Вы находитесь на странице: 1из 2

KLINIČKE METODE U DIJAGNOSTICI KRIMINALNE 25.

LIČNOSTI

Naučni, tzv. klinički postupci zasnovani su na određenim saznanjima:

1) kriminološke ekspertize i socijalne anamneze;


2) kriminološke dijagnoze;
3) kriminološke prognoze (koja se odnosi na pojedinačne slučajeve
veštačenja optuženih ili osuđenih lica u naučnom postupku
opservacije i ispitivanja ličnosti.)

1) kriminološka ekspertiza: je naučna metoda ispitivanja ličnosti


delikventa, radi procenjivanja budućeg ponašanja, određivanja adekvatne
sankcije i tretmana za resocijalizaciju. Obavlja je grupa stručnjaka –
specijalista iz pojedinih oblasti (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici) za
potrebe sudskog postupka i prevaspitanja.

Radi se na osnovu mediko-psihološkog izučavanja. Mediko-psihološka


izučavanja odnose se na izučavanje ličnosti.
Socijalna anamneza se odnosi na sagledavanje i objašnjenje uticaja
ekonomskih, socijalnih i porodičnih prilika na ličnost.Metoda je veoma
važna kod utvrđivanja uračunljivosti, stepena odgovornosti,
individualizacije kazne i tretmana rehabilitacije i prevaspitanja).

Na osnovu kriminološke ekspertize radi se:


2) kriminološka dijagnoza ličnosti. U pitanju je klinička metoda
utvrđivanja stepena opasnosti delikventa. Odvija se u 3 osnovne faze:
a) utvrđivanja kriminalne sposobnosti ili temibiliteta;
b) stepena društvene neprilagodljivosti i
c) dijagnoze opasnog stanja - koja se dobija sintezom dva
predhodna postupka.
Svaka od ovih faza ima i podfazne postupke.

3) kriminološka prognoza: je treća faza u izučavanju ličnosti osuđenika. To


je metodološki postupak predviđanja budućeg ponašanja delikventa. Radi se
na osnovu kriminološke ekspertize za potrebe određivanja krivične sankcije
optuženom i tretman resocijalizacije u odgovarajućim kazneno-popravnim
ustanovama.
Najpotpunija je ona kriminološka prognoza koja je izvedena kliničkim
postupkom. Nešto manju vrednost imaju tipološke prognoze, koje se rade na
osnovu klasifikacije delikvenata – prema stepenu inteligencije i vrsti
karaktera, kao i statističke prognoze, intuitivna metoda i metoda
prognostičkih tablica.