναι
σημάδι ότι θα σημειώσετε πρόοδο προς τη δημιουργία
περιουσίας, πράγμα που θα είναι πολύ ευχάριστο και ικανοποιητικό.
Ών δείτε σπασμένη ή σαραβαλιασμένη εκκοκκιστική μηχανή,
σημαίνει κακοτυχία και στενοχώρια.

Έκλειψη
Ών ονειρευτείτε έκλειψη ηλίου, σημαίνει παροδική αποτυχία στις
επιχειρήσεις και σε άλλες υποθέσεις, καθώς και οικογενειακές
διαταραχές. Έκλειψη φεγγαριού στ' όνειρο, είναι προμήνυμα
ασθένειας και θανάτου.

Γκλογές
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι βρεθήκατε σ' εκλογές, θα πρέπει να
προσέχετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να ανακατευτείτε σε
καταστάσεις που θα σας ζημιώσουν κοινωνικά και οικονομικά.

Έκρηξη
Ών δείτε έκρηξη στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα απογοητευτείτε
από άστοχες ενέργειες συνεργατών σας που θα προξενήσουν
ζημιές στις επιχειρήσεις σας. Ών δείτε το πρόσωπό σας ή το
πρόσωπο άλλων μουντζουρωμένο ή πληγωμένο από την έκρηξη,
σημαίνει ότι θα κατηγορηθείτε άδικα. Ών δείτε ότι ο αέρας γέμισε

82
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

καπνούς και σκόνη με την έκρηξη, σημαίνει μη ικανοποιητική


διεξαγωγή των εμπορικών σας εργασιών και κοινωνικό
ανταγωνισμό. Νι νέες κοπέλες πρέπει να προσέξουν τις σχέσεις
τους με το αντίθετο φύλο, ύστερα από ένα τέτοιο όνειρο.

Έκσταση
Ών δείτε στον ύπνο σας, ότι βρεθήκατε σε κατάσταση έκστασης,
σημαίνει ότι θα χαρείτε από επίσκεψη φίλου που έλειπε για πολλά
χρόνια.

Γκστρατεία
Ών ονειρευτείτε πως διεξάγετε μια πολιτική εκστρατεία, σημαίνει
την αντίθεση σας στους καθιερωμένους τρόπους διεύθυνσης μιας
επιχείρησης, και ότι θα καταρτίσετε πρωτότυπα σχέδια για τον
εαυτό σας, αδιαφορώντας για τους εχθρούς που εργάζονται
εναντίον σας. Γκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία θα χάσουν. Ών
ονειρευτείτε κάποιον κληρικό να διεξάγει εκστρατεία κατά της
αμαρτίας, σημαίνει ότι θα κληθείτε να συμβάλετε οικονομικά στην
υποστήριξη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Αια μια νέα γυναίκα που θα
ονειρευτεί πως ενδιαφέρθηκε για μια εκστρατεία κατά των
παραστρατημένων γυναικών, σημαίνει ότι θα υπερνικήσει εμπόδια
και θα αποδειχθεί θαρραλέα σε κρίσιμες στιγμές.

Έκτρωση
Ε γυναίκα που ονειρεύτηκε πως δέχτηκε να κάνει έκτρωση, θα
πρέπει να θεωρήσει αυτό το όνειρο σαν μια προειδοποίηση ότι, αν
βάλει σε ενέργεια κάποια δουλειά που σχεδιάζει, θα πέσει σε
δυσμένεια και δυστυχία. Αια ένα γιατρό που είδε πως έκανε
έκτρωση σε κάποια γυναίκα, το όνειρο προλέγει ότι η δουλειά του
δεν θα πάει καλά από κάποια παράλειψη καθήκοντος εκ μέρους του,
πράγμα που θα του προκαλέσει πολλή στενοχώρια.

Γλάφι
Ώυτό είναι ευνοϊκό όνειρο σημαίνει αγνή και βαθιά φιλία για τους
νέους και ήσυχη, ομαλή ζωή για τους παντρεμένους. Ών δείτε πως
σκοτώσατε ελάφι, σημαίνει ότι θα καταδιωχθείτε από εχθρούς. Αια
τους αγρότες ή τους επιχειρηματίες που θα ονειρευτούν ότι

83
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

κυνηγούν ελάφι, σημαίνει αποτυχία στις αντίστοιχες επιδιώξεις


τους.

Γλεημοσύνη
Ών δείτε στον ύπνο σας πως δίνατε ελεημοσύνη, σημαίνει ότι θα
ενοχληθείτε από ικεσίες για βοήθεια από φτωχούς και η επιχείρηση
σας θα περιέλθει σε στασιμότητα. Ών ονειρευτείτε πως δίνατε
ενίσχυση σε ευαγή ιδρύματα, θα αμφισβητηθεί το δικαίωμα σας σε
ιδιοκτησία. Πτενοχώριες και κακή υγεία θα σας απειλήσουν. Αια
ένα νέο, ή νέα, που θα ονειρευτεί πως δίνει ελεημοσύνη, είναι
σημάδι πως θα ενοχληθεί από απατηλούς αντίζηλους.
Ών δείτε πως γίνεστε ο ίδιος αντικείμενο ελεημοσύνης, σημαίνει ότι
θα επιτύχετε στη ζωή ύστερα από δύσκολους καιρούς και
κακοτυχίες. Ρην κοπέλα που θα δει πως δίνει ή παίρνει απρόθυμα
ελεημοσύνη την πλησιάζει κάποιο κακό. Ώλλιώς πρόκειται για καλό
όνειρο.

Γλέφαντας
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι είστε πάνω σε ελέφαντα, σημαίνει ότι
θα αποκτήσετε πλούτη και τιμές που θα σας χαρίσουν προβολή και
αξιοπρέπεια, θα αναδειχθείτε σε όλους τους τομείς που θα
ασχοληθείτε και ο λόγος σας στο σπίτι θα είναι νόμος. Ών δείτε
ελέφαντες, είναι σημάδι μεγάλης ευτυχίας και ευημερίας. Ών δείτε
πως τους ταΎζατε, είναι μια ένδειξη ότι θα ανεβείτε κοινωνικά χάρη
στην καλοσύνη που δείξατε στο περιβάλλον σας.

Γλιές
Ών δείτε ότι μαζεύατε ελιές με ευχάριστη παρέα, μπορείτε να
περιμένετε πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις σας και
ευχάριστες εκπλήξεις. Ών ονειρευτείτε ότι βγάζατε ελιές από μια
γυάλα, σημαίνει ευθυμία σε συμπόσιο. Ών δείτε πως έσπασε η
γυάλα με τις ελιές, προμηνύεται απογοήτευση στις παραμονές της
ευτυχίας. Ών δείτε ότι τρώγατε ελιές, σημαίνει ικανοποίηση και
πιστούς φίλους.

Γλιξίριο ζωής

84
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε όνειρο που έχει σχέση με ελιξίριο ζωής, σημαίνει ότι το


περιβάλλον σας θα γεμίσει με νέες ευκαιρίες και ευχαριστήσεις.

Έλκος
Ών ονειρευτείτε ότι έχετε έλκος, σημαίνει ότι θα παύσετε να είστε
δημοφιλής και ότι οι φίλοι σας θα απομακρυνθούν εξαιτίας της
επιπόλαιας συμπεριφοράς σας.

Γμβολιασμός
Ών μια γυναίκα ονειρευτεί ότι την εμβολιάζουν στο μηρό, είναι
σημάδι που προλέγει την καταστροφή της με δόλια μέσα. Ρο να
δείτε στ’ όνειρό σας ότι άλλα πρόσωπα, εκτός από σας,
εμβολιάζονται, είναι δείγμα πως δεν θα βρείτε ικανοποίηση εκεί που
την ζητούσατε και οι υποθέσεις σας δεν θα σημειώσουν πρόοδο.

Γμετός
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι κάνατε εμετό, είναι σημάδι ότι υπάρχει
κίνδυνος αναπηρίας ή ότι θα κατηγορηθείτε για κάποιο σκάνδαλο.
Ών ονειρευτείτε άλλους να κάνουν εμετό, σημαίνει ότι θα
καταλάβετε την υποκρισία προσώπων που προσπαθούν να ζητήσουν
τη βοήθειά σας. Ών δείτε πως κάνατε αιματέμεση, είναι σημάδι πως
γρήγορα θ' αρρωστήσετε. Κελαγχολία και κατάθλιψη μαζί με
οικογενειακές διαφωνίες θα συντελέσουν στη δυσφορία σας.

Γμπόριο
Ών ονειρευτείτε πως διεξάγετε εμπόριο, σημαίνει ότι θα χειριστείτε
τις ευκαιρίες σας συνετά και επωφελώς. Ών ονειρευτείτε αποτυχίες
και ζοφερές προοπτικές στους εμπορικούς κύκλους, σημαίνει
ανωμαλία και σοβαρό κίνδυνο χρεοκοπίας στην πραγματική
εμπορική ζωή.

Γνδυμασία
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ρούχα λερωμένα και σχισμένα, σημαίνει ότι
κάποια απάτη θα γίνει σε βάρος σας. Συλαχτείτε από φιλικές
δοσοληψίες με ξένους. Αια μια γυναίκα που θα ονειρευτεί πως τα

85
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ρούχα της είναι λερωμένα ή σχισμένα, η αρετή της θα κυλιστεί στο


βόρβορο, αν δεν προσέξει τις σχέσεις της.
Ρα καθαρά καινούργια ρούχα σημαίνουν ευημερία. Ών ονειρευτείτε
πως έχετε μπόλικα ρούχα, ή μια συλλογή από φορεσιές, είναι
αμφίβολος οιωνός, ίσως σας λείψουν τα αναγκαία για τη ζωή. Αια
ένα νεαρό άτομο, αυτό το όνειρο σημαίνει ανικανοποίητες ελπίδες
και απογοητεύσεις. Ών δείτε στον ύπνο σας ενδυμασία, σημαίνει
πως οι δουλειές σας θα είναι επιτυχείς ή ανεπιτυχείς, ανάλογα με το
αν η ενδυμασία σας θα φαίνεται τέλεια και καθαρή ή λερωμένη και
τριμμένη. Ών δείτε ωραία ενδυμασία, αλλά ντεμοντέ, σημαίνει ότι
θα έχετε περιουσία, αλλά θα χλευάζετε τις προοδευτικές ιδέες.
Ών δείτε ότι πετάτε ενδυμασία παλιάς μόδας, θα εγκαταλείψετε το
τωρινό σας περιβάλλον και θα δημιουργήσετε καινούργιες σχέσεις,
καινούργιες επιχειρήσεις και καινούργιες αγάπες, που θα σας
μεταμορφώσουν σε άλλο άνθρωπο.
Ών δείτε τον εαυτό σας ή άλλους ντυμένους στα λευκά, σημαίνει
περιπετειώδεις αλλαγές, και σχεδόν πάντα η αλλαγή θα σας φέρνει
κάποια πικρία. Ών δείτε πως περπατάτε με κάποιον που φέρει λευκή
περιβολή, είναι προμήνυμα πως κάποιος θα αρρωστήσει ή θα
λυπηθεί, εκτός αν πρόκειται για νέα γυναίκα ή παιδί, οπότε θα έχετε
ευχάριστο περιβάλλον, τουλάχιστον για μια περίοδο.
Ών δείτε πως εσείς ή άλλοι φορούσαν μαύρα, είναι προμήνυμα
φιλονικιών, απογοητεύσεων και δυσάρεστης συντροφιάς, ωστόσο,
αν η μαύρη περιβολή έχει σχέση με επιχείρηση, η επιχείρηση δε θα
έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Ών δείτε κίτρινη ενδυμασία, είναι σημάδι πως έρχονται χαρούμενες
καταστάσεις και οικονομικές πρόοδοι. Ών δείτε τον εαυτό σας σαν
ιπτάμενο φάντασμα μέσα σε αφύσικο φως, το αντίθετο θα πρέπει
να περιμένετε, θα είστε τυχερός αν δείτε κίτρινη φορεσιά.
Ών δείτε γαλάζια φορεσιά, σημαίνει πως οι φιλοδοξίες σας
οδηγούνται προς τη νίκη, μέσω δραστήριων και επίμονων
προσπαθειών. Σίλοι πιστοί θα σας υποστηρίξουν.
Ών δείτε βυσσινιά ενδυμασία, σημαίνει ότι θα γλιτώσετε από
τρομερούς εχθρούς χάρη στην έγκαιρη αλλαγή των διακηρυγμένων
προθέσεων σας.
Ών δείτε πράσινη περιβολή, είναι ελπιδοφόρο σημάδι ευημερίας και
ευτυχίας.

86
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε πολύχρωμη περιβολή, θα πρέπει να περιμένετε γρήγορα


αλλαγές και ανάμιξη καλών και κακών επιδράσεων στο μέλλον σας.
Ών δείτε ενδυμασία που δεν εφαρμόζει καλά στο σώμα σας, δικοί
σας άνθρωποι θα εμποδίσουν το έργο σας και είναι πιθανόν να
διαπράξετε λάθος σε κάποια επιχείρηση.
Αια μια νέα γυναίκα που είδε στ' όνειρό της ότι συνάντησε άλλη
ντυμένη στα βυσσινιά με πένθιμο κρέπι στο πρόσωπο της, σημαίνει
ότι θα υποσκελιστεί από μια άλλη, που ούτε καν την θεωρούσε
ισάξιά της, και θα την καταλάβει πικρή απογοήτευση για τις
γυναίκες γενικά.
Ν ερμηνευτής του ονείρου της ενδυμασίας θα πρέπει να προσέξει
αν τα αντικείμενα φαίνονται φυσικά. Ών τα πρόσωπα που είδε είναι
διαστρεβλωμένα και ο φωτισμός εξωπραγματικός, έστω κι αν τα
χρώματα είναι λαμπρά, πρέπει να είναι προσεκτικός: η κακή
εφαρμογή ενός αξιόλογου σχεδίου μπορεί να του φέρει ζημιά.
΢πάρχουν ορισμένα όνειρα στα οποία απουσιάζει το στοιχείο του
κακού, όπως υπάρχουν και μερικές επιχειρήσεις στην ξυπνητή ζωή
από τις οποίες έχει αποκλειστεί το στοιχείο της τύχης.

Γνέδρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι δεχθήκατε επίθεση από ενέδρα,
σημαίνει ότι κάποιος κίνδυνος σας παραμονεύει, που θα εκδηλωθεί
γρήγορα και θα σας βλάψει, αν δεν προσέξετε τις προειδοποιήσεις.
Ών είδατε τον εαυτό σας να ενεδρεύει για να εκδικηθεί άλλους, θα
προβείτε αδίστακτα σε άθλιες ενέργειες για να εξαπατήσετε και
βλάψετε φίλους σας.

Γνέχυρο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι βγάζετε αντικείμενα ενέχυρο,
προμηνύονται σκηνές δυσάρεστες με τη γυναίκα ή την αγαπημένη
σας και πιθανές απογοητεύσεις στις επιχειρήσεις. Αια μια γυναίκα
που θα ονειρευτεί ότι επισκέπτεται ενεχυροδανειστήριο, είναι
σημάδι ενοχής και υπάρχει κίνδυνος να χάσει καλούς φίλους. Ρο να
δει κανείς ότι εξαργυρώνει αντικείμενα σημαίνει ότι θα ξαναβρεί
χαμένα πράγματα του.

Γνοίκιο

87
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας ότι νοικιάζετε σπίτι, είναι ένδειξη ότι θα
υπογράψετε συμβόλαια που θα αποδειχθούν επικερδή. Ών
ονειρευτείτε ότι πληρώνετε ενοίκιο, σημαίνει ότι τα οικονομικά σας
σχέδια θα εξελιχθούν ικανοποιητικά. Ών δείτε ότι αδυνατείτε να
πληρώσετε το ενοίκιο, θα πρέπει να περιμένετε εμπορικές
αποτυχίες και καταστάσεις μελαγχολίας.

Ένορκοι
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι είστε ένορκος, σημαίνει έλλειψη
ικανοποίησης και δυσαρέσκεια με την υπηρεσία σας και ότι
σύντομα να προσπαθήσετε να βρείτε άλλη απασχόληση. Ών
ονειρευτείτε ότι οι ένορκοι σας κηρύσσουν αθώο, οι επιχειρήσεις
σας θα πάνε καλά και όλες σας οι υποθέσεις θα πάρουν ευνοϊκή
τροπή. Ών όμως δείτε ότι καταδικαστήκατε, οι εχθροί σας θα σας
πλήξουν σε τέτοιο βαθμό που θα είναι δύσκολο να αντέξετε.

Γνόχληση
Ώυτό το όνειρο σημαίνει πως έχετε εχθρούς. Γνοχλήσεις που
δοκιμάσατε στ’ όνειρό σας μπορεί να πραγματοποιηθούν γρήγορα
την επόμενη μέρα με διάφορα ασήμαντα περιστατικά.

Ένταλμα
Ών ονειρευτείτε ότι σας επιδίδουν ένταλμα, σημαίνει ότι θα λάβετε
μέρος σε μια σημαντική δουλειά, που θα σας προκαλέσει μεγάλη
δυσφορία και ανησυχία για τη διεξαγωγή και τα κέρδη της. Ών δείτε
ένταλμα να επιδίδεται σε τρίτους, προβλέπεται κίνδυνος να
δημιουργήσετε με τη στάση σας παρεξηγήσεις και καυγάδες.

Γντολή
Ών ονειρευτείτε πως δεχόσασταν εντολές, είναι προμήνυμα ότι θα
επηρεαστείτε απερίσκεπτα από πρόσωπα με ισχυρότερη θέληση
από τη δική σας. Ών είδατε πως διαβάζατε ή ακούγατε τις Βέκα
Γντολές, σημαίνει ότι θα πέσετε σε σφάλματα τα οποία δύσκολα
θα επανορθώσετε, ακόμη και με τις συμβουλές φίλων με σύνεση
και ευθυκρισία.

88
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Γντόσθια
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ανθρώπινα εντόσθια, σημαίνει τρομακτική
συμφορά χωρίς ελπίδα ευτυχίας. Γντόσθια άγριου θηρίου στ' όνειρο
σημαίνουν κατατρόπωση θανάσιμων εχθρών. Ών δείτε τα δικά σας
εντόσθια, δεν είναι καλό όνειρο. Γντόσθια παιδιού σας, σημαίνουν
ότι θα δοκιμάσετε απογοήτευση για σας ή τα παιδιά σας.

Γξάδελφος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας εξάδελφο ή εξαδέλφη σας, σημαίνει
απογοητεύσεις και στενοχώριες. Ρο όνειρο αυτό προλέγει μια
πικραμένη ζωή. Ών ονειρευτείτε τρυφερή αλληλογραφία με
εξάδελφο ή εξαδέλφη, είναι προμήνυμα μοιραίας ρήξης
ανάμεσα σε οικογένειες.

Γξορία
Ών δείτε τέτοιο όνειρο, σημαίνει κατατρεγμό. Ών δείτε πως σας
εξόρισαν σε ξένη χώρα, σημαίνει ότι σύντομα ο θάνατος θα πλήξει
το άμεσο περιβάλλον σας. Ε εξορία παιδιού σημαίνει παρασπονδία
συνεταίρων σε επιχείρηση. Γίναι ένα όνειρο του μοιραίου. Ε
γυναίκα που θα δει πως είναι εξόριστη, θα κάνει ένα ευχάριστο
ταξίδι.

Γξωτερικό
Ών δείτε πως βρίσκεστε στο εξωτερικό, σημαίνει ότι σύντομα θα
κάμετε, με παρέα, ταξίδι αναψυχής, και ότι θα χρειαστεί να
απουσιάσετε από την πατρίδα σας για μια διαμονή σε διαφορετικό
κλίμα.

Γπιβάτης
Ών ονειρευτείτε ότι είδατε επιβάτες να έρχονται με τις αποσκευές
τους, σημαίνει βελτίωση στο περιβάλλον σας. Ών δείτε ότι οι
επιβάτες φεύγουν, είναι σημάδι ότι θα χάσετε ευκαιρίες για την
απόκτηση κάποιας περιουσίας που επιθυμούσατε πολύ. Ών δείτε ότι
εσείς ο ίδιος είστε επιβάτης και φεύγετε από το σπίτι σας, σημαίνει
ότι ο τρόπος της ζωής σας δεν σας ικανοποιεί και προσπαθείτε να
τον αλλάξετε.

89
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Γπιγραφή
Ώυτό το όνειρο είναι προειδοποίηση πως θα επιτρέψετε σε εχθρό
σας να δει και να εισχωρήσει στις προσωπικές σας υποθέσεις,
ακόμα πως θα υποφέρετε επειδή θα σας παραμελήσουν.

Γπιδερμίδα
Ών ονειρευτείτε πως έχετε ωραία επιδερμίδα, είναι καλό σημάδι, θα
ζήσετε ευχάριστα περιστατικά. Ών δείτε πως έχετε άσχημη και
σκούρα επιδερμίδα, σημαίνει απογοήτευση και αρρώστια.

Γπιδημία
Ών ονειρευτείτε επιδημία, σημαίνει ότι θα αηδιάσετε με ανιαρά
καθήκοντα και ότι φίλοι και συγγενείς θα δυσαρεστηθούν από
κάποια αφορμή που θα προκύψει άθελά σας.

Γπίσκεψη
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι επισκέπτεστε κάποιον, σημαίνει ότι
σύντομα θα έχετε κάποιο ευχάριστο περιστατικό στη ζωή σας.
Γπίσκεψη ανεπιθύμητη στ' όνειρο είναι σημάδι κακής συμπεριφοράς
συναδέλφων απέναντί σας. Ών δείτε πως σας επισκέφθηκε φίλος
σας, σημαίνει ότι ευχάριστα νέα σύντομα θα σας δώσουν μεγάλη
χαρά.

Γπίσκοπος
Βάσκαλοι και συγγραφείς, που θα ιδούν στ' όνειρο τους επίσκοπο,
θα υποφέρουν από μεγάλες πνευματικές σκοτούρες, γιατί θα
βυθιστούν σε πολύ μπερδεμένα θέματα. Αια έναν εμπορευόμενο,
το όνειρο αυτό προμηνά άστοχες αγορές στις οποίες είναι πιθανό
να χάσει πολλά χρήματα. Ών δεν έχετε τις παραπάνω
επαγγελματικές ιδιότητες και είδατε στον ύπνο σας επίσκοπο, σας
περιμένει σκληρή εργασία μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Ών
συναντήσατε την επιδοκιμασία ενός επισκόπου που θαυμάζετε
πολύ, θα έχετε επιτυχία στις επιχειρήσεις σας και στον έρωτα.

90
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Γπιταγή
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι δίνετε ψεύτικες επιταγές σε φίλους σας,
σημαίνει ότι θα καταφύγετε σε υπεκφυγή για να πραγματοποιήσετε
τα σχέδιά σας. Ών δείτε πως λάβατε επιταγή, θα μπορέσετε να
αντιμετωπίσετε τις οφειλές σας και θα κληρονομήσετε χρήματα. Ών
ονειρευτείτε ότι πληρώσατε επιταγή, σημαίνει ύφεση και απώλεια
στην επιχείρηση.

Γπιτροπή
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μια επιτροπή, είναι σημάδι ότι θα πιαστείτε
να κάνετε κάποιο αηδιαστικό έργο. Πημαίνει ακόμη ότι μπορεί να
σας ανατεθεί κάποια μάταιη εργασία.

Γπωμίδες
Αια έναν άνδρα, το να δει ότι φοράει επωμίδες σημαίνει πως θα
πέσει σε δυσμένεια προσωρινά, αλλά τελικά θα τιμηθεί. Αια μια
γυναίκα που θα δει ότι της παρουσιάζουν κάποιον που φοράει
επωμίδες, είναι προμήνυμα ότι θα συνάψει δεσμούς που δεν θα
έχουν καλά αποτελέσματα και ίσως καταλήξουν σε σκάνδαλα.

Γρασιτέχνης
Ών δείτε πως είσαστε ερασιτέχνης ηθοποιός στη σκηνή, σημαίνει
ότι οι ελπίδες σας θα πραγματοποιηθούν ικανοποιητικά. Ών παίζατε
τραγωδία, σημαίνει πως το κακό θα είναι διάσπαρτο μέσα στην
ευτυχία σας. Ών υπάρχουν στο όνειρο διαστρεβλωμένες εικόνες,
είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε μια σύντομη και αποφασιστική
αποτυχία σε κάποια επιχείρηση, έξω από την κανονική σας εργασία.

Γργασία
Ών ονειρευτείτε πως εργάζεστε σκληρά, σημαίνει ότι θα
σημειώσετε επιτυχίες. Ών δείτε άλλους να εργάζονται, σημαίνει
ελπιδοφόρες ευκαιρίες στον κύκλο σας. Ών δείτε πως ψάχνατε για
δουλειές, σημαίνει ότι θα επωφεληθείτε από κάποιο αναπάντεχο
περιστατικό. Ών ονειρευτείτε κατοικίδια ζώα να κοπιάζουν σε
σκληρή εργασία, σημαίνει ευημερία που θα αποκτήσετε αδικώντας
τους υπαλλήλους σας.

91
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Γργαστήριο
Ών ονειρευτείτε πως είσθε σε εργαστήριο, σημαίνει μεγάλη
σπατάλη δύναμης σε άχρηστες υποθέσεις, ενώ θα μπορούσατε να
επιτύχετε σε κάποιες πιο πρακτικές δουλειές. Ών δείτε στ’ όνειρό
σας πως είσαστε αλχημιστής, και προσπαθούσατε να μεταβάλλετε
άλλα αντικείμενα σε χρυσό, θα ασχοληθείτε με 100 άπιαστα πουλιά
και δεν θα φτάσετε στην κορυφή της φιλοδοξίας σας. Ν πλούτος θα
αποδειχθεί μύθος και η γυναίκα που αγαπάτε δεν θα σας είναι
πιστή. Ών δείτε ένα εργαστήριο στον ύπνο σας, είναι σημάδι πως θα
χρησιμοποιήσετε ασυνήθιστα μέσα για να κατατροπώσετε τους
εχθρούς σας.

Γργένης
Αια έναν άντρα που θα δει στον ύπνο του πως είναι εργένης, το
όνειρο αυτό είναι μια προειδοποίηση να φυλαχτεί από τις γυναίκες.
Αια μια γυναίκα που θα ονειρευτεί πως είναι άγαμη, σημαίνει έρωτα
που δεν έχει αγνά κίνητρα. Πημαίνει ακόμη μη απόδοση
δικαιοσύνης. Αια τους πολιτικούς σημαίνει απώλεια της τιμής.

Γρείπια
Ών δείτε ερείπια στον ύπνο σας, σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας σε
όλους τους τομείς δεν θα πάνε καλά. Ρο να ονειρευτείτε αρχαία
ερείπια είναι σημάδι ότι στη ζωή σας θα κάνετε μακρινά ταξίδια,
αλλά θα υπάρχει κάποια μελαγχολία ανακατεμένη με ευχαρίστηση.

Έρημος
Ών ονειρευτείτε ότι περιπλανιέστε στην έρημο, σημαίνει δυστυχία
και φυλετικές ταραχές, καθώς και απώλεια ζωής και περιουσίας.

Γρμίνα
Ών δείτε ότι φοράτε αυτό το υπέροχο και ακριβό γουναρικό,
σημαίνει θαυμαστό χαρακτήρα και πλούτη που θα σας βγάλουν από
την ανέχεια και τη δυστυχία. Ών δείτε ότι άλλοι φοράνε ερμίνες,
σημαίνει ότι θα συναναστραφείτε με πρόσωπα εξευγενισμένα και
καλλιεργημένα (επιστήμονες και καλλιτέχνες). Αια τον ερωτευμένο

92
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

που θα δει ότι το πρόσωπο που αγαπά φοράει ερμίνα, είναι σημάδι
αγνότητας και αφοσίωσης. Ών η γούνα είναι λερωμένη, σημαίνει τα
αντίθετα.

Γρωτευμένος
Ών δείτε πως είστε ερωτευμένος, τούτο αποτελεί προειδοποίηση
εναντίον προσωπικών επιθυμιών και τέρψεων, που απειλούν να σας
καταποντίσουν σε σκάνδαλο. Αια μια νέα γυναίκα, προοιωνίζεται
παράνομους δεσμούς, αν δεν διαλέξει σοβαρούς και ηθικούς
συντρόφους. Αια μια παντρεμένη , προμηνά απογοήτευση και
επιθυμία για απολαύσεις έξω από το σπίτι.
Ών δείτε άλλους ερωτευμένους, σημαίνει ότι θα πεισθείτε να
παραμελήσετε τις ηθικές σας υποχρεώσεις. Ών δείτε ζώα σ' αυτήν
την κατάσταση, σημαίνει ότι θα μπλεχτείτε σε ταπεινές
απολαύσεις με πρόσκαιρους άντρες και γυναίκες.

Γσπέρα
Ρο να δείτε ότι βραδιάζει, σημαίνει αδικαιολόγητες ελπίδες και
αποτυχημένες ενέργειες. Ρο να δείτε ότι αρχίζουν να λάμπουν
αστέρια, σημαίνει δύσκολο παρόν, αλλά σας περιμένει λαμπρό
μέλλον. Αια τους εραστές που θα ονειρευτούν ότι περπατούν το
βράδυ, είναι προμήνυμα χωρισμού λόγω του θανάτου του ενός.

Γσταυρωμένος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας έναν εσταυρωμένο, είναι προειδοποίηση
ότι πλησιάζει κάποια στενοχώρια, που θα πλήξει και άλλους εκτός
από εσάς. Ών είδατε πως φιλήσατε εσταυρωμένο, είναι προμήνυμα
ότι θα σας συμβεί κάτι δυσάρεστο, που θα το δεχτείτε με καρτερία.
Αια μια νέα γυναίκα που θα δει στον ύπνο της πως έχει έναν
εσταυρωμένο, σημαίνει ότι με τη μετριοφροσύνη και την καλοσύνη
στο φέρσιμο της θα κερδίσει την αγάπη των άλλων και μια
καλύτερη τύχη.

Γυγένεια
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι συναναστρέφεστε ευγενείς, σημαίνει
πως οι φιλοδοξίες σας είναι λανθασμένες, μια που προτιμάτε τις

93
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

υλικές απολαύσεις από την ανάπτυξη του πνεύματος. Αια τη νέα


γυναίκα, αυτό το όνειρο προλέγει πως θα διαλέξει το σύντροφο της
λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης.

Γυγλωττία
Ών ονειρευτείτε ότι είστε εύγλωττος, σημαίνει ευχάριστα νέα για
τα συμφέροντα εκείνων για τους οποίους εργάζεστε. Ών δείτε ότι
αποτύχατε να εντυπωσιάσετε τους άλλους με την ευγλωττία σας,
σημαίνει αναστάτωση στις υποθέσεις σας.

Γυθυμία
Ρο να ονειρευτεί κανείς ευθυμία, είναι προμήνυμα ότι θα δοκιμάσει
χαρές από την καλή συμπεριφορά των παιδιών του και θα έχει καλά
αποτελέσματα στις επιχειρήσεις του.

Γυλογιά
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ανθρώπους με ευλογιά, σημαίνει
αναπάντεχες και σοβαρές αρρώστιες. Ένα τέτοιο όνειρο είναι
σημάδι αποτυχίας.

Γυρώπη
Ών δείτε ότι ταξιδεύατε στην Γυρώπη, σημαίνει επέκταση των
οικονομικών σας και απόκτηση γνώσεων που θα οφείλεται στη
συναναστροφή με ξένους. Αια μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί
ότι αισθάνθηκε απογοήτευση από το ταξίδι της στην Γυρώπη
σημαίνει ανικανότητα να εκτιμήσει τις ευκαιρίες για την πρόοδό
της, και το πράγμα αυτό θα απογοητεύσει φίλους και συγγενείς.

Γφευρέτης
Ών ονειρευτείτε έναν εφευρέτη, σύντομα θα πετύχετε κάποια
μοναδική δουλειά που θα τιμήσει τ' όνομά σας. Ών δείτε πως κάνατε
κάποια εφεύρεση ή πως ενδιαφέρεστε για κάποια εφεύρεση,
σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας.

Γφημερίδα

94
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε ότι διαβάζετε στ’ όνειρό σας εφημερίδες, σημαίνει απάτη


στις συναλλαγές σας, που σύντομα θα ανακαλυφθεί, σημαίνει
ακόμα πως η υπόληψή σας θα σπιλωθεί. Ών δείτε πως τυπώνετε
εφημερίδες, σημαίνει ευκαιρίες για μακρινά ταξίδια και καλούς
φίλους. Ρο να προσπαθείτε στ’ όνειρό σας να διαβάσετε εφημερίδα
και να μην μπορείτε, προοιωνίζεται συναλλαγές με αβέβαιο
αποτέλεσμα.

