You are on page 1of 62

FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA SENI BUDAYA NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 80.0 85.0 87.0 89.0 90.0 431.0 86.2 123.1
2 002 0029938263 AGUS L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
5 005 0031305205 ANGELINA P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
7 007 0021881993 ERWIN L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
8 008 0037523519 FADILAH P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
10 010 0027355742 FITRI P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
17 017 0033972086 KASDIR L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
18 018 0032174730 KASMIATI P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
19 019 0019990801 M. NUR L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
21 021 0044126573 NURHANISA P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
24 024 0024106367 RAMLI L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
25 025 0024880969 RATMAN L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
26 026 0025699409 RENALDI L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
32 032 ZULFAHMI L 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 450.0 90.0 128.6
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA SENI BUDAYA NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 85.0 85.0 87.0 87.0 90.0 434.0 86.8 124.0
2 002 0029938263 AGUS L 80.0 80.0 82.0 82.0 82.0 406.0 81.2 116.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 78.0 82.0 80.0 80.0 85.0 405.0 81.0 115.7
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 80.0 82.0 82.0 82.0 85.0 411.0 82.2 117.4
5 005 0031305205 ANGELINA P P 90.0 83.0 83.0 83.0 90.0 429.0 85.8 122.6
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 78.0 79.0 80.0 80.0 82.0 399.0 79.8 114.0
7 007 0021881993 ERWIN L 80.0 85.0 80.0 80.0 85.0 410.0 82.0 117.1
8 008 0037523519 FADILAH P P 90.0 90.0 94.0 94.0 95.0 463.0 92.6 132.3
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 76.0 78.0 78.0 78.0 385.0 77.0 110.0
10 010 0027355742 FITRI P P 90.0 93.0 93.0 93.0 95.0 464.0 92.8 132.6
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 85.0 86.0 87.0 87.0 87.0 432.0 86.4 123.4
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 80.0 78.0 78.0 78.0 75.0 389.0 77.8 111.1
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 95.0 90.0 89.0 89.0 95.0 458.0 91.6 130.9
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 87.0 86.0 92.0 92.0 92.0 449.0 89.8 128.3
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 86.0 86.0 88.0 88.0 88.0 436.0 87.2 124.6
17 017 0033972086 KASDIR L 89.0 89.0 90.0 90.0 92.0 450.0 90.0 128.6
18 018 0032174730 KASMIATI P P 88.0 89.0 90.0 90.0 96.0 453.0 90.6 129.4
19 019 0019990801 M. NUR L 76.0 76.0 80.0 80.0 78.0 390.0 78.0 111.4
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 90.0 90.0 93.0 93.0 96.0 462.0 92.4 132.0
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 77.0 77.0 78.0 382.0 76.4 109.1
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 78.0 78.0 79.0 79.0 87.0 401.0 80.2 114.6
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 78.0 79.0 79.0 77.0 388.0 77.6 110.9
24 024 0024106367 RAMLI L 85.0 79.0 86.0 86.0 88.0 424.0 84.8 121.1
25 025 0024880969 RATMAN L 78.0 79.0 79.0 79.0 80.0 395.0 79.0 112.9
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 77.0 77.0 79.0 383.0 76.6 109.4
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 76.0 76.0 77.0 77.0 77.0 383.0 76.6 109.4
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 75.0 77.0 78.0 78.0 79.0 387.0 77.4 110.6
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 400.0 80.0 114.3
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 87.0 88.0 89.0 89.0 90.0 443.0 88.6 126.6
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 78.0 77.0 77.0 77.0 80.0 389.0 77.8 111.1
32 032 ZULFAHMI L 76.0 76.0 78.0 78.0 80.0 388.0 77.6 110.9
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : AL-QUR'AN HADIST


