Вы находитесь на странице: 1из 1

NRC Handelsblad

25-9-10

De massa als de nieuwe mecenas


Financiering van kunst crowdfunding een project wordt se Fonds van de Kunst. ,,Hun faillissement
(deels) betaald door fans die een zorgde voor enige vertraging.
door aandeelhouders is in
project of een kunstenaar niet per Met een andere technische
opkomst. Zelfs banken se persoonlijk hoeven te kennen. partner gaan wij in novembet
De massa is de mecenas. Of platter officieel van start. Cremers zegt
blijken genteresseerd in
gezegd: met de pet rond op internet. dat hij heeft geleerd van Sellaband.
crowdfunding. De Britse rockband Marillion Zo houdt hij de site in eerste
Door onze redacteur is een van de pioniers: in 1997 financierden instantie gesloten. Het fonds bepaalt
JAN BENJAMIN Amerikaanse fans een worden aangeboden,
welke projecten Amsterdamse
AMSTERDAM, 25SEPT. Op een onbereikbaar tournee van de band door de VS. bezoekers kunnen (nog)
eiland in Amsterdam- Crowdfunding is een antwoord geen initiatievenaandragen. Donateurs
West wil kunstenaar Leonard van op de bezuinigingen van
de overheid krijgen geen geld, hun
Munster een beeld uit het water laten en culturele fondsen, stelden rendement is in natura: korting op
verrijzen. Hij heeft 35.000 euro deskundigen deze week tijdens een kaartje, een workshop of een
nodig voor tJnder Heaven 3. Gistermiddag het Picnic-festival. Naast het Amsterdams voorstellingin een bedrijf.
had hij al 43 procent Fonds voor de Kunst, Een ander voorbeeld van crowdfunding
van zijn budget binnen: vier donateurs kondigden ook ABN Amro en de is Cinema Reloaded, dat

zegden Van Munster 15.039 Europese Commissie crowdfun arthousefilms financiert, of TenPages.com,
euro toe. Hij heeft nog 157 dagen aan.
crowdfunding-initiatieven Alle experts waar schrijvers een
om de rest te financieren. benadrukten dat zon project alleen manuscript kunnen plaatsen. Een
tjnder Heaven 3 is een van de eerste slaagt als het aan strikte voorwaarden aandeel kost 5 euro en wie 2.000
projecten op de nieuwe website voldoet. Een project euro verzamelt in vier maanden
van het Amsterdams Fonds voor moet niet te breed en te open zijn. wordt uitgegeven. In zeven maanden
de Kunst. Die organisatie geeft Dat overkwam het bekendste verschenen zestien titels..
jaarlijks 8,5 miljoen euro subsidie Nederlandse voorbeeld van crowdfunding, Grote organisatiesals de Europese
geld van de gemeente aan lokale Sellaband. Op die site Commissie (IIP/Create) en ABN
kunstenaars. Die zouden volgens konden fans musici steunen. Wie Amro (Seeds.nl) onderzoeken wat
het fonds echter niet alleen voldoende aandeelhouders had, massafinanciering kan betekenen
afhankelijk moeten zijn van de gemeentelijke mocht een album opnemen. Maar voor creatieve ondernemers. Waarom
subsidie. Een tweede steunt een bank een concurrerend
het aanbod op Sellaband werd al
bron van inkomsten vormen snel te groot, er kwam geen bestseller platform? ,,Als de crowd leidt,
kunstliefhebbers op internet. Op kan de bank volgen, zegt Arthur
die de website uit de kosten
Voordekunst.nI, deze week gepresenteerd van de Graaf van Seeds.nl. Bovendien
kon trekken en in februari ging de
op het mediaen en technologiefestival is loyaliteit van klanten belangrijk.
site failliet.Snel daarna volgde een
Amsterdam,
Picnic in ,,Aandeelhouders zijn betalende
doorstart in Duitse handen.
kunnen donateurs een kunstwerk ,,Sellabandzou de techniek verzorgen ambassadeurs van een bedrijf

steunen voor minimaal tien euro. of kunstenaar.


van Voordekunst.nl, zegt
Voordekunst.nI is een vorm van
Roy Cremers van het Amsterdam-