Δάρια
Αενικά, τα ζάρια δεν προμηνούν τίποτα καλό, αντίθετα, είναι
σημάδι απογοήτευσης, δυστυχίας και ανικανότητας.

Δαφείρι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ζαφείρι, είναι σημάδι καλής τύχης και
κέρδους. Αια τις γυναίκες, σημαίνει καλή εκλογή συζύγου ή εραστή.

Δάχαρη
Ε ζάχαρη, στο όνειρο, είναι προάγγελος στενοχώριας. Ών δείτε ότι
τρώτε ζάχαρη, προβλέπονται δυσάρεστες καταστάσεις, που όμως
θα πρέπει να υπομείνετε γιατί θα έχουν αποτέλεσμα καλύτερο από
κάθε προσδοκία σας. Ρο να δείτε ότι διαπραγματεύεστε ζάχαρη σε
μεγάλες ποσότητες, είναι σημάδι, πως υπάρχει κίνδυνος μεγάλης
απώλειας.

Δαχαροπλαστείο
Ών δείτε στον ύπνο σας ακάθαρτο ζαχαροπλαστείο, σημαίνει πως
κάποιος εχθρός, μεταμφιεσμένος σε φίλο, θα εισχωρήσει στην
ιδιωτική σας ζωή και θα αποκαλύψει σοβαρά μυστικά σας στους
εχθρούς σας.

Δέβρα
Ών ονειρευτείτε ζέβρα, σημαίνει ότι θ' ασχοληθείτε με πολλές και
πρόσκαιρες τοποθετήσεις. Ρο να δείτε άγρια ζέβρα σε χωράφι,
σημαίνει εφήμερες απολαύσεις.

95
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Δεμάτισμα
Ών ονειρευτείτε ότι ζεματιστήκατε, με οτιδήποτε, προμηνύονται α
απογοητευτικά περιστατικά που θα καταστρέψουν ευχάριστες
προσδοκίες.

Δήλια
Ών μια γυναίκα ονειρευτεί ότι ζηλεύει τον άνδρα της, σημαίνει ότι
θα της συμβούν συγκλονιστικά περιστατικά. Ών μια νέα κοπέλα δει
ότι ζηλεύει τον αγαπημένο της, σημαίνει ότι εκείνος θα
εντυπωσιαστεί από τα θέλγητρα μιας άλλης. Αενικά, η ζήλια στο
όνειρο σημαίνει πολλές στενοχώριες της καθημερινής ζωής. Ρο να
δείτε ότι ζηλεύετε τους άλλους, σημαίνει ότι θα κάνετε θερμούς
φίλους, γιατί εσείς είστε ανιδιοτελής και θέλετε πάντα το καλό των
άλλων. Ών δείτε ότι άλλοι σας ζηλεύουν, σημαίνει ότι θα υποφέρετε
από καταπίεση φίλων που θέλουν να σας εξυπηρετήσουν.

Δητιάνος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα γέρο, κουρελή ζητιάνο, είναι σημάδι
κακής διαχείρισης, και αν δεν κάνετε οικονομίες, θα χάσετε πολλή
περιουσία. Πκανδαλώδεις αναφορές θα αποδειχθούν πολύ επιζήμιες
για την υπόληψη σας. Ών δείτε πως δίνετε ελεημοσύνη σε ζητιάνο,
σημαίνει δυσαρέσκεια με το τωρινό σας περιβάλλον. Ών είδατε ότι
αρνηθήκατε να δώσετε σε ζητιάνο, είναι πολύ κακό. Ε γυναίκα που
θα ονειρευτεί ζητιάνους, θ' αντιμετωπίσει δυσάρεστες παρεμβολές
στα σχέδιά της για άνοδο και διασκέδαση.

Δυγαριά
Ρο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι ζυγίζετε κάτι, σημαίνει ότι η
συμπεριφορά σας είναι άψογη και η ευημερία σας θα πάρει
μεγάλες διαστάσεις.

Δύγισμα
Ών δείτε ότι ζυγίζεστε, είναι προμήνυμα ευημερίας και πως σίγουρα
οι προσπάθειες σας θα σας εξασφαλίσουν πολλούς καρπούς. Ρο να
δείτε πως ζυγίζετε άλλους, σημαίνει ότι θα τους προσαρμόσετε
προς δικά σας ενδιαφέροντα. Αια μια νέα κοπέλα, το να ονειρευτεί

96
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ότι ζυγίζεται με τον αγαπημένο της, σημαίνει ότι εκείνος είναι


έτοιμος ανά πάσα στιγμή να εκτελέσει κάθε επιθυμία της.

Δυγός
Ών δείτε στον ύπνο σας ζυγό, σημαίνει ότι θα συμμορφωθείτε παρά
τη θέλησή σας στις συνήθειες και τις επιθυμίες των άλλων. Ρο να
δείτε ότι ζεύετε βόδια, σημαίνει ότι η γνώμη σας θα γίνει σεβαστή
απ' αυτούς που εξαρτώνται από σας. Ών είδατε πως δυσκολευτήκατε
να τα ζέψετε, τότε θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση λόγω των
ενεργειών φίλου σας.

Δυθοποιείο
Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σε μια μεγάλη εγκατάσταση
ζυθοποιίας, σημαίνει άδικο κατατρεγμό από κρατικούς
αξιωματούχους, αλλά τελικά θα αποδείξετε την αθωότητά σας και
θα ανυψωθείτε πάνω από τους διώκτες σας. Ών κατά οποιονδήποτε
τρόπο δείτε στ’ όνειρό σας παρασκευή μπύρας, σημαίνει αγωνία
στην αρχή, που όμως καταλήγει συνήθως σε όφελος και
ικανοποίηση.

Δωμός
Ν ζωμός, στ' όνειρο, σημαίνει την ειλικρίνεια φίλων, θα σας
υποστηρίζουν σε όλες τις περιστάσεις. Ών χρειάζεστε χρηματική
βοήθεια θα την έχετε. Πτους ερωτευμένους είναι υπόσχεση
στερεής και μακρόχρονης αφοσίωσης. Ών ονειρευτείτε πως
παρασκευάζετε ζωμό, θα διαφεντέψετε τη μοίρα τη δική σας, αλλά
και τη μοίρα άλλων.

Δώνη
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι φοράτε ζώνη, σημαίνει ότι θα
επιδιώξετε την προσοχή και τη συμπάθεια προσώπου που συνηθίζει
να ερωτοτροπεί. Αια τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι αγόρασε
ζώνη, προβλέπεται ότι θα είναι πιστή στον έρωτα και ότι θα κερδίσει
την εκτίμηση όλων για την ειλικρίνεια και τη θηλυκότητά της. Ών
ονειρευτείτε πως έχετε μια ζώνη της μόδας, σημαίνει ότι σύντομα
θα δημιουργήσετε σχέσεις με κάποιον ξένο, οι οποίες θα σας

97
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

βλάψουν ηθικά και υλικά. Ών η ζώνη που φορούσατε ήταν


περασμένης μόδας, θα επικριθείτε δίκαια για σκληρότητα.

Δωολογικός κήπος
Ών δείτε ότι επισκέπτεστε ζωολογικό κήπο, σημαίνει πολυποίκιλη
εύνοια της τύχης. Κερικές φορές φαίνεται ότι οι εχθροί σας
κατορθώνουν να σας καταβάλουν, αλλά πάλι εσείς στέκεστε
μπροστά τους και τους επισκιάζετε με την επιτυχία σας

Εγουμένη
Ών μια νέα γυναίκα δει στ' όνειρο της ηγουμένη, σημαίνει ότι θα
εξαναγκαστεί να εκτελέσει δυσάρεστα καθήκοντα και θα
υποταχθεί στις αρχές μόνο μετά από ανεπιτυχή ανταρσία. Ών δείτε
ηγουμένη χαμογελαστή και φιλόφρονα, σημαίνει ότι θα
συγκεντρώσετε γύρω σας αληθινούς φίλους και θα έχετε
ευχάριστες προοπτικές.

Εγούμενος
Ών δείτε πως είστε ηγούμενος, σημαίνει ότι εξυφαίνεται δολοπλοκία
με σκοπό την πτώση σας. Ών δείτε αυτόν τον ευσεβή άνθρωπο να
ασκεί τα λατρευτικά του καθήκοντα, τούτο αποτελεί μια
προειδοποίηση ότι πρέπει να φυλαχτείτε από την κολακεία και την
απάτη που σας σπρώχνουν επιδέξια σε κάποια άσχημη παγίδα. Αια
μια νέα γυναίκα, η συνομιλία με ηγούμενο δηλώνει ότι θα
υποχωρήσει σε ύπουλες κολακείες, πράγμα που θα βλάψει την καλή
της φήμη. Ών δει πως παντρεύεται ηγούμενο, σημαίνει ότι θα
κρατήσει ψηλά το όνομα και την τιμή της παρά τη φτώχεια και τον
πειρασμό.
ΐλέπε παρόμοιες λέξεις που έχουν σχέση με εκκλησίες, ιερείς κλπ.

Εθοποιός
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μια ηθοποιό, σημαίνει ότι η τωρινή σας
κατάσταση θα είναι μια κατάσταση αδιάκοπων τέρψεων και
ευνοιών. Ών δείτε πως είστε εσείς ηθοποιός, σημαίνει πως θα
χρειαστεί να εργαστείτε για την ύπαρξη σας, αλλά οι μόχθοι σας
θα καταβάλλονται μέσα σε ευχάριστο κλίμα. Ών δείτε πως είστε

98
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ερωτευμένος με ηθοποιό, η κλίση και το ταλέντο σας θα


συνδυαστούν με την ευχαρίστηση και θ' αποφύγετε τη σκληρή
εργασία. Ών δείτε νεκρό ηθοποιό, η καλή σας τύχη θα
καταποντιστεί σε βίαιη και αξεπέραστη αθλιότητα.
Ών δείτε ηθοποιούς περιφερόμενους και αδέκαρους, σημαίνει ότι οι
υποθέσεις σας θα υποστούν μιαν αλλαγή από την αισιόδοξη
προοπτική στην απειλή της αποτυχίας. Αια εκείνους που
απολαμβάνουν σπιτικές ανέσεις, είναι μια προειδοποίηση
δυσάρεστης τροπής των πραγμάτων. Αια μια νέα γυναίκα που είδε
πως αρραβωνιάστηκε με ηθοποιό, ή ότι πρόκειται να τον
παντρευτεί, το όνειρο προλέγει ότι οι παραξενιές της θα της
προκαλέσουν μεταμέλεια μόλις εξαφανιστεί η αίγλη της
απόλαυσης. Ών ένας άντρας ονειρευτεί ότι κάνει σπορ με μια
ηθοποιό, το όνειρο του προλέγει προστριβές με τη σύζυγο του ή την
αγαπημένη του, πράγμα που θα τον κάνει να υποφέρει πολύ.

Ελεκτρική συστοιχία
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ηλεκτρική συστοιχία, σημαίνει ότι οι
κερδοσκοπικές τοποθετήσεις σας θα αποδειχθούν πολύ επικερδείς.

Ελεκτρογεννήτρια
Ών δείτε κάτι τέτοιο στ’ όνειρό σας, είναι σημάδι επιτυχών
επενδύσεων.

Ελικία
Ών δείτε όνειρο σχετικό με ηλικία, σημαίνει αποτυχίες σε κάθε
λογής εγχειρήματα. Ών το όνειρο έχει σχέση με τη δική σας ηλικία,
είναι ένδειξη ότι θα υπάρξουν παρεξηγήσεις με συγγενείς που θα
προκαλέσουν την αγανάκτησή τους εναντίον σας. Αια μια νέα
γυναίκα που ονειρεύτηκε πως την κατηγορούσαν ότι ήταν πιο
ηλικιωμένη από όσο είναι, σημαίνει ότι θα πέσει σε κακή
συντροφιά, και η άρνηση της ορισμένων πραγμάτων θα οδηγήσει
στο χλευασμό της. Ών δει τον εαυτό της γερασμένο, σημαίνει
πιθανή αρρώστια ή δυσάρεστες περιπέτειες. Ών δει τον αγαπημένο
της γερασμένο, θα υπάρξει κίνδυνος να τον χάσει.

Ήλιος

99
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στ’ όνειρό σας ήλιο λαμπερό, σημαίνει ευχάριστα


γεγονότα και ευημερία, με ακόμα πιο θαυμάσιες υποσχέσεις. Ήλιος
μεσημεριού, στο όνειρο, επιβεβαιώνει την ωριμότητα κάθε
φιλοδοξίας σας και προλέγει ατέλειωτες απολαύσεις. Βύση ηλίου,
στο όνειρο, είναι σημάδι χαράς και ευημερίας, που φθάνει στο
ζενίθ και σας προειδοποιεί να λάβετε τα μέτρα σας και να
επαγρυπνείτε για τα υπάρχοντά σας. Ών ονειρευτείτε ήλιο να λάμπει
μέσα από σύννεφα, είναι προμήνυμα δυσκολιών που βρίσκονται στο
τέλος και ευημερίας που πλησιάζει. Ών δείτε έναν ήλιο παράξενο ή
έκλειψη ηλίου, είναι σημάδι δύσκολης εποχής που θα περάσει και
τελικά θ' αφήσει επιχειρήσεις και οικογενειακές καταστάσεις
καλύτερες από πριν.

Εμέρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μια μέρα όμορφη και φωτεινή, σημαίνει
βελτίωση στην κατάστασή σας και ευχάριστους δεσμούς. Κια
κατσούφικη ή συννεφιασμένη μέρα είναι προμήνυμα απώλειας και
αποτυχίας σε νέες επιχειρήσεις.

Εμέρα κρίσεως
Ών ονειρευτείτε ότι ζείτε μια τέτοια μέρα, είναι προειδοποίηση για
να προσέξετε τις υποθέσεις σας, επειδή κάποιοι επιτήδειοι «φίλοι»
σας θα προσπαθήσουν να σφετεριστούν την περιουσία σας. Αια μια
νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να στρέψει την
προσοχή της σε έναν άνθρωπο τίμιο που βρίσκεται κοντά της και να
σταματήσει να επιδιώκει σχέσεις με πρόσωπα ανώτερα από εκείνη.

Εμερολόγιο
Ών ονειρευτείτε ότι κρατάτε ημερολόγιο, είναι σημάδι ότι θα είστε
πάρα πολύ τακτικός και συστηματικός στις συνήθειές σας σε όλο
το χρόνο. Ών δείτε στον ύπνο σας ημερολόγιο, σημαίνει
απογοήτευση στους υπολογισμούς σας, αστάθεια στα οικονομικά
σας και απατηλές τέρψεις. Ών δείτε πως μελετούσατε το ζωδιακό
κύκλο, σημαίνει ότι θα καταπονηθείτε από μικροπράγματα που θα
σας φάνε το χρόνο.

Εράνθεμο

100
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας πως μαζεύατε ηράνθεμα, προμηνύεται


ατυχής κατάληξη μιας φαινομενικά στενής και θερμής φιλίας, μα
αν τα δείτε να φυτρώνουν, σημαίνει μια περιορισμένη
καταλληλότητα στα ερωτικά ζητήματα. Αενικά, το όνειρο αυτό είναι
δυσοίωνο. Ών δείτε ολάνθιστα ηράνθεμα, είναι σημάδι πως θα
υπάρξει κρίση στις εμπορικές σας υποθέσεις. Ώκόμη, μπορεί να
ακολουθήσει διάλυση ενός ευτυχισμένου σπιτικού.

Εφαίστειο
ΐίαιη διαμάχη που θα θέσει σε κίνδυνο την υπόληψή σας
προοιωνίζεται το ηφαίστειο στο όνειρο. Αια μια νέα γυναίκα που θα
δει ηφαίστειο στον ύπνο της, σημαίνει ότι η φιλαυτία και η απληστία
της θα την οδηγήσουν σε άσχημες περιπέτειες.

Ζαλαμηγός
Ών δείτε θαλαμηγό στ’ όνειρό σας, σημαίνει ευχάριστες διακοπές
μακριά από φροντίδες και επιχειρήσεις. Κια τσακισμένη θαλαμηγός
προλέγει αποτυχία στα σχέδια σας.

Ζαμμένος ζωντανός
Ών ονειρευτείτε πως σας έχουν θάψει ζωντανό, σημαίνει ότι
πρόκειται να διαπράξετε ένα μεγάλο λάθος, που οι αντίπαλοί σας
δε θ' αργήσουν να το εκμεταλλευτούν για να σας βλάψουν. Ών
δείτε πως δραπετεύσατε από τον τάφο, ο αγώνας θα διορθώσει
τελικά την κακοτυχία σας.

Ζανατική εκτέλεση
Ών δείτε ότι εκτελούν κάποιον στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα
υποφέρετε εξ αιτίας απροσεξίας άλλων. Ών δείτε ότι επρόκειτο να
εκτελέσουν εσάς και από κάποιο θαύμα γλιτώσατε, σημαίνει ότι θα
κατανικήσετε τους εχθρούς σας και θα επιτύχετε την απόκτηση
πλούτου.

Ζάνατος
Ών ονειρευτείτε πως είδατε οποιονδήποτε από τους δικούς σας
νεκρό, είναι μια προειδοποίηση ότι επέρχεται διάλυση ή λύπη.

101
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

΋νειρα τέτοιου είδους ακολουθούνται πάντα από απογοητεύσεις.


Ών ονειρευτείτε πως μάθατε το θάνατο κάποιου φίλου ή συγγενή,
σύντομα θα έχετε άσχημα νέα για κάποιον απ' αυτούς.
΋νειρα που σχετίζονται με το θάνατο ή την επιθανάτια αγωνία, αν
δεν οφείλονται σε ψυχικές αιτίες, είναι δύσκολα στην ερμηνεία
τους από πρωτόπειρους ανθρώπους. Θάποιος που στοχάζεται έντονα
γεμίζει την απόπνοιά του με σκέψεις ή υποκειμενικές εικόνες
ζωντανεμένες από τα πάθη που τις γέννησαν, σκεπτόμενος και
ενεργώντας προς άλλες κατευθύνσεις, μπορεί να υποκαταστήσει
αυτές τις εικόνες με άλλες που έχουν διαφορετική μορφή και φύση.
Πτα όνειρα του μπορεί να ιδεί αυτές τις εικόνες να πεθαίνουν,
νεκρές ή την κηδεία τους, και να τις νομίσει για φίλους ή εχθρούς.
Θατ' αυτό τον τρόπο μπορεί, ενώ κοιμάται, να ιδεί τον εαυτό του ή
ένα συγγενή να πεθαίνει, ενώ στην πραγματικότητα
προειδοποιήθηκε ότι κάποια καλή σκέψη ή πράξη πρόκειται να
υποκατασταθεί από μια κακή.
Αια παράδειγμα: Ών δει στ όνειρο του αγαπημένο φίλο ή συγγενή σε
επιθανάτια αγωνία, είναι μια προειδοποίηση ενάντια σε ανήθικη ή
άλλη άπρεπη σκέψη και πράξη, αλλά αν δει εχθρό ή κάποιο
αποκρουστικό πράγμα που πεθαίνει, μπορεί να διορθώσει τους
κακούς του τρόπους και να δώσει έτσι στον εαυτό του ή στους
φίλους του τη χαρά. Πυχνά, το τέλος ή η αρχή αγωνίας ή δοκιμασίας
προλέγονται με όνειρα αυτού του είδους. Ώυτά συμβαίνουν επίσης
συχνά όταν ο ονειρευόμενος ελέγχεται από φανταστικές
καταστάσεις κακού ή καλού. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σ' αυτή
την κατάσταση δεν είναι πια αυτός ο ίδιος, αλλά αυτό που τον
κάνουν οι δεσπόζουσες επιδράσεις. Κπορεί να προειδοποιηθεί για
καταστάσεις που πλησιάζουν ή για το ξέπλεγμα τους απ' αυτές. Πτα
όνειρά μας βρισκόμαστε πιο κοντά στο πραγματικό εγώ μας παρά
στον ξύπνιο μας. Ώυτά τα απεχθή ή ευχάριστα περιστατικά που
είδαμε ή ακούσαμε για μας στα όνειρα μας είναι όλα «δικής μας
κατασκευής», αντανακλούν την αληθινή κατάσταση της ψυχής και
του σώματος μας, και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε απ' αυτά, αν δεν
τα εκδιώξουμε από την ύπαρξή μας με τη χρησιμοποίηση καλών
σκέψεων και πράξεων, με τη δύναμη του πνεύματος που υπάρχει
μέσα μας.

Ζαυμασμός

102
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε πως σας θαυμάζουν, σημαίνει ότι θα κρατήσετε την αγάπη


πρώην συνεταίρων, μόλο που η θέση σας θα σας τοποθετήσει πάνω
από τον κύκλο τους.

Ζέατρο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι βλέπατε θέατρο, σημαίνει μεγάλη
ευχαρίστηση από την συντροφιά νέων φίλων. ΝΗ επιχειρήσεις σας θ'
αποδειχθούν ικανοποιητικές. Ών λαμβάνατε μέρος στο θέατρο, οι
ευχαριστήσεις δεν θα κρατήσουν πολύ. Ών το θέαμα είναι όπερα,
είναι προμήνυμα επιτυχίας σε όλους τους τομείς. Ρο να
ονειρευτείτε ότι προσπαθούσατε να γλιτώσετε από την έξοδο
κινδύνου θεάτρου, είναι ένδειξη ότι θα θυσιάσετε το καθήκον για
να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, και ότι θ' αναμιχθείτε σ'
επικίνδυνες συναλλαγές.

Ζεία Θοινωνία
Ών ονειρευτείτε πως παίρνετε μέρος σε θεία Θοινωνία, είναι
προειδοποίηση ότι θα απαρνηθείτε τις ιδέες ανεξαρτησίας που
έχετε για ν' απολαύσετε κάποια άνομη επιθυμία σας. Ών
ονειρευτείτε πως δεν υπάρχει ούτε ψωμί, ούτε κρασί στο τραπέζι
σας, σημαίνει πως θ' απογοητευτείτε από τις προσπάθειές σας να
φτάσετε στο σκοπό σας. Ών δείτε πως αρνηθήκατε τη μετάληψη,
και αισθανθήκατε άξιος, σημαίνει πως υπάρχει ελπίδα να πάρετε
κάποια θέση που στην αρχή σας φαινόταν άπιαστη λόγω των
ισχυρών αντιπάλων σας. Ών όμως αισθανθήκατε ανάξιος, σημαίνει
πως θα συναντήσετε δυσκολίες.

Ζειάφι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας θειάφι, σημαίνει ότι θα χάσετε πολλούς
φίλους, αν δεν επανορθώσετε τα λάθη που κάνατε σε κακόπιστες
δοσοληψίες. Ών δείτε φωτιά από θειάφι, σημαίνει ότι θα απειληθείτε
με απώλεια από μεταδοτική αρρώστια στη γειτονιά σας.

Ζείος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα θείο σας, θα έχετε δυσάρεστα νέα.
Ρο να ονειρεύεστε επανειλημμένα κάποιο θείο κατάκοιτο, είναι
σημάδι πως θα έχετε φασαρίες με τους συγγενείς σας, οι οποίες

103
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

θα οδηγήσουν σε αποξένωση, τουλάχιστο γι' αρκετόν καιρό. Ών


δείτε στ’ όνειρό σας θείο σας πεθαμένο, χρειάζεται προσοχή από
θανάσιμους εχθρούς. Ών δείτε ότι έχετε παρεξηγηθεί με θείο σας,
είναι προμήνυμα ότι στην οικογένεια θα δημιουργηθούν
δυσάρεστες καταστάσεις και δεν θα λείψουν οι αρρώστιες.

Ζεός
Ών ονειρευτείτε πως είδατε το θεό, σημαίνει πως θα σας
καταπιέσει μια τυραννική γυναίκα που θα φοράει ράσο. Ώυτό το
όνειρο δεν είναι καλό οιωνός, είναι προάγγελος προβλημάτων
υγείας. Ών δείτε πως προσεύχεστε στο θεό, σημαίνει πως θα
δημιουργηθούν προβλήματα από δικό σας λάθος. Οίξτε μια ματιά
στις δέκα εντολές μετά από αυτό το όνειρο. Ρο να δείτε ότι ο θεός
σας δίνει προνόμια, σημαίνει πως ένα σπουδαίο πρόσωπο θα
χρησιμοποιήσει την δύναμη του για να σας βοηθήσει. Ών
ονειρευτείτε ότι ο θεός σας στέλνει τη θεία Τάρη, σημαίνει πως θα
γίνουν αλλαγές στα πιστεύω σας. Κετά από αυτό το όνειρο πρέπει
να είστε πιο προσεκτικός στις ιδέες σας, γιατί ίσως σημαίνει πως
είστε ο ευνοούμενος του Ζεού.

Ζερμόμετρο
Ών ονειρευτείτε ότι βλέπατε θερμόμετρο, σημαίνει διαφωνίες στην
οικογένεια και ατυχίες στην επιχείρηση. Ππασμένο θερμόμετρο
προμηνά αρρώστια. Ών είδατε τον υδράργυρο να κατεβαίνει, οι
υποθέσεις σας δεν θα έχουν καλή έκβαση. Ών ο υδράργυρος
ανέβαινε, είναι σημάδι ότι θα μπορέσετε να ξεπεράσετε δυσκολίες
και να ανανεώσετε τις επιχειρήσεις σας.

Ζηλασμός
Αια τη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως θηλάζει το μωρό της
προβλέπεται πρόσληψη σε καλή δουλειά. Αια την κοπέλα που θα
ονειρευτεί πως θηλάζει ένα μωρό, προβλέπεται πως θα απασχοληθεί
σε θέσεις τιμητικές και εμπιστευτικές. Αια τον άντρα που θα δει τη
γυναίκα του να θηλάζει το μωρό τους, προβλέπεται αρμονία στις
επιδιώξεις τους.

Ζηριοτροφείο

104
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε μέσα σε θηριοτροφείο, σημαίνει


πως θ' αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα.

Ζησαυρός
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι βρήκατε θησαυρό, είναι σημάδι ότι θα
σας συμπαρασταθούν στην προσπάθειά σας για επιτυχία. Ρο να
ονειρευτείτε ότι χάσατε θησαυρό, είναι σημάδι κακοτυχίας και
αστάθειας φίλων.

Ζόλος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας θόλο, ή ονειρευτείτε πως είσαστε κάτω από
ένα θόλο, σημαίνει ότι ψεύτικοι φίλοι σας ωθούν προς
ανεπίτρεπτους τρόπους για την εξασφάλιση κέρδους, θα κάμετε
καλά να φυλαχτείτε απ' αυτούς τους φίλους.

Ζόρυβος
Ών ακούσατε κάποιο περίεργο θόρυβο στο όνειρό σας, σημαίνει
πως θα πρέπει να περιμένετε άσχημα νέα. Ών ο θόρυβος αυτός σας
ξύπνησε, θα υπάρξει μια ξαφνική αλλαγή στις υποθέσεις σας.

Ζράκα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κάρβουνα αναμμένα, είναι σημάδι
ευχαρίστησης και πολλών ευχάριστων αλλαγών. Ών δείτε ότι τα
χειρίζεστε ο ίδιος, σημαίνει μεγάλη χαρά. Ών δείτε σβηστά
κάρβουνα, μπορείτε να περιμένετε φασαρίες και απογοητεύσεις.

Ζρήνος
Ών ονειρευτείτε πως θρηνείτε, σημαίνει κακοτυχία και δυστυχία. Ών
δείτε άλλους να θρηνούν, σημαίνει πως θ' απογοητευτείτε και θα
χάσετε λόγω της κακής επιρροής ορισμένων φίλων. Αια τους
ερωτευμένους, αυτό το όνειρο σημαίνει καυγάδες και πιθανό
χωρισμό. Ρο να δείτε στον ύπνο σας ότι θρηνούσατε πικρά ένα φίλο
ή την απώλεια περιουσίας, σημαίνει αγώνες και απελπισία που θα
καταλήξουν σε χαρά και κέρδος. Ών δείτε ότι θρηνούσατε το χαμό
συγγενών, σημαίνει αρρώστια και απογοητεύσεις που θα σας

105
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

φέρουν πιο κοντά στην αρμονία με τους συντρόφους σας και θα


σας βοηθήσουν για ένα λαμπρότερο μέλλον.

Ζρησκεία
Αια μια νέα κοπέλα, το να ονειρευτεί ότι είναι πολύ θρήσκα
σημαίνει ότι, με το να προσποιείται την αθώα και την καλή, θα
κάνει τον αγαπημένο της να τη σιχαθεί. Ών δει ότι είναι άθρησκη,
είναι σημάδι ανεξαρτησίας και ειλικρίνειας, καθώς και αγάπης για
τους άλλους, πράγμα που θα της εξασφαλίσει εκτίμηση και
θαυμασμό από το αντίθετο φύλο. Ών όμως ονειρευτεί ότι καταπατεί
τους νόμους της θρησκείας, είναι μια προειδοποίηση και χρειάζεται
προσοχή για να μην ξεπέσει στα μάτια των άλλων. Ρο να
ονειρευτείτε ότι μια θρησκεία παρακμάζει, σημαίνει ότι η ζωή σας
θα είναι πιο αρμονική από πριν. Ών δείτε ότι ένας ιερέας έπαψε να
εκτελεί τα καθήκοντά του, σημαίνει ότι θα πέσετε θύμα σκευωρίας
ή απογοητεύσεων. Ρα όνειρα που έχουν σχέση με τη θρησκεία
επαληθεύονται στην πραγματική ζωή όπως είναι, χωρίς
συμβολισμούς.

Ζρόνος
Ών ονειρευτείτε ότι κάθεστε σε θρόνο, σημαίνει σύντομη άνοδο.
Ών δείτε ότι κατεβαίνατε από θρόνο, θα πρέπει να περιμένετε
απογοητεύσεις. Ών δείτε άλλους να κάθονται σε θρόνο, είναι
προμήνυμα ότι με τη βοήθεια άλλων θ' αποκτήσετε πλούτο.

Ζυγατέρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας τη θυγατέρα σας, σημαίνει ότι πολλά
δυσάρεστα περιστατικά θα παραχωρήσουν τη θέση τους στην
ευχαρίστηση και στην αρμονία. Ών την ονειρευτείτε ν' αποτυχαίνει
στην εκπλήρωση των επιθυμιών σας, θα δοκιμάσετε ενόχληση και
δυσαρέσκεια από διάφορες αιτίες.

Ζύελλα
Ών ονειρευτείτε πως βρεθήκατε σε θύελλα, προμηνύονται απώλειες
στις επιχειρήσεις και προβλήματα γι' αυτούς που δουλεύουν.

106
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ζύμα
Ών ονειρευτείτε ότι είστε θύμα οποιασδήποτε ραδιουργίας, είναι
σημάδι πως υπάρχει κίνδυνος να καταπιεστείτε από εχθρούς. Νι
συγγενείς και οι γνωστοί σας θα απομακρυνθούν.

Ζυμός
Ών δείτε στον ύπνο σας πως είσαστε θυμωμένος, σημαίνει ότι σας
περιμένει τρομερή δοκιμασία. Ώπογοητεύσεις για τους
ερωτευμένους και διακοπή δεσμών, ή εχθροί μπορεί να κάμουν
νέες επιθέσεις τόσο στην περιουσία σας όσο και στο πρόσωπό σας.
Ών δείτε ότι φίλοι ή συγγενείς είναι θυμωμένοι μαζί σας, ενώ εσείς
αντιμετωπίζετε το θυμό τους με σύνεση, σημαίνει ότι θα
μεσολαβήσετε ανάμεσα σε αντιτιθέμενους φίλους και θα
κερδίσετε την παντοτινή εύνοια και ευγνωμοσύνη τους.

Ζυρωρός
Ών δείτε στ’ όνειρό σας θυρωρό, σημαίνει καλή διαχείριση και
υπάκουα παιδιά. Ών δείτε πως ψάχνατε να βρείτε τον θυρωρό και
δεν τον βρίσκατε, σημαίνει μικροενοχλήσεις, αν τον βρήκατε, είναι
σημάδι πως θα έχετε ευχάριστες επαφές με άγνωστους και πως οι
υποθέσεις σας δεν θα συναντήσουν εμπόδια.

