You are on page 1of 6

GRUPA

MIJLOCIE
’’FLORILE
VESELE’’
PROIECT DIDACTIC

Prof. Coord. Înv. Preşcolar : Ailiesei Monica

Propunător : Pîrnău Maria Ancuţa ( cas. Mănuca)

Data : 24.11.2017

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25, Iaşi

Grupa : Mijlocie

Tema anuală : Când, cum şi de ce se intâmplă ?

Tema proiectului : A venit toamna

Tema saptămânii : Pregătirea vieţuitoarelor pentru iernat

Tema activitaţii : Cuiburi de păsărele

Domeniul experienţial: Domeniul om şi societate

Categoria de activitate : Activitate practică

Mijloc de realizare : Colaj

Durata : 15 minute

Tipul activităţii : Mixt

Scopul activităţii : Consolidarea deprinderii de lipire şi utilizare a instrumentelor


corespunzător , stimularea simţului estetic

Obiective operaţionale :

- Să denumească materialele de pe măsută;

- Să utilizeze un limbaj coerspunzător activităţii ;

- Să respecte etapele de lucru ;

- Să mânuiască corect materialul dat ;

- Să-şi exprime propriile păreri si sentimente faţă de lucrarea proprie sau lucrările colegilor .
Strategia didactica:

a)Metode , procedee , tehnici : observaţia, conversaţia , explicaţia , demonstraţia , exerciţiul,


turul galeriei

b)Materiale didactice: hârtie colorată, elemente decupate ( pătrat, triunghi, cerc, o pasare),
lipici, planşe model,panou de expus lucările , recompense

c)Forme de organizare : - activitate frontala ;

- activitate individuala.

Bibliografie:

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar-prezentări şi explicitări,


E.D.P.,Bucureşti,2009
- Auxiliare pentru învăţământul preşcolar
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL CONŢINUTUL METODE ŞI MATERIAL FORMA DE
DIDACTIC INSTRUCTIV- PROCEDEE DIDACTIC ORGANIZARE EVALUARE
EDUCATIV
Moment Pentru o bună
organizatoric desfăşurare a Cutia cu Observarea
activităţii voi lua material, comporta-
Observaţia
următoarele măsuri: lipici , Frontal mentului
-aerisirea sălii de beţişoare copiilor
grupă;
-aranjarea
mobilierului şi a
materialelor;
-intrarea ordonată a
copiilor in sala de
grupă;
-poziţia corectă pe
scăunele.
Captarea Le voi capta atenţia Conversa- Bileţel cu Frontal Capacitatea
atenţiei cu o ghicitoare: ţia ghicitoare de a
‘’Păsărelele răspunde
somnoroase corect la
Merg spre seară şi ghicitoare
se-adună
Într-un loc unde le
place Capacitatea
Că e linişte şi de a
căldură. răspunde
Ghici ce e? corect la
(Căsuţa păsărelelor) întrebări
După ce au dat
răspunsul corect la
ghicitoare vom
discuta despre :
anotimpul în care ne
aflăm, ce se
întamplă cu păsările
călătoare, dar cu cele
care rămân şi unde Individual
se adăpostesc
păsărelele atunci
când plouă sau
ninge.
Anunţarea Copii, astăzi când
temei veneam la voi am
văzut mai multe
păsărele zgribulite Conversa- Frontal Copiii
care ciripeau si ţia asculta
zburau din creangă
în creangă. Ele îşi
căutau o căsuţă în
care să locuiască.
Aşa că m-am gândit
sa realizăm un colaj
în care să fie
reprezentată o căsuţă
pentru păsărele.
Dirijarea Se intuieşte Conversa- Hârtie Frontal
activităţii materialul didactic ţia colorată, Capacitatea
de pe măsuţe: Ce elemente de a intui
aveţi in cutiile de pe decupate, materialul
măsuţe ? (hârtie lipici, didactic de
colorată,elemente beţişor, pe măsuţe
decupate, lipici,etc.) modelul
Voi explica şi voi Observaţia educatoa- Frontal
demonstra modul de rei
lucru ,prezentând
etapele de lucru:
Etapa 1: dăm cu Demon-
lipici pătratul şi îl straţia
lipim în partea de jos
a foii;
Etapa 2: dăm cu Frontal
lipici triunghiul şi îl
asezăm deasupra
pătratului;
Etapa3: dăm cu
lipici forma rotundă
şi o asezăm în
mijlocul pătratului ;
Etapa 4: dăm cu Frontal
lipici păsărica şi o
lipim lângă căsuţă.
Înainte de a începe Exerciţiul
lucrul, copii vor face
câteva exerciţii de Capacitatea
încălzire a Frontal de a
musculaturii mici a executa
mâinilor: închidem exerciţiile
şi deschidem propuse
pumnii,suflăm în
floare, cântăm la
pian, morişca, bate
vântul , batem din
palme.
Voi numi doi copii Capacitatea
să repete ce vom Conversa- Individual de a reda
realiza şi cum vom ţia informaţiile
proceda primite
Obţinerea După ce mă asigur
performanţei că au înţeles ce au de Capacitatea
făcut , îi Conversa- de a mânui
supraveghez şi îi ţia Frontal materialele
îndrum pe copiii şi de a lipi
care au nevoie de corect
ajutor. Individual pentru
De asemenea, voi Exerciţiul realizarea
avea grijă ca în lucrării
timpul lucrului,
copiii să aibă o
poziţie
corespunzătoare
Evaluarea Voi cere copiilor să
activităţii explice tehnica de Capacitatea
lucru şi materialele Conversa- Lucrările Individual de a evalua
pe care le-au folosit ţia realizate lucrările
pentru realizarea de copii colegilor.
temei.
Voi expune lucrările
copiilor pe un panou Frontal
şi voi purta o Turul
discuţie despre galeriei
lucrările realizate.
Voi alege lucrarea
preferată.
Încheierea Voi face aprecieri Individual Aprecierea
activităţii generale şi Conversa- Recom- şi
individuale asupra ţia pense Frontal recompen-
modului în care au sarea
lucrat copiii. copiilor
Le voi oferi
recompense.