You are on page 1of 23

TAKWIM

STRUKTUR
ORGANISA
SI
BIODATA
GURU
JADUAL
WAKTU
MINIT-
MINIT
MESYUARA
T
JKKS
PANITIA
HEADCOUNT
MATAPELAJARAN
PROGRAM
PENINGKATAN
AKADEMIK
PEPERIKSAAN
DALAMAN
TAKWIM
JADUAL
PENYEDIAAN
SOALAN
JADUAL PENENTU
UJIAN
ANALISA
KEPUTUSAN
JADUAL
PENCERAPAN
(GURU DAN
BUKU TULIS
MURID)
KEMAJUAN
STAF
AKTIVITI
PERSATUAN
AKADEMIK
ANGGARAN
PERBELANJAAN
PEKELILIN
G
ISI KANDUNGAN:
1. Takwim
2. Struktur Organisasi
3. Biodata Guru
Jadual-Jadual Waktu
4. Minit-Minit Mesyuarat:
JKKS/Panitia/Laporan Perjumpaan Kecil
5. Headcount Matapelajaran
6. Program Peningkatan Akademik:
Kertas Kerja Program
Aktiviti Persatuan Akademik
7. Peperiksaan Dalaman
Takwim/Jadual Penyediaan Soalan/Jadual Penentu
Ujian/
Analisis Keputusan
8. Jadual Pencerapan :
Guru dan Buku Tulis Murid
9. Lain-Lain Perkara:
Senarai Buku Teks, Bahan Rujukan, ABM ,BBM Dan
Lain-lain
Kemajuan Staf
Anggaran Perbelanjaan
10. Pekeliling-Pekeliling

SENARAI BUKU
TEKS, BAHAN
RUJUKAN, ABM
,BBM DAN LAIN-
LAIN
TAHUN
2014