You are on page 1of 2

Documentatia tehnice utilizata in intretinerea aeronavelor civile.

Modul de organizare si
prezentare

DOCUMENTATIA DE INTRETINERE
1.Manualul de planificare a intretinerii( Maintenance Planning Data-MPD)
2.Programul de intretinere al aeronavei (Aircraft Maintenance Manual-AMP) dezvoltat de fiecare
operator sau proprietar al aeronavei in baza manualului de planificare a intretinerii (MPD sau MPG)
3.Manualul de intretinere - Aircarft Maintenanace Manual (AMM)
4.Catalogul ilustrat de piese - Illustrated Parts Catalog (IPC)
5.Manualul de reparatie a structurii aeronavei - Structural Repair Manual ( SRM )
6.Manualul se scheme electrice – Wiring electrical diagram (WD) sau Manualul cu practici standard
de reparatie si intretinere a echipamentelor electrice, a cablurilor, contactori - Standard Wiring
Practices Manual ( SWPM )
7.Manualul de testare nedistructiva - Non – Destructive Testing Manual ( NDT Manual)
8.Catalogul ilustrat cu scule, dispozitive si echipamente - Illustraded Tool & Equipment List
9.Manualul de intretinere al motorului-Engine Maintenance Manual (EMM)
10.Catalogul ilustrat de piese al motorului-Engine Illustrated Parts Catalog (Engine IPC)
11.Manual de reparatie componente – Components maintenance/ overhaul manual (CMM/OHM)
12.Manualul de control si prevenire a coroziunii– Corrosion Prevention and Control Program (CPCM)
sau de prevenire a coroziunii (CPCP Manual), care poate fi sau nu parte integranta din AMM
13.Manualul de cantarire si centraj
14.Manulul de handling sol al aeronavei
15.Documentatie service – Buletine de serviciu (SB), Service Letters (SL), etc, directive de
navigabilitate

Organizatia emitenta si de aprobare


Manualele prezentate mai putin AMP-ul, buletinele de serviciu si Service Letters sunt emise de catre
fabricantul aeronavei si aprobate de autoritatea de certificare a aeronavei.
AD-urile sunt emise de autoritati de aviatie civila
AMP este emis de operatorul aeronavei si aprobat de autoritatea de inmatriculare a aeronavei

Modul de organizare si prezentare


Documentatia listata la punctele 1-11 este organizata pe capitole ATA iSpec 2200.
ATA- Air Transport Association of America
Initial a fost ATA 100, apoi a devenit ATA 2100 si a fost modificata pentru documentatie in format
electronic denumita ATA iSpec 2200.

Exemple capitole ATAiSpec2200:


12 SERVICING
20 MENTENANCE PRACTICE(inf. Despre asamblari, sigurantari, asamblarea conductelor)
Sistemele avionului:
21 AIR CONDITIONING
22 AUTO FLIGHT
23 COMMUNICATIONS
24 ELECTRICAL POWER
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS
26 FIRE PROTECTION
27 FLIGHT CONTROLS
28 FUEL
29 HYDRAULIC POWER
30 ICE AND RAIN PROTECTION
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS
32 LANDING GEAR
33 LIGHTS
34 NAVIGATION
35 OXYGEN
36 PNEUMATIC

Cerinte privind modul de utilizare


Organizatia de intretinere are obligatia de a folosi numai documentatia la ultima revizie si de a
asigura disponibilitatea documentatiei la intreg personalul de intretinere la fiecare loc de
munca.Documentatia este distribuita in format tiparit sau electronic.Distribuirea documentatiei la ultima
revizie este asigurata de catre o persoana din organizatie

Descrieti principalele segmente ale documentatiei tehnice de referinta utilizate in intretinerea


avioanelor civile
1.Documentatia de intretinere si reparatie(Maintenance & Repair Documents)cuprinde:
-Manualul de prevenire a coroziunii-Corrosion Prevention Manual(CPM)
-Manualul cu practici standard de reparatie si intretinere a echipamentelor electrice,a cablurilor,etc-
Standard Wiring Practices Manual(SWPM)
-Manevrarea motoarelor la sol-Engine Ground Handling
-Manualul de Control Nedistructiv a avionului-Non-Destructive Testing Manual(NDT Manual)
-Manualul de reparatie a Structurii avionului-Structural Repair Manual (SRM)
-Catalogul ilustrat cu scule, dispozitive si echipamente-Illustrated Tool & Equipment List
2.Component Maintenance/Overhaul Manuals (OHM/CMM indices)
-Standard Overhaul Practices
-Repair and refinish of high streng
-Removal and replacement of surfaces
3.Service Documents
-Service Letters
-Component Service Bulletins(CBS)
-Service Bulletins
-Maintenance Tips