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA AL-QUR'AN HADIST NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 78.0 79.0 85.0 85.0 85.0 412.0 82.4 57.7 0.0
2 002 0029938263 AGUS L 79.0 79.0 86.0 86.0 86.0 416.0 83.2 58.2 0.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 77.0 78.0 84.0 85.0 85.0 409.0 81.8 57.3 0.0
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 76.0 76.0 77.0 78.0 80.0 387.0 77.4 54.2 0.0
5 005 0031305205 ANGELINA P P 80.0 83.0 85.0 87.0 87.0 422.0 84.4 59.1 0.0
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 75.0 76.0 75.0 76.0 77.0 379.0 75.8 53.1 0.0
7 007 0021881993 ERWIN L 78.0 79.0 80.0 81.0 84.0 402.0 80.4 56.3 0.0
8 008 0037523519 FADILAH P P 83.0 87.0 88.0 89.0 90.0 437.0 87.4 61.2 0.0
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 75.0 77.0 77.0 379.0 75.8 53.1 0.0
10 010 0027355742 FITRI P P 84.0 85.0 87.0 88.0 95.0 439.0 87.8 61.5 0.0
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 77.0 78.0 77.0 78.0 86.0 396.0 79.2 55.4 0.0
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0 376.0 75.2 52.6 0.0
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 83.0 86.0 88.0 85.0 90.0 432.0 86.4 60.5 0.0
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 52.5 0.0
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 84.0 86.0 87.0 88.0 89.0 434.0 86.8 60.8 0.0
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 86.0 88.0 88.0 89.0 95.0 446.0 89.2 62.4 0.0
17 017 0033972086 KASDIR L 78.0 80.0 81.0 83.0 85.0 407.0 81.4 57.0 0.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 80.0 85.0 86.0 87.0 88.0 426.0 85.2 59.6 0.0
19 019 0019990801 M. NUR L 78.0 80.0 84.0 78.0 80.0 400.0 80.0 56.0 0.0
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 86.0 87.0 88.0 90.0 95.0 446.0 89.2 62.4 0.0
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0 376.0 75.2 52.6 0.0
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 76.0 75.0 76.0 78.0 380.0 76.0 53.2 0.0
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0 376.0 75.2 52.6 0.0
24 024 0024106367 RAMLI L 78.0 77.0 78.0 77.0 80.0 390.0 78.0 54.6 0.0
25 025 0024880969 RATMAN L 75.0 75.0 75.0 78.0 77.0 380.0 76.0 53.2 0.0
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 76.0 77.0 76.0 77.0 381.0 76.2 53.3 0.0
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 78.0 77.0 78.0 77.0 78.0 388.0 77.6 54.3 0.0
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 75.0 76.0 75.0 76.0 77.0 379.0 75.8 53.1 0.0
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 78.0 79.0 80.0 80.0 82.0 399.0 79.8 55.9 0.0
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 87.0 88.0 88.0 90.0 439.0 87.8 61.5 0.0
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 390.0 78.0 54.6 0.0
32 032 ZULFAHMI L 76.0 78.0 80.0 79.0 81.0 394.0 78.8 55.2 0.0
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! 0.0

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : FIKIH


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA FIKIH NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 80.0 77.0 83.0 85.0 83.0 408.0 81.6 57.1
2 002 0029938263 AGUS L 78.0 77.0 80.0 80.0 82.0 397.0 79.4 55.6
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 79.0 78.0 80.0 83.0 81.0 401.0 80.2 56.1
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 77.0 78.0 77.0 78.0 79.0 389.0 77.8 54.5
5 005 0031305205 ANGELINA P P 79.0 83.0 85.0 87.0 84.0 418.0 83.6 58.5
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 75.0 76.0 75.0 76.0 77.0 379.0 75.8 53.1
7 007 0021881993 ERWIN L 78.0 80.0 79.0 81.0 81.0 399.0 79.8 55.9
8 008 0037523519 FADILAH P P 83.0 82.0 81.0 80.0 87.0 413.0 82.6 57.8
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 75.0 77.0 78.0 380.0 76.0 53.2
10 010 0027355742 FITRI P P 84.0 83.0 84.0 86.0 90.0 427.0 85.4 59.8
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 77.0 77.0 76.0 77.0 80.0 387.0 77.4 54.2
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0 376.0 75.2 52.6
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 83.0 84.0 85.0 86.0 86.0 424.0 84.8 59.4
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 52.5
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 80.0 82.0 82.0 83.0 84.0 411.0 82.2 57.5
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 86.0 88.0 88.0 89.0 93.0 444.0 88.8 62.2
17 017 0033972086 KASDIR L 77.0 79.0 78.0 79.0 80.0 393.0 78.6 55.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 80.0 81.0 81.0 81.0 83.0 406.0 81.2 56.8
19 019 0019990801 M. NUR L 76.0 77.0 78.0 78.0 79.0 388.0 77.6 54.3
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 85.0 86.0 86.0 87.0 88.0 432.0 86.4 60.5
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 76.0 77.0 378.0 75.6 52.9
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 75.0 76.0 76.0 78.0 380.0 76.0 53.2
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0 376.0 75.2 52.6
24 024 0024106367 RAMLI L 77.0 78.0 78.0 77.0 79.0 389.0 77.8 54.5
25 025 0024880969 RATMAN L 75.0 76.0 76.0 77.0 77.0 381.0 76.2 53.3
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 76.0 76.0 77.0 379.0 75.8 53.1
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 76.0 77.0 77.0 77.0 77.0 384.0 76.8 53.8
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 75.0 76.0 75.0 76.0 76.0 378.0 75.6 52.9
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 76.0 77.0 77.0 78.0 79.0 387.0 77.4 54.2
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 80.0 86.0 85.0 84.0 88.0 423.0 84.6 59.2
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 390.0 78.0 54.6
32 032 ZULFAHMI L 76.0 78.0 80.0 79.0 79.0 392.0 78.4 54.9
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : AKIDAH AKHLAK


