You are on page 1of 1

Kérdések Válaszok: A B C D E F

1.) Ön neme? nő:15 férfi:15


2.) Melyik korcsoportba tartozik? 30-40:10 40-50:10 50-60:10
3.)Milyen rendszerességgel fogyaszt alkoholt? naponta:5 hetente:10 alkalmanként:15
4.) Családjával rendezett a kapcsolata? igen:15 nem:15
5.) Kivel él? élettársával/ házastársával:7 szociális intézményben:5 rokonaival:0 szűk családjával:4 barátokkal:6 egyedül:8
6.) Magányosnak érzi-e magát? igen:20 nem:10
7.) Boldognak érzi magát? igen:10 nem:20
8.) Vannak-e céljai az életben? vannak:15 nincsenek:15
9.) Elégedettnek érzi magát? igen:15 nem:15
10.) Környezetében élők tettek-e már megjegyzést az ön alkohol fogyasztásának rendszerességével kapcsolatban? igen:10 nem:20
11.) Saját maga bevallása szerint Ön alkoholista? igen:2 nem:18