Вы находитесь на странице: 1из 68
Lockheed F-104G _.. Starfighteran bis 15 Wi Corso Crsowe C7soew C7500 [1 150eu0 2 temas femamv Gee at C7s0cwo 7500 [750m [7806 [)7s0e0 [7500 (750000 Potsten: 1,77 eu per nummertoek. OF beste porta uw modbcushandear: Voor de ist van verkoopgunten ie wating be O IK KIES VOOR EEN ABONNEMENT OF VERLENGING VAN: C1 3 nummers voor 20 euro [] 6 nummers voor 36 euro, CL] 42 nummers voor 70 euro (enkes 66n gatsitven tara) emzresryews sperm 1 KIES VOOR 12 NUMMERS EN ONTVANG EEN GRATIS KIT VAN MINIART ALS WELKOMSTGESCHENK. Zolang de vooraad stokt en tot Uufting van de vooraad. Dud lav eerste Reue aan, evonals Ut ‘weed heuze mooht un care wo/Li2ielews Clie /C2ke hue Dasto/Cl2de haus nist meer op vooraad 2, Fen abonnement wort gactivoerd na ontvargst van uw betaling en saat in vanet het cerstkomende nummer, Bj het laste nummer van uw abonnement wort u op de haogte gebracit van het felt dat ct uw Inetste nummer was en Kan u uw abonnement makiellk verngen va de webste. Een abonnement op Ar of Modeling worct dus nist automatsch veriengd. Uheeft met andere woorden steeds {60 keuz0 om al dan nt te verengen. Naam + voomaam: Straat + huisne: Postcode + gemeente: Telefon: E-mail Ikstuur deze kaart terug naar Bt of Modeling, Den Duver 5, 8-2840 De Pinte, Beg. ‘Om een uitodigng tot betaling te ontvangen of sch het ste Decay ove on \Vanuit Belgié: BNP Parkas Forts, Rokr. 001-5698985-20 op naar van Uigevel Add-On ‘met vesting van Abo ADM + het geverste feferenenummer van Master Bos ion een abonreent van 70 eur. nuit Nederland: ENP Parbes Fors BAN BE28001569808520, SIC GEBABEBB op naam van Uigeven Add-On met ‘vermeting abo AOM + het gewenstereerertionummer van MiriA incen een abonnement van 70 eur MEER INFO WWW.ARTOFMODELLINGBE OF WWW.ARTOFMODELLINGNL ART tropnune Iseen uta an Urgaree Aue on vor Redacio& administrate: Ben Duters "8'8620 De Pte “ol +3 (0}474 S20 308 Fax $32 0)9009 45.26 hne@orcimadeieg te awatovedsig be of warding Fedactie & admihistrave Panic ere ata.On ro Rus oe Maral de Late de Tasigry 52000 ite ie@arssnoselame ‘nantumaceiemer (ns tantori tan toegakenk na aeprank fw ee 007.765 404, Bankrelatioe Beige Foris ox ses60e¢-20 Benkreltios Nederland TeaW Besupnssscaisl0 bocenbees Bonkreitis Franke TeaW Beep nroeaess20 Bie GEEABESE Hooftredactour Neomomnove Ie@arsinodeineto Enredactie Modeworors leben, Serra Liste nk Eekrans,Rrsct Putrel Adam Wb, Ter Canora, Mig Jenene, yan More, Mar Ears, tio Sorin Luero Foonaver Gy Gast Sven risen. Ante Tepper, Henan vuertaek Chama Cater, Ea Ebe, Xaver tsa thenae Pinca an Murdoch, Rober Spe Spmaak yal jt -Ade-On Pushing vor Fotografie. Roug) Reporters Ucenles & copyrights: Neo Monoye Promote & cvertnties: ven De Gussemé Teen depisemeanotrodeliig.eu Druk Gees set, Oumar Vordoing: AP Brisco, Presi Pane Spal Inert ereden Vaid, Betapess urn oe can ute rae, pet ‘otra st pico ag worse noeeran oer ‘ia tnt mtn oo gne Stirs lore mes ooo Urreate Sepang rendre en tthton tpn ae ogee ngraon