You are on page 1of 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................


DAFTAR ISI ...................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Tujuan Pembelajaran.......................................................................... 1
BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................... 2
A. Konsep Dasar ..................................................................................... 2
B. Asuhan Keperawatan Teori ................................................................ 6
C. Kebutuhan Dasar Nyeri ..................................................................... 10
BAB III TINJAUAN KASUS ........................................................................ 11
A. Kasus .................................................................................................. 11
B. Asuhan Keperawatan ......................................................................... 11
BAB IV PEMBAHASAN
A. Pengkajian......................................................................................... 24
B. Diagnosa .......................................................................................... 24
C. Intervensi ......................................................................................... 24
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 26