Ηαματικό νερό
Ών ονειρευτείτε πως πίνατε ιαματικό νερό, σημαίνει πως η τύχη θα
σας βοηθήσει στις προσπάθειες σας και πως θα χρησιμοποιήσετε
την ευκαιρία για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας για
διασκέδαση.

Ηδρώτας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι έχετε ιδρώσει, σημαίνει πως θα
ξεπεράσετε κάποιες δυσκολίες.

Ηερογλυφικά
Ρα ιερογλυφικά στο όνειρο σημαίνουν πως μία συγκεχυμένη κριτική
θα σας δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις και χρηματικές

107
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

απώλειες. Ών δείτε ότι μπορέσατε να τα διαβάσετε, σημαίνει πως η


επιτυχία σας στο να ξεπεράσετε κάποια εμπόδια είναι
εξασφαλισμένη.

Ηεροκήρυκας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ιεροκήρυκα, σημαίνει πως ο δρόμος για την
επιτυχία είναι εύκολος. Ών δείτε πως είστε ιεροκήρυκας,
προβλέπονται απώλειες στη δουλειά και ταπεινές απολαύσεις. Ών
δείτε πως ακούγατε κήρυγμα, σημαίνει ότι θα έχετε ατυχίες. Ών
δείτε πως λογοφέρατε με έναν ιεροκήρυκα, σημαίνει πως θα
χάσετε σε κάποιο διαγωνισμό. Ών δείτε πως ένας ιεροκήρυκας
φεύγει από κοντά σας, σημαίνει πως οι επιχειρήσεις σας θα
κινηθούν με καινούργιες δυνάμεις. Ών τον είδατε λυπημένο,
σημαίνει πως θα σας κατακρίνουν. Ών δείτε έναν ιεροκήρυκα με
μακριά μαλλιά, σημαίνει πως θα καυγαδίσετε με ένα ανυπόφορο
και εγωκεντρικό πρόσωπο.

Ηλαρά
Ών ονειρευτείτε πως πάσχετε από ιλαρά, σημαίνει πως η δουλειά
σας θα σας προκαλέσει στενοχώριες και ανησυχίες. Ών δείτε πως
άλλοι πάσχουν από αυτή την αρρώστια, σημαίνει πως θα
προβληματιστείτε λόγω της κατάστασης των άλλων.

Ηππασία
Ών ονειρευτείτε ότι ιππεύατε, σημαίνει ατυχία στις επιχειρήσεις.
Πυνήθως αυτό το όνειρο συνοδεύεται από αρρώστια. Ών δείτε πως
βαδίζατε έφιππος, αλλά σιγά, είναι σημάδι ότι οι υποθέσεις σας δεν
θα εξελιχθούν ικανοποιητικά. Ών δείτε πως καλπάζετε, μερικές
φορές σημαίνει ευημερία κάτω από επικίνδυνες συνθήκες.

Ηππικό
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μια μεραρχία ιππικού, σημαίνει προσωπική
πρόοδο και διάκριση. Θάποια μικρή αίσθηση μπορεί να συνοδέψει
την άνοδό σας.

Ησπανική μαντήλα

108
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε μια ισπανική μαντήλα, σημαίνει πως θα κάνετε ένα


επικίνδυνο εγχείρημα που θα σας φέρει σε δύσκολη θέση.

Ηστός
Ρο να ονειρευτείτε ιστούς, είναι προμήνυμα ότι επιζήμιοι φίλοι θα
σας δυσαρεστήσουν και θα σας βλάψουν. Ών ο ιστός δεν ήταν
ελαστικός, σημαίνει ότι θ' αντέξετε στις επιθέσεις προσώπων που
σας φθονούν και προσπαθούν ν' αποσπάσουν οφέλη.

Ητιά
Ών δείτε ιτιά στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι σύντομα θα κάνετε
δυσάρεστο ταξίδι, αλλά θα σας παρηγορήσει ένας πιστός φίλος.

Θάβα κρασιού
Ρο να δείτε στον ύπνο σας κάβα κρασιού είναι σημάδι πως
υπέρτατες χαρές και ευχαριστήσεις βρίσκονται πολύ κοντά σας και
στη διάθεσή σας.

Θαβούρια
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καβούρια, σημαίνει ότι θα έχετε πολλές
περίπλοκες υποθέσεις, που για την επίλυσή τους θα αναγκαστείτε
να ασκήσετε την πιο υγιή κρίση. Ώυτό το όνειρο προοιωνίζεται για
τους ερωτευμένους ένα μακρύ και δύσκολο φλερτ.

Θαγκουρό
Ών δείτε καγκουρό στον ύπνο σας, σημαίνει ότι με την καλή
στρατηγική σας θα μπορέσετε να φέρετε τους εχθρούς που σας
επικρίνουν σε μειονεκτική θέση. Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα
καγκουρό να σας επιτίθεται, είναι σημάδι πως η υπόληψή σας
κινδυνεύει. Ών δείτε πως σκοτώσατε καγκουρό, σημαίνει ότι θα
υπερνικήσετε όλα τα εμπόδια. Ών δείτε το δέρμα ενός καγκουρό,
σημαίνει ότι βρίσκεστε στο δρόμο προς την επιτυχία.

Θαζάνι

109
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως είδατε ένα χαλασμένο καζάνι, σημαίνει πως


θα υποφέρετε από κακή διαχείριση ή απογοήτευση. Αια μια γυναίκα
που θα δει ότι μπαίνει σε κελάρι για να ψάξει για καζάνι, είναι
προμήνυμα αρρώστιας και απωλειών γύρω της.

Θαζίνο
Ών ονειρευτείτε πως παίζετε και κερδίζετε, σημαίνει χαμηλού
επιπέδου γνωριμίες και απολαύσεις σε βάρος των άλλων. Ών είδατε
πως χάσατε, σημαίνει πως η κακή συμπεριφορά σας θα
απομακρύνει ένα αγαπητό πρόσωπο από κοντά σας.

Θάθισμα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι κάποιος πήρε το κάθισμά σας, σημαίνει
πως θα καταπιεστείτε από ανθρώπους που θα ζητήσουν τη βοήθεια
σας. Ών δείτε πως δίνετε το κάθισμά σας σε μια γυναίκα,
προβλέπεται πως θα πέσετε θύμα της επιδεξιότητας κάποιου.

Θαθρέφτης
Ών ονειρευτείτε πως κοιταζόσαστε σε καθρέφτη, σημαίνει πως θα
συναντήσετε αποθαρρυντικές καταστάσεις και αρρώστια θα σας
στοιχίσει την απώλεια της τύχης σας. Ών δείτε σπασμένο καθρέφτη,
σημαίνει πως κάποιος συγγενής, γνωστός ή φίλος θα πεθάνει από
ξαφνικό ή βίαιο θάνατο. Ών δείτε άλλους να καθρεφτίζονται,
σημαίνει πως κάποιοι θα σας αδικήσουν στην προσπάθειά τους να
προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Ών δείτε ζώα να καθρεφτίζονται,
σημαίνει απογοητεύσεις και ατυχία.
Αια τη νέα γυναίκα που θα δει πως έσπασε καθρέφτη, σημαίνει πως
θα κάνει άτυχες φιλίες και δυστυχισμένο γάμο. Ών είδε τον
αγαπημένο της να καθρεφτίζεται και να είναι χλωμός και
καταβεβλημένος, σημαίνει θάνατο ή διάλυση αρραβώνα. Ών είδε
πως ήταν ευτυχισμένος, σημαίνει πως θα υπάρξει μεταξύ τους ένας
πρόσκαιρος χωρισμός.

Θαιρός
Ών ονειρευτείτε τον καιρό, είναι σημάδι για κάποιες τάσεις αλλαγής
της τύχης. ΢πάρχει πιθανότητα γρήγορης προόδου, που θα

110
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

προσκρούσει σε αμφιβολίες και φόβους για αποτυχία. Ρο να δείτε


στον ύπνο σας ότι μελετάτε το δελτίο καιρού, σημαίνει ότι θ'
αλλάξετε κατοικία, ύστερα από πολύ σκέψη, αλλά τελικά θα
ωφεληθείτε από την αλλαγή.

Θακάο
Ών δείτε στον ύπνο σας κακάο, σημαίνει ότι θα διατηρείτε φιλίες με
αντιπαθείς ανθρώπους για την προαγωγή σας και την ευχαρίστησή
σας.

Θακάρισμα
Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε κακαρίσματα από κότες, σημαίνει
ξαφνικό σοκ που θα προκληθεί από την είδηση ενός απροσδόκητου
θανάτου στη γειτονιά σας. Ώρρώστια θα προκαλέσει φτώχεια.

Θακοποίηση
Ών ονειρευτείτε ότι σας κακοποιούν, είναι σημάδι ότι οι εχθροί σας
θα υπερισχύσουν. Ρο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι εσείς κακοποιείτε
άλλους, είναι προμήνυμα ότι θα υποστείτε απώλεια χρηματική και
ηθική εξαιτίας της αξιοκατάκριτης και ασυνείδητης συμπεριφοράς
σας.

Θαλάθι
Ών ονειρευτείτε πως είδατε ή κρατούσατε καλάθι, σημαίνει ότι σας
περιμένει μεγάλη επιτυχία, εφόσον το καλάθι ήταν γεμάτο, αν όμως
το καλάθι ή τα καλάθια ήταν άδεια, σημαίνει δυσαρέσκεια και λύπη.

Θαλάμι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καλάμι φυτρωμένο, είναι προμήνυμα
σημαντικής προόδου στον οικονομικό τομέα. Ών δείτε καλάμι
κομμένο, σημαίνει απόλυτη αποτυχία σε κάθε εγχείρημα.

Θαλαμπόκι
Ών ονειρευτείτε πως ξεφλουδίζετε καλαμπόκια, σημαίνει ότι θα
έχετε ποικίλες επιτυχίες και απολαύσεις. Ών δείτε άλλους να

111
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

μαζεύουν καλαμπόκια, είναι σημάδι ότι θα χαρείτε για την


ευημερία φίλων ή συγγενών.

Θαλαμπόκι και χωράφι καλαμποκιού


Αια έναν αγρότη που θα δει στ' όνειρό του ότι περνά μέσα από ένα
πράσινο και θαλερό καλαμποκοχώραφο, με καλαμποκιές
φορτωμένες βαριά καλαμπόκια, είναι προμήνυμα μεγάλου πλούτου.
Ρο όνειρο αυτό σημαίνει πλούσια σοδειά και αρμονία στην
οικογένεια. Αια τους νέους, προοιωνίζεται πολλή ευτυχία και
αληθινούς φίλους, μα αν τα δουν ανοιγμένα, σημαίνει
απογοητεύσεις και στερήσεις.
Ών δείτε νεαρές καλαμποκιές φρεσκοσκαλισμένες, σημαίνει εύνοια
εκ μέρους ισχυρού προσώπου και επιτυχία που έρχεται. Ών δείτε
θερισμένο καλαμπόκι, σημαίνει δόξα και πλούτο. Ών το δείτε
δεματιασμένο, είναι σημάδι ότι οι μεγαλύτερες επιθυμίες σας θα
πραγματοποιηθούν. Ών δείτε ξεφλουδισμένο καλαμπόκι, σημαίνει
κερδοφόρες επιχειρήσεις και απεριόριστες εύνοιες. Αια τους νέους
πού θα δούν πως τρώνε νωπό καλαμπόκι, σημαίνει αρμονία μεταξύ
φίλων και ευτυχισμένες ενώσεις.

Θαλιακούδα
΋νειρο με καλιακούδα σημαίνει κακή υγεία και φιλονικίες. Ών δείτε
πως πιάσατε καλιακούδα, είναι σημάδι ότι θα μπορέσετε να
ξεγελάσετε τους εχθρούς σας. Ρο σκότωμα μιας καλιακούδας, στ'
όνειρο, προλέγει ότι θα διεκδικήσετε περιουσία με πολλά
προβλήματα.

Θαλόγερος
Ών ονειρευτείτε καλόγερο, προμηνύονται διαφωνίες στην
οικογένεια και δυσάρεστα ταξίδια. Αια μια νέα γυναίκα, αυτό το
όνειρο σημαίνει πως θα υποστεί κακολογία και απάτη. Ών
ονειρευτείτε πως είσαστε καλόγερος, σημαίνει προσωπικές
απώλειες και αρρώστια.

Θαλόγρια

112
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αια ένα θρησκόληπτο που θα δει στ' όνειρο του καλόγριες, είναι
προμήνυμα πως οι υλικές απολαύσεις θα παραμερίσουν την
πνευματικότητά του. Αια τη γυναίκα που θα ονειρευτεί καλόγριες,
σημαίνει πως θα χηρέψει ή θα χωρίσει από τον αγαπημένο της. Ών
ονειρευτεί πως είναι καλόγρια, προβλέπονται δυσαρέσκειες με το
περιβάλλον της. Ών δει νεκρή καλόγρια, προβλέπεται απογοήτευση
εξαιτίας της απιστίας αγαπημένων της προσώπων και ατυχίας. Ών
ονειρευτεί πως η καλόγρια έβγαλε το ράσο της, προβλέπεται πως θα
έχει κλίση στις υλικές απολαύσεις.

Θάλος
Ών δείτε στον ύπνο σας πως έχετε κάλους στα πόδια και σας
πονούν, σημαίνει ότι κάποιοι εχθροί σας υπονομεύουν, μα αν δείτε
πως καταφέρατε να καθαρίσετε τα πόδια σας από τους κάλους, θα
κληρονομήσετε ένα μεγάλο αγρόκτημα από κάποια άγνωστη πηγή.
Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως έχει κάλους στα πόδια,
είναι ένδειξη πως θα περάσει πολλά βάσανα και πως θα της
φερθούν ψυχρά άτομα του φύλου της.

Θαλομέλανο (φάρμακο)
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καλομέλανο, είναι σημάδι ότι κάποιο
πρόσωπο επιδιώκει να σας εξαπατήσει και να σας βλάψει με την
ασυνείδητη βοήθεια φίλων. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί
ότι παίρνει καλομέλανο, είναι προμήνυμα ότι θα παγιδευτεί με
επιδέξια καταστρωμένα σχέδια ανθρώπων τους οποίους
εμπιστεύεται. Ών δει ότι το εφαρμόζει εξωτερικά, θα κλείσει τα
μάτια της στην απάτη για να χαρεί μια σύντομη περίοδο τέρψης.

Θαλοφαγάς
Ών ονειρευτείτε ότι είστε καλοφαγάς, σημαίνει ότι θα βελτιώσετε
το μυαλό σας, το σώμα και το γούστο σας. Αια μια γυναίκα, το να
ονειρευτεί ότι προσπαθεί να ικανοποιήσει ένα καλοφαγά, σημαίνει
ότι θα διακριθεί γιατί θα παντρευτεί διακεκριμένο σύζυγο, αλλά θα
υποφέρει από την τυραννία του.

Θαλτσοδέτα

113
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αια έναν εραστή που θα δει πως βρήκε την καλτσοδέτα της
αγαπημένης του, είναι σημάδι πως εκείνη θα χάσει την εκτίμηση
της στο πρόσωπο του και πως θα συναντήσει στο δρόμο του
εχθρούς. Αια μια γυναίκα που θα ονειρευτεί πως έχασε την
καλτσοδέτα της, προβλέπεται ότι θα έχει σκηνές ζηλοτυπίας από
τον εραστή της με αφορμή κάποιον ωραιότερο άντρα. Αια έναν
παντρεμένο άντρα που θα ονειρευτεί καλτσοδέτα, είναι προμήνυμα
πως η γυναίκα του θα μάθει για τις κρυφές ερωτικές του ιστορίες
και θα του δημιουργήσει σκηνή ζηλοτυπίας. Ών μια γυναίκα
ονειρευτεί πως φορά καλτσοδέτες με στολίδια, σημαίνει πως οι
ατομικές της υποθέσεις θα φανερωθούν και η υπόληψή της θα
διακυβευτεί. Ών δει πως ο εραστής της της φορά καλτσοδέτες,
σημαίνει πως θα καταφέρει να τον κρατήσει κοντά της παραλές τις
αντιξοότητες.

Θαλύβα
Ών ονειρευτείτε καλύβα, σημαίνει αδιάφορη επιτυχία. Ών
ονειρευτείτε πως κοιμάστε σε καλύβα, σημαίνει κακή υγεία και
δυσαρέσκεια. Ών δείτε καλύβα μέσα σε λιβάδι, σημαίνει ευφορία,
αλλά περαστική ευτυχία.

Θαμαριέρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καμαριέρα, σημαίνει κακοτυχία και οι
αλλαγές που έχουν αποφασιστεί θα γίνουν. Αια έναν άντρα που θα
ονειρευτεί ότι έκανε έρωτα με καμαριέρα, είναι σημάδι ότι μπορεί
να γίνει αντικείμενο γελοιοποίησης εξαιτίας αδιάκριτης
συμπεριφοράς και έλλειψης τακτ.

Θαμέο (κόσμημα)
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μια πόρπη καμέο, σημαίνει ότι κάποιο
λυπηρό περιστατικό σύντομα θα απορροφήσει την προσοχή σας.

Θαμήλα
Ών δείτε στον ύπνο σας καμήλα, σημαίνει ότι θα δείξετε μεγάλη
υπομονή και καρτερία σε καιρό αβάσταχτης σχεδόν αγωνίας και
αποτυχιών, που φαινομενικά θα σαρώσουν κάθε ίχνος ελπίδας στην
ψυχή σας. Ών δείτε πως είστε ιδιοκτήτης καμήλας, είναι σημάδι ότι

114
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

θα αποκτήσετε πλούσια μεταλλευτική ιδιοκτησία. Ών δείτε κοπάδι


από καμήλες στην έρημο, σημαίνει συμπαράσταση όταν κάθε
ανθρώπινη βοήθεια φαίνεται σχεδόν ανύπαρκτη, και αρρώστια από
την οποία θα σηκωθείτε ανέλπιστα σύντομα.

Θαμπαναριό
Ών ονειρευτείτε καμπαναριό, είναι προάγγελος αρρώστιας και
αντιθέσεων. Γρειπωμένο καμπαναριό σημαίνει θάνατο γνωστού ή
φίλου. Ρο ν' ανεβαίνετε, στ’ όνειρό σας, σε καμπαναριό προμηνά
σοβαρές δυσκολίες, που όμως θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε. Ών
δείτε ότι πέσατε από καμπαναριό, είναι σημάδι κακής υγείας και
απώλειας στις επιχειρήσεις.

Θαμπάνες
Ών ακούσατε καμπάνες στ’ όνειρό σας, κάποιος μακρινός φίλος θα
πεθάνει και κακόβουλο πρόσωπο θα σας στενοχωρήσει.

Θάμπια
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κάμπια, σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον σας
θα υπάρξουν άνθρωποι ταπεινοί και υποκριτές, και καλά θα κάμετε
να φυλαχτείτε από τις απατηλές εμφανίσεις. Κπορεί να υποστείτε
κάποια απώλεια στον έρωτα ή στις επιχειρήσεις. Ώκόμη, η κάμπια στ'
όνειρο είναι προμήνυμα ότι θα βρεθείτε σε καταστάσεις
αμηχανίας, και δε θα πρέπει να περιμένετε σημαντική διάκριση ή
κέρδη.

Θαμπίνα
Ε καμπίνα ενός πλοίου είναι μάλλον κακό σημάδι, αν τη δείτε στ'
όνειρό σας. Θάποια βρωμοδουλειά σκαρώνεται σε βάρος σας. Γίναι
πολύ πιθανό να συρθείτε στα δικαστήρια, όπου θα χάσετε εξαιτίας
της αστάθειας των μαρτύρων σας.

Θαμπούρης
Ών ονειρευτείτε έναν καμπούρη, σημαίνει πως θα έχετε
απρόσμενες αλλαγές στα σχέδιά σας.

115
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θανάλι
Ών δείτε στον ύπνο σας το νερό ενός καναλιού θολό και
στεκούμενο, σημαίνει αρρώστια, στομαχικές διαταραχές και
σκοτεινά σχέδια των εχθρών. Ών όμως το νερό ήταν ξάστερο, είναι
προάγγελμα μιας ήρεμης ζωής με αφοσιωμένους φίλους κοντά σας.
Αια μια νέα γυναίκα που θα δει να γλιστράει με κάνω στα νερά
ενός καναλιού, σημαίνει εγκρατή ζωή και σύζυγο που θα τη
λατρεύει. Ών δει πως διασχίζει το κανάλι από γέφυρα που υψώνεται
πάνω σε ξάστερο νερό και ότι μαζεύει φτέρες και άλλες
πρασινάδες στις όχθες, θα χαρεί μια ζωή γεμάτη απολαύσεις και
υψηλές κοινωνικές διακρίσεις. Ών όμως το νερό στροβιλιζόταν, θα
βρεθεί συχνά μπερδεμένη σε άσχημες ιστορίες και θα είναι θύμα
νευρικών διαταραχών.

Θαναπές
Ών ονειρευτείτε πως είστε αναγερμένος πάνω σε καναπέ, σημαίνει
ότι θα βαυκαλιστείτε με ψεύτικες ελπίδες, θα πρέπει να αγρυπνείτε
σε κάθε μεταβολή που θα γίνεται στις δουλειές σας, γιατί μόνο
έτσι θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι ελπίδες σας.

Θαναρίνι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας αυτό το γλυκό κελαηδοπούλι, είναι σημάδι
αναπάντεχων απολαύσεων. Αια ένα νέο που θα ονειρευτεί πως έχει
ένα όμορφο καναρίνι, σημαίνει υψηλές κοινωνικές τιμές και ένα
επιτυχημένο πέρασμα από τον κόσμο της λογοτεχνίας, ή μια
ευτυχισμένη κατάληξη ενός ερωτικού δεσμού. Ών ονειρευτείτε πως
σας χάρισαν ένα καναρίνι, είναι ένδειξη μιας ευπρόσδεκτης
κληρονομιάς. Ών δείτε πως διώχνετε ένα καναρίνι, σημαίνει πως θα
δοκιμάσετε απογοήτευση στις πιο ακριβές σας επιθυμίες. Ών
ονειρευτείτε καναρίνι να πεθαίνει, σημαίνει πως θα πληγωθείτε από
την απιστία αγαπημένων φίλων. Ών δείτε καναρίνια να φτερουγίζουν
και να κελαηδούν σε πολυτελή διαμερίσματα, είναι καλός οιωνός:
γλέντια και μια ζωή εξαιρετικής λεπτότητας, πλούτος και
ικανοποιητικές φιλίες σας περιμένουν.

Θανάτι

116
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα κανάτι, σημαίνει πως θα έχετε καλή
διάθεση και πως οι προσπάθειες σας θα στεφθούν από επιτυχία.
Ένα σπασμένο κανάτι είναι σημάδι απώλειας καλών φίλων.

Θάνναβη
Ών ονειρευτείτε κάνναβη, σημαίνει πως θα έχετε επιτυχία σε όλες
τις επιχειρήσεις σας, και κυρίως στις μεγάλες συμφωνίες. Αια τη
νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως παθαίνει κάποιο ατύχημα σε
χωράφι σπαρμένο με κάνναβη, προβλέπεται πως μετά από καυγά θα
χωρίσει από τον αγαπημένο της. Ών ονειρευτείτε σπόρους
κάνναβης, σημαίνει πως σύντομα θα βρείτε μια βαθιά και
μακροχρόνια φιλία. Αια τους επιχειρηματίες, σημαίνει πως θα έχουν
ευκαιρίες για να κάνουν χρήματα.

Θανόνι
Ώυτό το όνειρο σημαίνει ότι το σπίτι και η χώρα βρίσκονται σε
κίνδυνο εξωτερικής εισβολής, από την οποία οι νέοι μας θα
υποφέρουν τα δεινά του πολέμου. Αια μια νέα γυναίκα που
ονειρεύτηκε πως άκουσε ή είδε κανόνια, σημαίνει ότι θα γίνει
σύζυγος στρατιωτικού και θα είναι υποχρεωμένη να τον
κατευοδώνει, καθώς θα πηγαίνει για να υπερασπίσει την ίδια και
την τιμή της. Ν αναγνώστης θα πρέπει να ερμηνεύει αυτού του
είδους τα όνειρα σύμφωνα με τις επιδράσεις που τον περιβάλλουν,
και με την εμπειρία που έχει αποθηκευτεί στην υποκειμενική του
διάνοια. Ών έχετε σκεφτεί πολύ για κανόνια και τα είδατε στον ύπνο
σας, ενώ δεν υπάρχει πόλεμος, είναι πολύ πιθανό να αποτελούν μια
προειδοποίηση εναντίον κάποιου αγώνα και πιθανής ήττας. Ή, αν
χειρίζεστε ο ίδιος επιχειρήσεις, μπορεί να επακολουθήσουν
επιτυχημένες συμφωνίες, ύστερα από πολλές στενοχώριες και
αναποδιές.

Θανονιού βλήμα
Ώυτό σημαίνει, για κείνον που θα το ονειρευτεί, ότι κρυφοί εχθροί
ενώνονται εναντίον του. Αια μια ανύπαντρη κοπέλα που θα δει στ'
όνειρο της βλήμα κανονιού, σημαίνει ότι θα ερωτευτεί στρατιωτικό.
Αια ένα νέο, το ίδιο όνειρο σημαίνει ότι θα κληθεί να υπερασπίσει
την πατρίδα του.

117
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θανό
Ών δείτε πως κωπηλατείτε πάνω σ' ένα κανό σε ήρεμο ρεύμα,
σημαίνει την απόλυτη εμπιστοσύνη σας στην ικανότητά σας να
διευθύνετε την επιχείρηση σας κατά επωφελή τρόπο. Ών
κωπηλατείτε παρέα με την αγαπημένη σας, θα χρειαστεί να
δαμάσετε μια στρίγγλα πριν να φτάσετε στη γαμήλια μακαριότητα.
Νι δουλειές στον κόσμο των επιχειρήσεων θα αποδειχτούν
απογοητευτικές, αν ονειρευτείτε πως κωπηλατείτε σε θολά νερά. Ών
τα νερά είναι ρηχά και γοργοκίνητα, είναι σημάδι ότι θα έχετε
έναν απερίσκεπτο ερωτικό δεσμό ή λαθραίες απολαύσεις από τις
οποίες δε θα βγει κανένα μόνιμο καλό. Ών δείτε πως κωπηλατείτε σε
άβαθα, καθαρά και ήρεμα νερά, σημαίνει ευτυχία, αλλά που δε θα
διαρκέσει πολύ. Ρο νερό στα όνειρα είναι ένα τυπικό στοιχείο
μελλοντικότητας. Ών τον ονειρευόμενο αναμένει ένα ευχάριστο
άμεσο μέλλον, αυτό θα έρθει εγγύτερα με το ξάστερο νερό. Ών δει
πως αναδύεται μέσα από ταραγμένα υδάτινα στοιχεία, το άμεσο
μέλλον στην ξυπνητή ζωή θα είναι γεμάτο βάσανα γι' αυτόν.

Θαπέλο
Ών ονειρευτείτε πως χάσατε το καπέλο σας, σημαίνει ανεπιτυχείς
προσπάθειες και αδυναμία ορισμένων προσώπων να κρατήσουν τις
συμφωνίες τους. Αια τον άντρα που θα ονειρευτεί πως φορά
καινούργιο καπέλο, είναι σημάδι πως θ' αλλάξει θέση και δουλειά με
καλύτερες προοπτικές. Αια τη γυναίκα που θα δει πως φορά
καινούργιο όμορφο καπέλο, προβλέπεται πως πλησιάζει τον πλούτο
και πως θα γίνει αντικείμενο θαυμασμού. Ών δείτε πως ο άνεμος
παίρνει το καπέλο σας, σημαίνει πως θα γίνουν αλλαγές στη ζωή
σας που θα είναι κατά κάποιο τρόπο για κακό σας.

Θαπετάνιος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καπετάνιο, σημαίνει ότι οι ευγενέστερες
φιλοδοξίες σας θα πραγματοποιηθούν. Ών μια γυναίκα δει πως ο
αγαπημένος της είναι καπετάνιος, θα βασανιστεί πολύ από ζήλια
και αντιζηλία.

Θαπίστρι

118
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ρο να ονειρευτείτε πως βάζετε καπίστρι σε ένα πουλάρι, σημαίνει


ότι θα διευθύνετε μια προσοδοφόρα και καθαρή δουλειά. Νι
ερωτικές σας υποθέσεις θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις
απαιτήσεις σας. Ών δείτε άλλα ζώα με καπίστρι, σημαίνει πως η τύχη
θα σας εγκαταλείψει για λίγο, αλλά θα την ξανακερδίσετε με
κάποιον κόπο.

Θαπνά
΋νειρο με καπνά προλέγει επιτυχία στις εμπορικές επιχειρήσεις,
αλλά αποτυχία στον έρωτα. Ών δείτε ότι χρησιμοποιείτε καπνά, είναι
προειδοποίηση για εχθρούς και παρεκτροπές. Ρο να ονειρευτείτε
καπνά φυτεμένα, είναι σημάδι επιτυχίας. Μερά φύλλα καπνού
προλέγουν καλή εσοδεία για τους αγρότες και κέρδη για τους
εμπόρους. Ών δείτε ότι φουμάρετε καπνό, είναι σημάδι πιστής
φιλίας.

Θαπνιά
Ών δείτε καπνιά στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα συναντήσετε
κακοτυχία στις υποθέσεις σας. Νι ερωτευμένοι θα καυγαδίζουν και
δεν θα ικανοποιούνται εύκολα.

Θαπνοδόχος
Ών ονειρευτείτε καπνοδόχους, σημαίνει πως κάποιο πολύ δυσάρεστο
περιστατικό θα συμβεί στη ζωή σας. Θάποια ξαφνική είδηση για
αρρώστια θα σας στενοχωρήσει. Ών δείτε πεσμένη καπνοδόχο,
σημαίνει λύπη και πιθανώς θάνατο στην οικογένειά σας. Ών δείτε
καπνοδόχο καλυμμένη με κισσό ή άλλα αναρριχητικά, είναι
προμήνυμα ευτυχίας που θα έρθει μετά από λύπη για την απώλεια
συγγενών. Ών δείτε φωτιά να καίει μέσα σε καπνοδόχο, σημαίνει ότι
κάτι πολύ καλό πλησιάζει σε σας. Ών ονειρευτείτε πως είχατε
κρυφτεί σε καπνοδόχο, είναι προμήνυμα ότι θα υποφέρετε από
στενοχώρια και αμφιβολία. Νι δουλειές δε θα πάνε και πολύ καλά.
Αια μια νέα γυναίκα που θα ιδεί πως έπεσε από καπνοδόχο, είναι
προμήνυμα ότι θα κατηγορηθεί για κάποια απρέπεια, πράγμα που
θα προκαλέσει στενοχώρια στους δικούς της. Ών δει πως ανέβηκε
σε καπνοδόχο, σημαίνει ότι θα ξεφύγει από ένα μπλέξιμο που είχε
σχεδιαστεί γι' αυτήν.

119
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θαπνός
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καπνό, σημαίνει πως θα βασανιστείτε από
αμφιβολίες και φοβίες. Ών δείτε πως σας κάλυψε καπνός, σημαίνει
πως επικίνδυνα πρόσωπα σας κολακεύουν με κακό σκοπό.

Θαράβι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καράβια, προβλέπονται για σας τιμές και
απρόσμενη κοινωνική άνοδος. Ών δείτε πως μαθαίνετε για κάποιο
ναυάγιο, προμηνύονται άσχημες εξελίξεις στις υποθέσεις σας.
Γπίσης, οι φίλες σας θα σας προδώσουν. Ών δείτε πως χάνετε τη ζωή
σας σε ένα ναυάγιο, σημαίνει πως θα πρέπει να προσέξετε πολύ τη
ζωή ή την υπόληψή σας. Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι ένα καράβι
βρίσκεται σε καταιγίδα, σημαίνει πως θα έχετε ατυχία στις
συναλλαγές σας και πως θα δυσκολευτείτε να καλύψετε κάποια
κομπίνα σας, όταν ο συνεταίρος σας θελήσει να διαχωρίσει τη
θέση του από τη δική σας. Ών δείτε άλλους να ναυαγούν, σημαίνει
πως δεν θα μπορέσετε να σώσετε κάποιο φίλο σας από τη
δυσμένεια και τη χρεοκοπία.

Θαραβίδα
Πίγουρα θα πρέπει να περιμένετε την απάτη, αν είστε νέος και
δείτε στ’ όνειρό σας αυτό το πράγμα που περπατάει προς τα πίσω.