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA AKIDAH AKHLAK NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 77.0 79.0 80.0 78.0 79.0
2 002 0029938263 AGUS L 77.0 79.0 78.0 79.0 79.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 78.0 78.0 79.0 77.0 78.0
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 78.0 76.0 77.0 76.0 76.0
5 005 0031305205 ANGELINA P P 83.0 83.0 79.0 80.0 83.0
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 76.0 76.0 75.0 75.0 76.0
7 007 0021881993 ERWIN L 80.0 79.0 78.0 78.0 79.0
8 008 0037523519 FADILAH P P 82.0 87.0 83.0 83.0 87.0
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
10 010 0027355742 FITRI P P 83.0 85.0 84.0 84.0 85.0
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 77.0 78.0 77.0 77.0 78.0
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 84.0 86.0 83.0 83.0 86.0
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 82.0 86.0 80.0 84.0 86.0
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 88.0 86.0 86.0 88.0
17 017 0033972086 KASDIR L 79.0 80.0 77.0 78.0 80.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 81.0 85.0 80.0 80.0 85.0
19 019 0019990801 M. NUR L 77.0 80.0 76.0 78.0 80.0
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 86.0 87.0 85.0 86.0 87.0
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 76.0 75.0 75.0 76.0
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
24 024 0024106367 RAMLI L 78.0 77.0 77.0 78.0 77.0
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 75.0 75.0 75.0 75.0
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 76.0 75.0 75.0 76.0
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 77.0 76.0 78.0 77.0
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 76.0 76.0 75.0 75.0 76.0
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 77.0 79.0 76.0 78.0 79.0
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 87.0 80.0 86.0 87.0
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 77.0 76.0 76.0 77.0
32 032 ZULFAHMI L 78.0 78.0 76.0 76.0 78.0
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : SKI


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA SKI NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 77.0 78.0 80.0 78.0 83.0
2 002 0029938263 AGUS L 77.0 79.0 78.0 79.0 83.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 78.0 77.0 79.0 77.0 82.0
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 78.0 76.0 77.0 76.0 77.0
5 005 0031305205 ANGELINA P P 83.0 80.0 79.0 80.0 85.0
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 76.0 75.0 75.0 75.0 75.0
7 007 0021881993 ERWIN L 80.0 78.0 78.0 78.0 79.0
8 008 0037523519 FADILAH P P 82.0 83.0 83.0 83.0 81.0
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
10 010 0027355742 FITRI P P 83.0 84.0 84.0 84.0 84.0
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 77.0 77.0 77.0 77.0 76.0
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 84.0 83.0 83.0 83.0 85.0
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 82.0 84.0 80.0 84.0 82.0
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 86.0 86.0 86.0 88.0
17 017 0033972086 KASDIR L 79.0 78.0 77.0 78.0 78.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 81.0 80.0 80.0 80.0 81.0
19 019 0019990801 M. NUR L 77.0 78.0 76.0 78.0 78.0
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 86.0 86.0 85.0 86.0 86.0
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
24 024 0024106367 RAMLI L 78.0 78.0 77.0 78.0 78.0
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 75.0 75.0 75.0 76.0
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 78.0 76.0 78.0 77.0
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 76.0 75.0 75.0 75.0 75.0
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 77.0 78.0 76.0 78.0 77.0
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 86.0 80.0 86.0 85.0
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 76.0 76.0 76.0 78.0
32 032 ZULFAHMI L 78.0 76.0 76.0 76.0 80.0
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : B. ARAB


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA B. ARAB NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 77.0 79.0 80.0 78.0 80.0
2 002 0029938263 AGUS L 77.0 79.0 78.0 79.0 80.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 78.0 78.0 79.0 77.0 80.0
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 78.0 76.0 77.0 76.0 77.0
5 005 0031305205 ANGELINA P P 83.0 83.0 79.0 80.0 83.0
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 76.0 76.0 75.0 75.0 75.0
7 007 0021881993 ERWIN L 80.0 79.0 78.0 78.0 80.0
8 008 0037523519 FADILAH P P 82.0 87.0 83.0 83.0 81.0
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
10 010 0027355742 FITRI P P 83.0 85.0 84.0 84.0 87.0
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 77.0 78.0 77.0 77.0 76.0
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 84.0 86.0 83.0 83.0 83.0
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 82.0 86.0 80.0 84.0 82.0
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 88.0 86.0 86.0 88.0
17 017 0033972086 KASDIR L 79.0 80.0 77.0 78.0 78.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 81.0 85.0 80.0 80.0 81.0
19 019 0019990801 M. NUR L 77.0 80.0 76.0 78.0 78.0
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 86.0 87.0 85.0 86.0 86.0
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 76.0 75.0 75.0 76.0
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
24 024 0024106367 RAMLI L 78.0 77.0 77.0 78.0 78.0
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 75.0 75.0 75.0 76.0
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 76.0 75.0 75.0 76.0
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 77.0 76.0 78.0 77.0
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 76.0 76.0 75.0 75.0 75.0
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 77.0 79.0 76.0 78.0 77.0
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 87.0 80.0 86.0 84.0
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 77.0 76.0 76.0 78.0
32 032 ZULFAHMI L 78.0 78.0 76.0 76.0 80.0
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : PPKN


