You are on page 1of 1

Raspored predstava u HNK u Osijeku od 10.11.2018.g. do 18.11.2018.g.

Premijera
Subota, 10.11. 20 sati EMET
drama I. Šojat

Nedjelja, 11.11. NEMA PREDSTAVE

Repriza
Ponedjeljak, 12.11. 20 sati EMET
drama I. Šojat

Pretplata 3
Utorak, 13.11. 20 sati EMET
drama I. Šojat

U pripremi CARMEN
Srijeda, 14.11.
opera G. Bizeta

U pripremi CARMEN
Četvrtak, 15.11.
opera G. Bizeta

U pripremi CARMEN
Petak, 16.11.
opera G. Bizeta

U pripremi CARMEN
Subota, 17.11.
opera G. Bizeta

U pripremi CARMEN
Nedjelja, 18.11.
opera G. Bizeta

Županijska 9, 31000 Osijek; tel: 031 / 220 700, fax: 031 / 220 734
www.hnk-osijek.hr