Θαραμέλα
Ών ονειρευτείτε πως φτιάχνετε ζαχαρωτά, σημαίνει αύξηση κερδών
από βιοτεχνία ή οποιαδήποτε δουλειά. Ών δείτε πως τρώτε τραγανές,
φρέσκες καραμέλες, είναι σημάδι κοινωνικών απολαύσεων και
σαρκικού έρωτα, τόσο για τους νέους όσο και για τους
ηλικιωμένους. Μινές καραμέλες στ' όνειρο, είναι σημάδι αρρώστιας
ή ότι στενοχώριες θα προκληθούν από κατάχρηση εμπιστοσύνης.
Αια ένα νέο (ή νέα) που θα ονειρευτεί πως έλαβε ένα κουτί
καραμέλες ή άλλα ζαχαρωτά, προβλέπεται πως θα γίνει δέκτης
πολλής κολακείας. Ών δείτε πως στείλατε κουτί με ζαχαρωτά, θα
κάνετε μια πρόταση, αλλά θ' αντιμετωπίσετε απογοήτευση.

120
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θαραντίνα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι είσαστε σε καραντίνα, σημαίνει πως θα
βρεθείτε σε δύσκολη θέση λόγω της δολιότητας των εχθρών σας.

Θάρβουνο
Ών δείτε στον ύπνο σας σβηστό πετροκάρβουνο, σημαίνει άθλιες
καταστάσεις και δυστυχία. Ών το κάρβουνο ήταν αναμμένο και
έβγαζε λαμπερές φλόγες, υπάρχουν προοπτικές μεγάλης αύξησης
της περιουσίας σας, και θ' απολαύσετε αληθινές χαρές.

Θαρδιά
Ών ονειρευτείτε πως έχετε πόνο στην καρδιά και δύσπνοια,
σημαίνει πως θα έχετε προβλήματα στη δουλειά σας. Θάποιο δικό
σας λάθος θα φέρει απώλειες, αν δε διορθωθεί. Ρο να δείτε σε
όνειρο την καρδιά σας, είναι σημάδι αρρώστιας και έλλειψης
ενεργητικότητας. Ρο να δείτε την καρδιά ενός ζώου, σημαίνει πως
θα νικήσετε τους εχθρούς σας και θα κερδίσετε το σεβασμό όλων.
Ών ονειρευτείτε πως τρώτε την καρδιά ενός κοτόπουλου, σημαίνει
πως πρωτοφανείς επιθυμίες θα σας ωθήσουν στην προσπάθεια για
πρόοδο.

Θαρδινάλιος
Ών ονειρευτείτε καρδινάλιο με τα άμφιά του, είναι κακό σημάδι, θα
συναντήσετε τέτοιες κακοτυχίες που θα χρειαστεί να φύγετε σε
μακρινούς ή ξένους τόπους για ν' αρχίσετε από την αρχή μια
κατεστραμμένη σταδιοδρομία. Αια μια γυναίκα, το όνειρο αυτό
είναι σημάδι ότι θα πέσει χαμηλά εξαιτίας ψεύτικων υποσχέσεων.
Ών ο ιερέας ή ο ιεροκήρυκας είναι πνευματικός οδηγός και
σύμβουλος, και οι υπηρεσίες του υποτίθεται πως είναι αναγκαίες,
ειδικά σε ώρα πειρασμού, τότε βρίσκουμε τον εαυτό μας να
ονειρεύεται ένα καρδινάλιο σαν προειδοποίηση ενάντια στο κακό
που πλησιάζει.

Θαρέκλα
Ών δείτε καρέκλα στ’ όνειρό σας, σημαίνει αποτυχία ν'
αντιμετωπίσετε κάποια υποχρέωση. Ών δεν προσέξετε, θα χάσετε

121
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

επίσης πολύ επωφελείς θέσεις. Ών δείτε φίλο να κάθεται σε καρέκλα


και να μένει ακίνητος, σημαίνει πως θ' ακούσετε γι' αυτόν ότι
πέθανε ή αρρώστησε.

Θαρεκλάς
Ών ονειρευτείτε πως είδατε έναν καρεκλά, σημαίνει ότι θ'
αντιμετωπίσετε στενοχώριες από φαινομενικά ευχάριστη εργασία.

Θαρκίνος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καρκίνο που θεραπεύτηκε μ' επιτυχία,
σημαίνει ξαφνική άνοδο από τη σκοτεινή φτώχεια σ' ένα πλούσιο
περιβάλλον. Ών ονειρευτείτε καρκίνο, σημαίνει αρρώστια κάποιου
κοντινού σας προσώπου, και φιλονικίες μ' αυτούς που αγαπάτε. Ών ο
άνθρωπος που θα δει αυτό το όνειρο είναι επιχειρηματίας, μπορεί
να περιμένει οικονομική κρίση. Ώκόμη, ο καρκίνος στο όνειρο είναι
προμήνυμα λύπης στην πιο άσχημη μορφή της. Ν έρωτας θα
διαλυθεί μέσα σε ψυχρή τυπικότητα, και οι επιχειρήσεις θα
καρκινοβατούν και δε θα αποφέρουν κέρδη.

Θαρναβάλι
Ών ονειρευτείτε πως συμμετέχετε σε καρναβάλι, είναι προμήνυμα
ότι σύντομα θα χαρείτε κάποια ασυνήθιστη απόλαυση ή αναψυχή.
Ένα καρναβάλι, όπου χρησιμοποιούνται μάσκες ή ανάρμοστες
κλοουνίστικες φιγούρες, είναι σημάδι οικογενειακής διαφωνίας, οι
επιχειρήσεις δε θα είναι ικανοποιητικές και ο έρωτας θα μείνει
χωρίς ανταπόδοση.

Θάρο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρέχετε πάνω σ' ένα κάρο, κακοτυχία
και αδιάκοπη εργασία θα σας τρώει το χρόνο, αν εξακολουθήσετε
να συντηρείτε την οικογένεια σας. Ών δείτε απλώς κάρο, σημαίνει
άσχημα νέα από συγγενείς ή φίλους. Ών δείτε πως οδηγείτε κάρο,
θα σημειώσετε επάξια επιτυχία σε επιχειρήσεις και άλλες
φιλοδοξίες. Αια τους ερωτευμένους που θα ονειρευτούν πως
τρέχουν μαζί πάνω σε κάρο, σημαίνει ότι θα είναι σωστοί και τίμιοι
παρά τις σκευωρίες των αντιπάλων τους. Ώκόμη, το κάρο, στ' όνειρο,
είναι προμήνυμα ότι ο γάμος σας δεν θα είναι επιτυχημένος, και οι

122
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

στενοχώριες θα σας γεράσουν πρόωρα. Ρο να οδηγείτε κάρο σε


κατήφορο, σημαίνει απώλεια και δυσφορία. Ών το οδηγείτε σε
ανήφορο, προμηνά βελτίωση στις υποθέσεις σας.
Ένα φορτωμένο κάρο είναι σημάδι πως, ενώ το καθήκον σας κρατά
σε μια ηθική στάση, στην πραγματικότητα θα θέλατε να κάνετε το
αντίθετο. Ρο να οδηγείτε κάρο σε λασπωμένα νερά, είναι
προμήνυμα κακοτυχίας. Ένα σκεπασμένο κάρο είναι σημάδι ότι
κάποιες μυστηριώδεις ενέργειες θα καθυστερήσουν την πρόοδό
σας. Ών το κάρο ήταν σπασμένο, σημαίνει αποτυχία και
απογοήτευση. Αια μια νέα κοπέλα που θα δει στον ύπνο της ότι
οδηγεί κάρο μέσα σε καθαρά νερά, είναι σημάδι ευχαρίστησης και
ευημερίας.

Θαρότο
Ών ονειρευτείτε καρότα, είναι σημάδι ευημερίας και υγείας. Αια μια
γυναίκα που θα δει στον ύπνο της ότι τρώει καρότα, σημαίνει ότι θα
παντρευτεί και θα αποχτήσει πολλά και γερά παιδιά.

Θαροτσάκι μωρού
Ών δείτε στον ύπνο σας καροτσάκι μωρού, σημαίνει ότι έχετε ένα
φίλο που σας ταιριάζει και που θα επινοήσει πολλές ευχάριστες
εκπλήξεις για σας.

Θαρύδα
Νι ινδικές καρύδες ή κοκκοκάρυδα στα όνειρα είναι προειδοποίηση
ότι μπορούν να σας συμβούν μοιραία πράγματα, γιατί ύπουλοι
εχθροί υπονομεύουν τα δικαιώματά σας κάτω από το καμουφλάζ
ένθερμων φίλων. Μερές κοκκοφοίνικες είναι σημάδι απώλειας και
λύπης. Κπορεί, ύστερα απ' αυτό το όνειρο, να θρηνήσετε το θάνατο
κάποιου κοντινού σας προσώπου.

Θαρύδι
Βείγμα χαράς και γόνιμου κέρδους. Ών δείτε ότι σπάζετε κούφια
καρύδια, σημαίνει ότι όλες οι προσδοκίες σας θα καταλήξουν σε
απογοήτευση και μεταμέλεια. Αια μια νέα γυναίκα που θα
ονειρευτεί ότι έχει στα χέρια της λεκέδες από καρύδια, είναι

123
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

σημάδι πως γρήγορα ο εραστής της θα στρέψει την προσοχή του σε


άλλη.

Θαρφιά
Ών δείτε καρφιά στ’ όνειρό σας, σημαίνει σκληρή δουλειά με μικρές
απολαβές. Ών δείτε πως εμπορευόσαστε καρφιά, σημαίνει πως θα
τοποθετηθείτε σε καλή θέση. Ών δείτε πως τα καρφιά ήταν
σκουριασμένα ή σπασμένα, σημαίνει αρρώστια και αποτυχία στις
επιχειρήσεις.

Θαρφίτσες
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καρφίτσες, προβλέπονται διαφωνίες και
καυγάδες στην οικογένεια. Αια μια κοπέλα, οι καρφίτσες στο όνειρο
είναι προειδοποίηση για την άσχημη συμπεριφορά της προς τον
αγαπημένο της. Ών δείτε ότι καταπίνετε μια καρφίτσα, σημαίνει ότι
ατυχήματα θα σας οδηγήσουν σε άσχημες καταστάσεις. Ών δείτε
ότι χάνετε μια καρφίτσα, προβλέπεται μικρή απώλεια ή
δυσαρέσκεια. Ών δείτε λυγισμένη ή σκουριασμένη καρφίτσα,
σημαίνει ότι θα χάσετε την υπόληψή σας λόγω των απροσεξιών
σας. Ών δείτε πως σας τρυπάει καρφίτσα, σημαίνει ότι κάποιος θα
σας νευριάσει.

Θαρχαρίας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας καρχαρίες, προλέγονται τρομεροί εχθροί.
Ών δείτε πως ένας καρχαρίας σας ακολουθεί και σας επιτίθεται,
σημαίνει πως αναπόφευκτες δυσκολίες θα σας δημιουργήσουν
κακοκεφιά. Ών δείτε καρχαρίες να κολυμπούν σε καθαρό νερό,
σημαίνει πως κάποιος που σας ζηλεύει θα προσπαθήσει σιγά αλλά
σταθερά να σας δημιουργήσει προβλήματα και να διαταράξει την
ευτυχία σας. Ών δείτε έναν ψόφιο καρχαρία, προβλέπεται
επανασύνδεση με κάποιο πρόσωπο και ευημερία.

Θασκέτο
Αια μια γυναίκα που θα ονειρευτεί πως είδε κασκέτο, σημαίνει ότι
θα λάβει πρόσκληση για κάποια γιορτή. Αια ένα κορίτσι που θα δει
στ' όνειρο της τον αγαπημένο της με κασκέτο, σημαίνει ότι θα
είναι ντροπαλή και συνεσταλμένη μπροστά του. Ών δείτε κασκέτο

124
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

φυλακισμένου, σημαίνει ότι θα χάσετε το θάρρος σας σε ώρα


κινδύνου. Ών δείτε κασκέτο μεταλλωρύχου, σημαίνει ότι θα
κληρονομήσετε αρκετή περιουσία.

Θάστανα
Ών ονειρευτείτε πως πιάνετε κάστανα, είναι προμήνυμα απωλειών
σε επιχείρηση, αλλά προμηνύεται επίσης ότι θα έχετε έναν
ευχάριστο σύντροφο της ζωής. Ών είδατε πως τρώγατε κάστανα,
σας περιμένει λύπη για ένα διάστημα, αλλά τελικά θα έρθει η
ευτυχία. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι τρώει κάστανα
ή ότι κάνει εμπόριο μ' αυτά, σημαίνει ότι θα έχει έναν εύπορο
εραστή και σχετική ευμάρεια.

Θάστρο
Ών ονειρευτείτε πως είσαστε σ' ένα κάστρο, θα αποχτήσετε πλούτο
αρκετό για να κάμετε τη ζωή που επιθυμείτε. Έχετε προοπτικές να
γίνετε ένας μεγάλος ταξιδιώτης και να χαρείτε τη γνωριμία των
λαών πολλών εθνών. Ών δείτε στον ύπνο σας ένα παλιό κάστρο
σκεπασμένο με κλήματα, θα γίνετε πιθανώς ρομαντικός στα
γούστα σας, και θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην κάμετε έναν
ανεπιθύμητο γάμο ή αρραβώνα. Νι δουλειές, ύστερα από αυτό το
όνειρο, θα σημειώσουν κάμψη. Ών δείτε ότι εγκαταλείπετε ένα
κάστρο, θα σας κλέψουν, ή θα χάσετε την αγαπημένη (-ο) σας, ή
κάποιο άλλο προσφιλές πρόσωπο, από θάνατο.

Θατάδικοι
Ών δείτε στον ύπνο σας κατάδικους, σημαίνει καταστροφές και
πικρά νέα. Ών δείτε πως είστε ο ίδιος κατάδικος, είναι σημάδι ότι θα
στενοχωρηθείτε για μια υπόθεση* αλλά θα απαλείψετε όλα τα
σφάλματα. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως είδε τον
αγαπημένο της με φόρμα κατάδικου, σημαίνει πως σύντομα θα έχει
λόγους να αμφισβητήσει το χαρακτήρα της αγάπης του.

Θαταρράκτης
Ν καταρράκτης στ' όνειρο σημαίνει ασφάλεια και εκπλήρωση της
πιο τολμηρής επιθυμίας, και η τύχη σας θα ξεπεράσει όλα τα όρια
της προόδου. Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι σας παρασύρει ένας

125
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

καταρράκτης, σημαίνει πως θα υποφέρετε από απώλειες λόγω της


παραμέλησης των καθηκόντων σας.

Θάστορας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κάστορες, είναι προμήνυμα ότι θα
επιτύχετε ανέσεις με υπομονετικό αγώνα. Ών ονειρευτείτε πως
τους σκοτώνετε για το δέρμα τους, θα κατηγορηθείτε για απάτη
και άπρεπη συμπεριφορά προς ένα αθώο πρόσωπο.

Θατασκήνωση
Ών ονειρευτείτε κατασκήνωση στο ύπαιθρο, μπορείτε να
περιμένετε κάποια αλλαγή στις υποθέσεις, επίσης, μπορείτε να
προετοιμαστείτε για ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι. Ών δείτε μια
εγκατάσταση κάμπινγκ, πολλοί από τους συντρόφους σας θα
μετακομίσουν αλλού και οι προοπτικές σας θα εμφανιστούν
σκυθρωπές. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι βρίσκεται σε
κατασκήνωση, σημαίνει ότι ο καλός της δε θα αργήσει να ορίσει
την ημερομηνία του γάμου τους, και ότι θα αποδειχτεί καλός
σύζυγος. Ών δει πως είναι σε στρατιωτική κατασκήνωση, θα
παντρευτεί με την πρώτη ευκαιρία. Ών μια παντρεμένη δει πως είναι
σε σκηνή στρατιωτικού, κινδυνεύει να κηλιδώσει το όνομα του
άντρα της και να τραβιέται στα δικαστήρια για διαζύγιο.

Θατάσκοπος
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι σας κατασκοπεύουν, σημαίνει
επικίνδυνους καυγάδες και δυσφορία. Ρο να ονειρευτείτε ότι είστε
κατάσκοπος, είναι προμήνυμα ατυχίας στα σχέδια σας.

Θατάστημα
Ών ονειρευτείτε κατάστημα γεμάτο εμπόρευμα, είναι δείγμα
ευτυχίας και ευημερίας. Άδειο κατάστημα, στο όνειρό σας,
σημαίνει ότι οι προσπάθειες σας θ' αποτύχουν. Ρο να δείτε ότι το
κατάστημα σας καίγεται, είναι σημάδι ανανέωσης στις
επιχειρήσεις και ευχαρίστηση. Ών δείτε πως βρεθήκατε σε μεγάλο
κατάστημα, σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε ευχαρίστηση από έσοδα
που θ' αποκτήσετε και που θα προέρχονται από διάφορες πηγές

126
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

κέρδους. Ρο να δείτε ότι πουλάτε εμπορεύματα, δηλ. δουλεύετε σε


κατάστημα, είναι προάγγελος ανόδου.

Θαταστροφή
Ρο να δει κανείς ότι βρέθηκε σε μια καταστροφή, σημαίνει απώλεια
ή θάνατο. Ών όμως ονειρευτείτε ότι κάποιος σας σώζει, είναι
προμήνυμα ότι θα βρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά τελικά
θα ξεφύγετε τον κίνδυνο.

Θατάστρωμα πλοίου
Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε πάνω σε πλοίο και μαίνεται η
θύελλα, θα σας βρουν μεγάλες συμφορές και θα δημιουργήσετε
άτυχους δεσμούς και συμπεθεριάσματα, αν όμως η θάλασσα ήταν
ήρεμη και το φως έντονο, ο δρόμος σας είναι ανοιχτός προς την
επιτυχία.

Θαταφύγιο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι χτίζετε ένα καταφύγιο, προβλέπεται πως
θα ξεφύγετε από τα ύπουλα σχέδια των εχθρών σας. Ών δείτε πως
ζητάτε καταφύγιο, σημαίνει πως αν και θα είστε ένοχος για κάποια
πράξη, θα προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε τον εαυτό σας.

Θατάχρηση
Ών δείτε ότι διαπράξατε κατάχρηση σε βάρος ενός προσώπου,
σημαίνει ότι θα ατυχήσετε στις δουλειές σας, χάνοντας πολλά
χρήματα από την επιμονή σας να διατηρείτε επιχειρησιακές
σχέσεις με άλλους. Ών ονειρευτείτε ότι εσείς είστε θύμα
κατάχρησης, θα ενοχληθείτε στις καθημερινές σας επιδιώξεις από
την εχθρότητα άλλων. Αια μια νέα γυναίκα που ονειρεύτηκε πως
άκουσε καταχρηστικά και υβριστικά λόγια, σημαίνει ότι θα
αποτελέσει αντικείμενο ζήλιας και φθόνου κάποιου προσώπου. Ών η
ίδια χρησιμοποίησε στ' όνειρο της τέτοια λόγια, θα αντιμετωπίσει
ανεπάντεχες άσχημες αντιδράσεις, που θα τη γεμίσουν με
ταπείνωση και τύψεις για ανάξια συμπεριφορά της προς φίλους στο
παρελθόν.

127
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θάψιμο
Ρο κάψιμο στο όνειρο είναι προάγγελος καλών ειδήσεων. Ών δείτε
πως κάψατε το χέρι σας σε καθαρή και ρέουσα φωτιά, σημαίνει
αγνότητα προθέσεων και επιδοκιμασία των φίλων. Ών κάψατε τα
πόδια σας περπατώντας μέσα από θράκα, ή από φλεγόμενο μέρος,
σημαίνει ικανότητα να εκπληρώσετε οποιοδήποτε καθήκον,
μολονότι αυτό μπορεί να είναι αδύνατο για τους άλλους. Ε
συνηθισμένη καλή σας υγεία θα διατηρηθεί, αλλά αν δείτε πως
εξαντληθήκατε στη φωτιά, τα συμφέροντά σας θα απειληθούν από
την προδοσία υποτιθέμενων φίλων.

Θατηγορία
Ών ονειρευτείτε πως κατηγορείτε κάποιον για μια ταπεινή πράξη,
σημαίνει ότι θα φιλονικήσετε με τους υφισταμένους σας, και η
αξιοπρέπειά σας θα πέσει χαμηλά. Ών δείτε πως σας κατηγορούν,
κινδυνεύετε να ενοχοποιηθείτε ότι δημιουργείτε σκάνδαλο κατά
τρόπο ύπουλο και κακεντρεχή.

Θατήχηση
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως συμμετέχετε σε κατήχηση, είναι
προμήνυμα ότι θα σας προσφερθεί επικερδής θέση, αλλά οι
επικρίσεις θα είναι τέτοιες ώστε θα βρεθείτε σε δίλημμα για το αν
θα την αποδεχτείτε ή όχι.

Θάτισχνος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα κάτισχνο πρόσωπο, σημαίνει ατυχίες
και ήττα στην αγάπη. Ών δείτε το δικό σας πρόσωπο κάτισχνο και
λυπημένο, σημαίνει πως θα μπλεχτείτε με γυναίκες και δεν θα
αντιμετωπίσετε τις δουλείες σας με τη σοβαρότητα που χρειάζεται.

Θατοικία*
Ών δείτε ότι δεν μπορείτε να βρείτε το σπίτι σας, θα χάσετε
εντελώς την πίστη σας στην ακεραιότητα των άλλων. Ών δε βλέπετε
διόλου κατοικία στα όνειρά σας, θα είστε άτυχος στις δουλειές σας
και θα χάσετε στις κερδοσκοπικές σας επιχειρήσεις. Ών δείτε πως
αλλάζετε κατοικία, σύντομα θα μάθετε νέα και θα κάμετε

128
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

εσπευσμένα ταξίδια. Ών μια νέα γυναίκα δει πως άφησε το σπίτι


της, σημαίνει πως χαλκεύονται εναντίον της ψεύδη και
συκοφαντίες.

Θατρακύλισμα
Ρο να ονειρευτείτε ότι κατρακυλήσατε από οπουδήποτε, είναι
σημάδι ότι είστε απρόσεκτοι και χρειάζεται προσοχή σε όλες τις
ενέργειές σας. Ών ονειρευτείτε ότι άλλοι κατρακυλούσαν, είναι
σημάδι ότι θα ωφεληθείτε από την απροσεξία των άλλων.

Θατράμι
Ών δείτε κατράμι στον ύπνο σας, είναι δείγμα κατάπτωσης και
προειδοποίηση για σχέδια κακόβουλων ανθρώπων. Θατράμι στα
χέρια ή στα ρούχα, προλέγει αρρώστια και θλίψη.

Θαύσωνας
Ών ονειρευτείτε πως σας ενοχλεί η ζέστη, σημαίνει πως δεν θα
κατορθώσετε να τελειώσετε ορισμένα σχέδια σας λόγω της
προδοσίας κάποιου φίλου σας. Ώυτό το όνειρο δεν είναι ιδιαίτερα
καλό.

Θαφενείο
Ών δείτε ή επισκεφθείτε στ’ όνειρό σας καφενείο, είναι προμήνυμα
ότι θα διατηρήσετε ασύνετα φιλικές σχέσεις με πρόσωπα που είναι
αποδειγμένοι εχθροί σας. Ξανούργες γυναίκες μπορεί να
σκευωρήσουν ενάντια στην ηθική σας υπόσταση και στην
περιουσία σας.

Θαφές
Ών ονειρευτείτε πως πίνετε καφέ, σημαίνει την αποδοκιμασία φίλων
για τις προθέσεις σας να παντρευτείτε. Ών είστε παντρεμένος, θα
έχετε δυσαρέσκειες και συχνούς καυγάδες. Ών ονειρευτείτε πως
παζαρεύατε καφέ, σημαίνει αποτυχίες σε επιχειρήσεις. Ών δείτε πως
πουλούσατε καφέ, σίγουρα θα χάσετε. Ών δείτε πως αγοράζατε, θα
μπορέσετε άνετα να διατηρήσετε την πίστη σας στην αγορά. Κια
νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως είδε ή χειριζόταν καφέ, θα γίνει

129
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αντικείμενο κουτσομπολιού, αν δεν είναι συνετή στις ενέργειές


της. Ών μια νέα γυναίκα δει πως έψηνε καφέ, σημαίνει ότι θα
ξεφύγει από τη μιζέρια χάρη σ' έναν επιτυχημένο γάμο με κάποιον
ξένο. Ών δείτε πως αλέθατε καφέ, είναι προμήνυμα επιτυχημένων
αγώνων ενάντια σε αντιξοότητες. Θαβουρδισμένος καφές είναι
προειδοποίηση ότι κάποιοι ξένοι έχουν στραμμένη πονηρά την
προσοχή τους επάνω σας. Ώκαβούρντιστος καφές σημαίνει ότι
έχετε θρασείς εχθρούς, που θα αγωνιστούν καμουφλαρισμένα για
να σας ανατρέψουν.

Θέδρος
Ών ονειρευτείτε πως είδατε κέδρους πράσινους και ωραίους,
σημαίνει πως θα έχετε ικανοποιητική επιτυχία σε κάποιο εγχείρημα.
Ών δείτε πως οι κέδροι ήταν ξεραμένοι, σημαίνει απελπισία.
Θανένας αντικειμενικός σας σκοπός δεν θα επιτευχθεί, αν τους
είδατε σ' αυτή την κατάσταση.

Θέικ
Ών ονειρευτείτε γλυκά κέικ, σημαίνει ότι οι κόποι σας θα
ανταμειφθούν και οι επιχειρήσεις σας θα ευνοηθούν από τις
περιστάσεις. Νι ερωτευμένοι θα ευημερήσουν. Ών δείτε πως
τεμαχίζετε γλυκά, σημαίνει πως θα λάβετε μεγάλη ευχαρίστηση
από την επιτυχία σας είτε στον κοινωνικό είτε στον επιχειρηματικό
τομέα. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί τη γαμήλια τούρτα
της, είναι το μόνο άσχημο όνειρο σ' αυτή την κατηγορία και
σημαίνει κακοτυχία. Ών δείτε πως ψήνατε κέικ ή άλλα γλυκά, δεν
είναι τόσο καλός οιωνός, όσο αν ονειρευτείτε πως τα είδατε ή τα
τρώγατε.

Θελάρι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως είσαστε σ' ένα ψυχρό, σκοτεινό κελάρι,
θα βασανιστείτε από αμφιβολίες, θα χάσετε την εμπιστοσύνη στο
καθετί και θα υποφέρετε από κακά προμηνύματα από τα οποία δε
θα μπορέσετε να ξεφύγετε παρά μόνο με Ρον έλεγχο της θέλησής
σας. Ρο όνειρο αυτό σημαίνει απώλεια ιδιοκτησίας. Ών δείτε πως το
κελάρι είναι γεμάτο με κρασιά και τρόφιμα, θα σας προσφερθεί
συμμετοχή σε κέρδη προερχόμενα από αμφίβολη πηγή. Ών το όνειρο

130
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αυτό το δει νέα γυναίκα, θα της γίνει πρόταση γάμου από


κερδοσκόπο ή παίχτη τυχερών παιχνιδιών.

Θέντημα
Ών μια γυναίκα ονειρευτεί κέντημα, σημαίνει ότι θα θαυμαστεί για
το τακτ και την ικανότητά της να κάνει το καλύτερο για οτιδήποτε
που θα βρεθεί στο δρόμο της. Αια έναν παντρεμένο άνδρα,
σημαίνει νέο μέλος στην οικογένεια. Αια εραστή, σημαίνει συνετή
και οικονόμο σύζυγο.

Θέντρισμα
Ρο να δείτε στ’ όνειρό σας ότι κάποιο έντομο σας κέντρισε είναι
προάγγελος κακοτυχίας. Αια μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί ότι
ένιωσε κάποιο κέντρισμα, είναι σημάδι πως θα πληγωθεί και θα
μεταμεληθεί για την υπερβολική εμπιστοσύνη που έδειξε σε
άνδρες.

Θεραμικά
Ών δείτε στον ύπνο σας πολλά όμορφα και καθαρά είδη κεραμικής,
σημαίνει πως θα είστε μια φιλόκαλη και οικονόμα νοικοκυρά. Ρο ίδιο
ισχύει και για τον άντρα. Ών δείτε πως είσαστε σε ένα κατάστημα
κεραμικής, είναι σημάδι ότι θα προσέχετε πολύ στις λεπτομέρειες
της δουλειάς σας και έτσι θα έχετε οφέλη. Αια μια νέα γυναίκα,
αυτό το όνειρο σημαίνει ότι θα παντρευτεί ένα δυνατό και ακέραιο
άντρα. Ένα ασυγύριστο κατάστημα κεραμικής, με άδεια ράφια,
σημαίνει απώλεια.

Θεράσια
Ών ονειρευτείτε κεράσια, σημαίνει ότι θα κερδίσετε δημοτικότητα
χάρη στη φιλικότητα και την ανιδιοτέλειά σας. Ών δείτε πως τρώτε
κεράσια, σημαίνει ότι θ' αποκτήσετε κάτι που επιθυμείτε πολύ. Ών
τα κεράσια που θα δείτε είναι άγουρα, είναι σημάδι ότι πλησιάζει
καλή τύχη.

Θέρατο

131
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε ήχο από κέρατο, σημαίνει πως θα


λάβετε νέα από ένα χαρούμενο πρόσωπο. Ών δείτε ένα σπασμένο
κέρατο, σημαίνει θάνατο ή ατύχημα. Ών δείτε παιδιά να παίζουν με
κέρατα, σημαίνει ταύτιση χαρακτήρων και απόψεων μέσα στην
οικογένεια. Αια τη γυναίκα που θα δει πως φυσά ένα κέρατο,
σημαίνει πως θέλει το γάμο περισσότερο από ό,τι ο εραστής της.

Θεραυνός
Θεραυνός στ' όνειρο σημαίνει ευτυχία και ευημερία, αλλά μικρής
διάρκειας. Ών δείτε ότι σας χτύπησε κεραυνός ή ότι αισθανθήκατε
το σοκ γιατί χτύπησε αντικείμενα κοντά σας, είναι σημάδι ότι θα
στενοχωρηθείτε από σχόλια και σκάνδαλα. Ώκόμα, είναι δείγμα
εμπορικής αποτυχίας. Ών δείτε κεραυνό πάνω από το κεφάλι σας,
χωρίς όμως να σας χτυπήσει, σημαίνει χαρά και απόλαυση.
Θεραυνός μέσα από σύννεφα, στ' όνειρο, είναι προγνωστικό
απογοητεύσεων και απώλειας. Νι εμπορευόμενοι πρέπει να μείνουν
κοντά στις επιχειρήσεις τους, οι γυναίκες κοντά στους άνδρες τους
και τα παιδιά που είναι αδιάθετα πρέπει να φροντιστούν από τους
γονείς τους.

Θερί
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κεριά να καίνε με καθαρή και σταθερή
φλόγα, σημαίνει σταθερότητα των ανθρώπων που είναι γύρω σας
και καλοεδραιωμένη περιουσία. Αια μια ανύπαντρη κοπέλα που θα
ονειρευτεί πως πλάθει κεριά, προβλέπεται πως θα έχει μια
απροσδόκητη πρόταση γάμου και μια επίσκεψη μακρινού συγγενή.
Ών δει πως ανάβει κερί, θα συναντήσει τον αγαπημένο της
παράνομα λόγω των αντιρρήσεων των δικών της. Ών δείτε κερί να
τρεμοσβήνει στο φύσημα του αέρα, είναι μια ένδειξη ότι εχθροί
κυκλοφορούν επιζήμιες για σας φήμες. Ών δείτε πως σβήνετε κερί,
σημαίνει λυπηρά νέα. Σίλοι έχουν πεθάνει ή βρίσκονται σε άσχημη
κατάσταση. Ών δείτε πως ανάβετε κερί, κάποιο ευχάριστο γεγονός
θα σας φέρει κοντά σε φίλους που είχατε πολύ καιρό να
συναντήσετε.

