You are on page 1of 1

Raspored predstava u HNK u Osijeku od 1.10.2018.g. do 7.10.2018.g.

Ponedjeljak, 1.10. NEMA PREDSTAVE


VITEZ SLAVONSKE RAVNI
Utorak, 2.10. 19 sati pustolovna komedija prema romanu M. Jurić
Zagorke
VITEZ SLAVONSKE RAVNI
Srijeda, 3.10. 18 sati pustolovna komedija prema romanu M. Jurić
Zagorke
VITEZ SLAVONSKE RAVNI
Četvrtak, 4.10. 18 sati pustolovna komedija prema romanu M. Jurić
Zagorke
Petak, 5.10. NEMA PREDSTAVE
Obiteljska subota
Subota, 6.10. 19 sati TRUBADUR
opera G. Verdija
Nedjelja, 7.10. NEMA PREDSTAVE

Županijska 9, 31000 Osijek; tel: 031 / 220 700, fax: 031 / 220 734
www.hnk-osijek.hr