You are on page 1of 5
ROMANIA NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Exemplarul ae DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATIL DE URGENTA Ne $964, 325 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA. Vaslui, 3.652017 INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA PODUL INALT AL JUDETULUI VASLUI i) CAIET DE SARCINI Pentru atribuirea contractului de furnizare a produsului ”Barca pneumatica a patru persoane cu rame —BP4 ” Caietul de sarcini stabileste elemente /conditiile esentiale care vor guverna contractul de furnizare (vanzare —cumparare }si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica 1. DESTINATIE Barca pneumatica a patru persoane cu rame , este destinata pentru indeplinirea misiunilor specifice ale echipelor de interventie in cadrul procedurilor de interventie pentru salvare de vieti omenesti si bunuri materiale din rauri, lacuri, zone inundate etc. 2. ASIGURAREA CALITATII 2.1 Ofertantul va prezenta un document emis de un organism specializat in domeniul (notificat ) care sa certifice ca producatorul are implementat un sistem de asigurare a calitatii din seria ISO 9001 sau similar sio declaratie pe propria raspundere de conformitate a produsului cu prezenta specificatie tehnica 2.2 Toate materialele folosite in constructia ambarcatiunii vor avea avizul unei societati de clasificare membra IACS ( International Association of Classification Societies ) 3. ORGANIZARE GENERALA, COMPONENTA 3.1. Barca pneumatica ; 3.2. Sistemul de legare ,acostare ,ridicare ,coborire si lansare ambarcatiune ; 3.3. Accesorii si echipamente suplimentare 4. CARACTERISTICI TEHNICE S| OPERATIONALE 4.1. Barca pneumatica trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte NESECRET tins Nesecret 4.1.1 Trebuie sa fie gonflabila cu minim 3 compartimente independente, etanse prevazute cu supape individuale , pentru umflare/dezumflare si suprapresiune , plus chila gonflabila prevazuta cu supape de suprapresiune 4.1.2 Trebuie sa fie prevazute cu punte suplimentara din aluminiu eloxat cu rezistenta la actiune fizica, la coroziune si umiditate ; 4.1.3 Ambarcatiunea va fi prevazuta cu brau de protectie, cu latimea de minim 50 mm ~grosimea de 30 mm si bordura antival ; 4.1.4 Materialul din care va fi confectionata ambarcatiunea trebuie sa fie de tip compozit : pe baza de cauciuc ramforsat cu material textil (hypalon sau similar ), cu o densitate liniara de minim 1600 dtex ; 4.1.5 Ambarcatiunea trebuie sa fie prevazuta cu minim doua banchete din aluminiu , rezistente la apa si la o greutate de minim 200 kef ; 4.1.6 Ambarcatiunea trebuie sa fie prevazuta cu supape de drenare ; 4.1.7 Dimensiuni ale ambarcatiunil 4.1.7.1 Lungime exterioara : minim 3000mm ; 4.1.7.2 Latime exterioara : minim 1500 mm- maxim 2000 mm ; 4.1.7.3 Diametru flotor : minim 380 mm 4.1.8 Capacitatea de transport a ambarcatiunii trebuie sa fie d 4.1.8.1 Minim 530 kg; 4.1.8.2 Minim 4 persoane 4.2. Sistemul de legare,acostare, ridicare, coborire si lansare ambarcatiunecare trebuie sa includa urmatoarele 4.2.1 Ocheti cel putin cate unul la prova si pupa ( ’’D”’ — Ring din otel inoxidabil de protectie A316 ) ; 4.2.2. Manere individuale pentru transport, minim 4 bucati ; 4.2.3 Dispozitive longitudinale de prindere amplasate pe braul, de la prova la pupa (saula) ; 4.2.4 Sistem de fixare a vaslelor in interiorul ambarcatiunii ; 4.2.5 Sistem de fixare a vaslelor pe borduri (furcheti) , care sa permita transmiterea miscarii vaslelor - 1 pereche ; 4.2.6 Oglinda pupa va fi confectionata din aluminiu [NESECRET Din NeSeCRET 4.3 Accesorii si echipamente suplimentare ce se vor livra in completul ambarcatiunii ; 4.3.1 Saule de