Θεφάλι
Ών ονειρευτείτε ένα κεφάλι καλοσχηματισμένο και όμορφο,
σημαίνει πως θα συναντήσετε ανθρώπους με μεγάλη δύναμη και

132
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

επιρροή που θα σας βοηθήσουν σε σημαντικές υποθέσεις σας. Ών


ονειρευτείτε το δικό σας κεφάλι, είναι προμήνυμα ότι σας απειλούν
νευρικές ή πνευματικές διαταραχές. Ών δείτε ένα κεφάλι χωρισμένο
από το σώμα και ματωμένο, θ' αντιμετωπίσετε απογοητεύσεις και
ματαίωση των σχεδίων σας. Ών δείτε τον εαυτό σας με δύο ή
περισσότερα κεφάλια, σημαίνει πως θα έχετε γρήγορη άνοδο, που
ίσως όμως να μην είναι σταθερή. Ών ονειρευτείτε ένα πρησμένο
κεφάλι, σημαίνει πως στη ζωή σας θα γνωρίσετε περισσότερη
ευτυχία από δυστυχία. Ών ονειρευτείτε το κεφάλι ενός παιδιού,
σημαίνει πως σας περιμένει οικονομική πρόοδος. Ών δείτε το κεφάλι
κάποιου κτήνους, σημαίνει πως μόνο οι υλικές απολαύσεις θα σας
απασχολήσουν. Ών δείτε πως πλένετε το κεφάλι σας, σημαίνει ότι
σοβαροί άνθρωποι θα σας αναζητήσουν για την ορθή κρίση και τις
καλές συμβουλές σας.

Θηδεία
Ών ονειρευτείτε κηδεία, σημαίνει δυστυχισμένο γάμο και άρρωστα
παιδιά. Ών ονειρευτείτε την κηδεία κάποιου ξένου, σημαίνει
απρόσμενες στενοχώριες. Ών δείτε την κηδεία του παιδιού σας,
πιθανόν να σημαίνει πως υπάρχει υγεία σε όλη σας την οικογένεια,
αλλά θα επακολουθήσουν απογοητεύσεις από κάποιους φίλους. Ών
δείτε πως παρακολουθείτε κηδεία ντυμένος στα μαύρα, σημαίνει
σύντομη χηρεία. Ών δείτε την κηδεία οποιουδήποτε συγγενή,
σημαίνει νευρολογικά προβλήματα και οικογενειακές στενοχώριες.

Θηδεμόνας
Ρο να ονειρευτείτε έναν κηδεμόνα, είναι σημάδι πως οι φίλοι σας
θα σας αντιμετωπίσουν με περίσκεψη. Αια μια νέα κοπέλα που θα
δει πως κακοποιείται από τον κηδεμόνα της, προβλέπεται πως θα
έχει απώλειες και προβλήματα στο μέλλον.

Θήπος
Ών ονειρευτείτε κήπο με βλάστηση και λουλούδια, σημαίνει ψυχική
ηρεμία και άνεση. Ών δείτε στον ύπνο σας λαχανικά, σημαίνει
δυστυχία και απώλεια της περιουσίας. Αια τις γυναίκες, αυτό το
όνειρο σημαίνει πως θα γίνουν σπουδαίες ή πολύ ευτυχισμένες
στην οικογενειακή τους ζωή. Ών ονειρευτείτε πως περπατάτε με τον

133
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αγαπημένο (-η) σας μέσα σε ανθισμένο κήπο, σημαίνει


απερίγραπτη ευτυχία και ευημερία.

Θηροπήγιο
Θηροπήγιο στ’ όνειρό σας, με ολόκληρο κερί επάνω, προμηνά ότι
λαμπρό μέλλον ανοίγεται μπροστά σας, γεμάτο πλούτο, ευτυχία και
αγαπητούς συντρόφους. Ών το κηροπήγιο ήταν άδειο, σημαίνει το
αντίθετο.

Θήρυκας (ντελάλης)
Ών ονειρευτείτε κήρυκα, η τύχη τρέχει ξωπίσω σας. Ππουδαία
ζητήματα θα ταχτοποιηθούν φιλικά ανάμεσα σε αντιμαχόμενους.
Ών τον είδατε πικραμένο, κάποιο θλιβερό γεγονός ή κακοτυχία
μπορεί γρήγορα να επακολουθήσει.

Θιβώτιο-κουτί
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι ανοίγετε κιβώτιο με εμπορεύματα,
σημαίνει αμύθητο πλούτο και απολαυστικά ταξίδια που μπορεί να
γίνουν σε μακρινά μέρη με ευτυχή αποτελέσματα. Ών το κιβώτιο
είναι άδειο, θα ακολουθήσει απογοήτευση στις δουλειές κάθε
είδους. Ών δείτε κουτιά γεμάτα με λεφτά, είναι προμήνυμα ότι θα
πάψουν οι έγνοιες για δουλειές και θα έχετε μια ευχάριστη
αποχώρηση.

Θιγκλίδωμα-Θάγκελο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κιγκλιδώματα, σημαίνει πως κάποιος
προσπαθεί να σας κλείσει το δρόμο προς την αγάπη ή τη δουλειά.
Ών δείτε πως κρατάτε κιγκλίδωμα, σημαίνει πως θα κάνετε μια
τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια για ν' αποκτήσετε ένα
αντικείμενο που επιθυμείτε πολύ. Κπορεί να είναι ζήτημα αγάπης ή
κάτι με περισσότερο υλική μορφή.

Θιθάρα
Ρο να ονειρευτείτε πως έχετε μια κιθάρα ή πως ακούτε τους ήχους
κιθάρας, σημαίνει ευχάριστη συντροφιά και σοβαρή ερωτική
ιστορία. Αια τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί κιθάρα χωρίς χορδές

134
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ή σπασμένη, προβλέπεται πως οι απογοητεύσεις στην αγάπη θα της


κάνουν κακό. Ών ονειρευτείτε πως ακούγατε την εξωτική μουσική
μιας κιθάρας, πρέπει να αμυνθείτε ενάντια στην κολακεία και την
ευπιστία, γιατί κινδυνεύετε να γοητευθείτε από κάποιο επιτήδειο
πρόσωπο. Ών αυτό το όνειρο το δει άντρας, σημαίνει πως θα χάσει
τη σωστή του κρίση κάτω από την επιρροή γοητευτικών γυναικών.
Ών δείτε πως παίζετε κιθάρα, οι οικογενειακές σας σχέσεις θα είναι
αρμονικές.

Θιμωλία
Αια μια γυναίκα που θα δει πως ασπρίζει το πρόσωπο της με
φτιασίδια, σημαίνει ότι θα επιδιώξει ν' αποχτήσει θαυμαστές. Ών
ονειρευτείτε ότι γράφετε με κιμωλία σε σανίδι, θα επιτύχετε
δημόσιες τιμές, εκτός αν το σανίδι είναι μαυροπίνακας, οπότε το
όνειρο είναι σημάδι κακοτυχίας. Ών δείτε πως τα χέρια σας είναι
γεμάτα κιμωλίες, σας περιμένει απογοήτευση.

Θίνδυνος
Ών δείτε στον ύπνο σας πως βρισκόσαστε σ' επικίνδυνη κατάσταση,
και επίκειται ο θάνατός σας, είναι σημάδι ότι θα αναδυθείτε από
την αφάνεια και θα καταλάβετε διακεκριμένες και τιμητικές
θέσεις, αν όμως δεν ξεφύγετε τον επικρεμάμενο κίνδυνο, και δείτε
πως πεθάνατε ή πληγωθήκατε, θα χάσετε στις επιχειρήσεις και θα
στενοχωρηθείτε στο σπίτι σας με τους δικούς σας, αλλά και με
άλλους. Ών είστε ερωτευμένος, οι προοπτικές σας θα γίνουν
αποθαρρυντικές.

Θινίνη
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κινίνη, σημαίνει πως σύντομα θα
ευτυχίσετε, αν και τα σχέδια σας για την απόκτηση πλούτου δεν θα
πραγματοποιηθούν απόλυτα. Ών δείτε πως παίρνετε κινίνη,
προβλέπεται καλυτέρευση στην υγεία και την ενεργητικότητα, θα
κάνετε επίσης καινούργιους φίλους που θα σας βοηθήσουν στη
δουλειά σας.

Θίσσα

135
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε το πουλί κίσσα στον ύπνο σας, είναι προμήνυμα


ευχάριστων επισκέψεων από φίλους και ενδιαφέροντος
κουτσομπολιού. Ών ονειρευτείτε πως πιάσατε κίσσα, σημαίνει
ευχάριστες, αλλά όχι αποδοτικές απασχολήσεις. Ε σκοτωμένη κίσσα
στ' όνειρο σημαίνει άσχημη οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Θισσός
Γκείνος που θα δει κισσό ν' αναρριχάται πάνω σε δένδρα ή σπίτια,
μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα έχει θαυμάσια υγεία και αύξηση της
περιουσίας. Ρο όνειρο με κισσό σημαίνει ακόμα ότι θ'
ακολουθήσουν άπειρες χαρές, και για μια νέα γυναίκα προμηνά
τιμητικές διακρίσεις. Ν μαραμένος κισσός προοιωνίζεται μελαγχολία
και απραγματοποίητες υποσχέσεις.

Θλαδί
Ρο κλαδί στ' όνειρο, αν είναι γεμάτο με καρπούς και πράσινα φύλλα,
προλέγει πλούτο και πολλές απολαυστικές ώρες με φίλους. Ών είναι
ξερό, σημαίνει λυπητερά νέα για ανθρώπους που λείπουν.

Θλάμα
Θλάμα, στο όνειρο, προλέγει άσχημες ειδήσεις και ανησυχία
οικογενειακή. Ών δείτε άλλους να κλαίνε, σημαίνει ευχάριστο
σμίξιμο ύστερα από πολύ καιρό και από θλιβερό χωρισμό. Ώυτό το
όνειρο, για μια νέα κοπέλα, προλέγει καυγάδες με τον αγαπημένο
της, που θα μπορέσουν να ηρεμήσουν μόνο με την αυταπάρνησή
της. Αια τον εμπορευόμενο, σημαίνει προσωρινές απογοητεύσεις
και αντιθέσεις.

Θλαρινέτο
Ών δείτε στον ύπνο σας αυτό το όργανο, είναι προμήνυμα ότι θα
αφεθείτε σε ελαφρότητα κάτω από τη συνηθισμένη σας
αξιοπρέπεια. Ών δείτε το κλαρινέτο σπασμένο, θα συμβεί κάποια
δυσαρέσκεια κοντινού φίλου.

Θλειδί

136
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας κλειδιά, προβλέπονται αναπάντεχες


αλλαγές. Ών τα κλειδιά χαθούν, ανεπιθύμητες περιπέτειες θα σας
κουράσουν. Ρο να βρείτε κλειδιά σημαίνει γαλήνη οικογενειακή και
καλή τροπή των πραγμάτων για τις επιχειρήσεις σας. Ππασμένα
κλειδιά, στ' όνειρο, προλέγουν χωρισμό από ζήλια ή θάνατο. Αια μια
νέα γυναίκα που θα δει ότι ξεκλειδώνει μια πόρτα με κλειδί,
προβλέπεται νέος εραστής που θα του έχει εμπιστοσύνη. Ών είδε
πως κλείδωσε την πόρτα με κλειδί, σημαίνει επιτυχία στην εκλογή
συζύγου. Ών δει ότι έδωσε τα κλειδιά της αλλού, σημαίνει ότι θ'
αστοχήσει στην κρίση της και με απερίσκεπτες συζητήσεις θα
βλάψει την υπόληψή της.

Θλεψιά
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι κλέβετε εσείς ή άλλοι, είναι σημάδι
κακοτυχίας και απώλειας. Ρο να ονειρευτείτε πως κατηγορηθήκατε
για κλοπή, προμηνά ότι θα παρεξηγηθείτε, και αυτό θα γίνει
αφορμή να υποφέρετε προσωρινά, αλλά τελικά θα δικαιωθείτε.

Θληματαριά
΋νειρο με κληματαριές είναι προμήνυμα ευημερίας, επιτυχίας και
καλής υγείας. Ών οι κληματαριές ήταν ξερές, σημαίνει παροδική
αποτυχία στις συναλλαγές σας.

Θληρικός
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως καλέσατε έναν κληρικό να κάμει
επικήδειο κήρυγμα, σημαίνει ότι θα αγωνιστείτε μάταια εναντίον
αρρώστιας και για την απαλλαγή από κακές επιρροές: αυτές θα
επικρατήσουν παρά τις έντονες προσπάθειές σας. Ών μια γυναίκα
δει στ' όνειρό της πως παντρεύτηκε κληρικό, θα υποφέρει από
πολλές στενοχώριες και το ιδιότροπο χέρι της μοίρας θα την
οδηγήσει στο τέλμα της εναντιότητας.

Θληρονόμος
Ών ονειρευτείτε πως κληρονομήσατε περιουσία ή αντικείμενα
αξίας, σημαίνει πως κινδυνεύετε να χάσετε αυτά που ήδη έχετε και
είναι προειδοποίηση πως σας πλησιάζουν ευθύνες. Γυχάριστες
εκπλήξεις ίσως ακολουθήσουν αυτό το όνειρο.

137
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θλητήρας
Ών δείτε στον ύπνο σας κλητήρα, σημαίνει αγώνα για υψηλότερη
θέση. Ών ο κλητήρας έρχεται για σύλληψη ή για έρωτα, ψεύτικοι
φίλοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από σας.

Θλουβί
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κλουβί πουλιών, θα γίνετε ο ευτυχής
κάτοχος τεράστιου πλούτου και πολλών όμορφων και χαριτωμένων
παιδιών. Ών δείτε μόνο ένα πουλί στο κλουβί, θα συνάψετε
επιθυμητό και πλούσιο γάμο. Ών το κλουβί είναι άδειο, είναι σημάδι
πως κάποιο μέλος της οικογένειας θα χαθεί είτε από εκούσια
απαγωγή είτε από θάνατο. Ών δείτε άγρια ζώα στο κλουβί, σημαίνει
ότι θα θριαμβεύσετε κατά των εχθρών σας και των ατυχιών. Ών
δείτε πως είσαστε στην κλούβα μαζί τους, σας περιμένουν θλιβερές
σκηνές από δυστυχήματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού.

Θλώσιμο (κλωστής)
θαυμάσιο όνειρο. Ών δείτε ότι κλώθετε οποιαδήποτε κλωστή, είναι
σημάδι επιτυχίας. Κε οτιδήποτε καταπιαστείτε θα ξεπεράσετε κάθε
προσδοκία σας.

Θλώσσα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μια κλώσσα με τα κλωσσοπουλάκια της,
σημαίνει, αν είστε γυναίκα, ότι οι φροντίδες σας θα είναι ποικίλες
και πληκτικές. Ξολλά παιδιά θα έχετε να φροντίσετε και μερικά από
αυτά θα αποδειχθούν δύστροπα και άτακτα. Ών είστε άντρας, η
κλώσσα στο όνειρο είναι προμήνυμα συσσώρευσης πλούτου.

Θοζάκος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας Θοζάκο, σημαίνει ταπείνωση προσωπικού
χαρακτήρα, που θα επέλθει από υπερβολική ακολασία και
καταχρήσεις.

Θοιλιά

138
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Γίναι κακό όνειρο αν δείτε μια πρησμένη κοιλιά, σημαίνει


απελπιστική αρρώστια. Ών δείτε οτιδήποτε να σέρνεται με την
κοιλιά, είναι προμήνυμα ταπείνωσης και σκληρού μόχθου.

Θόκα-κόλα
Αια μια γυναίκα που θα ονειρευτεί πως πίνει κόκα-κόλα, σημαίνει ότι
θα χάσει την υγεία της και την τύχη να παντρευτεί έναν πλούσιο
άντρα εξαιτίας της παράδοσής της στις υλικές απολαύσεις.

Θόκαλα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας, τα κόκαλα σας να έχουν πεταχτεί έξω από
τη σάρκα, σημαίνει πως κάποια προδοσία εξυφαίνεται σε βάρος
σας. Ών δείτε ένα σωρό από κόκαλα, πείνα και μολυσματικές
επιδράσεις σας περιβάλλουν.

Θόκαλο φάλαινας
Ών ονειρευτείτε ότι βλέπατε ή επεξεργαζόταν κόκαλο φάλαινας,
είναι σημάδι πως θα συνεργασθείτε με πρόσωπα που θα σας
υποστηρίξουν, και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ αποδοτικό.

Θοκκινάδι
Ρο να ονειρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε κοκκινάδι σημαίνει ότι θα
προσπαθήσετε να ξεγελάσετε τους άλλους με απατηλά μέσα, για
να πετύχετε τους σκοπούς σας. Ών δείτε ότι άλλοι φοράνε κοκκινάδι
στο πρόσωπό τους, χρειάζεται προσοχή για να μη χρησιμοποιηθείτε
από δόλια πρόσωπα. Ών είδατε το κοκκινάδι να ξεβάφει στο
πρόσωπο σας, σημαίνει ότι θα γελοιοποιηθείτε μπροστά στον
αντίπαλό σας και θα χάσετε την εκτίμηση και την αγάπη του
αγαπημένου σας.

Θοκκίνισμα
Αια μια νέα γυναίκα που θα δεί στ' όνειρο της πως κοκκίνισε,
σημαίνει πως θα στενοχωρηθεί και θα ταπεινωθεί από ψεύτικες
κατηγορίες. Ών δει άλλους να κοκκινίζουν, θα μεταχειριστεί

139
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ανόητες κοροϊδίες, που θα την κάνουν δυσάρεστη στους φίλους


της.

Θοκτέιλ
Ών ονειρευτείτε πως πίνατε κοκτέιλ, σημαίνει ότι θα απογοητεύσετε
τους φίλους σας σ' ό,τι αφορά τις κλίσεις σας και θα χαρείτε τη
συντροφιά άσωτων ανδρών και γυναικών, ενώ θα εμφανίζεστε σαν
σοβαρός μελετητής και καλός νοικοκύρης. Αια μια νέα γυναίκα, το
όνειρο αυτό προμηνά άσωτη ζωή και αγνόηση των κανόνων της
ηθικής και της ευπρέπειας.

Θολακεία
Ών δείτε πως επιζητείτε κολακεία, σημαίνει ότι θα καταλάβετε
πομπωδώς τιμητικές θέσεις που δεν τις αξίζετε. Ών προσφέρετε
κολακεία, θα διακυβεύσετε κάποιο πολύτιμο περιουσιακό σας
στοιχείο, με την ελπίδα να αποκομίσετε περισσότερα υλικά οφέλη.

Θόλαση
Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε στην κόλαση, σημαίνει πως θα
ενδώσετε σε πειρασμούς οι οποίοι θα σας καταστρέψουν
οικονομικά και ηθικά. Ών δείτε φίλους σας να βρίσκονται στην
κόλαση, σημαίνει ενόχληση και φορτικές ευθύνες. Γπίσης, θα
μάθετε για την ατυχία κάποιου φίλου σας. Ών ονειρευτείτε πως
κλαίγατε στην κόλαση, είναι σημάδι πως οι φίλοι σας αδυνατούν να
σας σώσουν από τους εχθρούς σας.

Θολατσιό
Αια ανθρώπους που κάνουν πνευματική εργασία, το όνειρο αυτό
είναι καλός οιωνός. Ών δείτε πρωινό κολατσιό με φρέσκο γάλα, αυγά
κι ένα πιάτο γεμάτο ώριμα φρούτα, είναι προμήνυμα βιαστικών,
αλλά ευνοϊκών αλλαγών. Ών τρώτε μόνος, σημαίνει ότι θα πέσετε
σε παγίδα των εχθρών σας. Ών τρώτε με άλλους, είναι καλό.

Θολάρο
Ών ονειρευτείτε πως φορούσατε κολάρο, σημαίνει ότι θα σας
γίνουν μεγάλες τιμές που δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς ότι

140
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

τις αξίζετε. Αια μια γυναίκα που θα δει στον ύπνο της γιακάδες,
είναι σημάδι πως θα έχει πολλούς θαυμαστές, αλλά όχι ειλικρινείς.
Γίναι πιθανό να μείνει ανύπαντρη για ένα μακρύ χρονικό διάστημα.

Θολέγιο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κολέγιο, σημαίνει ότι σύντομα θα
προαχθείτε σε μια θέση που την επιδιώκατε από καιρό. Ών δείτε πως
έχετε ξαναγυρίσει στο κολέγιο, είναι προμήνυμα ότι θα λάβετε
διάκριση για κάποια εξαιρετική εργασία.

Θολλιτσίδες
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κολλιτσίδες, σημαίνει ότι θα αγωνιστείτε
για ν' απαλλαγείτε από κάποιο δυσάρεστο φορτίο, και θα επιδιώξετε
την αλλαγή στο περιβάλλον.

Θολύμπι
Ρο να ονειρευτείτε ότι κολυμπάτε, είναι προμήνυμα επιτυχίας. Ών
δείτε πως, ενώ κολυμπούσατε, διαπιστώσατε ότι βουλιάζετε, σας
περιμένει μεγάλη απογοήτευση. Αια μια νέα κοπέλα που θα
ονειρευτεί ότι κολυμπά με φίλη της που είναι πολύ καλή
κολυμβήτρια, είναι προμήνυμα πως θ' αγαπηθεί για τον χαρακτήρα
της. Ών δείτε ότι κολυμπάτε κάτω από το νερό, σημαίνει δυσκολίες
και αγωνίες.

Θομήτης
Ών ονειρευτείτε αυτό το ουράνιο αντικείμενο που αρμενίζει στους
ουρανούς εμπνέοντας το φόβο, θα αντιμετωπίσετε απροσδόκητες
δοκιμασίες, αλλά με το γενναίο αγώνα σας θα τις ξεπεράσετε και
θ' ανυψωθείτε από μια μέτρια ζωή στα ύψη της φήμης. Αια ένα νέο
άνθρωπο, το όνειρο αυτό προοιωνίζεται στέρηση και λύπη.

Θομμωτής
Ών δείτε πως επισκεπτόσαστε τον κομμωτή σας, σημαίνει ότι θα
εντυπωσιαστείτε από τις πράξεις μιας όμορφης γυναίκας. Αια μια
γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει οικογενειακές διαταραχές. Αια τη
γυναίκα που θα ονειρευτεί πως βάφει τα μαλλιά της, προβλέπεται

141
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ότι θα κινδυνέψει να κατακριθεί από την κοινωνία γιατί κάποιος


εχθρός θα προσπαθήσει να αμαυρώσει την υπόληψη της. Ών
ονειρευτεί πως χτένιζε τα μαλλιά της, σημαίνει πως θ' ασχοληθεί με
επιπόλαια πράγματα και πως θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να
κάνει τους γύρω της ενεργούμενα της.

Θομπασμός
Ών ακούσετε, στ’ όνειρό σας, καυχησιολογίες, θα λυπηθείτε
ειλικρινά για μιαν αυθόρμητη πράξη που θα προξενήσει ταραχή
στους φίλους σας. Ών δείτε πως καυχιέστε σ' έναν ανταγωνιστή,
είναι προμήνυμα ότι θα είστε άδικος, και θα χρησιμοποιήσετε άτιμα
μέσα για να επιπλεύσετε στον ανταγωνισμό.

Θομπογιαννίτης
Ών δείτε έναν κομπογιαννίτη στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα
ενοχληθείτε από κάποια αρρώστια και από τη λανθασμένη
θεραπεία που θ' ακολουθήσετε. Ών δείτε πως γινόσαστε
κομπογιαννίτης, σημαίνει πως υποσυνείδητα καλλιεργείτε τη
νοσηρότητα, που θα την ξεπεράσετε μόνο αν αναλάβετε ευθύνες.

Θόμπος
Ρο να δείτε κόμπους, σημαίνει πολύ στενοχώρια για μηδαμινά
πράγματα. Ρο να δείτε πως δέσατε έναν κόμπο, σημαίνει ότι ο
χαρακτήρας σας είναι πολύ ανεξάρτητος και ότι θ' αρνηθείτε να
υποταχθείτε σε φίλο ή εραστή. Ρο όνειρο έχει την αυτή σημασία
και για τα δύο φύλα.

Θομψευόμενος
Ρο να δει κανείς στον ύπνο του έναν κομψευόμενο τύπο είναι
ένδειξη χαμηλού διανοητικού επιπέδου. Γκείνος που θα δει αυτό το
όνειρο θα πρέπει να προσπαθήσει να ανυψώσει το πνεύμα του σε
ευγενέστερες σκέψεις.

Θονκάρδα
Ώυτό το όνειρο σημαίνει ότι εχθροί θα αναλάβουν καταστρεπτικούς
αγώνες εναντίον σας. Συλαχτείτε από τους τίτλους.

142
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θομφετί (χαρτοπόλεμος)
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κομφετί που να σας εμποδίζει τη θέα, μέσα
σ' ένα πλήθος ανθρώπων που διασκεδάζουν, σημαίνει ότι θα χάσετε
πολλά ζητώντας πρώτα την απόλαυση και έπειτα την εκτέλεση των
έργων που επιβάλλει το καθήκον.

Θοράλλι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας χρωματιστό κοράλλι, είναι σημάδι διαρκούς
φιλίας, που δε θα πάψει να σας ανακουφίζει τις στενοχώριες. Ρο
λευκό κοράλλι προλέγει απιστία και συνάμα προμηνά έρωτα.

Θορδέλα
Θορδέλες στο όνειρο σας σημαίνουν ευχαρίστηση και φροντίδες
που δεν κουράζουν. Αια μια νέα κοπέλα που θα ονειρευτεί ότι
στολίζεται με κορδέλες, είναι προμήνυμα ότι σύντομα θα έχει
πρόταση γάμου, αλλά η επιπολαιότητά της θα γίνει αιτία να
διαπράξει σοβαρά λάθη. Ών δείτε στ' όνειρό σας να φοράνε
κορδέλες, σημαίνει δυσκολίες και συναγωνισμό για την απόκτηση
συζύγου. Ών μια νέα κοπέλα δει ότι αγοράζει κορδέλες, είναι σημάδι
ότι η ζωή της θα είναι εύκολη και γεμάτη ικανοποιήσεις.

Θοριοί
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κοριούς, είναι σημάδι συνεχιζόμενης
αρρώστιας και ατυχών καταστάσεων. Ών δείτε πλήθος κοριών,
προμηνύονται θανατηφόρα ατυχήματα. Ών δείτε κοριούς που
κάνουν τον ψόφιο, είναι προμήνυμα δυστυχίας που θα προέλθει από
αρρώστια. Ών δείτε πως τους λιώνετε και αντί για αίμα εμφανίζεται
νερό, προμηνύεται ανησυχητική, αλλά όχι θανατηφόρα αρρώστια ή
ατύχημα. Ών δείτε κοριούς να σκαρφαλώνουν σε λευκό τοίχο, και
τους ρίχνατε ζεματιστό νερό, σημαίνει ότι θα σας καταπονήσει
βαριά αρρώστια, αλλά δεν υπάρχει φόβος για θάνατο. Ών το
ζεματιστό νερό τους σκότωνε, κάποια σοβαρή επιπλοκή με μοιραία
αποτελέσματα δεν είναι απίθανη.

Θορίτσια

143
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως είδατε ένα όμορφο νεαρό κορίτσι,


προμηνύονται ευχάριστες προοπτικές και οικογενειακές χαρές. Ών
το κορίτσι ήταν αδύνατο και χλωμό, σημαίνει ότι κάποιος συγγενής
σας θα μείνει ανάπηρος και θα έχετε πολλές φασαρίες. Αια έναν
άντρα που θα ονειρευτεί πως είναι κορίτσι, σημαίνει πως θα έχει
προβλήματα αντίληψης ή πως θα γίνει ηθοποιός και θα παίζει
γυναικείους ρόλους.

Θορνέτα
Ών δείτε ή ακούσετε στ’ όνειρό σας κορνέτα, σημαίνει ότι ξένοι
ενδιαφέρονται για σας καλοπροαίρετα.

Θορσές
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κορσέ, σημαίνει ότι θα βρεθείτε σε
αμηχανία σ' ό,τι αφορά τη σημασία του ενδιαφέροντος που έχετε
προκαλέσει. Ών μια νέα γυναίκα δει πως στενοχωρήθηκε με το
δέσιμο ή το λύσιμο του κορσέ της, σημαίνει πως θα έχει έντονη
τάση να καυγαδίσει με τους φίλους της με το παραμικρό. Ών δείτε
πως άλλοι φορούν βελούδινο ή διακοσμημένο κορσέ, σημαίνει πως
σας ενδιαφέρει περισσότερο ο πλούτος από την τιμή. Αια τη
γυναίκα που θα λάβει κορσέ σαν δώρο, προβλέπεται πως σύντομα
πολλοί θα την εκτιμήσουν.

Θορυδαλλός
Ών ακούσατε τη φωνή κορυδαλλού στ’ όνειρό σας, προμηνύεται
ευτυχία και ευημερία. Ών είδατε να πετάνε κορυδαλλοί γύρω σας, η
τύχη θα σας χαμογελάσει. Ρο να δείτε πως πιάσατε κορυδαλλό,
σημαίνει τιμές και εύκολο έρωτα. Ών είδατε κορυδαλλούς να τρώνε,
είναι προμήνυμα ευημερίας και πολλών εισοδημάτων.

Θόρφος
Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο κόρφος της είναι
τραυματισμένος, είναι προμήνυμα πως την απειλεί κάποια μεγάλη
πίκρα. Ών δει τον κόρφο της λερωμένο ή ζαρωμένο, θα δοκιμάσει
μεγάλη απογοήτευση στον έρωτα και πολλές αντίζηλες θα τη
στενοχωρήσουν πολύ. Ών ο κόρφος της είναι λευκός και γεμάτος,

144
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

σύντομα θα αποκτήσει περιουσία. Ών δει τον εραστή της να τον


κοιτάζει ύπουλα μέσα από το τολμηρό κορσάζ της, σημαίνει ότι
πρόκειται να υποχωρήσει στα γλυκόλογα και στις γαλιφιές ενός
φλογερού «κορτάκια».

Θοσμήματα
Ρέρψεις και πλούτη σημαίνουν τα χρυσαφικά στ' όνειρο. Ών δείτε
πως τα φορούσατε, είναι σημάδι ικανοποίησης και επιτυχίας στις
επιδιώξεις σας. Ών δείτε πως τα φορούσαν άλλοι, είναι προμήνυμα
ότι θα σας προσφερθούν υψηλές θέσεις. Τρυσαφικά πάνω στα
ρούχα σημαίνουν καλή τύχη. Πημαίνουν ακόμη κληρονομιά ή καλή
τοποθέτηση που θα σας φέρουν μεγάλη ικανοποίηση. Ών δείτε πως
κληρονομήσατε χρυσαφικά, η ευημερία σας θα είναι πρωτοφανής,
αλλά όχι εντελώς ικανοποιητική. Ρο να δείτε ότι δίνετε χρυσαφικά,
είναι μια προειδοποίηση πως η περιουσία σας διατρέχει κινδύνους.
Αια μια νέα κοπέλα, το να δει ότι της δίνουν χρυσαφικά σημαίνει
μεγάλη χαρά και πολύ καλό γάμο. Ών δει πως έχασε χρυσαφικά,
προβλέπεται ότι εχθροί της θα προσπαθήσουν να την εξαπατήσουν.
Ών δείτε πως βρήκατε χρυσαφικά, σημαίνει γρήγορη και θαυμαστή
άνοδο στις επιχειρήσεις και στα ενδιαφέροντά σας. Ρο να δείτε
πως δώσατε χρυσαφικά, είναι προμήνυμα ότι θα ζημιώσετε τον
εαυτό σας χωρίς να το καταλάβετε. Ε αγορά χρυσαφικών στ' όνειρο
σημαίνει ότι θα έχετε αισθηματικές επιτυχίες, που όμως δεν θα
κρατήσουν για πολύ.

Θοτόπουλα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μια κλωσσοφωλιά, σημαίνει στενοχώρια
λόγω πολλών φροντίδων, μερικές από τις οποίες θα αποδειχτούν
επωφελείς. Λεαρά ή μισοαναπτυγμένα κοτόπουλα σημαίνουν
επιτυχημένες επιχειρήσεις, αλλά για να τις κάνετε τέτοιες, θα
πρέπει να ασκήσετε τη σωματική σας δύναμη. Ών δείτε κοτόπουλα
να πηγαίνουν στην κούρνια, εχθροί ετοιμάζουν κακό για σας. Ών
δείτε πως τρώτε κοτόπουλα, σημαίνει πως η φιλαυτία θα αμαυρώσει
την καλή σας φήμη. Ε εργασία και ο ερωτάς σας θα βρεθούν σε
επισφαλείς καταστάσεις.

Θοτόπουλα μαντάμ

145
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας εκείνα τα γνωστά μικροκαμωμένα


κοτόπουλα, που ονομάζονται «μαντάμ», η περιουσία σας θα είναι
μικρή, ωστόσο όμως θα είστε ικανοποιημένοι. Ών τα δείτε άρρωστα
ή εκτεθειμένα σε χειμωνιάτικες θύελλες, τα συμφέροντα σας θα
βλαφτούν.