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA B. ARAB NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 77.0 80.0 80.0 79.0 80.0 396.0 79.2 113.1
2 002 0029938263 AGUS L 77.0 78.0 78.0 79.0 80.0 392.0 78.4 112.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 78.0 79.0 79.0 78.0 80.0 394.0 78.8 112.6
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 78.0 77.0 77.0 76.0 77.0 385.0 77.0 110.0
5 005 0031305205 ANGELINA P P 83.0 79.0 79.0 83.0 83.0 407.0 81.4 116.3
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 76.0 75.0 75.0 76.0 75.0 377.0 75.4 107.7
7 007 0021881993 ERWIN L 80.0 78.0 78.0 79.0 80.0 395.0 79.0 112.9
8 008 0037523519 FADILAH P P 82.0 83.0 83.0 87.0 81.0 416.0 83.2 118.9
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
10 010 0027355742 FITRI P P 83.0 84.0 84.0 85.0 87.0 423.0 84.6 120.9
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 77.0 77.0 77.0 78.0 76.0 385.0 77.0 110.0
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 84.0 83.0 83.0 86.0 83.0 419.0 83.8 119.7
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 82.0 80.0 80.0 86.0 82.0 410.0 82.0 117.1
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 86.0 86.0 88.0 88.0 436.0 87.2 124.6
17 017 0033972086 KASDIR L 79.0 77.0 77.0 80.0 78.0 391.0 78.2 111.7
18 018 0032174730 KASMIATI P P 81.0 80.0 80.0 85.0 81.0 407.0 81.4 116.3
19 019 0019990801 M. NUR L 77.0 76.0 76.0 80.0 78.0 387.0 77.4 110.6
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 86.0 85.0 85.0 87.0 86.0 429.0 85.8 122.6
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 75.0 75.0 76.0 76.0 377.0 75.4 107.7
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
24 024 0024106367 RAMLI L 78.0 77.0 77.0 77.0 78.0 387.0 77.4 110.6
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 75.0 75.0 75.0 76.0 377.0 75.4 107.7
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 75.0 76.0 76.0 377.0 75.4 107.7
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 76.0 76.0 77.0 77.0 383.0 76.6 109.4
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 76.0 75.0 75.0 76.0 75.0 377.0 75.4 107.7
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 77.0 76.0 76.0 79.0 77.0 385.0 77.0 110.0
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 80.0 80.0 87.0 84.0 417.0 83.4 119.1
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 76.0 76.0 77.0 78.0 384.0 76.8 109.7
32 032 ZULFAHMI L 78.0 76.0 76.0 78.0 80.0 388.0 77.6 110.9
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA BAHASA INDONESIA NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 83.0 85.0 85.0 87.0 90.0 430.0 86.0 122.9 36.0
2 002 0029938263 AGUS L 79.0 80.0 80.0 82.0 82.0 403.0 80.6 115.1 54.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 80.0 78.0 82.0 80.0 85.0 405.0 81.0 115.7 50.0
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 80.0 80.0 82.0 82.0 85.0 409.0 81.8 116.9 44.0
5 005 0031305205 ANGELINA P P 85.0 90.0 83.0 83.0 90.0 431.0 86.2 123.1 32.0
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 78.0 78.0 79.0 80.0 82.0 397.0 79.4 113.4 48.0
7 007 0021881993 ERWIN L 82.0 80.0 85.0 80.0 85.0 412.0 82.4 117.7 54.0
8 008 0037523519 FADILAH P P 90.0 90.0 90.0 94.0 95.0 459.0 91.8 131.1 30.0
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 76.0 78.0 78.0 382.0 76.4 109.1 54.0
10 010 0027355742 FITRI P P 90.0 90.0 93.0 93.0 95.0 461.0 92.2 131.7 42.0
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 80.0 85.0 86.0 87.0 87.0 425.0 85.0 121.4 56.0
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 80.0 78.0 78.0 75.0 386.0 77.2 110.3 38.0
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 95.0 95.0 90.0 89.0 95.0 464.0 92.8 132.6 34.0
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1 50.0
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 89.0 87.0 86.0 92.0 92.0 446.0 89.2 127.4 42.0
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 86.0 86.0 88.0 88.0 436.0 87.2 124.6 40.0
17 017 0033972086 KASDIR L 88.0 89.0 89.0 90.0 92.0 448.0 89.6 128.0 38.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 89.0 88.0 89.0 90.0 96.0 452.0 90.4 129.1 40.0
19 019 0019990801 M. NUR L 77.0 76.0 76.0 80.0 78.0 387.0 77.4 110.6 34.0
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 92.0 90.0 90.0 93.0 96.0 461.0 92.2 131.7 40.0
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 77.0 78.0 380.0 76.0 108.6 64.0
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 78.0 78.0 79.0 87.0 397.0 79.4 113.4 62.0
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 78.0 79.0 77.0 384.0 76.8 109.7 40.0
24 024 0024106367 RAMLI L 84.0 85.0 79.0 86.0 88.0 422.0 84.4 120.6 62.0
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 78.0 79.0 79.0 80.0 392.0 78.4 112.0 44.0
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 75.0 77.0 79.0 381.0 76.2 108.9 58.0
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 76.0 76.0 77.0 77.0 383.0 76.6 109.4 62.0
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 76.0 75.0 77.0 78.0 79.0 385.0 77.0 110.0 56.0
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 78.0 80.0 80.0 80.0 80.0 398.0 79.6 113.7 70.0
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 440.0 88.0 125.7 48.0
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 78.0 77.0 77.0 80.0 389.0 77.8 111.1 36.0
32 032 ZULFAHMI L 78.0 76.0 76.0 78.0 80.0 388.0 77.6 110.9 52.0
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI 44.7 #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA BAHASA INGGRIS NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 77.0 78.0 80.0 78.0 79.0 392.0 78.4 112.0
2 002 0029938263 AGUS L 77.0 79.0 78.0 79.0 79.0 392.0 78.4 112.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 78.0 77.0 79.0 77.0 78.0 389.0 77.8 111.1
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 78.0 76.0 77.0 76.0 76.0 383.0 76.6 109.4
5 005 0031305205 ANGELINA P P 83.0 80.0 79.0 80.0 83.0 405.0 81.0 115.7
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 76.0 75.0 75.0 75.0 76.0 377.0 75.4 107.7
7 007 0021881993 ERWIN L 80.0 78.0 78.0 78.0 79.0 393.0 78.6 112.3
8 008 0037523519 FADILAH P P 82.0 83.0 83.0 83.0 87.0 418.0 83.6 119.4
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
10 010 0027355742 FITRI P P 83.0 84.0 84.0 84.0 85.0 420.0 84.0 120.0
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 77.0 77.0 77.0 77.0 78.0 386.0 77.2 110.3
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 84.0 83.0 83.0 83.0 86.0 419.0 83.8 119.7
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 82.0 84.0 80.0 84.0 86.0 416.0 83.2 118.9
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 86.0 86.0 86.0 88.0 434.0 86.8 124.0
17 017 0033972086 KASDIR L 79.0 78.0 77.0 78.0 80.0 392.0 78.4 112.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 81.0 80.0 80.0 80.0 85.0 406.0 81.2 116.0
19 019 0019990801 M. NUR L 77.0 78.0 76.0 78.0 80.0 389.0 77.8 111.1
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 86.0 86.0 85.0 86.0 87.0 430.0 86.0 122.9
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0 376.0 75.2 107.4
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
24 024 0024106367 RAMLI L 78.0 78.0 77.0 78.0 77.0 388.0 77.6 110.9
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 75.0 75.0 75.0 75.0 376.0 75.2 107.4
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 75.0 75.0 76.0 376.0 75.2 107.4
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 78.0 76.0 78.0 77.0 386.0 77.2 110.3
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 76.0 75.0 75.0 75.0 76.0 377.0 75.4 107.7
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 77.0 78.0 76.0 78.0 79.0 388.0 77.6 110.9
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 86.0 80.0 86.0 87.0 425.0 85.0 121.4
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 76.0 76.0 76.0 77.0 382.0 76.4 109.1
32 032 ZULFAHMI L 78.0 76.0 76.0 76.0 78.0 384.0 76.8 109.7
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : MTK


