You are on page 1of 4

A

C
A. Makanan

B.Telefon

C.Kereta

C
A.Menjumatkan penggunaan air

B.Menjaga kebersihan sungai

C.Membuang sampah ke dalam sungai

A.Nasi dan roti sahaja

B.Buah-buahan dan sayur-sayuran

C.Pelbagai jenis makanan yang berkhasiat

A.Membantu tumbesaran

B.Membekalkan tenaga

C.Menjaga kesihatan