Θουάκερος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας έναν Θουάκερο, προβλέπεται πως θα έχετε
πιστούς φίλους και ευνοϊκές επιχειρήσεις. Ών δείτε πως είστε
Θουάκερος, σημαίνει πως θα συμπεριφερθείτε με αξιοπρέπεια σε
κάποιον εχθρό σας. Αια την κοπέλα που θα δει πως βρίσκεται σε μια
συνάντηση Θουά- κερων, είναι σημάδι ότι με τη σεμνή της
συμπεριφορά θα κερδίσει έναν πιστό σύντροφο που θα της
προσφέρει όλες τις ανέσεις.

Θουαρτέτο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα κουαρτέτο, όπου παίζετε ή τραγουδάτε,
προβλέπονται επιτυχίες στις επιχειρήσεις, ευχάριστη συντροφιά και
διασκεδάσεις. Ών ονειρευτείτε πως βλέπετε ή ακούτε ένα
κουαρτέτο, σημαίνει πως οι φιλοδοξίες σας θα είναι πάνω από τις
δυνάμεις σας.

Θουβαρίστρα
Ρο όνειρο με κουβαρίστρες σημαίνει ότι θα αναλάβετε
μακροχρόνια και δύσκολα καθήκοντα, που θα ξεπεράσουν όμως σε
απόδοση ακόμα και τις πιο τολμηρές προσδοκίες σας. Ών οι
κουβαρίστρες είναι άδειες, χρειάζεται προσοχή για να προλάβετε
μεγάλες απογοητεύσεις.

Θουβέντα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι κουβεντιάζετε, σημαίνει πως σύντομα
θα ακούσετε ότι κάποιος συγγενής είναι άρρωστος, και ακόμα θα
υπάρξουν στενοχώριες στις υποθέσεις σας. Ών ονειρευτείτε άλλους
να κουβεντιάζουν δυνατά, χρειάζεται προσοχή, γιατί κινδυνεύετε
να κατηγορηθείτε για ανάμιξη στις υποθέσεις των άλλων. Ών
νομίσατε πως μιλούσαν για σας, προμηνύεται κίνδυνος για την
υγεία σας και δυσμένεια.

146
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θουβέρτες
Θουβέρτες λερωμένες στ’ όνειρό σας σημαίνουν προδοσία. Ών είναι
καινούργιες και λευκές, σας περιμένει επιτυχία εκεί που περιμένατε
αποτυχία, και θα αποφύγετε μοιραία αρρώστια χάρη σε
απρόβλεπτους παράγοντες.

Θουδούνι
Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε να χτυπά ένα κουδούνι, θα μάθετε
απρόσμενες ειδήσεις για τη λύπη ή την αρρώστια κάποιου που είναι
μακριά. Ών δείτε πως χτυπούσατε κουδούνι, προβλέπονται
προβλήματα υγείας και αναποδιές.

Θουζίνα
Ών δείτε κουζίνα στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα υποχρεωθείτε να
αντιμετωπίσετε ανάγκες που θα σας προκαλέσουν μελαγχολία. Αια
μια νέα γυναίκα, το να ονειρευτεί καθαρή και συγυρισμένη κουζίνα
σημαίνει ότι θα πάρει ενδιαφέρουσα κληρονομιά.

Θούκος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κούκο, είναι σημάδι ότι θα τερματιστεί
ξαφνικά μια ευτυχισμένη ζωή λόγω καταστροφής αγαπημένου
φίλου. Ών δείτε πως ακούσατε κούκο, σημαίνει οδυνηρή αρρώστια ή
θάνατο κάποιου αγαπημένου προσώπου που απουσιάζει, ή ατύχημα
σε κάποιον από την οικογένεια σας.

Θουκουβάγια
Ών δείτε ότι ακούτε τη φωνή μιας κουκουβάγιας, σημαίνει πως ο
θάνατος πλησιάζει ύπουλα το περιβάλλον σας. Γίναι μια
προειδοποίηση πως δεν πρέπει να σπαταλάτε μάταια τη ζωή σας.
Γπίσης, άσχημα νέα για κάποιον που λείπει σίγουρα θα
ακολουθήσουν αυτό το όνειρο.

Θουμπιά

147
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αια μια νέα γυναίκα που θα δει πως ράβει λαμπρά, γυαλιστερά
κουμπιά σε στολή, είναι προμήνυμα πως θα παντρευτεί έναν ωραίο
πλούσιο και στοργικό άντρα. Αια ένα νέο, σημαίνει ότι θα τον
δεχτούν στο στρατό και θα κάμει εκεί λαμπρή καριέρα.

Θουνέλι
Ών δείτε ότι κυνηγάτε κουνέλια, θα συναντήσετε ενδιαφέροντα
πρόσωπα. Ών τα κουνέλια τριγυρίζουν κοντά σας, αυτό σημαίνει
όμορφη οικογενειακή ζωή. Ιευκά κουνέλια σημαίνουν πίστη στην
αγάπη και ευνοϊκές εξελίξεις σ' όλες τις υποθέσεις.

Θούνια
Ών ονειρευτείτε μια κούνια, με ένα όμορφο παιδάκι μέσα, σημαίνει
ευημερία και λατρεία των όμορφων παιδιών. Ών ονειρευτείτε πως
κουνούσατε το μωρό σας, σημαίνει ότι κάποιος θα αρρωστήσει από
την οικογένεια. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως
κουνούσε μια κούνια είναι σημάδι ότι θα πέσει χαμηλά, θα πρέπει
να προσέξει το κουτσομπολιό.

Θουνιστή πολυθρόνα
Θουνιστή πολυθρόνα στ’ όνειρό σας σημαίνει ευχαρίστηση από το
περιβάλλον σας. Ών ονειρευτείτε μητέρα, γυναίκα ή αγαπημένη να
κάθεται σε κουνιστή καρέκλα, είναι σημάδι σπάνιας ευχαρίστησης.
Ών η κουνιστή πολυθρόνα ήταν άδεια, σημαίνει κακοτυχία γι' αυτόν
που είδε το όνειρο.

Θουνούπι
Ών ονειρευτείτε κουνούπια, σημαίνει πως θα προσπαθήσετε σκληρά
για να μείνετε απρόσβλητος από τις επιθέσεις ύπουλων εχθρών. Ε
υπομονή και η περιουσία σας θα υποφέρουν λόγω αυτών των
ατόμων. Ών δείτε πως σκοτώσατε κουνούπια, σημαίνει πως θα
ξεπεράσετε τα εμπόδια και θα απολαύσετε ευτυχία και
οικογενειακή γαλήνη.

Θουνουπίδι

148
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας ότι τρώγατε κουνουπίδι, θα επιτιμηθείτε για


παραμέληση καθήκοντος. Ών το δείτε να φυτρώνει, οι προοπτικές
σας θα βελτιωθούν ύστερα από μια περίοδο απωλειών. Αια μια νέα
γυναίκα που θα δει αυτό το λαχανικό στ' όνειρό της, σημαίνει ότι
θα παντρευτεί για να ευχαριστήσει τους γονείς της και όχι τον
εαυτό της.

Θουπάκι τσαγιού
Ών ονειρευτείτε κουπάκια τσαγιού, είναι σημάδι πως θα δοκιμάσετε
ευχαρίστηση. Αια μια γυναίκα, το να δει ότι σπάζει κουπάκια ή τα
βλέπει σπασμένα, σημαίνει περιστατικά ανάμικτα με χαρά και
θλίψη. Ρο να δείτε πως πίνατε κρασί από κουπάκι τσαγιού, προλέγει
καλοτυχία.

Θουπί
Ών ονειρευτείτε πως τραβάτε κουπί, προμηνύονται απογοητεύσεις
για σας, και ότι θυσιάζετε την ευχαρίστησή σας για χάρη των
άλλων. Ών δείτε πως χάνετε ένα κουπί, σημαίνει πως θα κάνετε
φιλότιμες προσπάθειες για να πραγματοποιήσετε ικανοποιητικά τα
σχέδια σας. Ένα σπασμένο κουπί προοιωνίζεται ματαίωση κάποιας
προγραμματισμένης διασκέδασης.

Θουρέας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κουρέα, σημαίνει ότι η επιτυχία θα έρθει
ύστερα από σκληρό αγώνα και «κυνήγημα της δουλειάς». Αια μια
νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί κουρέα, είναι προμήνυμα ότι η
περιουσία της θα μεγαλώσει, όχι όμως σημαντικά.

Θουρούνα
Ών ονειρευτείτε πως είδατε κουρούνα, σημαίνει κακοτυχία και λύπη.
Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε κουρούνες να κράζουν, θα
επηρεαστείτε από άλλους να διαθέσετε κακώς την περιουσία σας.
Αια ένα νέο άντρα, είναι ένδειξη πως θα υποκύψει στις πανουργίες
ύπουλων γυναικών.

149
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θουρτίνες
Ών δείτε στον ύπνο σας κουρτίνες, είναι προμήνυμα ότι θα σας
έρθουν ανεπιθύμητοι επισκέπτες, που θα σας προκαλέσουν
ενόχληση και στενοχώρια. Νι λερωμένες ή σχισμένες κουρτίνες στ'
όνειρο σημαίνουν φιλονικίες και κατηγορίες.

Θουταβάκι
Ών δείτε στον ύπνο σας κουταβάκι, σημαίνει ότι σύντομα θα
βρεθείτε σε δίλημμα. Ών φαινόταν αρρωσπάρικο, σημαίνει
απογοητεύσεις και όχι πολύ καλές προοπτικές στις υποθέσεις σας.

Θουτάλα
Ών δείτε κουτάλα στ’ όνειρό σας, σημαίνει ότι θα έχετε τύχη στην
εκλογή του συζύγου σας. Ρα παιδιά σας θα γίνουν πηγή ευτυχίας. Ών
η κουτάλα ήταν σπασμένη, ή λερωμένη, σημαίνει μεγάλη απώλεια.

Θουτάλια
Ών δείτε στον ύπνο σας κουτάλια, είναι δείγμα προόδου, και στην
οικογενειακή ατμόσφαιρα θα επικρατήσει ηρεμία και κατανόηση.
Ών δείτε πως σας φάνηκε ότι χάσατε κουτάλι, σημαίνει καχυποψία
και άδικες κατηγορίες. Ών ονειρευτείτε ότι κλέψατε κουτάλι, είναι
σημάδι κακής συμπεριφοράς και ότι έχετε ανάγκη προστασίας.
Ππασμένα ή βρώμικα κουτάλια σημαίνουν απώλεια και φασαρίες.

Θουτσός
Αια μια γυναίκα, το να ονειρευτεί έναν κουτσό σημαίνει ότι οι
ελπίδες της δεν θα πραγματοποιηθούν και θα δοκιμάσει
απογοητεύσεις.

Θούραση Ών ονειρευτείτε πως αισθάνεστε κουρασμένος, σημαίνει


πως θα έχετε προβλήματα υγείας και πως θα αισθανθείτε
καταπίεση στη δουλειά σας. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί
κουρασμένους ανθρώπους, προμηνύονται προβλήματα υγείας.

Θουτσομπολιό-Θακολογία

150
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Νι συνθήκες θα αλλάξουν από το καλό προς το κακό, αν είδατε


στον ύπνο σας ότι κάνατε κουτσομπολιό παρέα με άλλους. Ών
είδατε πως σας κουτσομπόλευαν φίλοι σας, σημαίνει πως θα έχουν
στενοχώριες από υπηρεσιακό προσωπικό και παιδιά.

Θρανίο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κρανία που κάνουν γκριμάτσες σε σας,
είναι προμήνυμα οικογενειακών καυγάδων και διαφωνιών. Νι
επιχειρήσεις στα χέρια σας θα γίνουν προβληματικές. Ών δείτε το
κρανίο κάποιου φίλου, σημαίνει πως κάποιος φίλος σας θα σας
πληγώσει. Ών δείτε το δικό σας κρανίο, σημαίνει πως θα έχετε
τύψεις συνειδήσεως.

Θράνος
Ών ονειρευτείτε ένα κράνος, σημαίνει πως θα καταφέρετε να
αποφύγετε τη φτώχεια και τις απώλειες που σας απειλούν.

Θρασί
Ών δείτε ότι πίνατε κρασί, σημαίνει χαρά και ειλικρινή φιλία. Ών δείτε
πως σπάσατε μπουκάλια με κρασί, είναι προμήνυμα ότι ο έρωτας
και το πάθος θα παύσουν να υπάρχουν. Ρο να δείτε βαρέλια με
κρασί είναι σημάδι πολυτέλειας. Ών γεμίζατε με κρασί μια φιάλη,
σημαίνει πολυποίκιλες ευχαριστήσεις και ότι θα επισκεφθείτε πολλά
αξιόλογα μέρη. Ών ονειρευτείτε ότι εμπορεύεστε κρασί, οι ασχολίες
σας θα ανταμειφθούν. Αια μια νέα γυναίκα που θα δει ότι πίνει
κρασί, προβλέπεται ότι θα παντρευτεί πλούσιο και αξιόλογο άνδρα.

Θραυγές
Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε κραυγές απελπισίας, σημαίνει ότι θα
έχετε μεγάλες σκοτούρες, μα αν αγρυπνείτε, θα ξεπεράσετε
τελικά αυτές τις στενάχωρες καταστάσεις σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Ών ακούσατε μια κραυγή έκπληξης, θα λάβετε βοήθεια
από ανεπάντεχη πηγή. Ών ακούσατε κραυγές άγριων ζώων, σημαίνει
δυστύχημα σοβαρής μορφής. Ών ακούσατε κραυγή για βοήθεια από
συγγενείς ή φίλους, σημαίνει πως είναι άρρωστοι ή πολύ
στενοχωρημένοι.

151
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θρέας
Αια τη γυναίκα που θα ονειρευτεί ωμό κρέας, σημαίνει πως θα
απογοητευτεί στην προσπάθειά της να φτάσει τους στόχους της. Ών
δει μαγειρευμένο κρέας, σημαίνει πως άλλοι θα αποκτήσουν αυτό
το οποίο εκείνη θέλει. Ών δείτε ρόστο, σημαίνει πως θα
αντιμετωπίσετε οικογενειακή απιστία και πανουργία.

Θρεατοελιές
Ών δείτε ότι σας ενοχλούν οι κρεατοελιές, σημαίνει ότι θα
δυσκολευτείτε να αποκρούσετε τις απαιτήσεις των άλλων. Ών
ονειρευτείτε πως εξαφανίσθηκαν οι κρεατοελιές από πάνω σας,
είναι σημάδι ότι θα ξεπεράσετε δυσάρεστα εμπόδια και τελικά θα
επιτύχετε στις επιχειρήσεις. Ών ονειρευτείτε κρεατοελιές σε
τρίτους, είναι σημάδι ότι έχετε κακόψυχους εχθρούς κοντά σας. Ών
δείτε ότι γιατρεύετε κρεατοελιές, θα αγωνισθείτε για να
αποφύγετε κίνδυνο για σας και τους δικούς σας.

Θρεβάτι
Ένα καθαρό και λευκό κρεβάτι σημαίνει ειρηνικό τέλος σε
στενοχώριες. Αια μια γυναίκα που θα δει στον ύπνο της ότι στρώνει
κρεβάτι, σημαίνει καινούργιο εραστή και ευχάριστη απασχόληση.
Ών δείτε πως είσαστε σε κρεβάτι, αλλά σε ξένο δωμάτιο, θα έχετε
επίσκεψη φίλων που δεν τους περιμένατε.
Ών ένα άρρωστο άτομο ονειρευτεί πως είναι στο κρεβάτι, νέες
επιπλοκές θα παρουσιαστούν και ίσως ο θάνατος. Ών δείτε πως
κοιμάστε σε κρεβάτι στο ύπαιθρο, θα πρέπει να περιμένετε
γοητευτικές εμπειρίες και ευκαιρία για να βελτιώσετε την
περιουσία σας.
Ών δείτε μαύρους να περνούν κοντά στο κρεβάτι σας, σημαίνει πως
θα προκύψουν άσχημα περιστατικά που θα επηρεάσουν τα σχέδιά
σας. Ών δείτε πως κάποιος φίλος σας κοιμόταν σε κρεβάτι και ήταν
πολύ χλωμός, σημαίνει ότι παράξενες και θλιβερές περιπλοκές θα
βασανίσουν φίλους σας, φέρνοντας δυσαρέσκεια και σε σας τον
ίδιο. Αια μια μητέρα που θα δει ότι το παιδί της «βρέχει» το κρεβάτι
του, είναι προμήνυμα ότι την περιμένει ασυνήθιστη ανησυχία, και
άρρωστα πρόσωπα δε θα αναρρώσουν τόσο γρήγορα όσο ίσως

152
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

αναμενόταν. Αια κάποιον που θα δει ότι «έβρεξε» το κρεβάτι του,


σημαίνει αρρώστια, ή ότι κάποια τραγωδία θα παρεμβληθεί στην
καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς του.
Ών δείτε πως το πρόσωπο με το οποίο κοιμόσαστε στο ίδιο κρεβάτι
δε σας αρέσει, είναι προμήνυμα ότι κάποιος που έχει απαιτήσεις
από εσάς, θα σας επικρίνει και θα κάμει το περιβάλλον σας γενικά
δυσάρεστο. Ών δείτε πως έχετε σύντροφο στο κρεβάτι κάποιον
ξένο, η δυσφορία σας θα ενοχλεί καθένα που θα σας πλησιάζει. Ών
δείτε πως είχατε στο κρεβάτι σας κάποιο ζώο, απεριόριστη
κακοτυχία θα κρέμεται πάνω από το κεφάλι σας.

Θρεβάτι εκστρατείας
Ών ονειρευτείτε κρεβάτι εκστρατείας, είναι προμήνυμα πως σας
περιμένει κάποια στενοχώρια λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος.
Θρεβάτια εκστρατείας στη σειρά σημαίνουν ότι η στενοχώρια δε θ'
αγγίξει μόνον εσάς, αλλά και φίλους.

Θρεβατοκάμαρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πρόσφατα επιπλωμένη κρεβατοκάμαρα,
σας περιμένει μια ευτυχισμένη αλλαγή. Ραξίδια σε μακρινούς
τόπους και ευχάριστες συντροφιές.

Θρεματόριο
Ών ονειρευτείτε πως είδατε ν' αποτεφρώνουν νεκρούς, σημαίνει πως
εχθροί θα μειώσουν την επιρροή σας στους επιχειρηματικούς
κύκλους. Ών δείτε πως αποτέφρωναν εσάς, είναι σημάδι σοβαρής
αποτυχίας στις επιχειρήσεις, εφόσον θα βασιστείτε σε οποιαδήποτε
άλλη κρίση εκτός από τη δική σας.

Θρεμμύδια
Ρο να δείτε ποσότητες κρεμμυδιών στ’ όνειρό σας σημαίνει πως θα
συναντήσετε έχθρα και φθόνο λόγω της επιτυχίας σας. Ών δείτε
πως τρώτε κρεμμύδια, σημαίνει πως θα ξεπεράσετε κάθε αντίθεση.
Ών δείτε κρεμμύδια να μεγαλώνουν, σημαίνει πως θ'
αντιμετωπίσετε τόσες αντιθέσεις στη δουλειά σας όσες είναι
απαραίτητες για να έχει η δουλειά ενδιαφέρον. Καγειρευμένα

153
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

κρεμμύδια προλέγουν ηρεμία και μικρά κέρδη στις επιχειρήσεις. Ών


ονειρευτείτε πως κόβατε κρεμμύδια και καίγανε τα μάτια σας,
σημαίνει πως θα νικηθείτε από τους εχθρούς σας.

Θρεοπώλης-Τασάπης
Ών δείτε στον ύπνο σας χασάπη να σφάζει ζώο και να τρέχουν
πολλά αίματα, μπορείτε να περιμένετε μοιραία αρρώστια στην
οικογένεια σας. Ών δείτε χασάπη να τεμαχίζει κρέας, η κοινωνία θα
ασχοληθεί με το άτομο σας προς ζημία σας. Ξροσέξτε τις
επιστολές και τα έγγραφα που γράφετε.

Θρέπι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μαύρα κρέπια να κρέμονται από μια πόρτα,
σημαίνει ότι θ' ακούσετε για τον ξαφνικό θάνατο κάποιου συγγενή
ή φίλου. Ών δείτε ένα πρόσωπο ντυμένο με κρέπια, σημαίνει ότι θα
λάβετε λύπη, όχι όμως για θάνατο. Ρο όνειρο αυτό είναι κακό
σημάδι για επιχείρηση ή εμπόριο. Αια τους ερωτευμένους,
συνεπάγεται φιλονικίες και χωρισμό.

Θριθάρι
΋ποιος δει στον ύπνο του χωράφι με κριθάρι, θα ικανοποιήσει τις
ανώτατες επιθυμίες του και κάθε του προσπάθεια θα στέφεται από
επιτυχία. Νποιαδήποτε φθορά στο χωράφι σημαίνει απώλεια.

Θριθάρι ζυθοποιίας
Ών ονειρευτείτε αυτό το κριθάρι, σημαίνει ευχάριστη ζωή και
πλούτη, που θα ανεβάσουν το επίπεδο σας. Ών ονειρευτείτε πως
πίνετε ποτό από αυτού του είδους το κριθάρι, σημαίνει πως θα
ανακατευτείτε σε κάποια επικίνδυνη αποστολή, η οποία όμως θα
σας αφήσει πολλά κέρδη.

Θρίνα
Ρα κρίνα στο όνειρο σημαίνουν τιμωρία με αρρώστια και θάνατο.
Θρίνα που φυτρώνουν με πλούσια φυλλώματα προλέγουν πρόωρο
γάμο για τους νέους και χωρισμό. Ών δείτε μικρά παιδιά μέσα σε
κρίνα, είναι κακό για τα μικρά. Αια μια νέα γυναίκα, το να

154
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ονειρευτεί ότι μαζεύει ή θαυμάζει κρίνα, σημαίνει θλίψη που τη


διαδέχεται χαρά. Ρα μαραμένα κρίνα προλέγουν ότι η θλίψη είναι
πολύ πιο κοντά απ' ότι αναμένεται. Ών δείτε πως μυρίζετε το άρωμα
των κρίνων, σημαίνει ότι οι στενοχώριες θα σας εξαγνίσουν.

Θροκόδειλος
΋ποιος δει στ' όνειρό του κροκόδειλο, μπορεί να είναι βέβαιος ότι
θα εξαπατηθεί από τον πιο στενό του φίλο. Γχθροί παραμονεύουν
να σας επιτεθούν σε κάθε γωνία. Ών ονειρευτείτε πως πηγαίνατε
καβάλα στη ράχη ενός κροκόδειλου, μπορείτε να περιμένετε
σκοτούρες, από τις οποίες θα παλέψετε πολύ για να απαλλαγείτε.
Ξροσέξτε αυτή την προειδοποίηση, όταν δείτε όνειρα τέτοιου
είδους. Ώποφύγετε να δώσετε εμπιστοσύνη ακόμα και σε φίλους.

Θρούστα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κρούστα ψωμιού, σημαίνει ακαταλληλότητα
και κίνδυνο αθλιότητας λόγω παραμέλησης καθηκόντων.

Θρυμμένο αντικείμενο
Ών ονειρευτείτε πως κρύβετε οποιοδήποτε αντικείμενο, σημαίνει
ενοχλητικές καταστάσεις. Ών δείτε πως βρήκατε κρυμμένα
αντικείμενα, σημαίνει πως θα απολαύσετε απρόσμενες χαρές. Αια
τη νέα γυναίκα που θα δει κρυμμένα αντικείμενα, σημαίνει πως θα
γίνει το αντικείμενο κουτσομπολιού, αλλά στο τέλος θα
ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Θρύο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι υποφέρετε από κρύο, προειδοποιείστε
να προσέξετε τις υποθέσεις σας. ΢πάρχουν εχθροί που
εργάζονται για την καταστροφή σας. Γπίσης, απειλείται η υγεία
σας.

Θρυπτογράφημα
Ών ονειρευτείτε πως διαβάζατε κρυπτογράφημα, σημαίνει ότι
ενδιαφέρεστε για τις φιλολογικές έρευνες και με την επίμονη
μελέτη θα γνωρίσετε τις συνήθειες και τη ζωή των αρχαίων.

155
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Θρύσταλλο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κρύσταλλο με οποιαδήποτε μορφή, είναι
μοιραίο σημάδι επερχόμενης ύφεσης τόσο στις κοινωνικές σχέσεις
όσο και στις εμπορικές συναλλαγές. Ελεκτρικές καταιγίδες
ακολουθούν συχνά αυτό το όνειρο, προκαλώντας ζημιές στην πόλη
και στην ύπαιθρο. Κια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως είδε
τραπεζαρία στολισμένη με κρύσταλλα, ακόμη και στις καρέκλες, θα
έχει λόγους να πιστέψει πως εκείνοι τους οποίους είχε σε μεγάλη
υπόληψη δεν αξίζουν πια αυτή τη διάκριση. Πε κάθε περίπτωση, το
κρύσταλλο στο όνειρο δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό.

Θτίρια
Ών δείτε στον ύπνο σας μεγάλα και επιβλητικά κτίρια, με όμορφες
πρασιές να απλώνονται μπροστά τους, είναι σημείο μακροζωίας και
ευμάρειας, καθώς και ταξιδιών και εξερευνήσεων σε μακρινές
χώρες. Κικρά και νεόχτιστα σπίτια, σημαίνουν ευτυχισμένα
νοικοκυριά και επικερδείς επιχειρήσεις* αν όμως τα χτίρια είναι
παλιά και βρώμικα, θα πρέπει να περιμένετε κακή υγεία και παρακμή
του έρωτα.

Θύκλος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας κύκλο, σημαίνει πως οι επιχειρήσεις σας θα
σας απογοητεύσουν σ' ό,τι αφορά την απόδοση τους σε κέρδη. Αια
μια νέα γυναίκα που θα δει στον ύπνο της κύκλο, είναι
προειδοποίηση ότι μια απερισκεψία της θα αποκλείσει το γάμο.

Θύκνος
Ών ονειρευτείτε άσπρο κύκνο να πλέει σε ήσυχα νερά, είναι δείγμα
ευημερίας. Υόφιος κύκνος προλέγει κόρο και ανία. Ών δείτε κύκνο
να πετάει, σημαίνει εκπλήρωση κάθε προσδοκίας σας.

Θύμα
Πημάδι για κάποια αποφασιστικά βήματα στην απόκτηση γνώσεων
είναι αν δείτε κύματα καθαρά. Ών όμως τα κύματα που

156
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

ονειρευτήκατε ήταν θολά και άγρια, θα πρέπει να προσέξετε πολύ,


γιατί θα διαπράξετε θανάσιμα λάθη.

Θύμβαλο
Ών ονειρευτείτε πως ακούσατε κύμβαλο (τσέμπαλο), είναι
προμήνυμα θανάτου ενός πολύ ηλικιωμένου γνωστού σας. θα
δοκιμάσετε μεγάλη θλίψη.

Θυνηγετικό σκυλί
Ένα κυνηγετικό σκυλί είναι κάτι που φέρνει τύχη, αν το δείτε στ’
όνειρό σας. Ών το δείτε ν' ακολουθεί ένα νέο κορίτσι, θα εκπλαγείτε
από τη δωρεά κάποιου άγνωστου σε σας προσώπου. Ών δείτε πως το
κυνηγετικό σκυλί είναι δικό σας, σημαίνει πως θα βρείτε φίλους εκεί
που περιμένατε να βρείτε εχθρούς.

Θυνήγι
Ών ονειρευτείτε πως κυνηγάτε με οποιοδήποτε τρόπο σημαίνει πως
θα αναλάβετε τυχερές επιχειρήσεις. Ξαράλληλα θα κάνετε
εγωιστικές κινήσεις και ενέργειες. Ών αποτύχατε στο να πάρετε
μέρος στο κυνήγι, σημαίνει κακή διαχείριση και απώλειες.

Θύπελλο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα κύπελλο, σημαίνει ότι θα κερδίσετε
ευχαρίστηση προς λύπη άλλων. Ών δείτε πως σπάσατε κύπελλο, είναι
προμήνυμα ότι δε θα καταφέρετε να αποκτήσετε εξουσία πάνω σε
κάποιο φιλικό πρόσωπο. Ών ονειρευτείτε πως πίνατε νερό από
ασημένιο κύπελλο, σημαίνει πως θα συναντήσετε ανεπιθύμητα
αποτελέσματα στη δουλειά σας, στο προσεχές μέλλον. Ών δείτε
κύπελλα με αρχαίες παραστάσεις, θα σας αποδοθούν προνόμια και
τιμές από ξένους. Αια τη γυναίκα που θα δώσει σ’ έναν άντρα ένα
γυάλινο κύπελλο γεμάτο με νερό, προβλέπονται ανήθικες
απολαύσεις.

Θωδωνοκρουσία
Νι χριστουγεννιάτικες κωδωνοκρουσίες στ' όνειρο είναι σημάδι
καλών προοπτικών για τους επιχειρηματίες και τους αγρότες. Αια

157
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

τους νέους, σημαίνουν την εκπλήρωση ευτυχών προβλέψεων. Νι


συνηθισμένες κωδωνοκρουσίες σημαίνουν ότι κάποιες μικρές
ανησυχίες σύντομα θα εκτοπιστούν από ειδήσεις φίλων που μένουν
μακριά.

Θωκ
Ών δείτε στον ύπνο σας κωκ, σημαίνει ότι στο κοντινό μέλλον θα
έχετε στενοχώριες και ανωμαλίες. Ών δείτε φούρνους να καίνε με
κωκ, είναι προμήνυμα ότι κάποια καλή τύχη θα προκύψει
ανεπάντεχα από αποτυχία σε επιχείρηση.

Θωμικά τραγούδια
Ών ονειρευτείτε πως ακούγατε κωμικά τραγούδια, είναι προμήνυμα
ότι θα παραμελήσετε ευκαιρία για να καλυτερέψετε τις δουλειές
σας και να χαρείτε μια τρυφερή συντροφιά. Ών τραγουδούσατε ένα
τέτοιο τραγούδι, δείχνει πως θα περάσετε πολύ ευχάριστα για ένα
διάστημα, αλλά θα βγουν μπροστά σας δυσκολίες.

Θωμωδία
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι παίζετε σε ελαφρό θεατρικό έργο, είναι
σημάδι ότι θα παραδοθείτε σε βραχύβιες και ανόητες απολαύσεις.
Ών ονειρευτείτε πως παρακολουθήσατε κωμωδία, σημαίνει ελαφρές
απολαύσεις και ευχάριστα καθήκοντα.

Ιαβύρινθος
Κπλέξιμο υποθέσεων και η γυναίκα σας θα κάνει το σπιτικό
περιβάλλον δυσάρεστο ύστερα από ένα τέτοιο όνειρο. Νι
ερωτευμένοι θα χάσουν το κέφι τους και δεν θα είναι καθόλου
συνεργάσιμοι. Ών δείτε πως βρισκόσασταν σε λαβύρινθο και ήταν
σκοτάδι, προμηνύεται περαστική, αλλά αγωνιώδης, περιπέτεια και
αρρώστια. Ιαβύρινθος με περικοκλάδες και δοκάρια σημαίνει
αναπάντεχη ευτυχία. Ιαβύρινθος με σιδηροδρόμους σημαίνει
μακρινό και κουραστικό ταξίδι. Γνδιαφέροντα πρόσωπα θα σας
πλησιάσουν σ' αυτό το ταξίδι, αλλά χωρίς οικονομικό όφελος.

158
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ιάδι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως είστε αλειμμένος με λάδι, σημαίνει πως
θα είστε η κινητήρια δύναμη σε ορισμένες υποθέσεις. Ξοσότητες
λαδιού είναι προγνωστικό υπερβολικής διασκέδασης. Αια τον άντρα
που θα δει πως εμπορεύεται λάδι, προβλέπεται άτυχος ερωτικός
δεσμός, λόγω των περίεργων απαιτήσεων του. Αια τη γυναίκα που
θα δει πως είναι αλειμμένη με λάδι, σημαίνει πως θα είναι
επιρρεπής σε αδιακρισίες.

Ιαιμός
Ών ονειρευτείτε έναν καλοκαμωμένο λαιμό, είναι προμήνυμα
ανόδου και επιτυχίας. Ών δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε πονόλαιμο,
θα ανακαλύψετε ότι οι φίλοι σας δεν είναι ειλικρινείς και αυτό θα
σας δημιουργήσει άγχος.

