Вы находитесь на странице: 1из 1

Brutalitatea era o temă recurentă a climatului şcolar, devenind temă de reflexie şi dezbatere odată cu

dezvoltarea standardelor civilizaţiei, aşa cum afirmă Norbert Elias. Este un fapt ecunoscut că, în vechea
Europă, în şcoli domnea brutalitatea, o brutalitate tolerată, considerată necesară pentru disciplinarea
elevilor, din antichitate şi până în perioadele relativ recente. Modelul teoretic al lui Norbert Elias, numit
proces civilizator, se referă la dinamica socială de lungă durată şi la schimbările în trăsăturile psihologice
tipice. Teoria sa susţine că, în cursul istoriei, un tip de personalitate a început să prevaleze, el fiind
caracterizat prin creşterea controlului afectelor, descreşterea impulsivităţii şi moduri mai raţionale de
viaţă, adică nivele superioare de control de sine. Acestea au dus treptat la pacificarea graduală a
interacţiunilor cotidiene, care devine evidentă prin nivele mai scăzute de comportament violent. Manuel
Eisner consideră recent că modernizarea, auto-controlul şi violenţa,

Оценить