You are on page 1of 2

Tide Pods for Dinner: the forbidden fruit challenge

De oplettende YouTuber is deze trend vast niet ontgaan: het eten van vloeibare
wasmiddeltabletten als een ‘challenge’. Het is vooral heel populair onder tieners tot een
jaar of 20 die met zulke stunts views en vaste kijkers willen aantrekken. Ons logisch
verstand weet natuurlijk dat het eten of überhaupt in je mond stoppen van wasmiddel in
het algemeen niet bepaald bevorderlijk is voor de gezondheid. Maar wat doet zo’n
wasmiddeltablet nou eigenlijk met je lichaam, waardoor het zo fataal kan zijn? Wat is de
pathologie achter het eten van wasmiddel?

Bij het eten, en dus het kauwen op, een wasmiddeltablet, zal de vloeistof die in het tablet
zit in de mondholte terecht komen. Dit zorgt gelijk voor een brandend en aresthetisch
gevoel in de tong, waardoor men hevig gaat hoesten en kokhalzen. In deze vroege fase
gaat het al goed mis. Door het hoesten en kokhalzen vloeit de wasmiddelvloeistof niet
alleen door in de trachea en oesophagus, het heeft tegelijkertijd aspiratie van wasmiddel
in de longen als gevolg. Met elke hoest wordt het wasmiddel dan dieper en dieper in de
longen gekatapulteerd. Op hetzelfde moment brengt het wasmiddel een onaangename
en zeer corrosieve reactie teweeg in de slokdarm en de maag. Meestal ontstaat er nu een
paniekreactie bij de patiënt omdat ademen zeer moeilijk of niet gaat. Ook worden de
lippen blauw vanwege de cyanose. De ‘patiënt’ begint nu met schuimen aan de mond, en
kan hij collaberen.

Maar, terwijl dat de patiënt op de grond ligt en zijn bewustzijn steeds minder helder
wordt, zet het wasmiddel zijn vernietigende pad voort. Dit stadium wordt gekenmerkt
door een aantal specifieke reacties van het lichaam op het wasmiddel. Grotendeels hangt
die reactie af van de samenstelling van het wasmiddel. Bij een basisch wasmiddel, wat
overigens ongeveer 100x meer basisch is dan menselijk bloed, zorgt voor vloeibare
necrose. Het epitheel en dieper weefsel van de slokdarm wordt vloeibare, necrotische
pus die in de maag lekt. Dit kan slokdarmperforatie als gevolg hebben. Wanneer het
wasmiddel zuur van aard is, zorgt het voor massale corrosie ontstaan in de slokdarm,
waardoor de omliggende bloedvaten zullen coaguleren en het weefsel hypoxisch wordt
en afsterft.

Bovendien was door het hoesten het wasmiddel in steeds kleinere druppeltjes diep in de
kleine luchtwegen terecht gekomen. Ook deze cellen zullen niet overleven na
blootstelling aan wasmiddel. De luchtwegen worden letterlijk gestript van hun epitheel.
Dit veroorzaakt een inflammatoire reactie in de longen, waardoor deze zullen opzwellen
met water en witte bloedcellen. In combinatie met de al aanwezige ademnood, zal dit
leiden tot acute ademhalingsinsufficiëntie. Zonder onmiddellijk medisch ingrijpen,
treedt een hartstilstand op en overlijdt de patiënt.

Voornamelijk door de sterke concentratie van wasmiddel heeft het zo’n massaal
vernielzuchtig effect op het lichaam. Dit geldt ook wanneer wasmiddel in contact komt
met ogen, handen of andere lichaamsdelen. Zorg in dit geval dat de concentratie van het
wasmiddel in ieder geval wordt verdund door het toevoegen van water. Handen kunnen
daarnaast met zeep worden gewassen. Stel jij of iemand in je omgeving heeft op de een
of andere manier toch wasmiddel gegeten of in zijn mond gehad, bel dan meteen de
hulpdiensten.