Вы находитесь на странице: 1из 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F26_001 - Copy

A
A

OCI OCEAN CORPORATION INDUSTRY


...INNOVATION IN ELECTRICAL & AUTOMATION

Hanoi: 7th floor Hoa Dao Building, No. 713 Lac Long Quan St., Phu Thuong Ward, Tay Ho Dist., Hanoi
Vinh Phuc: Ba Thien Industrial Zone, Thien Ke Commune, Binh Xuyen Dist., Vinh Phuc

B
B

Company / customer NAM XAY


Project description NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
C
Job number 052018 C

FOR CONSTRUCTION
KINDLY TICK THE FOLLOWING BOX
Drawing Name :
D 1 Reviewed & Accepted as Final & Cetified.
D
Manufacture may proceed
2 Reviewed & Accepted as Noted. Revise and Resubmit
Manufacture may proceed
Drawing No. : 3 Reviewed & Returned. Correct and Resubmit
Manufacture should not proceed
4 Not reviewed, Information only
Manufacture may proceed
All comments and correction from customer should be mark in red.
This approval drawing should be returned within 2 working weeks.
E E
No manufacturing work will start before approval.

Created on 3/24/2018
Edit date 9/12/2018 Number of pages 136

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D COVER SHEET SHEET No. 1 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 2
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Table of contents F06_002

A
A Higher-level function Mounting location Page Page description supplementary page field Date Edited by

AX 3VC 1 COVER SHEET 7/19/2018 DELL


3VC 2 TABLE OF CONTENS 8/2/2018 DELL
3VC 3 LAYOUT 7/19/2018 DELL
3VC 4 BILL OF MASTERIAL 8/2/2018 DELL
3VC 5 POWER SUPPLY 7/19/2018 DELL
3VC 6 PLC DIAGRAM 7/19/2018 DELL
3VC 7 CONTROL CIRCUIRT 7/19/2018 DELL
B 3VC 8 COMMUNICATION NETWORK 7/19/2018 DELL
B
3VC 9 AIR COMPRESOR STATUS 7/19/2018 DELL
3VC 10 SIGNAL SEND TO DCS 7/19/2018 DELL
3VC 11 TERMINAL DIAGRAM 7/19/2018 DELL

C C

D
D

E E

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D TABLE OF CONTENS SHEET No. 2 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 3
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
A

B
B

PANEL LAYOUT FRONT VIEW

TỦ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN:+3VC

FDC FAC3 FAC1 FAC2 PS KM1


H2 H1
S8VK-S24

NGUỒN 380VAC NGUỒN 220VDC

C C
DMP
AUTO TEST

650
SW1
700

KHÓA AUTO/TEST

ÁP LỰC BÌNH

PB1 PB2 NÉN KHÍ

CM 1241

CHẠY BỘ SẤY KHÍ DỪNG BỘ SẤY KHÍ

D
D

450
250

E E

500
F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D LAYOUT SHEET No. 3 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 4
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILL OF MATERIAL
A
A S.No Symbol Quantity Description Part number Material number Supplier

1 XAC 1 Cầu đấu 60A,4P CAUDAU60-4P CAUD006


2 XM1;XM2 6 Cầu đấu 40A,1P CAUDAU40-1P CAUD009
3 FAC1;FAC2 2 MCB 3P, 380AC, 32A, 10kA (S203-C32) 2CDS253001R0324 ABB
4 FAC3 1 MCB 2P, 220AC, 10A, 10kA, S202-C10 2CDS252001R0104 ABB
5 FDC 1 MCB 2P, 220DC, 10A, 10kA, S202M-C10UC 2CDS272061R0104 ABB
6 KM1 1 Contactor 3P, 400V, 4kW- Loại AF09 Điện áp điều khiển 24 VDC, 1NO 1SBL137001R1110 ABB
7 KM1 1 Tiếp điểm phụ cho contactor AF09…AF96 1NO+ 1NC CAL4-11 ABB
B 8 PS 1 Power supply 24 VDC 5A S8VK-C12024 ABB
B
9 SW1 1 Chuyển mạch 3 vị trí, tự giữ, 2 pole R601-302_01 Comeletric
10 F1 1 Cầu chì ống 2A, 10x38 mm FR10GG69V2 Ferraz Shawmut
11 DMP 1 Digital multi panel meter Power supply: 24VDC input: DC ampere relay output (HI, GO, LO)+ MP3-4-DA-0-C Hanyoung
analog output 4-20mA

