Вы находитесь на странице: 1из 68
~ NEDERLANDSTALIG MODELBOUWMAGAZINE Ja, ik wens een abonnement op Oi IK WENS VOLGENDE NUMMERS NA TE BESTELLEN: nr | Aer ee 5 7 6 fn Di rsewe (75000 [] 7.500 C1] 7,50e00 Lrs0cwe 750m C7scew rsa Crs0em (75000 Pores 1,77 eur per eummeoc. Of beste net a uw madehoushandela Vor de Uist van vrkooprren ze wrnariofmedelig be C IK KIES VOOR EEN ABONNEMENT OF VERLENGING VAN: 1 3 nummers voor 20 euro C] 6 nummers voor 36 euro] 42 nummers voor 70 euro (on kes 6 zat van Mine fe egumnes jew ome Sm cums mrs HK KITES VOOR 12 cad] ] FeAs e NUMMERS EN ONTVANG Taste /2deheus Zolang de vooraad steht en tot Uututting van de vooraad ui lav eerste Keune aan, eves uw Tite /Dasevets CTiste/aseraus Caste Cy2aeraus ‘Taste/ 1200 hous Cliste/Cl2ae tees et meer op vooraad Zi. Ean abonnement wordt gctieerd na ontvangst van Uw betaling en gaat yeraf het eerstuomende nummer, By Net laatse nummer van uw abannement werd u op de hoogte gebrackt van het ‘eit at dt uw laatsto numenor was en kan u uw abonnement mabetik vereniten via de website. Een abonnement op Act of Modeling wordt dus nit eutomatischverenal.U heeft met andere woorden steeds (ce keuze om al dan niet te verengen. Naam + voornaam: Straat + huisnts, Postcode + gemeente: Telefoon: E-mail Ik stuur deze haart torug naar Art of Modeing, Den Duber 5, 8:9840 De Pinte, Bag ‘Om ec" uitnodgre tt betaling te onnar en of shit het ust bedrag ove o ‘Vanuit Bolgié: ENP Paras Forts, Retr. 001: 5E88285.20 op naam van Uigever Add-On ‘met vermescing van Abo AOM + het geverste refee-lenummer van Master Box fen een abennement van 70 our. \Vanult Nederland: BNP Paras Fors AN BE28001569858520, SIC GEEABEBE op naam van Uigeve Add-On met vemeling abo AOM + Ret gevenstereerentenurmer van Minit incien een atonnoment ven 70 euro MEER INFO WWW.ARTOFMODELLINGBE OF WWW.ARTOFMODELLINGNL ART troveune Ie cen tare van igen aco-07 Vor RRedacte & camiistratie: Ben Guners 2.9840 Ds Pree Tel +32 01478 520 398 Foi +32 0)9029.40.25, Inio@arofnatoting se ‘manatee be of wlenotmocelingn Fedoctie & eeministrate rank store iae.On se 8 Rue de Marechal e Late ge Testy 50000 Lie ‘o@artasmodelarn \nncenaurodelsret (ns kantoorisateon negara afpraak PR Gent 0607.755.124, Ew Be aor 765438 Bankrolatios Beige Foals O01 398995 20 Banirelaties Negerana "GAN peze0o3s69896520 Sic ceneaeee Bankolats Franke IeAN Beze003569896520, Slo GERBER Neco No Intaararmoaeting te Elndregactie tle Ooome Lie Doors, Behar Lie, Fark Eetnans, Kast Pires Adam Wir Tos Cars, Ai enensa, Guy Van Mere, lan eer, Hugo Laven, Neo Bane Lian Rees, Gi Gost, ven ech, arure Teppas, Hate Wustsee Choma Cntr, £4 Ebon, ‘aver La, Michal Raa, Ban Worocen Erk Heim Opmaai Mla Dis acon Fotografie: Rough Repate's LUcentles & copyrights: Nico Monnoye Promote &severtntes: Leven De Gasser evndepisemecertatodeing Drak: Gee Ott Oost ‘Vetoeting A ny Bas, Pressals Pans, Spi Interest Marlen Visor eet tele mg reno itn nc sr eo Date ot gen che Frog vr beetroot ‘sen meet tr ogerag renee sotalol ‘ita en nts po chee sed nen. by Sere rogue srrcrneorten seraten Genre Ne Nernoa ere ceo ven Verantweordete utgover Hoo Abonneron? WorBelir mise Or china oeve Noor Nederand: rat en ot 9 (70000 1 tye) ron a Doce Voor Frank {i tan rp Sezai, Scene in cms nass a ERLE en ca vr i Soucrarnga oe verengon? Jerr oon et uraich wri. Wsree ow testoerat tro swat hae ea (goa oon uaa totencnn aro ‘etonen. saw, ‘eursan er vocen open ‘eran ete, persons cds et siting on steam au seen Editoriaal Nu federeen is uitgefeest, rest ons ~ ongetwijfeld als Laatste in do rij - u een bijzonder vruchtbaar modetbouwjaar 2011 toe te wensen. Helemaal mijn ding zijn die Feesten overigens niet om eerijkte zi. Ik heb het meer voor het ‘cocoon’ van de werktafel en de rust die ik in mijn ‘kleine kamertje’ ganiet,wijl worstelend met de haarlaktechniek zoals Mike Rinaldi ze in het vorlg nummer heeft beschreven, Maar goed, alle drukte is ondertussen voorbij en de resultaton van de experimenten met haatlak zijn wonderwel verbluffend goed gelukt. OF u het resultaat ooit te zien zal krijgen in Art of Modelling? Vermoedelijk niet wegens nooit een camera bij de hand. Met opzet eigenlijk, want ik ben als de dood dat de flinterdunne Scheidstijn tussen hobby en beroep voit doorbroken wordt en dat zou me een ontspanrende hobby kosten na een dag hard wetken aan dit bla, Het eigenaardige is dat ik erin slaag om beide perfect geschelden te houden en mijn eigen exploten helemaal los zie van de modelbouw waarmee ik beroepshalve alle dagen bezig ben. “Niks 20 ontspannend als modelbouw na een dag vol modelbouw” is mijn motto dus. Het is een luxe die ik 20 lang magelik wil behouden en dat was overigens ook mijn enige goede voornemen eind 2010. Aan Klassiekers als ‘Stoppen met roken’ begin ik niet meer. Mijn ambities liggen in 2011 uitsluitend op het artstiekevlak. Indie zin kan i u bestist het verhaal over het werk van Emmanuel Nouallier aanraden. In elk van ons modelbouwers schuilt ‘immers in mindere of meerdere mate een kunstenaar en het is die eigenschap die ‘kin naam van alle medewerkers van art of Modelling elk ven u toewens fn 2011 Nico Monnoye uitgever ARE mopmune ‘VERSCHUNIVGEDATA 2033: OM 15: stig 11 maar ‘ROM 46: re 13 me "ROM 47: rig 08 ‘oN 48: ra 09 sextet 'AOM 19: cee 32 povende: ‘BOM 20: ris 13 jana rliorere Ee ected Cee eee ee ee) en eeeran neta Praktijk: MiniArt’s North African House: Ce eee eC Ore ae) ‘Schildertechniclc Tiger Porsche Turm n. 7 Pe hc mee casey Pee oes mies rien Cote ne rena