You are on page 1of 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la înființarea monumentului


domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt în orașul Ungheni
-------------------------------------------------------------------------

În temeiul art.7 din Legea monumentelor de for public nr.192/2011


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art.569), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,


prezentată în temeiul deciziei Consiliului municipal Ungheni, înființarea
monumentului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt în orașul Ungheni, în fața
sediului Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră.

2. Monumentul va fi înființat conform unui proiect avizat de Ministerul


Educației, Culturii și Cercetării.

3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea,


edificarea bustului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din mijloacele
financiare provenite din donații și sponsorizări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Y:\008\ANUL 2018\HOTARIRI\19128\19128-redactat-ro.docx