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA MTK NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 83.0 85.0 83.0 85.0 87.0 423.0 84.6 120.9
2 002 0029938263 AGUS L 80.0 80.0 82.0 80.0 82.0 404.0 80.8 115.4
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 80.0 83.0 81.0 82.0 80.0 406.0 81.2 116.0
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 77.0 78.0 79.0 82.0 82.0 398.0 79.6 113.7
5 005 0031305205 ANGELINA P P 85.0 87.0 84.0 83.0 83.0 422.0 84.4 120.6
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 75.0 76.0 77.0 79.0 80.0 387.0 77.4 110.6
7 007 0021881993 ERWIN L 79.0 81.0 81.0 85.0 80.0 406.0 81.2 116.0
8 008 0037523519 FADILAH P P 81.0 80.0 87.0 90.0 94.0 432.0 86.4 123.4
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 77.0 78.0 76.0 78.0 384.0 76.8 109.7
10 010 0027355742 FITRI P P 84.0 86.0 90.0 93.0 93.0 446.0 89.2 127.4
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 76.0 77.0 80.0 86.0 87.0 406.0 81.2 116.0
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 75.0 76.0 78.0 78.0 382.0 76.4 109.1
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 85.0 86.0 86.0 90.0 89.0 436.0 87.2 124.6
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 82.0 83.0 84.0 86.0 92.0 427.0 85.4 122.0
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 89.0 93.0 86.0 88.0 444.0 88.8 126.9
17 017 0033972086 KASDIR L 78.0 79.0 80.0 89.0 90.0 416.0 83.2 118.9
18 018 0032174730 KASMIATI P P 81.0 81.0 83.0 89.0 90.0 424.0 84.8 121.1
19 019 0019990801 M. NUR L 78.0 78.0 79.0 76.0 80.0 391.0 78.2 111.7
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 86.0 87.0 88.0 90.0 93.0 444.0 88.8 126.9
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 76.0 77.0 75.0 77.0 380.0 76.0 108.6
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 76.0 76.0 78.0 78.0 79.0 387.0 77.4 110.6
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 76.0 78.0 79.0 383.0 76.6 109.4
24 024 0024106367 RAMLI L 78.0 77.0 79.0 79.0 86.0 399.0 79.8 114.0
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 77.0 77.0 79.0 79.0 388.0 77.6 110.9
26 026 0025699409 RENALDI L 76.0 76.0 77.0 75.0 77.0 381.0 76.2 108.9
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 77.0 77.0 76.0 77.0 384.0 76.8 109.7
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 75.0 76.0 76.0 77.0 78.0 382.0 76.4 109.1
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 77.0 78.0 79.0 80.0 80.0 394.0 78.8 112.6
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 85.0 84.0 88.0 88.0 89.0 434.0 86.8 124.0
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 78.0 79.0 80.0 77.0 77.0 391.0 78.2 111.7
32 032 ZULFAHMI L 80.0 79.0 79.0 76.0 78.0 392.0 78.4 112.0
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : IPA


