You are on page 1of 2

Puisi Moden : Aku Membaca Lagi

Rangkap Sajak Maksud

Penyajak memandang ke langit. Penyajak berasa dirinya


Aku mendongak langit sungguh kerdil melihat kebesaran Illahi yang mencipta
membaca garis dan titik pelbagai fenomena alam. Dengan perasaan penuh
menaakuli kebesaran-Mu kesyukuran, dia menghayati keindahan alam yang
di bawahnya gumpulan mega diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan
hembasan bayu dan banjaran gunung. yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran
gunung.

Kuselusuri alam Penyajak meyelusuri pula alam yang terbentang luas.


kicauan burung Kedengaran kicauan burung, desiran ombak dan keindahan
desiran ombak dan wajah pelangi pelangi yang melengkapi kehidupan manusia dengan
mewarnai kehidupan umat-Mu. pelbagai rencah kehidupan.

Penyajak mendongak ke langit lagi dan cuba memahami


ku mendongak lagi langit. Penyajak mendapati bahawa alam semula jadi
membaca langit semakin tercemar apabila negara semakin makmur.
di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh Pencemaran alam semula jadi ini dikaitkan dengan keadaan
dahan dan ranting terkulai bahasa Melayu yang semakin lama semakin kurang
daun-daun berguguran didaulatkan oleh rakyat walaupun bahasa Melayu
helai demi helai merupakan bahasa kebangsaan. Selain itu, penyajak
di lantai tanah airku yang makmur. mendapati bahawa kemakmuran negara tidak dapat
menjamin kedaulatan bahasa Melayu.

Penyajak masih mahu memahami perkara yang tersurat di


Aku membaca langit
langit. Penyajak dapat menyaksikan kekecewaan bulan dan
Kutemui
bintang (pejuang-pejuang bahasa) yang meratapi akan
bulan dan bintang menangis
nasib bahasa Melayu yang dipinggirkan oleh bangsa
meratapi luka nasib bangsa.
di tanah air sendiri.

Aku mendongak lagi Penyajak kembali mendongak ke langit. Kali ini,penyajak


menitis air mata langit dapat menyaksikan kesedihan langit yang turut menangisi
membasahi bahasa Melayuku nasib bahasa Melayu yang kian tenat dan semakin
yang berdarah. dilupakan anak bangsa.
Puisi Moden : Aku Membaca Lagi

Item Pernyataan Huraian


Tema Bahasa Melayu yang semakin Anak bangsa peribumi makin ghairah menuturkan
terpinggir dan dilupakan. Bahasa lain hingga melupakan jati diri ( identiti
diri ) yang sebenar.
Persoalan Keindahan alam semula jadi ciptaan Penyajak menghayati keindahan alam yang
Tuhan. diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui
awam yang bergumpal, angin yang berhembus
dan banjaran gunung.

Kesedihan pejuang bahasa terhadap Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa
nasib Bahasa Melayu Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa
Melayu yang tidak dimartabatkan.

Keprihatinan pejuang bahasa Penyajak amat prihatin terhadap nasib bahasa


terhadap nasib bahasa Melayu. Melayu yang semakin dipinggirkan oleh
masyarakat kini.
Gaya Repetisi Helai demi helai
Bahasa
Inversi Menitis air mata langit
Metafora Wajah pelangi , lantai tanah airku
Nilai Cinta akan alam sekitar Penyajak menghayati keindahan alam yang
diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui
awam yang bergumpal, angin yang berhembus
dan banjaran gunung.

Cinta akan bahasa Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa
Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa
Melayu yang tidak dimartabatkan.
Keprihatinan Penyajak amat prihatin terhadap nasib bahasa
Melayu yang semakin dipinggirkan oleh
masyarakat kini.

Pengajaran Kita mestilah cinta akan alam Penyajak menghayati keindahan alam yang
sekitar. diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui
awam yang bergumpal, angin yang berhembus
dan banjaran gunung.

Kita mestilah cinta akan bahasa. Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa
Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa
Melayu yang tidak dimartabatkan.
Kita haruslah prihatin terhadap Penyajak amat prihatin terhadap nasib bahasa
nasib bahasa Melayu yang semakin Melayu yang semakin dipinggirkan oleh
terpinggir. masyarakat kini.