estar teri reitrs rh ooo peel ede Recuer Seis ns ogee wee nan geen [Borat oNove esse. Verantwoordetie uitgever Hoe Avomeren? : ‘ovr een eye oer eee Voor Beles sca hr tf a f 70. Noor Negerand: rs 36 (re of ar of 70 2 it tap ry ah aBNceen0” Moor Frankie si?38 ert wo oT eu {ete ar op tcc) cn Veer est vane oral Search Hoo verlongon? ryote woe taza: en Vir! we germ or mann usar ‘lena re ann, Uy pomnorseuner ra nat (ogee sn cron, U oan senor ems oars, ‘eteingen savanna Editoriaal Begin februari vindt traditioneel in het Duitse Nornberg de ‘Spielwarenmesse’ plaats, de jaantikce hhoogmis van het speelgoedgebeuren zeg maar. Samen met de Tey Expo in Shangal, i do Spiolwarenmesse de plek waar fabrikanten, groot- en kleinhandelaars, vakpers - kortom iedereen die ook maar enigszins professioneel met speelgoed bezig is - elkaar trffen. Dient gezagd dat beide vakbeurzan toch wat van hun ‘impact verloren hebben sinds hijna alle nieunigheden voora al op de websites van de diverse febrikanten worden aangekondigd. Lang geleden, toen de dieren nog konden spreken en er van internet nog geen sprake was, was het allemaal toch veel spannender. De Spielwarenmesse, dat was zo'n beetje de grot van ALi Baba, Sinterklaas en de Kerstman bij elkaar. Op elke stand, bij elke fabrikant waren er schatten te ontdeen en verrassingen te beloven die in de loop van de dearopvolgende maanden in productie zouden gaan... of soms ook niet Het moct gezogd, dat waren nog eens tijden! Op het gevaar af dat u me nu in de categorie ‘oude zeur’ ondetbrenat, valt het niet to ontkennen dat de Messe’ aan impact verlest. Het kjkustige publiek heeft het al allemaal op de PC gezien en zakt met steeds minder naar het gebeuren af ‘Ook zin er ek jaar steeds minder detailhandelaars in de hallen te zien. De tijd dat de modelboumwinkele hier het gros van hun bestllingen plaatsten voor de rest van het jar, hoortintussen ook al tot het verleden. Maar goed, dit om maar te zeggen dat we u in dit nummer niet gaan lastg vallen met nieuws waarvan u ‘ongetwijfeld toch al op de hoogte bent. ALs er misschien toch iets waarmee we u kurinen verrassen: op dit eigenste agentlik zn we aan het experimenten om 1 Art of Modelling ook in een digitale editie aan te bieden. Bedoeling is hiermee Haar te zijn in de tweede helt van het jaar. Omdat we hierover ook grag um mening als lezerzouden kennen, zou ik u bij deze willen uitnodigen uw stem uit te brengen in de poll die op dit ogenblik op onze website doorgaat. Ook wanneer ude mening bent toegedaan dat dat digitale gedoe voor u niet écht hoett, weten ‘We graag uw opinie op ww artofmodelling. be Nico Monnoye uigever z AS =| MODELLING VERScHUNINOSDATA 2033: AOM 280413. ‘ROM A624 1 rovenber ‘ADM 20: cae 13 ono A Pere ee oii eae Beginners: Schildertechnieken Deel 2, Gea Meee ed Schildertechnick: Bronco Models Sd.Kfz. 6/3 (St) ‘Diana’ 18 Generar eat Matar remo arL) ED aera eer recs rn eae ocean Are 50. coon) cS Nieuws CS Hot Laatste Nieuws: ICM Studebaker US. cS

Оценить