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA IPA NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 85.0 87.0 83.0 85.0 87.0 427.0 85.4 122.0
2 002 0029938263 AGUS L 80.0 82.0 79.0 80.0 82.0 403.0 80.6 115.1
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 82.0 80.0 80.0 82.0 80.0 404.0 80.8 115.4
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 82.0 82.0 80.0 82.0 82.0 408.0 81.6 116.6
5 005 0031305205 ANGELINA P P 83.0 83.0 85.0 83.0 83.0 417.0 83.4 119.1
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 79.0 80.0 78.0 79.0 80.0 396.0 79.2 113.1
7 007 0021881993 ERWIN L 85.0 80.0 82.0 85.0 80.0 412.0 82.4 117.7
8 008 0037523519 FADILAH P P 90.0 94.0 90.0 90.0 94.0 458.0 91.6 130.9
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 76.0 78.0 75.0 76.0 78.0 383.0 76.6 109.4
10 010 0027355742 FITRI P P 93.0 93.0 90.0 93.0 93.0 462.0 92.4 132.0
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 86.0 87.0 80.0 86.0 87.0 426.0 85.2 121.7
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 78.0 78.0 75.0 78.0 78.0 387.0 77.4 110.6
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 90.0 89.0 95.0 90.0 89.0 453.0 90.6 129.4
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 86.0 92.0 89.0 86.0 92.0 445.0 89.0 127.1
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 86.0 88.0 88.0 86.0 88.0 436.0 87.2 124.6
17 017 0033972086 KASDIR L 89.0 90.0 88.0 89.0 90.0 446.0 89.2 127.4
18 018 0032174730 KASMIATI P P 89.0 90.0 89.0 89.0 90.0 447.0 89.4 127.7
19 019 0019990801 M. NUR L 76.0 80.0 77.0 76.0 80.0 389.0 77.8 111.1
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 90.0 93.0 92.0 90.0 93.0 458.0 91.6 130.9
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 77.0 75.0 75.0 77.0 379.0 75.8 108.3
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 78.0 79.0 75.0 78.0 79.0 389.0 77.8 111.1
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 78.0 79.0 75.0 78.0 79.0 389.0 77.8 111.1
24 024 0024106367 RAMLI L 79.0 86.0 84.0 79.0 86.0 414.0 82.8 118.3
25 025 0024880969 RATMAN L 79.0 79.0 76.0 79.0 79.0 392.0 78.4 112.0
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 77.0 75.0 75.0 77.0 379.0 75.8 108.3
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 76.0 77.0 77.0 76.0 77.0 383.0 76.6 109.4
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 77.0 78.0 76.0 77.0 78.0 386.0 77.2 110.3
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 80.0 80.0 78.0 80.0 80.0 398.0 79.6 113.7
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 88.0 89.0 86.0 88.0 89.0 440.0 88.0 125.7
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 385.0 77.0 110.0
32 032 ZULFAHMI L 76.0 78.0 78.0 76.0 78.0 386.0 77.2 110.3
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : IPS


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA IPS NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 85.0 85.0 87.0 85.0 87.0 429.0 85.8 122.6
2 002 0029938263 AGUS L 80.0 80.0 82.0 80.0 82.0 404.0 80.8 115.4
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 82.0 82.0 80.0 82.0 80.0 406.0 81.2 116.0
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 410.0 82.0 117.1
5 005 0031305205 ANGELINA P P 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 415.0 83.0 118.6
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 79.0 79.0 80.0 79.0 80.0 397.0 79.4 113.4
7 007 0021881993 ERWIN L 85.0 85.0 80.0 85.0 80.0 415.0 83.0 118.6
8 008 0037523519 FADILAH P P 90.0 90.0 94.0 90.0 94.0 458.0 91.6 130.9
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 76.0 76.0 78.0 76.0 78.0 384.0 76.8 109.7
10 010 0027355742 FITRI P P 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 465.0 93.0 132.9
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 86.0 86.0 87.0 86.0 87.0 432.0 86.4 123.4
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 390.0 78.0 111.4
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 90.0 90.0 89.0 90.0 89.0 448.0 89.6 128.0
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 86.0 86.0 92.0 86.0 92.0 442.0 88.4 126.3
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 86.0 86.0 88.0 86.0 88.0 434.0 86.8 124.0
17 017 0033972086 KASDIR L 89.0 89.0 90.0 89.0 90.0 447.0 89.4 127.7
18 018 0032174730 KASMIATI P P 89.0 89.0 90.0 89.0 90.0 447.0 89.4 127.7
19 019 0019990801 M. NUR L 76.0 76.0 80.0 76.0 80.0 388.0 77.6 110.9
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 90.0 90.0 93.0 90.0 93.0 456.0 91.2 130.3
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 77.0 75.0 77.0 379.0 75.8 108.3
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 78.0 78.0 79.0 78.0 79.0 392.0 78.4 112.0
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 78.0 78.0 79.0 78.0 79.0 392.0 78.4 112.0
24 024 0024106367 RAMLI L 79.0 79.0 86.0 79.0 86.0 409.0 81.8 116.9
25 025 0024880969 RATMAN L 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 395.0 79.0 112.9
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 77.0 75.0 77.0 379.0 75.8 108.3
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 76.0 76.0 77.0 76.0 77.0 382.0 76.4 109.1
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 77.0 77.0 78.0 77.0 78.0 387.0 77.4 110.6
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 400.0 80.0 114.3
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 88.0 88.0 89.0 88.0 89.0 442.0 88.4 126.3
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 385.0 77.0 110.0
32 032 ZULFAHMI L 76.0 76.0 78.0 76.0 78.0 384.0 76.8 109.7
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : PJOK