Ιάκκος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως κοιτάζατε μέσα σε ένα βαθύ λάκκο,
σημαίνει πως θα διακινδυνέψετε για ανόητα πράγματα στις
επιχειρήσεις σας, και πως θα δημιουργήσετε δυσκολίες στον έρωτα.
Ών δείτε πως πέσατε σε ένα λάκκο, προβλέπονται συμφορές και
λύπες. Ών ξυπνήσατε την ώρα που βλέπατε πως πέφτετε σε λάκκο,
σημαίνει πως θα ξεφύγετε τις στενοχώριες χωρίς απώλειες. Ών
δείτε ότι κατεβαίνετε μέσα σε ένα λάκκο, σημαίνει πως με την
θέλησή σας θα διακινδυνέψετε την υγεία και την περιουσία σας
στην προσπάθεια να γίνετε πιο πλούσιος.

Ιάμπα
Ρο να ονειρευτείτε λάμπες γεμάτες πετρέλαιο, φανερώνει
επιχειρήσεις από τις οποίες θα ωφεληθείτε. Άδειες λάμπες στ'
όνειρο σημαίνουν απελπισία και μελαγχολία. Ώναμμένες λάμπες με
καθαρή φλόγα προμηνύουν άνοδο, ευημερία και οικογενειακή
ευτυχία. Ών δείτε πως σας έδωσαν λάμπα με θαμπή φλόγα, σημαίνει
ότι σας ζηλεύουν, σας μισούν και σας υποψιάζονται, θα είστε
ευχαριστημένος αν βρείτε το σωστό πρόσωπο για να εκδικηθείτε.
Ών δείτε πως σας έπεσε αναμμένη λάμπα από τα χέρια, τα σχέδια
και οι ελπίδες σας θα μεταβληθούν απότομα σε αποτυχία. Ών η
λάμπα εκραγεί, παλιοί φίλοι θα συμμαχήσουν.

159
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ιαμπρίτσα
Ών ονειρευτείτε λαμπρίτσα, σημαίνει πως θα συναντήσετε ένα
σύντροφο με κακό χαρακτήρα παρά τις προβλέψεις σας.

Ιαντώ
Ρο να ονειρευτεί κανείς ότι είναι σε λαντώ, μαζί με φίλο ή ερωτικό
σύντροφο, σημαίνει ότι ευχάριστα αλλά όχι σοβαρά περιστατικά θα
περάσουν το ένα κατόπιν του άλλου από τη ζωή του. Ών το λαντώ
αναποδογυριστεί, σημαίνει ότι οι ευχαριστήσεις θα σταματήσουν
απότομα και θα τις διαδεχτούν απογοητεύσεις και στενοχώριες.

Ιαρυγγίτιδα
Ών δείτε στον ύπνο σας το παιδί σας να υποφέρει από διφθεριτική
λαρυγγίτιδα, σημαίνει ελαφριά αρρώστια, αλλά δεν πρέπει να
φοβάστε για την ασφάλεια του. Ρο όνειρο αυτό είναι συνήθως
καλός οιωνός για την υγεία και την οικογενειακή αρμονία.

Ιάσπη
Ών ονειρευτείτε πως περπατάτε στη λάσπη, σημαίνει πως θα χάσετε
την εμπιστοσύνη των φίλων σας και πως θα έχετε απώλειες και
ανησυχίες στην οικογενειακή σας ζωή. Ών δείτε άλλους να
περπατούν στη λάσπη, σημαίνει πως άσχημες φήμες για ένα φίλο ή
υπάλληλο θα φτάσουν στ' αυτιά σας. Αια τον αγρότη, αυτό το
όνειρο σημαίνει μικρή σοδειά. Ών δείτε λάσπη στα ρούχα σας,
σημαίνει πως η υπόληψή σας κινδυνεύει. Ών δείτε πως την
σκουπίζετε από τα ρούχα σας, είναι σημάδι πως θα αποφύγετε τις
επιθέσεις των εχθρών σας.

Ιάστιχο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι είστε ντυμένος με λαστιχένια ρούχα,
είναι σημάδι ότι θα τιμωρηθείτε για το σταθερό και τίμιο
χαρακτήρα σας. Ών τα ρούχα ήταν σχισμένα, θα πρέπει να
προσέξετε τη συμπεριφορά σας, γιατί σκάνδαλα είναι πιθανόν να
βλάψουν την υπόληψή σας. Ών ονειρευτήκατε ότι τα μέλη σας
μπορούν να τεντωθούν σαν λάστιχο, είναι σημάδι εξασθένησης

160
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

της υγείας και υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιήσετε δόλο για να


πετύχετε στις επιχειρήσεις σας. Ών δείτε στον ύπνο σας
αντικείμενα φτιαγμένα από λάστιχο, είναι σημάδι ότι θα κάνετε τις
δουλειές σας με μυστικό τρόπο και οι φίλοι σας δεν θα μπορούν να
καταλάβουν τη συμπεριφορά σας ορισμένες φορές.

Ιατομείο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι βρισκόσαστε σε ένα λατομείο, όπου οι
εργάτες είναι απασχολημένοι, σημαίνει πως θα προοδεύσετε με
σκληρή δουλειά. Ών οι εργάτες αυτοί δεν δούλευαν, προβλέπεται
απογοήτευση, αποτυχία και καμιά φορά θάνατος.

Ιάχανο
Γίναι κακό αν δείτε στ’ όνειρό σας λάχανο. Ώνωμαλίες κάθε λογής
θ' αναστατώσουν τη ζωή σας. Ών ονειρευτείτε πράσινα λάχανα,
σημαίνει απιστία στον έρωτα και στο γάμο. Ών είδατε πως κόβατε
κεφάλια λάχανου, σημαίνει ότι σφίγγονται γύρω σας τα σκοινιά
συμφοράς εξαιτίας αλόγιστης σπατάλης.

Ιαχείο
Ών ονειρευτείτε πως περιεργαζόσαστε λαχείο, σημαίνει πως θ'
ασχοληθείτε με κάποια μικρής αξίας επιχείρηση, λόγω της οποίας
θα κάνετε ένα ανώφελο ταξίδι. Ών δείτε πως έχετε τον τυχερό
αριθμό, κάποια εμπορική συναλλαγή θα σας δημιουργήσει
προβλήματα. Ών δείτε άλλους να κερδίζουν το λαχείο, σημαίνει
συγκεντρώσεις και διασκεδάσεις με πολλούς φίλους. Ών δείτε πως
χάνετε σε λαχειοφόρο αγορά, σημαίνει πως σας απειλούν εχθρικά
πρόσωπα, θα αισθανθείτε καταπίεση λόγω της δουλειάς σας. Αια τη
νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί λαχείο, προβλέπεται πως η
απροσεξία της θα της δημιουργήσει απογοητεύσεις και πως ο
σύζυγος της δεν είναι ιδιαίτερα σταθερός. Ών ονειρευτείτε λαχείο
κατά οποιονδήποτε τρόπο, σημαίνει πως θα δημιουργήσετε
επικίνδυνες φιλίες. Ώπό τον έρωτα θα έχετε μόνο παροδική
ευχαρίστηση.

Ιαχτάρα - πόθος

161
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε ότι ποθείτε την παρουσία κάποιου προσώπου, σημαίνει ότι


σύντομα θα ακούσετε ευχάριστα νέα για φιλικό πρόσωπο που
απουσιάζει. Ε νέα κοπέλα που θα ονειρευτεί ότι ο αγαπημένος της
την ποθεί, θα έχει την ευχαρίστηση να ακούσει μια πολυπόθητη
πρόταση. Ών ονειρευτεί πως είπε ότι τον ποθεί και η ίδια, σημαίνει
πως θα μείνει μόνη της και η λαχτάρα της θα πάρει μεγάλες
διαστάσεις.

Ιεκάνη
Ών ονειρευτείτε λεκάνη, είναι σημάδι πως θα βάλετε καινούργιες
φροντίδες που θα ευχαριστήσουν πολύ τους ανθρώπους του
περιβάλλοντος σας. Ρο να δείτε ότι πλένατε τα χέρια και το
πρόσωπο σας σε καθαρό νερό, σημαίνει ότι σύντομα θα
ικανοποιηθούν επιθυμίες σας και που θα σας συνδέσουν με
πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Ών δείτε στον ύπνο σας ότι η λεκάνη
ήταν βρώμικη ή σπασμένη, είναι προμήνυμα ότι θ' αναμιχθείτε σε
καταστάσεις που θα κάνουν τους άλλους να πονέσουν και σε σας
θα δώσουν μικροχαρές.

Ιεκές
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι τα χέρια ή τα ρούχα σας είναι
λεκιασμένα, σημαίνει ότι θα υποφέρετε με προβλήματα που
δημιουργήθηκαν από μικροαφορμές. Ρο να δείτε λεκέδες σε ρούχα
άλλων ή στο δέρμα τους, προμηνά ότι κάποιο πρόσωπο θα σας
προδώσει.

Ιεμονιά
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι τρώτε λεμόνια, σημαίνει ταπείνωση και
απογοήτευση. Ξράσινα λεμόνια, στ' όνειρο, σημαίνουν αρρώστια
και επιδημία. Ών δείτε ζαρωμένα λεμόνια, σημαίνει διαζύγιο για τους
παντρεμένους και χωρισμό για τους εραστές.

Ιεξικό
Ών ονειρευτείτε ότι ψάχνατε σε λεξικό, σημαίνει ότι εξαρτιόσαστε
πολύ από τη γνώμη και τις υποδείξεις τρίτων, ενώ η διεξαγωγή των
υποθέσεων σας θα ήτανε πιο επιτυχημένη αν ακολουθούσατε τις
δικές σας ιδέες και γνώσεις.

162
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ιεοπάρδαλη
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι μια λεοπάρδαλη σας επιτίθεται,
σημαίνει ότι, ενώ το μέλλον φαίνεται καλό, θα προκύψουν δυσκολίες
από έλλειψη εμπιστοσύνης. Ρο να σκοτώσετε μια λεοπάρδαλη
σημαίνει νίκη και απόκτηση πλούτου. Ών ονειρευτείτε ότι η
λεοπάρδαλη ήταν στο κλουβί, είναι σημάδι πως οι εχθροί σας θα
σας πλησιάσουν, αλλά δεν θα επιτύχουν να σας βλάψουν. Ών δείτε
δέρμα λεοπάρδαλης, σημαίνει ότι τα συμφέροντά σας θα
κινδυνέψουν από πρόσωπα ανυπόληπτα που κατάφεραν να
κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας.

Ιεύκες
Νι λεύκες, στο όνειρο, είναι καλός οιωνός, αν έχουν πράσινα φύλλα.
Ε νέα γυναίκα που θα δει πως στέκεται με τον αγαπημένο της κάτω
από ωραίες λεύκες, θα πραγματοποιήσει τις πιο μεγάλες της
επιθυμίες. Ν εραστής της θα είναι ωραίος και ευγενικός και θα έχει
πλούτη και καλούς φίλους. Ών όμως οι λεύκες ήταν ξερές και δεν
είχαν φύλλα, η κοπέλα θα αντιμετωπίσει απογοητεύσεις.

Ιεύκωμα αποκομμάτων
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα λεύκωμα αποκομμάτων, σημαίνει πως
σύντομα θα κάνετε δυσάρεστες γνωριμίες.

Ιιβάδι
Ών ονειρευτείτε λιβάδια, σημαίνει χαρούμενες συγκεντρώσεις με
λαμπρές υποσχέσεις για μελλοντική ευημερία.

Ιιμάνι
Ών δείτε στο όνειρό σας ότι βρισκόσαστε σε λιμάνι, σημαίνει πως
θα σας δοθούν ευκαιρίες να ταξιδέψετε και να αποκτήσετε
γνώσεις. Ώλλά πρέπει να προσέξετε κάποιον που θα έχει
αντιρρήσεις για τα ταξίδια σας.

Ιίμνη

163
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Αια τη νέα κοπέλα που θα ονειρευτεί ότι είναι μόνη της σε μια
ταραγμένη και θολή λίμνη, προβλέπονται περιπέτειες εξαιτίας
παρακοής και προηγούμενης υπερβολικής σπατάλης. Ών τα νερά
μπουν στο πλεούμενό της και φτάσει με μεγάλο αγώνα στην ακτή,
σημαίνει πως παρ’ όλη τη σφαλερή καθοδήγηση από τρίτους, τελικά
θα ξεπεράσει κάθε δυσκολία και θα δρέψει τιμητικές διακρίσεις.
Ώκόμη, μπορεί να είναι προειδοποίηση ασθένειας κοντινού
προσώπου. Αια ένα νεαρό ζευγάρι που κατάφερε να σωθεί,
σημαίνει ότι κάποιος φίλος που έχει φερθεί αδιάκριτα στο παρελθόν
τελικά θα τους φερθεί καλά. Ών κάποιος ονειρευτεί ότι πλέει σε
καθαρή και ήσυχη λίμνη με ευχάριστη συντροφιά, σημαίνει ευτυχία,
πλούτο, ικανοποίηση.
Ιασπώδης λίμνη, περιτριγυρισμένη με βράχους και γυμνά δέντρα,
σημαίνει άσχημη εξέλιξη επιχείρησης και σχέσεων. Ιασπώδης
λίμνη, περιτριγυρισμένη με πράσινα δένδρα, σημαίνει ότι το ηθικό
μέρος του χαρακτήρα σας θα υπερισχύσει και θα σας οδηγήσει σε
ασφαλή και προσοδοφόρο τομέα.
Ρο να δείτε πως καθρεφτίζεστε σε καθάρια λίμνη, σημαίνει
ευχαρίστηση και πολλούς ένθερμους φίλους. Ών δείτε φυτά και
δέντρα να καθρεφτίζονται στη λίμνη, προβλέπεται φλογερός και
παθιασμένος έρωτας.

Ιίμνη με ψάρια
Ών ονειρευτείτε μια καθαρή λίμνη με ψάρια, σημαίνει πως θα
κάνετε επικερδείς επιχειρήσεις και θα λάβετε μέρος σε
διασκεδάσεις. Ών το νερό της λίμνης ήταν βρώμικο, προβλέπεται
πως θα αρρωστήσετε. Ών η λίμνη ήταν άδεια, προβλέπεται ότι θα
σας πλησιάσουν άνθρωποι που θέλουν το κακό σας. Αια μια νέα
γυναίκα που θα ονειρευτεί πως πέφτει σε καθαρή λίμνη,
προβλέπεται καλή τύχη και αγάπη που πλησιάζει. Ών η λίμνη που είδε
ήταν βρώμικη, τα αποτελέσματα θα είναι τα αντίθετα.

Ιιμνοθάλασσα
Ών ονειρευτείτε λιμνοθάλασσα, σημαίνει ότι θα παρασυρθείτε σε
μια δίνη αμφιβολίας και παραζάλης εξαιτίας της απερισκεψίας σας.

Ιιμοκτονία

164
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε πως λιμοκτονείτε, σημαίνει πως σας περιμένει


αποκαρδιωτική αποτυχία σε μιαν επιχείρηση που πιστεύατε πως θα
έχει σίγουρη επιτυχία. Ών δείτε στον ύπνο σας άλλους να
λιμοκτονούν, σημαίνει λύπη για τους άλλους καθώς και για τον
εαυτό σας.

Ιιμός
Ών ονειρευτείτε λιμό, σημαίνει πως οι δουλειές σας δεν θα
αποφέρουν κέρδη και ότι μια αρρώστια θα σας βασανίσει. Αενικά,
αυτό το όνειρο είναι άσχημο.

Ιινά
Ών δείτε λινά στον ύπνο σας, σημαίνει ευτυχία και ευχαρίστηση. Ών
κάποιο πρόσωπο εμφανιστεί στ’ όνειρό σας ντυμένο με λινά ρούχα,
είναι σημάδι πως σύντομα θα πάρετε κληρονομιά. Ών δείτε πως
ήσασταν ντυμένος με φίνα και καθαρά λινά, η καλή σας τύχη είναι
εξασφαλισμένη. Ών τα λινά σας ήταν λερωμένα, σημαίνει
κακοτυχία και καλοτυχία ανάμικτες.

Ιιοντάρι
Ρο λιοντάρι, στο όνειρο, είναι σημάδι ισχυρού χαρακτήρα. Ών δείτε
ότι καταφέρατε να υποτάξετε λιοντάρι, είναι προμήνυμα νίκης προς
όλες τις κατευθύνσεις. Ών το λιοντάρι σας νίκησε, χρειάζεται
προσοχή, γιατί υπάρχει φόβος να υπερισχύσουν οι εχθροί σας. Ών
δείτε κάποιον να έχει λιοντάρι μέσα σε κλουβί, σημαίνει επιτυχία
στο εμπόριο και ηθική δύναμη. Αια μια νέα γυναίκα, το να
ονειρευτεί νεαρά λιοντάρια σημαίνει καινούργιους και θαυμάσιους
εραστές. Ών ακούσατε βρυχηθμό στ’ όνειρό σας, σημαίνει
αναπάντεχες επιτυχίες. Kέρμα λιονταριού, στο όνειρο, σημαίνει
άνοδο και ευτυχία.

Ιίπασμα
Ών ονειρευτείτε λίπασμα, είναι καλός οιωνός. Ξολλά ευχάριστα
πράγματα θα ακολουθήσουν αυτό το όνειρο. Θυρίως οι γεωργοί θα
αυξήσουν τα εισοδήματά τους και η τύχη θα τους χαμογελάσει.

165
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ιιποθυμία
Ών δείτε στο όνειρο σας λιποθυμία, σημαίνει αρρώστια στην
οικογένεια και δυσάρεστα νέα από κάποιον που λείπει. Αια μια νέα
γυναίκα που θα δει στ' όνειρο της λιποθυμία, σημαίνει ότι θα έχει
προβλήματα υγείας και ότι θα απογοητευτεί λόγω απροσεξιών.

Ιογαριασμοί
Ών δείτε πως σας παρουσιάζουν λογαριασμούς για πληρωμή, θα
βρεθείτε σε επικίνδυνη θέση. Θαι μπορεί να καταφύγετε στη
δικαιοσύνη για να ξεμπλέξετε. Ών πληρώνατε λογαριασμούς, στ’
όνειρό σας, σύντομα θα έρθετε σε συμβιβασμό σε κάποια σοβαρή
διένεξη. Ών δείτε πως κάνατε λογαριασμούς σε χρέωση άλλων,
σημαίνει ότι θα έχετε προβλήματα στη δουλειά σας, που θα είναι
σε βάρος της καλής της διαχείρισης. Αια μια νεαρή λογίστρια που
είδε πως κατάρτιζε λογαριασμούς, σημαίνει πως θα έχει φασαρίες
στη δουλειά της, αλλά και στις ερωτικές της υποθέσεις* όμως
κάποιο αξιόλογο πρόσωπο θα την πείσει να ενδιαφερθεί για τη
ευτυχία του. Νι νέοι εργοδότες της θα της δείξουν μεγάλη εκτίμηση
και σεβασμό.

Ιόγχη
Ε λόγχη, στ' όνειρο, σημαίνει εχθρούς και επικίνδυνα πειράματα. Ών
δείτε ότι πληγωθήκατε από λόγχη, προμηνύεται ότι θα ενοχληθείτε
πολύ από λαθεμένη κριτική. Ρο να ονειρευτείτε ότι σπάζετε μια
λόγχη, σημαίνει ότι τα μέχρι τώρα αδιέξοδα θα ξεπεραστούν και θα
μπορέσετε να ικανοποιήσετε όλες σας τις επιθυμίες.

Ιοταρία
Ών δείτε πως παίρνετε μέρος σε λοταρία, σημαίνει πως θα πέσετε
θύμα κερδοσκοπίας. Ών η λοταρία ήταν της εκκλησίας, σύντομα θα
καταλάβετε πως σας περιμένουν απογοητεύσεις. Αια μια κοπέλα,
αυτό το όνειρο σημαίνει μάταιες προσδοκίες.

Ιουκάνικα

166
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών ονειρευτείτε ότι φτιάχνατε λουκάνικα, σημαίνει επιτυχία σε


οτιδήποτε επιχειρήσετε. Ών δείτε ότι τρώγατε λουκάνικα, σημαίνει
ταπεινό και ευχάριστο σπιτικό.

Ιούσιμο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας άλλους να λούζονται, σημαίνει πως θα
ανακατευτείτε σε μια αναξιοπρεπή επιχείρηση για να
ευχαριστήσετε κάποιους άλλους. Ών δείτε πως λούζατε τα μαλλιά
σας, σημαίνει πως σύντομα θα κάνετε ένα μυστικό ταξίδι στο
οποίο θα διασκεδάσετε πολύ, αν βέβαια καταφέρετε να κρατήσετε
κρυφό από τους φίλους και συγγενείς τον πραγματικό σκοπό του
ταξιδιού.

Ιουστράρισμα
Ών ονειρευτείτε ότι λουστράρατε οτιδήποτε, σημαίνει ότι θ'
αναζητήσετε διακρίσεις με ανέντιμα μέσα. Ών δείτε άλλους να
λουστράρουν επιφάνειες, χρειάζεται προσοχή, γιατί υπάρχει
κίνδυνος φίλοι σας να προσπαθήσουν να σας αποσπάσουν την
περιουσία σας.

Ιουτρό
Αια ένα νεαρό άτομο που θα δει στ' όνειρο του ότι κάνει μπάνιο,
σημαίνει μεγάλη ανησυχία για κάποιον του αντίθετου φύλου, από
φόβο μήπως χάσει την καλή του γνώμη εξαιτίας της επιρροής
άλλων. Αια μια έγκυο γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει αποβολή ή
ατύχημα. Αια έναν άντρα, σημαίνει μοιχεία. Βιακριτικές δοσοληψίες
κάθε λογής θα πρέπει να αναμένονται ύστερα από αυτό το όνειρο.
Ών δείτε ότι πηγαίνατε στο μπάνιο μαζί με άλλους, σημαίνει ότι θα
πρέπει να αποφύγετε τις κακές παρέες. Κείωση της υπόληψής σας
πιθανόν να ακολουθήσει αυτό το όνειρο.
Ών το νερό ήταν λασπερό, το κακό, ο θάνατος και οι εχθροί είναι
πολύ κοντά σας. Αια μια χήρα που θα δει στ' όνειρο της το λουτρό
της, σημαίνει ότι λησμόνησε τους προηγούμενους δεσμούς και
σπεύδει σε επίγειες αγάπες. Ρα κορίτσια θα πρέπει να αποφύγουν
τις αντρικές συντροφιές. Νι άντρες θα μπλεχτούν σε ακόλαστες
ιστορίες. Ένα ζεστό μπάνιο σημαίνει συνήθως κακό.

167
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ένα κρύο, καθαρό μπάνιο είναι προάγγελος υγείας. Κπάνιο σε


καθαρή θάλασσα, σημαίνει επέκταση επιχειρήσεων και επιτυχείς
έρευνες στον τομέα της γνώσης. Ών δείτε λευκά τριαντάφυλλα
μέσα σε λουτρό, και κίτρινα σε δοχείο, σημαίνει ότι στην
ευχαρίστηση θα αναμιχθεί η αρρώστια, τελικά όμως απ' αυτήν την
απογοήτευση θα προκύψει μια διαρκέστερη χαρά.

Ιύκος
Ρο να ονειρευτεί κανείς λύκο, σημαίνει ότι κάποιος που εργάζεται
γι' αυτόν είναι επικίνδυνος και κλέβει τα μυστικά του. Ών δείτε πως
σκοτώνατε λύκο, σημαίνει ότι θα νικήσετε τους εχθρούς που θα
ζητήσουν να σας ταπεινώσουν. Ών ακούσατε στ’ όνειρό σας
ούρλιασμα λύκου, σημαίνει ότι σύντομα θα ανακαλύψετε κάποια
σκευωρία εναντίον σας.

Ιύρα
Ών ονειρευτείτε πως ακούγατε ήχους λύρας, σημαίνει μικρές χαρές
και καλή συντροφιά. Ε δουλειά σας θα κυλήσει χωρίς προβλήματα.
Αια τη νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως παίζει λύρα, προβλέπεται
πως θα απολαύσει την τρυφερότητα ενός αξιόλογου άντρα.

Ιύσσα
Ών ονειρευτείτε πως προσβληθήκατε από λύσσα, σημαίνει εχθρούς
και αλλαγή στις επιχειρήσεις. Ών δείτε άλλους προσβλημένους από
λύσσα, σημαίνει πως η δουλειά σας θα διακοπεί λόγω θανάτου από
άλλη αιτία ανεξάρτητα από τη θέλησή σας. Ών δείτε πως ένα
λυσσασμένο ζώο σας δάγκωσε, σημαίνει πως ο καλύτερός σας
φίλος θα σας προδώσει και πως πολλά σκάνδαλα θα έρθουν στο
φως.

Ιύτρα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι κάποιοι ζητούν λύτρα για σας, σημαίνει
πως θα σας εξαπατήσουν και θα σας πάρουν χρήματα. Αια μια
κοπέλα, αυτό το όνειρο είναι κακός οιωνός, εκτός αν δει πως
κάποιος πλήρωσε τα λύτρα και την ελευθέρωσε.

168
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ιωποδύτης - διαρρήκτης
Ών ονειρευτείτε πως ψάχνουν τις τσέπες σας λωποδύτες, θα έχετε
να παλέψετε με επικίνδυνους εχθρούς, που θα σας καταστρέψουν
αν δε φανείτε πολύ προσεκτικοί στις δοσοληψίες σας με ξένους. Ών
δείτε πως έχει γίνει διάρρηξη στο σπίτι σας ή στον τόπο της
δουλειάς σας, θα προσπαθήσουν να σας βλάψουν οικονομικά ή
κοινωνικά, αλλά το θάρρος με το οποίο θα αντιμετωπίσετε αυτές
τις επιθέσεις θα σας προστατέψει. Ώτυχήματα μπορεί να συμβούν
στους απρόσεκτους ύστερα από αυτό το όνειρο.

Καγεία
Ών ονειρευτείτε πως σχεδιάζατε κάποια μαγεία, προβλέπονται
ευχάριστες εκπλήξεις. Ών δείτε άλλους να κάνουν μαγικά,
προβλέπονται επικερδείς αλλαγές. Ών είστε έμπορος και
ονειρευτείτε πως κοιτάζατε ένα μάγο, προβλέπονται ενδιαφέροντα
εκπαιδευτικά ταξίδια και επικερδείς δουλειές. Ε μαγεία εδώ δεν
πρέπει να συγχέεται με τη μαγγανεία ή τον πνευματισμό.

Καγείρεμα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως μαγειρεύατε, σημαίνει ότι θα σας
ανατεθεί κάποιο ευχάριστο καθήκον. Ξολλοί φίλοι θα σας
επισκεφθούν στο κοντινό μέλλον. Ών υπάρχει ασυμφωνία ή έλλειψη
κεφιού, μπορείτε να περιμένετε να συμβούν ενοχλητικά και
απογοητευτικά γεγονότα.

Κάγια
Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σε υπνωτική κατάσταση ή κάτω
από την επίδραση της δύναμης άλλων, είναι προμήνυμα ολέθριων
αποτελεσμάτων, διότι οι εχθροί σας θα σας υποδουλώσουν, αν
όμως δείτε ότι κρατάτε άλλους κάτω από μια μαγεία, θα
αποχτήσετε τη δύναμη να κυβερνήσετε το περιβάλλον σας. Αια μια
νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι βρίσκεται κάτω από παράξενες
επιδράσεις, σημαίνει ότι θα εκτεθεί σε άμεσο κίνδυνο, και θα
πρέπει να είναι προσεχτική. Ών δείτε στ’ όνειρό σας υπνωτισμούς
και διάφορα μαγικά ή ταχυδακτυλουργικά κόλπα, θα πρέπει να
αναμένετε στενοχώριες και περιπλοκές στη δουλειά σας και στο
οικογενειακό σας περιβάλλον, καθώς και έλλειψη υγείας.

169
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Κάγισσα
Ών ονειρευτείτε μάγισσες, σημαίνει ότι μαζί με άλλους θ'
αναζητήσετε χαρές, αλλά τελικά... θα σας βγουν ξινές. Ών οι
μάγισσες σας επιτεθούν, οι επιχειρήσεις θα υποφέρουν και γενικά
οι δουλειές σας θα έχουν απογοητευτικά αποτελέσματα.

Καγνήτης
Ών ονειρευτείτε μαγνήτη, σημαίνει πως κακές επιδράσεις θα σας
απομακρύνουν από τον έντιμο δρόμο. Ξιθανόν κάποια γυναίκα να
αποδειχτεί κακός δαίμονας για σας. Αια μια γυναίκα, αυτό το όνειρο
σημαίνει ότι θα περιβάλλεται από πλούτο και ισχυρούς προστάτες.

Κάγος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ένα μάγο, σημαίνει ότι θα έχετε
δυσάρεστη εμπειρία στην επιδίωξη σας να πλουτίσετε και να γίνετε
ευτυχισμένος. Νι φιλοδοξίες σας θα πάρουν απογοητευτική τροπή
και θ' αλλάξουν.

Καθητεία
Ών δείτε στον ύπνο σας πως είσαστε κάπου μαθητευόμενος,
σημαίνει ότι θα χρειαστεί αγώνας για να κερδίσετε μια θέση
ανάμεσα στους συντρόφους σας.

Καϊμού
Ών ονειρευτείτε μαϊμού, σημαίνει πως ύπουλα πρόσωπα θα σας
κολακέψουν με σκοπό να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Ών
δείτε ψόφια μαϊμού, σημαίνει πως ο χειρότερος εχθρός σας
σύντομα θα εκλείψει. Ών μια νέα γυναίκα ονειρευτεί μαϊμού,
σημαίνει πως θα χρειαστεί να επιμείνει για γάμο, διότι ο
αγαπημένος της θα την υποψιαστεί για απιστία. Ών μια γυναίκα δει
πως τάιζε μαϊμού, σημαίνει πως θα εξαπατηθεί από έναν κόλακα.

Καϊντανός

170
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στ’ όνειρό σας μαϊντανό, σημαίνει πως για να πετύχετε


χρειάζεται σκληρή δουλειά και πως το περιβάλλον σας είναι
υγιέστατο και γεμάτο ζωντάνια. Ών δείτε πως τρώτε μαϊντανό, είναι
σημάδι καλής υγείας, αλλά και σημάδι πως οι ευθύνες μιας μεγάλης
οικογένειας θα είναι δικές σας.

Κακαρόνια
Ών ονειρευτείτε πως τρώτε μακαρόνια, προβλέπονται μικρές
απώλειες. Ών δείτε μεγάλες ποσότητες μακαρονιών, σημαίνει πως θ'
αποταμιεύσετε χρήματα λόγω αυστηρής οικονομίας. Αια μια νέα
γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως κάποιος ξένος θα μπει στη
ζωή της.

Καλλιά
Ών μια γυναίκα ονειρευτεί πως έχει όμορφα μαλλιά και τα χτενίζει,
σημαίνει πως θα είναι απρόσεχτη στις προσωπικές της υποθέσεις
και θα καθυστερήσει την πρόοδό της από αδιαφορία. Αια τον
άντρα που θα δει πως έπεφταν τα μαλλιά του, προβλέπεται πως θα
φτωχύνει λόγω της γενναιοδωρίας του και πως θα υποφέρει από
κάποια αρρώστια. Ών δείτε πως τα μαλλιά σας γίνονται γκρίζα,
σημαίνει θάνατο και κολλητική αρρώστια στην οικογένεια κάποιου
συγγενή ή φίλου.
Ών δείτε τον εαυτό σας σκεπασμένο με μαλλιά, σημαίνει πως θα
παρασυρθείτε σε κακές πράξεις σε τέτοιο σημείο που θα
αποβληθείτε από την κοινωνία των συντηρητικών ανθρώπων. Αια μια
γυναίκα, αυτό το όνειρο σημαίνει πως θα απομονώσει τον εαυτό
της σ' ένα δικό της κόσμο, διακηρύσσοντας το δικαίωμά της να
διασκεδάσει όπως θέλει. Ών ένας άντρας δει πως έχει μαύρα
κατσαρά μαλλιά, σημαίνει πως θα ξεγελάσει τον κόσμο με την
ευχάριστη συμπεριφορά του. Γίναι ακόμη πολύ πιθανό πως θα
εξαπατήσει τις γυναίκες που θα τον εμπιστευθούν. Ών μια γυναίκα
δει πως τα μαλλιά της είναι μαύρα και σγουρά, σημαίνει πως θα
κινδυνεύσει να αποπλανηθεί. Ών δείτε στ’ όνειρό σας γυναίκα με
χρυσαφένια μαλλιά, σημαίνει πως θα γίνετε άφοβος εραστής και
πραγματικός φίλος της γυναίκας. Ών ονειρευτείτε πως η αγαπημένη
σας έχει κόκκινα μαλλιά, σημαίνει πως θα σας κατηγορήσει για
απιστία. Ρα κόκκινα μαλλιά συνήθως σημαίνουν αλλαγές. Ών δείτε
καστανά μαλλιά, θα είστε άτυχος στην επιλογή της καριέρας σας.