salvare plutitoare (cu bandula )— 2 buc 5 ml cu@ 5mm; 4.3.2 Vasle-4 buc; 4.3.3 Pompa de aer pentru picior ( cu manometru ) cu o capacitate de minim 2 litri- 1 bu: 4.3.4 Compresor de aer cu manometru pentru umflat barca pneumatica, cu alimentare de 12 V la locasul pentru bricheta din cabina autovehiculelor 4.3.5 Kit de reparatie ale coprului barcii pneumatice ~ 1 cpl cu garantie minim 2 ani ; 4.3.6 Husa de protectie pentru barca si vasle — 1 buc ; 4.3.7 Veste de salvare — 5 buc ~ trebuie sa respecte prevederile Hotaririi nr 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata 5. CERINTE FINALE 5.1 Termenul de garantie al ambarcatiunii si al echipamentelor din componenta acesteia : 5 ani de la data livrarii . 5.2 Atat ambarcatiunea cat si echipamentele din componenta acesteia vor fi noi , fabricate cu cel mult 6 luni inainte de momentul livrarii 5.3 Culoarea ambarcatiunii si inscriptionarea acesteia se vor stabili prin contract 5.4 Producatorul va specifica durata normala de functionare a ambarcatiunii 5.5 Certificat de garantie ; 5.6 Lista unitatilor care pot asigura service-ul in perioada de garantie si post garantie ; 5.7 Declaratie de conformitate pe propria raspundere ; 5.8 Documentatie tehnica pentru fiecare componenta- produs in parte vor fi urmatoarele : 5.8.1 Cartea tehnica de cunoastere ,exploatare ,intretinere si reparatii in limba romana NESECRET Sains NESECRET 6. CRITERII DE ATRIBUIRE : Criteriul aplicat pentru efectuarea achizitiei directe este ” pretul cel mai scazut ” pentru barca pneumatica care indeplinesc cerintele de mai jos 7. LIVRARE , RECEPTIE SI PLATA Barcile pneumatice vor fi noi_, fara a fi utilizate anterior . Livrarea barcilor se va efectua la Sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Vaslui ,str.Castanilor arg La livrare, barcile pneumatice BP4 trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente - factura comerciala ,dupa caz, fiscala ( semnata si stampilata). - declaratie /certificat de conformitate - carnet service - certificat de garantie Barcile pneumatice se vor livra complet echipate si pregatite pentru introducerea in exploatare Receptia finala se va efectua la sediul utilizatorului final .Rezultatele receptiei se vor consemna intr-un proces verbal , semnat de ambele parti. Sesizarea vinzatorului privind eventualele neconformitati aparute la receptie se va efectua in baza acestui proces verbal. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor cel mai tirziu in 45 de zile calendaristice dupa efectuarea receptiei cantitative si calitative a produsului livrat CONDITI DE GARANTIE Perioada de garantie a barcilor pneumatice a patru persoane va fide minimum 5 ani Perioadele de garantie se calculeaza de la data receptiei finale , respectiv semnarea procesului— verbal de receptie 2 produsului,, fara obiectiuni .In perioada de garantie orice functionare defectuoasa a ambarcatiunilor sau orice componenta din completul acesteia va fi inlaturata de catre vanzator in termen de cel mult 10 zile de la data cind a fost instiintat in scris de catre cumparator. Toate costurile legate de aceasta sunt in sarcina vanzatorului . Garantia produsului ( inlocuite sau reparate de catre vanzator ) se extinde cu perioada trecuta de la data instiintari vanzatorului sau reprezentantului sau in Romania NESECRET ‘ain S NESECRET asupra defectiunii si pina la data cind produsul a revenit in stare buna de functionare , in posesia cumparatorului. Alte facicilitati care sunt eventual oferite in perioada de garantie se vor prezenta suplimentar Verificat i 4 J Sef serviciu logistic ay (echestn Gelu V Intocmit Subofiter tehnic principal Plit.maj. lle Pantelimon pati, -f Vi NESECRET