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA IPS NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 85.0 85.0 87.0 87.0 90.0 434.0 86.8 124.0
2 002 0029938263 AGUS L 80.0 80.0 82.0 82.0 82.0 406.0 81.2 116.0
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 78.0 82.0 80.0 80.0 85.0 405.0 81.0 115.7
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 80.0 82.0 82.0 82.0 85.0 411.0 82.2 117.4
5 005 0031305205 ANGELINA P P 90.0 83.0 83.0 83.0 90.0 429.0 85.8 122.6
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 78.0 79.0 80.0 80.0 82.0 399.0 79.8 114.0
7 007 0021881993 ERWIN L 80.0 85.0 80.0 80.0 85.0 410.0 82.0 117.1
8 008 0037523519 FADILAH P P 90.0 90.0 94.0 94.0 95.0 463.0 92.6 132.3
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 76.0 78.0 78.0 78.0 385.0 77.0 110.0
10 010 0027355742 FITRI P P 90.0 93.0 93.0 93.0 95.0 464.0 92.8 132.6
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 85.0 86.0 87.0 87.0 87.0 432.0 86.4 123.4
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 80.0 78.0 78.0 78.0 75.0 389.0 77.8 111.1
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 95.0 90.0 89.0 89.0 95.0 458.0 91.6 130.9
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 87.0 86.0 92.0 92.0 92.0 449.0 89.8 128.3
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 86.0 86.0 88.0 88.0 88.0 436.0 87.2 124.6
17 017 0033972086 KASDIR L 89.0 89.0 90.0 90.0 92.0 450.0 90.0 128.6
18 018 0032174730 KASMIATI P P 88.0 89.0 90.0 90.0 96.0 453.0 90.6 129.4
19 019 0019990801 M. NUR L 76.0 76.0 80.0 80.0 78.0 390.0 78.0 111.4
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 90.0 90.0 93.0 93.0 96.0 462.0 92.4 132.0
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 77.0 77.0 78.0 382.0 76.4 109.1
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 78.0 78.0 79.0 79.0 87.0 401.0 80.2 114.6
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 78.0 79.0 79.0 77.0 388.0 77.6 110.9
24 024 0024106367 RAMLI L 85.0 79.0 86.0 86.0 88.0 424.0 84.8 121.1
25 025 0024880969 RATMAN L 78.0 79.0 79.0 79.0 80.0 395.0 79.0 112.9
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 77.0 77.0 79.0 383.0 76.6 109.4
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 76.0 76.0 77.0 77.0 77.0 383.0 76.6 109.4
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 75.0 77.0 78.0 78.0 79.0 387.0 77.4 110.6
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 400.0 80.0 114.3
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 87.0 88.0 89.0 89.0 90.0 443.0 88.6 126.6
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 78.0 77.0 77.0 77.0 80.0 389.0 77.8 111.1
32 032 ZULFAHMI L 76.0 76.0 78.0 78.0 80.0 388.0 77.6 110.9
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
FORMAT PENGOLAHAN NILAI AKHIR PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA


NSM : 121204040144 KKM : 75
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS NILAI RAPOR SEMESTER


