Вы находитесь на странице: 1из 4

ORGANIZATIONAL DIAGNOSIS

1. Organizations:
• Definitions of organizations (open systems theory)
• Theories concerning the organization’s life cycle
• Organizational structure
2. Organizational culture:
• Models and theories
• Climate vs. culture
• Myths and legends
• Usefulness for conflict resolution and management
3. Diagnosis:
• Types and models
• Open System Model
• 7-S
• SWOT
• Organizational Elements Model
• Problem Tree Analysis
• Benchmarking
• Harrison model
• Sociogram
4. Implementation
• Change Management
• Force Field Analysis
• Burke Litwin Model
• Action/research Model
• Greiner’s Model
• CAF (Common Assessment Framework)

1
Examination:

• Final examination – 35%


• Assignments – 15%
• Organizational diagnosis report (the analyze of an organization and its
relevance for conflict theory – sources and types of conflict, suggested conflict
management method, etc) – 50%

2
BIBLIOGRAFIE

1. Beckhard, Richard, Organization Development: Strategies and Models,


Addison Wesley, 1969
1. Burduş, Eugen et al., Managementul schimbării organizaţionale, Bucureşti,
Editura Economică, 2000
2. Burke, Warner W., Organization Development, 2nd edition, Addison-Wesley
Publishing Company, 1994
3. Buzărnescu S. – Introducere în sociologia organizării şi conducerii, Ed.
Didactică şi Pedaghogică, Bucureşti, 1995
4. Chirică, Sofia – Psihologie organizaţională, Casa de Editură şi Consultanţă
“Sediul organizării”, Bucureşti, 1996
5. Chirică, Sofia – Inteligenţa organizaţiilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj
Napoca, 2003
6. Edgar F. Huse, Thomas G. Cummings, Organization Development and
Change, West Publishing Company, 1985
7. French, Wendell L., Cecil H. Bell, Organization Development, 6th ed., New
Jersey, Prentice Hall, 1999
8. Harrison, Michael I., Diagnosing Organizations, Applied Social Research
Methods Series, vol 8, Sage Publications, 1986
9. Hofstede, Geert – Managementul structurilor multiculturale, Ed. Economică,
Bucureşti, 1996
10. Nadler, David A., Michael L. Tushman. 1980. A Model for Diagnosing
Organizational Behavior, Organizational Dynamics. Autumn 1980, p. 35-51
11. Robbins, P. Stephen- Organization Theory, 2nd Ed., 1987, Prentice Hall Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey

3
12. Tripon, Ciprian, Marius Dodu, Dezvoltare organizaţională şi negociere, în
***, Guvernare modernă şi dezvoltare locală, Universitatea Babeş-Bolyai,
2004, p. 281-411
13. Vlăsceanu, Mihaela – Psihosociologia organizării şi conducerii, Ed. Paideia,
Bucureşti, 1993
14. Weisbord, Marvin, The Six-Box Model Organizational Diagnosis: A
Workbook of Theory and Practice, Addison-Wesley, 1978