Вы находитесь на странице: 1из 4

HP-skrivare - USB skrivarinstallation (Windows)

Detta dokument gäller för HP-skrivare och datorer med Windows.


Konfigurera HP-skrivaren med en USB-anslutning på en dator med Windows. För att få
de flesta stödda funktionerna från en USB-ansluten skrivare ska du installera den fullständiga
HP-drivrutinen.

Steg 1: Förbereda för konfigurationen av skrivaren


Kontrollera kraven och ta bort eventuella tidigare installerade skrivarversioner från Windows
för att förbereda konfigurationen av USB-anslutningen och drivrutininstallationen.

1. Bekräfta följande krav och objekt innan du börjar:


o Skrivaren är påslagen och i läget Klar.
o Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter (9 fot och 10 tum).
o Det finns en USB-port på din dator: Om du ansluter via en USB-hubb eller
dockningsstation, kanske inte skrivaren får tillräckligt med ström för att
fungera korrekt.
o Om du anslöt USB-kabeln till datorn innan du installerade HP-drivrutinen,
fortsätt med dessa steg för att ta bort skrivaren från installerade enheter för att
säkerställa en lyckad installation. Gå vidare till nästa steg för att installera
drivrutinen.
2. Koppla bort USB-kabeln från datorn. Anslut inte kabeln förrän du uppmanas under
drivrutinsinstallationens steg.
3. Sök i Windows efter “enheter” och klicka på kontrollpanelsinställningarna för Enheter
och skrivare i resultatlistan.
4. Högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Ta bort enheten. Om det finns flera
ikoner för skrivaren ska du ta bort alla.
5. Stäng fönstret Enheter och skrivare och gå sedan vidare till nästa steg.

Steg 2: Installera drivrutinen och konfigurera anslutningen


Hämta och installera den bästa tillgängliga skrivardrivrutinen för att slutföra USB-
anslutningen.

1. Gå till 123.hp.com, ange skrivarens modellnummer och följ sedan anvisningarna på


skärmen för att hämta din drivrutin. Beroende på skrivarmodell, kan den guidade
drivrutinsinstallationsappen HP Easy Start laddas ned.
o Om en drivrutin eller HP Easy Start hämtas, följ anvisningarna på skärmen
för att öppna den hämtade filen för att starta installationen. Välj USB när du
uppmanas att välja en anslutningstyp. Du behöver inte slutföra resten av
anvisningarna i det här avsnittet om installationen lyckades.
o Om hämtningen inte eller skrivaren inte är listad på 123.hp.com, fortsätter
du med dessa steg för att installera en drivrutin från HP:s webbplats.
2. Gå till HP:s kundsupport - Hämtning av programvara och drivrutiner, ange din
skrivarmodell, om du uppmanas och bekräfta sedan versionen av operativsystemet är
korrekt.
3. Om en sida för Låt oss identifiera produkten att komma igång visas, klicka på
skrivaren, ange skrivarens modellnummer och klicka sedan på Skicka.

Resultatsidan programvaran för skrivaren visas med standardoperativsystemet valt.

4. Om du behöver byta operativsystem, klicka på ändra, välj din version och klicka sedan
på ändra.
5. Under rubriken drivrutin , klicka på Hämta för det fullständiga programvarupaketet,
eller på Grundläggande drivrutiner för andra alternativa drivrutinsalternativ.
6. När du uppmanas av installationsprogrammet att välja en skrivaranslutning, välj USB
för att fortsätta med och slutföra installationen.
7. Försök att skriva ut, skanna eller faxa, beroende på skrivarfunktionerna.
Vanliga frågor och svar (FAQ)

Gå igenom listan med vanliga frågor om installation och användning Windows


skrivardrivrutiner och program.

Vad händer om min skrivare inte hittas eller inte ansluts under USB-installationen?

Följande tips kan hjälpa dig att undvika problem med USB-kommunikationen.