171
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε φροντισμένα και καλοχτενισμένα μαλλιά, η τύχη θα σας


χαμογελάσει.
Ών δείτε πως κόβετε τα μαλλιά σας πολύ κοντά, σημαίνει πως θα
είσαστε γενναιόδωρος σε πολυτέλειες προς κάποιο φίλο. Ε λιτότητα
θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της γενναιοδωρίας. Ών δείτε τα
μαλλιά σας να μακραίνουν ή να είναι μαλακά και πλούσια, σημαίνει
ευτυχία και πλούτο. Αια τη γυναίκα που θα δει πως συγκρίνει μια
άσπρη και μια μαύρη τρίχα που έχει πάρει από το κεφάλι της,
προβλέπεται πως θα διστάσει να αποφασίσει μεταξύ δύο
προσφορών. Ών ονειρευτείτε απεριποίητα μαλλιά, η ζωή σας θα
είναι πραγματικό βάρος, οι επιχειρήσεις σας θα πέσουν έξω και ο
γάμος θα είναι πρόβλημα.
Ών μια γυναίκα δει πως δεν μπορεί να χτενίσει τα μαλλιά της,
σημαίνει πως θα χάσει έναν αξιόλογο άντρα λόγω απρόσεκτης
συμπεριφοράς. Αια τη νέα γυναίκα που θα δει στ' όνειρο της
γυναίκες με γκρίζα μαλλιά, σημαίνει πως αυτές οι γυναίκες θα
μπουν στη ζωή της σαν εχθροί στις σχέσεις της με κάποιον άντρα
συγγενή, ή στις σχέσεις της με τον αγαπημένο της. Ών ονειρευτείτε
πως κουρευόσαστε, σημαίνει πως θα απογοητευτείτε. Αια τη
γυναίκα που θα δει πως τα μαλλιά της πέφτουν και αρχίζει φαλάκρα,
προβλέπεται πως θα πρέπει να κερδίσει μόνη της τα απαραίτητα για
να ζήσει, επειδή η τύχη έφυγε μακριά της. Αια τον άντρα ή τη
γυναίκα που θα ονειρευτεί πως έχει κάτασπρα μαλλιά, προβλέπεται
πως θα έχει μια ευχάριστη και χαρούμενη ζωή. Αια τον άντρα που
θα δει πως χαϊδεύει τα μαλλιά μιας γυναίκας, προβλέπεται πως θ'
απολαύσει την αγάπη μιας αξιόλογης γυναίκας που θα τον
εμπιστευθεί παρόλη την κατάκριση του κόσμου.
Ών ονειρευτείτε πως τα μαλλιά σας είναι στολισμένα με λουλούδια,
σημαίνει πως σας πλησιάζουν προβλήματα τα οποία τελικά δεν θα
είναι τόσο τρομερά όσο φαίνονται. Αια την γυναίκα που θα δει πως
τα μαλλιά της γίνονται άσπρα λουλούδια, προβλέπονται προβλήματα
τα οποία θ' αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, αν χαλυβδώσει την ψυχή
της και έχει ψυχραιμία. Ών ονειρευτείτε πως μία τούφα των μαλλιών
σας γίνεται γκρίζα και πέφτει, σημαίνει πως θ' απογοητευτείτε στις
επιχειρήσεις σας και αρρώστια θα σκιάσει τις όμορφες στιγμές
σας. Ών δείτε πως τα μαλλιά κάποιου γίνονται εντελώς άσπρα σε μια
νύχτα, ενώ το πρόσωπο φαίνεται νέο, προβλέπεται κάποιο ξαφνικό
τραγικό γεγονός και μεγάλη λύπη. Αια μια νέα γυναίκα που θα δει
αυτό το όνειρο, σημαίνει πως θα χάσει τον αγαπημένο της από
ξαφνική αρρώστια ή ατύχημα. Γίναι πιθανό να έρθει σε δύσκολη

172
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

θέση λόγω κάποιας αδιακρισίας εκ μέρους της. θα πρέπει να είναι


προσεκτική με τις συναναστροφές της.

Καλλί
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μαλλί, είναι ευχάριστο σημάδι και προμηνά
επιτυχή επέκταση ενδιαφερόντων. Ρο λερωμένο μαλλί προλέγει ότι
θα ζητήσετε εργασία από ανθρώπους που τους μισείτε για έλλειψη
ηθικών αρχών.

Καμή
Ών ονειρευτείτε μαμή, σημαίνει άσχημη αρρώστια από την οποία θ'
αναρρώσετε πολύ δύσκολα Αια τη νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο
σημαίνει καταπίεση και ατυχία.

Κανιτάρια
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μανιτάρια, σημαίνει πως θα έχετε
περίεργες επιθυμίες και πως θα δείξετε ανυπομονησία στη
δημιουργία περιουσίας, η οποία ίσως σκορπιστεί σε δίκες και σ'
επιπόλαιες απολαύσεις. Ών δείτε πως τα τρώτε, σημαίνει
υποβάθμιση και άτυχο έρωτα. Αια τη νέα γυναίκα, αυτό το όνειρο
σημαίνει απώλεια της υπερηφάνειας της λόγω ανόητων
απολαύσεων.

Κανσόν
Ών ονειρευτείτε πως φοράτε μανσόν, σημαίνει πως είστε καλά
προετοιμασμένη για ν' αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες της ζωής. Αια
τον ερωτευμένο που θα δει την αγαπημένη του να φοράει μανσόν,
σημαίνει πως εκείνη θα τον αφήσει για έναν περισσότερο αξιόλογο
άντρα.

Καντήλια
Ών ονειρευτείτε μαντήλια, προβλέπονται ερωτικές περιπετειούλες
και πιθανές επιχειρήσεις. Ών δείτε πως χάσατε μαντήλι, σημαίνει
πως θα χαλάσει ο αρραβώνας σας λόγω δικού σας λάθους. Ών δείτε
σκισμένα μαντήλια, σημαίνει πως οι καυγάδες μεταξύ
ερωτευμένων θα φτάσουν σε τόσο άσχημο σημείο, που η

173
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

επανασύνδεση θα είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Ών δείτε στ’


όνειρό σας βρώμικα μαντήλια, σημαίνει πως θα διαβρωθείτε από
αδιάκριτες συντροφιές. Ών δείτε καθαρά άσπρα μαντήλια σε
μεγάλα πακέτα, σημαίνει πως θ' αντισταθείτε στην κολακεία δόλιων
ανθρώπων, και αυτό θα σας ανοίξει το δρόμο για την αγάπη και το
γάμο. Ών δείτε χρωματιστά μαντήλια, σημαίνει πως μολονότι οι
δεσμοί σας δεν θα είναι απόλυτα ηθικοί, εσείς θα τους χειριστείτε
με τόση εξυπνάδα, ώστε θ' αποφύγετε το διασυρμό. Ών δείτε
μεταξωτά μαντήλια, σημαίνει πως η προσωπικότητά σας θα
μαγνητίζει τους άλλους εξασφαλίζοντας σε σας μια άνετη
διαβίωση. Αια τη γυναίκα που θα δει πως καλωσορίζει ή αποχαιρετά
κάποιον με το μαντήλι της, σημαίνει πως θα κάνει ένα
αμφισβητήσιμο αλλά ευχάριστο ταξίδι, ή πως θα προκαλέσει
δυσαρέσκειες θέλοντας να διασκεδάσει.

Κάντης
Ών ονειρευτείτε πως είστε μάντης και βλέπετε τον εαυτό σας στο
μέλλον, σημαίνει αξιοσημείωτες αλλαγές στην τωρινή σας
απασχόληση, που θα ακολουθηθούν από μια σειρά ατυχείς
συγκρούσεις με σημαίνοντες ανθρώπους. Ών ονειρευτείτε ότι
επισκεφθήκατε ένα μάντη (ή μάντισσα), είναι προμήνυμα άσχημων
εμπορικών καταστάσεων και ατυχών ενώσεων.

Καξιλάρι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας πως έχετε γείρει επάνω σε μεταξωτά
μαξιλάρια, είναι σημάδι ότι θα αποκτήσετε άνεση με έξοδα άλλων,
αν όμως δείτε απλώς τα μαξιλάρια, σημαίνει ότι θα ευδοκιμήσετε
στις επιχειρήσεις και στο σαρκικό έρωτα. Αια μια νέα γυναίκα που
θα ονειρευτεί ότι φτιάχνει μεταξωτά μαξιλάρια, είναι προμήνυμα
ότι θα γίνει νύφη πριν περάσουν πολλοί μήνες. Ών δει ότι φτιάχνει
ένα απλό μαξιλάρι, έχει λαμπρές προοπτικές για το μέλλον.

Καργαρίτα
Ών ονειρευτείτε ένα μάτσο μαργαρίτες, είναι σημάδι πίκρας, αλλά
αν δείτε αυτά τα χαριτωμένα λουλούδια να ανθίζουν στους αγρούς,
με τον ήλιο να λάμπει και τα πουλιά να κελαηδούν, η υγεία και η
ευημερία θα σας συντροφεύουν στις πιο ευχάριστες λεωφόρους

174
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

της ζωής. Ών ονειρευτείτε μαργαρίτες εκτός εποχής, κάποιο κακό


θα σας βρει με τη μια ή την άλλη μορφή.

Καργαριτάρια
Ών δείτε μαργαριτάρια στ’ όνειρό σας, είναι προάγγελμα επιτυχίας
στις επιχειρήσεις και στην κοινωνική ζωή. κοπέλα που θα δει στ'
όνειρο της ότι παίρνει σαν δώρα από τον αγαπημένο της
μαργαριτάρια, θα είναι πολύ τυχερή γιατί θ' απολαύσει
διασκεδάσεις μαζί με την αφοσίωση και την αγάπη ενός συντρόφου
απαλλαγμένου από τη ζήλια. Ών δει ότι χάνει ή σπάει τα
μαργαριτάρια της, θα υποφέρει λόγω απώλειας ή έλλειψης
κατανόησης. Ών δει ότι θαυμάζει μαργαριτάρια, προβλέπεται πως θα
χρειαστεί ν' αγωνιστεί για την απόκτηση αγάπης ή πλούτου,
χρησιμοποιώντας μόνο θεμιτά μέσα.

Κάρμαρο
Ών ονειρευτείτε ορυχείο μαρμάρου, σημαίνει πως η ζωή σας θα
είναι μια οικονομική επιτυχία, αλλά το περιβάλλον σας θα στερηθεί
τη στοργή σας. Ών δείτε πως γυαλίζατε μάρμαρο, σημαίνει πως θα
κληρονομήσετε περιουσία. Ών δείτε σπασμένο μάρμαρο, σημαίνει
πως οι άνθρωποι που συναναστρέφεστε θα πάψουν να σας
εκτιμούν επειδή καταπατείτε κάθε ηθικό κανόνα.

Καρμελάδα
Ών ονειρευτείτε πως τρώτε μαρμελάδα, σημαίνει αρρώστια και
δυσαρέσκεια. Αια τη νέα γυναίκα που θα δει πως φτιάχνει
μαρμελάδα, προμηνύονται άσχημες οικογενειακές καταστάσεις.

Καροκινό δέρμα
Ών δείτε μαροκινό δέρμα στ’ όνειρό σας, σημαίνει πως θα λάβετε
βοήθεια από απρόσμενη πηγή. Ε αγάπη σας θ' ανταμειφθεί με
αφοσίωση.

Καρούλια

175
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε στον ύπνο σας μαρούλια να φυτρώνουν, σημαίνει ότι θ'


απολαύσετε κάτι που το επιθυμούσατε πολύ ύστερα από
μικροδυσκολίες. Ών δείτε ότι τρώτε μαρούλια, είναι προμήνυμα
αρρώστιας, που θα γίνει αφορμή να σας χωρίσει από το ταίρι σας.
Αια μια γυναίκα που θα δει στον ύπνο της ότι σπέρνει μαρούλια,
προβλέπεται ότι θα προξενήσει στον εαυτό της αγωνία ή και
αρρώστια. Ών ονειρευτείτε πως μαζεύατε μαρούλια, σημαίνει
μεγάλη ευαισθησία και ζηλόφθονο χαρακτήρα. Ών αγοράζατε, στ’
όνειρό σας, μαρούλια, σημαίνει ότι μόνοι σας θα προξενήσετε την
παρακμή σας.

Κάρτυρας
Ών ονειρευτείτε μάρτυρες, σημαίνει κακούς φίλους, οικογενειακή
δυστυχία και αποτυχία σε υποθέσεις που σας αφορούν άμεσα. Ών
ονειρευτείτε πως είσαστε μάρτυρας, σημαίνει πως θα χωριστείτε
από τους φίλους σας και πως οι εχθροί σας θα σας κακολογήσουν.

Κάσκα
Ών δείτε στον ύπνο σας πως φοράτε μάσκα, σημαίνει πως η καλή
σας πρόθεση να βοηθήσετε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο θα
παρεξηγηθεί, αλλά τελικά θα ωφεληθείτε από την προσωρινή
απομάκρυνση. Ών δείτε άλλους να φορούν μάσκες, σημαίνει πως θα
πολεμήσετε την ψευτιά και τη ζήλια. Ών ονειρευτείτε πως είδατε μια
μάσκα, σημαίνει πως κάποιο πρόσωπο θ' αποδειχτεί άπιστο και πως
θα έχετε προβλήματα με ορισμένες υποθέσεις σας. Αια τη νέα
γυναίκα που θα δει πως φοράει μάσκα, σημαίνει πως θα
προσπαθήσει να επιβληθεί σε κάποιο φιλικό πρόσωπο. Ών δει πως
βγάζει τη μάσκα της ή πως άλλοι της τη βγάζουν, σημαίνει πως θ'
αποτύχει στην προσπάθειά της να κερδίσει το θαυμασμό των
άλλων. Αενικά, μετά από αυτό το όνειρο θα πρέπει να
συμπεριφερθεί με περίσκεψη.

Καστίγιο
Καστίγιο σημαίνει διαφωνίες και κακές φιλικές σχέσεις.

Κάτι

176
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ών δείτε μάτι στον ύπνο σας, σημαίνει ότι οι εχθροί σας


επαγρυπνούν για να βρουν ευκαιρία να σας κάνουν ζημιά. Αια τους
εραστές, το μάτι, στο όνειρο, σημαίνει ότι αντεραστές
προσπαθούν να τους εκτοπίσουν, αν δεν προσέξουν. Ών τα μάτια
που θα ονειρευτείτε είναι καστανά, σημαίνουν απιστία, αν είναι
γαλανά, σημαίνουν αδυναμία για εκπλήρωση καθηκόντων. Ρα
γκρίζα μάτια είναι σημάδι κολακείας. Ών δείτε ότι χάσατε ένα μάτι,
ή ότι σας πονάνε τα μάτια σας, σημαίνει πως θα έχετε φασαρίες.
Ών δείτε μονόφθαλμο, υπάρχει φόβος απώλειας περιουσίας.

Κατογυάλια
Ρα ματογυάλια, στ' όνειρο, προλέγουν αλλαγές στις υποθέσεις σας,
που θα δημιουργηθούν από ξένους και που θα έχουν σαν
αποτέλεσμα απάτη σε βάρος σας. Ών δείτε στ’ όνειρό σας
σπασμένα ματογυάλια, είναι σημάδι αποξένωσης που θα προκληθεί
από ροπές σε ανήθικες απολαύσεις. Ών δείτε ότι φοράτε
ματογυάλια, προμηνύονται διαφωνίες με φίλους και προσπάθειες
απομάκρυνσης από αυτούς. Αια την κοπέλα που θα δει ότι ο
αγαπημένος της φοράει γυαλιά, προβλέπεται χωρισμός.

Καυροπίνακας
Ών δείτε στον ύπνο σας ότι γράφατε σε μαυροπίνακα με λευκή
κιμωλία, σημαίνει άσχημες ειδήσεις για κάποιο πρόσωπο που
βασανίζεται από σοβαρή αρρώστια, ή ότι η οικονομική σας
ασφάλεια θα κλονιστεί από την κατάσταση πανικού που επικρατεί
στην αγορά.

Καυσωλείο
Ών ονειρευτείτε ένα μαυσωλείο, σημαίνει αρρώστια, θάνατο ή
προβλήματα για κάποιον καλό σας φίλο. Ών δείτε πως βρισκόσαστε
μέσα σε μαυσωλείο, σημαίνει πως θ' αρρωστήσετε ο ίδιος.

Καχαίρι
Ρο όνειρο με μαχαίρια είναι κακός οιωνός γι' αυτόν που το είδε,
γιατί προμηνά διαφωνίες και απώλειες στον εμπορικό τομέα.
Πκουριασμένα μαχαίρια σημαίνουν ανικανοποίητες επιθυμίες και
παράπονα ανθρώπων του σπιτιού, ακόμα σημαίνουν χωρισμό

177
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

εραστών. Ώκονισμένα μαχαίρια και γυαλισμένα προλέγουν


στενοχώρια. Πας περιστοιχίζουν κόλακες και εχθροί. Ππασμένα
μαχαίρια φανερώνουν ήττα σε όλους τους τομείς, υλικούς και
ηθικούς. Ών ονειρευτείτε πως πληγωθήκατε από μαχαίρι, σημαίνει
οικογενειακές προστριβές και ανυπάκουα παιδιά. Ών δείτε πως
μαχαιρώσατε κάποιον, είναι προειδοποίηση και πρέπει να προσέξετε
να βελτιώσετε την κρίση σας και τις αρχές σας.

Κάχη
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι συμμετείχατε σε μάχη, σημαίνει πως θα
έχετε προβλήματα με τους αντιπάλους σας και προμηνύονται
αντιδικίες, που ίσως φτάσουν στα δικαστήρια. Ών δείτε στ’ όνειρό
σας μάχη, σημαίνει πως σπαταλάτε το χρόνο και το χρήμα σας και
χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών σας. Αια μια
νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί πως ο αγαπημένος της πολεμά, είναι
σημάδι πως είναι ανάξιος της αγάπης της. Ών ονειρευτείτε πως
νικηθήκατε σε μάχη, σημαίνει πως θα χάσετε τα δικαιώματα σας
σε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο. Ών ονειρευτείτε πως
μαστιγώνατε τον αντίπαλο σας, σημαίνει πως με κουράγιο και
υπομονή θα κερδίσετε πλούτο και εκτίμηση, παρόλες τις
εναντιότητες που θα συναντήσετε. Ών ονειρευτείτε δύο άντρες να
μονομαχούν με πιστόλια, προβλέπονται ανησυχίες και περιπλοκές,
αλλά η κατάληξη θα είναι μάλλον ευχάριστη και ίσως υπάρξει
κάποιο κέρδος.

Κεγαλείο
Ών ονειρευτείτε ότι ζείτε μέσα σε μεγαλεία, σημαίνει επιτυχία και
άνοδο, ακόμα, σημαίνει αλλαγή διαμονής. Ών δείτε άλλους να ζούνε
μέσα σε μεγαλεία, προοιωνίζεται ευχαρίστηση που θα σας δώσουν
φίλοι ενδιαφερόμενοι για σας.

Κέγαρο
Ών δείτε πως βρισκόσαστε σε ένα μέγαρο όπου υπάρχει ένα
στοιχειωμένο δωμάτιο, σημαίνει ξαφνική ατυχία κατά τη διάρκεια
μιας χαράς. Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σε ένα μέγαρο,
σημαίνει πως θ' αποκτήσετε μεγάλη ιδιοκτησία. Ών δείτε ένα
μέγαρο από μακριά, σημαίνει μελλοντικές επιτυχίες.

178
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Κεγεθυντικός φακός
Ών ονειρευτείτε πως βλέπετε μέσα από μεγεθυντικό φακό, σημαίνει
αποτυχία στο να εκτελέσετε τη δουλειά σας με ικανοποιητικό
τρόπο. Αια τη γυναίκα που θα ονειρευτεί πως έχει στην κατοχή της
έναν τέτοιο φακό, σημαίνει πως θα τραβήξει την προσοχή
ανθρώπων που αργότερα θα την αγνοήσουν.

Κεθυσμένος
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι είστε μεθυσμένος από πολύ ποτό,
προσοχή! Κπορεί να χάσετε τη δουλειά σας. Ών δείτε πως μεθύσατε
με κρασί, σημαίνει καλή διεξαγωγή εμπορικών υποθέσεων. Ών δείτε
άλλους μεθυσμένους, προμηνύεται για σας και τους άλλους
δυσάρεστη κατάσταση. Γίναι μια προειδοποίηση για να
προσπαθήσετε να στραφείτε σε πιο υγιείς κατευθύνσεις.

Κελαγχολία
Ών ονειρευτείτε πως αισθάνεστε μελαγχολία από κάποιο γεγονός,
σημαίνει πως θ' απογοητευτείτε λόγω κάποιων υποθέσεων που
περιμένατε να σας βγουν σε καλό. Ών ονειρευτείτε πως άλλοι
πάσχουν από μελαγχολία, σημαίνει πως θα έχετε δυσάρεστες
καθυστερήσεις σε υποθέσεις σας. Αια τους ερωτευμένους, αυτό το
όνειρο σημαίνει χωρισμό.

Κελάνι
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μελάνι χυμένο πάνω στα ρούχα κάποιου,
σημαίνει πως λόγω ορισμένων μικροπρεπειών θα γίνετε αντικείμενο
φθόνου. Ών μια νέα γυναίκα ονειρευτεί μελάνι, είναι ένδειξη ότι θα
κατατροπωθεί από κάποιον εχθρό. Ών δείτε πως έχετε μελάνι στα
δάχτυλά σας, σημαίνει πως θα ζηλέψετε και θα θελήσετε να
πληγώσετε κάποιον, εκτός αν υπερισχύσει η καλή σας πλευρά. Ών το
μελάνι ήταν κόκκινο, θ' ανακατευτείτε σε κάποια σοβαρή φασαρία.
Ών ονειρευτείτε πως φτιάχνατε μελάνι, σημαίνει πως θα μπλεχτείτε
σε κάποια υποτιμητική επιχείρηση και θα συνδεθείτε με ύποπτα
πρόσωπα. Ών δείτε μπουκάλια με μελάνι, σημαίνει εχθρούς και
ανεπιτυχείς επιχειρήσεις. Ών ονειρευτείτε άδειο μελανοδοχείο,

179
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

σημαίνει πως μετά βίας θα μπορέσετε να ξεφύγετε την


κατακραυγή της κοινής γνώμης για κάποια αδικία σας. Ών δείτε
γεμάτο μελανοδοχείο, σημαίνει πως, αν δεν προσέξετε, οι εχθροί
θα σας κάνουν κακό.

Κέλι
Ών ονειρευτείτε πως είδατε μέλι, σημαίνει πως θα γίνετε κάτοχος
μεγάλης περιουσίας. Ών δείτε καθαρό μέλι, σημαίνει πλούτο και
άνεση, αλλά και κάποια κλίση στις υλικές απολαύσεις. Ών δείτε πως
τρώγατε μέλι, είναι σημάδι πως θα απολαύσετε πλούτο και αγάπη.
Αια τους ερωτευμένους, αυτό το όνειρο προλέγει βιασύνη στις
απολαύσεις του γάμου.

Κέλισσες
Νι μέλισσες, στο όνειρο, σημαίνουν ευχάριστες και επωφελείς
ασχολίες. Αια έναν αξιωματικό, σημαίνουν υπάκουους στρατιώτες
και υγιεινό περιβάλλον. Αια έναν ιεροκήρυκα, πολλά νέα μέλη και
συνάθροιση προσευχής. Αια τους επιχειρηματίες, αύξηση στο
εμπόριο. Αια τους γονείς, μεγάλη ευχαρίστηση από αφοσιωμένα
παιδιά. Ών κάποια μέλισσα σας κέντρισε, μπορείτε να περιμένετε
αδικία ή ζημία από φιλική πηγή.

Κέντα
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μέντα, προβλέπεται διασκέδαση και
ενδιαφέρουσες υποθέσεις. Ών δείτε φυτό μέντας, σημαίνει πως θα
βρεθείτε σε μια διασκέδαση όπου θα υπάρχει κάποια νότα
ρομαντισμού. Ών δείτε ότι απολαμβάνατε ένα ποτό με μέντα,
σημαίνει πως θ' απολαύσετε ερωτικό δεσμό με ένα ελκυστικό και
γοητευτικό πρόσωπο. Αια μια κοπέλα, αυτό το όνειρο είναι
προειδοποίηση ότι πρέπει να προσέξει τη γοητεία των απολαύσεων.

Κενταγιόν
Ών μια νέα γυναίκα ονειρευτεί ότι ο αγαπημένος της της κρεμάει
μενταγιόν στο λαιμό, είναι σημάδι ότι θα της γίνουν πολλές και
καλές προτάσεις και γρήγορα θα παντρευτεί και θ' αποχτήσει
θαυμάσια παιδιά. Ών δει πως έχασε το μενταγιόν της, είναι
προμήνυμα θανάτου και θλίψης.

180
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Κεροκάματο
Νι εμπορευόμενοι που θα ονειρευτούν πως παίρνουν μεροκάματο,
μπορούν να περιμένουν απροσδόκητα κέρδη. Ών δείτε ότι δίνετε
μεροκάματο, σημαίνει απογοήτευση και ανικανοποίηση. Ών δείτε
πως σας ελάττωσαν το μεροκάματο, είναι προειδοποίηση
συνωμοσίας εναντίον σας. Ώύξηση του μεροκάματου, στο όνειρο,
προμηνά πολλά κέρδη για εκείνους που έχουν επιχειρήσεις.

Κέση
Κια παχουλή μέση στ' όνειρο, σημαίνει ευνοϊκή διεξαγωγή
επιχειρήσεων και καλή τύχη. Κια μικρή αφύσικη μέση, είναι σημάδι
επιτυχίας, αλλά με δυσφορία. Αια μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί
ότι έχει όμορφη μέση, προβλέπεται επιτυχία και θαυμασμός για
τους καλούς της τρόπους και την ευχάριστη συμπεριφορά της.

Κεσολάβηση
Ών ονειρευτείτε πως κάνατε τον μεσολαβητή σε κάποιον, σημαίνει
πως σίγουρα θα βρείτε βοήθεια όταν την έχετε ανάγκη.

Κεταλλείο
Ών ονειρευτείτε πως βρισκόσαστε σε μεταλλείο, σημαίνει αποτυχία
στις υποθέσεις σας. Ών δείτε πως σας ανήκει ένα μεταλλείο,
σημαίνει πως στο μέλλον θ' αποκτήσετε μεγάλη περιουσία. Ών
ονειρευτείτε μετάλλευμα, σημαίνει πως κάποιος εχθρός θα
προσπαθήσει να σας καταστρέψει φέρνοντας στο φως παλιές
αμαρτίες σας. Ών δείτε πως στεκόσαστε κοντά σε μεταλλείο, είναι
σημάδι πως θα κάνετε δυσάρεστα ταξίδια.

Κεταμόρφωση
Ών ονειρευτείτε οποιαδήποτε μεταμόρφωση, σημαίνει πως θα
γίνουν αλλαγές στη ζωή σας προς το καλύτερο ή το χειρότερο,
ανάλογα με το αν η μεταμόρφωση ήταν ευχάριστη ή αποκρουστική.
Ών δείτε ότι μεταμορφώνεστε, θα κρατηθείτε πολύ ψηλά στην
εκτίμηση επιφανών προσώπων.

181
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Κεταμφίεση
Ών ονειρευτείτε πως είσαστε μεταμφιεσμένος, σημαίνει πως θα
ενδώσετε σε ανόητες και επικίνδυνες απολαύσεις, παραμελώντας
τη δουλειά και τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις. Αια μια γυναίκα,
αυτό το όνειρο σημαίνει πως κάποιος θα την κοροϊδέψει.

Κεταξοσκώληκας
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μεταξοσκώληκα, θα πάρετε μέρος σε μια
επικερδή επιχείρηση που θα σας βοηθήσει επίσης να καταλάβετε
κάποια σπουδαία θέση. Ών δείτε ψόφιους μεταξοσκώληκες ή
μεταξοσκώληκες που βγαίνουν από τα κουκούλια τους, σύντομα θ'
αντιμετωπίσετε δυσκολίες και θα χρειαστεί να προσπαθήσετε
σκληρά.

Κεταξωτό
Ών δείτε στ’ όνειρό σας ότι φοράτε μεταξωτά ρούχα, σημαίνει πως
οι υψηλές σας φιλοδοξίες θα γίνουν πραγματικότητα και πως οι
δεσμοί μεταξύ φίλων που είχαν απομακρυνθεί θ' ανανεωθούν. Ε
κοπέλα που θα δει στ' όνειρο της παλιό μεταξωτό, θα αποκτήσει την
εκτίμηση των συγγενών της και θα δημιουργήσει σχέσεις με ένα
πλούσιο, αλλά μεγάλης ηλικίας πρόσωπο. Ών το μεταξωτό ήταν
βρώμικο ή σκισμένο, η εκτίμηση των συγγενών της θα μετατραπεί
σε δυσμένεια.

Κέτρημα
Ών ονειρευτείτε πως μετρούσατε τα παιδιά σας, και φαίνονταν
χαρούμενα και χαριτωμένα, σημαίνει ότι θα μπορέσετε εύκολα να
τα κρατήσετε κάτω από τον έλεγχο σας, και θα μπορέσουν να
καταλάβουν αξιόλογες θέσεις. Ών ονειρευτείτε πως μετρούσατε
χρήματα, θα είστε τυχερός και θα μπορείτε πάντα να πληρώνετε τα
χρέη σας, αν όμως μετρούσατε χρήματα σε κάποιον άλλο, θα
αντιμετωπίσετε κάποιου είδους απώλεια. Ρο ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που θα ιδείτε ότι μετράτε άλλα πράγματα. Ών τα
μετράτε για τον εαυτό σας, είναι καλό, αν όμως τα μετράτε για
άλλους, συνήθως έρχεται κακοτυχία.

Κήλα

182
ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ… για σενα που ξύπνησες ανήσυχος!

Ώυτό είναι ένα πολύ καλό όνειρο για την πλειονότητα των
ανθρώπων. Ών δείτε κόκκινα μήλα πάνω σε δέντρα με πράσινο
φύλλωμα, τα νέα σας θα είναι πολύ ευχάριστα. Ών δείτε πως
τρώγατε μήλα, δεν είναι καλό, εκτός και ήταν άψογα. Ένας φίλος
που ερμηνεύει όνειρα λέει: «΍ριμα μήλα σε δέντρο, σημαίνει πως
ήρθε ο καιρός να πραγματοποιηθούν οι ελπίδες σας, σκεφθείτε
αυτό που σκοπεύατε να κάνετε και τραβάτε άφοβα μπροστά. ΍ριμα
μήλα στην κορυφή του δέντρου, είναι μια προειδοποίηση να μη
στοχεύετε τόσο ψηλά. Κήλα στο έδαφος, είναι σημάδι ότι ψεύτικοι
φίλοι και κόλακες εργάζονται για να σας βλάψουν. Καραμένα μήλα
συμβολίζουν ανέλπιδες προσπάθειες.»

Κηλόκρασο
Ών δείτε στ’ όνειρό σας μηλόκρασο, σημαίνει ότι θα κάμετε
περιουσία, αν δε σπαταλάτε το χρόνο σας σε υλικές απολαύσεις. Ών
δείτε ανθρώπους να πίνουν μηλόκρασο, θα βρεθείτε κάτω από την
επιρροή άπιστων φίλων.

Κήνυμα
Ών ονειρευτείτε πως παίρνετε κάποιο μήνυμα, προβλέπονται
αλλαγές στις υποθέσεις σας. Ών ονειρευτείτε πως στέλνετε
μήνυμα, σημαίνει πως θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση.

Κηρός
Ών ονειρευτείτε ότι έχετε απαλούς και λευκούς μηρούς,
προβλέπεται εξαιρετική καλοτυχία και ευχαρίστηση. Ξληγωμένοι
μηροί προλέγουν αρρώστια και προδοσία. Αια μια νέα κοπέλα που
θα ιδεί πως θαύμαζε τους μηρούς της, είναι σημάδι πως έχει τάση
για περιπέτειες και θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτό το όνειρο,
για να βελτιώσει τη συμπεριφορά της.

183