TOTAL RATA-RATA BOBOT
NO KELAMIN NILAI UN BOBOT US
NO NISN NAMA PESERTA SENI BUDAYA NILAI RAPOR
INDUK NILAI UTAMA UTAMA (30 %)
RAPOR (70 %)
L P SMT I SMT II SMT III SMT IV SMT V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 83.0 85.0 85.0 87.0 90.0 430.0 86.0 122.9
2 002 0029938263 AGUS L 79.0 80.0 80.0 82.0 82.0 403.0 80.6 115.1
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 80.0 78.0 82.0 80.0 85.0 405.0 81.0 115.7
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 80.0 80.0 82.0 82.0 85.0 409.0 81.8 116.9
5 005 0031305205 ANGELINA P P 85.0 90.0 83.0 83.0 90.0 431.0 86.2 123.1
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P P 78.0 78.0 79.0 80.0 82.0 397.0 79.4 113.4
7 007 0021881993 ERWIN L 82.0 80.0 85.0 80.0 85.0 412.0 82.4 117.7
8 008 0037523519 FADILAH P P 90.0 90.0 90.0 94.0 95.0 459.0 91.8 131.1
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 75.0 75.0 76.0 78.0 78.0 382.0 76.4 109.1
10 010 0027355742 FITRI P P 90.0 90.0 93.0 93.0 95.0 461.0 92.2 131.7
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 80.0 85.0 86.0 87.0 87.0 425.0 85.0 121.4
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 75.0 80.0 78.0 78.0 75.0 386.0 77.2 110.3
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P P 95.0 95.0 90.0 89.0 95.0 464.0 92.8 132.6
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 375.0 75.0 107.1
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 89.0 87.0 86.0 92.0 92.0 446.0 89.2 127.4
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 88.0 86.0 86.0 88.0 88.0 436.0 87.2 124.6
17 017 0033972086 KASDIR L 88.0 89.0 89.0 90.0 92.0 448.0 89.6 128.0
18 018 0032174730 KASMIATI P P 89.0 88.0 89.0 90.0 96.0 452.0 90.4 129.1
19 019 0019990801 M. NUR L 77.0 76.0 76.0 80.0 78.0 387.0 77.4 110.6
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 92.0 90.0 90.0 93.0 96.0 461.0 92.2 131.7
21 021 0044126573 NURHANISA P P 75.0 75.0 75.0 77.0 78.0 380.0 76.0 108.6
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 75.0 78.0 78.0 79.0 87.0 397.0 79.4 113.4
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P P 75.0 75.0 78.0 79.0 77.0 384.0 76.8 109.7
24 024 0024106367 RAMLI L 84.0 85.0 79.0 86.0 88.0 422.0 84.4 120.6
25 025 0024880969 RATMAN L 76.0 78.0 79.0 79.0 80.0 392.0 78.4 112.0
26 026 0025699409 RENALDI L 75.0 75.0 75.0 77.0 79.0 381.0 76.2 108.9
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 77.0 76.0 76.0 77.0 77.0 383.0 76.6 109.4
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L P 76.0 75.0 77.0 78.0 79.0 385.0 77.0 110.0
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 78.0 80.0 80.0 80.0 80.0 398.0 79.6 113.7
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 440.0 88.0 125.7
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 77.0 78.0 77.0 77.0 80.0 389.0 77.8 111.1
32 032 ZULFAHMI L 78.0 76.0 76.0 78.0 80.0 388.0 77.6 110.9
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI #DIV/0! #DIV/0!

MENGETAHUI PENGALIHAN, 17 FEBRUARI 2018


KEPALA MADRASAH PANITIA UJIAN SEKOLAH

H. M. RIDWAN, LC LANGGENG BASUKI. HC, S. Pd. I


NILAI SEKOLAH
(UN)

17
#DIV/0!

ARI 2018

S. Pd. I
NAMA SEKOLAH : MTs AL-AZKIYA
NSM : 121204040144
KECAMATAN : KERITANG
ALAMAT : JL. LINTAS SAMUDRA PRT SUL-SEL

JENIS
NO KELAMIN AL-QUR'AN AKIDAH
NO NISN NAMA PESERTA FIKIH SKI B. ARAB PKn
INDUK HADITS AKHLAK
L P RP UM RP UM RP UM RP UM RP UM RP UM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 001 0038182105 ADE MUZAKKIR L 89 90
2 002 0029938263 AGUS L 85 82
3 003 0021062483 AHMAD ROYHAN MASQUB L 85 85
4 004 0036117603 AHMAD SALEH L 85 85
5 005 0031305205 ANGELINA P 90 90
6 006 0035843429 ANGGUN SEPTIANI MUTIA P 81 82
7 007 0021881993 ERWIN L 87 85
8 008 0037523519 FADILAH P 91 95
9 009 0033805404 FARHAN AMMAR L 80 78
10 010 0027355742 FITRI P 95 95
11 011 0025239655 HASANUDDIN L 90 87
12 012 0032648892 HASBI ASHIDDIQI L 80 75
13 013 0033482259 HESTI OKTARIANI P 90 95
14 014 0030437522 ILHAM BAROKAH L 80 75
15 015 0033972080 IRHAM AGUNA L 93 92
16 016 0028629413 IRVAN SILALAHI L 95 88
17 017 0033972086 KASDIR L 92 92
18 018 0032174730 KASMIATI P 89 96
19 019 0019990801 M. NUR L 80 78
20 020 0034573649 MUH. YUSUP HABIBI L 91 96
21 021 0044126573 NURHANISA P 81 78
22 022 0042929359 PERIA REZKI L 85 87
23 023 0035169497 PUTRI TANIA P 80 77
24 024 0024106367 RAMLI L 81 88
25 025 0024880969 RATMAN L 83 80
26 026 0025699409 RENALDI L 80 79
27 027 0032158957 RITA PRASETIANI P 80 86
28 028 0028416929 RIZKI JAYA L 81 80
29 029 0035453288 SAKHRUL IKHWAN L 80 80
30 030 0039909200 SULTAN AMRA L 93 90
31 031 0035550096 WAHYU RAMADHAN L 80 80
32 032 ZULFAHMI L 80 85
JUMLAH NILAI
RATA-RATA NILAI

MENGETAHUI
KEPALA MADRASAH

H. M. RIDWAN, LC
MATA PELAJARAN

B. INDO B. INGG MTK IPA IPS SENI BUDAYA PJOK TIK ARMEL

RP UM RP UM RP UM RP UM RP UM RP UM RP UM RP UM RP UM
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36