You are on page 1of 5

Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Bina ayat berdasarkan gambar.

1. ............................................................................

............................................................................
.

2. .......................................................................
.

.......................................................................

......................................................................
3.
......................................................................

4. ........................................................................

........................................................................
Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan: Isi tempat kosong.

Hasan ke hospital untuk rawatan sakit


..............................

Abang ...................................bola.

Burung ........................................tinggi.

..........................................rumah ini bocor.

Bapa telah mengecat ...............................rumah ini.


Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan: Lebalkan gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

1.
3.
2. 4.
Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan: Suaikan gambar dengan perkataan.

tendang

kambing

tumbang

kentang

kandang
Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan: Suaikan gambar dengan perkataan.

kambing lambung

tendang pancing