Вы находитесь на странице: 1из 1

LAPORAN PANITIA BAHASA INGGERIS

 Menyertai English Carnival dalam pertandingan poetry, scrablle dan story telling
peringkat PPDPU.
 Program HIP masih dijalankan terutama pada setiap hari khamis dimana warga
SKDJ1 perlu berkomunikasi dalam Bahasa inggeris.
 Perhimpunan juga dijalankan dalam Bahasa inggeris sebanyak dua kali sebulan
sebagai salah satu program wajib untuk menyokong program HIP.
 Program bengkel peningkatan Bahasa inggeris untuk tahun 6 juga dijalankan
pada 28 Julai 2018.
 PCG Bahasa inggeris akan digunakan untukmembeli bahan hiasan dinging,
laluan dan juga bahan bantu mengajar.
 Bantuan khas HIP berjumlah Rm500 akan digunakan untuk membina pondok
membaca yang terletak di astaka.