Вы находитесь на странице: 1из 4
Colegiul Tehnic ,,Apulum” Alba Tulia SCOALA EUROPEAN! 8 Gheorghe Pop de Basest nr cod S10215, jud. Alba BaD ts ae Mail CDI: apulum.edi@ gmail.com NB. 3305 /$4.t0. L01E PROIECT EDUCATIONAL VIATA TINERILOR IN STRAINATATE 4 dezvolte minti critice, pentru a forma adul{i capabili si si inventeze si si facd descoperiri uti viitor. Educatia DATA DESFASURARIE: noiembrie 2016- iunie 2017 LOCATIA: Centrul de Documentare si Informare GRUPUL TINTA: clevii claselor: a VIl-a; a VIlI-a; a IX-a; a X-a; a XLa. COORDONATOR / COLABORATOR PROIECT: Prof. Pescaru Raluca, Prof. Daescu Nicoleta, bibl. Panduru Ana ACTIVITATEA: VIATA TINERILOR IN STRAINATATE- Aspecte socio-culturale decisive care influenteaza evolutia personal a tinerilor in contexte culturale distincte. SCOPUL PROIECTULUI: Proiectul are rolul de a informa elevii despre stiluri de viata, altele decat cele autohtone, despre sisteme de inviyimant proprii unor contexte culturale diferite: strategii de invajare, modalitati de abordare a unor topici sensibile care vizeaza populatia imigranta, OBIECTIVELE PROIECTULUI: + sd constientizeze c& rezultatele bune la scoala sunt fundamentale pentru a reusi in viat, pentru a avea un job bun; ~ si realizeze c& daca invefi foarte bine, ai sanse si ajungi s& fnveti int de educatie chiar din liceu; un alt sistem. ~ sa-si imbunatajeasc& nivelul de cunosting’ al limbii strains ~ si inteleagii cA, in prezent, comunicarea intr-o limba de circulatie international’ este una dintre ceringele fundamentale ale societitii de astazi; Pe linga alte competente gi ‘cunostiinte, o limba strand este considerat& unul dintre cei mai importangi factori in aplicarea pentru o slujba in fara sau strdinatate sau pentru indeplinirea cu succes a ‘unor sarcini de lucru; infeleagi motivele principale pentru care oamenii apeleaza la emigrate: - si constientizeze dificultiile pe care emigrantii trebuie sa le infrunte cind se stabilesc, provizoriu sau definitiy, intr-o alta fara; - si dobindeasca o infelegere lucida a beneficiilor existenfa in alt context social; dezavantajelor pe care le imy ~ siaiba o imagine pertinent a modului in care fenomenul emigrari alecteaza tara- gazdi si jara de origine. RESURSE MATERIALE: ~ Fondul audio-vizual al CDI, Internetul, DESFASURAREA ACTIVITATI: Pentru realizatea acestui proiect se vor utiliza imagini, filme, articole, prezentiri power point, interviuri popularizate pe Internet ale unor membrii din comunitate care trdiese in alte {ari. Acestia vor reprezenta o oglinda reald si obiectiva a unui mod de existenfa in alt context socio-cultural decit cel rominese, iar in urma experientelor personale consemnate in scris sau narate sub forma confesiunii, elevii nostri se vor familiariza cu beneficiile si oportunitayile pe care o alta societate le ofera pentru facilitarea si concretizarea unor demersuri personae. Pe de alta parte, elevii vor intelege impedimentele si riscurile pe care le implica statutul de emigrant: barierele lingvistice, mentalitatea sociald diferita, izolarea intr-o societate care functioneaza dupa coduri etice si morale diferite, adoptarea unui set de valori, traditii si constante care sf se plieze pe o sensibilitate culturala distinct’, Se vor face comentarii pe marginea celor prezentate prin mérturisiri ale elevilor nostri revenifi in comunitate, cu reusite si eyecuri, legate de dificultaji de comunicare prin lipsa de cunoastere a limbii sau, de dificultati de adaptare gi integrare intr-o alt izatie si paradigma socio-culturala.