You are on page 1of 2

Izgled cetvrtog ekrana: Velike bitke prekretnice u ratu

Kod za cetvrti ekran: Velike bitke prekretnice u ratu

<html>

<head>

<title>Velike bitke prekretnice rata</title>

</head>

<body bgcolor="yellow">

<h2 id="vrh"> </h2>

<p align="center"> <font color="blue" size="6">Velike bitke prekretnice rata </p><br>


<a href="#oznaka5"> -Bitka kod Staljingrada</a> <br>

<a href="#oznaka6"> -Bitka za Midvej</a> <br>

<a href="#oznaka7"> -Bitka kod El Alamenia</a><br>

<br>

<h2 id="oznaka5">Bitka kod Staljingrada</h2>

Da bi osigurao put do naftnih polja Kavkaza Hitler je pokrenuo veliku ofanzivu na istočnom frontu i
stigao do Staljingrada.<br>

Tu se održala jedna od najvećih bitaka II svj. rata.<br>

Bitka za Staljingrad je bila bitka za svaku uliu, za svaku zgradu.<br>

Pored žrtava vojnika bilo je i oko 100 000 civilnih žrtava.<br>

U protuofanzivi sovjeti su porazili cijelu šestu njemačku armiju i potisnuli Nijemce oko 400 km na
zapad.<br>

<br>

<h2 id="oznaka6">Bitka za Midvej</h2>

Japanci su pokušali osvojiti luku Midvej, ali su Amerikanci izvršili zračni napad i Japancima nanjeli
velike gubitke.<br>

Ova bitka je bila presudna za borbena Pacifiku jer je od tada inicijativu imala SAD.<br>

<h2 id="oznaka7">Bitka kod El Alameina</h2>

Njemačke i Italijanske snage pod komandom generala Romela su počele veliku ofanzivu u Sjevernoj
africi sa ciljem<br>

da zauzmu Suecki kanal dalje naftom bogate zemlje Azije.<br>

Britanske snage pod komandom generala Montgomerija su ih zaustavile kod El Alamenia i prisilile na
povlačenje.<br>

<br>

<br>

<br>

<a href="Drugi svjetski rat.html"> Natrag na sadržaj! </a> <br>

<a href="#vrh">Povratak na vrh web stranice</a><br>

<a href="Zavrsetak rata.html"> Sljedeće!</a>

</body>

</html>