You are on page 1of 8

Tanggal

No Nama Pasien Umur Diagnosa


Masuk
1 Ny. Nurgati 20 10/23/2014

2 Ny. Ana 23 10/23/2014

3 Ny. Nurlali 37 10/24/2014

4 Tn. Agus 36 10/25/2014

5 Ny. Nurlai 37 10/26/2014

6 An. Ayu 5 10/26/2014

7 An. Atrisya 2 10/26/2014

8 Ny. Juwita 20 10/27/2014

9 Ny. Ratna 20 10/27/2014


10 Ny. Nurleli 38 10/28/2014

11 An. Basse 13 10/28/2014

12 Ny.sri astuti 39 10/28/2014

13 An.Rade 2 10/28/2014

14 Ny.Since 50 10/29/2014

15 Tn.Muhamad 50 Post oprasi 10/29/2014

16 Ny.darmawati 49 10/29/2014

17 Ny.Fatmawati 27 10/29/2014

18 Ny. Rika Ariani 14 10/29/2014

19 Ny. Leli sapta 39 10/29/2014


20 Ny susanti 23 10/29/2014

21 Ny. Nurlaeli 37 10/30/2014

22 An.Besse H 13 10/30/2014

23 Tn.Abd Rakim 46 gastritis 10/30/2014

24 Ny.Sali Sapti 39 10/30/2014

25 Ny.Darmawati 49 10/30/2014

26 An.Nurul zakina 2.5 10/31/2014

27 Tn.Edo 20 10/31/2014

28 Tn.Agustinus 40 10/31/2014

29 Ny.Nursam 41 Pos Oprasi 10/31/2014

30 Ny. Mariah 53 10/31/2014


31 Tn.Budi 21 10/31/2014

32 Tn.Nursaleh 70 10/31/2014

33 An.Habibi 10 10/31/2014

34 An.Lukman 10 Asma 10/31/2014


Tanggal dokter
Tindakan Biaya Ket
Keluar
10/23/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/23/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Injeksi IV
Pemberian obat oral
observasi
10/24/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/25/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/26/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/26/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Pemberian obat oral
observasi
10/26/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/27/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan O2
Pemasangan infus
Injeksi IV
Pemberian obat oral
observasi
Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Injeksi IV
Pemberian obat oral
observasi
10/28/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/28/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/28/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Pemberian obat oral
observasi
10/28/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/29/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
Aff hecting
GV
10/29/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
Pasang kateter
Aff kateter
observasi
10/29/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
Rawat luka
Pemberian obat oral
10/29/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/29/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Injeksi IV
Pemberian obat oral
observasi
10/29/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Pemberian obat oral
ganti cairan
observasi
10/29/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Pemberian obat oral
observasi
10/30/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
ganti verban
Pemberian obat oral
10/30/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
GV
Pemberian obat oral
10/30/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Pemberian obat oral
observasi
10/30/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
pemberia obat injeksi
observasi
10/30/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
ganti verban
10/31/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Pemberian obat oral
observasi
10/31/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/31/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
perwatan luka sedang
Pemberian obat oral
10/31/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
GV
Pemberian obat oral
10/31/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan infus
Pemberian obat oral
observasi
10/31/2014 observasi tanda- tanda vital dr. Agus
GV
Pemberian obat oral
10/31/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan O2
Pemasangan infus
Injeksi IV
observasi
10/31/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemberian obat oral
observasi
10/31/2014 Pemeriksaan Fisik dr. Agus
observasi tanda- tanda vital
Pemasangan O2
Pemberian obat oral
observasi