12 H1;H2 2 Đèn led màu đỏ, 24VAC /24DC YW1P-1EQ4R IDEC


13 K1...K6 6 Relay trung gian, có đèn, 14 chân dẹp, 24VAC RU4S-C-A24 IDEC
14 KP 1 Relay trung gian, có đèn, 14 chân dẹp, 220VAC+ đế relay RU4S-C-A220 IDEC
15 PB1 1 Nút nhấn nhả, có đèn 24VAC/VDC, màu xanh, 1NO+ 1NC YW1L-MF2E11Q4G IDEC
C 16 PB2 1 Nút nhấn nhả, có đèn 24VAC/VDC, màu đỏ, 1NO+ 1NC YW1L-MF2E11Q4R IDEC C
17 X1...X4 32 Terminal block LUK5N HKEP018 Linkwell
18 XDC;XM3 4 Terminal block LUK6N HKEP019 Linkwell

D
D

E E

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D BILL OF MASTERIAL SHEET No. 4 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 5
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
A

=PS+DC =PS+AC
XAC 1 XAC 1
L1 /

XAC 2 XAC 2
L2 /
XAC 3 XAC 3
L3 /
B XF 1 2
XAC 4 XAC 4 B
N/
1

F1
2
XDC 1 3
1 3 5 1 3 5 1 3
FAC1 FAC2 FAC3
1 3
2 4 6 2 4 6 2 4 A1
FDC
KP
2 4
A2
C C

1
LS1
2
L N 5 9 /7.6:B
PS
x1

L1
+ -

x2
D
D

DMP 8 9
x1 /10.7:B
H1
x2

MP3-4-DA-4

1 3 5
KM1
E /7.3:C E
2 4 6
/7.6:B
/10.6:B
/7.3:E

XM1 1 2 3 XM2 1 2 3 XM3 1 2


SI+

SI-
6.1:E /
6.1:B /

X1 1 2 3 X2 1 2 3 -X2 1 2
F
F
=+COMPRESOR 1 =+COMPRESOR 2 =+DRYER

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D POWER SUPPLY SHEET No. 5 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 6
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
A

5.1:F / SI+ SI+ / 7.1:A


B
B
X1 1 2 3 4 5 6

SW1 2
/7.2:B

24V_S
4

10.7:A /
X10:L+ Dia.0
1L
PLC
C C

X10:M Dqa.0 Dqa.1 Dqa.2 Dqa.3

D
D
0V_S / 10.7:A

Q1
7.3:C /

X1 7 8 9

E E

5.1:F / SI- SI- / 7.1:E

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D PLC DIAGRAM SHEET No. 6 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 7
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
A

6.8:B / SI+ SI+ /

SW1 1
/6.2:B
/10.2:B
B 3
B
1
PB2

Q1 / 6.4:D
/7.6:E 2
31 5
KM1 KP
/5.6:E 32 /5.7:C 9

3 13
C C
PB1 KM1
/7.3:E 4 /5.6:E 14

D
D

A1 x1 x1 x1
KM1 PB1 PB2 H2
A2 /7.3:C x2 /7.3:B x2 x2

E 6.8:E / SI- SI- /


E

13 14 /7.3:C
31 32 /7.6:B
43 44 /10.6:B

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D CONTROL CIRCUIRT SHEET No. 7 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 8
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
A

B CM1241
B

X2 1 4 7 2 5 8

C X 1 2 3 X 1 2 3
C

=+COMPRESOR 1 =+COMPRESOR 2

DB9

GND
RX
TX
5
D 9
4 Dây RS485 nối từ DB9 ra hàng kẹp D
8
3
7
2
6
1

E E

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D COMMUNICATION NETWORK SHEET No. 8 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 9
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
A

=+COMPRESOR 1 =+COMPRESOR 2

9.2:B 9.2:B 9.3:B 9.3:B 9.6:B 9.5:B 9.7:B 9.6:B

B
B

X3 1 2 3 4 5 6 7 8

C C

D
D

A1 A1 A1 A1 A1 A1
K1 K2 K3 K4 K5 K6
A2 A2 A2 A2 A2 A2

E 5 9 /10.3:B 6 10 /10.4:B 5 9 /10.4:B 6 10 /10.5:B


E

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D AIR COMPRESOR STATUS SHEET No. 9 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 10
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

