Вы находитесь на странице: 1из 1

DE SCHIJNBEWEGING

Een schijnbeweging heeft slechts effect


als wie men door schijn wilt misleiden,
denkt zoals men heeft verondersteld
Zijn verwachting blijkt dan af te wijken
van het echte gevolg van de beweging
die hem door de schijn heeft geveld
Voor wie niet weet wat te verwachten is
van de waargenomen handeling
heeft de schijnbeweging weinig zin:
zijn onnozelheid kan zijn redding zijn
van misleiding door bewuste schijn
(DPI 2018)