• Starta om skrivaren och datorn: Om du startar om datorn och skrivaren kan möjliga
feltillstånd rensas.
• Återanslut kabeln: Koppla från USB-kabeln, från både skrivaren och Mac-datorn och
anslut den igen.
• Anslut till en annan USB-port: Anslut kabeln till en annan USB-port på datorn.
• Koppla från en USB-hubb eller dockningsstation: Om du använder en USB-hubb
eller dockningsstation, försök ansluta kabeln direkt till datorn.
• Prova en annan USB-kabel: Använd en annan USB-kabel. USB-kablar som är
kortare än 3 meter kan användas med HP-produkter.
• Koppla bort andra USB-enheter: Om du har flera USB-anslutna enheter, t.ex. en
annan skrivare, kanske datorn inte levererar tillräckligt med ström till USB-portarna
för att identifiera allihop. Koppla bort andra USB-enheter som inte används.

obs!

Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten på baksidan av produkten och till datorn.

Vad händer om jag ansluter USB-kabeln utan att installera HP-drivrutinen?

Om du ansluter skrivarens USB-kabel till datorn istället för att konfigurera anslutningen med
HP-drivrutinen, kommer Windows i de flesta fall att automatiskt identifiera skrivaren och
installera en “inbyggd” drivrutin för grundläggande funktioner. Ett meddelande om
“Installerar programvaran för enhetsdrivrutin” kan visas.
Om du kan skriva ut, har drivrutinen installerats korrekt. Om utskriften misslyckas, gå till
Installera och använda Windows inbyggda skrivardrivrutin för ytterligare information om
installation och användning av denna drivrutin och för att felsöka installationsproblem.
Kan jag installera med CD:n som levererades med skrivaren?
Ja, men drivrutinen kanske inte är aktuell eller kompatibel med det nya operativsystemet.
Skivan installerar drivrutinsversionen som ursprungligen levererades med skrivaren.
Bekräfta att drivrutiner som finns på skivan stöds av operativsystemet, särskilt om du har
uppgraderat din dator. Det kan göra att installationen misslyckas.
Vilka är de olika drivrutinstyperna under HP-programvara och drivrutiner?
Mer än en typ av drivrutin kanske finns tillgänglig för din skrivare under Hämtning av HP-
programvara och drivrutiner. Läs den här guiden för att avgöra vilken drivrutin du skall
hämta.
obs!

Beroende på skrivare och version av operativsystemet, kanske en hämtningsbar drivrutin inte


finns bland HP:s nedladdningar. Om Installera en skrivardrivrutin med Windows
inbyggda lösning visas under Installationsprogramvara för drivrutinsprodukt, klicka på Mer
information för anvisningar för att installera drivrutiner som tillhandahålls via Windows.

Drivrutin Funktioner
Fullständig drivrutin eller • Tillhandahåller en guidad installation,
fullständig drivrutinslösning däribland steg för att ansluta skrivaren till ditt
Installera drivrutinen med fullständig lokala nätverk eller direkt till datorn.
funktionalitet/lösning när den är • Innefattar skrivarens programvara för att ändra
tillgänglig för att få ut mesta möjliga inställningar för utskrift, skanning och
av alla skrivarfunktioner som stöds. kopiering om de stöds, tillsammans med
verktyg för skrivarunderhåll, felsökning och
uppdatering.
• Välj anpassad installation för att välja
specifika program att installera.

Basdrivrutin • Ger en begränsad inställning för utskrifts- och


Endast drivrutinlösning för skanningsfunktioner, bland annat stöd för
grundläggande skrivarfunktioner. Windows och en del skanningsappar från
tredje parts leverantörer.
• Den mindre filstorleken går fortare att ladda
ned och installera än den fullständiga
drivrutinen och kan användas på datorer som
inte uppfyller de lägsta systemkraven för att
installera den fullständiga drivrutinen.

Plug-and-play-drivrutin Ger dig tillgång till grundläggande skrivarfunktioner.


Installerar skrivardrivrutinen och
USB-porten automatiskt.
Värdbaserad drivrutin Använder sig av datorns minne och processorkraft för
Bearbetar utskriftsjobbet på att genomföra utskriftsjobb.
värddatorn och inte i skrivarens
formaterare.
PostScript-drivrutin Adobes PostScript-program arbetar med skrivaren för
att skapa skarpa bilder och hantera flera
utskriftsteckensnitt.
PCL6 USB-drivrutin Ger grundläggande skrivarfunktioner för ett urval av
HP-skrivare utan att hämta separata drivrutiner för
varje använd skrivare.