24V_S / 6.3:B

0V_S / 6.2:D
=+PRESSURE

2 1

A
A X1:4 X1:8

X4 10 11

COMPRESOR 1 COMPRESOR 1 COMPRESOR 2 COMPRESOR 2


COM AUTO MODE RUNNING FAULT RUNNING FAULT DRYER RUNNING

DMP 3 5
/5.7:D
B 11 12 B

SW1 6 5 6 5 6 43
/7.2:B K1 K2 K4 K5 KM1
8 /9.2:D 9 /9.3:D 10 /9.6:D 9 /9.6:D 10 /5.6:E 44

C C

X4 1 X4 4 X4 5 X4 6 X4 5 X4 6 X4 6 X4 8 X4 9
D
D

CLAP+

CLAP-
CLAP

LAP1

LAP2

LAP3

LAP4

LAP5

LAP6
=LCU+UC/8.4:B

=LCU+UC/14.4:D

=LCU+UC/14.4:D
=LCU+UC/10.3:B

=LCU+UC/10.4:B

=LCU+UC/10.4:B
=LCU+UC/8.4:C

=LCU+UC/8.5:C

=LCU+UC/8.6:C

E E
=LCU+UC

F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D SIGNAL SEND TO DCS SHEET No. 10 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET 11
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Themd
Terminal diagram

Connection

Connection

Connection

Connection
terminal

terminal
jumper

jumper
point

point

point

point
function text Target external Target internal Page / column function text Target external Target internal Page / column
A
A
=AX+3VC-X1 =AX+3VC-XAC
LUK5N CAUDAU60-4P

-PLC X10:L+ 1 -PS + /6.2:B =PS+AC-XAC 1 1 -FAC1 1 /5.3:B

-PLC 1L 2 /6.2:B =PS+AC-XAC 2 2 -FAC1 3 /5.3:B

-SW1 2 3 /6.3:B =PS+AC-XAC 3 3 -FAC1 5 /5.3:B

4 /6.3:B =PS+AC-XAC 4 4 -FAC3 3 /5.3:B

5 /6.4:B =AX+3VC-XDC
LUK6N
6 -SW1 1 /6.4:B
B =PS+DC-XF 1 1 -FDC 1 /5.1:B
B
-PLC X10:M 7 -PS - /6.2:E
=PS+DC-XF 2 3 -FDC 3 /5.1:B
8 /6.2:E
=AX+3VC-XM1
9 -KM1 A2 /6.3:E CAUDAU40-1P

+COMPRESOR 1-X1 1 1 -FAC1 2 /5.4:E


=AX+3VC-X2
LUK5N +COMPRESOR 1-X1 2 2 -FAC1 4 /5.4:E
+COMPRESOR 1-X 1 1 -DB9 3 /8.6:B
+COMPRESOR 1-X1 3 3 -FAC1 6 /5.4:E
+COMPRESOR 2-X 1 2 /8.8:B
=AX+3VC-XM2
+COMPRESOR 1-X 2 4 -DB9 8 /8.6:B CAUDAU40-1P
C +COMPRESOR 2-X2 1 1 -FAC2 2 /5.5:E C
+COMPRESOR 2-X 2 5 /8.8:B
+COMPRESOR 2-X2 2 2 -FAC2 4 /5.5:E
+COMPRESOR 1-X 3 7 -DB9 5 /8.6:B
+COMPRESOR 2-X2 3 3 -FAC2 6 /5.5:E
+COMPRESOR 2-X 3 8 /8.8:B

=AX+3VC-XM3
=AX+3VC-X3 LUK6N
LUK5N
+DRYER-X2 1 1 -KM1 2 /5.6:E
1 -K1 A2 /9.2:C
+DRYER-X2 2 2 -KM1 6 /5.6:E
2 -K1 A1 /9.2:C

3 -K2 A1 /9.3:C
D
4 -K3 A1 /9.3:C D

5 -K4 A2 /9.5:C

6 -K4 A1 /9.6:C

7 -K5 A1 /9.6:C

8 -K6 A1 /9.7:C

=AX+3VC-X4
LUK5N

=LCU+UC-X1 3 1 -SW1 6 /10.2:D

E =LCU+UC-XDI 12 4 -SW1 8 /10.2:D E


=LCU+UC-XDI 13 5 -K1 9 /10.3:D

=LCU+UC-XDI 15 5 -K4 9 /10.4:D

=LCU+UC-XDI 14 6 -K2 10 /10.4:D

=LCU+UC-XDI 16 6 -K5 10 /10.5:D

=LCU+UC-XDI 17 6 -KM1 44 /10.6:D

=LCU+UC-XAI 3 8 -DMP 11 /10.7:D

=LCU+UC-XAI 4 9 -DMP 12 /10.7:D


F
F

DRAWN BY THE M.D PROJECT : TITLE DIAMETER +3VC

CHECK BY KHOA T.D TERMINAL DIAGRAM SHEET No. 11 / 11


NAM XAY LUONG 3 HYDRO POWER PLANT
A APPROVED KHOA T.D DRAWING NO : NEXT SHEET =REPORT+2UG
REV SYMBOL DATE JOB NUMBER : 052018 DATE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9